Patenty so značkou «bariera»

Sekundárna tepelná bariéra pre hlavné cirkulačné čerpadlo primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7526

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Novotný František

MPK: F04D 29/58

Značky: hlavne, okruhu, cirkulačné, tepelná, bariera, čerpadlo, jadrovej, elektrárne, sekundárna, primárneho

Text:

...primárnou tepelnou bariérou prichytenou k hornej strane rozvádzacieho kolesa, oarázok 4 b - rez samotnou sekundárnou tepelnou bariérou z obrázka 4 a, oarázok 4 c - rez detailom B z obrázka 4 b, oorázok Sa - rez sekundárnou tepelnou bariérou podľa piateho výhodného vyhotovenia, oorázok Sb - rez detailom B z obrázka 5 a, oorázok 5 c - pohľad na celú sekundárnu tepelnú bariéru z obrázka Sa v pôdoryse, oorázok 6 a - pohľad na upravenú prítlačnú...

Ochranná protipovodňová bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7217

Dátum: 04.08.2015

Autor: Janeček Miroslav

MPK: E04H 9/14, E02B 3/10

Značky: protipovodňová, ochranná, bariera

Text:

...alebo pred chráneným objektom V tvare kvádra.Tiež je Výhodné, ak je povrch aspoň jednej strany plniaceho vaku od hladiny vody spevnený, pričom toto spevnenie je vzájomne nad sebou osadenými alebo vzájomne nad sebou prekrývajúcimi ochrannými pásmi V tvare horizontálnych žalúzie.Ďalej je Výhodné, ak sú aspoň dva plniace Vaky osadené za sebou Vzájomnými dotykmi cez prepojené plniace otvory a ak je miesto styku susediacich plniacich Vakov z...

Protipovodňová bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6075

Dátum: 03.04.2012

Autor: Baran Ľuboš

MPK: E02B 3/10

Značky: bariera, protipovodňová

Text:

...sa plní vodou, a to hlavne z vyliatych tokov. Plachty tvoriace protipovodňovú bariéru, podľa technického riešenia, sú navzájom spojené teplovzdušným zvarom so šírkou 80 mm a na koncoch sú riešené ohnutím tuby a použitým zvarom vysokej frekvencie so šírkou tiež 80 mm. Protipovodňová bariéra, keďže sa plní vodou hlavne z rozlíateho toku pri povodni, je vybavená napúšťacím ventilom a odvzdušňovacím ventilom. Protipovodňová bariéra, podľa...

Protihluková bariéra so základmi a nosným stĺpom v jednom diele a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18816

Dátum: 06.08.2010

Autor: Tizzoni Giampaolo

MPK: E01F 8/00, E04H 17/20

Značky: nosným, základmi, jednom, montáže, bariera, spôsob, stĺpom, diele, protihluková

Text:

...spojovací prvok pre zaručenie ľahšieho zarovnania a presnej zvislosti bariéry, a súčasne pre skrátenie doby a nákladov realizácie a elimináciu potenciálnych slabých miest bariéry, ktorá by mohla spôsobiť náhodné rozpadanie.0014 Tieto a ďalšie ciele sú teda dosiahnuté pomocou predkladanej protihlukovej bariéry (20, 21), s výhodou bariéry s paneimi z pórobetónu (v autokláve tepelne opracovávaný komorový betón, pórový betón (Autociaved Aerated...

Viacvrstvová požívateľná bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4985

Dátum: 04.04.2005

Autori: Gaonkar Anilkumar Ganapati, Herbst Laura, Chen Weizhi, Kim Dennis

MPK: A23L 1/00, A21D 13/00, A23C 19/00...

Značky: viacvrstvová, požívateľná, bariera

Text:

...vystavený pôsobeniu zvýšených teplôt. Požívateľná bariéra stála pri zahrievaní v rúre zabrañujúca prechodu vlhkosti podľa spomínaného vynálezu je tvorená kompozíciou zahŕňajúcou požívateľný olej s nízkou teplotou topenia, ktorého teplota topenia je asi 35 °C alebo nižšia, a požívateľný tuk topiaci sa pri vyššej teplote, ktorého teplota topenia je asi 70 °C alebo vyššia, pričom tento požívateľný olej topiaci sa pri nižšej teplote a tento...

Perimetrálna mechanická bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3334

Dátum: 06.11.2002

Autori: Pipiš Rastislav, Vlk Igor

MPK: E04H 17/02

Značky: perimetrálna, bariera, mechanická

Text:

...pätkách, pri zabezpečení podpovrchovej časti bariéry podhrabovými hrebeňmi, ktorých zuby sú z časti hladké, z časti opatrené protihákmi. Na obr. 3a je znázomený podhrabový hrebeň shladkými zubami, a obr. 3 b znázorňuje podhrabovýhrebeň so zubami opatrenými protihákmi.Perimetrálna mechanická bariéra je určená najmä na stabilné alebo prenosné ohradenie dôležitých objektov na účely ich ochrany. Táto pozostáva z nadzemnej časti l a...

Perimetrálna signalizačná bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1988

Dátum: 04.11.1998

Autor: Studenič Jozef

MPK: E04H 17/00, G08B 13/02

Značky: signalizačná, bariera, perimetrálna

Text:

...zábrany nežiaduceho preniknutia do chráneného objektu s elektronickou zabezpečovacou signalizáciou na báze prenosu fyzikálnych zmien vyvolaných pohybom so zábranou. Elektronická zabezpečovacia signalizácia bezprostredne a adresnesignalizuje každý pokus o preniknutie do chráneného priestoru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obrázok pozdĺžny rez konzolou pemmetnmnq...

Podzemná bariéra proti šíreniu nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279924

Dátum: 06.07.1994

Autor: Bouchelaghem Abdelkrim

MPK: B09B 1/00, E02D 19/18

Značky: podzemná, šíreniu, nečistot, proti, bariera

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka podzemnej bariéry alebo clony proti šíreniu nečistôt, typu pozostávajúceho zo steny liatej do zeminy, ktorej hĺbka dosahuje tesnú vrstvu zeme. Liata strana (3) obsahuje po sebe nasledujúce oblasti opatrené prostriedkom (6) zaisťujúcim priečnu tesnosť steny, pričom tieto oblasti (6) sú spojené medzi sebou zvislými dutinami, do ktorých sa ukladá aspoň jeden materiál výhodne vo forme granulátu, ktorý má schopnosť zadržiavať...

Jiskrově bezpečná bariera pro seismologické signály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244151

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zonev Dragomir Todorov, Georgiev Georgi Marinov

MPK: G01V 1/22

Značky: jiskrově, seismologické, bariera, bezpečná, signály

Text:

...zdroje světla a optického převodníku. Snímač chvění umíetěný v prostředí e nebezpečím výbuchu, který je zdrojem eeiemologického signálu je přípojen ke gclvanoměru, na jehož zrcátko dopadá světlo ze světelného zdroje a to se odráží na snímací části Jíekrovä bezpečného zařízení, které snímá pohyb světelného papreku. Snímací část je Již součástí zařízení v normálním provedení. Tímto zařízením,při zachování přenosu seismologického signá 1...