Patenty so značkou «balíků»

Prístroj a spôsob na označenie užívateľskej informácie v balíku konferenčných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10603

Dátum: 20.08.2007

Autori: Garcia-martin Miguel, Haruna Adamu

MPK: H04M 3/56, H04L 12/18, H04L 29/06...

Značky: označenie, balíků, událostí, konferenčných, spôsob, užívateľskej, informácie, prístroj

Text:

...že určité informácie sú vlastné informácie používateľa. Preto ked používateľ, ktorý si želá byt anonymný, sa pripojí ku konferencii a potom si predplatí balík konferenčných udalostí, aby získal rozpisku, konferenčný server uvádza jedného z účastníkov sindikátorom, ktorý naznačuje používateľovi .,toto si ty sám. Toto dovoľuje príjemcovi rozpisky identifikovať svoj URI a susediace informácie zo zvyšku URI ktoré patria ostatným...

Ukladač balíků minerálně vláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260568

Dátum: 15.12.1998

Autor: Havlík Jiří

MPK: B65B 5/00

Značky: desek, minerálně, ukládač, vláknitých, balíků

Text:

...kola łg. Retězovými koly łg jsou pcháněny tažné řetězy 33, kterými je unášena kladka gg. Tato kladka gg je umístěna ve vedení posouvaciho voziku gł. Posouvací vozík gł je veden v pojezdech 5 posouvacího vozíku gł. K nohám 3 předním je kyvně upevněnstěraě 33, který je pohäněn pohonem gg. Na rám ł ukladače je dále připevněn lačkový dopravník 24.äízenĺ ukladače balíku minerálně vláknitých desek je realizováno pomocí optoelektrických snímačü a...

Zařízení pro zajištění polohy svinutých balíků na ložné ploše dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269223

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dvořák Bohumil

MPK: B60P 7/12

Značky: ložné, zařízení, polohy, svinutých, ploše, prostředků, dopravního, balíků, zajištění

Text:

...části jsou výkyvně uloženy kříže opatřené hroty. Vzduchotechnický válec je upevněnHlavní výhodou zařízení podle vynálezu je to, že při jeho použití lze na ložné plnše dopravovat balíky ve dvou vrstvách. Dosahuje se tím rychlého a bezpečného zajištění stabilní polohy dopravovaných svinutých balíků při maiimálním využití ložné plochy.Zařízení pro zajištění polohy svinutých balíků při přepravě je upevněno k rámu připevněnému na ložné ploše...

Způsob výroby expedice schopných balíků tiskovin, přicházejících v šupinovitém útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268658

Dátum: 11.04.1990

Autor: Honegger Werner

MPK: B65B 25/14

Značky: expedice, způsob, útvaru, šupinovitém, balíků, tiskovin, přicházejících, schopných, výroby

Text:

...se svine k dolní straně 5 této první tiskoviny 2. Podle obr. 3 pak pokračuje další svínování ve atejném smyslu, ktorý je znázorněn šlpkou Ě. Svínování útvaru 1 probíhá tedy tak, že přední hrana ga každé tisko viny se zavine zpátky k její dolní straně 4 a tedy směrem od další tiskoviny 2 a ttgSvinování útvaru l ve vysvětleněm smyslu šípky B je, jak bude ještě vysvětlenoxpředpokladem k tomu, aby se tiskoviny 2 daly snadno vyjímat z hotového...

Zařízení k dělení předlisovaného kovového odpadu do balíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259826

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sýkora Miroslav

MPK: B30B 9/32

Značky: zařízení, kovového, balíků, dělení, odpadů, předlisovaného

Text:

...do balíku podle vynálezu, jehož podstatou je, že razník je opatřen vrubovacím nástrojem. Výhodným provedením je pevné spojeni razníku s vrubovacím nástrojem s nožovými saněmi.Uvedeným způsobem dělení kovového odpadu lze vyrobit z jedné zavezené dávky několik soudržných balíků, čímž se zvýší výkon lísu a využití zavažecího jeřábu. Síla potřebné k dělení kovového odpadu budenižší než u známého zpüsobu dělení dolisovaného balíku bez použití...

Rozebírač balíků řeziva nebo balíků jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256608

Dátum: 15.04.1988

Autori: Houdek Josef, Brož Václav

MPK: B65G 59/02

Značky: jiných, materiálů, rozebírač, balíků, řeziva

Text:

...a podlahou dílny. Zvedaci plošina 3 postupně zvedá jednotlivé vrstvy balíku řeziva l nad opěrnou lištu lg a tyto vrstvy jsou tlačnými lištami § shrnovacích jednotek Q shrnovány k dalšímu zpracování. Shrnovací jednotka Q má na stojanu 1 upevněn jednostranný nosník §, ktery je vyložen nad zvedaci plošinu g. V nosníku § nebo na něm se pohybuje unášeč 1, jehož pohyb je vratný. Pohyb unášeče 1 je odvozen od hnaciho řetězu Q s řetězovými koly...

Zařízení k rozvolňování balíků textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 256416

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krulík Zdeněk, Horáček Ladislav

MPK: D01G 7/00

Značky: textilních, balíků, zařízení, vláken, rozvolňování

Text:

...dochází k postupnému a přitom šetrnému zachýcování chomáčků vláken těmito odebiracimi prvky, čímž se ziskává vyiší rozvolňovací účinek spočivajíci v tom, že z rozvolňovaného balíku se místo několika velkých chomáčů či části vlákenných vrstev odebirá velké množství chomáčků a vlákenných vloček o malé hmotnosti. Současně se docílujeuvolňováni nečistot zalisovaných spolu s vlákny do balíku,takže zde dochází ke spojení rozvolňovacího...

Zařízení pro stohování balíků, zejména rolí stonkového lnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246604

Dátum: 16.11.1987

Autori: Turek Bohuslav, Rychtrmoc Josef, Vaculík František, Mazal Vladimír, Kraus Jioí

MPK: A01D 87/00

Značky: rolí, zejména, stohování, zařízení, balíků, stonkového

Text:

...rozsahu zdvihu nosných ramen, přičeml v případě potřeby lze sklon měnit při plném znížení sv jakékoliv poloze výsuvného ústrojí v celém rozsahu zdvihu nosných remen.Příkladne provedení zařízení podle vynilezu je sohemeticky znázoměno no priloženom výkresu v pohledu zo strany.Na rámu j, dopravního prostředku z, například speciálního traktom, je na čepech 3 ctoönä uloiena dvojice nosných rsmen g, ovládané hydrsulickými vdlci j, uprsvenými na...

Zařízení k tvorbě zeslabující se vrstvy stonkového lnu, zejména z rozvázaných lněných otepí nebo lisovaných balíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238512

Dátum: 01.11.1987

Autor: Henyš Václav

MPK: D01B 1/24

Značky: lněných, balíků, stonkového, otepí, tvorbě, lisovaných, zejména, zařízení, zeslabující, rozvázaných, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozvolňování a zeslabování vrstvy lněného stonku, které zahrnuje ústrojí k uvolňování lněné vrstvy, umístěné nad soustavou dopravníků dopravujících lněnou vrstvu k dalšímu zpracování, pracovními prvky s vpichovacími bodci, které mají krouživý pohyb ve svislé rovině rovnoběžné se směrem postupu lněné vrstvy, v jehož dolní části vpichovací bodce zasahují do vrstvy lněných stonků. Zařízení zahrnuje dále soustavu omezovacích lišt, jakož...

Zařízení pro svěr a středění odstřeďovaných balíků vlákenného materiálu v bubnu odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245185

Dátum: 15.10.1987

Autori: Záviský Jaromír, Pitioký Karel

MPK: B04B 1/00, D06F 25/00

Značky: balíků, odstředivky, bubnu, středění, svěr, materiálů, zařízení, odstřeďovaných, vlákenného

Text:

...páka s kloaby, a táhly. spojujícími pákový meohanismus protöjlí pŕítlaěnáPříklad zařízení pro« svěr a střadäní odstředovaných balíku .vlákennáho materiálu podle vynúlezu je uveden na výkrese, kde na obr. l je nakreslen schematiclq axonometricky pohled a na obr. 2,je schematický půdorysný pohled zařízení.Otočný buben l odstředivky má na své vnitřní části upevněny čtyři páry loäisek g.V každém páru ložísek g je otočná uložen svislý hřídel j. S...

Přívěs pro dopravu balíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248033

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nagy Sándor, Csécsei István, Székely Károly, Kállai Ferenc, Mogyorósi István, Andrási István, Horváth János, Gyoerkei Gyoergy, Baranyai Mátyás

MPK: B62D 63/06

Značky: balíků, dopravu, přívěs

Text:

...vhodně zajištěno tím, že zařízení pro posun .balíků je uspořádárno uprostřed horní ložné části mezi dvěma osami dvojice kol. Horní ložná část je »vytvořena se sklopnými bočními stenami.Zařízení pro posun balíků je opatřeno vidlicemí vhodnými k lisovaní łbalíků, otočnými kolem svislé osy a uovládanými hydraulickým p-racovuním váloem uspořádaným na konci výložníku zařízení pro posun balíků. Vwkladací dosah výložníku se rovná nejméně polovině...

Přídavné zařízení k rozvolňovači balíků lněné koudele

Načítavanie...

Číslo patentu: 236078

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jaroš Aleš, Jakl Vladimír

MPK: D01G 7/08

Značky: přídavné, lněné, balíků, koudele, rozvolňovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení k rozvolňovači balíků lněné koudele, které slouží k úpravě lisovaných koudelových balíků za účelem jejich mísení. Podstata zařízení spočívá v tom, že zahrnuje na nosném rámu (1) uspořádané dopravní pásy (3), k jejichž boku je přiřazena nejméně jedna deska (11) opatřená dorazem (9), která je na tažném kole (14) uspořádána tak, že otočný bod (27) desky (11) souhlasí s osou otáčení tažného kola (14), které má...

Zařízení pro rozvolňování balíků lněné koudele

Načítavanie...

Číslo patentu: 234150

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jakl Vladimír, Jaroš Aleš

MPK: D01G 7/00

Značky: lněné, rozvolňování, zařízení, koudele, balíků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozvolňovacího stroje pro rozvolňování balíků lněné koudele u mísicího a bačovacího agregátu PL 1 KL. Podstatou vynálezu je to, že na bocích přiváděcího pásu (2) jsou umístěny nejméně dva hydroválce (20) s uzavřeným okruhem, přičemž každý hydroválec (20) je opatřen ovládací pákou (14) spřaženou s dvojicí přítlačných pák (17), nesoucích vidlice (19), ve kterých je výkyvně u1ožena dvojice ojehlených válců (6). Ovládací páka (14)...

Zařízení k přemísťování kusových břemen, zejména balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228782

Dátum: 15.04.1986

Autor: Zemek Josef

MPK: A01D 87/12

Značky: břemen, zařízení, balíků, slámy, zejména, přemísťování, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k přemísťování kusových břemen, zejména balíků slámy, tvořeného kleštinami ovládanými tlakovým válcem a připojenými na výkyvných zakončeních alespoň jedním hydraulickým válcem opatřeného výložníku a spojených přes vahadla s alespoň jedním klopným válcem, přičemž výložník je opatřen alespoň jedním vyrovnávacím válcem hydraulicky spojeným s klopným válcem a vytvářejícím společně s ním paralelogram, když tlakový válec,...

Zařízení pro zvedání balíků textilního apod. materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228056

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: zvedání, palet, materiálů, zařízení, balíků, textilního, stolu, stříhárenských, pokládacích, plochých, apod

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání balíků textilního a podobného materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů vyznačující se tím, že je tvořeno čtyřkloubovým mechanismem, jehož táhlo (21) je uchyceno na rámu pod spodní deskou pokládacího stolu (10) a čepem (22) připojeno na spojovací rameno (23), které je dále uchyceno kloubově na další rameno (24), přičemž společný čep (22) táhla (21) a spojovacího ramene (23) je veden v přímočarém vedení...

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, např. balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224513

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zemek Josef

Značky: přemísťování, napr, zařízení, balíků, materiálů, slámy, kusového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, jehož výložník je opatřen zvedacími lineárními motory a je sklouben se zvedacími,rameny břemene, vyznačené tím, že zvedací kleštinová ramena (4) jsou skloubena s nosníkem (1) a vzájemně propojena táhly (6) napojenými na lineární motor (29), přičemž táhla (6) jsou opatřena omezovacími čepy (7, 7') uloženými v oválných otvorech (11, 11') dorazů (8, 8'), upevněných k nosníku (1).