Patenty so značkou «azobarvivo»

Zelené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270782

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kozubek Vladimír, Chudina Miroslav, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/06, C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, zelené

Text:

...směsných značek, což ovšem klade vyšší nároky na surovinovou základnu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje zelené 1 2 chromokomplexní azobarvivo podle vynálezu, obecného vzorcekde R H nebo -CH),X H nebo -Cl a Me je alkalický kov nebo NH 4.Výhody barviva podle vynálezu spočívají V jeho vysoké rozpustnosti za studena (00 až 100 g/1) a zejména v možnosti jeho přípravy běžně použivanou koordinační chromací ve vodném...

Oranžové 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268368

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kozubek Vladimír, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: oranžové, azobarvivo, chromokomplexní

Text:

...sulfoskupiny v molekule berviva e rozloženin náboje v jeho molekule lze tento negntivni vliv potlao či.Z německého spisu DE 2 S 01 449 jsou známe 1 2 kovokomplexni ezoberviva s jednou sulfoskupinou v molekule ne bázi sulfofenylmetylpyrezolonu. Nevýhodou těchto berviv je vysoká eurovinová náročnost. Aktívni komponente neeulfonovaného bervive musi, kromě připadných dalších eubstituentů, vždy neet v poloze S nebo 6 nitroskupinu, zatim co...

Červené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268108

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Kozubek Vladimír, Kuthan Petr

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, červeně, azobarvivo

Text:

...azobarvivn s jednou sulfoskupínou v nolekule nn bázi sulfofenylmetylpyrazolonu. Nevýhodou těchto barviv je vysoká surovinová náročnost. Aktivní komponent nesulfonovaného barvíva musí, kromě případných dalších substituentů, vždy néat v poloze 5 nebo 6 nítroekupinu, zatím co substituce aktivní komponenty sulfonovaného azobarviva je v poloze 5 nepřípuetná. Tato barvíva znamenají pro výrobce bnd rozšíření sortimentu výroby nítrovaných aminofenolů...

Symetrické 1:2 kobaltokomlexní sulfosubstituované azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267726

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mistrík Pavel, Růžička Karel, Smékal Otto

MPK: C09B 45/30

Značky: přípravy, způsob, symetrické, azobarvivo, kobaltokomlexní, sulfosubstituované

Text:

...Kvnllty vybarvenf při doeohováuí eytých odetínů lze dooíllt 1 u barviv solubílízovaných ionogennímí sulfoskupinemi. Snížení egulity vybąrvenf a vytąžlivostí /zvýšením ncgotivního náboje komplexu borvivn touto substitueí/ lze vykompenzovot vhodnou substitučnĺ topogrnľiĺ u použitím vhodných toxtllních poqpcnýeh prostředků.Všechny výše uváděné nároky z hlediska požadovaných zelených odetínů, jejich kombinovatelnost í s jinými sortimenty...

Černé 1 ku 2 chromokomplexní azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260947

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvořák Jan, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, přípravy, azobarvivo, způsob, černé

Text:

...bylo näĺezeno černé 12 chromokomplexni barvivo strukturního vzorce I, w ekteré ee připravi vzájemným působením 2-(2-hydroxynaftyl-1-azo)-4-chlor-5-nitrofenolua 11 chromitého komplexu 3-2-hydroxy-naftyl-1-azo)-4-hydroxy-7-nitronaftalensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 95 °C a při pH 8 až 11. Barvivo vybarvuje vlnu, PAD a hedvébí z neutrálni až slahě kyselé lázně černým odstínem.24,5 dílu (0,05 molu) 11...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252334

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: chromkomplexní, modré, azobarvivo

Text:

...žádaného asymetricêťkého 12 chromokomplexního barviva v malé míře i dvě symetrická 12 chromokomplexní azobarviva a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami /II/ v molekule.Nyní byla nalezena modrá 12 chramokomplexní azobarviva aestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného /I/ a disulfonovaného /II/ 12 chrnmitého komplexua připravitelná koordinačni chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného oÁ-dihydroxy...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252333

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, chromkomplexní, modré

Text:

.../připraveného kopulací 1-diazo-2-naftol-4-sulfokyssliny s 2-naftolem a následující chromací Chromitou solí V kyselém prostředí/ s 0,6-dihydroxyazobarvivy 1-/4-nitro-Zrhydroxyfenylazof-2-naftol resp. 1-/5-chlor-2-hydroxyfenylazo/-2-naftol /která se připraví kopulací diazotovaného 5-nitro-2-aminoťenolu resp. 4-chlor-2-aminofenolu s 2-nafto 1 em/ nebo přímo mísením I a II za mokraňněsnä 12 chromkamplexní modř se vyznačuje zlepšením...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252332

Dátum: 13.08.1987

Autori: Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: modré, azobarvivo, chromkomplexní

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromokomplexu0 i o O a O CL / ,Mo Šr / M 9 0/ o 0/ .o oo či oo ü No, N 02 303 S 03 I IIa připravitelná koordinační chronací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,ő-d 1 hydro xyazobarviva s 11 chromitým komplexem 0,6-dihydroxyazobarviva obsahujícím v molekule jednu sulfoskupinu, nebo přímo misenim I a II za mokra resp. za sucha.Zvýšenim obsahu disulfonovanáho 12 chromitého komplexu (II) lze...

Modré 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249480

Dátum: 12.03.1987

Autori: Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila, Bouzek Jan, Suk Jiří, Pištora Josef

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, modré

Text:

...poulívdn 51 | 1 haine-buinofenol. Nitroakupino v polooo 5 ovuvní odotin notouk, lo výolochł box-vivo o lodi.Nyní bylo nolozono modré ý 2 chrouokonploxni borvtvo o kolorloucwl poounol do solona vzorcekdo u na, x, m 4, . pŕipravnolnó nionouohronoci monoozoborvivo 5-n 1 tro-2-n 1 no-fono 1 2-nofto 1 o 1 1 chromitý konploxon nonäoooborvivn 1-dIooo-Z-nŠftoI-houlfokyoolłno 2-noťto 1 vo vodný prostředí při toplotl 70 oi 100 °c o pH 6 o H , ktoré...

Azobarvivo s 6-azauracilovým cyklem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226932

Dátum: 15.05.1986

Autor: Slouka Jan

Značky: 6-azauracilovým, způsob, azobarvivo, přípravy, cyklem

Zhrnutie / Anotácia:

Azobarvivo s 6-azauracilovým cyklem obecného vzorce I. kde Ar = p-fenylen Ar` = 4-hydroxyfenyl, 2,4-dihydroxyfenyl, 2-hydroxy-1-naftyl, 4-hydroxy-1-naftyl, 4-dimethylaminofenyl, 2,4-diaminofenyl, 2-amino-1-naftyl nebo 4-amino-1-naftyl.

Azobarvivo a 6-azauracilovým cyklem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226931

Dátum: 15.05.1986

Autor: Slouka Jan

Značky: způsob, 6-azauracilovým, cyklem, azobarvivo, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Azobarvivo s 6-azauracilovým cyklem obecného vzorce I, kde Ar = p-fenylen
Ar` = fenyl.

Hnědé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215755

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hanousek Vítězslav, Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, hnědé

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex pyrazolonového a naftolového o,ó-dihydroxyazobraviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o červenavě hnědý odstín, vynikající výbornou vytažlivosti, egalitou i stálostmi vybarvení.

Hnědé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215754

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, hnědé

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 chromokomplex pyrazolonového a naftalového o,ó-dihydroxyazobarviva, substituovaného asymetricky jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidů o hnědý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Červené 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215766

Dátum: 15.10.1984

Autori: Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, červeně

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex pyrazolonových o,ó-dihydroxyazobarviv, asymetricky substituovaných jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o červené odstíny, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Oranžové 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215761

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav

Značky: oranžové, chromokomplexní, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1 : 2 Chromitý komplex pyrazolonových O,O'-dihydroxyazobarviv, asymetricky substituovaných jednou sulfoskupinou(viz vzorec) rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o oranžové odstíny,vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Šedé 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215757

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: azobarvivo, šedé, chromokomplexní

Zhrnutie / Anotácia:

1 : 2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o neutrálně šedý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.

Šedé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215756

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hanousek Vítězslav A Pavlíková Jarmila

Značky: šedé, azobarvivo, chromokomplexní

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o zelenavě šedý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.

Modré 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215760

Dátum: 30.11.1981

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: azobarvivo, modré, chromokomplexní

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o modrý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.