Patenty so značkou «axiálnym»

Elektrické zariadenie s axiálnym ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18358

Dátum: 30.05.2013

Autori: Cavalli Antonio, Volpato Alberto

MPK: H01H 13/56, H01H 13/28, H01H 23/20...

Značky: elektrické, zariadenie, ovládáním, axiálnym

Text:

...kontakty sú vyrobené z kovového materiálu s dobrou elektrickou vodivostou, zatial čo všetky ostatné komponenty prepínače, ktoré tu budú opísané nižšie, pokým nie je špecifikované ináč, sa výhodne vyrábajú z izolačného materiálu, konkrétnejšie z plastového materiálu.0020 Škatuľa 40 držiaka mechanizmu, takto nazvaná, pretože sú v nej umiestnené komponenty ovládania prvku 36 výkyvného ramena, má rovnaký rovnobežnostenný tvar základného...

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288037

Dátum: 17.12.2012

Autori: Slavkov Juraj, Slavkov Ján

MPK: F04C 2/063, F03C 2/00, F04C 2/00...

Značky: hydromotor-generátor, vnútorným, ozubením, axiálnym, rozvodom, trojfázový

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom obsahuje tri zostavy priečne delených pastorkov (1) prostredníctvom hlavových plôšok zubov a dvojosových vyvažovacích servomechanizmov (11, 12) letmo uložených v prerušených valcových dutinách (Dd) pravidelne rozmiestnených po obvode statora (2) valcového tvaru s osami rovnobežnými s osou (Z) rotácie systému. Pritom zostavy pastorkov (1) sú v zábere s vnútorným ozubením...

Brzdový disk s axiálnym a radiálnym chladením, vybavený krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19435

Dátum: 11.07.2011

Autori: Lorencuk Zbynek, Gebauer Marek

MPK: F16D 65/847, F16D 65/12

Značky: chladením, brzdový, vybavený, krytom, axiálnym, radiálnym

Text:

...tvoriacich lopatky, medzi ktorými môže prechádzaťchladiaci vzduch, t. j. v priestore medzi lopatkamí. Vyššie uvedená konštrukcia má3 významnú nevýhodu v tom, že umožňuje iba priamočiare prúdenie chladiaceho vzduchu V radiálnom smere od osi otáčania brzdového disku, čo má za následok nízku účinnosťchladenia s potrebou prívodu veľkého množstva chladiaceho vzduchu.0008 Vyššie uvedené nevýhody sú V značnej miere odstránené navrhovaným...

Guľový závitový prevod s axiálnym ložiskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11302

Dátum: 30.06.2010

Autori: Bärthlein Stefanie, Osterlänger Jürgen, Miko Josef

MPK: F16C 35/06, F16C 19/30, F16C 33/46...

Značky: závitový, ložiskom, převod, guĺový, axiálnym

Text:

...vreteno tieto jazýčky pružením zaberú do tohto uchytenia.Tieto západky možno vyhotoviť ako obrubu klietky usporiadanú na vnútornom obvode klietky axiálneho ložiska. Výhodne sa táto obruba klietky potom vytvorí ako tenkostennátakým spôsobom, že má pružne vlastnosti, aby radiálne pružíla dovnútra do tejto úchytky.Obruba klietky môže byť pri pohľade pozdĺž osi vretena vyhotovená približne mnohouholníkovo amôže svojimi elasticky...

Rotačné energetické zariadenie s optimalizovanými vodičmi a axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3948

Dátum: 05.02.2004

Autori: Jore Lincoln, Jore Matthew

MPK: H02K 1/00, H02K 21/22, H02K 11/00...

Značky: rotačné, energetické, zariadenie, poľom, optimalizovanými, axiálnym, vodičmi

Text:

...avšak nie obmedzených na elektrický odpor, elektromagnetickú induktanciu, tvorbu vírivých a slučkových prúdov, rozptyl tepla a výrobné nákladyĺ Teraz budú detailne opísane výhodné uskutočnenia vynálezu, aby ďalej ilustrovali rozsah nového vynálezu.0012 Výhodné uskutočnenie vynálezu je zobrazené na obrázku 4. Energetické zariadenie 10 soptimalízovanými vodičmi nakonñgurované tak, aby fungovalo ako motor alebo generátor, je tvorené zdvoch...

Synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 670

Dátum: 02.12.2002

Autori: Cann Robert James, Irving David, Balson John Charles, Wastling Michael Andrew

MPK: H02K 3/46, H02K 21/12

Značky: synchrónny, stroj, poľom, elektricky, axiálnym

Text:

...poľom podľa tohto vynálezu vo forme elektrického stroja s permanentnými magnetmi, s homou platňou čiastočne vyrezanou a so statorovou zostavou vynechanou V záujme názomostiObr. 5 je perspektívny pohľad na synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom podľa tohto vynálezu, zahmujúci rotorovú zostavu z obr. 4 a statorovú zostavu z obr. l až 3, pričom homá platňa rotorovej zostavy je čiastočne vyremná V záujme názomostiObr. 6 je schematická...

Zapojenie pre riadenie pružného tvarovania elektrosúčiastok s axiálnym zakončením vývodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267172

Dátum: 12.02.1990

Autor: Černý Zdeněk

MPK: H05K 13/02

Značky: vývodov, tvarovania, riadenie, zapojenie, axiálnym, zakončením, elektrosúčiastok, pružného

Text:

...z riadiaceho a ovládacieho modulu l, ktorý je riadiacim výstupom § pripojený na modul g technologického postupu, ktorý je signalizačným výstupom g spätne spojený s riadiacim a ovládacím modulom l. Riadiaci výstup lg volby dávkovania je cez modul 1 voľby dávkovanie pripojený tiež na modul 3 technologického postupu. Výstup modulu 3 technologického postupu je pripojený na výkonový modul g. Výkonový modul 3 obsahuje spinacie a regulačná...

Koncovka silnoprúdovej elektrickej priechodky s axiálnym vzájomným stláčaním plôch závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228305

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kováčik Vladimír, Mikuláš Ján

Značky: závitov, koncovka, silnoprúdovej, elektrickej, ploch, vzájomným, stláčaním, priechodky, axiálnym

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši problém zabezpečenia trvalého axiálneho tlaku medzi plochami závitov na vyčnievajúcej časti svorníka a plochami závitov v puzdre svorníkového okna, ktoré je naskrutkované na vyčnievajúcu časť svorníka. Podľa vynálezu koniec časti svorníka vyčnievajúcej z vonkajšieho izolačného telesa prečnieva cez hornú plochu puzdra svorníkového oka, má zmenšený priemer a je opatrený závitmi, pričom...