Patenty so značkou «automatu»

Výklopný dávkovací mechanizmus skriňového automatu na kusový výdaj valivých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7353

Dátum: 02.02.2016

Autor: Polák Miroslav

MPK: G07F 11/28, G07F 11/16

Značky: dávkovací, kusový, výdaj, skříňového, automatu, mechanizmus, predmetov, výklopný, valivých

Text:

...povrchovej úpravy stavieb alebo ich okolia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad dávkovacieho mechanizmu skriňového automatu na kusový Výdaj valivých predmetov podľa technického riešenia je schematicky znázornený na pripojenom výkrese, kde na obrázku l je zobrazený čelný pohľad na čiastočný rez jeho skrine so šikmo umiestneným rovinným pozdĺžnym vedením s osadenými valivými predmetmi.Príklad výklopného dávkovacieho mechanizmu...

Varná hlava automatu na prípravu horúcich nápojov, ktorá používa nápojové kapsule so stabilnými rozmermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14728

Dátum: 08.06.2010

Autori: Beutlrock Maximilian, Straub Stephan, Fritz Jürgen

MPK: A47J 31/36

Značky: hlava, rozmermi, kapsule, horúcich, používa, přípravu, varná, nápojové, nápojov, ktorá, stabilnými, automatu

Text:

...iba vyvýšená plocha. Pri kruhových nápojových kapsulách je výhodný polmesiacový tvarvyvýšenej plochy, ktorý by mal byť výhodne skonštruovaný v tvare zaobleného vyvýšenia.0013 Vyvýšená plocha môže byť nastriekaná, prilepená alebo zacvaknutá, uzamknutá v tejto polohe alebo vytvorená odstránením materiálu zo susedných častí nádoby.0014 Rohy a hrany vyvýšenej plochy sú zaoblené, aby sa zabránilo poškodeniu nápojových kapsúl. Výhodné je tiež...

Mechanizmus nápojového automatu a automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2631

Dátum: 15.07.2004

Autori: Pakkert Engbert Hermannes, Innikel Quintijn

MPK: B67D 1/00

Značky: automat, mechanizmus, nápojového, automatu

Text:

...obsah zásobníka je pripojený k nádrži tlakového média bez ďalšíchmedzioperácií na strane užívateľa, pokiaľ je veko zavreté.Poloha zásobníka vzhľadom k veku je presne určená, napríklad použitím polohovacích bočníc na zásobníku, ako je opísané V NL-A 1019526 na meno prihlasovateľa. Zatváranie veka vytvára spojenie medzi nádržou tlakového média a zásobníkom bez významnejšich strát tlakového média. Na uskutočnenie správnej zatváracej operácie...

Reluktančný motor, najmä na pohon pracieho automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282414

Dátum: 20.12.2001

Autori: Tiemeyer Peter, Klein Hans-wilhelm, Döblinger Rüdiger, Steinshorn Axel

MPK: H02K 19/06, H02K 1/24, H02K 19/10...

Značky: najmä, pohon, reluktančný, pracieho, automatu, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Na zmiernenie prevádzkového hluku reluktančného motora s rotorovými pólmi (2.1), s menším magnetickým odporom, rozdelenými po obvode rotora sú vytvorené vybrania (5) so zvýšeným magnetickým odporom. Vybrania (5), aspoň na strane privrátenej k obvodu rotora, sú vybavené výplňou (2.11 3) na vytvorenie hladkého obvodového povrchu na zabránenie tvoreniu hluku v dôsledku vírenia prostredia, ktorá je magneticky vodivá, zabraňujúca tvoreniu hluku...

Zařízení pro zastavování pohybu obslužného automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267491

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hortlík František, Müller Otakar, Čápová Hana, Buryšek František, Bouček Miroslav, Šípková Hana, Lásko Josef

MPK: D01H 15/02, D01H 9/10

Značky: automatu, zařízení, zastavování, obslužného, pohybu

Text:

...volooího signálu v závislostí na obalužněm požadavku umístäněho v každém precovním místě 5, B, Q, Q n z vysíldh lg, spojenőho s uvedeným elektric kým obvodom lg e umístěným v komunikační zőně, která je pro kąždá z procovních míst à, §, Q,Q vymezeno v sousedícím precovním místě no straně proti směru § pohybu obslužného automatu 3. Tak je se zřetelem k obr. l e v něm označená pracovní místo 5, §, Q, Q vysíleč lg přísluše jící v pořadí...

Zařízení objížděcího automatu pro čistění spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263729

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Ptáček Jaroslav, Kolář Ladislav

MPK: D01H 7/888

Značky: čištění, zařízení, spřádacího, automatu, objížděcího, rotoru

Text:

...Tím je dosaženo relativně rdobrého očištění rotoru, ktorý sám o sobě může zůstat při roze vřené poloze zabrzděn. Provedení je relativně jednoduché, nebot se neuvádí do pohybu rotor, ale jen čistící prostředky. Příkladné provedení zařízení čistící hlavice je znázorněno na přiloženém výkrese, kde na obr. l je znázorněno celkové schematické objíždění zařízení s jednou schematicky znázorněnou rozevřenou spřádací jednotkou, na obr. 2 pak řez...

Zapojení schodišťového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257958

Dátum: 15.07.1988

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H05B 39/02

Značky: zapojení, automatu, schodišťového

Text:

...je připojena jednak přes druhý filtrační kondenzátor 95 na anodu první polarizační diody gg, jednak přes druhý kolektorový odpor głg na kolektor druhého tranzistoru 25 typu npn. Katoda první usměrňovací diody Q je pžipojena přes první kolektcrový odpor gg na kolektor prvního tranzistoru El typu npn. Katoda první usměrňovací diody pg je dále připojena přes první filtrační kondenzátor 9 na první vstupní svorku ł.Katoda první nabíjecí diody...

Oddělovací ústrojí kontrolního automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257444

Dátum: 16.05.1988

Autor: Holub Jaroslav

MPK: B07B 13/04

Značky: kontrolního, ústrojí, oddeľovací, automatu

Text:

...skluzu g,šikmého horního vedení lg a rovnoběžného horního vedení ll.Výkyvný odprue žený doraz Q je otočně uchycen ve výškově stavítelném přícníku.lg. Výkyvný odpružený doraz 4 sestává ze svislé částí, jejíž funkčníplocha je v příčném směru osazena podle tvaru kontrolované součástí 25744 ha z vodorovné části, jejíž funkční plocha má v podélném směrustřechovitý tvar. Ke svislé části výkyvného odpruženého dorazu5 je z boční strany...

Zařízení pro podávání elektrod chemických zdrojů proudu u rotačních automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254121

Dátum: 15.01.1988

Autori: Španova Larisa, Krejnin Max, Ruvinskij Leonid

MPK: H01M 6/00, B23Q 7/02

Značky: elektrod, automatu, chemických, zařízení, zdrojů, podávání, rotačních, proudu

Text:

...öoxoaoňvnmpes Bmonnoro norxa 6 n nosspamamwcn B 3 OHY sarpysxn. non xx Bosneücranem puqar 12 nonopaunnaemca, nponýcxan sanonnennue rHe 3 na,uoTceKaeT norox ewaneň, nocwynammx H 3 xenoöa 10. Hpymnua 13 nosspamaew puuap 12 n Hcxonoe nonoxemue. Hpn svou nonnpyxuuenumň mrmpex lb sannpaer pycno xanana. B Hauane paöorm n npn Hapýmeanu Henpepmsnocwn nomoxa 3 nanpannxmmen xeuoöe 10 nosnnxercn aepoaruocwn aaxnunnaaunn ewaneä 9 Mouenr nepenaqn. B...

Pojezdové zařízení obslužného automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243076

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: D01H 9/10

Značky: pojezdové, zařízení, obslužného, automatu

Text:

...místu stroje čelně.Příklad provedení pojezdového zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje příčný řez a obr. 2 pohled shore na schematícky zobrazené pojezdové zařízení s obslužným- automatem na textllním stroji.P-ojezdaové zařízení obslužného automatu 1 (obr. 2 sestává z nosné kolejníce 5, která probíhâ nad strojem jako dva paralelní přímé úseky spojene na konci stroje kruhovým vratným úsekem....

Zařízení na vyhodnocování výšky svazku plechů na svazkovacím automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252429

Dátum: 17.09.1987

Autor: Novák Milan

MPK: B21J 15/28

Značky: svazkovacím, výšky, vyhodnocování, zařízení, plechů, svazků, automatu

Text:

...na svazkovacím automatu podle vynálezu je, že svazkovací automat na kterém je vynález uplatněn pracuje bez jakýchkolív zmetků, a tím dochází kúspoře materiálu a lidskéNa připojených výkresoch je znázorněn příklad konstrukčního řešení vyhodnocování výšky svazku plechů na svazkovacím automatu, kde na obr. 1 je znázorněno jho statorového svazku elektromotoru, na obr. 2 je schematicky znázorněn otočný stůl svazkovacího automatu, na obr. 3 je...

Zařízení na předepínání vodicí drážky svářecích automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241831

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lipský Vladimír

MPK: B23K 37/00

Značky: předepínání, automatu, zařízení, drážky, vodiči, svářecích

Text:

...K nekottvené části je uchy-cen-o rameno -pro zachýcení reakce od ústrojí pro vyvození síly potřebné pro předąpětí vodicí dräžky. Rairneno je Lrchýceno k ukotveité -p-odpěře a mezi ústrojím pro vyvození síly potřebné pro předpětí vodicí drážky a ramenem je urnístěno kontrolní ústrojí pro kontrolu .předpětíVýhoda řešení podle vynátlezu sp-otíívá v tom, že se zvýši produktivita práce a zlkva 4,litní svařování plechů, a to nerezových i...

Zařízení na předepínání vodicí drážky svářecích automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241808

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ružieka Vlastimil

MPK: B23K 37/00

Značky: vodiči, předepínání, automatu, drážky, svářecích, zařízení

Text:

...ramena pro zaohycenní reakce od ústrojí pur-o vyvozexní .sílyVýhoda řešení podle V.YI 1 á 11 eZu.S 4 p~ 0 Čí 4/á v. vtom, že ee zvýši produktivita (práce -a ekvaIljtní sIv-ařování nptletchů, e to nerezových í jlaných., tproutolže jiným způsobem by to nebylo.n 1 ~ 0 vž 1 né. Voldicí .dräžjka a zařízení .par-o předopětí ťvovří jeden konjsttrulkłčjní celeík, který sePřírkłlaxd pronvedení za-řízzení na -předepíná.ní uclrážlky podle vyrnálezu je...

Zapojení mikropočítačové periferní jednotky volně programovatelného automatu pro řízení krokového a lineárního hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251387

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šindelář Jaroslav, Zachata Jaroslav, Petera Josef, Ptáček Václav, Požárek Václav, Hamáček František

MPK: G05B 15/02, H02P 5/00

Značky: automatu, lineárního, krokového, zapojení, periferní, hydraulického, jednotky, programovatelného, volně, řízení, pohonů, mikropočítačové

Text:

...vuebnííni obvody 13, ktere Jsou Jednnk spoJew aa vetupníni a vyetupníni obvody nlikropočítede j, Jednak nyní dniní vstupy a výstupy e vykonovou a akční číetí u krokovdho pohonu e s řídící .polohovou Jednotkou u lineírního hydraulické» pohonu.Períferní Jednotka 3, pro řízení krokovőho notoru a llneúrního lvdraulickćbo pohonu Je konetruovúna Jako súeuvnú decka do sikledního nodulu proavnovatelnłho eutontu L. Progrenovetelný autenat l Jakoito...

Trn spojovacího řetězového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251224

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čižov Anatolij, Izakov Adolf

MPK: B21L 1/02

Značky: automatu, řetězového, spojovacího

Text:

...onpanxu ycwanosneuu Ha ocax-2 5, cnnsanuux c npnsonou (Ha qepTeme He nokaaanj, a nepěnnne KOHUH nñěmfñpymnam 6. Ha nepenneu Konue onpanxn nmnonuen paőounů yqacrox c mopnonounmu pyuben 7 Ha uacwxx ceqenun, npnnerammnx K ero öonbmoň ocu. APaöowa onpanxn saxnmuaewcx B cnenymmeM.nocne orpesxn noaauoro Marepnana saroronxa MexaHn 3 MoM npumnma (Ha qepreme He nqxasau) npnmnmaewçs K onpaaxe, u ocymecrsnnewca nepaaa u Bwopax rnöxa aneua (MeXaHH 3 M...

Zapojení ovládací části mincovního telefonního automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237686

Dátum: 01.06.1987

Autor: Luňák Otto Praha

MPK: H04M 17/02

Značky: zapojení, telefonního, mincovního, částí, ovládací, automatu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká mincovního telefonního automatu pro místní i meziměstský styk, s automatickým odběrem mince připravené ve vnějším držáku před vhozovým otvorem. Ovládací část přijímá započítávací impulzy, vysílané z automatické telefonní ústředny změnou polarity napájecího napětí v okamžiku prohlášení volaného účastníka, popřípadě v průběhu spojení při meziměstském styku. Souběžně s otevřením vstupního otvoru pro mince je startován obvod pro...

Zapojení třístavového schodišťového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250293

Dátum: 15.04.1987

Autori: Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbigniew

MPK: H05B 39/04

Značky: zapojení, automatu, schodišťového, třístavového

Text:

...dalšími intervaly třetího stavu.jak je patrno z obr. 1 je obvod sestaven z časového relé KT, které VYPíná se zpoždě 4ním, tyristoru VS, kondenzátoru Cl a omezujícího rezlstoru R 1. Cívka časového relé KT je připojena paralelné k napájeným žárovkám EL. Zapínací kontakt IKT tohoto relé je přemostěn tlačítkom SB a také tyristorem VS. Kondenzátor G 1 je zapojen paralelné k časovému relé KT přes zapínací kontakt .2 KT.Stísknutím tlačítka SB se...

Zapojení schodišťového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249403

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: F21P 1/00

Značky: schodišťového, automatu, zapojení

Text:

...druhe nabíjení diody na, jejíl. kstoda je připojena jednak přesdruhy časovací kondenzátor ga na enodu první polarizační diody m, jednak přes druhý regulovvatplný obvod Kg konstantního proudu na řídicí elektrodu druhého budícího tyrietoru n. Kstode první nabíjecí diody m je připojene jednak přes první česovací kondenzátor 94, ne prvnívstupní svorku L, jednak přes první regulovatelný obvod LL konstentního proudu na řídící elektrodu prvního...

Bloková soustava programovatelného automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248151

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horáček František, Bakstein Hynek, Schlemmer Arnošt, Habada Oldřich, Brejška Jiří

MPK: G05B 19/403

Značky: soustava, programovatelného, automatu, bloková

Text:

...současně připojeny všechny datové přípojky łggg. łggg pevné programové paměti ggg datové paměti jpg, jakož i datové přípojky łggg. łglg, łggg prvního, druhého i třetího výstupního obvodu jpg, łgl, łgg. Deködovaný adres vý výstupąlggg pevné programové paměti lg je připojen na první dekôdovaný adresový výstup łgąg adresového dekôdéru łgi, jehož druhý deködovaný adresový výstup łggg je připojen na dekćdovaný adresový vstup jpg datové paměti...

Zapezpečovací zařízení na přeříznutí příze a odvedení její přerušené části do odsávacího potrubí obslužného automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236010

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kubata Milan, Fikar Jiří

Značky: zařízení, zapezpečovací, odvedení, automatu, částí, příze, odsávacího, její, obslužného, potrubí, přeříznutí, přerušené

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení vhodné pro obslužný automat textilního stroje, mající řezací ústrojí a nasávací kanál příze, se vyznačuje tím, že v tělese řezacího ústrojí je otočně uložena škrtící klapka na uzavření přívodu vzduchu nasávaného nasávacím kanálem a na přitisknutí nasávané příze ke stěně kanálu za účelem jejího přeříznutí řezacím ústrojím, jakož i větrací klapka s obtokovým kanálem pro otevření přívodu vzduchu na odvedení přerušené části příze do...

Zapojenie adresovej logiky mikroprogramového automatu pre generovanie adries mikroinštrukcií pomocou permutačných operácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248109

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jelšina Milan

MPK: G06F 9/22

Značky: zapojenie, adresovej, generovanie, automatu, pomocou, logiky, mikroprogramového, adries, operácií, permutačných, mikroinštrukcií

Text:

...siet PS generuje signály s významom ,požadovanej adresy Vetvenia. segment RP registra RGM mikr-oinštrukcii sa použije pre generovanie ria-diacich signalov. R, ktorými mikroprogramový automat riadi činnosť riadeného objektu.Na obr. 2 je znázornený príklad logickej schémy zapojenia adresovej logiky s permutačnou sieťou pre generovanie adries najviac sedemcestného vetvenia V mikroprograme s možnosťou použitia siedmich perniutačných...

Stĺpový manipulátor zváracieho automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233058

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 37/00

Značky: stĺpový, automatu, zváracieho, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Stĺpový manipulátor zváracieho automatu s vodiacou hlavou zabezpečujúcou bezvôlové a stabilné vedenie výložníka voči stĺpu pri veľkých rozsahoch vysúvania výložníka, je určený predovšetkým pre prevádzanie pozdĺžných zvarov. Vodiaca hlava stĺpového manipulátora sa skladá z dvoch priečnych nosníkov pevne prepojených dvomi zvislými nosníkmi, na ktorých je uchytená štvorica vodiacich kladiek pre zvislé vedenie vodiacej hlavy na stĺpe a pneumatický...

Zapojení pro nastavování stavu číslicového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232658

Dátum: 15.12.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: H03K 17/00

Značky: zapojení, číslicového, automatu, stavu, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro nastavování stavu číslicového automatu, zejména v oblasti řízení členěných výrobních úseků, a skládá se nejméně ze dvou úseků, z nichž každý obsahuje dva vazební členy spojené jednotlivě se dvěma snímači příslušného úseku, kde výstupy těchto vazebních členů jsou spojeny se vstupy paměťového obvodu příslušného úseku. Podstata zapojení záleží v tom, že vedlejší vstup prvního vazebního členu prvního úseku je spojen s...

Řídicí prvek pro stabilizaci mechanického odvalování kuliček v kontrolním místě u automatů na kontrolu a třídění ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 232906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rábl Josef, Šindelář František, Šnajdr Jaroslav, Müller Vladimír, Husák Václav

MPK: F16H 53/00

Značky: kontrolním, místě, kuliček, stabilizaci, třídění, kontrolu, prvek, řídící, mechanického, odvalování, ložiskových, automatu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stabilizaci kuliček během jejich odvalování při rozměrové a defektoskopické kontrole a tím i ochranu defektoskopické sondy před jejím poškozením v důsledku vyskočení kontrolované kuličky z kontrolního místa. Stabilizace se dociluje tím, že kulička uložená během odvalování a kontroly na třech elementech kontrolního místa má ve čtvrtém směru zahrazenu cestu proti vyskočení z tohoto kontrolního místa a to podávacím segmentem, který...

Zařízení pro ustavování do zvoleného pracovního místa v rovině nosníku pro prostředek na štítkování u kompletovacích automatů elektrických iniciátorů, zejména elektrických důlních rozbušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233025

Dátum: 15.08.1986

Autor: Dušek Pavel

MPK: F42C 11/00

Značky: místa, zvoleného, ustavování, automatu, nosníků, rozbušek, iniciátorů, zejména, kompletovacích, zařízení, důlních, elektrických, štítkování, pracovního, prostředek, rovině

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na označování časových stupňů elektrických iniciátorů, zejména elektrických rozbušek, prostřednictvím štítků umístěných na přívodním vodiči ve smyčce při sestavě elektrických iniciátorů na kompletačních automatech. Účelem vynálezu je použít jednoduššího zařízení pro ustavení prostředku pro štítkování na kompletačním automatu, ovládaném jen z jednoho směru. Je to realizováno použitím stavěcího šroubu s klínovou maticí...

Zařízení pro změnu převodů třídicího automatu na valivá tělíska

Načítavanie...

Číslo patentu: 228412

Dátum: 15.04.1986

Autor: Molcar Miroslav

Značky: převodů, valivá, změnu, tělíska, automatu, zařízení, třídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro změnu převodů třídicího automatu na valivá tělíska, zejména třídicího automatu pro vzhledovou kontrolu povrchu a kvalitu povrchové vrstvy ložiskových kuliček, s převodem otáček z elektromotoru na řídicí hřídel, vyznačující se tím, že je tvořeno konzolou (1), jejíž spodní část je prodloužena v základnu se čtyřmi drážkami pro spojovací šrouby (2) k připevnění konzoly (1) k rámu stroje (3) a v jejíž střední části je průchozí válcový...

Grafitový mazací prostředek pro mazání ocelových forem sklářských automatů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228842

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šteinocheř Jan, David Jiří

MPK: C10M 5/06

Značky: automatu, výroby, forem, způsob, mazání, prostředek, oceľových, grafitový, sklářských, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Grafitový mazací prostředek, vyrobený na bázi přírodního krystalického mikromletého grafitu vysoké čistoty, rafinovaného ropného oleje, vaseliny a asfaltové suspenze s kaučukovým latexem. Způsob jeho výroby spočívající ve zhomogenizování jednotlivých přísad a mletí v koloidním mlýnu, čímž se získá výrobek dokonale zhomogenizovaný polotuhé konsistence, vhodný pro mazání ocelových forem při výrobě dutého obalového skla.

Šablona k řízení šicího automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226551

Dátum: 15.11.1985

Autori: Stephan Monika, Kresse Dietrich, Karl-marx-stadt (dd)

Značky: šablóna, řízení, šicího, automatu

Zhrnutie / Anotácia:

Šablona k řízení šicího automatu s pomocí magnetického válečku neseného křížovým vozíkem a dosedajícího silově na šablonu, vyznačená tím, že v oblasti vnějšího rohu šablony (5) je uspořádaná otočně uložená pomocná šablona (7), jež v mezních polohách svého otáčivého pohybu představuje přímočaré prodloužení šablonových ramen (8, 9), tvořících vnější rohy šablony (5), přičemž rovnoběžně se šablonovými rameny (8, 9) jsou uspořádány vodicí lišty...

Zařízení pro upevnění a seřízení řídicí kladky kontrolního automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225879

Dátum: 15.10.1985

Autori: Janda Miloslav, Štván Jaromír

Značky: seřízení, řídící, zařízení, automatu, upevnění, kontrolního, kladky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění a seřízení řídicí kladky kontrolního automatu, pro povrchovou kontrolu ložiskových kuliček, které sestává z vidlicovitě rozdvojené páky v níž je na valivých ložiskách uložena řídicí kladka, vyznačující se tím, že v pravé části vidlice páky (1) je v průchozím válcovém otvoru pevně uložen náboj (2) a uvnitř náboje (2) je umístěno valivé ložisko (3), ve kterém je uložen pravý čep řídicí kladky (12), přičemž levý čep řídicí...

Pneumatické zařízení pro podpěru a rotaci kontrolovaných kuliček na třídicím automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219490

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vojta Jiří, Krob František

Značky: třídicím, rotaci, podpěru, automatu, pneumatické, zařízení, kuliček, kontrolovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro vyvození sférického pohybu kontrolované kuličky na třídicím automatu. Podstatou vynálezu je, že k řídicí kladce (3) a přítlačné kladce (2) je přiřazena alespoň jedna vzduchová tryska (4, 5), jejíž ústí směřuje proti kontrolované kuličce (1), za účelem jejího přitlačení k oběma kladkám (2, 3) a vyvození její rotace. Při přiřazení dvou a více vzduchových trysek (4, 5) je alespoň jedna vzduchová tryska (4) rotační a...

Ústrojí pro polohování a posouvání sešívaných výrobků na automatu pro šití dlouhých švů s ústrojím pro předpolohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229854

Dátum: 15.01.1985

Autori: Liebig Andreas, Berger, Karste Eberhard

MPK: D05B 35/00

Značky: výrobků, automatu, sešívaných, dlouhých, ústrojím, ústrojí, posouvání, švů, sítí, předpolohování, polohování

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížení technických a ekonomických nákladů při šití dlouhých švů, například podélných švů na povlacích aniž by bylo zapotřebí zavedení automatizovaných pásových linek. Základem vynálezu je úkol vyvinout automat pro sešíváni dlouhých rovných švů, na kterém se šijí švy delší než 2 000 mm při minimální šíři sešívaných dílů 1 600 mm. Přitom je třeba zabezpečit bezchybné polohování, aby velká vlastní váha povětšině zavěšených...

Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225084

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vorlíček Jiří

Značky: řídících, obvodů, vzorků, automatu, radioaktivních, měření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicích obvodů automatu pro měření radioaktivních vzorků vyznačující se tím, že šest výstupů (1, 3, 5, 7, 9, 11) tří klopných obvodů (A, B, D) je připojeno na šest vstupů (2, 4, 6, 8, 10, 12) bloku (J), který má čtyři výstupy (13, 14, 15, 16), přičemž na prvý vstup (l7) prvého klopného obvodu (A) je připojen signál - start (18), na druhý vstup (19) prvého klopného obvodu (A) je připojen výstup (20) prvého součtového obvodu (E), na...

Navíjecí hlava cívkovacího automatu fotografických svitkových filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224918

Dátum: 01.11.1984

Autori: Halamka František, Hanuš Vlastislav

Značky: hlava, navíjecí, automatu, cívkovacího, svitkových, filmu, fotografických

Zhrnutie / Anotácia:

Navíjecí hlava cívkovacího automatu fotografických svitkových filmů, umístěná ve světlotěsné skříni, vyznačující se tím, že je tvořena dvojicí navíjecích hrotů (4,5), z nichž alespoň jeden hrot (4) je osově přestavitelný, přičemž k ose hrotů (4, 5) je vedená dráha filmového materiálu a vodící hubice (9) krycích pásů, proti níž je umístěn podavač (3) cívek, obsahující výběžky orientace cívky a kde k ose hrotů (4,5) je dále přiřazen přítlačný...

Zariadenie na premestňovanie a ustavovanie vodiacej dráhy zváracieho automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224208

Dátum: 01.09.1984

Autor: Sobanský Zdenko

Značky: premestňovanie, ustavovanie, vodiacej, zváracieho, dráhy, automatu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na premiestňovanie a ustavovanie vodiacej dráhy zváracieho automatu, pozostávajúce z vodiacej dráhy, podpier a pohonu podpier, vyznačujúce sa tým, že vodiaca dráha (1) je na pojazdných podporách (4, 5) uložená v dvoch kĺboch (7), pričom pohon (6) pojazdných podpier (4, 5) je ovládaný spoločne.