Patenty so značkou «automatizovaného»

Spôsob automatizovaného vedenia motorových vozidiel po cestných komunikáciách a systémové dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5094

Dátum: 05.02.2009

Autor: Sitár Branislav

MPK: B60L 15/00, G05D 1/02, B62D 6/00...

Značky: komunikáciách, cestných, spôsob, automatizovaného, systémové, vozidiel, dopravné, motorových, zariadenie, vedenia

Text:

...vozidla na mape cesty, zabezpečuje odbočenje motorového vozidla potrebným smerom na kri 10žovatke a zastavenie motorového vozidla na križovatke alebo na určenom parkovacom stanovišti. Dĺžka čiarového kódu pozdĺž infonnačnej línie závisí od predpísanej rýchlosti motorového vozidla V danom úseku cesty. Úsek info-línie, na ktorom je ten istý čiarový kód sa nazýva sekcia info-línie. V úsekoch zrýchľovania alebo spomaľovania motorových vozidiel...

Systém automatizovaného elektronického spracovania a evidencie údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4667

Dátum: 04.01.2007

Autori: Boldiš Miroslav, Mác Martin, Šutovský Ivan

MPK: G06Q 10/00

Značky: systém, elektronického, údajov, automatizovaného, evidencie, spracovania

Text:

...Univerzálne centrum 15 disponuje údajmi pochádzajúcimi z vlastných zdrojov a vie prijímať a poskytovať tieto údaje pre ďalšie spracovanie. Logické/fyzické prepojenie s on-line systémom 1 a/alebo off-line systémom 2 je zapojené cez centrálnu komunikačnú jednotku 8. Univerzálne centrum 15 vstupuje do procesu komunikácie s offline systémom 2, s on-line systémom 1, s ďalším univerzálnym centrom 15 na aplikačnej úrovni. Navrhovaná...

Zariadenie na zostavovanie a spôsob zostavovania sústavy senzorov do automatizovaného systému, automatizovaný systém, programové prvky a médium snímané počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6400

Dátum: 21.04.2006

Autori: Meers Francois, Druet Emmanuel, Bilenne Olivier, Massar Marc

MPK: G05B 9/02, G05B 17/00

Značky: zostavovanie, systém, spôsob, snímané, systému, zariadenie, zostavovania, médium, počítačom, prvky, sústavy, automatizovaného, programové, senzorov, automatizovaný

Text:

...parametrov počas prevádzky automatizovaného systému, ako základ pre monitorovanie a/alebo kontrolovanie a/alebo regulovanie automatizovaného systému bezpečným spôsobom. Na základe odhadnutých zaznamenaných parametrov možno automatizovaný systém kontrolovať.0024 uskutočnenia vynálezu sa týkajú schémy vývoja virtuálnej sústavy senzorov, ktorú možno prispôsobiť preddetinovaným požiadavkám a ktorú možno zostaviť tak, aby bola vsúlade s...

Spôsob automatizovaného zväzovania káblových vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284876

Dátum: 27.12.2005

Autori: Büsch Martin, Lesser Hans-jürgen

MPK: B65B 13/00

Značky: zväzovania, vodičov, automatizovaného, káblových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa súvisle privádzateľná káblová páska (2), ktorá má na svojom povrchu ozubenie alebo rebrovanie (10) posúva poháňaná motorom a svojím predným koncom sa prestrkuje blokovacím zámkom (1), vybaveným blokovacími prostriedkami, zaberajúcimi s ozubením alebo rebrovaním (10) káblovej pásky (2), obväzuje okolo káblového zväzku (59) a privádza späť do blokovacieho zámku (1). Na to sa káblová páska (2) prepnutím smeru otáčania svojho...

Spôsob plne automatizovaného elektronického prevodu finančných prostriedkov v hotovosti alebo hotovostnom ekvivalente a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284863

Dátum: 27.12.2005

Autori: Rosenzweig Michael, Brant Michael, Marcous Neil

MPK: G07F 19/00

Značky: spôsob, hotovostnom, prostriedkov, finančných, převodů, tohto, spôsobu, hotovosti, ekvivalente, automatizovaného, vykonávanie, elektronického, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plne automatizovaného elektronického prevodu hotovosti alebo hotovostného ekvivalentu medzi odosielateľom a príjemcom zahŕňa príjem údaja o množstve peňazí, ktoré majú byť elektronicky prevedené, určenie konta, z ktorého má byť prevod uskutočnený, a príjem bezpečnostného kódu od odosielateľa uskutočňovaný iniciačným terminálom (110, 115, 120, 125), ďalej zahŕňa uloženie údaja o výške čiastky a bezpečnostného kódu do súboru údajov...

Spôsob automatizovaného zisťovania rozsahu škôd v objektoch v dôsledku výpadku technických komponentov zapojených do výrobného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3131

Dátum: 19.05.2004

Autori: Peschel Dietmar, Sachgau Christian, Hachmann Frank

MPK: G06F 11/32, H04L 12/24

Značky: procesu, výrobného, objektoch, rozsahu, dôsledku, zisťovania, komponentov, škôd, výpadku, zapojených, spôsob, automatizovaného, technických

Text:

...Táto úloha je podľa vynálezu riešená spôsobom podľa patentového0008 Tento spôsob na základe dát, ktoré sú kdispozícii a ktoré sú aktuálne zistované, automaticky zisťuje a rozsah priamych a nepriamych peňažných škôd, napr. v mene E, pre objekt, miestnost alebo budovu.Za týmto účelom sa vyhodnocujú závislosti postihnutých technickýchkomponentov medzi sebou navzájom. Potrebné parametre a veličiny súk dispozícii v príslušných...

Zapojenie automatizovaného systému riadenia betonárky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 933

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kudláč Štefan, Lauff Čaba, Gergeľ Štefan

MPK: G05D 27/00

Značky: betonárky, systému, automatizovaného, zapojenie, riadenia

Text:

...v kamenive pridávkovani. Výhodou je tiež možnosť vyhodnocovať spotrebumateriálu a výrobu betonov za rôzne časové obdobia.Prehľad obrázkov na gžkreseNa pripojenom výkrese je zobrazená bloková schémazapojenia podľa tohto technického riešenia.Zapojenie podľa tohto technického riešenia. ktoréhobloková schéma je znázornená na výkrese. pozostáva ztechnologického počítača 1. na ktorý sú napojené výstupymerača § vlhkosti kameniva v zásobnikoch. váhy...

Zapojenie automatizovaného systému riadenia obaľovne asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 931

Dátum: 09.08.1995

Autori: Baronik Stanislav, Kudláč Štefan, Urbaník Stanislav

MPK: G05D 9/12

Značky: zapojenie, systému, zmesí, automatizovaného, asfaltových, riadenia, obaľovne

Text:

...spotrebu materiálu a výrobu za rôzne časové obdobia.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je zobrazená bloková schéma zapojeniapodľa tohoto technického riešenia.Zapojenie podľa tohto technického riešenia, ktorého bloková schéma je znázornená na výkrese, pozostáva z technologického počítača 1, na ktorý sú napojené výstupy meračov § výšok hladín vpripojený k technologickému zariadeniu obaľovne 2, a tiež k evi denčnému...

Lisovacia jednotka automatizovaného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264975

Dátum: 12.09.1989

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B21D 24/10

Značky: jednotka, pracoviská, lisovacia, automatizovaného

Text:

...na otvorenom jednostojinovom ráme, automatizované a programované zaistenie stolaso stojanom lisu, automatizované a programované nastavenie dolnej úvrate zdvihu šmýkadla5 vyšším účinkom tak, že skracuje dobu zoradovania lisovacej jednotky pri zmene typorozmeru alebo sortimentu výrobkov, umožňuje hospodárne využitie zdvihu šmýkadla, čim skracuje čas chodu naprázdno šmýkadla, zvyšuje výrobnosE~a znižuje spotrebu tlakového vzduchu....

Zapojení automatizovaného zkušebního zařízení pro ověřování jiskrově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264885

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šilhan Petr, Lazar Mojmír, Kuchta Zdeněk

MPK: H02H 7/20

Značky: zkušebního, zařízení, automatizovaného, jiskrově, obvodů, bezpečných, ověřování, zapojení

Text:

...směs v zařízení pro přípravu zkušební směsi je řízeno jednotkou s řídicími, vyhodnocovacími a pamětovými obvody, které jsou do okruhů zkušební komory s ovládacími a pohonnými členy, jakož i zařízení pro přípravu zkušební směsi zapojeny přes vstupy, eventuálně výstupy obvodů rozhraní. Jednotka s řídicími,vyhodnocovacími a pamětovými obvody je řízena prostřednictvím zařízení pro styk s obsluhou a je rovněž propojena s registračním...

Způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnin manometrickou metodou v kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264646

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera Vladislav, Havránková Eva

MPK: G01N 33/22

Značky: kyslíku, způsob, výbušnin, metodou, chemické, automatizovaného, stability, manometrickou, stanovení, kvantitativního

Text:

...dostatečně výrazná. Tyto prachy vykazují většinou anomální chování i při izotermálníUvedené nevýhody odstraňuje způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnín manometrickou metodou v kyslíku, který je předmětem vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se výbušnina temperuje při teplotě 40 PC až 170 °C V atmosféře kyslíku ve zkumavce spojené se snímačem tlaku, měří se tlak uvolněných rozkladných plynů,jejich...

Spôsob automatizovaného prevádzkovania hydraulickej ochrany podzemných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 264168

Dátum: 13.06.1989

Autori: Králik Milan, Bodík Igor, Farkaš Juraj, Brňák Robert, Derco Ján

MPK: C02F 1/00

Značky: automatizovaného, ochrany, hydraulickej, prevádzkovania, spôsob, podzemných

Text:

...času a počiatočného stavu daného reálnym stanvom HOPV v súčasnom čase po čas, po ktorý máme prognozovanê okrajová podmienky, a to pomocou metódy siete, pričom systém diferenciálnych rov-níc, ktorý vznikne po priestorovej diskretizácii sa rieši kombinovanou explicitnou a implicitnou Eulerovou metodou a systém lineárnvch algebraických rovníc sa rieši superrelaxačnou metódou. Počas riešenia sa vždy postanovenom obdobi t napríklad 1 deň alebo 1...

Zapojení elektrické části automatizovaného řídícího systému důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262726

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/12

Značky: systému, řídicího, mechanizované, částí, elektrické, automatizovaného, zapojení, důlní, výztuže

Text:

...napájecí zdroj, není třeba použít zvláštní zařízení ke galvanickému oddělení skupin ovládacích jednotek, napájených ze samostatných zdrojů. Podstatně se zjednoduší i kabelový rozvod a sníží se tak í zranitelnost systému.Příklad zapojení podle vynálezu je zjednoduěeně znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení,na obr. 2 pak ve zvětšení blokové schéma ovládací jednotky sekce,Kde jsou znázorněny i...

Způsob automatizovaného vyhodnocování zkoušek odolnosti proti tečení materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251422

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vitvar Zdeněk

MPK: G01N 3/00

Značky: zkoušek, automatizovaného, odolností, vyhodnocování, způsob, proti, tečení, materiálů

Text:

...adres impulsy do binárního čítače lg.Éřevodník lž binárního kődu je napojený na generátor lg funkce,vybavený magnetickou páskovou pamětí, na které je zakődována informace pro pohyb posuvného zatěžovacího servomechanismu 5, nastavovacího a měřicího servomechanismu 2.a servomotoru 2 regulátoru teploty. Dále jsou zde-zakődovány další informace pomocných funkcí pro zastavení čtení programu a řízení časových prodlev využívaných k respektování...