Patenty so značkou «automatizované»

Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288241

Dátum: 18.12.2014

Autori: Vince Tibor, Molnár Ján, Kováč Dobroslav, Kováčová Irena

MPK: G01R 31/00, G01R 31/28, G06F 11/22...

Značky: zapájanie, zapojenie, elektrických, prvkov, variabilné, zariadení, automatizované, obvodov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je realizované blokom riadiaceho systému (1), ktorý posiela dáta do bloku rozdeľovača (5) zberníc. Tento zabezpečuje komunikáciu s blokmi vstupných svoriek (33), (34) až (Y). Komunikácia s blokom vstupnej svorky (33) sa začína vyslaním adresy prvej svorky vstupu (30) zapájaného elektrického prvku na prvú adresovú zbernicu (9). Prvý adresový dekodér (19) porovná adresu z prvej adresovej zbernice (9) s adresou prvej svorky vstupu (30)...

Veľkokapacitné automatizované zariadenie na uskladňovanie energetických plynov a spôsob ich bezpečného uskladnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6417

Dátum: 03.04.2013

Autori: Rybár Pavol, Molokáč Štefan

MPK: F17C 1/12, F17C 5/04, F17C 13/02...

Značky: uskladňovanie, spôsob, veľkokapacitné, zariadenie, uskladnenia, plynov, bezpečného, automatizované, energetických

Text:

...plynov s napojením na zdroj energetického plynu a spotrebič energetického plynu.Veľkokapacitné automatizované zariadenie na uskladňovanie energetických plynov je realizované dvojplášťovou tlakovou tepelne izolovanou komorou Q z nehrdzavejúcej ocele, s efektívnym objemom vnútornej nádoby 9,45 litrov (polomer 0,1 m a výška 0,3 m) naplnený materiálom M s vysokou povrchovou plochou, v našom prípade upravený prírodný zeolit s celkovou...

Zariadenie pre automatizované privádzanie spojovacích elementov do spracúvajúcej jednotky a prívodnej hadice pre tieto spojovacie elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17897

Dátum: 17.01.2012

Autor: Kühn Hans-peter

MPK: B23P 19/00, B21J 15/32, B25J 19/00...

Značky: spracúvajúcej, spojovacích, elementy, spojovacie, jednotky, tieto, elementov, automatizované, zariadenie, prívodnej, hadice, privádzanie

Text:

...tekutiny alebo elektrické vedenia pre napájanie spracúvajúcej jednotky. U takých zväzkov hadíc sa jedná o vedenia, ktoré sú prispôsobené priebehu pohybov viacosového priemyselného robota,au ktorých je viac napájacích vedení vedených v jednej spoločnej hadici alebo rúrke. Obvykle je upravená jedna kompletná jednotka svedeniami, ktoré poskytujú napríklad prostredníctvom pružných jednotiek atď. vyrovnávanie dĺžky zväzku hadíc potrebných v...

Zariadenie na automatizované skladovanie a spôsob jeho realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4578

Dátum: 26.10.2006

Autor: Ragessi Giovanni

MPK: B65G 1/137, B65G 1/04

Značky: spôsob, realizácie, zariadenie, skladovanie, automatizované

Text:

...s polohou prechodného momentálneho uloženia.Vo výhodnom vyhotovení obsahuje riadiaca jednotka aspoň pamäťovú jednotku, kde sú uložené veľkosti každého zobjektov na uloženie na policu a skladovacej polohy objektov na policu už uložené.Vďalšom výhodnom vyhotovení je riadiaca jednotka schopná definovaťpolohu prechodného momentálneho uloženia objektu určeného na skladovaniepodľa skladovacej polohy objektov na policu, aby sa zabránilo...

Zariadenie na automatizované ukladanie sadeníc do vysadzovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3530

Dátum: 01.07.2003

Autori: Šlinský Ján, Hamžík Pavel

MPK: A01C 11/02

Značky: ukladanie, sadeníc, vysadzovačov, automatizované, zariadenie

Text:

...pomocou výkresov, kde na obr. l je schematicky znázomené zariadenie určené na automatizované ukladanie sadenic do vysadzovačov so úsobnikom a na obr. 2 je schematicky znázomené zariadenie určené na automatizované ukladanie sadenic do vysadzovačov bez zásobníka.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie určené na automatizované ukladanie sadenic do vysadzovačov so zásobnikovýmí článkami, podľa obr. l,je tvorené rámom 5, ktorý má...

Automatizované zariadenie na regeneráciu endoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 368

Dátum: 04.04.2003

Autori: Angers Christian, Halstead Eric, Cantin Eugene, Coulombe Serge, Trachy Michel, Nicole Maxime, Kaiser Herbert

MPK: A61L 2/18, A61B 1/12, A61L 2/26...

Značky: automatizované, endoskopu, zariadenie, regeneráciu

Text:

...trubica endoskopu je vedená cez potrubie, spojené s otvorom v stene tlakovej komory.V patentovom spise US A 5 288 467 je opísané čistiace a dezinfekčné zariadenie pre lekárske vybavenie. Čistiaca nádoba je vybavená stojanom, ktorý nesie dve podobné tlakové komory, z ktorých každá je vybavená vrchnákom, ktorý môže byťotvorený a ktorý zaisťuje utesnenie tlakovej komory, pokiaľAle V dôsledku rôznych veľkostí priemeru vkladacej trubice...

Automatizované parkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3260

Dátum: 02.07.2002

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: G07B 15/04, E01F 13/08

Značky: automatizované, zariadenie, parkovacie

Text:

...Jeho zapojenie zobrazenéna priloženom obrázku pozostáva z inteligentnej registračnej pokladne 1 prepojenej s komunikačným vedením g s výdajným automatom g parkovacích lístkov 1. Automatizované parkovaciezariadenie ďalej pozostáva z vjazdovej závory 6 a z výjazdovej závory 7sinteligentnou registračnou pokladňou 1 taktiež komunikačnýmikde vjazdová aj výjazdová závora Q, z je prepojená vedeniamí g. Komunikačnými vedeniamí g sú prenášané...

Zariadenie na automatizované vákuové čerpanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2937

Dátum: 06.08.2001

Autori: Varga Miloš, Černák Dušan, Šimčík Jozef

MPK: F04B 49/00, F04B 23/02

Značky: automatizované, čerpanie, zariadenie, vákuové

Text:

...potrubie 72, ktoré je prepojené na Výtokové potrubie 73. Vývevová rúrka 31 je prepojená na potrubie 7. Výtokové potrubie 7 § je vyústené zjednej strany do odtokovej nádrže Q s vodou 51. Výtokové potrubie 73 je čiastočne ponorené do vody 51 v odtokovej nádrži §. Do troch studní § s vodou 51, ktoré sú vyhĺbené do rovnakej hĺbky, je čiastočne ponorené sacie potrubie 71, ktorým je gravitačným spôsobom nasávaná voda 51. Voda 51 nepretržite...

Automatizované zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2008

Dátum: 02.12.1998

Autori: Krupa Marián, Merva Miroslav, Kačmáry Imrich, Bartoš Juraj

MPK: B61L 27/00

Značky: zabezpečovacie, automatizované, zariadenie

Text:

...celého zariadenia a vylučujú zlyhanie systému z dôvodu technických porúch .K výhodám technického riešenia patrí prenositeľnosť povelov obsluhy alebo celej obrazovej informácie na väčšie vzdialenosti, čo sa využíva u pracoviska údržby pripojeného k počítačovej sieti. Je postavené na báze personálneho počítača pracujúcehopod rovnakým programovým vybavením ako dispečerské stanice a umožňuje okremprehľadávania žumálových a chybových súborov aj...

Zariadenie na výmenu cievky v stroji na automatizované navíjanie drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278768

Dátum: 04.02.1998

Autor: Meischner Rolf

MPK: B65H 67/04

Značky: automatizované, zariadenie, drôtu, cievky, stroji, výměnu, navíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z cievkového vozíka (1, 2), ktorý je uložený na priečnych koľajach (8), vytvorených šikmo na smer navíjania, a ktorý je opatrený aspoň jedným unášacím tŕňom (3, 10), ktorý je uložený v dopravnej reťazi (5), pričom aspoň časť týchto priečnych koľají (8) je vytvorená na spodnom vozíku (6), opatrenom pohonom, ktorý je uložený na pozdĺžnych koľajach (7), ktorých aspoň časť je vytvorená v priestore navíjania. Zariadenie môže...

Automatizované spojovacie zariadenie najmä pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265321

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kusý Ladislav, Ficzere Peter, Dobrovický Miloš, Szegheo Mikuláš, Tomšík Jozef

MPK: B25J 15/02

Značky: roboty, automatizované, najmä, spojovacie, zariadenie, priemyselné

Text:

...lg spoja, vložky gg, dorazovej dosky gg, spojovacej dosky gg, pričom v telese lgspoja je súoso usporiadaný spojovací piest gg a ovládací piest lg, pričom spojovací piest 33je pevne spojený so spojovacou doskou gg, napríklad pomocou závitového spoja a ovládací piest 19 je pevne spojený s ovladacím kameňom gg s drážkou gl pre tiahlo 122 chápadlovej jednotky 120, pričom ovládací kameň gg je posuvne uložený v otvore 5 spojovacej dosky §g.Pri...

Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechnizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265196

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Sanetřík Zdeněk, Koudelka Karel

MPK: E21D 23/26

Značky: ovládání, mechnizované, ovládací, důlní, výztuže, modul, zejména, automatizované

Text:

...rovinou, procházející osou. V části řezu pod osou je ovládací modul zakreslen ve výchozí poloze a v provedení pro ruční ovládání, v části řezu nad osou v poloze, kdy odpadní píst dosedne na tlakový píst a v provedení pro automati zované ovládání.Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechanizované výztuže seatává 2 tělesa 3, opatřeného několika dutinami 33, k nimž je připojen tlakový přívod 323, vývod 393 ke spotřebiči...

Automatizované upínacie zariadenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264847

Dátum: 12.09.1989

Autori: Barák Eugen, Tököli Pavol, Vincze Štefan

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacie, zariadenie, automatizované, obrobkov

Text:

...spojky 2 do pracovnej polohy signalizovanej spinačmi šli a glł. Ďalej nasleduje postup upnutia obrobkunasledovne. Logický prvok 2 237 je v polohe G, logicky prvok 2 232 sa prestaví do polohy 2, čím sa privedie nízky tlak do upínacej vetvy 221 a cez automatickú hydraulickú spojku2 do upínacej vetvy 22 stavebnicového hydraulického upínacieho prípravku 2 stavebnicovéhoprípravku 2 je cez automatickú hydraulickú spojku 2 uvoľňovacou...

Zařízení na automatizované dělení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261962

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vlk Václav

MPK: B23D 47/04

Značky: dělení, materiálů, automatizované, zařízení, tyčového

Text:

...na automatizované dělení tyčového materiálu, podle vynálezu, nakreslený v nárysu.Zařízení na automatizované dělení tyčového materiálu sestava z automatického zásobníku 1 tyčí 2, dělicího stroje 12 na dělení tyčí 2 a oboustranné sräžení hran přířezů 5 a z manipulačních prostředků na přesouvání tyčí 2 a přířezů 5. K automatickému zásobníku 1, v manlpulační rovlně tyče 2, ve směru její osy 3, je připojen dělicí stroj 12 opatřený dělicím...

Unášacie zariadenie pre automatizované technologické pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260779

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: automatizované, unášacie, pracovisko, technologické, zariadenie

Text:

...v nich p-osuvne ulo istiace koliky 250 i s nimi v sérii zaradené pružné prvky 250.Každé radiálne Vedenie 227 je z obvodu uzavreté skrutkou 225, ktorá zabezpečuje istiaci kolik 250 a pružný prvok 260 proti Vypadnutiu a zároveň sa ňou nastavuje potrebné »predpätie medzi istiacim kolikom 250 a telesom hlavice 225. V dutine 225 telesa hlavice 225 Vyčnievajú istiace koliky 25 d V takej dĺžke, ktorá je potrebná na bezpečné zaistenie hlavice 220 na...

Klieštinový upínač pre automatizované pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: automatizované, klieštinový, pracovisko, upínač

Text:

...pre spoluzáber so skosenou plochou 213 zamykacieho prstenca 210 a z dostredivej strany majú vytvorenú opernú plochu 218 pre zaistenie klieštiny 203 V axiálnom sme 4re. Vedenie segmentov 223 je tvorené z jednej strany telesom 201 klieštinového upínača 200 a z druhej strany prirubou 209 uchytenou na teleso 201 skrutkami 206. Otvor 224 na prirube 209 je taký, aby umožnil vkladanie a vyberanie klieštiny 203 z dutiny 21.9, v ktorej je V axiąlnom...

Zapojení pro automatizované měření dynamických parametrů textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257343

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jaksch Ivan

MPK: G01M 19/00, D03D 49/00

Značky: parametrů, automatizované, textilních, strojů, měření, zapojení, dynamických

Text:

...První číslicový multiplexor l vybírá ze čtyř signálů vhodný vzorkovací signál §§g,.např. odběr vzorku měřené veličiny v určitém okamžiku dané stavem na prvním vstupu 5 časovače a první dělič 3 tyto signály podle požadavku dělí a tím vytváří vzorkovací signál §Mg.První hradlo 5, druhé hradlo 2, první tvarovač lg s monostabilním obvodem, druhý tvarovač łł s monostabilním obvodem, programové řízený druhý dělič Ž, klopný obvod gg, druhý...

Automatizované technologické pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256466

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čtverák Jaroslav, Kupský Miroslav, Suchý Stanislav, Helán Jan, Kocman Karel, Peřina Vilém, Jobánek Stanislav, Dráždil Josef

MPK: B23Q 41/00

Značky: technologické, pracoviště, automatizované

Text:

...plošné rozmíatěnými polohovacímí píaty ga, navzájom propojenýni plastickou hmotou gg. Proti dorazové koatce gł je upravena horizontálni upínka gg, vybavená rovněž třemi plošné rozmíatěnými polohovacími píaty gg, navzájem propojenými plastickou hnotou gg.Automatické upínače lz jemně vyvrtávaçi strojové jednotky ł jsou dále vybaveny odměřovacím čidlem 32, napojeným na vyhodnoco 256 458vací jednotku gz. vyvrtávací tyč 33 je napojena na...

Manipulátor zvarkov pre automatizované oblúkové zváranie a naváranie rotačných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256075

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schmidt František, Plachý Alojz

MPK: B23K 9/16

Značky: oblúkové, výrobkov, zváranie, automatizované, zvarkov, manipulátor, naváranie, rotačných

Text:

...rotačných výrobkov je tvorený dvomi stojanmi 4, medzi ktorými je uložený horizontálne otočný hriadel 7 s pohonným mechanizmom 8 otočného hriadela, ďalej horizontálne kyvný hriadel 5 s pohonným mechanizmom 6 kyvného hriadela, vodorovný suport 9 s pohonom 1 U vodorovného suportu a odsávacia hubica 11 plynov zo zvárania s potrubím 12 napojeným na odsávací systém.Na jednej strane otočného hriadela 7 sú fixne upevnené dva vreteníky 14 so...

Pohyblivá bezpečnostná clona s plošinou a zábradlím pre automatizované zváračské pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 243794

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barteeek Roman

MPK: F16P 1/06

Značky: pohyblivá, zváračské, automatizované, bezpečnostná, plošinou, pracoviská, clona, zábradlím

Text:

...5 zaisťuje zdvíhanie clony cez reťazové kladky 6 a retaze 7 upevnené v držiaku 8 na clone 1. Poistná spojka 9 chráni pohon a Ostatné mechanizmy pred poškodením. Clona 1 je vybavena po oboch stranach bočným profilom 10 pre odvalovanie odsúvaclch kladiek 11 plošiny 12 zavesenej na dvoch čapoch 13. zábradlie 14 je spojené ťažnými čapmi 15 s plošinou 12 a dvomi tiahlami 16 a vyrovnávacími kladkami 17 je vedené v dvoch lištách 18. Spinače 19...

Zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třídění bankovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253871

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čáp Tomáš, Žabka Lumír

MPK: G06K 9/68, G07D 7/00, G06K 8/18...

Značky: identifikaci, automatizované, třídění, bankovek, počítání, zapojení

Text:

...zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třĺdění bankovek podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení s označením bitů na výstupu z dekődérů písmeny D až A a D až A. Na obr. 2, 3 a 4 je nakreslen princip funkce bodového napěčového komparátoru pro jednu polovinu zapojení identifiksčního zařízení, a to na obr. 2 pro úroveň zacloněného čidla, na obr. 3 pro úroveň odoloněného...

Zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované ultrazvukové zkoušce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238050

Dátum: 15.10.1987

Autori: Smrčka Michael, Severýn Josef, Jirk Jindřich

MPK: G01N 29/04

Značky: automatizované, ultrazvukové, zpracování, bloků, elektronických, zapojení, vícesondové, signálu, ultrazvukových, zkoušce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované zkoušce. Zapojení sestává z generátoru synchronizačních impulsů, taktovací jednotky, zobrazovací jednotky, výstupní sběrnice, bloku vysílačů, bloku sond, bloku předzesilovačů, hlavního zesilovače, bloku digitalizace polohy vadové indikace a bloku digitalizace velikosti vadové indikace. Oba bloky digitalizace a programovatelná...

Zapojenie obvodu pre automatizované snímanie dvojstavových informacií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252384

Dátum: 13.08.1987

Autori: Murín Vladimír, Kováčik Milan

MPK: H03M 1/00

Značky: zapojenie, obvodů, dvojstavových, snímanie, informácií, automatizované

Text:

...znázornený príklad zapojenia podľa vynálezu.Ako je z pripojeného obr. zrejmé, zapojenie podla víynálezu obsahuje meraný objekt 5 mikropočitača 4, medzi ktorými je zapojený prevodník 1 dvojhodnotových signálov pozostávajúci z prevodníka 2 úrovne meraného signálu a spínače 3 napájacieho napätia tvoreneho prvým tranzistorom 6 a dvoma odporníkmi 7, 8. Prvý výstup 19 meraného objektu 5 je pripojený k prvému vstupu 13 prevodníka 1 dvojhodnotových...

Systémová paleta vhodná najmä pre automatizované výrobné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249876

Dátum: 15.04.1987

Autori: Križan Jozef, Kolpach Pavel, Kuchyňár Milan, Morávek Jan

MPK: B65D 19/12

Značky: paleta, automatizované, vhodná, systémová, systémy, výrobné, najmä

Text:

...-s dosazdaoou .plochu pre na 4loženie systéimovej palety je ukončený tak,aby jeho valcová časť dostatočne vyčníevala z hornej steny rámu, potom spodná plocha válcovej časti bude presnou nosnou plochou systémovej palety.Výihodou takto vytvorenej systémove palety je hlavne jej malá hmotnost a výhodná manipulácia s ňou. Manipulácia so systémovou paletou sa deje na spodnej stene rámu a presné ustavenie vo vnútri rámu. Takto riešený rám plní...

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222629

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bukový Ivan

Značky: zváracieho, spôsob, drôtu, elektrické, podávania, zváranie, mechanizované, automatizované, oblúkové

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie. Vynález sa týka oblasti strojárenskej technológie. Vynález rieši problém, spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie v náročných technologických podmienkach. Podstata vynálezu spočíva v tom, že podávanie zváracieho drôtu do miseta zvaru sa vykonáva krokovým elektromotorom mechanicky spojeným s...

Zařízení pro automatické podávání a ukládání součástí pro automatizované technologické pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 220227

Dátum: 15.11.1985

Autor: Dolenský Zdeněk

Značky: součástí, automatizované, automatické, zařízení, ukládání, technologické, pracoviště, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické podávání a ukládání součástí zejména přírubového tvaru pro automatizované technologické pracoviště řeší zásobování tohoto pracoviště dostatečným množstvím polotovarů za současné možnosti odkládání opracovaných součástí. Zařízení tvoří otočná plošina se dvěma zásobníkovými jednotkami, z nichž každá je tvořena podávací plošinou a ukládací plošinou. Tyto plošiny mají společný pohon a pohybové šrouby každé plošiny jsou...

Zařízení pro automatizované obloukové svařování nátrubků nádob a potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222057

Dátum: 15.07.1985

Autori: Boruta Ivan, Jekl Pavel, Martiník Lubomír

Značky: obloukové, potrubí, svařování, nádob, zařízení, nátrubků, automatizované

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatizované obloukové svařování nátrubků, nádob a potrubí, tvořené příčníkem na kterém je suvně uložen posuvný suport, k němuž je připraven otočný suport opatřený svařovací hubici, vyznačené tím, že svými konci je příčník (4) připevněn k nosným ramenům (3, 3´), které jsou kyvně uloženy ve vodícím ústrojí (1), přičemž střed otáčení nosných ramen (3, 3´) leží v podélné ose nádoby (2).

Zařízení automatizované kontroly přijímačů vysoké třídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228724

Dátum: 25.10.1984

Autori: Prozorov Valerij Ivanovič, Guzikov Sergej Dmitrijevič Leningrad (su), Bessonov Alexej Fedorovič, Rubičev Nikolaj Alexandrovič Mendelejeva, Berezjuk Iraida Konstantinovna, Ondolko Michail Vladimirovič, Bank Michail Urovič, Rozenberg Jevgenij Abramovič

MPK: H04B 1/06

Značky: automatizované, třídy, zařízení, přijímačů, vysoké, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na techniku rádiového měření a zajména na aparaturu, používanou při provádění kontrolních zkoušek při masové výrobě rozhlasových přijímačů. Učelem tohoto vynálezu je zvýšení hodnověrnosti kontroly bez zvyšování doby potřebné na kontrolu. Zařízení obsahuje blok přeměny nosné frekvence užitého signálu, jehož řídící vstup je spojen s heterodynem zkoušeného rozhlasového přijímače. Novým v zařízení je to, že je vybaveno ještě...