Patenty so značkou «automatickým»

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom ako rezacím nástrojom s automatickým nastavovaním presnej polohy rezacieho nástroja v rezacej hlave autokalibráciou a spôsob takéhoto nastavovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288259

Dátum: 25.02.2015

Autori: Varga Alexander, Flassik Marián, Buša Juraj

MPK: B23K 10/00, G05B 19/402, G05B 19/401...

Značky: presnej, nastavovaním, autokalibráciou, hlavě, nastavovania, spôsob, rezacím, rezacej, polohy, takéhoto, vodným, nástroja, rezacieho, automatickým, plazmou, stroj, kyslíkom, rezanie, lúčom, nástrojom

Zhrnutie / Anotácia:

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom ako rezacím nástrojom s automatickým nastavovaním presnej polohy rezacieho nástroja v rezacej hlave autokalibráciou, na ktorého mechanike, pozostávajúcej z pozdĺžnych pohybových osí X na pozdĺžnych stranách (1) stroja vybavených pohonmi (5) portálu (2) s prvým suportom (3) s pohybovou osou Z s pohonom (6) a pohybovou osou Z s pohonom (7), umiestneným na pohybových osiach X a nesúcim rezaciu...

Spôsob automatického čistenia filtrov v chladiacom zariadení a chladiace zariadenie s automatickým čistením filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6424

Dátum: 03.05.2013

Autori: Lábaj Ján, Tribula Rastislav, Kalus Juraj, Bečka Ján

MPK: B01D 46/04, F24F 5/00

Značky: zariadenie, čištěním, automatického, automatickým, chladiacom, spôsob, filtrov, čistenia, chladiace, zariadení

Text:

...a aby druhý ventilátor v tomto čase pracoval v režime odsávania ohriateho vzduchu von z chladiaceho zariadenia. Na výstupe bude tiež umiestnený filter, ale pretože vzduch vnútri chladiaceho zariadenia bude vďaka filtrácii na nasávaní čistý, nebudú sa na ňom na výstupe zhromažďovať žiadne nečistoty. Podstata inovatívnosti spočíva však v nasledovnom princípe, kde po určitom čase sa režim oboch ventilátorov automaticky prepne tak, že ventilátor,...

Vylepšená puška s automatickým nabíjaním nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17320

Dátum: 14.12.2012

Autori: Botty Alain, Boland Marc

MPK: F41A 9/71, F41A 9/72, F41A 21/48...

Značky: nábojov, automatickým, nabíjaním, puška, vylepšená

Text:

...stave ako je to v prípade obrázka 2obrázok 8 je pohľad v perspektíve na časť označenú F 8 na obrázku 5obrázok 9 je pohľad v perspektíve na zostavu označenú F 9 na obrázku 3obrázky 10 až 13 znázorňujú podobné pohľady ako na obrázku 3, ale každý pre po sebe nasledujúci stav pri streľbe .obrázky 14 až .18 korešpondujú postupne s obrázkom 3 a 10 až 13, ale pre inú variantu pušky podľa vynáľezu.0025 Ako je všeobecne známe, puška 1 s...

Bezpečnostné zariadenie s automatickým uzatváraním na kontrolu prietoku média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10643

Dátum: 19.05.2008

Autori: Dalibey Amine, Mangon Didier

MPK: F16K 17/30, F16L 55/136, F16L 55/10...

Značky: bezpečnostné, automatickým, prietoku, uzatváraním, zariadenie, kontrolu, media

Text:

...toto0012 Zariadenie vymedzené v úvode tejto opisnej časti sa vyznačuje tým, že každá 2 jeho svoriek má spojený okraj upevnený k obvodu trubice pred prstencovým uzáverom.0013 Prstencový uzáver má prednostné tesnenie 2 elastoméru,ktorého okraj na odtokovej strane je pripevnený k trubici, toto tesnenie je rotačne symetrické, má aspoň čiastočne kónický axiálny prierez a konkávnosť V smere proti prúdu.0014 Je účelné predpokladať, že tesnenie...

Zostava na rozloženie nákladu s automatickým vycentrovaním čapu vlečného sedla návesu na železničnej jednotke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11527

Dátum: 26.02.2008

Autori: Andre Jean-luc, Schverer Mathieu

MPK: B61D 3/18, B61D 45/00

Značky: jednotke, vlečného, čapu, rozloženie, vycentrovaním, zostava, sedla, železničnej, návěsu, nákladu, automatickým

Text:

...predmetnývynález zaručuje nie len automatické vycentrovanie a bočnéa pozdĺžne znehybnenie, ale tiež zablokovanie vertikálnychpohybov a všeobecne pohybov približovania a oddialeniapredmetov vzhľadom k rovine vagóna počas pohybovania, ale aj pri zastavení V staniciach.Namáhanie spojené us prepravou, teda vycentrovaním,situácia v železničnom gabarite, ako aj ťažkosti spojené s predchádzajúcim uložením nákladu sú tiež riešením podľa...

Elastický navíjací kotúč na hadice s automatickým aretačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6462

Dátum: 27.03.2007

Autor: Roman Gianfranco

MPK: B65H 75/38

Značky: aretačným, navíjací, automatickým, kotúč, zariadením, hadice, elastický

Text:

...a montáže rôznych0012 Koniec hadice môže byt vždy uchopený v krátkej vzdialenosti od obsluhy anevráti sa násilne do puzdra.0013 Protiľahlé ozubenia, ktoré spôsobujú zastavenie integrálneho otáčaniablokovacieho disku a priruby, a tým pádom bubna, môžu byť integrálne s podporným puzdrom bubna, výhodne je však vytvorené na zastavovacom disku, ktorý je axiálne držaný voči puzdru vložením trecieho kruhu schopného umožniť obmedzené otáčanie...

Skupinové poštové schránky s automatickým systémom blokovania vstupných klapiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4712

Dátum: 01.03.2007

Autor: Mihok Peter

MPK: A47G 29/00

Značky: poštové, klapiek, systémom, blokovania, vstupných, automatickým, skupinové, schránky

Text:

...klapky 7 na ľavej i pravej strane a preto klapka môže zachytiť aj väčšie pôsobiace sily cez vstupný otvor 6, cez ktorý sa vsúva zásielka. Spodné konce unášačov sú vzájomne spojené priečnikom 26 a celá sústava sa pohybuje vertikálne smerom dolu prostredníctvom elektropohonu 3. Teleso elektropohonu 3 je spojené s držiakom 11 a výstup elektropohonu je napojený do stredu priečnika 26 pomocou kolika 16. Pripojenim napätia do elektropohonu 3 sa...

Ozubený prevod riadenia s automatickým nastavovaním prítlačného člena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9562

Dátum: 25.01.2007

Autori: Weigel Michael, Rombold Manfred

MPK: B62D 3/12, F16H 55/28

Značky: nastavovaním, automatickým, ozubený, převod, prítlačného, riadenia, člena

Text:

...svojej klinovitej špičky, to znamená u klinovitých dielov znázornených naobrázkoch zmenšovat svoj polomer.0010 Samozrejme je možné, šikmé plochy dielov nezriaďovat ako rotačne symetrické, ale voliť šikmo položené rovné prítlačné plochy. Rotačnésymetrické uskutočnenie má ale tú výhodu, že sa diely v skrini nevzpriečia.0011 Ďalej sa možné uskutočnenie ozubeného prevodu riadenia podľavynálezu bližšie vysvetľuje podľa výkresov.obr. 1 znázornenie v...

Bezdotykový snímač polohy s reverzibilným automatickým nastavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15714

Dátum: 08.01.2007

Autor: Sellien Kai

MPK: H03K 17/97

Značky: reverzibilným, snímač, polohy, bezdotykový, automatickým, nastavením

Text:

...jednotky a ktorý sa pohybuje V orientovanejpolohe. Toto riešenie má však tú nevýhodu, že pre montáž súpotrebné samostatné časti. a okrem toho je použiteľné »len pre0007 US 6,531,667 B 2 opisuje snímač posunutia pedála pre zisťovanie posunutia polohy pedála. Snímač posunutia pedála obsahuje aspoň ovládaciu páku a spínací prvok. Týmto spôsobom je ovládacia páka uložená V puzdre umiestnenom na osi otáčania a môže sa otáčať pomocou pedála....

Zapojenie obecného rozhlasu s automatickým nahrávaním a prehrávaním správ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4634

Dátum: 07.12.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04M 11/00, H04H 1/00

Značky: nahrávaním, prehrávaním, správ, obecného, automatickým, rozhlasu, zapojenie

Text:

...nahrávaním a prehrávaním správ. Podstata spočíva v to, že štandardná rozhlasová ústredňa obecného rozhlasu je doplnená zariadením s automatickým nahràvaním a prehrávaním správ. Automatické nahrávanie spočíva v tom, že nahrávanie je odvodené od vysielania obecného rozhlasu a automatické prehrávanie je riadené obvodom reálneho času, ktorý umožňuje prehratie správy vo vopred určenom čase. Pred samotným prehrávaním zariadenie zapne...

Podporné zariadenie s automatickým laterálnym centrovaním a imobilizáciou u železničnej štruktúry pre návesný čap návesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5055

Dátum: 10.04.2006

Autori: Ober Jacques, Schverer Mathieu, Andre Jean-luc

MPK: B61D 3/00

Značky: automatickým, podporné, návěsu, imobilizáciou, laterálnym, zariadenie, návěsný, centrovaním, struktury, železničnej

Text:

...k pevnému referenčnému bodu.Známe systémy pre zaistenie návesného čapu návesunevykazujú zároveň všetky tieto Výhody.Presne vyjadrené je cieľom súčasného vynálezu umožnenie automatického centrovania návesného čapu a vizuálnej indikácie úspešného uskutočnenia operácie imobilizácie viditeľnej naS týmto cieľom sa súčasný vynález týka zariadenia pre podporu s automatickýni centrovanínl a pozdĺžnou imobilizáciounávesného čapu návesu na vagóne, ktorý...

Distribučné zariadenie s automatickým strihaním materiálu na utieranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5970

Dátum: 13.04.2005

Autor: Granger Maurice

MPK: A47K 10/24

Značky: stříháním, zariadenie, distribučné, automatickým, materiálů, utieranie

Text:

...už existujúceho zariadenia.0008 Tieto a ešte ďalšie ciele vyplynú z nasledujúceho opisu.0009 Podľa prveho opisu vynálezu, zariadenie na distribúciu materiálu na utieranie, typu zahŕňajúceho obal s bočnými stenami, medzi ktorými je umiestnený bubon, na ktorý dosadá nosič čepele s čepeľou na rezanie, bal materiálu, je pozoruhodné tým, že jedna z bočných strán bubna predstavuje vo svojej predĺženej časti odklonený nosník s otvorom na upevnenie...

Čerpadlo na betón s automatickým nastavovaním ovládania S – ventilu podľa druhu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 557

Dátum: 23.10.2002

Autori: Baldinucci Maurizio, Cipolla Davide

MPK: F04B 7/00, F04B 15/00

Značky: nastavovaním, ovládania, čerpadlo, betón, automatickým, ventilu, betonů, podľa, druhu

Text:

...v pripojenom hlavnom nárokuĎalšie hľadiská tohto vynálezu sú popísané V závislých nárokoch.Ine podstatne znaky avýhody čerpadla na betón podľa tohto vynálezu sú zrejméz nasledujúceho podrobného popisu jeho výhodneho vyhotovenia, s odvolaním na pripojenePrehľad obrázkov na ýkreseNa obr. l je celkové znázornenie čerpadla na betón, u ktorého je uplatnený tento vynález a na obr. 2 je schematicky znázornená, ako je vynález uplatnený u čerpadla na...

Spôsob ovládania na vyvolanie zmeny stavu a prevodové zariadenie s automatickým radením na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279985

Dátum: 11.06.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 61/02, F16D 43/09

Značky: spôsob, převodové, vyvolanie, automatickým, změny, tohto, zariadenie, ovládania, radením, stavu, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania je určený na vyvolanie zmeny stavu medzi preklzovým stavom a zovretým stavom spojky ovládanej automaticky zvierajúcimi prostriedkami, vyvíjajúcimi zvierajúci prítlak, ktorý sa mení ako funkcia aspoň jednej funkčnej premennej. Uskutočňuje sa tak, že premenný zvierajúci prítlak pôsobiaci na spojku sa dočasne modifikuje krátkym prítlakovým impulzom, pôsobiacim navyše k nemu, v smere zodpovedajúcom uvedenej zmene stavu, čím sa...

Čelný unášač s automatickým uvolnením z vretena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260360

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 33/00

Značky: unášač, čelný, automatickým, uvolnením, vřetena

Text:

...vo vretene, na obr. 3 je V bočnom pohľade čelný unášač uvoľnený vymieňacím prostriedkom, obr. 4 je priečny rez čelným unášačom.Čelný unášač 100 s automatickým uvoľnenim z vretena 150 pozostáva zo základného telesa 110 s kužeľovou stopkou 115, 4unášacích hrotov 111 rozmiestnených synietricky okolo strediaceho hrotu 112 uloženého odpružene v základnom telese 110. Na základnom telese 110 je s axiálnou vôlou a uložený axiálne posuvne...

Zosilňovač s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260357

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košťál Milan

MPK: H03F 1/26

Značky: automatickým, zosilňovač, číslicovým, zosilnenia, nastavením

Text:

...prvý vstup pamäti, ktorej druhý vstup je spojený so svorkou nulovacieho impulzu a ktorej výstup je pripojený na vstup spínače, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena.Hlavnou výhodou zosilňovače s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia podľa vynálezu je, že umožňuje optimálnenastavenie zosilnenia jediným testovacím impulzom, pričom nastavenie prebieha číslicovým spôsobom a výsledné nastavené zosilnenie v číslicovom...

Lanový vozík s automatickým ovládáním aretačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260211

Dátum: 15.12.1998

Autori: Popelka Jaroslav, Réman Zdeněk, Horek Přemysl, Závada František, Stejskal Miroslav, Polák Jaroslav

MPK: B66C 21/00

Značky: ovládáním, automatickým, lanový, aretačního, vozík, zařízení

Text:

...čepu łg uchyceného ve skřini 5. Výkyvné rameno Z je dále zakončeno čepem g kladky,na kterém je zavěšena výkyvné kladka g. výkyv ramene Z je omezen zerážkami łg. Výkyv ramene Z je dále přes závěsný čep gg táhlem łg a spojovací čep gł přenášen na ovládací páku łł aretačniho zařizeni à. Tažné lano łg prochází aretačnim zařizenim § A(tvořené např. evěrnými čelietmi) kolem vodicich kladek łä a kolem výkyvné kladky g tak, že konec tažného lana...

Uzavírací mechanismus s automatickým vytahováním horních sloupců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270480

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šantroch Jiří, Stejskal Miroslav

MPK: B29C 45/67, B22D 17/26

Značky: uzavírací, mechanismus, automatickým, vytahováním, sloupců, horních

Text:

...válci Q vytahovaní sloupů Q. Mezi pevnou upínaoí doskou 3 a pohyblivou upínaoí deekou 5 je umietěna pevná beat 3 a pohyblivd oaat 2 formy. Z čalního pohladu na uzavírací mechanismus na obr. 2 a 3 vyplýva rozložení eloupú 1 n dalaí vybavení uzavíracího maohanlamu, jim je pohon lg pfaatavoveoího zarízení a atradní ozubaná kolo lg. Detailní provedení přední horní delené metioe l e ovládáním je na obr. A, S v razu rovinou Q, Q - Q, Q z...

Upínací kulisa s automatickým zapínáním špičky podešve lyžařské běžecké obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268362

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kukula Jaromír, Rýdl Stanislav

MPK: A63C 9/10

Značky: lyžařské, běžecké, kulisa, automatickým, špičky, upínací, obuvi, zapínáním, podešve

Text:

...třemi otvory 12 pro upevňovací ěrouby g, jimiž je připevněna k tölesu lyže 24. V zadní části zéklsdové desky 1 jsou upraveny zadní bočnica 21, v nichž jsou vytvořeny výřezy lg ve tvaru U. Ve své horní části jsou výřszy Ľ zkoseny tak, že anněrsm dovnitř výřezů 13 vytváří nábšžné plochy 2 Q, skleněné v úhlu 45 ° ke svislé ose výřezů I 9 zadních bočnio gl. Na zékladovou desku 1 je dále suvně uložen jezdec g, ktorý na konci své zadní...

Tryska plastikačního válce vstřikovacích strojů s automatickým čisticím tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267782

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harmanský Absolón, Krupa Jozef, Škuba Andrej

MPK: B29C 45/24

Značky: plastikačního, strojů, tělesem, vstřikovacích, tryska, čisticím, automatickým, válce

Text:

...přední částí, těla a zadní částí umožňuje jeho automatické posouvàní, přičemž mezi vnitřní těnou otvoru čepu trysky a povrchem čístícího télesa je prostor, kterým proudí plastíckà hmota. Tím, že čistící těleso trysky podle vynàlezu udržuje výstupní otvor trysky a její dosedaci plochu na formu v čistem stavu, je zabezpečeno utěsnčni vtokové seustavy a takb automaticky cyklus vstřikovàní plastické hmoty do formy. současné je odstraněno ruční...

Zapojenie integrátora s automatickým číslicovým nastavením integračnej konštanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265762

Dátum: 14.11.1989

Autori: Košťál Milan, Vanek Martin

MPK: H03G 3/12

Značky: nastavením, číslicovým, automatickým, zapojenie, konstanty, integrátora, integračnej

Text:

...na vstup pamäti. Výstup pamäti je spojený so vstupom spínača, ktorého výstup je spojený s druhým vstupom bloku nastavenia integračnej konštanty. Doplňujúcim znakom vynálezu je, že spínač je tvorený poľom riadenými tranzistormi.Hlavnou výhodou integrátora podľa vynálezu je, že umožňuje s využitím integračnej metědy rýchle nastavenie optimálnej integračnej konštanty s požadovanými počiatočnými podmienkami. Ďalej s malými obmenami umožňuje...

Decentralizovaný dispečerský řídicí systém s automatickým zálohováním funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264854

Dátum: 12.09.1989

Autori: Milfait Jiří, Valeš Zdeněk, Král Václav, Kulle Ivan

MPK: G05B 15/02

Značky: decentralizovaný, funkcí, řídící, automatickým, zálohováním, systém, dispečerský

Text:

...příjí mačů dálkového měření a signalizace.Přenosy mezi všemi prvky systému jsou sériové v normalizovaném komunikačním protokolu s vysokým zabezpečením proti ztrátě nebo zkreslení informace. iKoncentrátory dat přijímají sériové informace, které do dispečinku přicházejí zařízením dálkového měření a signalizace nejrůznějších typů a transformují je na standardní zprávy o změnách signalizace i hodnot měření. Na žádost poskytnou údaje o stavoch...

Ruční odbrzďovač střadačové brzdy kolejových vozidel s automatickým stavěním odlehlostí čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264574

Dátum: 14.08.1989

Autori: Birkhahn Klaus, Fabián Miroslav

MPK: B61H 13/02

Značky: ruční, střadačové, čelistí, odlehlosti, vozidel, brzdy, odbrzďovač, automatickým, kolejových, stavěním

Text:

...jsou uspořádány dvě matky gig s nesamosvorným závitem, které jsou prostřednictvím spojek pevně drženy proti pootočení. Vřeteno 1 navazuje na jednom svém konci ve své podêlně ose na šestihran Ž, který je opřen svým vybráním o kuličku 19 a o víčko 11. Na opačnêm konci je vřeteno j opřeno o kuličkové ložisko lg s kosoúhlým stykem.Obr.2 znázorňuje uvolñovaoí a zablokovací zařízení vřetena 1, které je tvořeno perem É, rohatkou Ž, kolíkem §,...

Transportné zariadenie pre výškové prevýšenie s automatickým vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260756

Dátum: 12.01.1989

Autori: Švída Marián, Frischer Peter, Vlčko Miroslav

MPK: B22C 5/16, B22D 41/06

Značky: výškově, zariadenie, prevýšenie, transportné, automatickým, výprazdňováním

Text:

...odstraňuje transportné zariadenie pre výškové prevýšenia s automatickým vyprázdňovaním podľa v-ynalezu,ktorého podstata spočíva v tom, že z pevného vedenia, ktoré vedie vozík skipu, je odklonená odvaiovacia kladičková dráha, .ktorá umožňuje plynulé otváranie a zatváranie oďklápaciehvo dna vozíka skipu, pohybujúceho sa medzi miestom prísuénu materiálu a jeho odsunu pomocou kladkostroja.Hlavné výhody trnansportneho zariadenia xpre výškové...

Spojka s automatickým spínáním a rozopínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256716

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jurisa Jozef, Sidor Jaroslav

MPK: F16D 43/24

Značky: rozopínaním, automatickým, spojka, spínáním

Text:

...kolesa 1 D -pritláčaného do záberu pružinou 11 po drážkovani hnraného hriadela 12, uloženého v iožiskách 13, 14.Ozubenie spojkových kolies a vypínacie 4ho kolesa má zubové vôle navrhnutá tak,aby priw vyšších otáčkach hnacej časti oproti hnanej, mohlo dôjsť k relatívnemu pootočeniu. hnaného spojkového kolesa 120. a vypínacieho ozubeného kolesa 6. Po úkosoch čelných zubov vypínacieho ozubeného kolesa B tým dochádza k vytliačeniu łmaněho...

Zapojení korekčních obvodů s automatickým korektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef, Jiránek Miloš

MPK: H03M 13/00

Značky: korekčních, automatickým, korektorem, obvodů, zapojení

Text:

...l je mezi první a druhý konec sekundárního vinutí vstupního transformátoru Q připojen první odpor gł. Střed sekundárního vinutí je uzeměn. K prvnímu konci sekundýrního vinutí vetupního transformátoru 2 je připojena paralelní kombinace druhého odporu gg a prvního kondenzätoru gl, jejíž druhý konecje připojen přes třetí odpor 31 k zemi a zároveň je připojen k sériové kombinaci čtvrtého odporu 53 a první indukčnosti El.Její druhý konec je...

Krokový dopravník s automatickým středěním obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254758

Dátum: 15.02.1988

Autori: Podal Vladimír, Nečas Miroslav

MPK: B23Q 7/18

Značky: dopravník, automatickým, obrobků, krokový, středěním

Text:

...valce leveho 2, jehož druhý konec je upevněn k ràeu 3 a jsou zde rovněž upevněny narižky lg. Na rleu Q je upevněn koncový spínač li a koncový spínač řodový 13.Funkce krokoveho dopravniku s sutonetłckýe středlnie spočiuà v ton, že obrobky jsou po vodicj desce 3 posouvsny priznatee 1 a segeenty à. Dvojice segmentu š vytvbři rovněž prjzee,což udržuje obrobky při posouvini saeočłnnl v podelne oee doprsvniku. Pohyb prizes 1 o segeentů ž je...

Dvoustupňový tlumič s automatickým regulátorem stálé statické polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254266

Dátum: 15.01.1988

Autori: Manďák Josef, Holub Vladimír

MPK: F16F 9/19

Značky: stálé, automatickým, polohy, statické, tlumič, regulátorem, dvoustupňový

Text:

...lg, příp. při vyšroubování šroubení na táhlu gg šoupátka dojde k propojení potrubí gg akumulátoru s potrubím 5 a do komory gł automatického regulát 0 ru.stá 1 é statické polohy Vtéká tlakovémédium ze zdroje ll tlakového média konstantního objemu, nastává plnění komory gl automatickéhoregulátoru stálé statické polohy.Opačně, jestliže je poloha kmitající hmoty lä zvýšena v důsledku odebrání hmot lg,příp. z jiných příčin, dojde k propojení...

Rozbrušovací zařízení s automatickým přepínáním podávacích rychlostí brusného kotouče do řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247042

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kim Gi Ym

MPK: B24B 27/06

Značky: zařízení, brusného, rozbrušovací, automatickým, rychlostí, podávacích, kotouče, řezu, přepínáním

Text:

...úrazu.Přepínací mechanismus zvyšuje produktivitu práce rozbrušovacího zařízení a jeho funkce je nezávislá na měnicím se průměru rozbrušované trubky i průměru brusnéhb kiotouče.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zařízení v nárysu a obr. 2 přepínací rameno v půdorysu.Rameno 10 nesoucí brusný kotouč 8 je připojeno k hydraulíckému válcí 12, který je ovládán...

Filtrační zařízení s automatickým šaržovitým odstraňováním filtračního koláče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253811

Dátum: 17.12.1987

Autori: Furmanová Jana, Furman Jaroslav, Vosátka Jaroslav, Hrabák Petr

MPK: B01D 29/36

Značky: šaržovitým, koláče, zařízení, filtrační, filtračního, automatickým, odstraňováním

Text:

...této kapaliny do filtrátu.Při dalším zpracování se kapalina snadno oddělí od tuhé fáze koláče sedimentací. destilací apod. a lze ji poté cirkulovat zpět na další vymývání, čímž je zajištén bezodpadový prcvoz fiícru. Hydromechanický princip odstraňovaní filtračniho koláče a dokonalé čištění filt» račni přepážky vede k delší životnosti filtrační piepážky nebo plachetky pri zachovaní účinnosti filtrace.Filtrační ylepážka můž být běžného...

Vodní armatura s automatickým obtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253086

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ženčák Vladimír, Šandera Pavel

MPK: F16K 31/385

Značky: vodní, armatura, automatickým, obtokem

Text:

...ventil, nebo je otevřen nedostatećně a ohřev vody je tím omezen.výše uvedený nedostatek odstraňuje armatura otvirajicí obtokový kanál v závislosti na zdvihu membrány při dostatečném otevření plynového ventilu.Příklad provedení je na obr. 1 a obr. 2 schematicky znázorněn na výkrese. Na obr. 1 je nakreslena vodní armatura s uzavřeným obtokovým kanálem 3. Voda proudí vstupním kanálem 5 do prostoru pod membránou l a odtud celé průtočné...

Vreteno s automatickým upínaním nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 241574

Dátum: 15.09.1987

Autor: Gros Stefan

MPK: B23B 19/02

Značky: vřeteno, nástroja, automatickým, upínaním

Text:

...držiaka 1. Vodiace hrany 17 upí posuvového vretenika posuvne uložený ovládací kolík 9 a na fréme stroja nastaviteľná narážka 19.Funkčná činnost vretena s automatickým upínaním nástroja podľa vynálezu je nasledovná v pracovnom cykle sa viacvretenový posuvový vreteník po každom vykonannom pracovnom posuve vpred do rezu vracia rýchloposuvom Spät len do tzv. pracovnej základnej polohy, V ktorej sa ovládací kolík 9 neopiera o nastaviteľná...

Bezpečnostní sloupek s automatickým zajišťovacím zařízením malých úhlů sklonu kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246599

Dátum: 20.08.1987

Autor: Kunovský Jioí

MPK: B62D 33/08

Značky: bezpečnostní, sklonu, úhlu, zařízením, automatickým, sloupek, zajišťovacím, malých, kabiny

Text:

...KOHGHG 2 nononnnrenbno umeerca Bepxuuň ynop 15. Hpymnnm Hawxmeanx 14 mapanpno coennneam c Boamomnocwbm nonopora qepes naneu aauena npyxunm caepxy 13 u.naneú sauena upymnnu cnnsy 19 COOTBQTCTBEHHO c őnoKHpoBoqHuM~ 3 neMeHToM 9 H oömeň ocbm 8. Hanee, önoKnpoaoqnmň 3 neMeHT 9 BHHOHHEH c onoň croponm B Bane onopnoro peöpa 11, a c pyroň npoTHBononomHoň - B Bane ycwyna 16 H Hocxa 17.Hpn onpoKuuBaHnu Ka 5 uHm,KoneHa 1 B Z pasnosrcx qepes...

Zapojenie pre zosilnenie malých napätových jednosmerných signálov s automatickým vyrovnávaním posuvu nuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 251526

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kudláč Štefan, Lachovič Peter

MPK: H03F 1/30

Značky: vyrovnávaním, zosilnenie, jednosmerných, zapojenie, posuvu, automatickým, malých, signálov, napäťových

Text:

...chybové napätie .indulkované na prívodnýzch kábloch k zariadeniu..Dôležitou .výhodou je presné va časové stále zosilnenie -malých napäťolvých jednosmerných signálouv .pri konštruukčnej jedno.duchosti. Vstupný signál môže byť symetric 4ký alebo asymetricłký .voči pracovnej .nwle napojovacieho napätia.Na pripojenom výkrese je nalkreslený príklad zapojenia .podla vynálezusvorky 1, 2 vstupného signálu sú zapojené .na odpojowacie spínače 3, 4,...

Kladkový prevod s automatickým napínaním hnacej šnúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 233231

Dátum: 17.04.1987

Autor: Marek Milan

MPK: F16H 7/12

Značky: šňůry, automatickým, napínaním, převod, hnacej, kladkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kladkového prevodu a rieši automatické napínanie hnacej šnúry používanej na prenos krútiaceho momentu u dentálnych vŕtacích jednotiek. Podstatou kladkového prevodu s automatickým napínaním hnacej šnúry je vysokoobrátkové vreteno uložené v prednom a zadnom ložisku. Toto vreteno je na jednom konci opatrené unášačom, koncovkou a perovým záchytom a na druhom konci hnacou kladkou istenou podložkou a maticou, ktorou sa taktiež...

Trubkovnice pro mechanickou fixaci trubek před automatickým svařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249437

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hůlka Zdeněk

MPK: B21D 39/06

Značky: fixaci, svařováním, trubkovnice, automatickým, mechanickou, před, trubek

Text:

...otvoru a mechanicky nalísovanými trubkami jsou vyvozerąým tldtem částečně zdeformováąy.Vylái účinek uvedeného řešení spočíva v tom, že trubka po zalisování do otvoru trubkovnice je těmito výronky nejen správně vystředěna ale i zafixována tak, že je možno s takto sesteveným polotovarem manipulovat bez nebezpečí celkové deformace a vkládat do svařovacího automatu. Tímto řešením odpadá jakékoliv závislost na síle stěny trubky.Sastavování výměníku...

Textilní stroj s automatickým doplňováním dutinek pro navíjení vlákenných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235853

Dátum: 01.03.1987

Autori: Havlas Jiří, Potoček Mojmír

MPK: B65H 67/06

Značky: textilní, automatickým, dutinek, navíjení, vlákenných, útvaru, stroj, doplňováním

Zhrnutie / Anotácia:

Textilní stroj s automatickým doplňováním dutinek pro navíjení vlákenných útvarů, zejména příze, opatřený dále ústrojím pro výměnu navinutých cívek, je podle vynálezu opatřen samosběrným ústrojím pro hromadné sesmekávání dutinek z trnů palety do operačního zásobníku, pohybujícího se na stroji spolu s ústrojím pro výměnu navinutých cívek.