Patenty so značkou «automatickou»

Žeriav s automatickou úpravou predpätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18173

Dátum: 03.06.2004

Autor: Pacheco Pedro Alvares Ribeiro Do Carmo

MPK: E01D 21/00

Značky: predpätia, automatickou, žeriav, úpravou

Text:

...predpätie zvýšením alebo znížením napätia uvedeného nespojeného Iana podľa hodnôt nameraných snímačom a prenesených do ovládacej jednotky s nutnosťou vyrovnania vnútorných síl, ktoré vznikajú v konštrukcii,vonkajším pôsobením tak, aby sa napätie zvýšilo následkom zvýšených vnútorných síl uvedenej hlavnej konštrukcie alebo znížilo následkom znížených vnútorných síl uvedenej hlavnej konštrukcie, pričom sa pri prevádzke podstatne znižujú...

Synchronizačný systém s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282691

Dátum: 14.10.2002

Autori: Adamčík Róbert, Lakota Bohuslav, Exnar Zdislav

MPK: G01S 7/292, H03L 7/00, G01S 13/528...

Značky: rychlostí, systém, kompenzáciou, synchronizačný, automatickou, slepých

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie patrí do odboru rádioelektroniky a rádiolokačnej techniky. Rieši problém synchronizácie elektronických zariadení a systémov. Navrhované riešenie synchronizačného systému s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí umožňuje konštrukciu synchronizačného systému a výrobu synchronizačných impulzov s premennou opakovacou periódou s automatickou kompenzáciou slepých rýchlostí, ktorá je daná programovým riešením mikropočítača. Tento účel...

Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 260358

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: čelustí, upínacích, automatickou, výměnou, skľučovadlo, čela

Text:

...časti sklučovadia V čiastočnom reze, na obr. 3 je príklad nedelenej upínacej čeľuste, na obr. 4je príklad delenej upinacej čeľuste a naobr. 5 je príklad delenej upínacej čeľuste s prestaviteľnostou.Skľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa 110, upínacieho mechanizmu 120, zakladnej čeľuste 130, upinacej čeľuste 140 a alternatívne z nosiča 150 upiuacích čeľusti 140. Na obr. 1 je znazornený priklad prevedenia skľučovadla...

Zapojení pro automatickou identifikaci jednotlivých kusů stáda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260238

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kratochvíl Milan, Voráček František, Drastich Zdeněk

MPK: A01K 11/00

Značky: jednotlivých, automatickou, zapojení, kusů, stáda, identifikaci

Text:

...odporu a. kondenzátor-u. slouží k vytváření taktovaeích pulsů a- k vytváření modulaxčního lcmitočtu. čítač 2 je šestnáctibitovřý čítač v integrovaném proveďennf» 51011 ží k dělení taktovacího lcmitočtu a k buzení multiplexeru 1 pro postupné adresování jeho .jednotlivých vodičů v jeho ekupinovém» výstupu.Multiplexer 1 je vybaven třívodičovým skupinovým vetupem a osmiv-odičovým skupinovým výstupem a. je v integrovaném provedení. Slouží k...

Trojfázový elektródový kotol s automatickou reguláciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 949

Dátum: 14.09.1995

Autor: Tichý Pavel

MPK: F24H 1/48

Značky: výkonu, automatickou, reguláciou, kotol, trojfázový, elektródový

Text:

...od seba navzájcxn a najmä od uzlovej elek-trody. Horné čelo kotla má zabudovaný odvod ohriatej kvapaliny.obr.3 a 4 znázorňujú zariadenie v rezoch,v ktorom sú tri hlavné elektrody ulo žexué symetricky v strede kotla a uzlom ich spojenia do hviezdy je elektrickyvodivý plášť kotla.V obidvoch prípadoch znázorňuje šípka smer prúdenia ohrievanejkvapaliny a zariadenia sú umiestnené zvisle.Zariadenie podľa obr. l a 2 pozostáva z držiaka ...

Zařízení pro automatickou výměnu obrobků, zejména rotačních

Načítavanie...

Číslo patentu: 269841

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mihola František, Skočovský Miloš, Balšík Josef, Macháček Zdeněk, Karmasín Antonín

MPK: B23Q 7/06, B23Q 7/04

Značky: automatickou, zejména, zařízení, rotačních, obrobků, výměnu

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárys zařízení s otočným náhonovým hřídelem použitého pro dokončování ložiskových kroužků a na obr. 2 je bokorys téhož zařízení.Zařízení znázornená na obr. 1 a 2 se skládá ze základní desky 1 umístěné na tělese g vřeteníku, například dokončovacího stroje pro obrábění kroužků valivých ložieek. Obrobek g je uložen v kluzných opěrkách g a je přitahován k čelu...

Zapojení pro automatickou elektrickou signalizaci místa dotyku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269823

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vráblík Karel, Kandl Jan

MPK: G01D 7/08

Značky: automatickou, místa, elektrickou, signalizaci, zapojení, dotyku

Text:

...prvního dotyku podla vynálezu, které je v dalším textu popsáno a objaeněna jeho funkce.Specifikace základních prvků zapojení ěeatnáctikenálový multiplexer 33 typ 74 150,šestnáctkový čítač 33 typ 74 93, pevné naprogramovaná paměť 31 FROM typ 74 188, jedenopůlmístný sedmisegmentový displej 31, pomocný integrovaný obvod 33 typ 74 D 0 a dvojitý bistebilní klopný obvod 33 typ 74 74.vstupom do zařízení jsou vstupní kontakty 33 středového terče,...

Zařízení pro automatickou regulaci stálé statické výšky pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267839

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 9/43

Značky: stálé, statické, výšky, regulaci, pružin, zařízení, automatickou, pneumatických

Text:

...Ze zdroje Q proudí stlačený vzduch do pneumatické pružiny 1 eeškrcený spojení Ž přes polohový regulátor 1 a současně neseškrcený paralelní spojení ll přes redukční ventil lg a zpětnýventil ll. V pneumatické pružině 3 je doraz lg. Za výstupe ze zdroje 6 stlačeného vzduchu je uzavírací kohout g. Pokud pneumatické pružina g neohaahuje tlačený vzduch,epočívó tkací stroj l na pryžových pružinäch g a na dorazu li. Při uvádäní do provozu e otevře...

Zařízení na automatickou regulaci výšky hladiny v krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266673

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krmníček Vít

MPK: G05D 13/02

Značky: krystalizátoru, automatickou, hladiny, výšky, zařízení, regulaci

Text:

...kuličkorokový motor s výstupem na na druhé straněo stavu techniky odstraňuje zařízenívynálezu, že sestává ze základního těleea, ve kterém vý šroub S axiálním zajištěním. Na jeho jedné straně je k planetovou převodovku a unašeč kuličkzákladního tělesa je pevné uchycen vodic ny kuličkové matice kulíčkového šroubu.ového šroubu,í válee s výsuvným válcem, ve kterém jsou zabudováVýhoda zařízení dle vynálprincipu ovládání zátkového me čímž je...

Způsob pro automatickou neutralizaci lázně čističky spalin horkovětrných kuploven

Načítavanie...

Číslo patentu: 266664

Dátum: 12.01.1990

Autori: Košťál Jan, Huser Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: neutralizací, kuploven, způsob, horkovětrných, čističky, spalin, automatickou, lázně

Text:

...číslicového pH-metru 3 připojeným zapisovačem a automatickou dávkovací jednotkou,ovládající elektromagne~ tioký ventil nádrže neutralizačního roztoku.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že reakce lázně je plynule udržována na požadované hodnotě s omezením vlivu lidského činitele, takže obsluha spočívá pouze v kontrolním dohledu a může být zaměstnána jinak. Udržováním reakce lázně na požadované hodnotě a její automatické...

Zařízení pro automatickou výrobu peptidů na pevném nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 266630

Dátum: 12.01.1990

Autori: Strnad František, Krchňák Viktor, Šimek Petr, Lepša Luděk, Kolínský Jiří, Krojidlo Milan, Jareš Václav

MPK: C07K 1/04

Značky: výrobu, automatickou, zařízení, nosiči, peptidů, pevném

Text:

...3 přívodem gl přes oplachovací zařízení g anebo plnicím hrdlem ll, které může být spojenc s pomocným reaktorem ll pro přípravu aktivovaných aminokyselín.Ve dně reaktoru je vtavená skleněná frita 5, kterou je oddělen polymerní nosič od dalších částí aparatury a která umožňuje odsávání pevné pryskyřioe od kapalných reagencií a rozpouštědel V reaktoru á. Reaktor je v horní části vybaven pojistkou přetlaku míchaněho média gg. K míchání...

Klieštinový upínač a automatickou výmenou klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264971

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, automatickou, klieštinový, výměnou, klieštiny

Text:

...zariadenia je v plnej miere realizovaná na uchopenie snimateľného veka, čim sa zvyšuje presnosť a spoľahlivosť držania snímateľneho veka.Klieštinový upínač podľa vynálezu dalej umožňuje jednak pri použití viacerých snímateľ ných viek spevnít požadované klieštiny V jednotlivých suimateľných vekách už dopredu, a manipulačné zariadenie uskutočňuje len jednoduchú výmenu snimateľného veka s jednou klieštinou za snimateľné veko s druhou klieštinou...

Dělič-slučovač s automatickou regulací poměru průtoků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264375

Dátum: 12.07.1989

Autor: Vršecký Jan

MPK: F15C 3/04

Značky: průtoku, tekutin, dělič-slučovač, regulaci, poměru, automatickou

Text:

...rozvětvuje nejméně do dvou podružných potrubí která se k sobě příblíží tak, že část obvodové stěny podružných potrubí je spoločná a je tvořena membrénou, přičemž V úseku membrány jsou podružná potrubí zúžena a v úsekuvza membránou jsou podružná potrubí oddelene a rozšíŕena.Hlavní výhody uspořádání děli§ey 1 učovače průtoku podle vynalezu spočívají v tom, že zařízení je při zabezpečení optimálních vlastností automatického děliče-slučovače...

Zapojení pro automatickou mixaci vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263278

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: mixaci, vzorků, automatickou, zapojení

Text:

...jsou znázorněna přerušovanými čarami.zapojení pro automatickou mixaci vzorku podle vynálezu spojuje první podavač lvzorků,druhý podavač vzorků 3, vícekanálové peristaltické čerpadlo 1, dvě nebo více dávkovací pístová čerpadla 1 a dvě nebo více zásobní lahve 5 reagencií. Tyto přístroje samy o sobě jsou určený k jiným účelům, teprve jejich zapojením podle vynálezu je dooíleno synchronizace chodu prvního podavače ł a druhého podavače 2 a je...

Zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti cihlářského těsta v pásmovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262195

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zmeškal Jaromír

MPK: B28C 7/02

Značky: zařízení, cihlářského, vlhkosti, automatickou, pásmovém, regulaci, těsta

Text:

...provedení zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti. cihlářského těsta v päsmovém lisu podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresech, kde na. obr. 1 je schematicky znázorněn vytvářecí agregát s rozmístěnými prvky zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je blokově schéma vlastního zařízení.Vytvářeci agregát na obr. 1 se skládá z násypky líłopatřené snímačem 5 horní hladiny těsta a snímačem 4 Spodní hladiny těsta, z mísicí...

Zařízení pro automatickou výrobu řady peptidů syntézou na pevné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262081

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krchňák Viktor, Vágner Josef, Flegel Martin

MPK: C07K 1/04

Značky: fázi, automatickou, výrobu, peptidů, pevně, zařízení, řady, syntézou

Text:

...uv-nitř dvěma sítkami, mezi kterými je polymerní nosič a zv-enku má 2 kónickékoncovky, které umožňují sériové zapojeníreaktorů. Vlastní reaktor 4 je ovšem možné vyrobit ze skla či iného vhodného materiálu, přičemž vždy je nutno splnit požadavek přesněho zhotovení do sebe zapadajících koncovek. Velikost reaktorů je určena množstvím připravovaných peptidů. V zařízení podle vynálezu se syntetizují peptidy na pevné fázi s použitím průtočných...

Zapojení pro automatickou regulaci stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262018

Dátum: 10.02.1989

Autori: Píša Ladislav, Šmíd Oldřich

MPK: H02P 5/16

Značky: regulaci, stejnosměrných, automatickou, zapojení, motorů

Text:

...stejnosměrnýmí motory nahradit drahé a málo účinné motory krokové.Na příloženém výkresu je na obr. 1 znázorněno blokově schéma zapojení automatické regulace stejnosměrných motorů podle vynáLezua na obr. 2 je toto zapojení doplněno sígnalízačnim a blokovacím obvodem.Na první vstup ll vratného čítače 1 je přjpojen zdroj Ě referenčního kmitočtu a na druhý vstup 1 je přípojen výstup z ínkrementálního čjdla 21 polohy motoruł. Výstupy lži, lłg až...

Zapojení pro regulaci frekvence pro automatickou synchronizaci elektrických synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261146

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hošková Marie, Pufler Karel, Tlučhoř Drahoslav

MPK: H02J 3/44, H02J 3/40

Značky: frekvence, strojů, synchronizaci, synchronních, elektrických, zapojení, regulaci, automatickou

Text:

...vyhodnocovací blok i a druhý vyhodnoc-ovací blok 7, kcteré jsou vytvořeny na bázi klopného obvodu~D, první rozhodovaní blo-k B, který je vvtvořen .na bázi obvodu realízujícího výhr-adní součet, druhý rozhodovaní obvod 9,který je kombinační logickou sítí..nasledovné Vstup prvního tvarovače 1 je připojen .na první vstupní svorku 12 pro prívod napětí uměrného .napětí synchronního stroje. Vstup druhého tvaro-vače 2 je jpřípojen na druhou...

Odběrová komora pro automatickou analýzu plynné fáze nad kapalinou plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259722

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horák Zdeněk

MPK: G01N 1/02

Značky: komora, kapalinou, fáze, chromatografii, analýzu, plynné, automatickou, plynovou, odběrová

Text:

...analýz také na přesností dodržování délky automatických cyklů. Vzhledem k fyzikální podstatě jevu,na kterém je analytické metoda založena,nelze vyšší přesností dosáhnout.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese,. Skladá se z horní odběrové části 1 a z dolní uzávěrové části 2, k níž se na odpadní trubku 3 napojuje trubka 4 s kapalinovým uzávěrem. Horní odběrovou část 1 a» dolní uzávěrovou část 2. odděluje přepážka 5,...

Zapojení pro automatickou stabilizaci provozu kulového mlýna s pneumatickým oběhem meliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258587

Dátum: 16.08.1988

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: stabilizaci, meliva, provozu, automatickou, kulového, pneumatickým, zapojení, mlýna, oběhem

Text:

...vážicích zařízení, takže je vhodné i pro adaptaci starších provozu na automaticky řízený provoz. Využití metody měření vibrací vstupního ložiska mlýna pro zabezpečení vstupu mlýna proti zamletí skýtá proti dosud užívaným metodám akustickým výhodu selektivního měření při několika mlýnech ve společné hale, je schopna funkce i při silnějším pancěřování a je odolné vůči vlivům prostředí. Efekty z využití zapojení podle vynálezu vznikají...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258517

Dátum: 16.08.1988

Autori: Erbek Václav, Borovička Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: zařízení, regulaci, palivových, pecích, automatickou, režimu, tunelových, pálicího

Text:

...Druhý vstup regulátoru průtoku spalovaného média Ä je přes první obvod 5 pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní potrubí 1 spalovaného média, vedoucí z akčního členu spalovaného média 3 do hořákuÉ. Výstup regulátoru průtoku okysličovadla g je připojen na druhý pohon 2 akčního členu okysličovadla lg.První vstup regulátoru průtoku okysličovadla Ä je přes druhý obvod ll pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní...

Zapojení pro automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manipulace s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258328

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blesík Karel, Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/013

Značky: zapojení, během, kontrolu, manipulace, obrábění, kvality, automatickou, obrobky, vyhodnocování

Text:

...automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manípulace e obrobky se dvěma pracovnímí po lohami podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Blok 1 ovládání linky je napojen na první vstup bloku g loàických obvodů pro řízení automatického manípulátoru, na který jsou zpětnovaąebně přípojeny jednak blok § logických obvodů přo řízení a kontrolu polohování a upínání obrobku ve střední poloze, jednakj bloky Q...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u horizontálních víceoperačních postupových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245202

Dátum: 01.07.1988

Autor: Nebeský Karel

MPK: B30B 15/08

Značky: nástrojů, automatickou, postupových, víceoperačních, výměnu, horizontálních, zařízení, lisů

Text:

...IV-IV z obr. 2, přičemž obr. 3 odpovídá začátku vytahování razníků, zatímco na obr. 4 je znázorněn zásobník razníků po vytažení razníků z lisu na obr. 5prostoru lisu a na obr. 6 - příčný svislý řez přenášečem zápustek V pracovním prostoru lisu.Z obr. 1 je zřejmě že ve znázorněném víoeoperačním postupovém lisu jsou V dutinách stojanu 1 uloženy vedle sebe zápustky g a proti nim jsou v dutinách pohyblivého beranu 2 uloženy razníky 5. Jak...

Dávkovač s automatickou regulací předvolené dávky zejména pro krmení ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 243979

Dátum: 01.07.1988

Autor: Victoria Au

MPK: G01F 13/00, G05B 11/01

Značky: zejména, dávkovač, automatickou, krmení, dávky, regulaci, předvolené

Text:

...na obr. 2 je zapojen tak, že sériová kombinace časovacího kondenzátoru lg,nabíjecího tranzistoru ll a emitorového odporu lg je prostřednictvím vodiče lg připojena paralelnéna výstup stabilizátoru napětí 2.Stejně tak je připojen i dělič referenčního napětí 1, § a teplotně závislý odpor lg s negativnim teplotním součínitelem, který je spojený do série s dělícim odporem lg ve společném uzlu, kamje zároveň připojen odpor lg báze nabíjecího...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257607

Dátum: 16.05.1988

Autori: Borovička Josef, Erbek Václav

MPK: G05D 23/00

Značky: režimu, regulaci, tunelových, zařízení, pecích, pálicího, automatickou, palivových

Text:

...regulátoru g spalovaného média je připojen na první pohon Q akčního členu § spalovaného média. První vstup regulátoru Ä spalovaného média je připojen na čidlo l teploty. Druhý vstup requlátoru 2 spalovaného médla je přes obvod 3 pro nastavení regulačního rozsahu hořáku 3 přípojen na potrubí lg spalovaného média, vedoucí z akčního členu É do hořáku 1. Výstup regulátoru g spalovaného média je ještě dále připojen na vstup...

Zařízení pro automatickou regulaci podávání meliva do mlecí válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256368

Dátum: 15.04.1988

Autori: Winteler Werner, Ketting Leedert, Linzberger Robert, Ötiker Hans

MPK: B02C 11/00

Značky: podávání, meliva, mlecí, stolice, regulaci, zařízení, automatickou, válcovací

Text:

...meliva nejprve na pneumatický regulační signál, který se pak dále vede přes pneumatické servoprostředky k prvkúm válcové stolice závislým na výkonu, které zase pomocí pneumatické SEIVOPOŠPUIY vyvinou žádoucí přestavovací síly provádějící potřebné řídící úkony.Další podstatou vynálezu je, želk pákovému ramenu jsou připevněny těleso pneumatického ventilu, přes spojovací článek a čepy dávkovací šoupátko a servoústrojí, přičemž těleso...

Zařízení na automatickou regulaci teploty páry vystupující z akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255466

Dátum: 15.03.1988

Autor: Fiala Miloš

MPK: G05D 23/12

Značky: regulaci, zařízení, páry, teploty, vystupující, akumulátorů, automatickou

Text:

...potrubí a armatur.Na výkrese je znázorněn akumulátor l páry včetně potrubí 3 přiváděné páry a uzavírací armatury 1 přívodní páry. Na doplňování vody V akumulátoru l páry při uvádění do provozu,případně v průběhu provozu slouží potrubí 5 doplnkové vody a k vypouštění vody z akumulátoru l páry slouží vypouštěcí potrubí §. Potrubím g přiváděné páry a uzavírací armaturou 3 přívodní páry se akumulátor l páry plní parou (nabíjí). Pro odvod páry z...

Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zelenka Miroslav, Novák Jaroslav, Čmejla Petr

MPK: G01G 23/48

Značky: dopravního, odporu, závislosti, měření, vlivů, teplotní, kompenzaci, automatickou, pásové, pásu, výsledky, váhy, zapojení

Text:

...na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1...

Zámek upínacího zařízení, zejména pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254293

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šůra Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: nástrojů, zařízení, zámek, zejména, upínacího, automatickou, výměnu

Text:

...na ovládací vačkové plochy 5 a 5, vytvořených v dutině držáku l. Při nasouvání nástroje s upínací stopkou 1 do dutiny držáku je klec zámku 2 tlačena nástrojom směrem vzad a kuličky 3 obou řad se po ovládacích vačkových plochách vysunou do prostoru upínacích ploch na upínací stopce 1 a upínacím táhle g. Pohybem upínacího táhla 3 vzad se kuličky A zadní řady uzavřou V prostoru klece 3, dutiny držáku l a upínací plochy táhla 3, čímž dojde k...

Zařízení pro automatickou regulaci zvukových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253874

Dátum: 17.12.1987

Autor: Malínek Miloslav

MPK: H03L 5/00, H04N 5/222

Značky: signálu, automatickou, zvukových, regulaci, zařízení

Text:

...sekund po přepnutí zvukových zdrojů.Regulace působí tak, že přizpůsobuje začátek nového příspěvku závěru minuléhopříspěvku,aby byly zmírněny případně nadměrné skoky v úrovni signálů při navázání příspěvků. využívá se přitom poznatků z fyziologické akustiky, že pamät pro sluchový vjem zahrnuje časové uplynulých 10-15 s a dále že pomalé změny hlasitosti signálu do 5 dB za 10 s züstávají nepczorcvány.zařízení má dva provozní módy měření a...