Patenty so značkou «automatického»

Predplatný systém pre elektromery s použitím bezkontaktných inteligentných kariet so zariadením automatického zastavenia dodávky energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288355

Dátum: 18.04.2016

Autor: Neri-badillo Eduardo Agustín

MPK: G06Q 30/00, G06Q 50/06

Značky: dodávky, kariet, predplatný, automatického, zariadením, použitím, systém, inteligentných, elektromery, zastavenia, bezkontaktných, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetný vynález sa týka použitia elektromera (18), ktorý je úplne integrovaný do jedného celku, úplne skrytý a bez kontaktu s vonkajším prostredím, a zahŕňa predplatný systém a efektívnejší spôsob riadenia dodávky elektrickej energie, a získava excelentné informácie z elektromera (18) využitím bezkontaktných inteligentných kariet (15).

Systém automatického ovládania posuvného závažia na vyrovnanie plachetnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 288227

Dátum: 23.10.2014

Autor: Borik Imrich

MPK: B63B 39/02

Značky: ovládania, automatického, závažia, plachetnice, vyrovnanie, systém, posuvného

Zhrnutie / Anotácia:

Systém automatického ovládania posuvného závažia na vyrovnanie plachetnice má za úlohu automaticky presunúť posuvné závažie (2) bez nutnosti zásahu kormidelníka. Pri pôsobení vetra plachty ľavé lanko (21) hlavnej plachty a ľavé lanko (22) kosatky alebo pravé lanko (41) hlavnej plachty a pravé lanko (42) kosatky pootočia trojramennú páku (37), ktorá potlačí odbrzďovaciu páku (15) do tejto strany a tým odbrzdí prednú brzdu (14) alebo zadnú brzdu...

Spôsob automatického diaľkového riadenia automaticky vedeného vozidla a systémové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6571

Dátum: 04.11.2013

Autori: Hanuska Ivan, Fekiač Martin, Ferletjak Martin

MPK: H04L 29/00, G05D 1/02, B62D 6/00...

Značky: systémové, spôsob, zariadenie, automatický, vozidla, automatického, vedeného, diaľkového, riadenia

Text:

...o komunikačné moduly s rozhraniami UDP, sériový port a iné o používateľské moduly riadiaci modul AGV Monitor, prídavný monitorovací modul AGV Control- otvorená architektúra systém dokáže monitorovať aj automaticky vedené vozidlá od iných výrobcov, jediné, čo na to potrebuje, je znalosť komunikačného protokolu- platformová prenositeľnosť systém môže bežať na rôznych operačných systémoch, nie je teda viazaný len na jeden konkrétny typ-...

Spôsob automatického čistenia filtrov v chladiacom zariadení a chladiace zariadenie s automatickým čistením filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6424

Dátum: 03.05.2013

Autori: Tribula Rastislav, Kalus Juraj, Lábaj Ján, Bečka Ján

MPK: F24F 5/00, B01D 46/04

Značky: zariadení, spôsob, automatického, zariadenie, čištěním, filtrov, chladiace, automatickým, chladiacom, čistenia

Text:

...a aby druhý ventilátor v tomto čase pracoval v režime odsávania ohriateho vzduchu von z chladiaceho zariadenia. Na výstupe bude tiež umiestnený filter, ale pretože vzduch vnútri chladiaceho zariadenia bude vďaka filtrácii na nasávaní čistý, nebudú sa na ňom na výstupe zhromažďovať žiadne nečistoty. Podstata inovatívnosti spočíva však v nasledovnom princípe, kde po určitom čase sa režim oboch ventilátorov automaticky prepne tak, že ventilátor,...

Spôsob automatického vracania a nového prideľovania frekvencií nesaturovaným základným staniciam mobilnej rádiotelefonickej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 287836

Dátum: 09.11.2011

Autor: Crisan Christine

MPK: H04W 16/00

Značky: siete, nesaturovaným, prideľovania, mobilnej, spôsob, rádiotelefonickej, základným, frekvencií, staniciam, nového, vracania, automatického

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom kroku sa kontroluje, či zmiešavacie odstupy bránia saturácii základnej stanice a pokiaľ je to vhodné, príslušné frekvencie sa vracajú a znova prideľujú. Ak sa nemohla základnej stanici v predchádzajúcom kroku prideľovať žiadna frekvencia, kontroluje sa v druhom kroku, či - podľa spôsobu prideľovania - má frekvencia s prioritou Pn + 1 kvalitatívne požiadavky pre frekvenciu s prioritou Pn. Ak áno, príslušná frekvencia sa prelaďuje a...

Ochranné zariadenie pre stanicu pre procesy, spôsob automatického nakladania a/alebo vykladania stanice pre procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9798

Dátum: 27.11.2008

Autor: Faude Dieter

MPK: B23Q 7/04, B23Q 11/08, B25J 21/00...

Značky: stanice, ochranné, zariadenie, spôsob, stanicu, vykladania, automatického, procesy, nakladania

Text:

...pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na staniciPodľa jedného ďalšieho výhodného vytvorenia stanice pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na stanicialebo na podlahe rozoberateľne.Podľa ríslušného vhodného uskutočnenia stanice re roces P Yodľa v nálezu e komora s robotom us oriadaná na stanici otočne,P Y JPodľa príslušného výhodného uskutočnenia stanice pre procesy podľa vynálezu doplňuje toto...

Bezpečný spôsob automatického uzatvárania zadných dvierok automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13729

Dátum: 25.06.2008

Autor: Gehin Frédéric

MPK: E05F 15/00, E05F 15/20, B62D 25/12...

Značky: vozidla, automatického, spôsob, uzatvárania, zadných, dvierok, bezpečný, automobilového

Text:

...103, a ktorý rekuperuje túto vlnu, jednou odrazenou prekážkou, je to tá istá membrána 101, ktorá sa použila na vysielanie a na prijímanie vysielanej vlny. Potom, ako bola táto membrána vybudená za účelom vysielania ultrazvuku, je potrebná približne l milisekunda,aby sa membrána ustálila, t. j. aby sa opäť zastavila, a aby mohla opät reagovať na prípadnúodrazenú vlnu. V dôsledku toho. že rýchlosť šírenia ultrazvuku vo vzduchu predstavuje...

Spôsob automatického riadenia spaľovania v peci a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284272

Dátum: 24.11.2004

Autori: Pietraszek Antoni, Pejm Sebastian, Wiecek Piotr, Ćwioro Andrzej, Lupa Andrzej, Tchórz Janusz, Bujny Marek, Kozina Tadeusz, Szendzielorz Barbara, Bulanda Henryk, Baron Eugeniusz, Grucza Ginter, Kruk Bogdan, Gruszka Stanisław, Tymowski Henryk

MPK: F23N 3/00, F23N 5/20

Značky: systém, tohto, spôsobu, riadenia, automatického, spaľovania, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického riadenia spaľovania v peci zahŕňa znižovanie definovanej koncentrácie oxidu uhlíka v odpadových plynoch. Potom sa definovaná koncentrácia voľného kyslíka zvyšuje, pričom sa po znížení koncentrácie oxidu uhlíka opäť znižuje definovaná koncentrácia voľného kyslíka. Systém zahŕňa programovacie zariadenie (4) s programom zmeny definovanej koncentrácie voľného kyslíka v odpadových plynoch, čo závisí od pomeru koncentrácie oxidu...

Zostava automatického injektora suchý/mokrý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12499

Dátum: 21.10.2004

Autori: Griffiths Steven, Hill Robert, Wilmot John

MPK: A61M 5/34, A61M 5/28, A61M 5/20...

Značky: injektora, zostava, automatického

Text:

...tiež zahrňuje ihiovú zostavu a aktivačnú zostavu. lhlová zostava vydáva porcie zmiešaného medikamentu z komory pre medikament. Aktivačná zostava je nesená pomocou puzdra azahrňuje zdroj uloženej energie. Aktivácia aktivačnej zostavy uvoľňuje uloženú energiu zo zdroja uloženej energie, spôsobujúc, že je tesniaca štruktúra prevádzaná ztesniaceho stavu do zmiešavacieho stavu, a tým spôsobujúc alebo dovoľujúc porciám medikamentu, aby boli...

Spôsob automatického zvárania s použitím zváracieho horáka TIG

Načítavanie...

Číslo patentu: E 786

Dátum: 15.03.2004

Autori: Fortain Jean-marie, Borne André

MPK: B23K 9/24

Značky: spôsob, zvárania, použitím, horáka, zváracieho, automatického

Text:

...Špicatú elektródu.0018 Preto je nutné pravidelne elektródu zaostrovať, a tým obmedziť jej opotrebenie, prípadne ju vymeniť, ak jej opotrebenie je príliš veľké.0019 Tento krok núti obsluhu zastaviť stroj, demontovaťelektródu na jej zabrúsenie alebo nahradenie a nakoniec vykonaťpresne nastavenie elektródy a drôtu tak, aby drôt bol opäť V presnej polohe za elektródou a tangenciálne na zvar.0020 Je zrejmé, že tieto kroky si vyžadujú jedno...

Automatický dopravný systém a spôsob riadenia vozidiel automatického dopravného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3242

Dátum: 10.10.2003

Autor: Fischer Werner

MPK: B61L 23/00

Značky: dopravný, automatický, riadenia, automatického, dopravného, spôsob, vozidiel, systému, systém

Text:

...tiežna inom úseku dráhy než dotyčné vozidlo.Zodpovedajúcim spôsobom sa pod pojmom predchodca rozumie iné vozidlo, ktorého aktuálna poloha V pohľade V smere jazdy dotyčného vozidla - ležípred dotyčným vozidlom. Tento predchodca sa môženachádzať tiež na inom úseku dráhy než dotyčnéPretože podľa riešenia podľa vynálezu zná každéz vozidiel k ľubovoľnému časovému okamžiku svojhonásledníka a svojho predchodcu (alebo vie, že žiadneho následníka,...

Vyrovnávacie zariadenie a spôsob privádzania produktov do automatického baliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2595

Dátum: 08.10.2003

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B65B 27/08, B65H 31/30

Značky: spôsob, baliaceho, vyrovnávacie, automatického, zariadenie, stroja, privádzania, produktov

Text:

...zvolené pre krok privádzania, nie sú schopné umiesťovať produkty do dokonalo vyrovnaných štôsov, a to čiastočne v dôsledku pohybu dopravníka a čiastočne v dôsledku skutočnosti, že plochy a materiály vlastných produktov častokĺžu pri vzájomnom styku, čo spôsobuje ich nevyrovnanie.0008 Tento problém je závažnejší vtedy, pokiaľ je fólia priehľadná, alebo pokiaľ produkty v štôse majú rôzne veľkosti. Okrem toho nevyrovnané štôsy tiež vyžadujú...

Systém automatického riadenia podtlaku v spaľovacej peci a teploty odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283604

Dátum: 29.09.2003

Autori: Grucza Ginter, Pejm Sebastian, Wiecek Piotr, Tymowski Henryk, Pietraszek Antoni, Szendzielorz Barbara, Bujny Marek, Ćwioro Andrzej, Tchórz Janusz, Lupa Andrzej, Kozina Tadeusz, Kruk Bogdan, Baron Eugeniusz, Gruszka Stanisław, Bulanda Henryk

MPK: F23N 5/00, F23N 3/00

Značky: riadenia, systém, odpadového, plynů, podtlaku, teploty, automatického, spaľovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Teplotné snímače (T1, T3) umiestnené vo všetkých kanáloch (K1, K3) odpadových plynov sú spojené s výstupmi riadenia teploty (Rt1, 3), ktorého výstup je tiež spojený s určovateľom (delta t) rozdielu teploty odpadových plynov v kanáloch (K1, K3). Výstup riadenia teploty (Rt1, 3) je spojený cez sčítavačky (S1, S3) s riadiacimi mechanizmami (Rc1, Rc3) výkonu chodov okrajového ventilátora (W1, W3) a sčítavačky (S1, S3) sú spojené s výstupom riadenia...

Metóda automatického riadenia informácií, ktorých obsah závisí od terminálu (telefónu), v bezdrôtovej komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1674

Dátum: 26.06.2003

Autor: Bergqvist Per

MPK: H04Q 7/34, H04Q 7/22

Značky: závisí, telefónu, komunikačnej, terminálu, bezdrôtovej, metoda, riadenia, sietí, informácií, ktorých, obsah, automatického

Text:

...vyjadrenie existencie špecifikovaných vlastností, krokov, alebo prvkov, nevylučuje to však aj existenciu ďalšej, alebo ďalších vlastností, krokov, alebo prvkov, alebo ich kombinácií.0032 V ďalšej častí je uvedený popis predmetu vynálezu podla priložených náčrtkov, kdeObrázok 1 zobrazuje vývojový diagram bezdrôtovej komunikačnej siete, ktorú je možne použiť pri realizácii metódy podla tohto vynálezuObrázok 2 zobrazuje druhý vývojový diagram...

Zariadenie a spôsob odstraňovania defektných koncových častí z priadze na cievke privádzanej do automatického navíjača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 585

Dátum: 12.11.2002

Autor: Badiali Roberto

MPK: B65H 63/00, B65H 54/00

Značky: cievke, privádzanej, odstraňovania, priadze, koncových, navíjača, částí, defektných, zariadenie, spôsob, automatického

Text:

...priadze, potom čo obnovil jej kontinuitu, uvoľní priadzu tak, aby sa vrátila späť do svojej navíjacejkonfigurácie 2 odvíjanej cievky na navíjanú cievku.Proces navíjania v svojich základných rysoch pozostáva z odvíjania podávacej cievky a z odstraňovania jej koncových častí, ktoré sú defektné alebo z dôsledku mechanickej konzistencie alebo veľkosti. Na svojej dráhe z cievky l k cievke 12 je priadza 2 kontrolovaná čističom ll priadze, ktorý...

Otočná rýchlospojka automatického napojenia prívodu inertného plynu na panvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2301

Dátum: 08.10.1999

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/42

Značky: přívodů, plynů, rýchlospojka, automatického, inertného, otočná, panvu, napojenia

Text:

...jePríklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa technického riešenia podľa príkladov technického riešenia pozostáva z upevňovacej dosky 1 stojana panvy, ktorá je prostredníctvom skrutiek spojená so staviteľnou základnou doskou g, opatrenou horným ložiskovým telesom g a dolnýmložiskovým telesom g. Vložiskových telesách 3, tl je uložené pneumatické otočné rameno Q, ktoré je napojené na pneumatický pohon Q. Na konci pneumatického...

Priamočiara rýchlospojka automatického napojenia prívodu inertného plynu na panvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2300

Dátum: 08.10.1999

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B22D 41/42, B22D 41/00

Značky: přívodů, priamočiara, rýchlospojka, inertného, plynů, panvu, napojenia, automatického

Text:

...v reze.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie podľa technického riešenia podľa príkladov technického riešenia pozostáva zo základného oceľového rámu 1, vo vnútri ktorého je uložený prostredníctvom dvoch tyčí g s držiakmi g priečne posuvný rám g, centrovateľný v strednej polohe štyrmi staviteľnými pružinami 5. Na posuvnom ráme g je pružne pripevnená vodiaca lišta §, opatrená jednak vozíkom Z a jednak nosnou rúrkou g, ktorá je...

Obvod automatického riadenia zisku na prijímače číslicového televízneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280889

Dátum: 12.01.1995

Autori: Wagner Theodor Matthias, Kelly Kevin Michael

MPK: H04L 27/38, H03G 3/20, H04N 11/00...

Značky: prijímače, televízneho, automatického, riadenia, obvod, zisku, číslicového, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod (160) automatického riadenia zisku na prijímače číslicového televízneho signálu obsahuje procesor (112) vstupného signálu so vstupom na príjem analógového signálu predstavujúceho číslicovú televíznu informáciu, výstupom vysoko prioritného signálu a výstupom nízko prioritného signálu, analógovo-číslicový prevodník (116), spriahnutý s výstupom procesora (112) vstupného signálu, k nemu pripojený procesor (119) vysoko prioritného signálu, na...

Odmerné teleso automatického dávkovača tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 489

Dátum: 08.06.1994

Autor: Medzihradský Vladimír

MPK: G01F 11/00, B67D 1/00, G01F 11/30...

Značky: dávkovača, tekutin, automatického, odměrné, těleso

Text:

...nádrže.Pridaním dalších elektromagnetických ventilov regulujúcich prívod meranej tekutiny sa vytvorí možnosť voľby rôznych objemov meranej tekutiny.Významnou výhodou takto vytvoreného zariadenia ako súčasti automatického dávkovača tekutín je dosiahnutie presnéhoNa obr. 1 je zobrazené odmerné teleso automatického dávkovača tekutín v reze, ktorý poskytuje prehľad o usporiadaní jednotlivých komponentov, z ktorých je zostavené.Príklad...

Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278238

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

MPK: G05F 1/10

Značky: zapojenie, senzora, citlivosti, automatického, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Výstup CCD senzora (1) je pripojený na vstup detektora (2), ktorého výstup je pripojený na neinvertujúci vstup operačného zosilňovača (3). Invertujúci vstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na referenčný zdroj (4), ktorý je uzemnený. Výstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na rezistor (R1), ktorý je pripojený na kolektor tranzistora (T1) a nulovací vstup CCD senzora (1). Na bázu tranzistora (T1) je pripojená svorka (5) signálu UGR...

Spôsob automatického riadenia syntézy vinylchloridu alebo vinylacetátu a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269842

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lednický Viliam, Balaščák Milan, Uherek Jozef, Beniak Ján, Bachorík Marian, Švarc Pavol, Tunega Jozef, Vanko Milan

MPK: C07C 69/15, C07C 21/06

Značky: vinylacetátu, spôsobu, spôsob, zariadenie, syntézy, uskutočňovanie, automatického, tohoto, riadenia, vinylchloridu

Text:

...spojená s regulátorom teploty chladiaceho média lg a s regulátorom prietoku ll privádzaných plynov do reaktora cez vstupné potrubie plynu ž.Pri tomto spôsobe riadenia sa údaj analyzátora §, napojeného na potrubie ž odchádza júcej reakčnej zmesi z reaktora, využíva na kontrolu a korekciu riadenia podla reakčnej zőny. V dôsledku toho sa analýzy môžu uskutočňovať v dlhších časových intervaloch bez toho,že by sa zhoršila kvalita riadenia.Uvedeným...

Zapojení pro kontrolu automatického odstraňování chybně zatkaného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267634

Dátum: 12.02.1990

Autori: Velechovský Petr, Sedlický Václav, Štěpánek Vladimír

MPK: D03D 51/00

Značky: kontrolu, strojích, zatkaného, zapojení, chybné, útku, odstraňování, automatického, tkacích

Text:

...Tato čidla jsou např. optická. Výstup § 1 útkové znrážky2 Jo spojen elektrickým vedením se vstupom j 1 kontrolního obvodu 2 pro dolet útku, jehožvýstup Ľ je spojon so vstupom 71 gonerátoru z řídiuích signálu. Výstup 33 itkové zarâžky 2 je spojon so vstupom ľ 1 kontrolního obvodu 14 pro úlct útku, jehož výstupje spojen so vstupom 23 generátor-u z řídicích signálu. Výstup a ůtkové zarážky g je spojen se vstupem S 1 lcontrolníhcrobvodu 2...

Zapojení automatického směrového vyhledávání a vypínání zemního spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267509

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baloun Miloslav, Chodura Roman

MPK: H02H 7/26, G01R 31/08

Značky: vyhledávání, spojení, zemního, směrového, vypínání, automatického, zapojení

Text:

...relé, vpíąmcí obvo dy a obvod ústní signalizace Jsou přitom napcjeuy na. xmpájecl obvody měřicí. skříně.Vynálezem se dosúłme oproti. dosavadzxim zařízením řady technicłzých a ekonomicilýcix výhod. Realizac) vyuuílezu umožní. autoxuntiokć vyhledávání. ą mypiuáxxi ľudského vývodu .sitč, u to suěrově při použití. jediného zenmiho smčrového rolě na rozvodnč. Počet rývodů z .rozvody může být tooretiek neomezený. Vynálezem se dosáhne místní i...

Soustava automatického telefonního spojení mezi stacionárními a nestacionárními telefonními účastníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266454

Dátum: 12.01.1990

Autori: Barbukov Stefan, Jončev Emil

MPK: H04Q 7/04

Značky: účastníky, telefonními, soustava, spojení, stacionárními, automatického, nestacionárními, telefonního

Text:

...npHMepHoro ucnonuenun cncwemm, npnne nennoro na ®nrype, Kowopán npencTaBnHeT coöoň őnoxoaym snexwpnqecxym cxeMyĺB coowsewcwnun c murypoñ cncrema-aswouamuqecxoü TEHGQOHHOĚ can 3 HMemý cTauHoHapHmMM H nepensumnuun Tenewoąnunm a 6 oKeuTaMu cocrdnm na nepeauxuoro KoMnneKTa 1 H cTauoHapHorq Konnnexwa 2, KOTODHG cóeünenu Memny coöoň nocpencmaou pannoxanana, npnueu cTauuoHapHbů 2 KoMmneKT 2 noxnbqen npn nomomnTenemouuoů nnuuu 3 K cornacýmmeuy...

Zapojení automatického mazacího systému putujících nosných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266064

Dátum: 14.11.1989

Autori: Blesík Karel, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 11/12

Značky: systému, nosných, mazacího, automatického, zapojení, desek, putujících

Text:

...jsou přiváděny z bloku g logických obvodů řízení cyklu linky do bloku 3 čítače cyklů linky je přiváděna do bloku Á porovnávacích cbvodů počtu cyklü linky, kde se pcrovnává 5 předvolencu hodnotou, která je přiváděna z bloku A předvolby počtu cyklů linky. V okamžiku, kdy počet předvolených cyklu obráběcí linky odpovídá počtu skutečně provedených cyklů je 2 bloku § porovnávacích obvodů počtu cyklů linky vyslán signál do bloku lg...

Obvod automatického snižování kontrastu pro režim teletextu nebo monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265209

Dátum: 13.10.1989

Autor: Sendelweck Gene

MPK: H04N 5/445

Značky: snižování, monitoru, kontrastu, obvod, režim, teletextu, automatického

Text:

...proudovou vodivost obrazovky lg, takže se zabrání kvetení obrazu, kdykoliv je zobrazován alfanumerický text nebo grafickáBarevný televizní přijímač znázornený na obr. 1 má anténu 3 pro příjem vysokofrekvenčních signálu VHF a UHF. spínač 3 vstupu tuneru 5 přivádí, když je na tuto funkci nastaven, jak bude níže popsáno, vysokofrekvenční signály přijímané antěnou 3 do tuneru É, který převádí vysokofrekvenční signály odpovídající...

Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263785

Dátum: 11.04.1989

Autori: Umlášek Michal, Vácha Vojtěch

MPK: F22B 37/50

Značky: způsob, odluhu, automatického, bubnových, řízení, množství, parních, kotlů

Text:

...vznikají nadmärnym odluhováním kotlů.Některé nevýhody uvedených způsobů odluhování kotlů odstraní způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při pžekročení maximální płípustná hodnoty merná elektrické vodivosti kotolní vody je odluhování kotle maximální z důvodu vyćiltění kotolní vody. Pži poklesu pod minimální ekonomickou hodnotu merná elektrická vodivosti kotolní vody je odluhování pžezuáeno. V uvedeném rozmezí hodnot měrná...

Zařízení automatického řízení rentgenového snímkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262871

Dátum: 11.04.1989

Autori: Phanka Josef, Hamouz Jiří

MPK: H05G 1/46, A61B 6/00

Značky: rentgenového, řízení, automatického, zařízení, snímkování

Text:

...a výstupem násobičky, výstup dávkovéhokomparátoru je spojen se vstupem druhého spínacího stupně, výstup druhého spínacího stupně je spojen se svorkou ukončení snínku. Na první vstup násobičky je připojena ovládací svorka zčernání a na druhý vstup násobičky je připojen výstup třetí nelinearity. Další varianta spočívá v tom, že výstup vzorkovacího zesilovače je zapojen na vstup druhé nelinearity, jejíž výstupje spojen s prvním vstupem...

Zapojení automatického regulátoru šířky báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262703

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šrubař Pavel

MPK: H04B 1/10

Značky: automatického, zapojení, regulátoru, báze, šířky

Text:

...báze a tím i plnohodnotný stereořonní vjem.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení automatického regulátoru šířky báze. Invertující vstupy zesilovačů jsou kresleny s kroužkem, regulační vstup zesilovače je označen písmenem R.Signáľ levého kanálu Lje přiveden na vstup prvního zesilovače ł a na vstup druhého zesilovače g, podobné je signál pravého kanálu E přiveden na druhý vstup prvního zesilovače l auna inver~ tující vstup druhého...