Patenty so značkou «automatická»

Elektromotor s remenicou pre automatickú pračku, systém pohonu pre automatickú pračku a automatická pračka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12011

Dátum: 04.06.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 33/02, D06F 37/30, D06F 39/08...

Značky: remenicou, automatická, systém, automatickú, pohonů, pračka, pračku, elektromotor

Text:

...prostriedkov na mieste v hornej prednej časti naautomatickej pračke, pričom vypúšťacie elektrické čerpadlo je často umiestnené naspodku v zadnej časti automatickej pračky, s elektromotorom s remenicou, ktorý je tiež»často umiestnený blízko k elektrickému čerpadlu na mieste v podstate v spodnej zadnej časti. Kabeláž potrebná na elektronickú komunikáciu má teda tendenciu vyzerať ako hviezdicová sieť so stredom v prednej hornej časti a...

Automatická pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17395

Dátum: 24.04.2008

Autor: Kaminsky Victor Anatolevich

MPK: F41C 3/00, F41A 5/26, F41A 5/20...

Značky: pištoľ, automatická

Text:

...nachádza koncový kus a predná časť uzáveru sa pri spätnom pohybenadvihne a pričom sa zadná časť uzáveru podopiera cez podperu na telese. Opis vynálezu0008 Účelom tu opisaného vynálezu je zjednodušenie konštrukcie avýroby strelných-3 zbraní ako aj zvýšenie spoľahlivosti a zlepšenie bojových vlastností.0009 Táto úloha môže byť vyriešená nasledovneAutomatická pištoľ V podstate pozostáva z nepohyblivej hlavne, uzáveru s údemíkom a vyťahovačom...

Automatická umývacia jednotka automobilu a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6827

Dátum: 15.12.2006

Autori: Pillon Pierangelo, Pugno Vanoni Francesco

MPK: B60S 3/04

Značky: automatická, spôsob, umývacia, automobilů, jednotka

Text:

...prvky 4 zahŕňajú úložnú konštrukciu ll unúcstnenú mimo vonkajšieho obrysu oblúkovej konštrukcie 2, pričom posuvné prvky 5 obsahujú vozík 12, ktorý je pohyblivý v smere pevnej vodiacej lišty 13.Primárne priliehajúce konce 14. resp. 15 príslušnej primàuej a sekundámej oblúkovej konštrukcie 2 a 8 sú zavesené na úložnej konštrukcii 11, pričom sekundárne príliehajúce konce 16, resp. 17 sú spojené prostrednictvom platne 18 s kolesom 19...

Automatická peletová krbová pec s teplovodným a teplovzdušným výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4105

Dátum: 01.04.2005

Autori: Hudák Michal, Lacko Vladimír

MPK: F24B 1/00

Značky: výmenníkom, teplovzdušným, teplovodným, krbová, peletová, automatická

Text:

...povel elektrického impulzu na hnaci motorček 3 s prevodovkou napojený na závitovkový dopravník 2 peliet, s vyúsťujúcim násypníkom zásobníka 1 peliet, ktoré sa šmýkačkou 4 dopravia do ohniska 5 a zapália odporovým elektrickým zapaľovačom 9, na základe ďalšieho povelu z riadiacej jednotky 24, pričom vznikajúci popol z horenia peliet prepadáva cez perforovanú časť ohniska S, prepadový otvor 22 popolastropu plášťa popolníkovej komory do...

Zlepšená automatická pračka a podobné domáce spotrebiče s rotačným bubnom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11972

Dátum: 01.04.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20

Značky: rotačným, bubnom, domáce, spotřebiče, automatická, podobně, zlepšená, pračka

Text:

...skrutkového puzdra a rozložené, z rôznych uhlov. Takéto vyhotovenie nie je časťou tohto vynálezu- Obrázky 6 a, 6 b, 6 c schematicky znázorňujú nádrž pračky blizko upevňovacej konzoly spojenej so spojovacou doštičkou príslušné rozložené, rozložené s vloženým motorom, zložené a upnuté. Takéto vyhotovenie nie je časťou tohto vynálezu.0013 S odkazom na obrázok 1, pracia nádrž automatickej pračky ako bola uvedená, je schematicky znázornená...

Automatická pračka alebo podobný prístroj pre domácnosť poháňaný synchrónnym elektromotorom so snímacím zariadením nevyvážených podmienok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9318

Dátum: 25.02.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20

Značky: prístroj, nevyvážených, domácnost, podmienok, elektromotorom, automatická, synchrónnym, snímacím, zariadením, pračka, podobný, poháňaný

Text:

...samotného prístroja pre domácnost, kvôli nevyváženosti záťaže vbubne, ako aj nežiadúce efekty týchto vibrácií ako sú hlučnosť, trasenie a nepravidelnosti v prevádzke.0021 Výhodne je podľa vynálezu použitý akcelerometer spiezoelektrickým0022 Ďalšie vlastnosti avýhody zariadenia podľa vynálezu budú zrejmé znasledujúceho opisu uskutočnenia sodkazom na priložené výkresy dané ako ilustrativny a neobmedzujúci príklad.Prehľad obrázkov na výkresoch...

Automatická identifikácia telefonických hovorov založená na hlasových charakteristikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12819

Dátum: 28.12.2004

Autor: Pascovici Andrei

MPK: G10L 17/00

Značky: založená, hovorov, charakteristikách, hlasových, automatická, identifikácia, telefonických

Text:

...pododdielu na pluralitu akustických modelov na získanie plurality príslušných akustických skóre, ktoré vyjadrujú, nakoľko charakteristiky v každom pododdiely vyhovujú príslušným akustickým modelom. Okrem toho zahŕňa systém pre každý pododdiel prostriedky pre identifikáciu akustického modelu, ktorý má najlepšie akustické skóre pre tento pododdiel a prostriedky na identifikáciu volajúceho ako jedného zo skôr identifikovaných volajúcich,...

Automatická práčka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2864

Dátum: 11.06.2001

Autor: Klincko Adrián

MPK: D06F 17/02, D06F 17/00

Značky: pračka, automatická

Text:

...vynutie eletromagnetických valcov s polaritou vinutia vodiča elektrického prúdu.Automatickú práčku (obr. 1) tvorí teleso práčky, ktoré pozostáva z vonkajšieho plášťa l a nádrže pracieho priestoru z, ktoré majú obd.Ižnikový pôdorys. Praciu nádrž uzatvára príklop 3 vybavený 4 elektromagnetickými valcami j, spájajúcich príklop 1 s homým roštom ü. Homý rošt 51 b pomocou elektromagnetických valcov i vtláča prané prádlo pod hladinu pracieho...

Automatická prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279320

Dátum: 09.09.1998

Autor: Michalko Ján

MPK: F16H 15/48

Značky: automatická, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická prevodovka pozostáva z dvoch planétových sústav rotujúcich okolo osi zotrvačníka. Prvá sústava poháňaná zotrvačníkom (2) je reprezentovaná kladkami (3), druhá je reprezentovaná guľôčkami (7). Keď je prevodovka v činnosti, sú tieto dve sústavy prostredníctvom závitu (10), matice (20) a pružiny (21) navzájom k sebe pritláčané silou, ktorá závisí od veľkosti prenášaného krútiaceho momentu.

Automatická směšovací hlava pro nanášení maziva na zápustky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265698

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krs František, Kučerová Radomíra

MPK: B21J 3/00

Značky: hlava, směšovací, maziva, nanášení, zápustky, automatická

Text:

...kruhovým vybráním gps spodní části zúženyma propojenym s výstupní částí odstupñované kruhové dutiny 3a s kanálkem i ústícím na protilehlťstraně hranolu. Tato protilehlá strana tělesa 1 I. směšovací hlavy, na níž ,je upevněna membrána j pomocí hranatého víka 6 s lcruhovým vybráním, je opatřena kruhovym odstupňovanym vybráním 1 ústícím do kruhové duti- i ny 8. V kruhové dutiñě g je uložen ovládací píst 2 s pružinou 1 g. Odstupňovaná...

Automatická pračka na praní fibrilních vložek filtračních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263242

Dátum: 11.04.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Voborský Zdeněk

MPK: B01D 45/18

Značky: automatická, praní, prvků, pračka, vložek, filtračních, fibrilních

Text:

...príklad provedení automatigké pračky na praní fibrilních vložek filtračních prvků podle tohoto vynálezu.V těleae pračky l (viz obr.) je usazena fibrilní vložka 2,která je k držáku těless pračky l připevněna pomocí šroubu l 6 se stříškou. Šroub lg prochází víkem s maticí ll.Přívodem i je přiváděna prací kapalina přes uzavírací orgán j a zpětnou klapku 6 do pláště pračky l Qutou opěrou do vnitřního prostoru fibrilní vložky g. Prací kapalinav...

Automatická zdvíhacia valčeková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 260789

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zelina Pavol, Čačo Jozef, Kahanec Stanislav

MPK: B65G 13/12

Značky: zdvíhacia, automatická, plošina, valčeková

Text:

...vybavený na oboch koncoch integrovanými kotviacozoraditeloými uzlami 19. Prekrížené ramená 3 sú na jednej spoločnej výstupnej strane prichytené prostrednictvom jednoosových kĺbov 10 k vrchnému rámu 2 a spodného rá-mu 1, .pričom ich voľné -konce protillahlé voči miestam spojenia jednoosovými kĺbami 10 sú opairené odvaľovacími kladkami 9 uloženými medzi pojazdovými listami 7 a vodiacimi lištami 8 spodného rámu 1 a vrchného rámu 2. V...

Automatická linka na výrobu jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 258005

Dátum: 15.07.1988

Autori: Melnikov Alexandr, Kuželman Vladimir, Stoljar Eduard, Bačelis Leonid, Zicer Vitalij, Ivanov Vladimir, Morozov Jurij

MPK: B22C 25/00, B22C 13/12

Značky: linka, automatická, výrobu, jader

Text:

...n ycwpoücwn uns pacnpennànnavnohnma n omnpuwnx mmóepos cmepmueuxHmnmos, wexannsm Bunaqu cwepmueä B cocrane upnemúo-Bgnam~ mero ycwpoücwna c npmemaum HHaHKaMä,OUOpHym paMyc..Hanpa 3 nHmmnMM nmn roronux cTépmheü,TpaHcnopT Boanpawa,nonmemnuü M nepeawoqnuñ cwoąu ncxomnnexm crepmnesux mnmEOB, nononmnrensno cnaómena ycmpoücwnamn nna mameàeunn A MGCTOHOĽQKGHMH pacnpeenmmenn cmecn, Kamep nosnpoaannn, npnnonpn aanpnrnx móepon M cnpennenun-nonwnnn...

Automatická spojka hydrokola

Načítavanie...

Číslo patentu: 242679

Dátum: 01.04.1988

Autori: Vanik Oldoich, Bednáo Jioa, Kempný Milan

MPK: F16D 25/062

Značky: automatická, spojka, hydrokola

Text:

...pro pohon zařízenív důsledku odstranění vnitřního pasivního odporu hydraulického systému.Na PŤÍPOJBBÓI Výkľese je znázorněn příklad provedení automa tické spojky pojezdoveho kola s hydrulickým pohonom v příčném řezu.Na nosnom ěepu kola 5 je upovněn věncový hydrováloc 2,V němž Jsou vložony písty g a na jeho plášti je pevné uchyceno vnitřní ložisko lg se suvně uloženým vnějším ložisken ll. MeziÍežísko L e lg je vložon vnitřní unašeě 1 a vnější...

Automatická regulace bubnové mlýnice pro mletí uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254572

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chlebina Bohuslav, Michálek Josef, Alman Bartoloměj, Skrčený Milan

MPK: B02C 25/00

Značky: mletí, automatická, uhlí, regulace, mlýnice, bubnové

Text:

...a regulačním okruhem konstantního množství recirkulovaných brýd lze doplnit stávající regulace mlýnů bud oběma okruhy neboněkterým z nich samostatné. Príklad provedení je znázorněn na výkresu.surové uhlí padá z podavače l surového uhlí svodkou do mlýna g, kde je mleto a sušeno.Uhelný prášek spolu se vzduchem a vodní párou je unášen do třídiče 3, kde jsou odloučeny hrubé frakce prášku pomocí brýdového ventilátoru Q. Množství nasávaných...

Automatická míchací kolona pro modelování technologické linky úpravy vody koagulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Teplý Jaroslav, Marek Vladislav, Kadrle Jaroslav, Fleischmann Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: úpravy, technologické, kolona, automatická, modelování, linky, míchací, koagulaci

Text:

...výsledků.Na přípojeném výkresu je znázorně-no schéma mechanické (částí automatické míehací kolony.Automatická míchací kuolona podle vynálezu může být řešena například pro současné sledování šesti vzorků surové vody. Každá ze šesti nádob na surovou vodu 1 je přes elektroventil 2 spojene s príslušnou pracov 4ní nádobou 3. V každé praoovzní nádobě 3 je odnímatelně uchyceno míchadlo 4, které je přes převody .po~háněno pohonem michaclla 5. Do...

Automatická omračovací past

Načítavanie...

Číslo patentu: 241902

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šrámek Oldoich, Krupanský Josef, Hlava Jaroslav

MPK: A22B 3/00, A22B 3/02

Značky: automatická, omračovací

Text:

...roviny. j Žlab automatické pasti je uložen spádem V protisměru Sbhybu prasat v dopravnících tvaru V a jeho nejníže položené část s omračovacími elektrodami zasahuje pod ústí dopravníků,čímž dochází při přechodu prasat z dopravníků k prohnutí trupů směrem dolů s následným přetočením do protisměru. Po úplném uvolnění zadní části těla phasete z dopravníků dolehne omračované zvíře celou délkou zad na dno žlabu, a tím se posune ve směru spádu tak,...

Zařízení k automatická manipulaci s břemeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247441

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vidra Miloš

MPK: B66C 11/12

Značky: zařízení, manipulaci, břemeny, automatická

Text:

...vynálezu tvoří (obr. 1, 2) nosná konstrukce 3 opatřená v horní části třemi pojezdovými dráhami(9, 15), po kterých pojíždí vlastní zdvihací ústrojí. Toto ústrojí sestává zetčtyř vzájemné pevně spojených vodicích sloupů Q, z nichž každý je vybaven pojezdem lg. Po střední dráze 3 pojíždí zdvojený hnaný pojezd zdvihadla 5, např. kladkostroje, na jehož laně je pomocí háku lg zavěšen závěsný koš 3 vedený pomocí kladek lg uvnitř vodicích sloupů...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237061

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: automatická, linka, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická obráběcí linka je určena především pro přesné opracování nepředpracovaných skříňových obrobků, např. klikových skříní spalovacích motorů. Automatická obráběcí linka sestává z úseku předběžného opracování a úseku konečného opracování. Úsek předběžného opracování je osazen čtyřmi stanicemi, ve kterých se postupně opracují polohovací plochy a otvory navzájem spojenými mezioperačními dopravníky. Úsek konečného opracování je osazen...

Automatická optimalizace spotřeby energie u sušicích zařízení s ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252056

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jiřík Jaromír, Vondrouš Jan, Erban Petr

MPK: G05D 23/19

Značky: spotřeby, ventilátory, zařízení, optimalizace, automatická, sušících, energie

Text:

...je získána převodníkem frekvence - napětí 1. Rychlost rámu 1 je zadávána ručně tlačítky nebo jednotkou ll ručního řízení rychlosti přes regulátor pohonu lg a poháněoí motor lg Při nulové rychlosti rámu 1 je frekvenční měnič Q a regulátor 5 výstupní vlhkosti blokován synchronizačním kontaktom lg. Rám je výhříván párou, která je přiváděna přes ruční parní ventil lg do rámu 1 a její kondenzát je z rámu odváděn přes odváděč kondenzátu 2. .Sled...

Ovládatelná automatická poistná zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252027

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šufliarsky Igor, Matejka Jozef

MPK: F16D 9/00

Značky: poistná, automatická, spojka, zubová, ovladatelná

Text:

...Podobne aj vypnutie je možné previesť ovládacou pákou vždy, keď je to potrebné. Riešenie znižuje hmotnost a rozmery spojky,zvyšuje sa spoľahlivosť nastaveného poistneho momentu a podstatne sa znižuje sila potrebná na ovládanie. Pri vypínaní a zapínaní nie je potrebné prekonávať veľkú silu pružiny, ale len mierny odpor aretácie a trenia.Na pripojenom výkrese je naznačený vreze príklad prevedenia ovládatelnej automatickej poistnej zubovej...

Automatická převodovka, zejména pro přenos malých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237354

Dátum: 01.08.1987

Autor: Walter Jiří

MPK: F16H 5/74

Značky: výkonu, malých, převodovka, automatická, prenos, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti automatických převodovek s plynulou nebo stupňovitou změnou převodového poměru, zejména pro použití v oblasti přenosu malých výkonů. K přenosu výkonu slouží ohebný, případně ohebný a pružný pásek, který má bočně stálou polohu a ke změně převodového poměru dochází axiálním posuvem předlohového hřídele s různými funkčními průměry. Převodový poměr se nastavuje podle zatížení, které se snímá upravenou hřídelovou spojkou se...

Automatická regulace tlaku přehřáté páry a elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243803

Dátum: 15.06.1987

Autori: Grabeenko Anatolij Ivanovie, Paneocha Vasilij Pavlovie, Alexejenko Natalija Vasilijevna, Lappo Viktor Georgievie

MPK: G05D 16/20

Značky: výkonu, elektrického, přehřáté, regulace, tlaku, páry, automatická

Text:

...se lepší jakosti regulace výkonu.Růst elektrizační soustavy je v blizké budoucnosti závislý na budovaní atmových elektráren, jejichž ekonomický provoz je předurčuje především pro pokrýváni základního zatížení.Vzhledem k tomu, že účast těch elektráren, které se mohou podílet na krytí proměnné části denního diagramu odtíženi se zmenši, přičemž naopak absolutní velikost této proměnné části zatížení bude stoupat, bude nezbytně, aby se na...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: obráběcí, linka, automatická

Text:

...a je napojena na další mezioperační válečkový dopravník lg, na jehož konci je umístěna stanice § 1 opracování polo-~ hovacích ploch gg, gg obrobku 3, osazená dvěma proti sobě umístěnými frázovacími jednotkami ll a vybavená přesuvným upínačem lg. V horní části stanice § 1 je umístěno další horní samostavitelné rozměřovací zařízení L 2. Nasleduje úsek lg konečného opracování, sestavený obvyklým způsobem z běžných pracovních a pomocných uzlů.249...

Automatická uzávierka hydfaulického diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232067

Dátum: 01.04.1987

Autor: Leitman Luboš

MPK: F15B 13/00

Značky: diferenciálu, automatická, uzávierka, hydfaulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia, ktorým je vytvorená automatická uzávierka hydraulického diferenciálu v hydraulickom systéme mobilných strojov. Uzávierka pozostáva zo vstupnej vetvy, na ktorú je napojená jednak prvá výstupná vetva, opatrená prvým odporom a jednak druhá výstupná vetva, opatrená druhým odporom a spojená obdobne ako aj prvá výstupná vetva s rozvádzačom. Podstata riešenia spočiva v tom, že prvá výstupná vetva je napojená na prvý vstavaný...

Automatická bezpečnostní opěrka pro sklopné kabiny automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244543

Dátum: 16.02.1987

Autor: Hloušek Eestmír

MPK: B62D 33/08

Značky: automatická, sklopné, kabiny, automobilů, bezpečnostní, opěrka

Text:

...snemenw BMcKaMMBaeT döpawno M nonnopxa oxaamnaemcn Ha 3 aMopeQCHHTMB sanopa ÄHH Bo 3 BpaMeHMaMa 6 MHM 3 paöouee noMoMeHMe ocymecwnHHGTCH sa cuem nonopowa Bnpano HDOTMB neücTBMa npyMMHM npmmamoro K öonmy, cnymamero ynopoM,puMara sanopa. Moxa He npMneT B conpmROCHOBEHM 6 c ynpaBnammMM BHGMGHTOM cHoMLaHmMM TopeuL Puuar canTMH sanopa noBopaMMBamT no TGX Mop, Moxa pmuar ĚBTOM BĽaBnMBaGŤOH HDOTMB neMcTBMM npyMMHM.Bepxuaa Macms nonxoca npM...

Automatická závažová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 232666

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: G01G 13/28

Značky: váha, závažová, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická závažová váha je určena pro odvažování dávek několika komponent, je opatřena elektrickým výstupem a servopohonem pro korekci dávky podle vlhkosti. Závaží jsou nasunuta na táhle, na němž je uchycena vačka, do ní zabírá kladka uchycená otočně na lomené páce, na jejímž druhém rameni je rtuťový spínač. Na spodní straně závaží je magnet, naproti němu pak konec páky, na které je servopohon, na jehož výstup je napojen příkladně vlhkoměr....

Automatická sledovací hydraulická opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233172

Dátum: 01.12.1986

Autori: Štěpanovský Jiří, Majer Jiří

MPK: B24B 41/06

Značky: opěrka, sledovací, hydraulická, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je automatická hydraulická opěrka pro sledování obrobku při obrábění, zvláště na hrotových bruskách a bruskách na klikové hřídele. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese (14) opěrky je vytvořen válec (10), jehož píst (15) je pístnicí (16) a táhlem (17) pevně spojen s ozubenou tyčí (18), která zabírá s ozubeným kolem (19), které je uloženo v tělese posuvného suportu (21) opěrky, na němž je upevněno kopírovací zařízení,...

Automatická lisovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237799

Dátum: 15.09.1986

Autori: Miethbauer Peter, Zemann Gerd, Kummer Klaus, Schmidt Gerhardt, Dietze Rolf, Rohland Jörg, Zeidler Rolf, Heinke Dieter, Morgenstern Karlheinz, Thormann Rolf, Porsch Heinz, Schramm Helmut

MPK: B30B 15/24

Značky: lisovací, linka, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická lisovací linka, sestávající z jednoho pěchovacího automatu a několika lisů postupových, přičemž u každého lisu je umístěno nakládací a vykládací zařízení a také mezi sousedními lisy - provedené jako zásobník dopravní zařízení s lisy ve vztahu k jejich fázi mohou pracovati nezávisle na sobě Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření linky lisů, u které v porovnání se známými linkami lisů se zásobníky každý lis pracuje průměrné s počtem...

Přestavitelná automatická obráběcí linka na opracování soustružnických nožů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231827

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: automatická, prestaviteľná, obráběcí, opracování, nožů, linka, soustružnických

Zhrnutie / Anotácia:

Přestavitelná automatická obráběcí linka je určena především pro opracování soustružnických nožů čtvercového a obdélníkového průřezu. Sestává z mezioperačního dopravníku s nosnými deskami, dále z nakládací a překládací stanice, pěti pracovních stanic a zpětného dopravníku. Nosné desky jsou opatřeny dvěma výměnnými vložkami s prostorově uspořádanými drážkami pro obrábění nože, které se opracovávají postupně při dvojím průchodu nosných desek....

Zhora plnená automatická práčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226062

Dátum: 01.06.1986

Autor: Golier Milan

Značky: plnená, zhora, pračka, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Zhora plnená automatická práčka, pozostávajúca z plášťa, opatreného v jeho hornej časti otvorom pre dvierka, ďalej z nádrže, v ktorej je uložený prací bubon, vyznačujúca sa tým, že otvor (2) pre dvierka práčky je opatrený vetracou mriežkou (6).

Automatická spojka, zejména pro lanový posunovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230642

Dátum: 15.05.1986

Autor: Spáčil Ladislav

MPK: F16D 3/76

Značky: posunovač, lanový, automatická, zejména, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická spojka zejména pro lanový posunovač, tvořená pevným záběrovým tělesem a souose s ním uspořádaným pohyblivým záběrovým tělesem, mezi nimiž je rozpěrná pružina, přičemž pohyblivé záběrové těleso je suvně uloženo na výstupním hřídeli převodové skříně náhonu společně s pevně uloženým nákružkem opatřeným na svém vnějším povrchu šroubovicovitými výstupky zabírajícími s maticí suvně uloženou v nosném pouzdru a matice je opatřena šrouby s...

Automatická radiaca spojka s otáčkovou a momentovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229437

Dátum: 15.04.1986

Autor: Janda Pribin

MPK: F16D 13/02

Značky: otáčkovou, momentovou, spojka, reguláciou, radiaca, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická radiaca spojka s otáčkovou a momentovou reguláciou, pozostávajúca z hnaciaho hriadeľa, dvojdielnej valcovej vačky, lamelovej spojky a odstredivých závaží, vyznačená tým, že s nacím hriadeľom (1) je cez čelné výstupky (27) spojená válcová vačka (2), ktorá je pružinou (14) odpružená v telese (15) a skrutkovou plochou (29) opierajúca sa o protikus (3) spojený cez ďalšie čelné výstupky (28) s dutým hriadeľom (11) uloženým na hnacom...

Automatická násypka zejména pro pneumatické přivádění vláken k mykacím strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 229499

Dátum: 01.03.1986

Autor: Míchal Pavel

MPK: D01G 23/02

Značky: strojům, násypka, vláken, přivádění, pneumatické, zejména, mykacím, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická násypka zejména pro pneumatické přivádění vláken k mykacím strojům, sestávající z difuzoru připojeného na pneumatické potrubí, odlučovače vláken s vertikální šachty opatřené čidly pro signalizaci výšky vlákenné vrstvy, v jejíž spodní části je zásobovací zařízení pro přivádění vláken do mykacího nebo jiného textilního stroje, vyznačující se tím, že difuzor (4) připojený vstupním otvorem na pneumatické potrubí (5), je tvořen dvěma...

Automatická stranová regulace a napínání pásu průběžných pecí, zejména pekárenských

Načítavanie...

Číslo patentu: 226477

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šedivý Oldřich, Zahradník Ladislav, Kornherr František

Značky: stranová, pekárenských, pásu, regulace, pecí, napínání, zejména, průběžných, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická stranová regulace a napínání pásu průběžných pecí, zejména pekárenských, sestávající z regulačního válce a příslušného ovládacího ústrojí, vyznačená tím, že v pevném rámu (1) v místě vstupní části pece je umístěna svisle pohyblivá kostra (2) s vedením (3) a s válcem (4), na kostře (2) je uchycena vačka (5) se servomotorem (8).

Automatická napájecí stanice s dálkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219370

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mach Jan, Paszek Miloslav, Firla František

Značky: stanice, napájecí, dálkovým, automatická, ovládáním

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická napájecí stanice pro dálkové ovládání pásových dopravních linek z jednoho pracoviště. Automatická napájecí stanice tvoří kinematický celek z rozváděče a ovládače, které jsou zapojeny mezi přívodní potrubí, napájecí potrubí a spojovací potrubí, jež jsou vybaveny trvale otevřenou clonou a jednosměrnými ventily připojenými na první a druhé ovládací potrubí. Automatickou napájecí stanici je možno využít u pásových dopravních linek pro...

Automatická válcovačka závitů s plochými čelistmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219034

Dátum: 15.06.1985

Autori: Fider František, Smolík Vladimír, Koutský Ladislav, Macek Josef

Značky: závitů, plochými, válcovačka, automatická, čelistmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatické válcovačky závitů s plochými čelistmi (jedna je upnuta v beranu, druhá seřiditelně ve frémě). Válcovačka zpracovává polotovary tak, že jsou ze zásobníku automaticky řazeny mezi skluzné lišty, kterými jsou přemísťovány do pracovního prostoru, kde jsou vkládacím mechanismem zasouvány jeden po druhém mezi válcovací čelisti. Odvalením mezi čelist mi se na polotovaru vytvoří potřebný tvar. Vynález řeší pohon vkládacího...

Automatická lisovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230951

Dátum: 15.02.1985

Autori: Schramm Helmut, Schmidt Gerhard, Zeidler Rolf, Thormann Rolf, Dietze Rolf, Kummer Klaus, Porsch Heinz, Heinke Dieter, Miethbauer Peter, Morgenstern Karlheinz, Rohland Jörg, Zemann Gerd

MPK: B23Q 41/00

Značky: automatická, linka, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická lisovací linka pro lisování tabulového materiálu v několika pracovních postupech se skládá z hlavního lisu a několika postupných lisů, přičemž na každém lisu je umístěno podávací zařízení a odebírací zařízení, a také mezi dvěma sousedními lisy je podle potřeby umístěno dopravní zařízení, a řízení se vykonává v závislosti na počtu lisovaných polotovarů. Úkolem vynálezu je vytvořit lisovací linku, která ve srovnání se synchronizovanou...