Patenty so značkou «autobusov»

Zariadenie na otváranie a zatváranie dverových krídiel, najmä električiek, trolejbusov a autobusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4445

Dátum: 04.05.2006

Autori: Prokop Robert, Štaud Michal, Schröding Peter

MPK: E05F 15/10

Značky: krídiel, trolejbusov, dverových, otváranie, zariadenie, autobusov, zatváranie, najmä, električiek

Text:

...otvoreniu uzatvorených neznázomených dverových kridiel pri náhodnom prerušení napájania elektromotora 14. Zo samosvomej závitovkovej prevodovky 15 vystupuje smerom k nosnej doske 1 Výstupný hriadeľ 16 opatrený pevne uloženým hnacím pastorkom 17 (obr. 4), ktorý je v zábere s prvým bočným ozubením 18 primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa 8. Druhé bočné ozubenie 19 tohto primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa 8 je v zábere s...

Odstredivý separátor vo vykurovacom systéme autobusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2629

Dátum: 12.09.2000

Autori: Chrzán František, Chrzán Vincent

MPK: B60H 1/00

Značky: odstredivý, separátor, systéme, autobusov, vykurovacom

Text:

...odstreďivého separátora do vodného systému aumobusov.Odstredivý separátor je začlenený do vykurovacieho systému medzi pnivodné potrubie.od motora a topné teleso. Spoje sú urobené gumenými hedicami, ktoré sú prichytené k rúrkam oceľovými sponami.Na obrázku č. 2 je znázornený pozdĺžny rez odstredivého separátora, ktorý predstavuje jeho zostavenie. Základnou.ča sťou odstredivéhn separátora je teleso valca, ku ktorému súpripojené zvarom...

Zariadenie na zisťovanie vyťaženia vozidiel, najmä autobusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1701

Dátum: 10.12.1997

Autori: Odstrčilík Miroslav, Šenkýř Miroslav

MPK: G01G 23/38

Značky: zisťovanie, najmä, vyťaženia, autobusov, zariadenie, vozidiel

Text:

...zariadenia Q je potom tvorenýPrevodnik l prevádza kontinuálne hodnotu tlaku v pneumatickej pružine g napríslušný elektrický signál a ten odovzdáva na vstup vyhodnocovacieho zariadenia 6.Na ďalší vstup vyhodnocovacieho zariadenia Q sú zo snímača Z polohy prívádzaneúdaje o polohe autobusu. Snímač Z polohy môže prijimat zemepisné sřuadnice vozidla od GPS družíc alebo môže prijímať kód príslušnej zastávlcy od zariadenia,nachádzajúceho sa...