Patenty so značkou «astmy»

Inhalačná kompozícia obsahujúca aklidínium na liečenie astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20365

Dátum: 13.03.2009

Autori: Lamarca Casado Rosa, De Miquel Serra Gonzalo

MPK: A61K 31/46, A61K 45/06, A61K 9/14...

Značky: kompozícia, obsahujúca, inhalačná, liečenie, astmy, aklidínium

Text:

...priamo cez dutinu na odmeranie dávky, a keďže veľké a pevné meracie systémy viacdávkových inhalátorov nie je možné miešať pomocou tohto vdychovaného vzduchu, prášková hmota sa jednoducho dopravuje z dutiny a počas vyprázdňovania sa dosahuje malá deaglomerácia.0023 V dôsledku toho sú potrebné separačné dezintegračné prostriedky. Jednako v praxi nie je vždy súčasťou inhalátora. Vzhladom k vysokému počtu dávok vo viacdávkových zariadeniach...

Pyrimidínové deriváty na liečenie astmy, COPD, alergickej rinitídy, alergickej konjunktivitídy, atopickej dermatídy, rakoviny, hepatitídy B, hepatitídy C, HIV, HPV, bakteriálnych infekcií a dermatózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13800

Dátum: 21.11.2008

Autori: Tidén Anna-karin, Mcinally Thomas, Thom Stephen, Bennett Nicholas, Mochel Tobias

MPK: A61P 11/00, A61P 17/00, A61K 31/505...

Značky: hepatitidy, deriváty, atopickej, alergickej, dermatózy, rakoviny, konjunktivitídy, pyrimidinové, rinitídy, dermatídy, copd, liečenie, infekcii, astmy, bakteriálnych

Text:

...alebo atóm kyslíka alebo síry R 5 a RS vzájomne nezávisle predstavujú atóm vodíka alebo Cl-C alkylovú skupinuR 6 predstavuje C|C 6 alkylovú skupinu prípadne substituovanú jedným alebo viacerými substituentmi nezávisle vybranými z halogénu, kyano skupiny, hydroxylovej skupiny, Cl-C alkoxy skupiny, metylsulfonylovej skupiny, metyltiazolylovej skupiny a NRWR, alebo R 6 predstavuje nasýtený heterocyklický kruh prípadne substituovaný Ci-Cg...

Použitie kompozície obsahujúcej formoterol a beklometazóndipropionát na liečbu exacerbácie astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20900

Dátum: 16.04.2008

Autori: Chiesi Paolo, Poli Gianluigi, Acerbi Daniela, Rondelli Ivano

MPK: A61K 31/167, A61P 11/06, A61K 31/57...

Značky: liečbu, astmy, formoterol, obsahujúcej, beklometazóndipropionát, exacerbácie, použitie, kompozície

Text:

...21-trihydroxy-16-metyl-pregna-1, 4 dién-3, 20-dión-17, 21-dipropionát, je dobre známy protizápalový glukokortikosteroid. ktorý sa používa prostredníctvom inhalácíe ako antiastmatická zlúčenina.0026 Molárny pomer formoterolu alebo jeho farmaceuticky prijatelnej soli k beklometazóndipropionátu vo fixnej kombinácii, vypočítaný ako formoterol k beklometazóndipropionátu, je vo všeobecnosti od 11 do 1500, výhodne od 11 do 11100,výhodnejšie od 11 do...

Použitie solí tiotropia na liečenie stredne ťažkej perzistujúcej astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9398

Dátum: 22.12.2006

Autori: Heinrichs Stefan, Engel Michael

MPK: A61P 11/06, A61K 31/381

Značky: použitie, solí, perzistujúcej, tiotrópia, liečenie, astmy, stredne, ťažkej

Text:

...vynálezu je pod výrazom stredne ťažká perzistujúca astma potrebné rozumiet astmu so závažnosťou GINA stupeň 3. Astma so závažnosťou GlNA stupeň 3 sa vyznačuje dennými symptómami počas predĺženej doby alebo nočnou astmou viac ako jedenkrát týždenne. Pacient s pred-liečebnou základnou líniou PEF viac ako 60 percent ale menej ako 80 percent, predpokladanou alebo individuálnou najlepšou, (of predicted or personal best) a PEF variabilitou 20 až...

Deriváty 5-fenyl-pentánovej kyseliny asko inhibítory matricových metaloproteináz na liečbu astmy a iných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11579

Dátum: 21.02.2006

Autori: Sattigeri Viswajanani Jitendra, Voleti Sreedhara Rao, Palle Venkata, Khera Manoj Kumar, Dastidar Sunanda, Ray Abhijit

MPK: A61P 11/06, C07D 209/12, C07D 207/40...

Značky: matricových, liečbu, iných, astmy, 5-fenyl-pentánovej, metaloproteináz, kyseliny, ochorení, inhibitory, deriváty

Text:

...sklerózu, systémový lupus erythematodes sklerodermie, autoimunitnúexokrinopatiu, autoimunitnú encefalomyelitídu, culaovku, angiogenézu a metastázy nádoru, rakovinu vrátane karcinómu prsníka, hrubého čreva, konečníka, pľúc, ľadvín, vaječníkov,žalúdka, matemice, pankreasu, pečene, úst, hrtanu, prostaty, melanómu, akútnu chronickú leukémiu, periodontálne ochorenie, neurodegeneratívne ochorenie ako Alzheimerova choroba,Parkinsonova choroba,...

Kombinácia anticholínergík a glukokortikoidov pri dlhodobom liečení astmy a CHOCHP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14148

Dátum: 24.01.2005

Autori: Cnota Peter Jürgen, Maus Joachim, Goede Joachim, Szelényi István

MPK: A61K 31/4015, A61K 31/56, A61K 31/573...

Značky: kombinácia, anticholínergík, liečení, chochp, astmy, dlhodobom, glukokortikoidov

Text:

...stimulom, napr. metacholínu, nasledujúce poinhalácií jednotlivých dávok. Klinické skúšky s tiotrópiom u CHOCHP pacientov počas liečenia trvajúceho maximálne jeden rok potvrdili trvalý bronchodilatačný účinok tiotropia v porovnaní s placebom a ipratropiom, ako aj významné klinické zlepšenie funkcie pľúc,hyperintlácie, tolerancie záťaže, obmedzenia symptómov a kvality života. Okrem toho posledné skúšky ukazujú, že liečenie tiotropiom...

Použitie derivátov kyseliny fumárovej na liečenie srdcovej nedostatočnosti a astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4035

Dátum: 03.09.2004

Autori: Tamm Michael, Strebel Hans-peter, Zaugg Christian, Joshi Rajendra Kumar

MPK: A61K 31/21

Značky: astmy, liečenie, použitie, kyseliny, srdcovej, fumarovej, nedostatočnosti, derivátov

Text:

...časti bunky a/alebo jadra. K prenosu signálu dochádza prostredníctvom STAT proteínov, ktoré sú prítomné v cytoplazme a sú najskôr neaktivne u človeka je známych 7 rôznych STAT proteínov. V dôsledku väzbyreceptorových ligandov na povrchu bunky sa tieto STAT proteíny rýchlo aktivujú prostrednictvom fosforylácie, napriklad prostrednictvom Janus kinázy. Fosforylácia vedie k homo- alebo heterodimerizácii STAT proteínov, pričom diméry sa rýchlo...

2-Fenoxy- a 2-fenylsulfonamidové deriváty s CCR3 antagonistickou aktivitou na liečenie astmy a ďalších zápalových alebo imunologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5361

Dátum: 11.03.2004

Autori: Urbahns Klaus, Li Yingfu, Yoshida Nagahiro, Bacon Kevin, Fukushima Keiko, Tsuno Naoki, Marumo Makiko, Hashimoto Kentaro, Nunami Noriko, Sugimoto Hiromi, Moriwaki Toshiya

MPK: A61K 31/403, A61K 31/439, A61K 31/4015...

Značky: antagonistickou, aktivitou, 2-fenylsulfonamidové, deriváty, imunologických, astmy, poruch, 2-fenoxy, dalších, zápalových, liečenie

Text:

...Y., Ohno T., Suzakí H. a Adachi M. Expresía RANTES normálnymi epitelovými bunkami dýchacích ciest po infekcii chrípkovým vírusom A. Am. J. Respir. Cell and Mol. Biol., 18 255 - 264, 1998 Saíto T., Deskin R.W., Casola A., Haeberle H., Olszewska B., Emest P.B., Alam R., Ogra P.L. a Garofalo R. Selektívna regulácia tvorby chemokinu v ľudských epitelových bunkách. J. lnfec. Dis., 175 497 - 504, 1997. Teda, viazanie CCR 3 a príslušného chemokínu,...

Kombinácia loteprednoletabonátu a DFHO na liečenie ochorení dýchacích ciest, alergických ochorení, astmy a COPD

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2230

Dátum: 04.08.2003

Autori: Locher Mathias, Hermann Robert

MPK: A61K 31/403, A61K 31/56, A61P 11/00...

Značky: alergických, loteprednoletabonátu, liečenie, ochorení, astmy, dýchacích, ciest, kombinácia

Text:

...1999 121131-5 Poppe et al., Allergy 2000 55 (Suppl 63)270 Giembycz MA Expert Opin Investig Drugs 2001 1011361-79 Ezeamuzie Cl Eur J Pharmacol 2001 4172118). Zvláštny záujem vyvoláva nová trieda substituovaných hydroxyindolov, ktoré sú opísané v dokumentoch DE 19 818 964, DE 19 917 504 a US 6,251,923, ako aj nové 7-azaindoly, ktoré sú ukázané v dokumentoch DE 10 053 275 a PCT/EP 01/12376.0007 Prekvapujúco sa teraz zístilo, že nová kombinácia...

Spôsob výroby farmaceutického prostriedku obsahujúceho Mycobacterium w na liečenie astmy (obštrukčnej choroby pľúc)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4146

Dátum: 11.03.2003

Autori: Khamar Bakulesh Mafatlal, Modi Rajiv Indravadan

MPK: A61K 39/04, A61P 11/00, A61K 39/39...

Značky: astmy, obsahujúceho, pľúc, liečenie, mycobacterium, obštrukčnej, choroby, farmaceutického, výroby, prostriedku, spôsob

Text:

...záchvatu zahrnuje elimináciu spúšťacich faktorov. To zahrnuje merania na kontrolu antigénu prachových roztočov zdomácností, zvieracej srsti, vyvarovanie sa vystaveniu environmentálnym faktorom, zahrnujúcim zmenu pracovného miesta alebo pobytu, skorú liečbu horného dýchacieho traktu a infekcii hrudníka, atď.To, čo sa vyžaduje pri zvládnutí astmy je zlepšenie funkcie pľúc.Predkladaný vynález opisuje takéto prostriedky a spôsob ich...

Farmaceutická kompozícia na liečbu astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282759

Dátum: 05.11.2002

Autori: Whisnant John, Broder Samuel, Ahmed Tahir

MPK: A61K 9/12

Značky: farmaceutická, liečbu, astmy, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na liečbu pacienta trpiaceho na antigénom indukovanú astmu obsahuje 0,05 až 1,0 mg heparínov s ultranízkou molekulovou hmotnosťou na kilogram hmotnosti pacientovho tela v každej dávke vo farmaceuticky akceptovateľnom inhalačnom nosiči, pričom heparíny s ultranízkou molekulovou hmotnosťou majú priemernú molekulovú hmotnosť do 3 000 daltonov.

Farmaceutické prostriedky na liečenie astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5638

Dátum: 27.08.2002

Autori: Hart John, Sharpe Stefan, Sequeira Joel

MPK: A61K 9/12

Značky: astmy, farmaceutické, prostriedky, liečenie

Text:

...mometazón furoátu k formoterol fumarátu je okolo 400 g mometazón furoátu kokolo 12 g formoterol fumarátu, až okolo 50 pg mometazón furoátu k okolo 6 g formoterol fumarátu, kde formoterol fumarát flokuluje s mometazón furoátom, a kde prostriedok obsahuje menej ako 0,1 produktu epoxidového rozkladu mometazón furoátu,Predložený vynález sa tiež týka dávkovacieho inhalátora obsahujúceho prostriedok vo forme aerosólovej suspenzie na inhaláciu, kde...

Farmaceutické kompozície na liečbu astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9678

Dátum: 27.08.2002

Autori: Hart John, Sequeira Joel, Sharpe Stefan

MPK: A61K 9/12, A61K 31/58, A61K 31/167...

Značky: kompozície, astmy, liečbu, farmaceutické

Text:

...akoiHFA 227, HFC 227 alebo 1,1,l,2,3,3,3-heptafluórpropán. Odtiaľ ďalej bude pohonná látka označovaná ako HFA 227. Avšak určité fyzikálne vlastnosti, t.j. polarita a rozpustnosť HFA 227 sa od bežne používaných CFC pohonných látok líšir Bežne používané povrchovoaktívne látky môžu byť v HFA 227 nerozpustné. Navyše pokiaľ jeliečivo podané ako roztok, nemusí byť V tejto pohonnej Látke ľahko rozpustne. Rozdielna polarita medzi HFA 227 a skôr...

Farmaceutický prostriedok na lokálne a/alebo inhalačné ošetrovanie zápalových kožných ochorení nemikrobiálneho pôvodu, sčervenania kože, ochorenia spôsobeného proliferáciou buniek, alergických ochorení a bronchiálnej astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279104

Dátum: 03.06.1998

Autori: Luther Helmut, Schefe Tankred, Jordanov Dentscho

MPK: A61K 31/085, A61K 31/01, A61K 31/10...

Značky: povodu, alergických, kožných, zápalových, inhalačné, lokálně, farmaceutický, kôže, sčervenania, prostriedok, ochorenia, ochorení, spôsobeného, nemikrobiálneho, astmy, buniek, proliferáciou, ošetrovanie, bronchiálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prostriedky obsahujúce zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom X predstavuje atóm kyslíka, atóm síry alebo metylénovú skupinu, Y znamená atóm chlóru alebo atóm brómu, Z znamená skupinu vzorca SO2H, nitroskupinu alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, r znamená číslo nula až 3, o znamená číslo nula až 3, p predstavuje nulu alebo číslo 1, m znamená číslo nula, 1 alebo 2 a n znamená nulu alebo číslo 1, majú účinok...