Patenty so značkou «asfaltových»

Asfaltové disperzie typu voda v oleji a spôsoby výroby kompozícií pre pokládku asfaltových kobercov z týchto disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8410

Dátum: 26.03.2007

Autori: Girardeau Tom, Jack Iain, Crews Everett

MPK: C08L 95/00, C08J 11/04

Značky: disperzií, spôsoby, kompozícií, kobercov, disperzie, asfaltové, týchto, výroby, asfaltových, pokládku, oleji

Text:

...disperzia typu voda v oleji je charakteristická tým,že disperguje kvapky vody v kontinuálnej olejovej fázeasfaltu. Rozhranie medzi polárnou vodnou a nepolárnoumožné stabilizovať použitím povrchovo aktívnych činidiel. spravidla di spergovaná vodná fáza obsahuje menej než 20 hmotn., vztiahnutê k hmotnosti asfaltovej disperzie typu0006 Patent US 5 256 195 opisuje asfaltové pojivo pre asfaltovü kompozíciu pre pokládku asfaltových p...

Získanie asfaltových cestných pojív a nové škály funkcionalizovaných tavidiel prírodného pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4495

Dátum: 11.10.2005

Autori: Deneuvillers Christine, Hoang Le Chien

MPK: C08L 95/00, C08K 5/00, E01C 7/00...

Značky: nové, tavidiel, prírodného, asfaltových, cestných, pojiv, povodu, funkcionalizovaných, skaly, získanie

Text:

...prípadne napred izomerizované.0010 Žiadosť FR 2701021 (SCREG) popisuje emulziu obsahujúcu uhľovodíkové pojivo, najmä asfalt a najmenej jeden prírodný alebo syntetický vysychavý alebo napolo vysychavý olej a najmenej jeden zhustený olej z nej získaný a obvykle katalyzátor typu prechodového kovu, ktorý funguje ako0011 Iba žiadosť EP 1482012 (LATEXFALT B.V.) popisuje asfaltové pojidlo s tavidlom, ktoré nevyžaduje prítomnosť katalyzátoru typu...

Spôsob sieťovania asfaltových kompozic a výrobok týmto spôsobom vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1407

Dátum: 11.02.2003

Autori: Cavaliere Maria Grazia, Mazzoine Edward, Rached Moises Cisneros

MPK: C08K 5/00, C08L 95/00, C08K 3/00...

Značky: spôsob, kompozic, týmto, asfaltových, sieťovania, spôsobom, výrobok, vyrobený

Text:

...ale neeliminuje sa,pokiaľ je koncentrácia nižšia.Nízke koncentrácie siry, rádovo 0,013 alebo nižšie na každé percento polyméru sú tiež nepredvídateľné, Vniektorých prípadoch dané percento poskytuje dobréVšetky tieto varianty môžu nastávať nepredvidateľne,hoci kvalita suroviny a prevádzkové podmienky zostávajú konštantné. Predpokladá sa, že variácie súvisia najma s nedostatkom reprodukovateľnosti V pripade spôsobu sieťovania síry, pokiaľ sa...

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279228

Dátum: 05.08.1998

Autori: Jurečeková Emília, Masaryková Margita, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Guba Gustáv, Glevitzký Edmund, Sekera Miroslav, Runa Alfréd

MPK: C08K 5/20, C07B 43/06, C07B 43/04...

Značky: prísada, přípravy, výrobkov, asfaltových, bitúmenov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov pozostáva zo 45 až 99,8 % hmotn. parciálnej soli a/alebo alkanolamidu najmenej jednej dikarboxylovej kyseliny C4 až C6, a/alebo aromatickej dikarboxylovej kyseliny C8 (ftalová) s jedným alkanolamínom (mono-, di-, trietanolamín), vytvorených adíciou a/alebo kondenzáciou pri mólovom pomere COOH k alkanolamínu 1 : 0,3 až 1,5. Zvyšok do 100 % hmotn. tvorí najmenej jedna zlúčenina spomedzi solí...

Modifikačná prísada do asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1693

Dátum: 10.12.1997

Autori: Fölöpp Alexander, Bodnár Štefan

MPK: E01C 7/26

Značky: asfaltových, zmesí, prísada, modifikačná

Text:

...-podielu, ktorým sú plnivá, pigmenty, pripadne minerálne nečistoty a z 97,0 až 100 hmotn organického podielu, z toho je najmä 75,0 až 100,0 hmotn po~polystyrén, až do 1,0 hmotn. polyamid a~až do 2,0 hmotn.Modifikačná prísada do asfaltových zmesí zvyšuje pružnosť asfaltu, znižuje vznik trvalých deformácií na vozovke, najmä vyjazdenie koľají, výrazne ovplyvňuje stabilitu asfaltovej zmesi, hodnoty jej pretvorenia, mieru tuhosti a...

Zariadenie na výrobu šablón z asfaltových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1263

Dátum: 06.11.1996

Autor: Sumka Ján

MPK: B26D 7/27

Značky: zariadenie, šablon, výrobu, pásov, asfaltových

Text:

...sústabou rezacích nožov sa pritláča čistiaci a mazací valec opatrený nasávacou hmotou. rotujúci v nádobe s vodou.Jeho výhodou je, že samotný rez je čistý a hladký, pričom čistiaci a mazací valec rotačným pohybom prenáša pomocou nasávacej hmoty napríklad mo litanu vodu z nádoby na rezacie nože a zamedzuje ich polepeniu.Prehlad obrázkov na výkreseNa Philoženom výkrese je schematicky zobrazené zariadenie na výrobu šablón z asfaltových pásov podľa...

Zapojenie automatizovaného systému riadenia obaľovne asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 931

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kudláč Štefan, Baronik Stanislav, Urbaník Stanislav

MPK: G05D 9/12

Značky: obaľovne, automatizovaného, asfaltových, riadenia, zmesí, zapojenie, systému

Text:

...spotrebu materiálu a výrobu za rôzne časové obdobia.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je zobrazená bloková schéma zapojeniapodľa tohoto technického riešenia.Zapojenie podľa tohto technického riešenia, ktorého bloková schéma je znázornená na výkrese, pozostáva z technologického počítača 1, na ktorý sú napojené výstupy meračov § výšok hladín vpripojený k technologickému zariadeniu obaľovne 2, a tiež k evi denčnému...

Prísada do bituménov a/alebo asfaltových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268560

Dátum: 14.03.1990

Autori: Macho Vendelín, Šimko Karol, Sekera Miroslav, Runa Alfréd, Krajíček Štefan

MPK: C07C 103/54, C07C 103/12

Značky: výrobkov, asfaltových, bitúmenov, prísada

Text:

...je vhodné používat na rýchlejší odťah vody 2 reakčného prostredi látky vytvárajúce azeotrop s vodou, tzv. vynášače vody. Hondezáciu je vhodnejšie uskutočňovat ý tnertnej atmosfére, pri normálnom, zníženou alebo zvýšenom tlaku. Kondcnzácia sa može uskutočnovat nekatalyticky alebo za prítomnosti katalyzátora, najmä v podobe aą solvokyselín, najmä v podobe oxidov mangánu, olova, cínu, zinku, titánu, antimônu, molybdénu,JgcrmániellLh 1...

Spôsob prípravy modifikovaných asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267051

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valušek Václav, Chromý Gustav, Komárek Zdeněk

MPK: C10C 3/16

Značky: asfaltových, zmesí, modifikovaných, spôsob, přípravy

Text:

...pomocou ktorého sa dosiahne rozdispergovanie polymérov v asfaltových bitúmenoch je voči zmesi inertné, tzn. že nepôsobí negatívne na vlastnosti výsledného produktu. Toto sa v procese modifikáoie odparí a zachytí vo výmenníku a po prečistení použije na prípravu ňalšieho roztoku. Proces modifikácie je realizovaný v uzavretom a utesnenom systéme, čím je zabezpečená i hygiena a bezpečnost pri práci. Ďalšou výhodou tohoto spôsobu je i...

Samohybné zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243453

Dátum: 15.09.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: E01C 23/06

Značky: samohybné, frézovanie, vozoviek, krytov, zariadenie, asfaltových

Text:

...tom že se tyto rozdělí do různých částí hmoty používané pro povlékání a tyto so v optimálním pořadí postupně nanášejí a získá sa vícevrstvý systém.Pokud je to nutné, mohou sa přidávat různú zahuěíovadla, emulgátory, disperzní činidla,pigmenty, jako je například kyslíčník titanićitý, zmäkčovadla, smáčedla a pod.Disperzní čínidla, emulgátory a zahuäĺovadla slouží k přípravě a stabilizaci disperzí. P 1 gmentyjako je například kysličník...

Způsob zabudování první hydroizolační vrstvy asfaltových krytin na silikátové podklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 244734

Dátum: 14.08.1987

Autor: Eechal Zdenik

MPK: E04D 5/12

Značky: hydroizolační, asfaltových, způsob, krytín, první, zabudování, podklady, vrstvy, silikátové

Text:

...dále je, že se prvni vrstva krytiny zhotovuje z natavitelných asfaltovaných pásů a hrubozrnného posypu zabudovaných tak. že v prvni ťázi se zakotvĺ na silikatový podklad do tenké lepivé vrstvy hrubozrnný posyp po celé ploäe v minimalnim mnoistvi 1 000 g//m a ve druhé fázi se asfaltovaný pás bodově nataví v okrajová části k podkladu a pásy se vodotěsné spojí mezi sebou.Rovněž je podstatou vynálezu i to, že k podkladu i mezi sebou se pásy...

Kartáč pro roztírání asfaltových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251435

Dátum: 16.07.1987

Autor: Veselý Miloš

MPK: A46D 1/00

Značky: kartáč, asfaltových, roztírání

Text:

...Je přírodní vlákno získané z pochvy středomalajské palmy,které bylo dosud používáno pouze Jako aumovina pro čalounickou a sedlářekou výrobu a při eplétání provazů.Toto vlákno vykazuje vyšší tuhoet vzhledem k půřezu než je obvyklé u používaných druhů roetlinných vláken. To umožňuje prodloužit viditelnod výšku vlákna kartáče ze 70 mn na optinálních 85 mm. Tato výška umožní nabrat větší množství aafaltové hmoty,zlepší se roztírate 1 noata...

Spôsob prípravy asfaltových hmôt modifikovaných kaučukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230442

Dátum: 01.04.1986

Autor: Podolan Jozef

MPK: C08L 95/00

Značky: hmot, kaučukom, modifikovaných, spôsob, asfaltových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy asfaltových hmôt modifikovaných kaučukom pre penetračné, izolačné a zálievkové účely, vyznačujúci sa tým, že 5 až 20 %-ný roztok syntetického kaučuku, napr. butadiénstyrénového kaučuku v organickom rozpustidle zo skupiny zahrňujúcej aromatické, alifatické, chlórované uhľovodíky, sa mieša s roztaveným asfaltom alebo asfaltom rozpusteným v rozpustidle v pomeroch 1 diel asfaltu ku 0,01 až 0,20 diela syntetického kaučuku...

Způsob rozměrového ustálení polypropylenové nosné vložky do izolačních asfaltových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228974

Dátum: 01.02.1986

Autori: Čermák Evžen, Štěpán Jiří, Vrána Vladimír, Obst Zdenouš

MPK: D06N 5/00

Značky: asfaltových, polypropylénové, pásu, způsob, izolačních, vložky, nosné, ustálení, rozměrového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tepelného ustálení nosné vložky ve formě rouna před nánosem izolační asfaltové vrstvy. Podstata řešení spočívá v tom, že na nosnou vložku se působí v uzavřeném prostoru proudem vzduchu o teplotě 140 až 155 °C po dobu 4 až 6 minut. Po dobu působení tepla se nosná vložka v podélném směru pevně přidržuje, čímž nedojde v tomto směru ke změně jejích rozměru. Tímto způsobem se dosáhne rozměrového ustálení v podélném směru. V příčném...

Způsob výroby prostředku pro regulaci doby štěpení kationaktivních asfaltových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220117

Dátum: 15.10.1985

Autori: Řepková Mariana, Ružička Jaroslav, Vacek Antonín, Pašek Josef, Volf Jiří

Značky: regulaci, způsob, výroby, asfaltových, kationaktivních, štěpení, prostředků, emulzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy je určen pro výrobu nového typu regulátoru štěpení kationaktivních asfaltových emulzí, používaných hlavně v silničním stavitelství. Podle vynálezu jsou regulátory připravovány působením dimethylsulfátu na N-alkylpolypropylenpolyaminy ve směsi s vodou nebo alifatickým alkoholem při teplotách 10 až 100 °C.

Samohybné zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242453

Dátum: 31.08.1985

Autor: Knöfler Wolfram

MPK: E01C 23/06

Značky: vozoviek, asfaltových, krytov, samohybné, frézovanie, zariadenie

Text:

...hnacieho agregátu.Zariadenie na frézovanie asfaltových krytov vozoviek podľa vynálezu pri zachovaní špecifických požiadaviek frézovanie a dostatočnom výkone je pri použití sériovo vyrá-baných prvkov trakt-ora konštrukčne a technologicky jednoduché a vhodne aj pre kusovú výrobu.Na priloženom výkrese obr. 1 je v náryse a na obr. 2 v pôdoryse znázornená konštrukcia zariadenia pozostávajúca zo samo-nosného hnacieho agregátu 1, prídavného rámu 2,...

Způsob úpravy povrchu asfaltových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219388

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bozděch Záviš, Gulan Pavel, Faltys Jindřich, Voral Miroslav

Značky: způsob, pásu, úpravy, povrchu, asfaltových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k využití při výrobě asfaltovaných hydroizolačních pásů. Účelem vynálezu je snížení prašnosti při výrobě pásů a snížení výrobních nákladů. Podstatou vynálezu je nanášení povrchové úpravy na pás ve formě pěny, obsahující vodu, pěnotvorné a zahušťující přísady a dispergovanou látku se separačním účinkem. Separační látkou mohou být jemné minerální částice, barevné nebo kovové pigmenty a částice polymerů. Vysušením pěny vzniká na...

Způsob výroby asfaltových preparátů pro vyplňování dilatačních spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 216510

Dátum: 15.12.1984

Autori: Radák László, Fehérvári Antal, Varga Tibor, Szelényi István, Ambrusz József, Major Gyula, Barlai József, Mózes Gyula, Csikos József, Szilvási Lajos, Murányi István

Značky: způsob, asfaltových, vyplňování, výroby, preparátu, spár, dilatačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy asfaltových směsí pro vyplňování a spojování dilatačních a styčných spár v silničním stavitelství. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejprve promíchá 20 až 45 hmotnostních dílů pryžové drtě v 55 až 80 hmotnostních dílech olejové frakce nebo extraktu ze zpracování ropy při teplotě 25 až 120 °C po dobu jedné až tří hodin při 20 až 100 otáčkách míchadla za minutu, načež se ke 100 hmotnostním dílům této směsi přidá za...