Patenty so značkou «arómu»

Obal na praženú kávu uchovávajúci jej arómu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6870

Dátum: 05.08.2014

Autor: Útly Jaroslav

MPK: B65D 41/34, B65D 47/06

Značky: uchovávajúci, arómu, kávu, praženú

Text:

...vybavené výstupkami jednej súčasti zasahujúcimi do drážok druhej súčasti. Pákový mechanizmus prostredníctvom páky pritiahne vrchnák k obalu.Čerstvo upražená kávaje uzatvorená do sklenej tmavej tlakovej nádoby, lebo sklo nekontaminuje kávu, je nepriepustné pre vzdušný kyslík aje 100 recyklovateľné, tmavé sklo ochraňuje kávu pred svetlom a tlaková nádoba je kvôli odolnosti proti tlaku vznikajúcemu uvoľňovaním C 02 z čerstvo upraženej...

Výrobok generujúci aerosól, ktorý má komponent generujúci biologicky degradovateľnú arómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20826

Dátum: 28.12.2012

Autori: Sanna Daniele, Zuber Gérard, Louvet Alexis, Jarriault Marine, Meyer Cédric

MPK: A24F 47/00, A24D 3/04

Značky: arómu, degradovateľnú, generujúci, ktorý, biologicky, komponent, aerosol, výrobok

Text:

...aerosól, ktorý sazohrieva vonkajším zdrojom tepla, ako je elektrický vyhrievací prvok. Výrobkom generujúcimaerosól môže byť nehorľavý výrobok generujúci aerosól, ktorým je výrobok, ktorý uvoľňuje prchavé zlúčeniny bez spaľovania substrátu vytvárajúceho aerosól. Výrobkom generujúcim aerosól môže byť zohrievaný výrobok generujúci aerosól, ktorým je výrobok generujúci aerosól zahŕňajúci substrát vytvárajúcí aerosól, ktorý je určený skôr...

Fajčiarsky výrobok obsahujúci materiál dodávajúci arómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19660

Dátum: 30.08.2012

Autor: Besso Clément

MPK: A24B 15/34, A24B 15/32, A24B 15/28...

Značky: obsahujúci, dodávajúci, výrobok, materiál, fajčiarský, arómu

Text:

...dodávajúceho arómu podľa tohto vynálezu, obsahuje aromatickú prísadu zmiešanú s jedným alebo viacerými triglyceridmi, zahŕňajúcimi najmenejpribližne 30 hmotnostných, Výhodne najmenej približne 50 hmotnostných, výhodnejšietriglyceridov, ktoré majú jednu alebo viac karboxylových kyselín s dĺžkou reťazca väčšou než 12.Alternatívne, jeden alebo viac triglyceridov obsahuje najmenej približne 30 hmotnostných,výhodne najmenej približne 50 ...