Patenty so značkou «aromatických»

Spôsob prípravy nenasýtených aromatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288403

Dátum: 08.08.2016

Autori: Peterková Júlia, Komora Ladislav, Kavala Miroslav, Kupec Pavol

MPK: C07C 45/00, C07C 45/74, C07C 45/72...

Značky: přípravy, nenasytených, ketónov, aromatických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je postup prípravy nenasýtených aromatických ketónov kondenzáciou benzaldehydu alebo jeho derivátov s acetónom na nenasýtené aromatické ketóny, ktoré môžu byť použité ako surovina na prípravu vonných látok ako rheosmin (malinový ketón), zingeron a pod. Benzaldehyd alebo jeho deriváty sa kondenzujú s acetónom v prítomnosti alkalického katalyzátora v množstve menej ako 0,8 mólu na 1 mól aromatického aldehydu pri teplotách 10 až 56 °C za...

Polyesterpolyoly na báze aromatických dikarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18056

Dátum: 28.11.2011

Autori: Gehringer Lionel, Kampf Gunnar, Balbo Block Marco

MPK: C08G 101/00, C08G 18/42, C08G 18/40...

Značky: báze, aromatických, kyselin, dikarboxylových, polyesterpolyoly

Text:

...a často tak vedú k optickým nedostatkom zhotoveného produktu. Zlepšenie penového povrchu znižuje početnosť výskytu takýchto povrchových defektov avedie tak koptickému skvalitneniu povrchu sendvičových prvkov.Úlohou predloženého vynálezu bolo pokial možno eliminovať všetky uvedenéproblémy alebo ich prinajlepšom vylepšiť. Podrobne toto znamená, že úlohou predloženého vynálezu bolo nájsť polyesterpolyoly na báze aromatických dikarboxylových...

Kompozícia expandovateľných vinylových aromatických polymérov s vylepšenou tepelnou izolačnou kapacitou, proces ich výroby a expandované výrobky z tejto kompozície vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18610

Dátum: 16.12.2009

Autori: Ghidoni Dario, Felisari Riccardo, Ponticiello Antonio

MPK: C08J 9/00

Značky: vylepšenou, tepelnou, proces, kompozície, výrobky, aromatických, kapacitou, tejto, expandovateľných, izolačnou, polymérov, kompozícia, výroby, vinylových, expandované, vyrobené

Text:

...(tepelnealuminium. Atermálne materiály sú teda schopné interagovať srádioaktívnym tokom, redukujúce tak jeho prechod a tým zvýšiťtepelnú izoláciu expándovaných materiálov, v ktorých súmateriál, distribuovaný na povrchu, alebo ako alternatíva, inkorporovaný vnútri vlastných častíc.0008 Medzinárodná patentová aplikácia WO 1997/45477 opisujepolymér, od 0,05 do 25 uhlíkovej černe typu lampovej černe, aod 0,6 do 5 brómovaného aditíva za...

Spôsob eliminácie polycyklických aromatických uhľovodíkov z rastlinných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286663

Dátum: 18.02.2009

Autor: Šimko Peter

MPK: A23D 9/02, C11B 3/00, C11B 1/00...

Značky: olejov, spôsob, polycyklických, uhľovodíkov, rastlinných, eliminácie, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob eliminácie polycyklických aromatických uhľovodíkov z rastlinných olejov, pri ktorom sa rastlinný olej uvedie do styku s polyetylénom tak, že polyetylén tereftalát sa priamo vloží do zásobnej nádoby s rastlinným olejom a obsah nádoby sa následne kontinuálne premiešava alebo sa polyetylén umiestni do prietokového systému s núteným obehom, cez ktorý preteká rastlinný olej.

Spôsob získania aromatických zložiek z čerstvo zomletej kávy a aromatizovaný rozpustný kávový prášok s obsahom aromatických zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286648

Dátum: 18.02.2009

Autori: Furrer Marc, Gretsch Catherine

MPK: A23F 5/24, A23F 5/46

Značky: prášok, získania, kávový, čerstvo, rozpustný, aromatizovaný, zložiek, obsahom, zomletej, aromatických, spôsob, kávy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania aromatických zložiek z čerstvo zomletej kávy zahŕňa navlhčenie zomletej kávy, zohriatie zomletej kávy rovnomerne na teplotu približne 50 °C až približne 95 °C, vystavenie zomletej kávy zníženému tlaku kvôli poskytnutiu plynu s obsahom arómy za miešania zomletej kávy počas navlhčenia, zohrievania a vystavenia zníženému tlaku a zachytávanie plynu s obsahom arómy. Aromatické zložky možno pridať ku koncentrovanému kávovému extraktu...

Spôsob výroby aromatických molekúl v streptomycétach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13178

Dátum: 20.02.2008

Autori: Lambert Fanny, Mane Jean, Zucca Joseph

MPK: C12N 9/04, C12P 7/22, C12N 9/02...

Značky: spôsob, molekúl, aromatických, výroby, streptomycetách

Text:

...znamená každú sekvenciu DNA, do ktorej je možné Vložit fragmenty cudzej kyseliny nukleovej. pričom vektory umožňujú vniesť cudziu DNA do hostiteľskej bunky. Príkladmi Vektorov sú plazmidy. kozmidy, umelé kvasinkové chromozómy (YAC), umelé bakteriálne chromozómy (BAC) a umelé chromozómy odvodené z bakteriofága P 1 (PAC) alebo vektory odvodené od vírusu.0020 Vjednom uskutočnení vynálezu je expresný Vektor obsahujúci nukleotidovú sekvenciu SEQ...

Spôsob výroby substituovaných aromatických amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285493

Dátum: 26.01.2007

Autori: Simon Mark, Khan Mohammad

MPK: B01J 23/40, C07C 211/00, C07C 209/00...

Značky: výroby, aromatických, spôsob, amínov, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby substituovaných aromatických amínov všeobecného vzorca (1), v ktorom n má hodnotu 2 až 5, zahrnuje (a) oxidáciu roztoku aromatického amínu všeobecného vzorca (2) v prítomnosti oxidačného činidla a vo vode rozpustného pentakyanoželeznatanového komplexu obsahujúceho atóm kovu a vo vode rozpustné ligandy za vzniku aryléndiaminopentakyanoželezitanového komplexu a (b) redukciu aryléndiaminopentakyanoželezitanového komplexu redukčným...

Expandovateľné granuláty založené na vinylových aromatických polyméroch, ktoré majú zlepšenú expandovateľnosť a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20846

Dátum: 18.10.2006

Autori: Felisari Riccardo, Casalini Alessandro, Ponticiello Antonio, Ghidoni Dario

MPK: C08J 9/00, C08K 3/04, C08J 9/16...

Značky: zlepšenú, expandovateľnosť, spôsob, přípravy, vinylových, expandovateľné, založené, granuláty, polyméroch, aromatických

Text:

...povrchu, ktorý sa skladá z nanesenia polymémej penovej štruktúry obsahujúcej 1 až 25 hmotn. založenej na hmotnosti polymémeho materiálu z častíc sadzí dispergovaných v polymémej pene. Sadze sú tepelné sadze s veľkosťou častíc väčšou ako 150 nm. Polymér výhodne obsahuje aspoň 95 hmotn. polystyrénu, ktorý má hmotnosť priememej molekulovej hmotnosti 195 000. Sadze sa zmíešajú s roztavenou polymémou živicou spolu s nadúvadlom počas prípravy...

Zlepšený spôsob prípravy Ginkgo extraktov, ktoré majú znížený obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4628

Dátum: 28.04.2006

Autori: Hauer Hermann, Waimer Frank, Oschmann Rainer

MPK: A61K 36/16, A61P 25/00, A23L 1/29...

Značky: uhľovodíkov, přípravy, ginkgo, znížený, spôsob, extraktov, zlepšený, obsah, polycyklických, aromatických

Text:

...objavu, ktorý bude explicitne zahrnutý V predloženej prihláške ako odkaz, spôsob prípravy extraktuz listov Ginkgo biloba tu nárokovaný, sa vyznačuje tým, žea) čerstvé alebo usušené zelené listy Ginkgo biloba sa extrahujú pri teplote asi 40-100 °C použitím vodného acetónu, vodného alkanolu s 1 až 3 atómami uhlíka alebo bezvodým metanolom, b) organické rozpúšťadlo sa z väčšej časti oddelí odextraktu na obsah maximálne 105 hmotnostnýchvoda môže...

Proces prípravy alkylovaných aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14548

Dátum: 21.06.2005

Autori: Rivetti Franco, Carati Angela, Girotti Gianni, Ramello Stefano, Spano' Guido

MPK: C07C 6/12, B01J 29/70, C07C 2/66...

Značky: aromatických, přípravy, proces, alkylovaných, uhľovodíkov

Text:

...výrobe kuménu a etyl benzénu.0007 Bol nájdený nový zeolitový materiál, majúci kryštalickú štruktúru typu beta a zvlášť potom kyslé vlastnosti, schopný dosiahnuť vyššiu selektivitu kmonoalkylovaným produktom, rovnako ako nižšiu tvorbu nečistôt.0008 Beta zeolit bol opísaný prvýkrát v U.S, patente3,308,069 a mal nasledujúce chemické zloženiekde y je V rozmedzí 5 až 100, w je nižší alebo rovný 4, M jekovový ión, ako napr. sodík, n je Valencia...

Použitie aromatických katiónových peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19283

Dátum: 03.02.2004

Autori: Zhao Kesheng, Szeto Hazel, Schiller Peter

MPK: A61K 38/07, C07K 5/00, A61K 38/03...

Značky: katiónových, peptidov, použitie, aromatických

Text:

...analgetický účinok aromatického-katiónového peptidu v liećebnom režime pacienta alebo iného cicavca, aj keď aromatický-katiónový peptid, ktorý neaktivuje mu-opioidný receptor. môže byť vzávislosti na klinických potrebách tiež použitý s analgetikom alebo bez neho.0020 Alternatívne, v iných prípadoch môže byť užitočný aromatický-katiónový peptid, ktorý nemá aktivitu muopioidného reoeptora. Napriklad pri dlhodobej liečbe, ako je napríklad...

Spôsob prípravy substituovaných aromatických amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283812

Dátum: 12.01.2004

Autori: Wheeler Edward, Simon Mark, Malz Russell

MPK: C01C 3/12, C07C 209/60

Značky: substituovaných, amínov, aromatických, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Postup prípravy substituovaných aromatických amínov so všeobecným vzorcom (I), v ktorom n je 2 až 5 a R1 a R2 môžu byť rovnaké alebo rôzne, pričom ale musia byť v polohe orto alebo meta vzhľadom na umiestnenie aminoskupiny, a môžu znamenať vodík, C1-C4 alkylovú skupinu, C1-C4 alkoxyskupinu, atóm halogénu, kyanoskupinu, zvyšok soli C1-C4 karboxylovej kyseliny alebo amidu C1-C4 karboxylovej kyseliny alebo ich zmesi, ako je napríklad...

Spôsob hydrogenizácie aromatických zlúčenín v uhľovodíkových surovinách obsahujúcich tiofénové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 793

Dátum: 06.08.2003

Autori: Himelfarb Paul Benjeman, Wilson Charles Eugene

MPK: C10G 45/44

Značky: obsahujúcich, hydrogenizácie, uhlovodíkových, aromatických, tiofénové, zlúčeniny, zlúčenín, surovinách, spôsob

Text:

...kompozície na hydro-spracovanie, ktorá obsahuje zinok, kovyskupiny VIB a kovy skupiny Vll na uhlíkovom nosiči s veľkou plochou povrchu.Dokument U.S 5,277,794 opisuje spôsob konvertovania, ako je saturácia aromatického jadra, surovín obsahujúcich uhlovodíky na vyšší stupeňuhľovodíkových produktov spoužitím katalyzátora obsahujúceho niklové, volfrámové fosforové zložky nanesené na pórovitom amorfnom ťažko tavitelnom oxide.Teraz sa, v rozpore s...

Spôsob výroby ketónov alifatickoaromatických C8 až C18, cyklanickoaromatických C10 až C25 a aromatických C13 až C25, ako aj aromatických aldehydov od C7 vyššie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283149

Dátum: 10.02.2003

Autor: Vojtko Ján

MPK: C07C 47/54, C07C 49/08, C07C 45/51...

Značky: aldehydov, alifatickoaromatických, aromatických, ketónov, cyklanickoaromatických, spôsob, vyššie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aromatických, alifatickoaromatických ketónov a cyklanickoaromatických ketónov, ako aj aromatických aldehydov sa uskutočňuje z aromatických, alifatických a aromatických, cyklanických a aromatických kyselín alebo ich alkylesterov s alkylmi C1 až C5, najmä in situ vytváraných na katalyzátore z esterov a vodnej pary, alebo z kyselín a alkoholov pri teplote 250 až 650 °C a tlaku 0,05 až 5 MPa v plynnej alebo parnej fáze. Katalyzátor je...

Spôsob výroby aromatických alebo heteroaromatických hydroxylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282253

Dátum: 29.10.2001

Autori: Götz Norbert, Gebhardt Joachim, Sauter Hubert, Müller Bernd, Wagner Oliver

MPK: C07C 239/10, C07C 251/48, C07C 239/12...

Značky: hydroxylamínov, aromatických, heteroaromatických, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aromatických alebo heteroaromatických hydroxylamínov všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená nesubstituovaný alebo substituovaný arylový zvyšok, alebo nesubstituovaný alebo substituovaný hetarylový zvyšok zo skupiny pyridínov a chinolínov hydrogenáciou nitrozlúčenín všeobecného vzorca (II), kde R1 má uvedený význam, s prítomnosťou platinového katalyzátora na aktívnom uhlí ako nosiči alebo s prítomnosťou sírou alebo selénom...

Meďnatý katalyzátor na alkylačnú hydrogenáciu aromatických amínov ketónmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281728

Dátum: 21.05.2001

Autori: Gabarík Milan, Uhlár Ján, Lehocký Peter

MPK: B01J 23/72, B01J 23/78

Značky: výroby, amínov, hydrogenáciu, spôsob, katalyzátor, meďnatý, alkylačnú, aromatických, ketónmi

Zhrnutie / Anotácia:

Meďnatý katalyzátor s prímesou horčíka určený na alkylačnú hydrogenáciu amínov ketónmi nanesený na nosiči pozostávajúcom z prírodných hlinitokremičitanov, ktorý je kvôli zvýšeniu rýchlosti kondenzácie amínu s ketónom zmiešaný s kyslo upraveným prírodným hlinitokremičitanom. Katalyzátor sa pripravuje zrážaním zmesového roztoku síranu meďnatého a horečnatého roztokom uhličitanov sodíka a/alebo draslíka a lúhu sodného alebo draselného.

Způsob výroby čistých aromatických uhlovodíků z produktu katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260563

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Hable Kurt, Káně Jiří

MPK: C07C 7/00

Značky: katalytického, aromatických, produktů, uhlovodíku, způsob, čistých, reformování, výroby

Text:

...hlince se tim současně sníží prosazsnía tím se zlepší odstranění polymerizovatelných látek při nízkych teplotách. V případě přechodu větší koncentrace olefinických nečistot do kolony, v níž se získávají xyleny se výhodné odpouští z hlavy kolony malé množství destilátu, obsahujícího tyto nečistoty. Tento destilat se může vracet zpět do extrakční suroviny nebo odvádět pro jiné použití, kde olefiny nevadí.V dále uvedeném příkladu jsou uvedeny...

Spôsob prípravy primárnych aromatických amínov a/alebo diamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278498

Dátum: 09.07.1997

Autor: Macho Vendelín

MPK: C07C 209/28, B01J 27/02

Značky: amínov, diamínov, spôsob, aromatických, primárnych, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje katalytickou karbonylačnou redukciou aromatických nitro- alebo dinitro-zlúčenín pôsobením oxid uhoľnatý obsahujúcim plynom a vodou pri 80 až 300°C (130 až 200°C) a tlaku 0,1 až 30 MPa, pričom katalytický systém tvorí síra alebo zlúčeniny síry s mol. hmotnosťou 34 až 140 g.mol-1, ďalej alkalická soľ karboxylovej kyseliny C1 až C6, ako je octan sodný CH3COONa, ďalej oxid vanadičný alebo oxid železa, prípadne navyše...

Spôsob mikrobiologickej prípravy aromatických hydroxyheterocyklických karboxylových kyselín, mikroorganizmy Pseudomonas acidovorans a Alcaligenes faecalis

Načítavanie...

Číslo patentu: 279050

Dátum: 08.11.1995

Autori: Heinzmann Klaus, Rohner Markus, Kiener Andreas

MPK: C12P 17/12, C12N 1/21, C12P 17/14...

Značky: kyselin, hydroxyheterocyklických, karboxylových, alcaligenes, mikroorganizmy, faecalis, aromatických, přípravy, pseudomonas, mikrobiologickej, spôsob, acidovorans

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mikrobiologický spôsob prípravy hydroxyheterocyklickej karboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I). Východiskovou látkou je zodpovedajúca heterocyklická karboxylová kyselina. Postupuje sa tak, že sa aeróbna biomasa obsahujúca mikroorganizmy rodu Pseudomonas a/alebo rodu Alcaligenes, a/alebo mikroorganizmy s označením DSM 7202 a zužitkujúca kyselinu nikotínovú pestuje s kyselinou nikotínovou a s minerálnou kyselinou v molárnom pomere...

Spôsob reduktívnej karbonylácie aromatických nitrozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277853

Dátum: 12.04.1995

Autori: Vojček Lorant, Žídek Zdeněk, Macho Vendelín, Schmidtová Mária, Terlandová Jana

MPK: C07C 275/28, C07C 275/06, C07C 271/28...

Značky: karbonylácie, nitrozlúčenín, aromatických, reduktívnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Reduktívna karbonylácia aromatických nitrozlúčenín, hlavne na alkyl-N-arylkarbamáty, arylmočoviny, N-alkyl-N'-arylmočoviny a N,N-dialkyl-N'-arylmočoviny, sa uskutočňuje pôsobením plynu, obsahujúceho oxid uhoľnatý pri 70 až 220 st.C a tlaku 1až 30 MPa za prítomnosti organických hydroxyzlúčenín s 1 až 3 hydroxylovými skupinami v molekule alebo primárnych a sekundárnych amínov ako reaktantov. Katalytický systém tvorí zlúčenina síry ako...

Spôsob kyrbonilačnej redukcie aromatických nitrozlúčenín a/alebo nitroaminozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277836

Dátum: 12.04.1995

Autori: Vojček Lorant, Schmidtová Mária, Macho Vendelín

MPK: C07C 209/36

Značky: nitrozlúčenín, redukcie, kyrbonilačnej, nitroaminozlúčenín, spôsob, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Karbonylačná redukcia aromatických nitrozlúčenín na nitroaminozlúčeniny alebo aminozlúčeniny, ako aj nitroaminozlúčenín na aromatické aminozlúčeniny, sa uskutočňuje za prítomnosti vody plynom, obsahujúcim oxid uhoľnatý, pri teplote 50 až 300 st.C a tlaku 0,1 až 30 MPa, za katalytického účinku dvoj- až trojkomponentného katalytického systému. Nutnou zložkou je síra alebo zlúčenina síry ako sírovodík, karbonylsulfid a druhou - zásadité prostredie...

Zariadenie na odoberanie vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov a iných organických zlúčenín ako aj fluorovodíka a oxidov síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281617

Dátum: 06.04.1994

Autori: Nagy Kalman, Bergli Knut, Kolderup Herman, Foosnaes Trygve

MPK: G01N 1/10, G01N 7/04, G01N 7/02...

Značky: analýzu, oxidov, polycyklických, aromatických, fluorovodíka, organických, uhľovodíkov, vzoriek, síry, zariadenie, iných, odoberanie, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pri analýze PAH a iných organických zlúčenín, rovnako ako aj fluorovodíka a oxidov síry vo vzduchu a plyne z produkčných zariadení. Prístroj zahrnuje z vrstiev pozostávajúcu adsorpčnú jednotku (1), v ktorej sú suché adsorbenty. Počas vzorkovania je adsorpčná jednotka (1) spojená svojím horným koncom so vzorkovnicou (8), ktorá sa privedie do kontaktu s predmetom, ktorý má byť vzorkovaný,...

Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukčnej alkylácie aromatických amínov alifatickými ketónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278068

Dátum: 14.10.1992

Autori: Volf Jiří, Mlynár Jaromír, Pašek Josef, Doležel Pavel, Grüner Alexander

MPK: C07C 211/48, C07C 209/26, B01J 23/72...

Značky: spôsob, ketónmi, selektivity, alkylácie, zvýšenia, amínov, redukčnej, katalytickej, aromatických, alifatickými

Zhrnutie / Anotácia:

Z východiskovej zmesi reagujúcich látok sa pred redukčnou alkyláciou, ktorá sa uskutočňuje v prítomnosti vhodného medeného a kyslého heterogénneho katalyzátora, separuje reakčná voda a potom sa táto reakčná zmes, vrátane použitého heterogénneho katalyzátora hydrogenuje. Pri hydrogenácii takto získanej reakčnej zmesi sa potlačuje paralelná hydrogenácia ketónu na zodpovedajúci alkohol.

Způsob společného odstranění mono- a diolefinů ze sirných aromatických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267972

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kollárčik Einar, Hable Kurt, Klempa Vladimír, Švajgl Oldřich, Cibíček Jozef

MPK: C10G 45/08

Značky: diolefinů, způsob, sirných, koncentrátů, aromatických, společného, odstranění, mono

Text:

...150 ° C do teploty 320 až 4 oo° C s prodlevamí v rozmezí teplot 100 až 150 ° C. 300 až 250 ° C a při 320 až 350 ° C do průniku sirovodíku kotalytíckým ložem.Rozborem nového způsobu vyniknou hlavní nové rysy, z nichž nejvýznečnější je využití trime~ talíckého ketalyzátoru ve formě sulfídů kovů, ktoré Jsou vpreveny na áktívní nosič dvěma způsoby. Tím se dosáhne bifunkčností katalyzàtoru způsobující odaířoní a hydrogenací olefínů, přičemž vysoká...

Způsob výroby směsi aromatických sulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266188

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klecan Václav, Sojka Vladimír, Šmidrkal Jan

MPK: C07C 143/28

Značky: způsob, směsi, výroby, sulfokyselin, aromatických

Text:

...o prüměrné relativní molekulovéVýhodou způsobu výroby aromatických sulfokyselin podle vynálezu je, že lze jednodušepřipravit na sulfonačnim zařízení směs aromatických sulfokyselin o aptimálním složení, která se po zneutralizování smíchá s ostatními látkami na disperzi, v níž lze snižitobsah vody. Obsah 0,7 hmotnosti hydrotropní látky umožňuje snížení obsahu vody V disperzi připravené k sušení ze 40 na 35 hmotnosti a tim úsporu topné...

Způsob přípravy aromatických hydroxyaldehydů a nebo alkoxy-hydroxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265937

Dátum: 14.11.1989

Autori: Souček Jiří, Hedrlín Ivo, Hora Alois, Krob Václav, Kluger Arnošt

MPK: C07C 47/575

Značky: přípravy, alkoxy-hydroxyaldehydů, hydroxyaldehydů, aromatických, způsob

Text:

...fixovaný na nosiči odstraňujebo ve formě vázané nanosič, na příklad na kovové sítce. S v se potom stane integrâlní částí tohoto katalyzátoru.nutnost separace volného oxidu a usnadñuje kontinualizaci této oxidace.umožňuje dále práci při relativně nízkých teplo Vysokâ aktivita popsaného katalyzátoru čnou rychlostí, což umožňuje získání velmi čisté tách. Již při 50 OC probíhá reakce s dostateho produktu bez pryskyřičnatých příměsí,...

Způsob alkylace aromatických uhlovodíků nebo uhlovodíků se čtyřmi atomy uhlíku, olefínů a/nebo nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262430

Dátum: 14.03.1989

Autori: Manara Giovanni, Forlani Orfeo, Taramasso Marco, Notari Bruno

MPK: C01B 33/113

Značky: uhlíku, olefinu, aromatických, způsob, nasycených, uhlovodíku, alkylace, atomy, čtyřmi

Text:

...zahrnující jakýkoliv- materiál na bázi oxidu křemičitého, například silikagel bez ohledu na způsob jeho prípravy a tetraaikylorthokřemíčitany, jako je například tetraethylorthokřemičitan a tetramethylorthokřemičitan.Deriváty hliníku je možno výhodné vy-, brat ze skupiny zahrnující soli hliníku, například dusičnainy a octany.Látky s archivoltotvorným nebo klatrátotvorným účinkem mohou být vybraný ze skupiny zahrnující terciánní aminy,...

Způsob přípravy aromatických frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261717

Dátum: 10.02.1989

Autori: Malík Miloš, Řehák Jindřich, Vymětal Jan, Červenka Zdeněk

MPK: C07C 7/05

Značky: přípravy, způsob, aromatických, frakcí

Text:

...kovu umožňuje získat čiré, bezbarvě frakce, které jsou výhodnépro další použití, nebot neobsahují produkty termickê degradace destilujících složek.Konkrětní provedení žpůsobu dělení destilačních zbytků z výroby ethýlbenzenu dle vynálezu popisují následující příklady.Příklad 1 231 717 27 810 kg destilačního zbytku z výroby ethylbenzenu o složení 36,7 di~.a triethylbenzenů, 8,3 tetra-, penta- s hexaethylbenzenů, 52,4 1,1-difenylethanu...

Nápoj na bázi vodných aromatických destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259082

Dátum: 17.10.1988

Autori: Blažek Luboš, Vonášek František

MPK: A23L 2/00

Značky: vodných, destilátů, nápoj, bázi, aromatických

Text:

...dodané nápoji vodnými aromatíckými destiláty puč nahradí ostatní arőmata, nebo dovolí snížit jejich dávkování až o 90 hmot. Nápoje obsahující jako hlavní arometickou složku vodné eromatic~.ké destiláty získané při zahušřování ovocných šłáv mají navíc intenzivnější přírodní vůní než nápoje aromatizované pouze štávami, výluhy, lihovými destiláty nebo silícemi a syntetickými aromatickými látkami. Základní arőma dodané nápojům vyrobeným podle...

Způsob stanovení volných aromatických aminů ve vodorozpustných organických barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245222

Dátum: 01.07.1988

Autori: Roleík Zdenik, Fuxa Lubomír

MPK: G01N 27/44

Značky: stanovení, aminu, organických, aromatických, volných, barvivech, vodorozpustných, způsob

Text:

...voli nitrozačni titraci amperometricky indikovanou na stacionárním grafitu, bud v přítomnosti barvivalnebo tam, kde činidlo nevyvolá žádanou proudovou odezvu na elektrodě,extraktu, které obsahují izolované aminy.U barviv, které jsou tak jako aminy rozpustné a tudíž nelzeV zbytkové aminy extrahovat a grafitová stacionárni elektroda se pří tomností barviva dezaktivuje, nelze výše uvedenou metodu použít- 2 Y y 245 222 Nyní byl nalezen...

Způsob výroby ve vodě rozpustných aromatických výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244774

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zenzinger Kurt, Hooecký Petr, Hrdlieka Drahomír, Bednaoík František, Zohorna Jan

MPK: A23L 2/00

Značky: způsob, výluhu, vodě, výroby, rozpustných, aromatických

Text:

...odpadajiciho po výrobě olejopryskyřic zředěným lihem obsahujicim 30 až 50 obj. ethanolu, při teplotě 20 až 50 °C, po dobu- 2 zoirn do 48 hodin, získají se ve vodě rozpustné aromatické výluhy mající příjemné senzorické vlastností. Tento poznatek tvoří podstatu našeho vynálezu. Podle něj vyrobené výluhy mají přírodní chuť a lze je s úspěchem použít v potravinářském průmyslu,zvläšté pak k výrobě arőmat a nealkoholických nápojů.Obsah sušiny V...

Způsob získávání nižších olefínů, aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256938

Dátum: 15.04.1988

Autori: Höse Werner, Novak Siegfried, Lücke Bernhard, Roscher Wolfgang, Jonsch Joachim, Fürtig Helmut, Lantzsch Joachim, Günschel Hubert, Anders Klaus, Wehner Klaus, Hädicke Udo

MPK: C07C 1/20, C10G 11/00

Značky: nižších, získavání, způsob, uhlovodíku, olefinu, aromatických

Text:

...(cp. P.X. Eaennb, Ind. Eng. Chem, Q (1940) 149), uro xounepcnn Mewaaona npn Bucoxoü Teuneparype npH 3 oHTĺK oüpasoaanum B OCHOBHOM OKHCH yrnepoa H aoopona, noaromy Hcr cnenoaauna no erHparauHH MGTEHOHH npH noBbmeHHoñ.reMneparype He npőaoú nHcL.H 3 aecTHo,uro Karanuaavopucnoco 6 crnymTycTàHoaneHHmsToroTepMoHHaMHqecxono paaHoaecHn (eu K 3 roMy Bet. dtschĺ them. Ges, §§, 1055 Comp. rend, 1 §§, 1735 Liebigs Ann, § 15, 146 Aúgew. Chem,...

Způsob přípravy aromatických N-glycidylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256646

Dátum: 15.04.1988

Autori: Podzimek Štěpán, Machovský Stanislav, Makovský Leopold, Macků Vladislav, Dobáš Ivan, Rada Antonín, Luňák Stanislav

MPK: C08L 63/00, C08G 59/10

Značky: aromatických, n-glycidylaminů, přípravy, způsob

Text:

...zvyšování viskozity produktu, což v případě N,N,N,N-tetragly~ cidyl-4,4-diaminodifenylmethanu zhoršuje jeho zpracovatelská vlastnosti, v případě N,N-diglycidylanilinu jeho účinnost jako ředidla epoxidových pryskyřic. Zvýšený obsahpolárních nečistot pak vede k zhoršení skladovatelnosti pro-hduktů vlivem zvýšené polymerace epoxidových skupin, k zvýšení reaktivity produktů vzhledem k tvrdidlům a tedy ke zkrácení doby zpracovatelnosti a...