Patenty so značkou «armatura»

Spôsob výroby kruhových výliskov z plastu zaťažených ťahom alebo tlakom a armatúra pre kvapaliny pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20944

Dátum: 08.04.2011

Autori: Frister Mark, Busch Dieter

MPK: B29C 45/26, B29C 45/00

Značky: armatura, tlakom, tahom, plastů, spôsob, kvapaliny, výliskov, kruhových, výroby, zaťažených

Text:

...už len jednou tryskou. To vedie k zaplaveniu oblastí spoja medzi tryskami. Aj tu je potrebné nákladné riadenie vtokových trysiek.0010 Ďalšia známa možnosť pre zlepšenie kvality spoja tvarovky je tzv. dvojčinné vstrekovanie. Pritom sa dutina plní dvoma vstrekovacími agregátmi,ktoré môžu byť riadené rozlične. Po plnení oboma agregátmi sa zatiahne závitovka jedného agregátu, zatial čo druhý agregát ďalej vstrekuje. Tým sa posunie ešte tekuté...

Spôsob výroby armatúry používanej pre rýchle obloženie a montáž stien, dlaždíc, stropov a podobných útvarov a armatúra zhotovená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9765

Dátum: 01.12.2009

Autori: Keller Patrick, Keller Serge

MPK: E04B 5/32, E04G 11/36

Značky: stien, rychle, dlaždíc, stropov, podobných, zhotovená, útvarov, výroby, montáž, spôsob, týmto, armatura, armatury, používanej, spôsobom, obloženie

Text:

...drážkou a tak vytvoriť opornú rovinu kolmú na rovinu modulu a V štvrtej fáze uskutočniťPodľa druhého význaku vynálezu ide o armatúru typu trojuholníkovitej konštrukcie s dvoma krídlami a jednou strednou časťou vo vnútri dutou na prechod regulačného prostriedku, pričom Vertikálna hrana dolného krídla sa opiera o protiľahlú stranu dolného obloženia a horná časť armatúry so svojim druhým krídlom vitvare vertikálneho skladu predstavuje...

Uzatváracia armatúra pre systém potrubného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13077

Dátum: 06.11.2009

Autor: Kradepohl Paul

MPK: F16K 3/12

Značky: uzatváracia, vedenia, armatura, potrubného, systém

Text:

...nerovnomerným pohybom a ich následkom možná k miestnym prevýšením merného tlaku v sedle a spravidla kpoškodeniam na takto zaťažených oblastiach sedíel, čo je konieckoncov sprevádzané stratou tesnosti sediel.Klzným axiálnym pohybom ovládacieho členu alebo jeho tesniacichna klzných plochách a spätne k priečnym silám, pôsobiacim na pohon vretena, ktoré sa obzvlášť prejavujú u bežných vretien slichobežníkovým závitom vo faktoroch, závislých na...

Odtoková armatúra so zápachovou uzávierkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17340

Dátum: 21.08.2009

Autor: Arndt Johannes

MPK: E03F 5/04

Značky: armatura, zápachovou, uzávierkou, odtoková

Text:

...podľa predvýznaku patentového nároku 1 vyriešená tým, že pripojovací úsek hrdla tvorí časť objemu nádržky a vyvýšenie má take výškovépredsadenie, že výška vyvýšenia sa cez celú svoju dĺžku mení.Uskutočnenia odtokovej armatúry podľa vynálezu sú predmetomUpravením vyvýšenia je u odtokovej armatúry vytvorená takzvaná bariéra tesniacej vody, ktorá jednak spôsobuje, že tesniaca voda sa pri vyrovnaných tlakových pomeroch v komore telesa...

Odtoková armatúra so zápachovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18157

Dátum: 16.07.2009

Autor: Arndt Johannes

MPK: E03F 5/04

Značky: armatura, odtoková, zápachovým, uzáverom

Text:

...ponornej rúrky do pripojovaccj častihrdla, sa stanú nadbytočnými prídavné prostriedky, ako plávajúca guľa pre mechanické utesneníe odtokovej armatúry Voči plynom z prípojeného potrubného systému. Miesto nich môže byt zápachový uzáver zaručený blokovacou vodou, i vtedy, keď hladina blokovacejvody V odtokovej armatúre klesne pôsobením podtlaku V pripojenomPri poklese hladiny blokovacej vody V ponornej rúrke,vyvolanom podtlakom, ostane časť...

Spojovacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11968

Dátum: 27.02.2009

Autor: Blumenthal Roland

MPK: F16K 17/18, E03B 7/09

Značky: spojovacia, armatura

Text:

...stúpacie vedenie. Pritom sa ukázalo výhodným, že je možné minimalizovať tlakovú stratu vnútri spojovacej armatúry, podmienenou usporiadaním otvoru na zaraďovanie dopravných prúdov a otvoru na rozdeľovaníe prúdu podľa vynálezu, v dôsledku čoho je možné vzájomne prispôsobiť viacero spojovacích armatúr, umiestnených za sebou v smere hlavného prúdenia, s prihliadnutím k prevádzkovému tlaku, panujúcemu v stúpacom vedení, takže zostáva zaručený...

Odtoková armatúra, najmä pre sprchové alebo kúpacie vane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11725

Dátum: 15.01.2009

Autori: Arndt Johannes, Hennes Frank

MPK: E03C 1/22

Značky: sprchové, kúpacie, odtoková, armatura, najmä

Text:

...spodnej strane dna vane a obklopuje ho.Výhodná úprava odtokovej armatúry podľa vynálezu je v tom, že komora definuje hranu prelivu zápachového uzáveru, pričom hrana prelivu leží vyššie než tesnenie alebo spodný úsek tesnenia v tvare kruhového kotúča a tesnenie obklopuje. Táto úprava umožňuje ďalšie zmenšenie konštrukčnej výšky odtokovej armatúry, pri zaistenidostatočnej resp. normalizovanej výšky upchávkovej vody.pričom spodný diel komory a...

Spojovacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17899

Dátum: 11.07.2008

Autor: Blumenthal Roland

MPK: E03B 7/07

Značky: armatura, spojovacia

Text:

...usporiadanie vodovodnéhopotrubia s aspoň jednou podlažnou, resp. vetvou stúpacieho potrubia, na ktorú je napojené-3 pomocou výstupných a vstupných zvodových otvorov niekoľko okružných potrubí, a kde je medzi výstupnými a vstupnými zvodovými otvormi priradeného okružného potrubiausporiadané vo vetve zúženia prierezu, ktoré lepšie vyhovuje praktickým požiadavkám.Na riešenie prvého aspektu vyššie uvedeného problému je pomocou...

Spájacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17617

Dátum: 11.07.2008

Autor: Blumenthal Roland

MPK: E03B 7/07

Značky: spájacia, armatura

Text:

...tlakovým rozdielom, ktorý sa môže meniť v dôsledku zúženia prierezudýzy vo vetve medzi výstupnom otvorom a vstupnom zvodovým otvorom variabilnou prietočnouplochou zúženého prierezu, a síce najmä v závislosti na objemovom prúde vo vetve, t.j. na čínnom pracovaním tlaku vo vetve. Pomocou usporiadania podľa vynálezu je možné v závislosti na umiestnení škrtiaceho prvku, ktorý mení zúženíe prierezu, dosiahnut jednako akékoľvek ľubovoľné...

Plynová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19297

Dátum: 16.03.2007

Autori: Schmidbauer Thomas, Halbach Udo, Rohde Wolfgang

MPK: F23N 1/00

Značky: plynová, armatura

Text:

...nároku 1 rieši tým, že dýza je ako časť škrtiaceho zariadenia v piynovej armatúre umiestnená pred meraným miestom. Tým je možné merať na meracom mieste výstupu piynovej armatúry tlak v horáku. Preto sa tiež môže upustiť od toho, abysa meracie miesto na výstupe piynovej armatúry zaplombovalo alebo za pečatilo, aby sa zabránilo chybným meraniam.0007 Podľa znakov nezávislého nároku 2 je chránená výhodná konštrukcia škrtiaceho zariadenia...

Fiting alebo armatúra a spoj obsahujúci tento fiting alebo armatúru

Načítavanie...

Číslo patentu: 285501

Dátum: 07.02.2007

Autor: Viegener Walter

MPK: F16L 13/14

Značky: fiting, armatura, armatúru, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Fiting alebo armatúra (1) na spojenie s rúrkovitou konštrukčnou súčiastkou (6) je vybavená koncovou časťou (2), ktorá je lisovateľná na vytvorenie spoja a má prstencovitý podvalok (3), v ktorom je umiestnený tesniaci krúžok (7). Na podvalku (3) je umiestnené aspoň jedno vydutie (8) alebo vyhĺbenie (8') a v oblasti vydutia (8) alebo vyhĺbenia (8') je medzi tesniacim krúžkom (7) a stenou koncovej časti (2) vytvorený odstup (9, 9'). Pred lisovaním...

Automaticky sa otvárajúca armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 285232

Dátum: 14.08.2006

Autor: Julian Randall

MPK: B65D 41/34, B65D 5/74

Značky: otvárajúca, armatura, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Automaticky sa otvárajúca armatúra (10) vylievacieho výpustu na použitie na nádobe nad miestom, kde má nádoba zoslabenú oblasť. Automaticky otvárajúca armatúra (10) sa skladá z uzáveru (20), ktorý je závitovým spôsobom pripevnený k armatúre (40) a ktorý má visaciu vačku (24), rozprestierajúcu sa nadol z hornej steny. Armatúra (40) sa skladá z prstencovitej bočnej steny (46), ktorá určuje vylievaciu zónu a ktorá vytvára hranice klapky (42) na...

Výtoková armatúra pre splachovaciu nádržku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12838

Dátum: 11.05.2006

Autor: Oengören Abdullah

MPK: E03D 1/34

Značky: splachovaciu, výtoková, armatura, nádržku

Text:

...separačná dýza pevne v odtokovej rúre. separačná dýza môže byt napríklad vytvarovaná na odtokovej rúre. Výhodne pokračuje separačná dýza hore do ústia prepadovej rúry. Aj v tomto pripade je separačná dýza výhodne vytvorená v tvare objlmky. Jej vonkajší priemerje menší ako vonkajší priemer prepadovej rúry na spodnom konci.0017 Ďalšie výhodné znaky vychádzajú najavo o závislých patentových nárokov z nasledujúceho opisu, ako aj výkresu.0018...

Spôsob výroby armatúry s odlepiteľným lepidlom na najmenej jednej strane s možnosťou zmeny umiestnenia a získaná armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11660

Dátum: 21.01.2005

Autori: Klethi Thierry, Pinan Frédéric

MPK: B29B 11/16, B29C 70/48, B29C 70/54...

Značky: lepidlom, spôsob, možnosťou, umiestnenia, armatury, změny, najmenej, výroby, odlepiteľným, získaná, armatura, jednej, straně

Text:

...a náklady na jeho zavedenie nie sú zanedbatelné.0018 Cieľom tohto vynálezu je spôsob výroby armatúry na báze vlákien, napr. vo forme netkanej vrstvy, ktorá rieši nevýhody súčasných produktov, najmä umožňuje presné umiestnenie, ale aj prípadnú opravu polohy, ak je to potrebné, pri prijatelnom zvýšení nákladov.0019 Vynález zahŕňa aj takto pripravený produkt.0020 Nasledujúci opis umožňuje lepšie pochopiť vynález, ktorý je ilustrovaný príkladmi...

Plynová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9320

Dátum: 16.10.2004

Autor: Schmidbauer Thomas

MPK: F23N 1/08

Značky: plynová, armatura

Text:

...z vonkajška - na vyrovnanie výrobných tolerancií a na rôzne veľkosti výkonu, tlak siete a druh plynu - nastaviteIného ventilu. Vynechaním doplnkového škrtiaceho ventilu sa tlaková strata plynovej armatúry obmedzí na minimum. Ďalej môže byt popri menovitom výkone nastavované aj čiastočné zaťaženie. Pri výrobnom procese sa namontuje už len univerzálny ventil predvoľby výkonu, ktorý v pripade prestavovania na iný druh plynu u zákazníka už nemusí...

Ventilová a navŕtavacia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 409

Dátum: 21.01.2004

Autori: Kehl Torsten, Ehrhardt Peter, Schmitt Harald, Fastanz Mathias

MPK: F16L 41/00, F16L 47/00

Značky: navŕtavacia, armatura, ventilová

Text:

...telesa s vodiacimí kolikmi.Obr. l ukazuje rez príkladom uskutočnenia ventilovej a navŕtavacej armatúry vynálezu. To má puzdro 1 Q z umelej hmoty s hrdlom M ventilu, do ktorého ústí na pripojenie odbočkového potrubia náustok E. Puzdro m má ďalej privrátene k rúrke usporiadané sedlo lg,v ktorého vnútornej ploche je umiestnene vyhrievacie vinutie 1. Vyhrievacie vinutíe 15 leží známym spôsobom sústredne s osou hrdla lg ventilu. Spolu sa...

Splachovacie zariadenie s komorou pod tlakom, odtoková armatúra pre splachovacie zariadenie a zostava obsahujúca splachovacie zariadenie a toaletnú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2392

Dátum: 08.09.2003

Autori: Grob Stefan, Schmucki Peter, Von Ballmoos Mario, Gübeli Albert

MPK: E03D 3/00

Značky: splachovacie, komorou, obsahujúca, zariadenie, odtoková, armatura, toaletnú, tlakom, zostava

Text:

...s vnútorným priestorom § 51 a vo ventilovom priestore 20 má guľu 2 l ventilu, ktorá spolupôsobí s piestom g ventilu, ktorý je predopnutý ťažnou pmžinou 23 proti guli 21 ventilu. Na obr. 1 je tlakový regulačný ventil Q zatvorený.Uzatváracie teleso Z má na svojom hornom konci piest Q s vnútorným priestorom LZ,ktorý je nahor otvorený. Tento vnútorný priestor ll je cez prúdovú medzeru í 6 spojený s vnútorným priestorom 14. Vnútorný priestor LZ...

Uzavieracia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4305

Dátum: 23.05.2003

Autori: Sichler Wolfgang, Maier Fabian, Schmich Ralf, Schmitt Harald, Rothermel Alexander, Elsasser Dirk, Gehr Heiko, Schwartz Simon, Schneider Michael

MPK: F16K 1/18

Značky: armatura, uzavieracia

Text:

...zodpovedajúcímovládaním sa vyťahujú z priemeru rúrky, pričom sa otáčajú okolo osi.0012 Spis DE 295 19 740 sa týka uzavieracej klapky, ktorá je vybavená pevnou ostrohou, na ktorej voľnom konci zaisťuje klbovo uložená páka spojenie s vretenom. Kotúč klapky môže byťpritom uložený V telese centricky, excentricky alebo dvojito excentricky.0013 Spis EP 0 493 029 A 1 zverejňuje regulačný ventil s klbovým mechanizmom s dvoma uzavieracimi telesami....

Armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 328

Dátum: 15.01.2003

Autori: Maier Fabian, Sichler Wolfgang

MPK: F16L 41/00, F16L 47/00

Značky: armatura

Text:

...ako samočinne zatvárací ventil s telesom a/alebo tesniacim elementom tak, aby sa napriklad pri poškodení alebo porušení pripojeného odbočného potrubia zatvorilo spojenie k rúrke, a aby médium nemohlo unikať. Po odstránení poruchy je možné jednoduchým spôsobom axiálnym ovládaním uviesť teleso do záberu s ovládacím elementom, aby sa poistnéuzavieracie zariadenie opäť otvorilo a uvolnila sa dráhaprúdenia do odbočného potrubia.Tu je nutné...

Spodná uzatváracia armatúra cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1446

Dátum: 09.04.1997

Autor: Doležal Karel

MPK: B65D 39/02, B65D 47/20

Značky: cisterny, spodná, uzatváracia, armatura

Text:

...nehode. Pri použití spodnejuzatváracej armatúry podľa tohoto technického riešenia nie jetreba nijako zasahovat do jestvujúcej základnej priruby.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia bude ďalej objasnená na príklade jeho uskutočnenia, ktorý je opisaný na základe pripojeného výkresu, ktorý sčasti vo zvislom reze a sčasti v bočnom pohľade znázorňuje spodnú uzatváraciu armatúru cisterny na cisternovom voze, spolu so...

Trojcestná guľová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 830

Dátum: 07.06.1995

Autori: Svečulová Zuzana, Kubištík Vladimír

MPK: F16K 11/087, F16K 11/00, F16K 27/00...

Značky: armatura, trojcestná, guľová

Text:

...zlepšení hydrauliky systému a v zlúčení výhod trojcestných ventilov a kohútov. odstráni sa tiež nevýhoda nespojitej regulácie prúdiaceho média v sieti u trojcestného guľového kohúta, pri nízkych výrobných nákladochv porovnani s nákladmi na výrobu trojcestných ventilov.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,na ktorom znázorňuje obr. 1 vnútorné regulačné teleso s prietokovým otvorom v boćnom pohľade,...

Kombinovaná armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 276268

Dátum: 13.05.1992

Autor: Ira Jaroslav

MPK: F16K 15/18

Značky: armatura, kombinovaná

Uzavírací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 273170

Dátum: 12.03.1991

Autori: Feierlein Karlheinz, Klimpke Reinhard

MPK: F16K 31/50

Značky: uzavírací, armatura

Armatura válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269497

Dátum: 11.04.1990

Autori: Martinka Jaroslav, Adamus Jiří, Pastňák Zdeněk, Ošťádal Vladimír

MPK: B21B 39/02, B21B 13/18, B21B 13/00...

Značky: armatura, stolice, válcovací

Text:

...na stolici s hladkými válci je s armàturou podle vyná lezu naprosto spolehlivé, protože osa zaváděcí i vyväděcí skříně je za všech okolností totožné, pokud se vhodně dímenzovaná armatura cloní jako tuhé teleso. Polohová stabilizace této armatury není závislá na válcovací stolici, protože je zakotvena na mezistolícovém stolu před i za válcovací stolicí. Při výměně kalibru pak zůstává armatura stále v ose válcovací tratě a na místo nového...

Samočinná uzavírací armatura hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267829

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kachtík Karel, Popelka Ludvik, Hýbl Jiří

MPK: F16K 7/06

Značky: armatura, uzavírací, samočinná, hadice

Text:

...pákou ll, jejíž kratší rameno je svým koncom výkyvně spojeno 3 přítlačnou příložkou g~a její delší rameno je svým koncem uloženo ve výřezu lg upraveném na ovládacím táhlu B. Uzáver l a opěrná přiložka 2 jsou upevněny k rámu lg zavlažovače, k němuž je rovněž upevněna pružina lg uchycená s předpětím k některému, například delšímu,rameno dvojramenné lomené páky ll. Vřeteno uzávěru ljje spojeno prostřednictvím druhého ramena 7 a ovládacího táhla B...

Čtyřcestná třípolohová rozdělovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 267826

Dátum: 12.02.1990

Autori: Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 11/00

Značky: rozdělovací, třípolohová, čtyřcestná, armatura

Text:

...z víkových hrdel.Armatura podle vynálezu sestává z dutého tělesa 2 uzavřeného víkem 1. Těleso 2 jeopatřeno tělesovým hrdlem gł, přičemž v jeho dutině 22 se nachází rozdělovací člen 1 válcového tvaru, opatřený vybráním 25, ve kterém jsou uložený tlačné pružiny 22 a zapadají do něj trny 5 talíře 5 ovládacího prvku 5 otočné uloženého čepem 51 v centrální trubca 22 telesa 2. Čep Al vyvedený vně tělesa 3 je opatrený ovládací pákou il se...

Plováková dávkovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 265973

Dátum: 14.11.1989

Autor: Slováček Josef

MPK: E03D 1/16

Značky: armatura, plováková, dávkovací

Text:

...prací zařízení filtrú, sestávající z náscsky s průtoč~ nou truhkou a z plováku uchyceného na náeosce. a jeho podstata spočívá v tom. že průtočná trubka je na své spodní části opatřena mezlkruhovou těsnící kuželkou, přičemž plovák je k násosce uchycen v její horní části.Další podstatou vynálezu je, že pod úrovní těsnící kuželky je na konci průtočné trubky upraven vodlcí nátrubek opatřený zahlcovacími otvory.Řešení podle vynálezu umožňuje...

Válcovací armatura pro válcování tvarovaných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265845

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vašíček Vladimír, Blahuta Ivan

MPK: B21B 39/02

Značky: profilů, tvarovaných, armatura, válcování, válcovací

Text:

...spodní části opatřena proti sobě umístěnými otvory, přičemž mezi vodítky je uložena vběhová deska, na své spodní ploše s připevněným noeným čepem,jehož konce jsou uloženy v otvorech vodítek.Výhodou válcovací armatury pro váloování tvarových profilů dle vynálezu je snížení pracnosti jejich výroby, zejména podstatné snížení svářecíoh prací včetně pŕídavného opracování před svařováním, což má příznivý vliv na hygienu práce. Vyrobené vodítka jsou...

Vícecestná vysokotlaká armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 263990

Dátum: 12.05.1989

Autori: Smitka Josef, Skružný Jiří, Mlíkovský Jiří

MPK: F16K 3/08

Značky: vícecestná, vysokotlaká, armatura

Text:

...výstupními hrdly 21. Pro lepší uložení víkové desky 25 zapadají nálitky 23 výstupních hrdel 21 do vybraní ve víkové desce 25, jak je znázołrněno na obr. 1 nahoře, nebo nákružky kolem otvorů 2 G zapadají do vybraní V nálitcich 23,jak je znázorněno na obr. 1 dole. Vnitřní prostor 11 telesa I je s dutinou 24 ve viku 2 propojen ľabyrintem. 27 ve víkové ldesce 25. Vnitřní prostor 11 telesa 1 vyplňuje uzavírací člen 3. otočné uložený trnem 35 v...

Vícecestná armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 262594

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mlíkovský Jiří, Skružný Jiří, Smitka Josef

MPK: B65G 53/56

Značky: vícecestná, armatura

Text:

...2 osový řez víkem a uzaví racím členem s kônickým tvarem závěrné plochy a obr. 3 osový řez víkem a uzavíracím členem se závěrnou plochou ve tvaru kulového vrchlíku. Obr. 4 znázorňuje osový řez výstupním hrdlem opatřeným nákružkem, obr. 5 a obr. 6 pohledy na čelo víka s různými tvary výstupních hrdel,na obr. 7, obr. 8 a obr. 9 jsou pohledy na závěrnou plochu uzavíracího členu s různým počtem a provedením prúchodü.Armatura podle vynálezu je...

Vícecestná armatura pro oba směry proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262593

Dátum: 14.03.1989

Autori: Skružný Jiří, Smitka Josef, Mlíkovský Jiří

MPK: B65G 53/56

Značky: směry, proudění, vícecestná, armatura

Text:

...členu Ä opatřená alespoň jedním otvorem gg, který se kryje s jedním z výstupních hrdel gł ve víku 3. Čep 33 uzavíracího členu Q je otočně uložen a utěsněn v centrální trubce gg víka 3. Konec čepu gg, který vyčnívá z trubky gg,je opatřen ovládacím prvkem 5, v popisovaněm příkladu je ve formě ozubeného kola. V ose čepu gg je provedena dutina 55, ve které je pomocí dvou axiálních ložisek gg, a případně i radiálních, která nejsou znázorněna,...

Armatura s nastavitelnou regulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260723

Dátum: 12.01.1989

Autor: Staněk Eduard

MPK: F16K 11/14

Značky: nastaviteľnou, regulaci, armatura

Text:

...kolečka ventilu, obr.3 otočnou podložku se segmentovou výsečí v naryse a půdoryse a obr. 4 fixní podložku s výčnělkem a dorazovým kolíkem rovněž v náryse a půdoryse.Armatura s nastavitelnou regulací sestavá z ventilového tělesa 1 s tprotilehle uspořádanými průtokovými otvory la, V němž je otočné uloženo ventilové vřeteno 2, opatřené též protilehlýml průtokovými otvory Za. Na šroubení 3 ventllového tělesa 1 je osazena tixní podložka 4 s...

Válcovací armatura, zejména pro univerzální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244099

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hampl František

MPK: B21B 31/08

Značky: válcovací, stolice, zejména, univerzální, armatura

Text:

...se podstatně zefektivní provoz celé válcovací tratě.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení válcovací srmatury podle vynálezu, kde obr. 1 je její boční pohled s naznečenou polohou čárkovenými čárami po jejím posunutí e vyklopení a obr. 2 je čelní pohled na upevnění této armatury ke stojanům válcovací stolice a dále na uložení jejího rámu a napojení na posouvecí a vyklápěcí ÚS troj ÍoVálcovecí ermatura, zejména pro...

Válcovací armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 244098

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Drahooovský Jan

MPK: B21B 31/08

Značky: válcovací, armatura

Text:

...po bočních stranách sploštěného.Výhodou válcovací armatury podle vynálezu je, že ze stojanů válcovací stolice lze snadno demontovat kompletní rám i s opotřebenými vodítky a provést tak jednoduchým způsobem výměnu tohoto rámu za rám s novými vodítky, nebo že je možno provést dle potřeby i samostatnou výměnu bud horního,nebo dolního vodítka, což značně zkracuje dobu potřebnou pro tuto výměnu, snižuji se náklady na prováděnío údržby a oprav a...

Rozvodová armatura plynových metalizačních pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256265

Dátum: 15.04.1988

Autori: Navara Václav, Novák František, Ježek Josef

MPK: B05B 7/20

Značky: pistolí, plynových, armatura, metalizačních, rozvodová

Text:

...armatury dochází k vytěsnění prostoru mezi rozvodovým členem a tělesem armatury těsnící vložkou.Na obr. 1 je schemeticky znázorněna rozvodová armatura podle vynálezu. V tělese 1 jsou zhotoveny rozvodové kanály a závity pro deformační šrouby 3. Do válcové díry tělesa 1 je vsazena těsnici vložka 2 z plaetickoelastického materiálu mezikruhového průřezu a opetřená rozvodovými kanály se shodným.rozložením jako v tělese 1. Proti protočeni i...

Armatura se zařízením pro vyrovnávání tlaku před a za uzavíracím orgánem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242585

Dátum: 11.03.1988

Autor: Jurásek Rudolf

MPK: F16K 3/314

Značky: tlaku, orgánem, před, armatura, vyrovnávání, uzavíracím, zařízením, armatury

Text:

...sestává pouze z ověřenýoh, větši 3 242 585 nou rotačních prvků, čímž je zaručene Její funkční spolehlivost a. snižují se náklady na. ,její výrobu. Další výhodou řešení je, že se zmenšují rozměry pohonu a ovládání, čímž se sníží celková hmotnost a stavební výška armatury, současně se tím zvýši její seiemická odolnost v provozu. Velkou předností této ermatury je, že jí lze použít pro oboustranný plný tlakový spád pracovního mědia....

Plováková armatura pro dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255285

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mužík Miroslav, Rozkydálek Jiří, Kalous Jaroslav, Hofman Hans, Spaan Hendrik

MPK: F16K 31/22

Značky: armatura, plováková, kapalin, dávkování

Text:

...této poloze páky li rovněž vnější přímý úsek jejího pravého ramena dosáhne ve směru od čepu lg-vzhledem k vodorovnému směru sklonu většího než je třecí úhel mezi kladkoulg závaží lg a pravým ramenem páky lg a závaží lg se pžesune až k zarážce ll. Tím se tíhový klopný moment na pravém ramenu páky li dále zvětüí.Otevřením výstupního otvoru 1 začne unikat voda z levé části nádrže l, čímž začne hladina v levé části nádrže l prudce klesat a s...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 255029

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 41/10

Značky: armatura, zejména, ventil, vlnovcový, uzavírací

Text:

...řešení podle vynálezu spočívá v tom, že umístěním kovového O-kroužku, který je za provozu tlakově vyrovnaný,k utěsnění vnitřního prostoru tělesa ventilu, mezi tělesem a horním připojovacím kusem vlnovce se dosáhne spolehlivého utěsnění vnitřního prostoru tělesa ventilu, dále ve snížení stavební výšky ventilu dosažené tím, že vnitřní prostor tělesa je uzavřen závitovým pouzdrem, vešroubovaným přímo v montážním nátrubku tělese, na kterém je...