Patenty so značkou «aplikátor»

Aplikátor na inokuláciu dreva hubami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7312

Dátum: 03.12.2015

Autor: Pavlík Martin

MPK: A01G 1/06, A01G 7/06

Značky: inokuláciu, dřeva, aplikátor, hubami

Text:

...a jeho rozkladu. Zároveň Však medzi zrnami zostáva minimálny, no dostatočný priestor pre prítomnosť vzduchu, ktorý huby potrebujú pre svoj život. Okrem obilninových zŕn môžu byť dobrým nosičom aj drevené piliny a pomocou aplikátora na inokuláciu dreva hubami aj takéto inokulum je tiež možné efektívne použiť na cielenú infekciu dreva dreVokaznými hubami.Predbežné testy potvrdili efektívnosť použitia aplikátora na inokuláciu dreva...

Aplikátor fólie na aplikáciu fólie na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19158

Dátum: 24.11.2011

Autor: Mühlenbruch Ferdinand

MPK: B29C 63/02, B25F 1/00, B25G 1/10...

Značky: fólie, aplikátor, povrch, aplikáciu

Text:

...držiaka má zakrivenýtvar tak, aby definovala hák tam, kde zakrivená strana trojuholníkového tvaru držiaka a koniec prítlačného povrchu sa k sebe približujú. Určená funkčnosť háka môže takto byť odovzdaná/vykonaná veľmi elegantným a jednoduchým spôsobom a dokonca vedie k minimalizácii množstva potrebného materiálu. 0010 Takto je poskytnutý podstatne lepší fóliový aplikátor,než tie, ktoré sú známe z doterajšieho stavu v tejto oblasti...

Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5457

Dátum: 07.06.2010

Autori: Kokoš František, Jurínyi Ľudovít

MPK: G21K 5/00, A61M 1/36, A61N 5/06...

Značky: nosový, laserom, intranazálne, ožarovanie, aplikátor

Text:

...a tak isto na neuro-svalove vlákna, voľné ukončenie nervov, krviniek, /Pacinis corpsules, Krause and bulb/ receptorov folikúl atď. Senzory, ktoré prijímajú laserovú stimuláciu sú pravdepodobne rozvetvené nervové vetvičky /dissociative nerve twiggs/ vedľa mikrotepny. Ked stimulujúce signály vstúpia do mozgu, začnú byť spracovávané mozgom, sú distribuované k príslušným častiam mozgu a tým napomáhajú pri syntéze mozgových, encefalických...

Aplikátor pre zariadenie určené na obalenie a nanášanie produktu, najmä vlasového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12375

Dátum: 27.11.2008

Autori: Heuze Rodolphe, Bertaina Emmanuelle, Barbaza Marie-france, Serre Sébastien, Bonora Céline

MPK: A45D 24/22

Značky: produktů, obalenie, určené, aplikátor, nanášanie, zariadenie, vlasového, najmä

Text:

...0018 Okrem toho tieto prostriedky umožňujú priložiť aplikátor na vlasovú pokožku užívateľa pred aplikáciou kozmetického produktu a potonl pri aplikácii ich nechať kĺzať opreté 0 vlasovú pokožku.0019 V jednom uskutočnení každý prostriedok masírovania a vedenia vystupuje z čelnej plochy, na ktorej je upravený s ním združený otvor nanášania. Každý prostriedok môže byť tiež pozdĺž0020 Nanášacia hlava má plášť, na ktorý sa napájajú aplikačné...

Aplikátor a aplikačný spôsob pre aplikáciu tesniacej hmoty na obrubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6857

Dátum: 25.07.2008

Autori: Smajlovic Almir, Rademacher Lothar

MPK: B05C 5/00

Značky: aplikátor, obrubový, aplikačný, tesniacej, aplikáciu, hmoty, spôsob

Text:

...by boli dvere alebo kapoty vopred otvorené, čo jeZa druhé vyžaduje aplikácia tesniacej hmoty 1 na obrubový spoj l extrémne vysokú polohovú presnost použitého povliekacieho robota, ktorá je možná len prostrednictvom senzorovo podporenej polohovej regulácie s uvádzanínl polohy robota podľa zistených polohových odchýliek. Pri automatickej aplikácii tesniacej hmoty 1 na obrubový spoj lt spochybňujú pristrojové náklady na dosiahnutie potrebnej...

Aplikátor chirurgického adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13882

Dátum: 25.06.2007

Autor: Stenton Richard

MPK: A61B 17/00, B05C 17/00

Značky: chirurgického, adhezíva, aplikátor

Text:

...aplikátory vhodné na aplikáciu Iekárskych adhezlv do chirurgických rezov a metódy na použitie aplikátorov.0008 Tento vynález poskytuje aplikátor na riadené uvoľňovanie a aplikovanie chirurgického adheziva do chirurgického rezu. Aplikátor je tvorený nádržkou, ktorá má deformovateľné valcové telo. Telo pozostáva z deforrnovateľnej valcovej steny a jednej strany s uzáverom valca a druhej strany s otvoreným koncom. Vnútorné rozmery nádržky sú...

Spôsob zalepovania spoja pásov lepiacou páskou a aplikátor lepiacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5003

Dátum: 08.07.2006

Autor: Noé Andreas

MPK: F16B 11/00, B21C 47/24, B21B 15/00...

Značky: lepiacej, lepiacou, zalepovania, pásov, aplikátor, spoja, pásky, páskou, spôsob

Text:

...voči teplote. Pritom sazačiatok tejto lepiacej pásky pritlačí k jednémumiestu spoja pásov, lepiaca páska sa odvinie zozvitku, ovinie spoj pásov a nakoniec sa lepiacapáska odreže na oddelenie od zvitku lepiacejpásky. Šírka zalepenia sa zvolí taká, že obidva konce pásov sa prelepia, takže nevystupujú žiadne ostrapy alebo častice a nie sú prilipnuté na valcoch výrobnej linky. V prípade koncov dvoch pásov s rozdielnou šírkou pásu je...

Aplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3740

Dátum: 09.07.2004

Autor: Stelke Klaus Dieter

MPK: B05C 3/00, E04G 21/20

Značky: aplikátor

Text:

...Ďalej je nmžné uvažovať hnaciu kladkunapríklad prostredníctvom ozubeného venca s vyprázdňujúcim prípravkom. a uvádza ho do rotačného pohybu, čím sa tekuté médium, ktoré sa má vyprázdniť, vyťahuje prostredníctvom vyprázdňujúceho prípravku z nanášajúceho prístroja.0011 Pritom možno uvažovať s tým, že chod hnacieho prípravku možno takým spôsobom meniť, že možno meniť rýchlosť rotácie vyprázdňujúceho prípravku, čím sa dá realizovať rôzne...

Aplikátor vlasových pramienkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 312

Dátum: 23.01.2003

Autor: Gold David Anthony

MPK: A41G 3/00, A45D 1/00

Značky: pramienkov, vlasových, aplikátor

Text:

...rovnomernosti môže viest kvytvoreniu nedokonalých spojení, ktoré znižujú kvalitu predlžovania a zväčšovania objemu.0013 Najmä sa ukázalo, že aplikácia tlaku na upevňovacie prvkyvlasových pramienkov je riecitlivá voči nerovnomernostiam vlasovýchpramienkov a upevňovacích prvkov, čo má za následok, že vprípade, že hrúbka je veľká, je aplikovaný príliš veľký tlak, atď.0014 Predkladaný vynález rieši technický problém, poskytnúť aplikátor...

Aplikátor vlasových pramienkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7485

Dátum: 10.01.2003

Autor: Ott Gerhard

MPK: A41G 5/00

Značky: vlasových, aplikátor, pramienkov

Text:

...zásobníku, Preto v súlade s vynálezom je výhodné, keď ovládacie a výhrevné zariadenie má prostriedok na krokový posun podávacieho zásobníka.0014 vynález bude ďalej bližšie vysvetlený na základe prikladu uskutočnenia zobrazeného na výkrese. Na obrázku 1 je v schematickom šikmom pohľade zobrazený aplikátor podľa vynálezu v otvorenej polohe, na obrázku 2 ten istý aplikátor pred zatvorenou polohou, na obrázku 3 výrez obrázka 1 s modifikovanou...

Termoelektrický aplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2108

Dátum: 13.04.1999

Autori: Devoša Milan, Kluch Karol

MPK: F24H 7/00, A61N 1/00

Značky: aplikátor, termoelektricky

Text:

...zamedzenie zvýšenia teploty môže byt zapojený aspoň jeden detektor teploty, ktorý v prípade prekročenia, pre ľudské telo bezpečnej teploty, preruší prúdový obvod a tým zamedzí ďalšie zvyšovanie tepla.Terrnoelektrický aplikátor umožňuje bezpečne používanie bez rizika úrazu elektrickýmPrehľad obrázkov na yý kreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, na ktorom obr. znázorňujetermoelektrícký aplikátor podľa technického...

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 265703

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lapeš Miroslav, Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: lokální, elektromagnetických, aplikátor

Text:

...Pomocí střední posuvné elektrody kapacítního elementu 3 se lokálni aplikátor vyladi tak,aby výkon jim přenášený hyl maximální s mínimálním odrazom. Během ozařování neni nutné toto nastaveni měnit. Doba trvání hypertermické aplikace je minimálně 30 minut a závisí na použité teplotč, druhu nádoru a také i na stavu organismu pacienta. V případě, že se provedo přesné nastavení kapacitního elementu g není bezpodmlnečně nutné provádět vyladění...

Aplikátor pro termoredioterapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265656

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ramert Bohumil, Banach Jaromír, Volenec Karel

MPK: A61N 5/04

Značky: termoredioterapii, aplikátor

Text:

...Jiný způsob epočívá v odděleněm napájení generátoru elektromagnetické energie a měřicí aparatury, a to bud oddělenaĺm eítových vedení,nebo samostatným bateriovým napájaním elektronického teploměru. obě uvedená metody znamenají technická komplikace aparaturya přináěejí jen ěáetečná zlepšení.Uvedené nevýhody oŠtreňuJe aplikátor pro temomdioterapii,používaný v komplexní léčbě vybraných typů nádorových onemocnění,sestávající z aplikátoru...

Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265654

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Novotný Zdeněk, Borovička Martin, Lapeš Miroslav, Vrba Jan, Tykal Pavel

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, koaxiální, hypertermii

Text:

...tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit...

Planární aplikátor pro hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265653

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Lapeš Miroslav, Novotný Zdeněk, Tykal Pavel, Vrba Jan, Borovička Martin

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, planární, hypertemii

Text:

...tkání Další výhodou aplikátoru podle vynálezu je.odstranění možnosti vzniku horkých akvrn,a tím i možnosti popále ní v místech blízkých místu buzení aplikátoru.Príklad provedení planárního aplíkátoru podle vynálezu je uveden na příloženém výkrese, kde aplikátor konstrukčně vychází z planárního vedení.Planární aplikátor sestava ze zemnící roviny l, která je připojena ke stínícímu plášti koaxiálního kabelu 1 a má tvar otevřeného nebo...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, elektromagnetickou, ionizujícího, záření, hypertermii, detektorem

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Aplikátor vzorků pro elektroforesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261019

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klepetář Jan, Veverka Zdeněk

MPK: G01N 27/26

Značky: aplikátor, elektroforesu, vzorků

Text:

...elektroforetického nosiče při nanášení vzorku.Na obr. 1 až 4 jsou některé možné průřezy aplikační zónu aplikátoru podle vynálezu,na obr. 5 je aplikátor podle vynálezu s jedním aplikačním elementem l, který je součástí aplikátoru libovolné konstrukce Á. Na obr. 6 je aplikátor podle vynálezu, ve kterém je dvojice těles g tvarována do dvojité šroubovice V té části aplikačního elementu l, která je od aplikační zóny odehnuta, na obr. 7 je zcela...

Aplikátor termoplastických stomatologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259737

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kantor Jiří, Kantor Tomáš

MPK: A61C 9/00, A61C 11/00

Značky: termoplastických, stomatologických, materiálů, aplikátor

Text:

...vývodem hysterezního rezistoru Rh. První vývod regulačního potenciometru P 1 je propojen se zdrojem reterenčního napětí. Výstup operačního zesilovače OZ je spojen s druhým vývodem hysterezního rezistoru Rh »au zároveň take s jedním vývodem odporového děliče napětí Rh.Běžec toh-oto odporového dělíče napětí R 4 je spojen s anodou usměrňovací diody D. Katoda této diody D je propojena s řídící elektrodou spínací součástky, triaku Tr. Anoda A 1...

Aplikátor pre zavádzanie včasných embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246855

Dátum: 15.01.1988

Autor: Valenta Jioí

MPK: A61D 7/02

Značky: včasných, aplikátor, zavádzanie, embryí

Text:

...ollvkou a celým apllkátorom prechádza mandren.Telo aplikátora je vyhotovené z troch trubičiek najhrubšia je najkrajša a vytvára pevné kotvenie pre hlavicu, zarážku i hrubšiu trubičku spevneného tela, ktorá ma zamedziť deformácii pri pretláčaní, zatiaľ čo tenšia trubička s olivkou na konci má uľahškodeniu sliznice pri pretláčaní má zabrániť kovový mandren, ktorý sa pred pretlačit pretláčanie cez krčok do maternice. Počanim zasunie do...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s teplotním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243098

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janok Jan, Hradský Ernest

MPK: G01J 5/10

Značky: hypertermii, elektromagnetickou, aplikátor, čidlem, teplotním

Text:

...má průměr 5 až 1 U mm a je umístěno v držáku v místě nulových povrchových proudů V ose tělesa aplikátoru. Teplotní čidlo je umístěno v hloubce,kde jeho směrová charakteristika je překryta plochou maąximálního ohřevu aplikátoru, to je buď v ploše zadní stěny tělesa aplikátoru, nebo uvnitř držaku v hloubce rovné maximálně trojnas-obku průměru teplo-tníhuo čidla.Vyšší účinek vynálezu se projevuje nejen v jednoduchosti snímaní teploty a ve...

Plošné snímající vlnovodový aplikátor, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237079

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polívka Jiří

MPK: A61B 10/00

Značky: účely, zejména, aplikátor, snímající, vlnovodový, lékařské, plošné

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká plošně snímacího vlnovodového aplikátoru, zejména pro lékařské účely, opatřeného vlnovodem, jehož vstupní plocha je tvořena vstupním ústím vlnovodu a k ní protilehlá plocha je spojena s radiometrem. Podstata plošně snímajícího aplikátoru spočívá v tom, že je tvořen vlnovodovým svazkem (1), obsahujícím nejméně dva vlnovody (2), uspořádané vstupními ústími (3) vlnovodů (2) do vstupní plochy (5) vlnovodového svazku (l) a výstupními...

Aplikátor pro diagnostiku a terapii zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252052

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/02

Značky: diagnostiku, terapii, nádorů, aplikátor, zhoubných

Text:

...aplikátoru pro ohřev, kdy se tento aplikátor zàpojuje na výkonný generátor,jehož frekvence je nižší než frekvenční pásmo radiometru, ve kterém se provádí měření tepelného výkonu a samostatného aplikátoru pro radíometr. l A Vt Hlavní nedostatky používanýchzařízení jsou ve složitostiĺ sestavy aplikátoru,generátoru a radlometru av interferenčním rúšení, které zhoršuje dosažítelné výsledky, přičemž teplota není měřena spojítě, což by...

Aplikátor pro kontaktní mikrovlnnou hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251556

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan, Raab Miloslav

MPK: A61N 5/02

Značky: kontaktní, mikrovlnnou, aplikátor, hypertermii

Text:

...to výhodu práce s qenerátorem, pracujícím přibližně s konstantní hodnotou vyzařované energie, nebot chlazením povrchu tkáně je možno účinné regulovat teplotní rozložení a také časový nárůst teploty. Použití kontaktních aplikátorů s cirkulací nebo průtokem chladicího média umožní navíc snížit účinně rozptyl elektromagnetické energie na úroveň povolenou hygienickými předpisy a tím zvýšit bezpečnost práce při hypertermíí. Tato bezpečnost...

Aplikátor pro mikrovlnnou hypertemii tělních dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251555

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vrba Jan, Andrýsek Oskar, Ramert Josef, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/02

Značky: aplikátor, hypertemii, tělních, dutin, mikrovlnnou

Text:

...plášti aplikátoru.U aplikátoru podle vynálezu je potlačení nežádoucího přehřívání teplotních čidel, jejichž materiál a propojovací přívody nemají parametry odpovídající vlastnostem tkáně, umožněno umístěním čidel do takových míst aplikátoru, kde povrchové proudy mají nulovou hodnotu. V těchto místech je možné v určitém omezeném rozsahu narušit kovový plášt aplikátoru, aniž se změní vlastnosti dípölové antény.Protože plášť aplikátoru je kovový,...

Aplikátor pro mikrovlnnou hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230242

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61B 17/36

Značky: mikrovlnnou, hypertemii, aplikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aplikátoru pro mikrovlnnou hypertermii, realizovaného kruhovým nebo eliptickým vlnovodem pro regulaci teploty kontaktní plochy mezi ústím aplikátoru a tkání, používaného v nádorové terapii k léčení zhoubných nádorů. Tento aplikátor umožňuje zvýšený ohřev tkáně na přechodu zdravá tkáň - nádorová tkáň. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vlnovod aplikátoru má parametry pro šíření vidu TE01, vytvořeného například smyčkou, jejíž...

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 227270

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vrba Jan

Značky: lokální, elektromagnetických, aplikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Lokální aplikátor elektromagnetických vln, opatřený úsekem vlnovodu, vyznačený tím, že je tvořen alespoň na jednom konci otevřeným úsekem (1) podkritického vlnovodu a alespoň jedním induktivním elementem (3), umístěným zčásti nebo zcela uvnitř úseku (1) podkritického vlnovodu v blízkosti jeho otevřeného konce, přičemž alespoň jeden konec induktivního elementu (3) je spojen kapacitním elementem (2) s vodivým pláštěm úseku (1) podkritického...

Kontaktní aplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225994

Dátum: 01.07.1985

Autori: Červenka František, Jurenka Jan, Pavliš Jindřich, Jírek Josef

Značky: aplikátor, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní aplikátor, zejména k aplikaci pesticidů k níčení nežádoucí buřeně, vyznačený tím, že sestává z trubky /1/, opatřené posuvným držadlem /2/ a uzavřené zátkami /3, přičemž dolní zátka /5/ má dva otvory /4/, v nichž je zasunut silonový knot /6/ ve tvaru smyčky, upevněný v otvorech zátky kolíky /7/ s nasávacími kanálky /8/.

Aplikátor pro reflexní terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227148

Dátum: 01.01.1985

Autori: Rohlíček Vojtěch, Krpata Václav

Značky: terapii, reflexní, aplikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Aplikátor pro reflexní terapii opatřený luminiscenční diodou s vodivým dotekem, vyznačený tím, že luminiscenční dioda,/3/ je upevněna na jednom konci nosiče /2/ kluzně uloženém v pouzdru /1/, v němž je upraven pružicí element/4/ pro vytvoření mechanického odporu při zasouváni nosiče /2/, druhý konec /23/ nosiče /2/ je upraven pro polohově závislé ovládání s řídícím blokem /6/ rovněž uloženým v pouzdru /1/.