Patenty so značkou «aparatury»

Destilačný kotol aparatúry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245316

Dátum: 15.12.1988

Autori: Bozsóky Sándor, Domján László, Ivanov Ilija, Bálint Géza Dr, Srebrenov Jordan

MPK: B01D 3/02

Značky: olejov, aparatury, éterických, rastlín, výrobu, liečivých, kotol, destilačný

Text:

...následok minimálnu výťažnost až 95 éterického oleja zo silice, pri súčasnom skrátení samotnej destilácie na max. 8 hod. Zjednodušením plnenia a v-yprázdň-ovania destilačného kotla sa zvyšuje-produktivita práce a zlepšujú pracovné podmienky obsluhy.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad vyhotoveniardestilačného kotla. Obr. 1 znázorňuje schematicky destilačný kotolv pozdlžnom reze. Obr. 2 znázorňuje v pôdoryse pohľad na výpustný...

Sklápěcí a fixační mechanismus základny vědecké aparatury kosmické stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257235

Dátum: 15.04.1988

Autori: Reček Jiří, Sidak Petr

MPK: B64G 1/66

Značky: kosmické, stanice, sklápěcí, mechanismus, základný, aparatury, vědecké, fixační

Text:

...Sklápěcí a fixační mechanismus je hmotnostně úsporný a zaručuje spolehlivou činnost V extrémních podmínkách kosmického prostoru.Příklad provedení mechanismu pro sklopení a fixaci zakladny podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je mechanismus před sklopením - základna je v transportní poloze, na obr. 2 je mechanismus po sklopení - základna je sklopena do pracovní polohy, na obr. 3 je uložení zkrutné...

Hermetická průchodka zonální tavící aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242069

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Stanik Boetislav

MPK: C30B 13/24

Značky: průchodka, aparatury, tavicí, zonální, hermetická

Text:

...z izolační příruby l, dvou průchozích kovových dílů g a 1, izolační djstanční vložky A, těsnění § a stínícího štítu 1.Průchozí kovové díly g a 1 jsou ve tvaru obdélníkových měděných paeů, orientovaných k sobě širší stranou. Jejich šířka odpovídá šířce závitu sekundárního vinutí výstupního vysokofrekvenčního transformátoru 2. Uvnitř průohozíoh kovových dílů g a 3 jsou vytvořeny chladící kanálky ll. Konstantní vzdálenost mezi průohozími kovovými...

Pracovní komora zonální aparatury pro zpracování vysoce čistého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239969

Dátum: 01.02.1988

Autori: Oehák Jaroslav, Malec Václav

MPK: H01L 21/324

Značky: zonální, čistého, materiálů, aparatury, komora, vysoce, zpracování, pracovní

Text:

...Pracovní prostor g je na horní a epodní straně otevřen kruhovými průchozími otvory 1, kterýmipři tavení prochází zpracovávaný ingot. Boční stěny bloku l opatřené otvorom 1 pro průchodku a otvorem 5 proprůzor jsou jemně opracované. Dále je blok l opatřen vnějšími kruhovými ohladícími drážkami §, umístěnými okolo průchozích otvorů 1. V rozích bloku l jsou podél jeho hran vytvořeny svislé chladící kanálky 2,které jsou prostřednictvím...

Manipulační komora zonální aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 239966

Dátum: 01.02.1988

Autor: Balík Miroslav

MPK: H01L 21/324

Značky: manipulační, aparatury, komora, zonální

Text:

...vzhledem k jejímu velkému povrchu přiNa připojeném výkresu je zznázorněna na obr. 1 manipulační komora podle vynálezu složená ze dvou sekcí vłřezu a na obr. 2 je znázorněna membrána v řezu.líšt J, manipulační komory je složen z elaetických membrén g,svařených plasmou, případně slepených nebo měkce spríjených střídavě na jejich vnějěím a vnitřním okraji. Membrány g jsou vyrobeny z měděné főlie tlouätky 0,05 mm a cpatřeny dvanácti...

Dvousouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparatury kosmické stanice v kosmickém prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253168

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sidak Petr, Martiš Ladislav, Reček Jiří

MPK: B64G 1/66

Značky: kosmickém, kosmické, naváděcí, zařízení, aparatury, stanice, vědecké, prostoru, dvousouřadnicové

Text:

...je pevnou kabeláží.Velké průměry ozubených věnců umožňují velký výsledný převodový poměr, kterým je zabezpečena vysoká citlivost naváděcího zařízení. Rovněž velký průměr tělesa druhého rotoru s výhodou umožňuje využít bočních kruhových ploch ve funkci upevñovacího rámu pro vědeckou aparaturu. Tím se ušetří na celkové hmotnosti zařízení a přitom vnitřní prostory v obou rotorech je možno použít k umístění dalších konstrukčních bloku, jako...

Podpůrný mechanismus ingotu pro zonální tavicí aparatury s proměnnou délkou manipulační komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243695

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ševeík Karel, Wais Stanislav

MPK: C30B 15/30

Značky: ingotu, délkou, komory, tavicí, proměnnou, mechanismus, aparatury, podpůrný, zonální, manipulační

Text:

...takže neprodluiuje její konstrukční délku. Umožňuje automatické e plynulé nejíždění na konueovou část ingotu, takže nemůäe dojít při dosednutí k ohrožení rústu monokrystelu.Na výkresu je znázornens v řezu část sonální eparetury s měchovou manipulační komorou,se zavěěeným lngotem e podpůrným mechanlemem ingotu v klidově poloze.Na hřídeli z rotsce držáku ingotu ,Li je pevné nasezena ochranná miske 3. V ochranné misce 3, jsou svísle a suvně...

Způsob odstránění vázaného kyslíku z aparatury pro nízkoteplotní katalytickou isomerizaci lehkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238187

Dátum: 01.05.1987

Autori: Srb František, Kratochvíl Václav, Švajgl Oldřich, Bittner Bedřich

MPK: C07C 5/13

Značky: isomerizaci, lehkých, způsob, odstranění, aparatury, kyslíku, nízkoteplotní, uhlovodíku, vázaného, katalytickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob odstranění vázaného kyslíku z aparatury používané pro nízkotepelní katalytickou izomerizaci lehkých uhlovodíků zvláště pentanů a hexanů na katalyzátoru obsahujícím platinu na alumině aktivované halogenidy hliníku při najíždění po demontáži a opravách chlorovodíkem vznikajícím z chlorderivátů uhlovodíků na používaném katalyzátoru zvětší části desaktivovaného vodou.

Šasi pro radioelektronické aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 237981

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jachontov Igor Nikolajevič, Ananskij Boris Ivanovič, Fedosejev Jevgenij Jakovljevič, Pekarskij Jakov Lvovič

MPK: H05K 7/02

Značky: šasi, radioelektronické, aparatury

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení patří do radioelektroniky a může být využito v různých typech elektronického zařízení, skládající se z několika funkčních částí, provedených na deskách s tištěnými spoji, zvláště v televizních přijímačích. Cílem řešení je zvýšení spolehlivosti konstrukce, vhodnost provozu, koeficientu zaplnění a snížení váhy. Zařízení obsahuje opěrné nosné prvky, na nich umístěné nosné desky s konektory, držáky částí tvaru E, kolmo uchycené v několika...

Pohonná jednotka zonální aparatury zejména s magnetickým přenosem pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225699

Dátum: 01.07.1985

Autori: Petrášek Josef, Rambousek Jaroslav, Petržela Jan

Značky: zonální, přenosem, pohybu, pohonná, jednotka, zejména, aparatury, magnetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění nevýhod pohonných jednotek s magnetickým přenosem pohybů, používající pro každý druh pohybu samostatného motoru. Uvedeného účelu se dosáhne pohonnou jednotkou podle vynálezu, kde dva motory opatřené samosvornou převodovkou jsou souose uloženy ve společném pouzdru. Stator prvního motoru je pevně spojen se společným pouzdrem motorů a jeho hřídel je pevně spojen se statorem druhého motoru opatřený sběrnými kroužky je...

Zařízení pro traversování měřicí aparatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 218141

Dátum: 15.02.1985

Autori: Petr Jan, Rudiš Miroslav

Značky: zařízení, traversování, aparatury, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro traversování měřicí aparatury, obsahující základní rám, na kterém jsou uloženy vzájemně k sobě kolmé vodicí šrouby pro křížový posuv nosiče měřicí aparatury, vyznačené tím, že se skládá z pojízdného základního rámu (8) ve tvaru U, v jehož obou ramenech je uložen vodorovný kuličkový šroub (6) s krokovými motory (4) a vodorovná vodicí tyč (3), které nesou prostřednictvím matice (16) a kuličkového pouzdra (12) desku (20) pohyblivého...