Patenty so značkou «antomobily»

Plášť pre osobné antomobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 245340

Dátum: 15.12.1988

Autori: Réczey István, Kubó Sándor, Korda Rudolf, Szölösi Katalin Kovács, Bornemissza Edde, Palócz László

MPK: B60C 11/04

Značky: osobné, antomobily, plášť

Text:

...pravidelne po obvode bloko-vými figúrami ll v tvare nepravidelného viacuholnika. Medzi strednou o-bvodovou drážkou 2 a dvoma priamymi pozdĺžnymi obvodovými drážkami 3 sú umiestnené bloky figúr 11, 12, 13, ktoré sú od seba oddelené šikmýmí priamými drážkami 5,li a ich tvar je tvorený troma rozdielnymi viacuholnikmi.Následne na obvodové pozdĺžne priame drážky 3 sú napojené stupňovité šikmé drážky B. Bloky okrajových figúr 14, 15, 16 sú tvorené...