Patenty so značkou «antistaticky»

Kompozícia obsahujúca antistaticky upravený polymérny substrát, spôsob jeho prípravy, antistatická zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284540

Dátum: 16.05.2005

Autori: Minder Ernst, Grob Markus, Pfeiffer Jürgen, Hilti Bruno

MPK: C08L 101/00

Značky: spôsob, kompozícia, antistatická, antistaticky, polymérny, substrát, obsahujúca, upravený, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje termoplastický alebo elastomérny polymérny substrát (A) a antistatickú zmes (B) vo forme dotýkajúcich sa vlákien, obsahujúcu (b1) organický polymérny materiál, ktorý je vo forme vlákien alebo pri miešaní tvorí vlákna, a nie je rozpustný v termoplastickom alebo elastomérnom substráte (A), (b2) polymér alebo kopolymér schopný iónového vedenia, ktorý obsahuje komplexotvorné alebo solvatujúce bloky pre soľ anorganickej alebo...

Antistatický papier a panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5474

Dátum: 18.08.2004

Autor: Schitter Leonhard

MPK: D21H 17/00, E04F 15/024, D21H 27/18...

Značky: papier, antistaticky, panel

Text:

...2 kVa vyššom. Taký výboj môze byt pri vyš ích napätiachTieto Výboje môžu tiež poškodiť elektronickéústrojenstvá, ako sú počítače a elektronické obvody.0009 Za účelom odstránenia tohto problému saPodľa EN 1815 môže byt panel označený ako astatický, pokiaľ0010 Poskytovanie určitých potlačených papierovs kvartérnymi zlúčeninami amónia na dosiahnutieantistatických vlastností na dekoratívne účely je známe.0011 Napríklad V patentovom spise...

Spôsob výroby antistaticky potiahnutého tvarovaného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4879

Dátum: 06.08.2004

Autori: Hasskerl Thomas, Becker Patrick, Seyoum Ghirmay, Neeb Rolf

MPK: C09D 5/24, C08J 7/00

Značky: antistaticky, potiahnutého, spôsob, výroby, tělesa, tvarovaného

Text:

...tvarovaných telies z umelej hmoty s elektricky vodivým povlakomtým, že sa tvarované teleso z jednej, dvoch alebo viacerých strán známym spôsobom potiahnelakovým systémom zloženého za) spojiva alebo zmesi spojív,b) prípadne rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel ad) zahusťovadlá alebo zmesi zahusťovadiel, e) 5 až 500 hmotnostných dielov (vzhľadom na zložku a elektricky vodivého oxidu kovu alebo tiež sólu oxidov kovov so strednou veľkosťou...

Nehorlavý antistatický gumotextilný dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 260339

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mosorjak Štefan

MPK: B29D 29/06

Značky: antistaticky, gumotextilný, dopravný, nehořlavý

Text:

...102.a kaolín, retardéry horeniaw oxid antimonitý Sbzos, hydratovaný oxid hlinitý Al(OH 5,chlôrparafin a prostriedok znižujúci trenie nízkomole-kulárny polyetylén, pričom zmes na kryciu vrstvu čiastočne plnená elektrovodivými sadzami obsahuje retardéry horeni-.a oxid antimonitý Sbzoa, hydratovaný oxid hlinitý AlOH 5 a chlórparafín a prostriedok znižujúci trenie nízkomolekulárny polyetylén. Kostra pásu je tvorená z textilu polyamidověho,...

Antistatický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277717

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ruffer Jan, Ruchař Robert

MPK: C09K 3/16

Značky: prípravok, antistaticky

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický prípravok na báze silikónových olejov určený na stabilizáciu povrchov výrobkov z nenasiakavých materiálov pozostáva z 1 až 30 % hmotn. dialkylpolysiloxánov a/alebo diarylpolysiloxánov, 70 až 99 % hmotn. alifatických a/alebo aromatických alkoholov s počtom atómov uhlíka C1 až C7 a 0,1 až 1 % hmotn. anorganických kyselín.

Zařízení pro výrobu antistaticky účinné látky na bázi mastných kyselin, epichlorhydrinu a dietanomilaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263620

Dátum: 11.04.1989

Autori: Furman Jaroslav, Hrabák Petr, Furmanová Jana, Koropecký Igor, Horák František, Keprt Milan

MPK: C09K 3/16

Značky: bázi, účinné, výrobu, kyselin, antistaticky, epichlorhydrinu, látky, zařízení, mastných, dietanomilaminu

Text:

...dle vynálezu přes odměrky lg, Q a A, které jsou napojený na svých vstupech ovládacím potrubím lg, lg, ll a lg na centrální zásobníky příslušných surovín. Na vstup odměrky g je kromě toho přes ovládací potrubí gg připojen výstup zásobníku lg nadbytečného epichlorhydrinu. Reaktor É je na vstupu napojen ovládacím potrubím 3 na výstup odměrky l, ovládacím potrubím gg na výstup odměrky g, ovládacím potrubím gg na výstup dávkovače á katalyzátoru...

Antistatický a mäkčiaci prostriedok na polyester a jeho zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263161

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fabo Jozef, Hudek Jozef, Patro Vojtech

MPK: D06M 13/20, D06M 13/30

Značky: zmesí, antistaticky, polyester, mäkčiací, prostriedok

Text:

...47,5 až 52,5 dielov kyselín obsiahnutých v kokosovom oleji, 9,8 až 10,2 dielov sodná soli kyselin~získaných sulňmáciou minerálného oleja, 9,8 až 10,2 dielov syntetických voskov a z 30 dielovvody.Antistatickým a mäkčiacim prostriedkom na polyester a jeho zmesi sa docieli okrem dobrej účinnosti v prevádzke pri splnení náročných parametrov toho, že je podstatne lacnejší,pretože pozostáva z lacných, lahko dostupných chemikálií a z ekologického...

Antistatický a mäkčiací prostriedok na vlnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262614

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hudek Jozef, Patro Vojtech, Fabo Jozef

MPK: D06M 13/16, D06M 13/10, D06M 13/20...

Značky: mäkčiací, antistaticky, prostriedok

Text:

...v prevádzke pri splnení náročných parametrov toho, že je podstatne lacnejší, vychádza z lacných a lahšie dostupných chemikálií a má priaznivejšie dopady z hladiska ekologického.Prikladné zloženie 100 dielov objemových antistatickáho a mäkčiaceho prostriedku na vlnu je nasledovné 10 dielov kondenzačného produktu mastnej kyseliny s etylenoxidom čo je, kondenzačný produkt kyseliny stearovej s vyšším počtom etylénových zvyškov, dläkou...

Antistatický přípravek pro výrobu antistatických utěrek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242363

Dátum: 01.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Metyš Jan

MPK: C09K 3/16

Značky: přípravek, antistatických, antistaticky, utěrek, výrobu

Text:

...benzimidazolovaný derivát.US pat. spis 4 265 772 popisuje antistatické detergenční aditivum změkčující textilií na bázi anionaktivní kompou nenty, tvořené například mýdly a kvarterní amonné sloučeniny.e změkčovací proetředek pro textílie produkt obsahující kon donzát stearové kyseliny a dietanolaminu kvarternizovaného dimetylsulfátem ve směsiĚlithiumchloridem v hmotnostním poměru 1,0/10 až 10/1,0.Podle GB pat. spisu 1 483 627 antistatické a...

Antistaticky modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 242256

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havlas Jan, Hála Slavoj

MPK: D01F 1/10, C08L 23/12, C09K 3/16...

Značky: antistaticky, polypropylén, modifikovaný

Text:

...šneko-vým dávkovacím zariadením pridaná tavenina modifikátora ipripraveného polykondernzáciou tl-kiap-rolaktamu v množstve 20 hm. 0/0 polyesterovým produlktom, ktorý vznilká reakciou polyetylénglykorlu molárnej hmotnosti 1600 a kyseliny jantárovej v molárnom .pomere 0,7 ku 1 tak, aby výsledná koncentracia vo vlákna bola 2,5 hm. 0/0. Súčasne bolo pripravené sreterenrčné vlákno emnosti 110 dtex bez rnodifikátorwa. Obidve vlákna,každé zvlášť boli...

Antistatický a avivážní prostředek s kombinovaným omakovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241685

Dátum: 15.09.1987

Autori: Markl Jaroslav, Tesao Václav, Vobooil Miroslav, Vencl Zbynik

MPK: C11D 1/86

Značky: omakovým, účinkem, antistaticky, kombinovaným, prostředek, avivážní

Text:

...charakteru. sou to například alkylfosfáty,alkylpolyglykolethersulfáty, imidazolinovéli různého složení, triethanolaminově estery mastných kyselín nebo kyseliny ftalove, polyethylenglykoly, oxethylované mastné alkoholy, oxethylované ,mastné kysellnyalkylfenoly, alkylaminy, alkanolamidy mastných kyselín atd.Nyní jsme nalezli, že vhodnou kombinací některých povrchově aktivních látek podle vynálezu .Antistatický a avivážní prostředek s...

Antistatický a avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241684

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chadima Jaroslav, Rybáo Oldoich, Mánek Aleš, Šafaoak Stanislav

MPK: C11D 1/86

Značky: avivážní, prostředek, antistaticky

Text:

...atd.Nyní jsme nalezli, že vhodnou kombinací některých povrchové aktivních látek podle vynalezu je6 až 30 dílů N-2-hydroxy-4-oxa-C 1 o až Ciaalkyl-N,N-dimethy 1-N-Z-hydroxyethyljamonium chloridu, 1 až 12 dílů cetyl-oleylalkoholu oxethylovanélío 15 až 22 moly ethylenoxidu, 3 až 15 dílů diethanolamidů kyselín kokosového oleje, 0,5 až 3 dílů kyseliny citrónová, 0,1 až 0,5 dílů silikonového regulatoru pěny a30 až 85 dílů Vody,lze připravit...

Antistatický polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 236037

Dátum: 01.02.1987

Autori: Svoboda Jiří, Freund Lubomír, Hrdý Miloslav, Klimešová Jitka

Značky: antistaticky, polypropylén

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický polypropylen obsahující jako vnitřní antistatikum produkt reakce glycerinu a mastných kyselin z loje s obsahem minimálně 60 % hmotnostních monoglyceridů mastných kyselin z loje. Obsah užitných koncentrací antistatického činidla ve směsi se pohybuje v rozmezí 0,1 až 1,0 % hmotnostních, s výhodou 0,2 až 0,6 % hmotnostních.

Antistaticky modifikované polyamidy, hlavne vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 231794

Dátum: 15.12.1986

Autori: Švoňavec Pavel, Polievka Milan, Macho Vendelín, Drobný Michal, Šanda Karel

MPK: D01F 6/60, D01F 6/90, C08L 77/00...

Značky: polyamidy, antistaticky, modifikované, vlákna, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický polyamid, najmä vlákna pozostávajú z 90 až 99,5 % hm. polyamidu (A), z 0,5 až 10 % hm. látky (B), obsahujúcej polyéterové, polyesterové a/alebo polyamidové skupiny, pripravenej z C4 až C12 dikarboxylovej kyseliny (I), alfa, omega-dihydroxypolyalkylénoxidu (II) o mol. hmotnosti 300 až 7000 s molárnym pomerom (I) ku (II) 1 ku 0,6 až 0,6 ku 1 a zo 6-kaprolaktámu (III) v množstve 20 až 80 % hmot. počítané na hmotnosť (B).

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 215442

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kovalčík Ondrej, Diačik Ivan, Benický Milan, Drobný Michal, Džubas František, Šimo Rudolf

Značky: polyamidových, přípravy, antistaticky, spôsob, modifikovaných, trvale, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trvale antistaticky modifikovaných polyamidových vláken zjednodušený použitím tekutých koncentrátov antistatických modifikátorov, ktoré sú polykondenzačnými produktami zmesi diamínopolyetylénglykolu, dikarboxylových kyselín so 4 až 12 uhlíkovými atómami alebo ich esterov a ďalších zložiek, ako sú kaprolaktám alebo kyselina aminokapronová, stabilizátory a i., činidlá spôsobujúce vetvenie molekúl. Na povrch vlákna sa nanáša film...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215441

Dátum: 01.01.1985

Autori: Dubeň Ján, Varga Tibor, Drobný Michal, Kovalčík Ondrej, Benický Milan, Finka Kamil

Značky: antistaticky, přípravy, polyamidu-6, spôsob, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamídu-6 a najmä vláken uľahčujúci zvládnutie prípravy tak, že pre modifikáciu sa použije nízkotaviteľný polyéteramid s teplotou tavenia pod 120 °C vytvorený polykondenzátom zmesi s podielom 85 až 97 % hm. alfa-omega diamínopolyetylénglykolu s priemernou mol. hmotnostou 800 až 4000 a dikarboxylovou kyselinou so 4 až 12 atomami uhlíka alebo jej esteru v množstve 1 až 1,2 ekvivalenta na použitý...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215440

Dátum: 01.01.1985

Autori: Varga Tibor, Benický Milan, Valčák Ladislav, Drobný Michal, Lukáč Alfonz

Značky: spôsob, polyamidu-6, modifikovaného, antistaticky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamidu-6 tak, že ku epsilon-kaprolaktámu pred jeho hydrolytickou polymerizáciou sa pridá tekutý koncentrát polyéteramidu v množstve zodpovedajúcom prídavku 1 až 5 % hm. jeho hlavnej reakčnej zložky, t.j. diaminopolyetylénglykolu na hmotnosť monoméru, pričom tekutý koncentrát polyéteramidu je disperznou zmesou 30 až 60 % hm. polyéteramidu a 40 až 70 % hm. polárnych rozpúšťadiel s výhodou vody,...