Patenty so značkou «antigenů»

Spôsob konjugácie bakteriálneho antigénu a nosičového proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18943

Dátum: 05.03.2012

Autori: Gavard Ollivier Francis Nicolas, Duvivier Pierre, Biemans Ralph Leon

MPK: A61K 47/48, A61K 39/02, A61P 31/04...

Značky: antigenů, nosičového, bakteriálneho, spôsob, proteínu, konjugácie

Text:

...tlmivom roztoku a štvoroeková línia znázorňuje velkost 23 F v 100 mM fosfátovom tlmivom roztoku..3 Obrázok 2. Porovnanie imunogénnosti 23 F konjugátov s použitím bud CDAP, alebo redukčnej aminačnej konjugácie. Graf a) znázorňuje výsledky ELISA testu. Graf b) znázorňuje výsledky testu opsonofagocytózy.Obrázok 3. Vyhodnocovania imunogennosti PSOGB-CRM konjugovaného s použitím konjugačných metód opísaných v príklade 4 na Balb/c myšacom...

Nové zloženia nádorovo asociovaných peptidov viažucich sa na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy I alebo II pre vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10610

Dátum: 23.04.2009

Autori: Lewandrowski Peter, Flohr Christian

MPK: A61P 35/00, A61K 38/10

Značky: ľudského, leukocytového, zloženia, hla, asociovaných, vakcíny, viažucich, molekuly, nové, antigenů, peptidov, triedy, nádorovo

Text:

...octovej minimálne2,7 mg/ml, z manitolu a poloxaméru 188, pričom hmotnostný pomer peptidu(ov) k manitoluapoloxaméru 188 je v rozmedzí 15 l,5 až l 82,2, vrátane, alebo z manitolu a Tween® 80,pričom hmotnostný pomer peptidov k manitolu a Tween® 80 je v rozmedzí 15 l,5 až l 82,2, vrátane.Preferovaná je farmaceutické kompozícia pozostávajúca z 2 až 18 peptidov, pokiaľ možno zmenej ako 15, najlepšie z menej ako 13 peptidov, ešte lepšie z 2 až 12...

Zníženie sprievodných infekcií u prasiat použitím PCV2 antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12377

Dátum: 02.09.2008

Autori: Fachinger Vicky, Kixmoeller Marion, Elbers Knut

MPK: A61P 31/10, A61K 39/12, A61P 31/06...

Značky: prasiat, použitím, sprievodných, infekcii, antigenů, zníženie

Text:

...postihnuté PMWSvykazujú histiocytovú infiltrácíu a ochudobnenie lymfocytov obidvoch, ako folikulových centier tak aj parafolikulových zón, symptómov spojených s prítomnosťou PCV 2 (Segales J.et al. Vet Microbiol 2004 Feb 498(2)l 51-8 Darwich L., et al Arch Virol 2004 Mayl 49(5)857-74). Tieto skutočnosti viedli k niekoľkým náznakorn, že PCV 2 infekcia by mohla spôsobovať imunosupresiu (Darwich L., et al., Arch Virol 2004 May 149(5)857-74...

Vektory a konštrukty na dodávanie chrípkového antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16903

Dátum: 29.08.2008

Autori: Brown Carlton, Bonnet Dominique, Sizer Philip, Georges Bertrand

MPK: A61K 39/145, A61K 39/385

Značky: dodávanie, konštrukty, antigenů, chrípkového, vektory

Text:

...pozorovanie, že starší ľudia vytvárajú chyby v reakciách pamäťových T-buniek, ktoré redukujú účinnosť vakcíny a zvyšujú riziko prirodzenej infekcie. Navyše, klinická štúdia v podmienkach komunity demonštrovala, že bunkami sprostredkovaná imunita, a nie humorálna imunita, korelovala s ochranou pred chrípkovým ochorením v skupine ludi starších ako 60 rokov.0014 Okrem toho, miery účinnosti signifikantne klesajú, ked sa vakcínový kmeň antígénovo...

Nové zloženie nádorovo asociovaných peptidov viažucich sa na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy I alebo II pre vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7457

Dátum: 30.04.2008

Autori: Lewandrowski Peter, Flohr Christian

MPK: A61K 38/10, A61P 35/00

Značky: triedy, zloženie, leukocytového, ľudského, hla, viažucich, antigenů, peptidov, vakcíny, nové, asociovaných, nádorovo, molekuly

Text:

...hmotnosti peptidovPeptidy predkladaného vynálezu majú pokiaľ možno celkovú dĺžku 9 až 16 aminokyselín.Peptidy môžu obsahovať nepeptidové väzby.Vďalších preferovaných zloženiach farmaceutické kompozície obsahujú peptidy pozostávajúce zuvedených aminokyselinových sekvencií SEQ ID NOl a/alebo SEQ ID NO 2 aďalej sa skladajú minimálne zjedného peptidu pozostávajúceho z ktorejkoľvek aminokyselinovej sekvencie SEQ ID N 023 až SEQ ID N...

Kombinovaná vakcína so zníženým množstvom poliovírusového antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12253

Dátum: 07.09.2007

Autori: Sonveaux Marc, Duchene Michel, De Hemptinne Herve, Mary Anne

MPK: A61K 39/13

Značky: kombinovaná, zníženým, množstvom, vakcína, poliovírusového, antigenů

Text:

...Saukett), alebo kombinácia dvoch alebo všetkých troch typov. Príkladom plnej (alebo štandardnej) dávky (40-8-32 D jednotiek antigénu IPV typu 1, 2 a 3) IPV vakcíny na účely tohto vynálezu môže byt Poliorix® (GSK Biologicals S.A.). Čiže, ak je tu uvedené, že vo vakcine podľa vynálezu je prítomných Xštandardnej dávky IPV, znamená to D jednotky antigénu v počte X zo 40, z 8 a/alebo z 32 D jednotiek antígénu IPV typu 1, 2 a/alebo 3 (merané v...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa neselektívne na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6957

Dátum: 05.09.2006

Autor: Dengjel Jörn

MPK: C07K 14/435, A61K 39/00

Značky: leukocytového, triedy, nádorovo, molekuly, neselektívne, asociované, hla, ľudského, peptidy, antigenů, viažúce

Text:

...molekúl HLA triedy II sa obvykle obmedzuje na bunky imunitného systému (Mach,B., V. Steimle, E. Martinez-Soria a W. Reith. 1996. Regulation of MHC class II genes lessons from a disease. Annu. Rev. Immunol. 141301-331), možnosť priamej izolácie peptidov triedy II z primárnych nádorov za zdala nemožná. Boli preto popísané početné stratégie pre zaradenie tu popisovaných, predmetných antigénov do transformačnej dráhy triedy II...

Nádorovo asociované peptity viažuce sa neselektívne na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10791

Dátum: 05.09.2006

Autor: Dengjel Jörn

MPK: C07K 14/47, A61K 39/00

Značky: neselektívne, triedy, antigenů, leukocytového, peptity, nádorovo, molekuly, asociované, ľudského, hla, viažúce

Text:

...V. Steimle, E. Martinez-Seria a W. Reith. 1996. Regulation of MHC class II genes lessons3 from a dísease. Annu. Rev. Immunol. 142301-331), možnosť priamej izolácie peptidov triedy II z primárnych nádorov za zdala nemožná. Boli preto popísané početné stratégie pre zaradenie tu popisovaných, predmetných antigénov do transforrnačnej dráhy triedy II buniek prezentujúcich antigén (APCs), napríklad inkubácia APC daným antigénom tak, aby bol...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy I alebo II a súvisiaca protirakovinová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8984

Dátum: 05.09.2006

Autori: Emmerich Niels, Weinschenk Toni, Walter Steffen, Singh Harpreet

MPK: A61K 38/00, C07K 14/47, A61K 39/00...

Značky: triedy, peptidy, ľudského, nádorovo, asociované, antigenů, viažúce, hla, súvisiaca, molekuly, protirakovinová, vakcína, leukocytového

Text:

...Komplexy peptidu a MHC I sú rozpoznávané CD 8-pozitivnymi cytotoxickými T-lymfocytmi, komplexy peptidu a MHC-Iľ zasa CD 4-pozitívnymi pomocnými T bunkami.CD 4-pozitívne pomocné T-bunky zohrávajú dôležitú úlohu pri koordinácii súčinnosti efektorových funkcii odoziev protinádorových T~buniek a z tohto dôvodu môže byť identifikácia CD 4-pozitívnych epitópov T-buniek odvodených od nádorových antigenov (TAA) veľmi dôležitá pri vývoji...

Monoklonálne protilátky a jednoreťazcové protilátkové fragmenty proti prostatickému špecifickému membránovému antigénu bunkového povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9596

Dátum: 02.03.2006

Autori: Wolf Philipp, Wetterauer Ulrich, Elsässer-beile Ursula, Gierschner Dorothee, Bühler Patrick

MPK: C12N 15/13, A61K 47/48, C07K 16/30...

Značky: membránovému, monoklonálne, proti, antigenů, protilátkové, prostatickému, specifickému, bunkového, povrchu, jednoreťazcové, protilátky, fragmenty

Text:

...vytvorené podľa štandardných metód s použitínl buď expresných knižníc z hybridömov alebo splenocytov špecificky imunizovaných myší Chowdhury et al., Mol. Immunol. 4 (1997), p. 9-20.0004 Prvá publikovaná mAb (7 Ell-C 5) proti PSMA je namierená proti intracelulárnej doméne proteínu a bolo ukázané, že jevysoko špecifická pre prostatu Horoszewicz et al., AnticancerRes. 7 (1987), p. 927-935. Monoklonálne protilátky proti extracelulárnej doméne...

Humánna monoklonálna protilátka proti prostatovo špecifickému membránovému antigénu (PSMA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12254

Dátum: 17.02.2006

Autori: King David John, Huang Haichun, Cardarelli Josephine, Pan Chin

MPK: A61P 13/08, C07K 16/28

Značky: proti, membránovému, prostatovo, monoklonálna, protilátka, psma, specifickému, antigenů, humánna

Text:

...alebo prevencii rastu nádoru, keď bunky nádoru alebo cievne endoteliálne bunky v blízkosti nádoru exprimujú PSMA. Tento spôsob zahŕňa uvádzanie indikátorovej kompozície do kontaktu s (a) výlučne testovacim protinádorovým činidlom, (b) výlučne anti-PSMA protilátkou, a (c) testovacim protinádorovým činidlom a zároveň anti-PSMA protilátkou a porovnávanie schopnosti (a) samotného testovacieho činidla a (b) samotnej anti-PSMA protilátky inhibovať...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa neselektívne na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7407

Dátum: 05.09.2005

Autor: Dengjel Jörn

MPK: A61K 39/00, C07K 14/435

Značky: antigenů, asociované, viažúce, molekuly, hla, nádorovo, neselektívne, triedy, ľudského, peptidy, leukocytového

Text:

...a imunizovaní nádorov voči nádorovému antigénu opičicho vírusu 40. Cancer Ras. 63 1040-1045). Na rozdiel od nádorovo asociovaných peptidov viažucich sa na HLAmolekuly triedy I. bolo doteraz popísanycli iba málo ligandov TAA triedy ll(wwwcancerimmunitybrg, wwwsytpeithilde). Pretože základná exprimácia molekúl HLA triedy 11 sa obvykle obmedzuje na bunky imunítného systému (Mach, B., V. Steímle, E. Martinez-Soria a W. Reith. 1996. Regulation...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa neselektívne na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7406

Dátum: 05.09.2005

Autor: Dengjel Jörn

MPK: A61K 39/00, C07K 14/435

Značky: hla, asociované, leukocytového, molekuly, peptidy, viažúce, triedy, antigenů, nádorovo, ľudského, neselektívne

Text:

...triedy I, bolo doteraz popísaných iba málo ligandov TAA triedy ll(wwweancerimmunityorg, www.syfpeithi.de). Pretože základná exprimácia molekúl HLA triedy ll sa obvykle obmedzuje na bunky imunitného systému (Mach, B., V. Steimle, E. Martinez-Soria a W. Reith. 1996. Regulation of MHC class II genes lessons from a disease. Annu. Rev. lmmzmol. l 430 l-331), možnost priamej izolácie peptidov triedy ll z primámych nádorov za zdala nemožná. Boli...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy I alebo II a súvisiaca protirakovinová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6338

Dátum: 05.09.2005

Autori: Walter Steffen, Emmerich Niels, Singh Harpreet, Weinschenk Toni

MPK: A61K 39/00, C07K 14/435, A61K 38/00...

Značky: molekuly, súvisiaca, nádorovo, peptidy, ľudského, triedy, asociované, vakcína, viažúce, protirakovinová, hla, leukocytového, antigenů

Text:

...Correlation with antibodyNa zvieracích cicavčích modeloch, napr. na myšiach, bolo preukázané, že aj za neprítomnosti efektorových cytotoxických T-lymfocytov buniek (CTL) (t.j. CD 8-pozitívnych T-lymfocytov),CD 4-pozitivne T-bunky postačujú na potlačenie vizualizácie nádorov inhibovanim vylučovania interferónu gama (IFNV) (Qin,Z. a T. Blankenstein. 2000. CD 4 T-cell-mediated tumor rejection involves inhibition of angiogenesis that is dependent...

Varianty antigénu (PSCA) kmeňových buniek prostaty a ich sekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11457

Dátum: 28.05.2004

Autori: Ge Wangmao, Raitano Arthur, Challita-eid Pia, Jakobovits Aya

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/68

Značky: buniek, psca, varianty, kmeňových, sekvencie, prostaty, antigenů

Text:

...a liečbu rakoviny prostaty, existuje potreba zistenia dalších markerov a terapeutických cieľov u karcinómov prostaty a karcinómov podobného typu, aby sa dosiahlo dalšie zlepšenie diagnostiky a liečby.0008 Rakovina obličiek (renal cell carcinoma, RCC) predstavuje približne 3 percentá zhubných nádorov u dospelých. Ako náhle adenómy dosiahnu priemer 2 až 3 cm, existuje možnosť malignity. U dospelých sú dvomi hlavnými malígnymi tumormi...

Protilátky proti karcinómovému antigénu TMEFF2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4098

Dátum: 07.03.2003

Autori: Murray Richard, Afar Daniel, Ramakrishnan Vanitha, Bhaskar Vinay, De La Calle Agustin, Powers David, Caras Ingrid, Law Debbie

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/00...

Značky: proti, použitie, protilátky, tmeff2, karcinómovému, antigenů

Text:

...rakovina a ďalšie proliferatívne stavy, vrátane benígnych proliferatívnych stavov. V jednom aspekte protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité na liečenie proliferatívnych stavov prostaty, vrátane napr. benígnej hyperplázie prostaty a karcinómu prostaty. V ďalšom aspekte protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité na liečenie malígnych a benígnych proliferatívnych stavov mozgu,vrátane napr. glioblastómov,...

Spôsob získania antigénu, ktorý imunologicky reaguje s protilátkami proti B burgdorferi antigénom a spôsob výroby vakcíny obsahujúcej takýto antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: 283088

Dátum: 27.12.2002

Autori: Schaible Ulrich, Reinhard Wallich, Kramer Michael, Eichmann Klaus, Simon Markus

MPK: C07K 14/00, A61K 39/02, C12N 15/63...

Značky: proti, antigenóm, burgdorferi, protilátkami, vakcíny, reaguje, antigenů, získania, ktorý, obsahujúcej, imunologicky, takýto, výroby, spôsob, antigen

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob získania antigénu, ktorý imunologicky reaguje s protilátkou proti 31 kD antigénu (OspA) B. burgdorferi a obsahuje určenú aminokyselinovú sekvenciu alebo imunogénny epitop z tejto sekvencie, pričom DNA sekvencia, ktorá kóduje túto aminokyselinovú sekvenciu, sa zavádza do hostiteľskej bunky, kde sa exprimuje, a následne sa izoluje antigén. Okrem toho sa opisuje spôsob výroby aktívnej vakcíny proti Lymskej borelióze.

Spôsob prípravy precipitačného antigénu Brucella ovis

Načítavanie...

Číslo patentu: 280264

Dátum: 08.10.1999

Autor: Kováčová Danka

MPK: C07K 16/12, A61K 39/10, C07K 14/23...

Značky: brucella, antigenů, přípravy, spôsob, precipitačného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy precipitačného antigénu Brucella ovis spočíva v tom, že lyofilizovaný kmeň Brucella melintensis CAMP 6374 sa oživuje s 0,3 až 0,5 ml tekutého živného média (bujónu) a po premiešaní sa suspenzia prenesie do 10 ml tekutého živného média a kultivuje sa 3 až 5 dní s 5 až 10 % CO2 pri 37 °C a po inkubácii sa tekuté živné médium inokuluje na agarové médium počas 3 až 5 dní pri 37 °C s 5 až 10 % CO2 a po stanovenom čase...

Bezsérové bunkové kultúry na výrobu antigénov a spôsob výroby flavi-vírus/vírusového antigénu alebo arena vírus/vírusového antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279236

Dátum: 05.08.1998

Autori: Dorner Friedrich, Mundt Wolfgang, Eibl Johann, Barrett Noel

MPK: A61K 39/12, C12N 5/00

Značky: výrobu, kultury, antigenů, bezsérové, spôsob, antigénov, výroby, arena, bunkové

Zhrnutie / Anotácia:

Bezsérová bunková kultúra na výrobu antigénov obsahuje matricu s adherentne na ňu naviazanými bezsérovo kultivovanými ľudskými alebo zvieracími bunkami na produkciu flavi-vírus/vírusového antigénu alebo arena-vírus/vírusového antigénu, pričom tieto bunky sú infikované flavi-vírusom alebo arena-vírusom. Ďalej sa opisuje spôsob výroby flavi-vírus/vírusového antigénu alebo arena-vírus/vírusového antigénu s použitím uvedenej kultúry, pri ktorom sa...

Vakcína proti hepatitíde a použitie príslušného antigénu na výrobu tejto vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280160

Dátum: 07.06.1995

Autori: Voet Pierre, Thiriart Clothilde, Garcon-johnson Nathalie Marie-josephe Claude, Hauser Pierre

MPK: A61K 39/295, A61K 39/29

Značky: hepatitidě, použitie, príslušného, výrobu, vakcína, vakcíny, antigenů, proti, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína určená na liečenie alebo profylaxiu hepatitídy, najmä hepatitídy B, obsahuje antigén hepatitídy, vhodný nosič, napríklad síran hlinitodraselný a okrem toho ešte 3-O-deacelovaný monofosforyllipid A. Opísané sú aj kombinované vakcíny obsahujúce aspoň jeden antigén hepatitídy a aspoň jednu ďalšiu zložku zvolenú z antigénov odlišných od antigénu hepatitídy a vyvolávajúcich ochranu proti záškrtu, tetanu, pertussi, Haemophilus influezae b...

Biomasa na výrobu vírus/vírus antigénu jej použitie a spôsob výroby vírus/vírus antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279200

Dátum: 13.08.1991

Autori: Dorner Friedrich, Wöhrer Wilfried, Eibl Johann, Mundt Wolfgang

MPK: A61K 39/12, C12N 5/06

Značky: použitie, výrobu, spôsob, antigenů, výroby, biomasa

Zhrnutie / Anotácia:

Biomasa na výrobu vírus/vírus antigénu pozostáva z bunkových agregátov s priemerom medzi 100 mikrometrov až 1000 mikrometrov, v suspenzii v kultivačnom médiu má vysokú metabolickú aktivitu a je infikovaná vírusom. Uvedená biomasa je vhodná na veľkoprevádzkovú výrobu čistého vírus/vírus antigénu a hlavne sa hodí na výrobu FSME vírus/vírus antigénu.

Mezidruhový lymfocytární hybridom produkující protilátku proti stadijně specifickému emybryonálnímu antigenu TEC-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 267035

Dátum: 12.02.1990

Autori: Martínková Jitka, Drábek Petr, Pokorná Zora, Hinzová Eva, Nosek Jindřich

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, antigenů, emybryonálnímu, hybridom, stadijně, mezidruhový, lymfocytární, tec-5, specifickému, produkující, proti

Text:

...zárodky, morulami, česnými a pozdnĺmí blastocystamí) B nereaguje 3 žádnýmí mladšímí vývojovýmí stadíi6 hybrido Aby bylo možno pomnožit hybridomcvévbuňky in vívo, bylo aplíkcváno 5 x 10 msvých buněk do peritoneálnĺ dutiny bezthymových nu/nu myší. Aby došlo k větší produkcí aecitícké tekutíny, byla myš 14 dní před aplikaci hybridomových buněk ovlívněna olejem 2,6,IC,14-tetremethylpentadecenem (0,5 ml intraperitoneélně). Po 14 dnech růstu...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátky proti “core” antigenu viru hepatitidy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 265495

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hložánek Ivo, Stará Jana, Gren Elmar, Korec Evžen, Byčko Vadim, Dostálová Vlasta, Mančal Petr

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátky, antigenů, hybridom, hepatitidy, proti, lymfocytární, produkující, core, myší

Text:

...buněk ze sleziny imunizovaných myši kmene BALB/c a buněk myší myelomové linie SP 2/0. Myši byly imunizovány HBcAg purifikovaným z bakterii, obsahujicich rekombinantní expresní plasmid. Dosud připravené protilátky proti core antigenu viru hepatitídy B produkované hybridomy A 0 č.255 642,A 0 č. 253 886, maji nevýhodu v tom, že po označení těchto protilátek křenovou peroxidázou dochází vždy k určitým ztrátám imunologické aktivity. Tuto...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátky proti e antigenu viru hepatitidy B (HBeAg)

Načítavanie...

Číslo patentu: 265494

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dostálová Vlasta, Korec Evžen, Hložánek Ivo, Stará Jana, Mančal Petr

MPK: C12N 5/00

Značky: proti, produkující, myší, antigenů, lymfocytární, hbeag, hepatitidy, hybridom, protilátky

Text:

...připraven štěpením HBcAg, který byl purifikován z bakterii, obsahujících rekombinantní expresní plasmid.Výhodou hybridomu HBe A 2 C 12 F 9 B 1 je, že produkuje protilátky specificky reaqujícís HBeAg. Tuto protilátku lze použít pro detekci Hneng a pro afinitní purifikaci HBeAg.Použití této protilátky umožňuje vyvinutí diagnostické soupravy pro detekci HBeAg dosahujíci optimálních parametrů.Hybridom HBe A 2 C 12 F 9 B 1 je možno kultivovat in...

Způsob přípravy antigenu virové leukózy skotu pro imunoenzymatickou a radioimunologickou metodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264508

Dátum: 14.08.1989

Autori: Macura Břetislav, Svoboda Ivan, Franz Jaroslav, Dedek Ladislav

MPK: G01N 33/53

Značky: radioimunologickou, způsob, přípravy, imunoenzymatickou, virové, leukózy, metodu, skotu, antigenů

Text:

...splňuje antigen připravený podle vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob přípravy antigenu virové leukózy skotu pro ELlSA (imunoenzymatickou) a RIA (radioimunologickou) metodu diagnostiky, kde se ke kultivaci buněčné linie, infikované virem leukózy skotu, používá sérum prostě nespecifických inhibitorů V koncentraci 5 až 10 objemových při teplote 35 až 38 °C po dobu 2 až 6 dnů. Po sklizni viru se dále čistí tím, že se odstraní bunky z média a...

Myší lymfocytární hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti špecifickému nádorovému antigénu bunkovej línie MSB1

Načítavanie...

Číslo patentu: 261508

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kontsek Peter, Novák Michal, Táborský Otto, Pospíšil Milan

MPK: C12N 5/00

Značky: linie, protilátku, lymfocytární, specifickému, produkujúci, myší, bunkovej, antigenů, proti, hybridom, nádorovému, monoklonálnu

Text:

...v tekutom clustku a po opätovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať mouoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu špeciiický nádorový antigén lymioblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSB 1. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, nešpecifické, balastné protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amínow-hydroxy-B-azapurin S-azaguanin rezistentnej bunkovej línie, ktorá sa...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 260749

Dátum: 12.01.1989

Autori: Němec Miloš, Vaňák Jan, Viklický Vladimír, Dřímalová Dagmar

MPK: C12N 5/00

Značky: skupinovému, protilátku, antigenů, lymfocytární, proti, erytrocytárnímu, myší, hybridom, lidskému, produkující

Text:

...v imunohistochemíí. Uvedené nevýhody odstraňuje nový hybridom, uložený -ve sbírce lhybrido-mů Ústavu molekulární genetiky ČSAVPraze 4, Vídeňská ul. 1083 pod označením IMG HEB-27,který je zdrojem anonoklonální protilátky proti lidskému erytrocytární-mu skupinovéInu antigenu B.Uv-edený hyobriclom byl ziskán způsobem známým z odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclonal a-ntibodies Strategy and...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260748

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dřímalová Dagmar, Viklický Vladimír, Němec Miloš, Vaňák Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: antigenů, proti, lidskému, produkující, lymfocytární, skupinovému, protilátku, hybridom, myší, erytrocytárnímu

Text:

...nevýhody odstraňuje hybridom,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeñská ul. 1083 pod označením IMG CZAS HE-14,ktery je zdroje-m mo-noklonální protilátky proti lidskevmu erytrocytárnimu skupinovému antigenu A.Uvedený hylbridom byl získán způsobem známým z odborné literatury Eazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclonal .antibodiesz Strategy -and tactic-s,I. Immunol....

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 260747

Dátum: 12.01.1989

Autori: Viklický Vladimír, Němec Miloš, Vaňák Jan, Dřímalová Dagmar

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, proti, lymfocytární, hybridom, protilátku, erytrocytárnímu, lidskému, produkující, skupinovému, antigenů

Text:

...nevýhodu odstraňuje hybrido-m,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu moleikulárni genetiky ČSAV v» Praze 4, Vídeňská ul. 1083 pod .označením IMG HEB-20, který je zdrojem monoklonální protilátky proti lidskému erytrocytárnímu skupino-vému .antigenu B.Uvedený hybrldom byl získán způsobem známým s odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidlgger, O. Production of monoclonal antibc-dies Strategy and tactlcs,I. Immunol....

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260746

Dátum: 12.01.1989

Autori: Němec Miloš, Dřímalová Dagmar, Viklický Vladimír, Vaňák Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, lidskému, erytrocytárnímu, produkující, proti, skupinovému, antigenů, lymfocytární, protilátku, myší

Text:

...nabízenýcsh qprotilátek v imunohistochemii.Uvedené .nevýhody odstraňuje hybridom,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu moiekulární genetiky ČSAV v- Prawze 4, Vídeñská ul. 1083 .pod označením IMG CZAS I-IE-IO,který je zdrojem rmonoklonální protilátky pro-ti li-dskérnu erytrocýtárnímu skupinovému antigenu A.Uvedený hybridom byl získän způsobem známým z odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclo-nal...

Mezidruhový (potkan x myš) lymfocytární hybridom produkující protilátku proti stadijně specifickému embryonálnímu antigenu TEC-4

Načítavanie...

Číslo patentu: 261305

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dráber Petr, Pokorná Zora, Nosek Jindřich

MPK: C12N 5/00

Značky: potkan, lymfocytární, produkující, protilátku, hybridom, embryonálnímu, stadijně, specifickému, myš, tec-4, antigenů, mezidruhový, proti

Text:

...protilátek.Za účelem pomnoženĺ hybridomových buněk in vivo bylo aplíkováno 5 x 106 hybridomových buněk do peritoneální dutiny bezthymových nu/nu myší. Aby došlo k větší produkci ascitlcké tekutiny, byla myš 14 dnů před aplikací hybridomových buněk ovlivněna olejem 2,6,l 0,l 4-tetramethylpentadecanem (0,5 ml intraperitoneálně). Po 12 dnech rüstu hybridomu v peritoneálni dutině byly z myši odebrány 3 ml ascitické tekutiny, která obsahovala...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému krevně skupinovému antigenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261297

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaňák Jan, Dřímalová Dagmar, Viklický Vladimír, Němec Miloš

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, antigenů, myší, hybridom, lidskému, skupinovému, krevně, lymfocytární, proti, produkující

Text:

...(Fazekas de St. Groth, S., scheidigger,0. Production og monoclonal antibodies Strategy and tactics, J. Immuncl. Meth. 35 1, 1980 Galfré, G., Howe, S. S., Milstein, C., Butcher, G. W., Howard. J. C. Antlbodiesto major histocompatibility antigens produced by hybrid cell lines, Nature, 266 550, 1977) klonováním souboru hybridních buněk, vzniklých fúzí buněk myší myelomové linie Sp 2/0 a buněk, získaných ze sleziny myší F 1, /BALB/c x B 10.A/,...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátky proti korovému antigenu viru hepatitidy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 258886

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dostálová Vlasta, Korec Evžen, Stará Jana, Hložánek Ivo

MPK: C12N 5/00

Značky: produkující, hybridom, korovému, proti, antigenů, hepatitidy, myší, protilátky, lymfocytární

Text:

...buněk ze sleziny myši kmene BALB/c, které byly imunizo vány korovým antigenem viru hepatitídy B e buněk myši myelomové ýlinie SP 2/0. Výhodou hybridomu HBC 18 H 5 G 1 je, že produkuje protilátky sfecificky reagujici s koroyým antigenem viru hepatitídy B. Tuto monoklonálni protilátku lze použit pro de-n tekci kcrového antigenu, pro afinitni purifikaci korového entigenu a pro diagnostiku protilátekąproti korovému antigenuv lidských...