Patenty so značkou «antigen»

Peptid odvodený od proteínu HIV-1 gag p17, antigén s obsahom tohto peptidu a jeho použitie, vakcínová kompozícia, protilátka, nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287917

Dátum: 27.02.2012

Autor: Sörensen Birger

MPK: A61K 39/39, A61K 9/127, A61K 39/00...

Značky: vektor, hiv-1, obsahom, buňka, hostiteľská, proteínu, expresný, vakcínová, peptid, kyselina, antigen, použitie, tohto, protilátka, peptidů, nukleová, odvodený, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný modifikovaný peptid schopný vyvolať HIV-1 špecifickú imunitnú reakciu bez antagonizácie cytotoxickej aktivity T buniek na získanie účinnej profylaktickej a terapeutickej vakcíny proti HIV. Peptid je založený na konzervatívnych oblastiach proteínov HIV gag p17. Opisujú sa antigény voľné alebo viazané na nosiči, ktoré obsahujú uvedený peptid, vakcínové kompozície obsahujúce tento antigén, ich použitie, ich protilátky, nukleová kyselina...

Vakcína obsahujúca aspoň jeden antigén a peptid a použitie tohto peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287618

Dátum: 21.03.2011

Autori: Zauner Wolfgang, Buschle Michael, Nagy Eszter, Fritz Jörg, Mattner Frank

MPK: A61K 39/39, A61K 39/00, A61K 38/00...

Značky: aspoň, peptid, peptidů, antigen, obsahujúca, tohto, použitie, vakcína

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná vakcína obsahujúca aspoň jeden antigén a peptid, pričom peptid obsahuje sekvenciu R1-XZXZNXZX-R2, kde -N je celé číslo medzi 3-7 -X je kladne nabitý prírodný a/alebo neprírodný aminokyselinový zvyšok -Z je aminokyselinový zvyšok zvolený zo skupiny L, V, I, F a/alebo W a R1 a R2 znamenajú nezávisle -H, -NH2, -COCH3, -COH, peptid s až 20 aminokyselinovými zvyškami alebo peptidovú reakčnú skupinu, alebo peptidový linker s peptidom alebo...

Použitie protilátky alebo jej fragmentu viažuceho antigén na výrobu farmaceutickej kompozície na liečenie mnohonásobného myelómu a na inhibíciu resorpcie kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287601

Dátum: 09.03.2011

Autori: Yoneda Toshiyuki, Mundy Gregory

MPK: A61K 38/17, A61K 39/395, C07K 14/705...

Značky: protilátky, liečenie, použitie, resorpcie, antigen, výrobu, farmaceutickej, viažuceho, fragmentu, kompozície, inhibíciu, kosti, mnohonásobného, myelómu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie protilátky alebo jej fragmentu viažuceho antigén, zvolených z (a) protilátky anti-VLA-4 alebo jej fragmentu, viažuceho antigén (b) protilátky anti-alfa4/beta7 integrínu alebo jej fragmentu viažuceho antigén a (c) protilátky anti-VCAM-1 alebo jej fragmentu viažuceho antigén na výrobu farmaceutickej kompozície na liečenie mnohonásobného myelómu a na výrobu farmaceutickej kompozície na inhibíciu resorpcie kostí súvisiacej s...

Bišpecifické proteíny viažuce antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16073

Dátum: 14.06.2010

Autori: Klein Christian, Regula Jörg Thomas, Imhof-jung Sabine, Schanzer Jürgen Michael, Schaefer Wolfgang

MPK: C07K 16/22, C07K 16/46

Značky: proteiny, viažúce, bišpecifické, antigen

Text:

...reťazce) boli pozorované vysoké výťažky tvorby heterodiméru (knobho 1 e) oproti tvorbe homodiméru (hole-hole alebo knob-knob) (Ridgway, J .B., Protein Eng. 9 (1996) 617-621 a W 0 96/027011). Percento heterodiméru by sa mohlo ďalej zvýšiťprestavbou interakčných povrchov dvoch domén CH 3 za použitia metódy fágového displeja azavedením disulfidového mostíka za účelom stabilizácie heterodimérov (Merchant A.M, et al., Nature Biotech 16 (1998)...

Proteíny viažuce antigén rastového faktora podobné heparín viažucemu epidermálnemu rastovému faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14993

Dátum: 26.09.2008

Autori: Zwick-wallasch Esther, Rothe Mike, Prenzel Norbert, Hettmann Thore, Borges Eric, Foord Orit

MPK: A61K 33/24, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: viažúce, proteiny, antigen, epidermálnemu, podobně, heparin, faktora, viažucemu, rastovému, rastového, faktoru

Text:

...protilátkou alebo fragmentom protilátky, ako sú tu opisané, a určenie prítomnosti HB-EGF v uvedenej vzorke. V ďalšom aspekte stav je hyperproliferativne ochorenie súvisiace s expresiou HB-EGF.0020 Taktiež je tu oplsaný spôsob prevencie alebo liečby stavu súvisiaoeho s expresiou HB-EGF u pacienta,zahŕňajúci podávanie pacientovi ktorý až potrebuje. účinného množstva protilátky alebo fragmentu protilátkyako sú tu opísané. V ďalšom aspekte stav...

Emulzná vakcinačná kompozícia obsahujúca antigén a adjuvans vo vodnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15103

Dátum: 19.06.2008

Autori: Rodenberg Jeffrey Harold, Lutz David Leon, Kumar Mahesh, Diehl Evan James

MPK: A61K 39/145, A61K 39/00

Značky: kompozícia, vakcinačná, emulzná, fáze, vodnej, antigen, adjuvans, obsahujúca

Text:

...teda sú potrebné nové adjuvanciá, ktoré poskytnú kombinované výhody akrylových polymérov a emulzii typu voda voleji bez nevýhodnej nežiaducej reaktivity spôsobenej akrylovými polymérmi u očkovaného zvieraťa.0007 Predkladaný vynález je čiastočne založený na prekvapívom zistení, že formulácia olejových emulzných vakcinačných kompozícii sakrylovým polymérom,ako je napríklad Carbopol, vo vodnej fáze významne zvyšuje imunitnú reakciu vyvolanú...

Kompozície a spôsoby zahŕňajúce KLK3, PSCA alebo FOLH1 antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18742

Dátum: 12.05.2008

Autori: Rothman John, Shahabi Vafa, Paterson Yvonne

MPK: A61K 39/02, A61K 39/00, A61P 35/00...

Značky: folh1, antigen, kompozície, zahŕňajúce, klk3, spôsoby

Text:

...na 99 homologická, pričom N-koncový LLO peptid zvyšuje imunogénnosť fúziového peptidu a KLK 3 peptid neobsahuje sígnálnu sekvenciu. Predložený vynález poskytuje aj nukleotidovú molekulu kódujúcu rekombinantný polypeptid a rekombinantnú vektorovú vakcínu kódujúcu rekombinantný polypeptid alebo zahŕňajúcu nukleotidovúmolekulu kódujúcu rekombinantný polypeptid.0008 Predložený vynález poskytuje aj vakcínu, ktorá zahŕňa rekombinantný kmeň...

Proteíny viažuce IL-17 receptorový A antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18589

Dátum: 01.10.2007

Autori: Peschon Jacques, Lim Ai Ching, Mehlin Christopher, Tocker Joel, Smothers James, Fitzpatrick David

MPK: C07K 16/28

Značky: il-17, viažúce, proteiny, receptorový, antigen

Text:

...Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. Pokial nie je uvedené inak, názvoslovie používané v súvislosti s tu opisanými Iaboratórnymi postupmi a metódami pre analytickú chémiu, organické chemické látky a medicínske a farmaceutické chemické látky je dobre známe a bežne používané v danej oblasti. Na chemickú syntézu, chemickú analýzu, farmaceutickú prípravu, formulovanie a dodávanie, ako aj na liečenie pacientov sa môžu používa štandardné...

Chimérna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský antigén, farmaceutický prostriedok s jej obsahom, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285046

Dátum: 12.04.2006

Autori: Hanna Nabil, Raab Ronald, Newman Roland

MPK: C12P 21/08, C07K 16/18, A61K 39/395...

Značky: prostriedok, specificky, ĺudský, spôsob, protilátka, chimérna, farmaceutický, použitie, obsahom, ktorá, viaže, výroby, antigen

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná chimérna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský antigén, pričom nie je imunogénna u človeka, nie je rovnaká ako ľudská alebo šimpanzia protilátka a obsahuje celú variabilnú oblasť imunoglobulínu opice Starého sveta vybranej zo skupiny opíc rhesus, cynomolgus a paviána, a konštantné oblasti ľudského alebo šimpanzieho imunoglobulínu. Je tiež opísaný spôsob jej výroby, jej použitie a farmaceutický prostriedok s jej obsahom.

Polypeptidy so schopnosťou tvorby väzbových štruktúr na antigén so špecificitou pre Rhesus D antigény, DNA kódujúce také polypeptidy, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284879

Dátum: 29.12.2005

Autori: Stadler Beda, Amstutz Hanspeter, Imboden Martin, Morell Andreas, Vogel Monique, Miescher Sylvia

MPK: C07K 16/18, C12N 15/13, A61K 39/395...

Značky: struktur, přípravy, kódujúce, schopnosťou, špecificitou, také, rhesus, použitie, tvorby, väzbových, spôsob, antigen, antigény, polypeptidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané polypeptidy schopné tvorby väzbových štruktúr na antigén, ktoré sú špecifické pre Rhesus D antigény. Získané polypeptidy, ktoré sú Fab fragmenty, sa môžu použiť priamo ako aktívna zložka vo farmaceutických a diagnostických prostriedkoch. Fab a ich DNA sekvencie sa môžu tiež použiť na prípravu kompletných rekombinantných anti-Rhesus D protilátok použiteľných vo farmaceutických a diagnostických prostriedkoch.

Antigén viažuci molekuly so zvýšenou Fc receptor viažucou afinitou a efektorovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20002

Dátum: 05.11.2004

Autori: Suter Tobias, Mössner Ekkehard, Umana Pablo, Püntener Ursula, Ferrara Koller Claudia, Brünker Peter

MPK: C07K 16/28, A61K 39/00

Značky: zvýšenou, viažucou, afinitou, viažuci, funkciou, efektorovou, receptor, molekuly, antigen

Text:

...poklesnú), ako náhle je cudzí antigén neutralizovaný. Príležitostne však proliferácia určitých B buniek pokračuje neznížená, a taká proliferácia môže viesť k rakovinovému ochoreniu, nazývanému0005 T bunky a. B bunky obidve zahrnujú bunečné povrchové proteíny, ktoré môžu byť využité ako markery pre diferenciáciu a identifikáciu. Jedným takým B bunečným markerom je ľudský B lymfocyticky-obmedzujúci diferenciačný antigén Bp 35, ktorého...

Spôsoby liečby solídnych nádorov exprimujúcich povrchový bunkový antigén CD40

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8378

Dátum: 04.11.2004

Autori: Luqman Mohammad, Yabannavar Asha, Zaror Isabel, Long Li

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: liečby, povrchový, spôsoby, solídnych, nádorov, buňkový, antigen, exprimujúcich

Text:

...má rozhodujúcu úlohu vo vývoji a funkcii normálnych B lymfocytov. Expresia. CD 40 na APC má dôležitú kostimulačnú úlohu v aktivácii ako pomocných T lymfocytov, tak cytotoxických TP lymfocytov. CD 4 O receptor je exprimovaný naaktivovaných T lymfocytoch, aktivovaných krvných doštičkách azapálených bunkách hladkého svalstva ciev. CD 40 receptory môžu byt taktiež nachádzanê na eozinofiloch, synoviálnych membránach u reumatoidnej artritídy,...

Spôsoby liečby karcinómov, ktoré exprimujú CD40 antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8375

Dátum: 04.11.2004

Autori: Long Li, Zaror Isabel, Hurst Deborah, Yabannavar Asha, Luqman Mohammad, Lopes De Menezes Daniel

MPK: A61P 35/02, A61K 39/395, A61K 38/20...

Značky: karcinómov, exprimujú, liečby, spôsoby, antigen

Text:

...920-26, ktori opisujú humánny hepatocelulárny karcinóm). Úlohe CD 40 v týchto karcinómoch nepochádzajúcich z B Iymfocytov nie je dobre porozumené. Niektoré štúdie preukázali, že ligácia CD 40v transformovaných bunkách môže viest na bunkovú smrt apoptózou. Ale priniektorých typoch rakoviny, ako je napríklad maligný melanóm a rakovina pľúc, môže byt expresia CD 4 O negatívnym prognostickým indikátorom (pozri napríklad Sabel et al. (2000)...

Molekuly viažuce antigén CD20

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10242

Dátum: 20.05.2004

Autori: Davies Julian, Watkins Jeffry, Allan Barrett, Marquis David, Ondek Brian

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, A61P 31/00...

Značky: molekuly, antigen, viažúce

Text:

...antigénu CD 20. Molekuly podľa predloženého vynálezu viažuce antigén CD 2 O výhodne obsahujú variabilné oblasti ľahkého a/alebo ťažkého reťazca splne ľudskými rámcami(napr. ľudskými zárodočnými konzervatívnymi oblasťami).0008 Vniektorých uskutočneniach predložený vynález poskytuje kompozície obsahujúce molekulu viažucu antigén CD 20. Táto molekula obsahuje a) variabilnú oblasť ľahkého reťazca alebo časť variabilnej oblasti ľahkého reťazca,...

Spôsob získania antigénu, ktorý imunologicky reaguje s protilátkami proti B burgdorferi antigénom a spôsob výroby vakcíny obsahujúcej takýto antigén

Načítavanie...

Číslo patentu: 283088

Dátum: 27.12.2002

Autori: Reinhard Wallich, Simon Markus, Schaible Ulrich, Eichmann Klaus, Kramer Michael

MPK: C12N 15/63, C07K 14/00, A61K 39/02...

Značky: proti, antigen, ktorý, reaguje, burgdorferi, získania, vakcíny, protilátkami, antigenóm, spôsob, výroby, imunologicky, obsahujúcej, antigenů, takýto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob získania antigénu, ktorý imunologicky reaguje s protilátkou proti 31 kD antigénu (OspA) B. burgdorferi a obsahuje určenú aminokyselinovú sekvenciu alebo imunogénny epitop z tejto sekvencie, pričom DNA sekvencia, ktorá kóduje túto aminokyselinovú sekvenciu, sa zavádza do hostiteľskej bunky, kde sa exprimuje, a následne sa izoluje antigén. Okrem toho sa opisuje spôsob výroby aktívnej vakcíny proti Lymskej borelióze.

Antigén viažuce domény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6983

Dátum: 12.08.2002

Autori: Flajnik Martin, Dooley Helen, Porter Andrew

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, C07K 16/00...

Značky: domény, viažúce, antigen

Text:

...že hypennutácia NAR nevytvára repertoár, ale namiesto toho je zahrnutá V antigén-riadených imunitných reakciách.Dooley H et al., DEVELOPMENTAL COMPARATIVE IMMUNOLOGY, vol. 24,no. Supplement 1, 2000, ppS 37-S 38 zverejňujú NAR izolované zprimitívneho žraloka Ginglymostoma cirratum apoužitie metódy Fágového displeja (Phage display) na štúdium funkčne aktívneho repertoáru a určenie spôsobu viazania antigénu jednotlivými NAR klonmi.-2 A 833...

Prečistený spermatický povrchový antigén, jeho monoklonálna protilátka a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281505

Dátum: 10.04.2000

Autori: Westbrook-case Ann, Herr John, Diekman Alan, Norton Elizabeth

MPK: A61K 39/395, A61K 39/00, C07K 14/00...

Značky: povrchový, spermatický, monoklonálna, použitie, prečistený, protilátka, antigen

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka (S19), produkovaná hybridómom ATCC, HB 12144, účinne aglutinuje spermatický povrchový glykoproteín, SAGA-1 proteín. Protilátka je použiteľná ako väzbové činidlo v spermicíde, kde má vysoký stupeň účinnosti vo väzbe potenciálnych spermií. Viazaný proteín, identifikovaný ako SAGA-1, je imunogénnom v antikoncepčnej vakcíne, rovnako ako štandardom na určenie titra protilátky po vakcinácii. Monoklonálna protilátka môže byť...

Kombinovaný očkovací prostriedok obsahujúci povrchový antigén Hepatitis B

Načítavanie...

Číslo patentu: 280702

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hauser Pierre, Petre Jean

MPK: A61K 39/295, A61K 39/39

Značky: hepatitis, antigen, obsahujúci, prostriedok, očkovací, kombinovaný, povrchový

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilné a účinné multivalentné očkovacie zmesi zahrnujúce povrchový antigén Hepatitis B (HBsAg), kde zložka HBsAg je stabilná počas jedného týždňa pri 37 °C a je vysoko imunogénna, napríklad keď je podávaná deťom. Prípravky obsahujú HBsAg a aspoň 1 iný antigén vybratý zo skupiny antigénov proti Diftérii tetanu, pertussis, inaktivovanému poliovírusu Haemophilus influenzae b a Hepatitis A, adsorbované na fosforečnan hlinitý alebo na hydroxid...

Inaktivovaný antigen viru slizniční choroby skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269885

Dátum: 14.05.1990

Autori: Štěpánek Jan, Pšíkal Ivan, Dedek Ladislav, Chlupová Lenka

MPK: A61K 39/12

Značky: inaktivovaný, choroby, slizniční, antigen, skotu

Text:

...uvedených nedostatků sněřuje inaktivovaný antigen viru sliznični choroby skotu o vysoké specifitě a inunogenni účinnosti pro použití v serologické diagnostice a k imunizaci zvířat, připravitelný ze sekundární buněčné kultury telecích varlat, získané známým postupom, ínfikovánín buněk knenem CAM V~ 28, jejich znrazenín na teplotu nižší než -20 °c a rozmrazenín při teplotě v roznezí 4 °c až 20 °C za vzniku lyzátu infikovaných buněk,...