Patenty so značkou «anténa»

Anténa pre počítačovú komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4439

Dátum: 04.05.2006

Autori: Labun Ján, Šaňo Imrich

MPK: H01Q 9/00

Značky: komunikáciu, počítačovú, anténa

Text:

...strany je rozoberateľne pripevnený na najmenej jednu spevňovaciu nosnú lištu, ktorá je cez najmenej jeden dištančný krúžok rozoberateľne pripevnená na najmenej jeden žiarič,ktorý je na najmenej jednom povrchu opatrený žiaričovou elektricky vodivou mikrovrstvou a ktorý je cez najmenej jeden propojovací konektor rozoberateľne pripevnený naspevňovaciu nosnú lištu, ktorá je cez prepojovací konektor rozoberateľne pripevnená na reflektor.Je...

Induktívny miniatúrny konštrukčný prvok, najmä anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1653

Dátum: 02.10.2004

Autori: Lueg-althoff Joachim, Thiel Viktor, Swoboda Eugeniusz

MPK: H01F 41/04, H01Q 21/24, H01Q 1/22...

Značky: induktívny, miniatúrny, najmä, anténa, prvok, konštrukčný

Text:

...platne. Vnútorné okraje vybraní cievkovej platne a s ňou hraničiacej časti spodku cievkovej platne môžu mat kovový povlak. Rohy a výstupky cievkovej platne, okolo ktorej sú ovinuté konce vinutí tretieho cievkového vinutia a s nimi hrničiace časti na spodku cievkovej platne tiež môžu mat kovový povlak. Týmto spôsobom sú vytvorené pripojovacie kontakty na spodnej strane cievkovej platne, s ktorými možno prepojiť konce vinutí...

Satelitná anténa s fotovoltaickými prvkami na napájanie prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1816

Dátum: 26.08.2004

Autori: Ten Haaft Andreas, Ten Haaft Michael

MPK: H01Q 1/44, H01Q 1/12, H01Q 1/32...

Značky: napájanie, prvkami, prúdom, anténa, fotovoltaickými, satelitná

Text:

...účelom sú po centrálnej časti reflektora parabolickejantény rozmíestené solárne články prispôsobenézakrivenie reflektora, ktoré by mali byťpriestupné pre elektromagnetické vlny.Znázornené usporiadanie obsahuje tiež motor pre nastavovanie parabolickej antény na jeden alebo viac satelitov, avšak v zásade sa vychádza z toho, že poloha antény pri nastavení na jeden geostacionárny satelit, ako napríklad ASTRA, sa automaticky nachádza aj vo vhodnej...

Skrytá anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2082

Dátum: 23.07.2004

Autor: Hopley Ian Benjamin

MPK: H01Q 1/44, H01Q 1/32, H01Q 1/38...

Značky: anténa, skrytá

Text:

...na pozdĺžny smer pásikov. Toto však nie je vždy tak vbezprostrednej blízkosti antény akonkávny povrch reflektora znamená, že E-3 vektor bude na neho dopadať pri rôznych uhloch. Preto, toto usporiadanie nie je také účinné ako matrica panelov opísaná vyššie.Panely môžu byť každý samostatne namontovaný na podklade alebo môžu byť vytvorené narezaním opticky retlexnej vodivej vrstvy, ktorá bola namontovaná na nevodivý podklad. Pokým sú zárezy...

Anténa, predovšetkým na mobilný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1981

Dátum: 07.10.1998

Autor: Cseh Peter

MPK: H01Q 3/00, H04M 1/02, H01Q 9/06...

Značky: prístroj, predovšetkým, anténa, mobilný, telefónny

Text:

...významnú úlohu.Predložený úžitkový vzor si kladie za cieľ znižit pôsobenie škodlivýchUvedená úloha je podľa predloženého úžitkového vzoru vyriešená tým, že anténa mobilného telefónneho prístroja, ktorá je zdrojom spomínaného škodlivého žiarenia, je na časti svojho povrchu pokrytá tieniacou látkou, pohlcujúcou toto žiarenie. Výhodné je, akje pokrytá približne plovica pozdlžneho povrchu antény, a to tá, ktorá je pri používaní privrátená k...

Polvlnová dipólová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280107

Dátum: 06.05.1998

Autor: Piole Philippe

MPK: H01Q 9/16

Značky: anténa, dipólová, polvlnová

Zhrnutie / Anotácia:

Smerová anténa (A) s malou veľkosťou na vysielanie v pásme FM je vybavená napájaným vyžarujúcim zdrojom (1) typu polvlnového dipólu a nenapájaným vyžarujúcim zdrojom (2). Nenapájaný zdroj (2) sa skladá z aspoň jedného podlhovastého vodiča (21, 22) usporiadaného v pozdĺžnej osi (H1-H1, H2-H2) a pretínajúceho pozdĺžnu os (D-D) napájaného zdroja (1). Dĺžky napájaného zdroja (1) a podlhovastého vodiča (21, 22), práve tak, ako ich vzájomné pozície...

Anténa pre príjem VHF a UHF signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 180

Dátum: 11.08.1993

Autor: Lajtoš Dušan

MPK: H01Q 5/00

Značky: anténa, příjem, signálov

Text:

...antény je v mieste príjmu silných a stredne silných signálov.Výhodou sú podstatne menšie rozmery oproti anténa rovnakých parametrov odvodenej od antény YAGI resp. logaritmicko - periodickej antény najmä v smere príjmu.Konštrukcia antény je jednoduchá, tiež jej upevnenie. Výhodné je jej použitie v prostrediach s nehomogénnvm elektro magnetickým poľom vysielača.Priestorové usporiadanie prvkov antény VHF / UHF pre príjem signálov o...

Přenosná anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267613

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baxa Karel, Macoun Jindra

MPK: H01Q 9/16

Značky: anténa, prenosná

Text:

...rychlejšího nastavení požadovaných parametrů antény a její jednodušší výroba.Přenosná anténa podle vynálezu bude blíže popsána v příkladovém provedení podle příloženého vyobrazení. Sestává z horní a dolní částí dipólového zářiče a v podstatě tvoří anténu typu rukávový dipól. Horní Část Al dipćlového zářiče 5 je tvořena úsekem vnitřního vodiče lg napájecího koaxiálního kabelu l, zbaveného v délce úseku vnitřního vodiče lb stínění lg....

Letadlová skládaná unipólová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 256457

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kůrka Vladimír, Kolmačka František

MPK: H01Q 1/28

Značky: skládaná, unipólová, anténa, letadlová

Text:

...kmitočtů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje uspořádání letadlové skládané unípőlové antény podle vynálezu, eeatévající z aktívního prvku, pasivního prvku a protivéhy. Podstata vynélezu apočívé v tom, že v uvedeném provedení je napájení signélní svítílny tvořeno neatíněným napéjeoím přívodem ve tvaru vodiče, vedeným těeně podél paeivního prvku a mechanicky a ním epojenýn,zatímco druhý napájecí přívod je tvořen pasívním prvken ekládaného...

Laditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 255966

Dátum: 15.04.1988

Autor: Nachtmann Tomáš

MPK: H01Q 7/00

Značky: anténa, smyčková, laditelná, smerová, selektivní, souměrná, stíněná

Text:

...nedostatky odstraňuje laditelná selektivní smyčková souměrná stíněná směrová anténa, napájená nesouměrným napáječem, se smyčkou provedenou z koaxiálního kabelu podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že dvojitý ladicí kondenzátor je zapojen ve Spodní části stíněné smyčky, nesymetrícký napáječ příjímače (vysílače) je připojen paralelně k jedné polovině dvojitého ladicího kondenzátoru a ke druhé polovině dvojitého ladicího...

Laditelná selektivní anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 255814

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nachtmann Tomáš

MPK: H01Q 7/00

Značky: selektivní, laditelná, anténa

Text:

...při příjmu, při vysílání potlačuje nežádoucí vyzařování. Je jednoduše laditelná, podstatně kratší než čtvrtina vlnové délky, může být umístěna vně budovy, což zvyšuje účinnost eliminováním útlumu elektromagnetických vln budovou. Anténa je po svinutí snadno transportovatelná. Při použití pro zvláštní účely je její výhodou i nenapadná instalace.Z vysokofrekvenčních důvodů není třeba anténu uzemňovat, pouze pro ochranu před účinky atmosférické...

Letadlová skládaná unipólová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 255008

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kůrka Vladimír, Kolmačka František

MPK: H01Q 1/28

Značky: unipólová, anténa, letadlová, skládaná

Text:

...aoučáat antény spojene o ukoatřeným pasivním prvkom okládaného unipőlu a o protiváhou, realisovanou vodivým potahem částí letadlo.Výhody ře eqí podle vynálezu spočívají v tom, že v jednom provedšähgprvého napájecího přívodu k sígnální ovítilnš o ukostřoným paoívním prvkom akládanáho unipőlu a protiváhou a ve druhém provedení, etínění napájecích přívodů k aignální avítilně,jsou přímou součástí antény, takže napájecí přívody signální ovítilny v...

Kursová laděná anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 246540

Dátum: 15.12.1987

Autor: Matijíeek Josef

MPK: H01Q 9/28

Značky: anténa, kursová, laděná

Text:

...a vedení ponechat naprázdno, nebo spojit nakrátko podle potřebné reaktance.Uspořádáni kursové lauděné antény zaměřené na vytvoření antény na desce A dvoustranného plošného spoje na základě obecně platného uspořádání znázorněného na obr. 1, je zřejmě při pohledu shora na obr. 2 a při pohledu zdola na obr. 3. Anténní smyčka A 1 je vytvořena vodivými polepy A 1 a a A 1 b na horní straně dielektricke desky A 6 plošného spoje a vodívým polepem A...

Smyčková aktivní anténa s malým šumem pro příjem krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 253071

Dátum: 15.10.1987

Autori: Radomskij Jaromír, Fornůsek Ctibor

MPK: H01Q 7/00

Značky: anténa, aktivní, šumem, smyčková, malým, příjem, krátkých

Text:

...průměru. Velikost ekvivalentní šumové teploty smyčkové aktivní antény lze podstatným způsobem ovlivnit i řešením vazebního obvodu jednozávitové smyčkové antény se vstupním obvodem zesilovače. Ekvivalentní šumová teplota zesilovače je funkcí komplexní proměnné pžedstavované impedancí zdroje signálu traneformované na vstup zesilovače. Některá známá provedení smyčkových aktivních antén řeší vazební obvod útlumovým článkem zapojeným v obvodu...

Trychtýřová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252404

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kříž Josef, Kupčák Dominik

MPK: H01Q 13/00

Značky: trychtýřová, anténa

Text:

...propojeny podélnými kovovými kolíky. VVýhodou nového uspořádání trychtýřové antény je, že se zamezí buzení vidů TM s nejnižšími vídovými čísly a nemění se impedanční přizpůáobení, ani diferenciální fázový posun.Připojený výkres znázorňuje provedení vynálezu. Anténa je tvořana.znamým trychtýřem, přičemž mezi kratší stěny trychtýře g jsou vložany dva rovnoběžné kompenzační kovové kolíky g. Kompenzační kovové kolíky g jsou.rozděleny na...

Miniaturní šroubovicová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 248648

Dátum: 12.02.1987

Autori: Macoun Jindra, Baxa Karel

MPK: H01Q 9/28

Značky: miniaturní, šroubovicová, anténa

Text:

...hodnotu kapacity LC obvodu antény vyréběx miniaturní šroubovicové antény pro různé, frekvenčně i podstatné odlišné kmitočtové pásma.Vzhledem k tomu, že jedna část kapacity antény je tvořeno konektorem, ktorý se přímo,to je případně 1 bez použití koaxiálního kabelu pŕipojuje k redioetanici, vzniká možnost použít miniaturní širokopásmové antény pro různé radiostanice se stejnou vstupní impedancí, takže se anténa podle vynálezu stává prakticky...

Parabolická trychtýřová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 231348

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kříž Josef

MPK: H01Q 13/02

Značky: trychtýřová, anténa, parabolická

Zhrnutie / Anotácia:

Parabolická trychtýřová anténa se širokopásmovými vlastnostmi a PSV < 1,6. . Vynález řeší konstrukci napájecí trychtýřové části parabolických antén. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vodivé stěny trychtýře jsou v E rovině opatřeny drážkováním, které vytváří podmínky pro existenci a šíření hybridních modulů.

Vysílací T – anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219240

Dátum: 15.08.1985

Autor: Jindra Zdeněk

Značky: anténa, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílací T-anténa s kapacitní zátěží ve tvaru vícedrátové vodorovné harfy, která má dva vertikální svody, z nichž jeden je tvořen svislou harfou svodu a druhý svodem a oba tyto vertikální svody jsou na horních koncích vodivě spojeny s vodiči vícedrátové vodorovné harfy, izolovaně zavěšené ve vrcholech nosných stožárů, přičemž svislá harfa svodu je na svém spodním konci opatřena trvale izolátorem svislé harfy svodu, nad kterým je k ní připojen...

Logaritmicko-periodická anténa s dvoudrátovými dipólovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218949

Dátum: 15.06.1985

Autori: Jeřábek Luděk, Radomskij Jaromír

Značky: prvky, anténa, logaritmicko-periodická, dipólovými, dvoudrátovými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení konstantního vlnového odporu dipólových prvků logaritmicko-periodické antény. Tento požadavek se řeší takovým uspořádáním struktury antény, při němž její dipólové prvky sestávají ze dvou různoběžných drátů, které v místě připojení k napájecí lince svírají vzájemný úhel přímo úměrný poměru délky ramene dipólu k průměru drátu. Tímto způsobem lze dosáhnout konstantní vlnový odpor všech dipólových prvků struktury a tedy...

Korálková anténa pre prenosné prijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218640

Dátum: 01.06.1985

Autor: Poláček Milan

Značky: prijímače, prenosné, korálková, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania antény pre prenosné prijímače pásiem KV a VKV, pre súpravy diaľkového ovládania, najmä hračiek a modelov. Podstatou vynálezu je, že na elektricky vodivé lanko sú navlečené korálky, ktoré sú na jednom konci fixované koncovkou a na druhom konci napínacím mechanizmom. Taktiež je možné anténu usporiadať tak, že na oboch koncoch, korálky fixuje napínací mechanizmus. Možno využiť vo výrobkoch spotrebnej...

Letadlová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227072

Dátum: 01.01.1985

Autor: Kolmačka František

Značky: anténa, letadlová

Zhrnutie / Anotácia:

Letadlová anténa tvořená límcovým dipólem sestávajícím z dolního dílu s přírubou a izolátorem odděleného horního dílu význačná tím, že koaxiální vedení (6) je připojeno jedním koncem vnějšího vodiče (7) k přírubě (2) dolního dílu (1) antény, v němž je izolovaně uloženo, zatím co druhý konec vnějšího vodiče (7) je připojen k hornímu dílu (4) antény přičemž střední vodič (8) koaxiálního vedení (6) je připojen k hornímu konci dolního dílu (1)...

Unipólová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 229649

Dátum: 01.11.1984

Autori: Németh Mihály, Budapesti Rádiotechnikai Gyár

MPK: H01Q 9/18

Značky: unipólová, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Unipólová anténa se čtvrtvlnným rezonančním zářičem, vyrobená z duté trubice, kde centrální zemní tyč je uspořádána tak, aby s vnitřní válcovou stěnou tyče zářiče vytvořila část zkratovaného vedení, které má elektrickou délku v podstatě rovnou čtvrtině vlnové délky, ve které kombinovaná část vedení je připojena s jejími odbočnými body paralelně ke vstupním svorkám antény, čímž susceptance představovaná kombinovanou částí vedení je schopna...

Rozhlasová vysílací anténa pro střední a dlouhé vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215531

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mašín Miloš, Trčka Stanislav, Bradáč Jindřich

Značky: vysílací, střední, rozhlasová, anténa, dlouhé

Zhrnutie / Anotácia:

Rozhlasová vysílací anténa pro střední a dlouhé vlny ve tvaru klecovitého pseudokoncentrického unipólu mající nosný stožár obklopený pláštěm v patě antény izolovaným od zemní sítě, vyznačující se tím, že kotevní lana (2) nosného stožáru (1) jsou galvanicky spojeny se zemní sítí (4).

Drátová anténa se sníženou indukčností

Načítavanie...

Číslo patentu: 224231

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rumler Aleš

Značky: anténa, drátová, sníženou, indukčnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Drátová anténa se sníženou indukčností, vyznačující se tím, že sestává z ploché spirály z bifilárního vinutí (2) upevněného neb zapouzdřeného v elektricky izolačním magneticky prostupném nosiči (1).

Elektricky krátká vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217096

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: elektricky, vysílací, krátká, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky krátká vysílací anténa s vodivými, od země izolovanými kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru v jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) a spodní kotva (3) je na horním konci spojena vodivě s anténním stožárem (1) a ve spodní části jsou obě kotvy (2,3) nad kotevním izolátorem (4) kotevního bloku (5) navzájem spojeny vodivou spojkou (6), přičemž ke střední části...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217093

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, širokopásmová, anténa, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález si klade za úkol vyřešit anténu, jejíž impedanční průběh, který je v širokých mezích přizpůsobitelný na 50 ohmů, je získán elektrickým využitím struktury stávajících mechanických kotev, a to s minimálními doplňky. Zároveň má být celá anténní izolační výstroj chráněna proti účinkům atmosférické elektřiny tím, že všechny elementy antény jsou přímo uzemněny. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že každá vrchní kotva je na horním...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217090

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, uzemněná, širokopásmová, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je na horním konci spojena s vrcholovou oblastí anténního stožáru (l) a ve spodní části je nad kotevním izolátore (4) kotevního bloku (5) spojena vodivou spojkou (6) se spodní částí spod ní kotvy (3), která je svým horním koncem připojena přes izolátor...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217094

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, vysílací, širokopásmová, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je na horním konci spojena vodivě s vrcholovou částí anténního stožáru (l) a ve své spodní části je nad kotevním izolátorem (4) kotevního bloku (5) spojena vodivou spojkou (6) se spolní částí spodní kotvy (3), která je svým horním koncem vodivě připevněna ke...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216460

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, vysílací, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým spodním koncem připojena ke kotevnímu bloku (5) a svým horním koncem prostřednictvím...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216459

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, vysílací, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým horním koncem připojena přes kotevní izolátor (4´) ke střední části anténního stožáru...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216458

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: uzemněná, anténa, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněné vysílací anténa a kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým horním koncem připojena vodivě ke střední části anténního stožáru (1), spodním koncem...

Elektricky krátká vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216457

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, krátká, elektricky, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky krátká vysílací anténa s vodivými, od země izolovanými kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačené tím, že každá vrchní kotva (2) a spodní kotva (3) je na horním konci spojena vodivě s anténním stožárem (1) a ve spodní části je přes kotevní izolátor (4) samostatně připojena ke kotevnímu bloku, a ke střední části spodní kotvy (3) je vodivě připojen horní...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215341

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: zátěží, vysílací, vrcholovou, kapacitní, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájená v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény s větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215340

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, anténa, vrcholovou, kapacitní, zátěží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájena v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény a větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215339

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, zátěží, kapacitní, vrcholovou, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájená v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény a větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací a přijímací rámová anténa, zejména pro pasivní identifikační rezonátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215335

Dátum: 31.05.1984

Autori: Koula Adolf, Hašlar Ladislav

Značky: anténa, zejména, přijímací, pasivní, rezonátor, vysílací, rámová, identifikační

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílací a přijímací rámová anténa, zejména pro pasívní identifikační rezonátor. Je tvořena základním rámem, který sestává z vnitřního profilovaného dílu a vnějšího krycího dílu, obojí ze syntetické hmoty. V dutině mezi nimi je na nosných můstcích utaženo anténní vinutí. Anténa je určena, zejména pro aktivaci pasívního rezonátoru na identifikovaném kusu dobytka, procházejícím rámovou anténou podle vynálezu.

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214557

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, kapacitní, vrcholovou, anténa, zátěží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény, s vrcholovou kapacitní zátěží, která má svislý prvek, tvořený vodičem a pláštěm sestávajícím alespoň ze dvou lan nebo drátů, a horní konec vodiče tohoto svislého prvku je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, přičemž napájecí zdroj je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšení elektrické účinnosti antény a možnost zmenšení nebo...

Vysílací antena s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214556

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vrcholovou, zátěží, kapacitní, anténa, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která má vertikální část, jejíž horní konec je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, přičemž napájecí zdroj je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti antény a možnost optimalizace anténního systému. Podstata řešení spočívá v tom, že spodní konec vertikální části je připojen přes...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214555

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: kapacitní, vysílací, zátěží, anténa, vrcholovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která má vertikální část, jejíž horní konec je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, a jejíž spodní konec je připojen k napájecímu zdroji, který je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšit účinnost antény. Podstata řešení spočívá v tom, že mezi horizontálním kapacitním prodloužením a na pájecím...