Patenty so značkou «anilinu»

Spôsob opätovného použitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286726

Dátum: 12.03.2009

Autori: Mrllák Jozef, Vrbovský Peter, Takáčová Adriana, Uhlár Ján, Protuš Roman, Horák Jaroslav

MPK: C07B 61/00, B01J 31/02, B01J 27/00...

Značky: opätovného, katalyzátora, spôsob, fluoroboritého, použitia, anilinu, difenylaminu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata opätovného použitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu spočíva v tom, že časť katalyzátora, pozostávajúca z použitého katalyzátora vyextrahovaného z reakčnej zmesi a prípadne zahusteného na obsah vody 95 až 35 % hmotn., sa zhomogenizuje s čerstvým katalyzátorom pri teplote 20 až 60 °C v pomere použitý katalyzátor : čerstvý katalyzátor 1 : 0,001 až 100, pričom sa v prípade potreby doplní voda na hodnotu 95 až 35...

Alkylácia kruhu anilínu alebo anilínových derivátov pomocou iónovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9314

Dátum: 01.12.2006

Autori: Wang Jin-yun, Hobbs Steven, Stieber Joseph, Madabusi Venkat

MPK: C07C 211/45, C07C 211/47, C07C 209/68...

Značky: iónovej, anilínových, alkylácia, anilinu, derivátov, kvapaliny, pomocou, kruhu

Text:

...zahrievania. Lewisova kyselina je halogenid kovu. Vhodné halogenidy kovov Lewisovej kyseliny zahŕňajú chlorid hlinitý, bromid hlinitý, trichlorid india, trichlorid gália, pentachlorid nióbu, pentachlorid tantalu, tetrachltvrid títánia, trilluorid bóru. ćterát tritluorídu bóru, trichlorid bóru, chiorid železitý, a chlorid zirkonitý.Alkyl kvartérna sol kovu môže byť kvartérna sol amónia, aikylfosfónium soľ,alkylimidazoi soľ, alkyltriazol...

Spôsob asymetrickej syntézy N-chránený-4-chlór-2-[ [(R)-cyklopropyletinyl-hydroxy-trifluórmetyl]-metyl] anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282412

Dátum: 21.12.2001

Autori: Corley Edward, Thompson Andrew, Yasuda Nobuyoshi, Grabowski Edward

MPK: C07C 215/68, C07C 213/00, C07C 217/58...

Značky: r)-cyklopropyletinyl-hydroxy-trifluórmetyl]-metyl, anilinu, syntézy, n-chránený-4-chlór-2, spôsob, asymetrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy vysoko účinného inhibítora reverznej transkriptázy HIV (A) využívajúci acetylid a trifluórmetylketón, ktorým vzniká chirálny produkt v prítomnosti chirálneho aminoalkoholu.

Způsob využití kondenzačního tepla par při oddestilování předků při čištění surového anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260584

Dátum: 15.12.1998

Autor: Rozinek Radovan

MPK: B01D 3/32

Značky: způsob, využití, kondenzačního, tepla, surového, anilinu, oddestilování, čištění, předku

Text:

...látek a rozpouštěné vody takto aískunýäni 1 in vrací do nástŕíku prvního dsstilečního stupně, přičemž anilin z prvního destilačního stupně, zbavených níževroucích látek a vody, se nastřikuje do třetího destilačního stupně, kde se oddestíluje převážně část čistého snilinu a patový produkt se nastřikuje do štvrtého destilačního stupně, kde se oddestiluje zbylá část anilinu, se provádí tak, že kondenzační teplo par,vystupujících z prvního...

Spôsob výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280701

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mrlák Jozef, Uhlár Ján, Horák Jaroslav, Kukučka Ľubomír, Sikorai Štefan

MPK: C07C 211/55, B01J 27/24, C07C 209/60...

Značky: difenylaminu, anilinu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby difenylamínu z anilínu spočívajúci v tom, že sa reakcia katalyzuje zmesou fluoroboritých zlúčenín pozostávajúcich z fluoroboritanov amónnych hydrolyzujúcich s CaCl2 pri teplote 20 °C a NH4BF4 v hmotnostnom pomere 1 : 0,01 až 99. Amónnou soľou hydrolyzujúcou s CaCl2 pri teplote 20 °C je NH4BF3OH, NH4BF2(OH)2, NH4BF(OH)3 a (NH4)2B3O3F4OH. Celkové množstvo katalyzátora je 0,1 až 6 % hmotn., vzťahované na anilín. Časť...

Spôsob výroby 2-alkyl -6- metyl -N- /1′-metoxy -2′- propyl/- anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280155

Dátum: 06.07.1994

Autori: Radimerski Paul, Flatt Peter, Bader Rolf

MPK: B01J 23/42, C07B 37/02, C07B 31/00...

Značky: 1'-metoxy, metyl, 2-alkyl, výroby, spôsob, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 2-alkyl-6-metyl-N-/1'-metoxy-2'-propyl/-anilínu katalytickou reduktívnou alkyláciou, pri ktorej reaguje najmenej jeden mólekvivalent metoxyacetónu s jedným mólekvivalentom 2-alkyl-6-metylanilínu v kvapalnom prostredí, bez prídavku ďalšieho rozpúšťadla, v prítomnosti platiny na uhlí ako katalyzátora a kyslého ko-katalyzátora, pri tlaku vodíka 2.10exp(5) až 1.10exp(6) Pa a pri teplote 20 až 80 °C reakčná zmes od začiatku...

Způsob stanovení alkoxysubstituovaných anilínů, acetanilidů a fenylizokyanátů a bazických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269055

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beneš Luděk, Stuchlík Josef, Beneš Karel, Štefek Milan, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/00

Značky: způsob, acetanilidů, alkoholů, bazických, anilinu, fenylizokyanátů, stanovení, alkoxysubstituovaných

Text:

...nethylovýni I fenylovýni akupinaui v ponězu 1 1, a použití prograaovanáho teplotního gradientn ternostatu. Vyhodnocení ee provede metodou vnějlího standardu nebo porovnání ploch píku aledovaná komponenty sa auaou ploch všech píkd chrouatogranu. Pro vyhodnocení je možno místo plochy píku hrát v uvahu výšku píku.Následující příklady způsob stanovení podle vynálezu pouze dokládají, ale neonezují.Podmínky. Plynový ehroaatograf ve spoJeni a...

Dopravní prostředek pro transport anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268931

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prchal Miloslav, Drnovský Jiří, Hejda Zdeněk

MPK: B61D 5/00, F16C 1/14, B65D 88/02...

Značky: dopravní, anilinu, transport, prostředek

Text:

...nutné. Technicke řaäeni problému traneportu enilinu druhu A spočíva tedy v nehrazení aeterialu, ze kterého jaou vyrobeny železniční nádržkove vozy, e dále v odstranění nutnosti vytvářet ochrannou inertní etaoafóru.Protože ČSN 65 8640 i noree ST SEV 5109-B 5 předepiaují pro transport anilinu druhu A použití chroaniklove oceli tř. 17 a dueíkovou ochrannou atmosféru, znamená využití předmětu vynálezu podetatný ekonomický přínoe, který spočíva v...

Způsob regenerace a recirkulace odpadních vod z výroby difenylguanidinu připraveného reakcí anilínu a chlorkyanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266164

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: C02F 1/00

Značky: recirkulace, reakcí, anilinu, způsob, regenerace, výroby, odpadních, difenylguanidinu, chlorkyanem, připraveného

Text:

...se vypírají zneutrallzovanými odpadními vodamiz výroby chlorkyanu. Tyto prací vody obsahují 6 až 12 Nacl, menší množství kyanidu a kyanatanu sodného a amonnéeole chlorid a mravenčan. V přímém styku se spalinami ss ohřejí na teplotu 100 až 110 °C. Dispergovaný chlorid a uhličitan sodný se ze spalín vyperoua podstatná část vody se 2 pracího roztoku odpaří a dojde tak k jeho zahuštění, takžena výstupu 2 vypíracího zařízení obsahuje 20 až 30 S...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel, Grapl Jiří

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74

Značky: kobaltového, hydrogenaci, způsob, aktivace, katalyzátoru, selektivní, anilinu

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Způsob odvodu tepla vzniklého v adiabatickém reaktoru při výrobě anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263430

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozinek Radovan, Lubojacký Jaromír, Bancíř Karel

MPK: C07C 87/52

Značky: vzniklého, způsob, anilinu, reaktoru, adiabatickém, tepla, výrobe, odvodu

Text:

...za tlaku 0,7 až 2,5 Mľe za vzniku vodní páry a teprve poté se další část tepla předá vodíku vstupujícímu do reakce a nitrobenzenu vstupudícímu do reakce arnásledně se zbylá část tepla odvede chladící vodou. Výhodou způsobu odvodu tepla podle vynálezu je kromědokonalého využití reakčního tepla vznikľěho v adiabstickém reaktoru zabezpečení revnoměrného přívodu tepla nastřikovaným nitrobenzenem a vodíkem do sytíoí kolony a tedy i zlepšení...

Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lubojacký Jaromír, Grapl Jiří, Lavina Pavel, Pavlas Pavel

MPK: B01J 23/94

Značky: kobaltového, anilinu, regenerace, cyklohexylamin, katalyzátoru, hydrogenaci, způsob

Text:

...je mnohem kratší. Důsledkem všech uvedených výhod je celkové prodloužení životnosti katalyzátoru a snížení jeho jednicové spotřeby při současných ůsporách energie, pracovních sil a zvýšení roční výroby oproti způsobu vedení procesu bez regeneraee nebo s regenerací kyslíkem.q) Regeneraci katalyzátoru lze provést jinými organickými kapalinami jako aceton,benzen, metylisohutylketon a anilin.Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru dle...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rosenthal Jakub, Pašek Josef, Círová Alena, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel

MPK: C07C 87/36, C07C 85/24

Značky: katalytické, zvýšení, cyklohexylamin, procesu, hydrogenace, selektivity, anilinu, způsob

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Addejsek Lubomír, Bloch Petr, Klimeš Milan, Zubek Vlastimil, Troják František

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74, B01J 23/94...

Značky: katalyzátoru, anilinu, způsob, hydrogenaci, selektivní, kobaltového, cyklohexylamin, reaktivace, stabilizovaného

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Způsob výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231717

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lubojacký Jaromír, Hejda Zdeněk, Bancíř Karel, Pavlas Pavel, Pexidr Václav, Marek Jaroslav

MPK: C07C 87/52

Značky: fázi, zařízení, vodíkem, katalytickou, výroby, provádění, hydrogenaci, způsob, plynné, nitrobenzenu, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje snížit spotřebu katalyzátoru při výrobě anilinu z nitrobenzenu v plynné fázi. Podstatou vynálezu je střídání směru toku reakční směsi v průběhu hydrogenačního cyklu při katalytické hydrogenaci nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi. Reaktorový uzel je tvořen kombinací reaktoru izotermního a adiabatického. Součástí předmětu vynálezu je také zařízení k provádění způsobu.

Způsob výroby anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220816

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír

Značky: výroby, způsob, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby anilinu hydrogenací nitrobenzenu v plynné fázi na měděných katalyzátorech za tlaku 150 až 500 kPa a řeší otázku zvýšení životnosti katalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v trubkovém reaktoru použije katalyzátoru s definovanou rychlostí rozpadu. Čerstvý katalyzátor pracuje při teplotě chladicí vody 160 až 180 °C a molárním poměru hydrogenační plyn/nitrobenzen 15 až 50, dezaktivovaný katalyzátor při...

Způsob výměny tepla při kontinuální výrobě difenylaminu z anilinu v kapalné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218217

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pašek Josef, Mašek Ján, Marek Tibor, Řežábek Antonín

Značky: způsob, kapalné, difenylaminu, anilinu, výrobe, tepla, fázi, výměny, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výměny tepla při kontinuální výrobě difenylaminu z anilinu v kapalné fázi a za přítomnosti kyselých katalyzátorů, vyznačující se tím, že se reakční směs, tvořená difenylantinem, anilinem a katalyzátorem o teplotě 270 až 360 °C a tlaku 1,5 až 3,0 MPa, podrobí adiabatické expanzi až na tlak 0,1 až 0,2 MPa, načež se odpařený anilin s difenylaminem dělí v koloně s účinností 2 až 4 teoretických pater o refluxním poměru 0,1 až 0,5, přičemž...

Způsob přípravy azových barviv na bázi bisoxyetylovaných derivátů anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215480

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kozlová Monika, Růžička Karel, Kovařík Vladimír

Značky: azových, anilinu, přípravy, bisoxyetylovaných, derivátů, barviv, bázi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy azových barviv na bázi bisoxyetylovaných derivátů anilinu tak, že se před kopulací pasivní komponenta ve vodném prostředí smísí při teplotě 40 až 70 °C s povrchově aktivními látkami v množství 1 až 5 % hm., vztaženo na obsah pasivní komponenty, a kopulace se provede při téže teplotě, načež se reakční směs neutralizuje na hodnotu pH 4,5 až 8 při teplotě 60 až 80 °C a vyloučené barvivo se izoluje.