Patenty so značkou «analýzy»

Experimentálne testovacie zariadenie na dynamické, termálne a tribologické analýzy komponentov kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7510

Dátum: 01.08.2016

Autori: Musil Miloš, Úradníček Juraj, Juhás Martin, Peciar Peter, Suchal Andrea

MPK: G01L 5/28, G01M 17/00

Značky: komponentov, analýzy, termálne, testovacie, zariadenie, kotúčových, experimentálne, dynamické, brzd, tribologické

Text:

...kotúčových bŕzd V axonometrickom pohľade. Na obrázku 3 je znázornená interakcia trecieho páru trecí materiál - kotúč.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa úžitkového vzoru sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto...

Spôsob vykonania analýzy, najmä stanovenia obsahu účinnej látky a jej čistoty, v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287897

Dátum: 15.02.2012

Autori: Mally Michael, Svoboda Michal, Kekulová Hana

MPK: C07C 303/00, A61K 31/277, B01D 43/00...

Značky: orálnej, riadeným, najmä, vykonania, čistoty, uvoľňovaním, analýzy, spôsob, účinnej, stanovenia, formě, liekovej, látky, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Analýza účinnej látky v orálnej liekovej forme s riadeným uvoľňovaním obsahujúcej polymér alebo kopolymér derivátov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a farmaceuticky účinnú polárnu látku vybranú zo skupiny sulfidov, derivátov kyselín sulfónových, sulfénových alebo sulfínových, amínov alebo amidov, pri ktorej sa účinná látka prevedie do roztoku pomocou dimetylsulfoxidu, prípadne rozpúšťadlovou zmesou, ktorá dimetylsulfoxid obsahuje.

Zariadenie a spôsob analýzy procesu tvarovania za tepla v laminovacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14284

Dátum: 21.06.2010

Autori: Hayer Sascha, Held Lothar

MPK: B29C 51/10, B29C 51/46

Značky: analýzy, procesu, zariadenie, tepla, tvarovania, laminovacom, zariadení, spôsob

Text:

...nie je s týmto zariadením možné. 0009 Preto je žiaduce zaistiť zariadenie .a postupy, ktoré umožnia, aby laminovací proces bol bezprostredne V jeho priebehu analyzovaný a mohli byť odhalené potenciálne slabé miesta0010 Analytické zariadenie s charakteristickými vlastnosťami patentového nároku 1 rieši úlohu zaistiť analytické zariadenie in-situ (priamo na mieste/ v mieste prevádzky) na analýzu procesu tvarovania za tepla v laminovacom...

Detekcia a kvalita kontroly regulačných T buniek pomocou DNA-metylačnej analýzy génu FoxP3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10066

Dátum: 28.02.2007

Autori: Hamann Alf, Baron Udo, Hühn Jochen, Olek Sven, Flöss Stefan

MPK: C12Q 1/68

Značky: detekcia, buniek, pomocou, regulačných, analýzy, kontroly, genů, dna-metylačnej, foxp3, kvalita

Text:

...fenotypy requlačných T buniek. Jeden fenotyp je definovaný pomocou kombinovanej expresieFoxP 3 okrem CD 4, CD 25 a CCR 5. Analýzy sú založené na analýze FACS a/alebo protilátky.0010 USZOO 3/170648 uverejňuje spôsob na identifikáciu zlúčeniny, ktorá moduluje hladinu expresie scurfin (FoxP 3) použitím reportéroveho génu ligovaného na scurfin promoter V pozadí mutovaného foxP 3 génu.0011 Aj ked takmer všetky bunky V jedincovi obsahujú presne...

Spôsob získania a analýzy populácie cicavcov s prakticky totožným metabolómom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7588

Dátum: 10.07.2006

Autori: Looser Ralf, Walk Tilmann, Wiemer Jan, Mellert Werner, Coelho Palermo Cunha Georgia, Ravenzwaay Bennard Van, Haake Volker

MPK: A01K 1/02, A01K 29/00, A01K 67/00...

Značky: prakticky, spôsob, cicavcov, získania, populácie, metabolómom, totožným, analýzy

Text:

...zlúčenín alebo liekov, za optimalizovaných podmienok. Techniky na získanie cicavcov s prakticky totožným metabolómom sú základom pre spoľahlivú a účinnú metabolómovú analýzu. Napriek existencii tejto potreby také techniky ešteVzhľadom na uvedené je technickým problémom, ktorý je základom predloženého vynálezu, poskytnutie metód uspokojujúcich vyššie uvedené potreby,t.j. poskytnutie populácie cicavcov, ktorá má v podstate totožný...

Použitie prietokovej cytometrickej analýzy na optimalizáciu stratégií bunkových bánk pre CHO bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5787

Dátum: 07.11.2005

Autori: Kaufmann Hitto, Fieder Juergen, Otto Ralf

MPK: G01N 33/569, A01N 1/02

Značky: analýzy, optimalizáciu, bunkových, použitie, cytometrickej, buňky, prietokovej, bánk, stratégií

Text:

...vraných fázach smrti apoptotických buniek, počas ktorých bunková membrána zostáva neporušená. PS expozícia je teda raným arozšíreným charakteristickým znakomodumierajúcich buniek. annexin V, patriaci do pred nedávnom objavenej rodiny proteínov, annexinov, s antikoagulačnými vlastnosťami sa ukázal byt užitočným nástrojom pri detekcii apoptotických buniek, pretože sa prednostne viaže k negatívne nabitým fosfolipidom, ako je PS, v prítomnosti C...

Spôsob analýzy nukleových kyselín molekulovou hybridizáciou a súprava na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5253

Dátum: 18.11.2004

Autori: Lepoivre Philippe, Roussel Sophie, Kummert Jean, Jijakli Mohammed Haissam, Dutrecq Olivier

MPK: A61B 10/00, G01N 1/02, C12M 1/26...

Značky: analýzy, molekulovou, tohto, spôsob, nukleových, súprava, kyselin, hybridizáciou, uskutočnenie, spôsobu

Text:

...etapy separàcie a etapy odobratia vyčlreného roztoku obsahujúceho nukleové kyseliny. Etapa separácie pozostáva výhodne z centrifugacie, pričom supernatantom je vyčirený roztok.0030 Analýza molekulovou hybridizáciou sa uskutočňuje výhodne pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).0031 Analýzu nukleových kyselín molekulovou hybridizáciou podľa vynálezu možno uskutočniť scieľom urćit prítomnosť patogénneho agensu vbiologickom...

Zariadenie a spôsob analýzy kvapalnej vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2694

Dátum: 18.11.2004

Autori: Grabowy Udo Heinrich, Busch Heinz Werner

MPK: G01N 21/85

Značky: analýzy, vzorky, spôsob, kvapalnej, zariadenie

Text:

...formed inartificial urine Journal of Crystal Growth, zväzok 233, c.Úlohou vynálezu je dať k dispozícii zariadenie a spôsob analýzy kvapalných vzoriek tak, aby sa mohla v lekárskej praxi alebo na klinike racionálne a bezpečne uskutočňovať analýza vzorky moču za účelom stanovenia Bonn-Risk-Index. Zariadenie by malo umožniť uskutočňovanie normalizovaného a čo najviacautomatizovaného spôsobu za vynaloženia nízkych nákladov.Táto úloha je...

Diagnostika alzheimerovej choroby na základe analýzy polymorfizmov IL-10 génov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6788

Dátum: 30.05.2003

Autori: Annoni Giorgio, Clerici Mario

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/74, G01N 33/68...

Značky: polymorfizmov, alzheimerovej, choroby, analýzy, il-10, diagnostika, základě, génov

Text:

...je vysoko polymorfný. Produkcia lL-10 je korelovaná s bialelickými polymorñzmami vpolohách -1082 (substitúcia guanínu za adenín), -819 (substitúcia tymínu za cytozin) a -592 (substitúcia adenínu za cytozin). Polymorñzmus v polohe -1082 leží v rámci Ets (E-tvventy-six speciñc)-like rozpoznávacieho miesta a môže ovplyvňovať viazanie tohto transkripčného faktora a preto menit aktiváciu transkripcie alela -1082 A koreluje s tvorbou lL-10 po...

Difraktometer a spôsob difrakčnej analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7633

Dátum: 21.01.2003

Autor: Berti Giovanni

MPK: G01N 23/00

Značky: difraktometer, analýzy, difrakčnej, spôsob

Text:

...os príjmu (10) môžu rotovať, pretože zdroj (7) a detektor (8) sú nesene primárnou Eulerovou kolískou (9).0026 Obr. 4 zobrazuje bočný pohľad na koncovú čast (6), ktorá zahrnuje dve Euierové kolísky a zobrazuje možnú implementáciu klbového mechanizmu primárnej Eulerovej kolísky (9) vzhľadom na sekundárnu Eulerovú kolísku (14). Táto primárna Eulerová kolíska (9) zahrnuje dva ozubené oblúky (21) a (21) vhodne spojené. Zdroj (7) a detektor (8) sa...

Spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa a prenosné zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 24

Dátum: 12.07.2002

Autori: Le Brusquet Laurent, Picard Dominique, Chauvin Sébastien, Fleury Gilles, Veysett Remy

MPK: G01R 29/08

Značky: poľa, analýzy, elektromagnetického, okolitého, vykonávanie, prenosné, spôsob, zariadenie

Text:

...základňových staníc tak, žeaplikuje kritérium výberu založený na štatistickyvyhodnotených vlastnostiach poľa vyžarovaného týmto typomstanice. Spôsob podľa vynálezu umožňuje výhodne merať intenzitu žiarenia základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie. Tieto intenzity potom môžu byť po extrapolácii na maximálnu prevádzku porovnávané s hraničnými hodnotami zodpovedajúcimi napr. referenčným úrovniam stanoveným príslušnými predpismi....

Spôsob analýzy homocysteínu a analytická súprava prípravkov na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281517

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sundrehagen Erling

MPK: C07D 307/32, C07H 15/14, C12Q 1/34...

Značky: homocysteínu, súprava, analýzy, analytická, spôsob, prípravkov, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia homocysteínu vo vzorke, napríklad v krvi, plazme alebo v moči, ktorá obsahuje kroky kontaktu uvedenej vzorky s enzýmom, premieňajúcim homocysteín, a aspoň s jedným substrátom zmieneného enzýmu, odlišným od homocysteínu, a stanovenie neoznačenej analyzovanej vzorky, zvolenej z ko-substrátu homocysteínu, a produktov premeny homocysteínu enzýmovou premenou homocysteínu účinkom zmieneného enzýmu, bez nutnosti chromatografického...

Způsob stanovení stopových koncentrací selenu v biologickém materiálu pomocí destruktivní neutronové aktivační analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269160

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kalousková Jana, Pavlík Ladislav, Drábek Karel

MPK: G01N 33/48

Značky: selénu, stanovení, stopových, materiálů, aktivační, způsob, analýzy, biologickém, neutrónové, destruktivní, koncentrací, pomocí

Text:

...Ť 1 5 hümámüi 3341141 l reterenčníní standard Jsou pouzdro ozćřçnr v aktivní Mně roman-u po dobu 15 .z zo hodim3/ Radíocheníohd ooparnoe a/ llínoraiizaoo pokrátkodobých radíonnklídd. ta. oo po troch týdneoh, jsou vzorky rozbs 10111, zvážonyo nínoralíaovdny na obd outd e odpařonín do sucha P 0180 51103ą 3294 - v tento případě je vlak nutno pŕod dallín postupe u každého vzorku upravit Pno/Po skončení ninoraliaaoa Jo ndionktímí aelen přovoden...

Spôsob analýzy ionogénnych látok pri výrobe 5-amino-4-chlór-2-fenylpyridazín-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268597

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pukáčová Anna, Ďulák Karol, Lúčanský Dušan

MPK: G01N 33/48

Značky: výrobe, spôsob, ionogénnych, analýzy, 5-amino-4-chlór-2-fenylpyridazín-3-ónu, látok

Text:

...selektivite, rýchlost, presnost a spolahlivosč sposobu analýzy ionooennych látok pri výrobe chloridazonu podla vynálezu a najmä to, že umožňuje technicky nenáročnú súčasnú kvantitativnu i kvalitativnu analýzu všetkých ionogennych látok pritonných vo vzorke, bez ich chemickej derivátizácia, poskytuje široké možnosti jeho uplatnenia najnH pri komplexnej uadzioperačnej analytickej kontrole technologického procesu výroby chloridazonu, W...

Spôsob analýzy kationických zložiek v materiáloch z prípravy gumárenských urýchľovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268572

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lúčanský Dušan, Kománová Emília, Kardoš Emil, Marák Jozef, Pukáčová Anna

MPK: G01N 27/26

Značky: urýchľovačov, přípravy, spôsob, zložiek, analýzy, materiáloch, gumárenských, kationických

Text:

...rom V odpovudajúooj zőuo aepąrovnnej látky konštantné a pro určitú látku ohnrnktoriutioki. nho nuunoňnonĺ nu vymlĺvn hlnvnn pri tvnlikntlvnąj nnnlýzn lĺnzok, ln-Io popłnöujo morąĺvýšku vlny un izotnuhoťoroogrnmo, rogintrovunú uaplnovaöom, n porovnał Ju a výškou vlny pradpoklndnnoj ltnndnrdnoj látky.Hlorou kvąntity pri lzotnohoforotlokej analýze Jo znan dĺžka zčny nnnlyzovnnoj látky.rKvnntitut 1 vnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnil...

Způsob termické analýzy na základě neutronové transmisivity materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268465

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vachuška Josef, Hrdlička Zbyněk, Peterka František

MPK: G01N 24/00

Značky: analýzy, neutrónové, materiálů, základě, způsob, termické, transmisivity

Text:

...nedostatok odstraňuje způsob termické analýzy na, základě neutronové transmisivity materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že materiál určený k analýze se prozařuje usměměným proudem neutronů za současného ohřevu v rozmezí teplot B 0 °C do 1200 °C podle druhu analyzovaněho materiálu, zároveň se polohově citlivým p-lbšným detektoreul neutronů měří hustota toku neutronů prošlých materiálem a z výsledků měření se vyhodnotí...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265169

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 21/78

Značky: způsob, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, sulfoftaleiny, analýzy

Text:

...405 nm. Minimální stanovi mol.dm 3 kresolsulfoftaleinu a třepáno s 2 omš chloroformu 1 minutu. Pokřivky činila 7 200 l.mol 1. cm 1. Neruší komponentný reálného vzorku.Byl imitován provozní krevní vzorek tak, že k 1,0 cm 3 krevní plasmy bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku l.102 30,4 cm 3 pipetován a přidáváno po 0,1 cms vodného roztoku 5.10 31-(14-fenylcyklohexyl)piperidinu. Odtud byl po 3mcl.dm 3 fenolsulfoftaleinu a doplňováno na...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu azobarvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265168

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 21/78

Značky: 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, způsob, azobarvivy, analýzy

Text:

...azobarvivy je nové, protože dostupná literatura neuvádí jeho aplikaci v technické praxi.Využití způsobu analýzy podle vynálezu přináší užitek V možnosti expresniho vyhodnocení vzorků, které obsahují 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin od mezní koncentrace 2.l 06 mo 1.dm 3při přesností metody vyjádřené relativní směrodatnou odchylkou Í 5 . P ř 1 k 1 a d 1Bylo odebráno po 1 cm 3 krevní plasmy a přidáno po 0,1 cm 3 roztoku 1.10-3 vzorku l-(1...

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu v rastlinných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264989

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jonas František, Klimáčková Margaréta, Kurucová Magda, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: obsahu, množstiev, stopových, analýzy, kvantitatívnej, spôsob, rastlinných, materiáloch

Text:

...pri doteraz používaných spôsoboch Jednoduchosť, rýchlosť a presnosť spôsobu podľa vyná lezu ho predurčuje na využitie pri sériových analýzach veľkeho počtu vzoriek na obsah trimorfamidu v biologických substrátoch.Nasledujúci priklad ilustruje predmet vynálezu. P r 1 k 1 a dVšetky použité chemikálie a rozpúšťadlá boli analytickej čistoty, rozpúštadlá boli pred použitím predestilované s ponechaním jednotretinového destilačného zvyšku...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl) piperidinu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 264634

Dátum: 14.08.1989

Autori: Halámek Emil, Součková Libuše, Přikryl František

MPK: G01N 21/79

Značky: piperidinů, 1-(1-fenylcyklohexyl, způsob, nitrofenoly, analýzy

Text:

...relativní směrodatnou odchylkou 3 5 . P ř í k l a d 1Byl imitován reálný provozní vzorek moči tak, že k 1,0 cms moči bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku 1.103 mol.dm 3 roztoku vzorku a přidáno 1,6 cms tlumivého citrátového roztoku o pH 3, 0,2 cma vodného roztoku 4.l 04 mol.dm 3 3-methyl-4-nitrofenolu a třepáno s 2 cms ohloroformu 1 minutu. Po odstranění vodné vrstvy byla měřena absorbance při vlnové délce 380 nm. Minimální stanovitelná...

Způsob souběžné kvantitativní analýzy kyselin a níže a výšemolekulárních esterů v produktech z výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264614

Dátum: 14.08.1989

Autori: Parýzková Jana, Nováková Miluše

MPK: G01N 30/50

Značky: výroby, výšemolekulárních, níže, kvantitativní, produktech, analýzy, esterů, dimethyltereftalátu, způsob, souběžně, kyselin

Text:

...látek. Pro nezmáné látky se použijí kalibrační faktory nejbližších známých složek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu. Použije se kapilární kolona smočená stacionární fází typu silikonového oleje nebo polyglykolu, které jsou vázány na vnitřní povrch kolony fyzikálně nebo chemicky, případně jsou zesítovány chemickou vazbou.Způsob kvantitativní analýzy produktů z výroby DMT podle vynálezu je charakterizován vysokou...

Způsob analýzy diethylsergamidu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263333

Dátum: 11.04.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 23/06

Značky: diethylsergamidu, analýzy, sulfoftaleiny, způsob

Text:

...a((28) je počet solvatovaných molekul organického rozpouštědla vybraného ze skupiny zahrnující banzen, chloroform, 1,1,2,2-tetrachlorethan, tetrachlormethan, xylen nebo toluén.J Byl připraven vodný roztok 1.1 O 4 mo 1.dn-3 vzorku diethylly eergamidu. Bylo pipetováno 0,1 ona roztoku vzorku a přidáno1,9 cms tlumivóho citrátového roztoku 3,3,5,5-tetrahromkreso 1 sulfoftaleinu o pH 2 a třepáno s 2,0 cm 3 chloroformu 1 minutu. Po...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu 2,4-dinitro-1-naftoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262167

Dátum: 14.03.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 23/06

Značky: způsob, 2,4-dinitro-1-naftoly, analýzy, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu

Text:

...a ZA-dinitro-l-nattol-ä-sultonové kyseliany o pH 5,0 .na konečný objem 2,0 cm 5. Po extrakci chloroformem byla mětřensa absoribance rozt-oků iontových asociátů jpři VIÍIDVŠ Ldelce 430 nm. Rovnice kalibreční křivky činilakde A 1 a A 2 jsou hodnoty absorhance způ~ sobené 2,4-dinitro-l-naftol-ô-sultonovou kyselínou .a 2,é-ndinitro-lnnavftol-S-sulf-onovou kyselinou. Komcentrace l-ľ-fenylcyklohexyljpiperidinu označená c byla stan-ovitelná až do 80...

Způsob kvantitativní analýzy zbytkového nikotinonitrilu společně s nikotinamidem v produktech hydrolýzy nikotinonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262055

Dátum: 10.02.1989

Autori: Parýzková Jana, Nývltová Zora

MPK: G01N 30/02

Značky: nikotinamidem, způsob, analýzy, společné, nikotinonitrilu, kvantitativní, produktech, zbytkového, hydrolýzy

Text:

...kailbračnimi faktory, které se předem zjistí analýzou směsi o známém složení navážené ze standardnich látek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu.Kvantitativní výsledky metody jsou srovnatalné s v-ýsledky z vysoce účinné kapali 4nové Chromatografia, jak bylo ověřeno. Analýza kapllární plynovou chromatografii podle vynälezu je rychlá, nevyžaduje speciálnI úpravu vzorku a umožňuje stanovit i ma.lé koncentrace zbytkového...

Způsob analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261316

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přikryl František, Součková Libuše, Halámek Emil

MPK: G01N 21/00, G01N 21/75

Značky: analýzy, nitrofenoly, diethyllysergamidu, způsob

Text:

...3 a R je methyl, halogen nebo fenyl,při pH 1 až 3 a extrahuje seuhlovodikovým rozpouštědlem, chloroformem, tetraohlormethanem nebo 1,l,2,2-tetrachlorethanem a zbarvený extrakt se měří kolorimetrícky při vlnové délce 385 až 405 nm.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace 2.10-6 mol.dm 3. Použití extrakčně spektrofotometrického způsobu analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly je nové, protože...

Způsob analýzy diethyllysergamidu azobenzennaftalensulfonany

Načítavanie...

Číslo patentu: 261315

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 21/00

Značky: azobenzennaftalensulfonany, analýzy, diethyllysergamidu, způsob

Text:

...při pH 1 až 5,5 benzenem, chloroformm, 1,1.2.2-tetrachlorethanem, tetrachlormethanem, xylénem nebo toluénem, načež žlutě až červené zbarvený roztok iontového asociátu diethyllyserqamidu s azobenzennaftalensulfonanem se měří kolorimetricky.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace. stanovení neruší přítomnost kodeinu, fysostigminu, morfínu, yohimbinu,dihydroergotaminu, atropinu, hyoscyaminu,...

Sposob analýzy anionických zložiek v surovinách na prípravu gumárenských urýchlovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259213

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kománová Emília, Lúčanský Dušan Csc, Marák Jozef, Kardoš Emil, Pukáčová Anna

MPK: G01N 27/26

Značky: surovinách, urýchľovačov, spôsob, anionických, analýzy, gumárenských, zložiek, přípravu

Text:

...merať výšku vlny na izotachoforeoqrame, registrovaná zapisovačom, a porovnať ju s výškou vlny predpokladanej štandardnej látky.Mierou kvantity pri izotachoforetickej analýze je zasa dlžka zóny analyzovanej látky. Kvantitativnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnit metódou kalibračnej krivky.Operačný systém analýzy, ktorý je možné s výhodou použiť pri analýze predmetných anionických zložiek podľa vynálezu, je uvedený v tabuľke 1.A...

Filtr pro filtraci kapalin především pro chromatografické analýzy biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258771

Dátum: 16.09.1988

Autori: Řeřicha Ladislav, Hájková Ivana, Ehrenberger Jaroslav, Klír Lubomír

MPK: B01D 15/08

Značky: analýzy, filtr, chromatografické, především, kapalin, látek, aktivních, biologicky, filtrací

Text:

...látek při kontamineci kovem. Rovněž vysoká agresivita používaných kapalin vylučuje použití kovů.Uvedené nároky jsou řešeny filtraci kapalin před vstupem do čerpadla pomocí papírových buničinových a jiných filtru, které situaci plně neřeší a nejsou často ani vhodné. Kovové filtry z nerezových anebo volframových sintrů mají velký odpor a tu nevýhodu, že jsou kovové a tudíž ne univerzální. V zahraničí jsou v užívání teflonové filtry, ale...

Spôsob analýzy ionogénnych zložiek arylfosforečnanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258613

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lúčanský Dušan, Pukáčová Anna, Marák Jozef, Kománová Emília, Kardoš Emil

MPK: G01N 27/56

Značky: analýzy, spôsob, zložiek, arylfosforečnanov, ionogénnych

Text:

...založenými na stanovení celko« vého obsahu fosforu v chloride fosforitom alebo tríchloridoxide fosforečnanom nie je možné stanoviť jednotlivé formy zlúčením ťosforu, ktoré sa tam môžu vyskytovať ako primesy, na rozdiel od spôsobu analýzy podľa vynálezu.Izotachoforetickú analýzu predmetných ionogénnych zložiek možno uskutočniť za 10 až 20 min. za použitia kapilárnej kolóny o dĺžke 15 cm a vnútornom priemere 0,8 a« lebo 0,3 mm.Medza dôkazu...

Způsob chromatografické analýzy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257657

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahle Vladislav, Krejčí Miloš

MPK: G01N 30/16

Značky: provádění, způsobu, tohoto, zařízení, analýzy, způsob, chromatografické

Text:

...mobilní fáze velká a použití vzácnějších kapalín je spojeno se značnými ekonomíckýmí nároky. A v Tyto nevýhody odstraňuje způsob a zařízení podle vynálezutPodstata způsobu spočíva v tom, že mobilní fáze se nasaje do dávkovacího válce přes kapilární vstup, pak se vstupem nasaje vzorek a celý obsah dávkovacího válce a kapilárního vstupu se protlačí chromatografiokou mikrokolonou. Podstata zařízení pro chromatografíckou analýzu podle vynálezu...

Způsob kvalitativní analýzy a stanovení poměrného i absolutního zastoupení alkylesteroých složek metakrylátového aditiva pro mazací oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257027

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cee Aleš, Horáková Bohumila

MPK: G01N 33/30

Značky: alkylesteroých, absolutního, způsob, složek, oleje, metakrylátového, kvalitativní, stanovení, zastoupení, poměrného, analýzy, mazací, aditiva

Text:

...Yanovskyho.Analýzu lze provést také tak, že technický vzorek aditíva se podrobí nejprve dialýze za použití petroléteru. Niže uvedené příklady ílustrují provedení postupu analýzy podle vynálezu.0,6 g směsi monomerních esterů kyseliny metakrylové o složení 0,1 g n-butylesteru kyse 3 257027165 OC/15 mm), 0,1 g n-dodecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 145 až 165 DC/5 mm), 0,1 g hexadecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 170 až 212 OC/5...

Sposob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu v chmeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254674

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kurucová Magda, Minárová Eleonóra, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: analýzy, stopových, kvantitatívnej, chmeli, obsahu, n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu, množstiev, spôsob

Text:

...podstata spočíva v tom, že po kyslej hydrolýze trimorfamidu sa hydrolyticlký produkt ~ morfolín po -oddestilovaní z alkalického prostredia s vodnou parou, stanoví metódou plynovej Chromatografia.Pri stanovení stopových množstiev trimorfamidu v ch-melí časť koextraktov a metabolit morfolín sa oddelia v sústave tlmivý roztok chloroform. Z chloroformu sa trimorfamld extrahuje do zriedenej kyseliny chlo 4rovodíkovej, kde dochádza k...

Způsob izotachoforetické analýzy a kolona k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246727

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jeništa Jeroným, Kacl Ivan, Janata Milan

MPK: G01N 27/26

Značky: analýzy, provádění, způsob, izotachoforetické, kolona

Text:

...částí zařízení.Konkrétní příklad způsobu byl proveden při analýze směsí sestávající z 10 mol/1 1 kreatininu v 0,14 mol/1 l chloridu sodného se separace prováděla v- suspenzi gelu vtomto případě granulovaném polyakrylamidu v 0,01 mol/1 1 octanu draselného. Poté se provedla analýza ve volném roztoku 0,0 l mol/1 l octanu draselného.Příklad provedení kolony blíže objasní přiložený výkres zařízení, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání kolony v...

Způsob analýzy indolu a indolylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236173

Dátum: 01.12.1987

Autori: Halámek Emil, Souček Jan, Kremlička Antonín, Přikryl František, Kellner Josef

MPK: G01N 21/25

Značky: analýzy, indolu, způsob, indolylalkylaminů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení stávajících metod stanovení indolu a indolylalkylaminu způsobem analýzy, který zabezpečuje vyšší selektivitu a dovoluje stanovit desetiny mikrogramů účinné složky ve vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne působením tetrajodfluoresceinu v tlumivém roztoku o pH 2 až 4 na vzorek indolu a indolylalkylaminu, například indolu a N, N, -diethyllysergamidu, až se objeví červenofialové zbarvení nebo fluorescence, odlišné od...

Spôsob analýzy leštiarenských kúpeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244975

Dátum: 15.11.1987

Autori: Georgi Wolfgang, Lindner Heinz, Stopp Fritz

MPK: G01N 27/26

Značky: analýzy, leštiarenských, kúpeľov, spôsob

Text:

...že signal vysielaný identifikačným vodivostným článkom je elektricky spracovatelný, čo umožní napr. i automatické ovládanie procesu leštenia.Príklad vykonania analýzy leštirenského kúpeľa podľa vynálezu.Pri analýze leštiarenského kúpeľa sa stanovuje množstvo- kyseliny sírovej, Ikyseliny fluorovodíkovej a kyseliny fluorokremičitej V leštiarenskom kúpeli. Vzorka leštiarenskébo kúpeľa sa zriedi redestilovanou vodou a zneutralizuje roztokom...

Spôsob analýzy zmesi látok vznikajúcich karboxymetyláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Halmo František, Střešinková Dagmar

MPK: G01N 21/00

Značky: vznikajúcich, spôsob, karboxymetyláciou, analýzy, látok, zmesí

Text:

...Zmes obsahovala metylestery kyselín typovs celkovým počtom atómov uhlíka 9 až 15. jeden zo substituentov R 1, R 2 je atóm vodíka, druhý je alkyl s počtom atomov uhlika 6 až 11, alebo oba sú alkyl rovnakej alebo rôznej dlžky s počtom atómov uhlíka 1až 11, pričom celková uhlovodíková časť R 1 íĺH má 7 až 13 atómov uhlíka.R 2 Zmes obsahuje aj acetály typovpričom pre substituenty R 1, R 2 platí komentár uvedený vyššie. K tejto zmesi je pridané...

Způsob elektrochemické analýzy roztoků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252424

Dátum: 17.09.1987

Autor: Tenygl Jiří

MPK: G01N 27/06

Značky: roztoku, elektrochemické, způsob, zařízení, způsobu, provádění, tohoto, analýzy

Text:

...periodickou polarizecí k pozitivnimpotenciáhąm, kdy dojde k anodickému rozpouštěni vylončených amalgam.V případě silného znečištěni lze kontaminovanou rtut zcela odstranit tím, že se vytlačí z kapiláry do protékajicího analyzevaného roztoku. Z analyzbvaného roztoku se kontaminovaná rtut zas chytí v lapačí rtuti, který není na výkresy( znäzaprmän.V Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu ,je schematícky i znázorněno na přiloženém výkreauä....

Způsob analýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240787

Dátum: 01.08.1987

Autori: Straka Ján, Jambrich Pavol, Lešník František, Samuhel Jozef, Chorvát Ivan, Knežak Jozef, Klug 1udovít, Bobák Ladislav

MPK: G01N 31/22

Značky: způsob, aktivního, analýzy, chlóru

Text:

...Podstata způsobu analýzy aktivního chloru záleží na tom, že se vzorek obsahující aktivní ehlor nechá reagovat s dimethyleminorenatthíoniumchloridem v roztoku nebo na nosiči, například papíru a podle změny lbarvení i doby, která je k tomu potrebná se určí přítomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku.Hlavní výhody způsobu detekee a stanovení aktivníhochloru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že lze zabezpečit kontrolu ohlornanových...