Patenty so značkou «analýzu»

Lisovací prípravok na termomechanickú analýzu práškového materiálu počas jednoosového stláčania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7502

Dátum: 01.08.2016

Autori: Eckert Maroš, Peciar Peter, Krok Alexander, Fekete Roman

MPK: B30B 11/00, B30B 15/00, B30B 11/34...

Značky: lisovací, počas, materiálů, termomechanickú, prípravok, analýzu, práškového, stláčania, jednoosového

Text:

...prípravok disponuje popri meraní hornej lisovacej sily (možnosť prepočtu na horné axiálne napätie V práškovom materiáli počas stláčania) aj nameraním spodnej lisovacej sily (možnosť prepočtu na spodné axiálne napätie V práškovom materiáli počas stláčania), ďalej zistením radiálnej sily (možnosť prepočtu na radiálne napätie V skúmanom mieste) a pomocou termočlánku umiestneného V stláčanej vzorke získaním presnej hodnoty teploty V skúmanom...

Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6643

Dátum: 08.01.2014

Autori: Hatala Michal, Zajac Jozef, Fedorko Gabriel, Michalík Peter, Molnár Vieroslav

MPK: G01N 3/04, B65G 15/00

Značky: prípravok, vzoriek, gumotextilných, metrotomografoch, analýzu, pásov, priemyselných, dopravných

Text:

...gumotextilných dopravných pásov je v Slovenskej republike svojou konštrukciou jedinečný a bol navrhnutý a skonštruovaný na výskumné účely TU Košice, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na sledovanie defonnácií v jednotlivých prierezoch v jednej osi X pre dopravné pásy hadicových alebo korýtkových dopravníkov.Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov má v svojej konštrukcii navrhnuté napínacie zariadenie,...

Meracia hlava typu LIBS na analýzu zlúčenín v prašnom prostredí a/alebo pri vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18310

Dátum: 12.01.2010

Autori: Bellavia Luigi, Monfort Guy, Noville Jean-françois

MPK: C21C 5/52, F27D 21/00, C21C 5/46...

Značky: prostředí, vysokej, meracia, teplotě, hlava, zlúčenín, analýzu, prašnom

Text:

...že priestor, kde sa vytvára plazma zostáva na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečilo optimálne zaostrovanie lasera. Takéto systémy boli priemyselnepoužité pre zinok a hliník.Pre kovy s vyšším bodom tavenia tieto zariadenia nie sú vo všeobecnosti použiteľné, keďže salanie. ktorému sú vystavené laser aspektrometer je príliš intenzívne pre zabezpečenieV princípe určite komponenty (optické prvky) odolávajú zvýšeným teplotám a môžu V...

Spôsob a zariadenie na analýzu kmitania a databanky vzorov pre ňu a použitie databanky vzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17270

Dátum: 02.11.2009

Autor: Seuthe Ulrich

MPK: G01H 1/00

Značky: zariadenie, vzorov, analýzu, databanky, použitie, kmitania, spôsob

Text:

...sú tieto známe spôsoby obmedzené na trieskové obrábanie.Zo stavu techniky nie sú známe žiadne spoľahlivé spôsoby na báze zvuku na pozorovanie iných procesov spracovania, ako napriklad zváranie (laserové zváranie, zváranieTak sa v súčasnej dobe používajú na monitorovanie laserového pôsobenia spôsoby,ktoré merajú svetlo odrazené od miesta pôsobenia a zo spektra popripade z intenzity sa snažia odvodiť, ako prebieha laserové...

Zariadenie na jedno použitie pre analýzu telovej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11291

Dátum: 12.09.2008

Autori: Frey Stephan-michael, List Hans, Braendle Hansjoerg, Roe Steven, Hoerauf Christian

MPK: A61B 5/151

Značky: zariadenie, tekutiny, jedno, telovej, použitie, analýzu

Text:

...preto uvedený do prevádzky pre uskutočnenie prepichovacieho pohybu smerom von a dozadu V nádobke, pričom testovací člen je usporiadaný stacionárne0006 za úče 1 on 1 ďalšieho Vylepšenia vynálezcovskej koncepcie výhodné uskutočnenie stanovuje, že vzorkovací člen je oddelený od testovacieho člena pomocou rozpery, ktorá môže byt vyradená z prevádzky behom prepichovania kože. Za účelom zaistenia voľného priestoru medzi Vzorkovacím členom a...

Metóda na analýzu metylácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20966

Dátum: 06.06.2008

Autori: Devos Theo, Lofton-day Cathy, Schuster Mathias, Distler Jürgen, Sledziewski Andrew, Krouse Michael, Tetzner Reimo, Model Fabian, Ho Jesse

MPK: C12Q 1/68

Značky: metoda, metylácie, analýzu

Text:

...dôvodu postup prác od odberu vzorky po začiatok testu musí byť charakterizovaný vysokými výťažkami DNA.Okrem toho, DNA, ktorá nás zaujíma, môže byť vo vzdialenej vzorke čiastočne degradovaná. Závisi to od typu vzdialenej vzorky a tiež spôsobu odberu a zaobchádzania so vzdialenou vzorkou. Vo vzdialenej vzorke je možná fragmentácia DNA na fragment velkosti 100 bp a menej. Postup prác od odberu vzorky po začiatok testu musí preto zaistiť, že sú...

Spôsob a kyselina nukleová na analýzu bunkových proliferatívnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17678

Dátum: 18.01.2008

Autori: Lewin Jörn, Liebenberg Volker, Tetzner Reimo, Model Fabian, Distler Jürgen, Cortese Rene

MPK: C12Q 1/68

Značky: bunkových, nukleová, kyselina, chorôb, analýzu, spôsob, proliferatívnych

Text:

...na detekovanie karcinómov pľúc,prsníka a mechúra v subjekte, zahŕňajúc určenie hladín metylácie v SHOX 2 v biologických vzorkách izolovaných z uvedeného subjektu, kde hypermetylácia naznačuje prítomnosť uvedenej poruchy. Rôzne aspekty predkladaného vynálezu poskytujú efektívny a jedinečný genetický marker, kde analýza expresie uvedeného markeru umožňuje detekciu porúch bunkovej proliferácie, prednostne tých podľa tabuľky 2 s obzvlášť vysokou...

Spôsob a nukleové kyseliny na analýzu bunkových proliferatívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4886

Dátum: 18.04.2006

Autori: Tetzner Reimo, Model Fabian, Lesche Ralf, Lofton-day Catherine, Hildmann Thomas, Schuster Matthias, Distler Jürgen, Song Xiaoling, Sledziewski Andrew

MPK: C12Q 1/68

Značky: kyseliny, proliferatívnych, spôsob, poruch, bunkových, analýzu, nukleové

Text:

...týchto technik sa vyhodnotila pokusmi, ktoré neboli náhodné, avšak použitím údajov z kontrolných štúdii prípadov a údajov Národnej štúdie na polypy (National Polyp Study) (USA) sa ukázalo, že výsledkom odstránenia adenomatóznych polypov je 76 až 90 zníženie výskytu CRC. Sigmoideskopia má obmedzenie v tom, že vizualizuje len ľavú stranu čreva a ponecháva poškodenie na pravej strane čreva nedetegované. Obidva zobrazovacie postupy sú...

Zariadenie a metóda na analýzu informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3176

Dátum: 09.05.2005

Autori: Allamanche Eric, Hellmuth Oliver, Kastner Thorsten, Herre Jürgen

MPK: G10L 11/00

Značky: signálu, zariadenie, metoda, analýzu, informačného

Text:

...zvuku pre identifikáciu obsahu. Na rozpoznanie hudby na báze obsahu sa používa transformačná funkcia, ktorá asociuje bitovú postupnosť s úsekom zo zvukového signálu a toV takej forme, aby pre ľudské vnímanie zvuku akusticky podobne zvukové signály vytvorilitiež podobnú bitovú postupnosť. Pre výpočet transformačnej hodnoty sa zvukový signál najskôr zobrazí a podrobí transformácii, aby sa potom výsledky transformácie zadelili na...

Stroj na spracovanie mäsa, so zariadením na analýzu tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4029

Dátum: 01.02.2005

Autori: Hoffmann Hartmut, Linn Stefan Josef, Evers Dieter

MPK: G01N 33/02, B02C 18/00

Značky: stroj, zariadením, analýzu, mäsa, spracovanie

Text:

...na analýzu tuku uložené v meracom zariadení na predbežné rezanie, ktoré je umiestnené v smere postupu mäsa za zariadením na predbežné rezanie. Tieto meracie zariadenia na predbežné rezanie obsahujú vybratia, na ktorých hranách je mäso po predbežnom melení a rozdrobovaní v zariadení na predbežné rezanie ďalej melené. Meracia dráha zariadenia na analýzu tuku s výhodou leží vjednom z týchto vybratí. Prídavné zariadenie na predbežné rezanie,...

Adaptívna hybridná transformácia pre signálnu analýzu a syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11233

Dátum: 21.01.2005

Autori: Vinton Mark Stuart, Davidson Grant Allen

MPK: G06T 9/00, H04N 7/30, G10L 19/02...

Značky: hybridná, transformácia, analýzu, syntézu, adaptívna, signálnu

Text:

...rozlíšenie MDCT banky filtrov pomocou adaptívneho prepínania medzi dvoma rôznymi oknovými funkciami pri zistení konkrétnych znakovsignálu, ako napriklad charakteru signálu alebo prechodovejamplitúdy. Podľa tejto techniky, ktorá je opisovaná V U.S. patente 5,214,742, Elder, vydanom V Máji 25, 1993, sa nemení dĺžka segmentov, ale časové rozlíšenie je prispôsobované pomocou prepínania medzi rôznymi oknovými funkciami za účelom redukovania...

Testovací prístroj na analýzu telových tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16563

Dátum: 15.09.2004

Autori: Schmid Wilfried, List Hans, Miltner Karl, Hoenes Joachim

MPK: A61B 5/15, A61B 5/00

Značky: testovací, prístroj, analýzu, telových, tekutin

Text:

...fólie.Pre informáciu uživateľa môže mať funkčný úsek informačné pole, z ktorého sa dáinformácia v jednoduchom písmu priamo čítať. Vo výhodnom uskutočnení prístroja sapredpokladá, že informačné polia sú usporiadané medzi testovacími úsekmi a sú očíslované,aby označili čísla zostávajúcich testovacích úsekov, ktoré sú ešte k dispozícii.Ďalšie zlepšenie funkcie a najmä hygieny spočíva v tom, že funkčný úsek obsahuje odsávacie pole pre...

Spôsob a zariadenie na kvantitatívnu analýzu roztokov a disperziu pomocou spektroskopie v blízkej infračervenej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15152

Dátum: 22.05.2004

Autori: Prinz Heino, Ploss Hans-joachim, Christiansen Christian-peter, Mertens Richard

MPK: B07C 5/342, G01N 21/35, A61B 5/00...

Značky: pomocou, oblastí, infračervenej, blízkej, disperziu, spôsob, analýzu, kvantitatívnu, zariadenie, roztokov, spektroskopie

Text:

...(napríkladpredstavujúcu 95,0 až l 05,0 deklarovanej hodnoty pre inzulín).Európska patentová prihláška EP-A 0 887 638 opisuje spôsob a príslušné zariadenie preanalýzu zloženia pohybujúcej sa vzorky, pričom je použitý zdroj blízkeho infračerveného(NIR)-žiarenia a deteguje sa NIR-svetlo odrazené od vzorky. Ako vzorky sa analyzujú tabletyalebo kapsuly na dopravnom páse.Na kvantitatívnu analýzu kvapalných vzoriek je v podstate vhodná vysokotlaková...

Spôsob na analýzu interferenčnej situácie a situácie pokrytia v UMTS podsieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6532

Dátum: 02.04.2004

Autori: Beyer Jürgen, Brücken Reinhold

MPK: H04W 24/00

Značky: podsieťach, situácie, analýzu, pokrytia, interferenčnej, spôsob

Text:

...sú potrebné vstupné informácie, ktoré pochádzajú z iných simulácií. Ďalej je tento spôsob navrhnutý na prideľovanie frekvencií v GSM sieti. Tento spôsob používa pravdepodobnosti interferencie, ktoré sú reprezentované vpodobe matice. Na rozdiel od GSM siete CDMA siet predstavuje interferenčne prevádzkovanú sieť, tzn. že všetky stanice vysielajú na tej istej frekvencii.0006 Úloha tohto vynálezu spočíva vposkytnutí spôsobu na analýzu...

Spôsob a zariadenie na prietokovú analýzu degradácie systémov na dodatočnú úpravu výfukových plynov spaľujúcich motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1844

Dátum: 16.12.2003

Autori: Obiols Jérôme, Delvigne Thierry

MPK: G01M 15/00

Značky: dodatočnú, analýzu, prietokovú, spaľujúcich, systémov, výfukových, plynov, degradácie, spôsob, motorov, úpravu, zariadenie

Text:

...EAhi a/alebo EAhií. V takom prípade rádioaktivita nameraná v systéme dodatočnej úpravy môže zodpovedať rovnako aj vplyvu oleja, aditíva Adh alebo obidvoch naraz. Tak ako vprípade prvej formy použitia množstvo látky EAhi pridanej do olejanahrádza rovnaké množstvo Adh.Podľa druhého variantu možno použiť aj iné aktivovateľné látky EHi bez vplyvu na úžitkové vlastnosti oleja, ktorých nmožstvo zaznamenané v plynoch na výstupe výfukového potrubia...

Analytický systém na analýzu a sledovanie výrobného procesu sklenených výrobkov a spôsob analyzovania a sledovania procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1139

Dátum: 30.07.2003

Autor: Dalstra Joop

MPK: G01N 33/38, G01N 21/31

Značky: analytický, analýzu, sledovanie, spôsob, výrobného, sklenených, systém, výrobkov, procesu, sledovania, analyzovania

Text:

...oblasťami možno stanoviť, či nastala zmena V hrúbke steny skla, alebo či nastala zmena v teplote. V tomto kontexte zmena predstavuje zmenu,pokiaľ sa týka predchádzajúcich sklenených výrobkov a sklenenýchInfračervené svetlo s veľkou vlnovou dĺžkou sa úplne absorbuje vo vnútri sklenenej steny. To sa neuskutočni V prípade NIR žiarenia (Near Infra Red). NIR žiarenie v podstate pochádza znútra sklenenej steny a Inerané množstvo NIR žiarenia...

Zariadenie na klinickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283344

Dátum: 09.05.2003

Autor: Martinell Gisper-sauch Enrique

MPK: G01N 33/53, G01N 33/49, G01N 35/00...

Značky: zariadenie, klinickú, analýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na klinickú analýzu obsahujúce jednotky na prípravu, zaobchádzanie a analyzovanie klinických vzoriek, je vybavené podkladovou doskou s tromi hlavnými úrovňami, obsahujúcou centrálnu plochu (1) a dve obvodové plochy (2, 3) na nižších úrovniach, pričom prvá úroveň (2) je vybavená zakončeniami (15) na činidlá a vzorky s prostriedkami na uskutočnenie cyklického miešania jednotlivých nádobiek a tiež s prostriedkami na rozpoznávanie...

Zariadenie na odoberanie vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov a iných organických zlúčenín ako aj fluorovodíka a oxidov síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281617

Dátum: 06.04.1994

Autori: Kolderup Herman, Foosnaes Trygve, Bergli Knut, Nagy Kalman

MPK: G01N 7/04, G01N 7/02, G01N 1/10...

Značky: vzoriek, analýzu, polycyklických, zlúčenín, aromatických, odoberanie, oxidov, organických, síry, uhľovodíkov, zariadenie, fluorovodíka, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pri analýze PAH a iných organických zlúčenín, rovnako ako aj fluorovodíka a oxidov síry vo vzduchu a plyne z produkčných zariadení. Prístroj zahrnuje z vrstiev pozostávajúcu adsorpčnú jednotku (1), v ktorej sú suché adsorbenty. Počas vzorkovania je adsorpčná jednotka (1) spojená svojím horným koncom so vzorkovnicou (8), ktorá sa privedie do kontaktu s predmetom, ktorý má byť vzorkovaný,...

Zariadenie na analýzu uhlíkových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281500

Dátum: 09.09.1993

Autori: Bergli Knut, Naterstad Tormod, Foosnaes Trygve

MPK: G01N 25/16, G01N 5/00, G01N 25/14...

Značky: analýzu, zariadenie, produktov, uhlíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na analýzu reaktivity vzduchu znečisteného uhlíkovými produktmi, v ktorom sa reaktivita ku vzduchu a oxidu uhličitému, index tvorby sadzí a koeficient tepelnej rozťažnosti, meria v priebehu jedinej analýzy. Zariadenie je tvorené vertikálne a/alebo horizontálne uloženými rúrkovými pecami (2) obsahujúcimi prístroje (3) na váženie vzoriek, zariadenie na registráciu teploty a/alebo dilatometer (4), rúrková pec (2) obsahuje na jednom...

Prietoková kombinovaná elektróda na elektrochemickú analýzu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 113

Dátum: 07.07.1993

Autori: Boháč Zdeněk, Poláčková Eliška, Veselý Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: kombinovaná, elektrochemickú, analýzu, elektroda, prietoková, plynov

Text:

...a prúměrem drátu 0,1 až 2,5 mm, pŕićemž rozdíl 0,5 až 1,0 mm se jeví jako optimální. Přesáhne-litento rozdíl uvedenou horní hranici 2,5 mm, pŕestane kapiláraplnit svoji funkci. Kromě toho, že odkapávání elektrolytu se stane nepravidelným, znaćně se zvýši nebezpečí pronikání analyzovaného plynu do pláště elektrody. Je-li naopak uvedený rozdíl příliš malý, může snadno dojít k ucpání kapiláry mechanickými nećistotami, případně obsaženými v...

Zařízení pro současnou termochemickou a potenciometrickou kvantitativní analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266759

Dátum: 12.01.1990

Autori: Velich Vratislav, Hrnčíř Vilém

MPK: G01N 25/20

Značky: kvantitativní, analýzu, zařízení, potenciometrickou, termochemickou, současnou

Text:

...jsou v ní uloženy. Izolační hmota § sa dotýka krycí desky Q, na jejíž apodní straně jsou teflonové kryty §reakčních nédobek Q, ve kterých jsou upevněna míchadla ll a dávkovače lg vzorků. míchadla ll jsou napojena na motorky lg. Dávkovače lg vzorků jsou opatřeny pístovým mechanismem gg. Na víku 1 jsou umístěny sběrnice li kabelů a průchodyPříkladem provedení je zařízení pro současnou termochemickou a potenciometrickou kvantitativní analýzu,...

Zařízení pro ultrazvukovou analýzu v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266724

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kiefmann Josef, Jaňour Miloš, Pekárek Oldřich

MPK: G01N 29/02

Značky: ultrazvukovou, zařízení, analýzu, kapalinách

Text:

...nádobou.Na obr. 1, na celkovém blokovém schematu, je vysílací sonda l propojena spojem gł s impulsním vysílačem 3, který je přípojen spojí 3 a gg na vstup a výstup časoměrných obvodu §, jejichž další vstup je přípojen spojem 3 na výstup širokopásmového příjímače A a tento je pak spojen s ultrazvukovou přijímací sondou Q spojem gg. Teplotní čídlo g je přípojeno spojem gl na vstup analoqověčíslicového převodníku 1, zatímco vstup tohoto je...

Zařízení pro kontinuální chemickou analýzu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266720

Dátum: 12.01.1990

Autori: Opekar František, Trojánek Antonín

MPK: G01N 27/07

Značky: analýzu, zařízení, kapalin, chemickou, kontinuální

Text:

...tohoto zařízení podle vynálezu je minimální objem zádrže analyzované kapaliny. Analýza je prováděna přímo při výstupu z aerodisperzní koncentrační jednotky, není nutno kapalinu složitě přemístovat či čerpat k povrchu čidla. Dále dochází k rychlé odezvě čidla na změny ve složení i při analýzách aerosolu a podstatnému technickému zjednodušení dosudvynález blíže objasní přiložený schematický náčrtek zařízení, které sestává z...

Kokila pro výrobu vzorku litiny, určeného pro spektrometrickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265180

Dátum: 13.10.1989

Autori: Staňková Oldřiška, Provazníková Katarina, Bičovský Karel

MPK: B22C 9/00, B22C 9/06

Značky: litiny, spektrometrickou, určeného, analýzu, výrobu, kokila, vzorků

Text:

...pro spektrometrickou analýzu, tvořená základním tělesem, zhotoveným z elektrovodné mědi, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že horní plocha základního tělesa, tvořící dělicí rovinu kokily,svírá s vodorovnou rovinou úhel 35 až 55 °, a na ní je zarážkou uchycena horní část, zhotovená z oceli, v níž je vytvořena dutina pro odlévaný vzorek a vzorky pro analyzátory uhlíku a síry a část vtoku, proti níž je na základním tělese upevněna...

Zapojenie na rýchlu harmonickú analýzu súmernej trojfázovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264980

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dobrucký Branislav, Vittek Ján

MPK: G05B 15/02

Značky: analýzu, sústavy, harmonickú, zapojenie, rýchlu, súmernej, trojfázovej

Text:

...do komplexnejroviny. Jeho výstup je spojený so vstupom bloku 3 vzorkovania s pamätcu ktorého výstup jespojený so vstupom výpočtového bloku 3 celkovej efektívnej hodnoty a so vstupom výpočtového bloku 5 efektívnej hodnoty prvej harmonickej. Výstup toho je spojený s tretím vstupombloku 1 regulácie a s druhým vstupom výpočtového bloku É efektívnej hodnoty vyšších harmonických, ktorého prvý vstup je spojený s výstupom výpočtového bloku A...

Spôsob prípravy a konzervácie vzorky malých pokusných zvierat pre chemickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262619

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baranovský Ivan, Baranovská Magda, Gažo Mikuláš

MPK: A01N 1/00

Značky: spôsob, zvierat, přípravy, konzervácie, pokusných, vzorky, analýzu, chemickú, malých

Text:

...a sterilizuje na rotačnom autokláve po dobu 1 až 2 hodín pri 110 až 130 °C. Po vychladnutí sa obsah konzervy zhomogenizuje na mixeri, potom vysuší 18 až 3 D hodín pri 55 až 80 °C a nakoniec sa rozomelie na trieštivom mlynčeku.Hlavné výhodypostupu podľa vynálezu sú v tom, že zabezpečujú exaktnost analýzy, pretože výsledkom postupu je homogenný prášok, ktorý svojimi analytickými charakteristikami zodpovedá priemernemu zloženiu celého zvieraťa....

Zásobník vzorků pro analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261603

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strejc Bořivoj, Vozka Stanislav, Tomsová Zdeňka, Čoupek Jiří

MPK: G01N 1/00

Značky: analýzu, vzorků, zásobník

Text:

...a reagencií při použití a značná v-ariabilita .aplikací zásobníku vzorkü proti doposud známým systémům. Pozoruhodná je vysoká reprodukovatelnost a návratnost při zpětné desorpoi ze zásobníku Vzorků, která byla ověřena při mnohonásobném opakovaném použití, při záchytu a ucho-vávání radioaktivních a velmi toxických sloučenin je jednorazové použití zásobníku ekonomicky velmi snadno zdůvodnitelné.V dalším popisu je vynález blíže -obj-asněn...

Zařízení pro analýzu látek metodou nepružného rozptylu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260685

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hejtman Jiří, Kotner Václav

MPK: G01N 23/202

Značky: látek, zařízení, neutronů, nepružného, analýzu, rozptylu, metodou

Text:

...jedno z možných řešení stínícího klínu a dvojité měřící násypky.Zařízení podle vynálezu se skládá z plnícího zásobníku 1, pod kterým je vodící dráha 3, na níž je pohyblivě uložena dvojice měřících násypek 1. Pohyb měřících násypek 3 po vodící dráze g zajištuje pohon 3. Na opačném konci vodící dráhy g je umístěn nosič Q zdroje Q rychlých neutronů a detektor Q vysokoenergetických fotonů. Mezi zdrojem Q a detektorem Q je umístěn stínící klíh 1 z...

Odběrová komora pro automatickou analýzu plynné fáze nad kapalinou plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259722

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horák Zdeněk

MPK: G01N 1/02

Značky: komora, automatickou, plynovou, analýzu, chromatografii, kapalinou, plynné, fáze, odběrová

Text:

...analýz také na přesností dodržování délky automatických cyklů. Vzhledem k fyzikální podstatě jevu,na kterém je analytické metoda založena,nelze vyšší přesností dosáhnout.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese,. Skladá se z horní odběrové části 1 a z dolní uzávěrové části 2, k níž se na odpadní trubku 3 napojuje trubka 4 s kapalinovým uzávěrem. Horní odběrovou část 1 a» dolní uzávěrovou část 2. odděluje přepážka 5,...

Způsob úpravy kapalných vzorků pro analýzu metodou rentgenové spektroskopie s iontovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246377

Dátum: 01.08.1988

Autori: Slavík František, Repáš Milan Elen Korešpondent Sav A Esav, Krutílek Alois

MPK: G01N 23/00

Značky: kapalných, buzením, analýzu, úpravy, spektroskopie, iontovým, metodou, vzorků, rentgenově, způsob

Text:

...vzorků, včetně archivace, při maximálním přiblížení citlivosti metody rentgenové spektroskopie s iontovým buzením. Analýzu lze provádět24 s 377 v atmosféře, případně - po vysušení - i ve úákuu Dosud praktiku vaná mineralizace vzorků zcela odpadá.Polymerní sorbenty použitelné pro účel vynálezu mohou být různé. Vhodné jsou například polymery a kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu (HEMA), zesítěné méně než 1 procentem sířovadla, například...

Zařízení pro harmonickou analýzu rozdělení světelné energie v odraženém svazku paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256988

Dátum: 15.04.1988

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G02B 27/10, G02F 1/29, G01J 3/06...

Značky: paprsků, analýzu, zařízení, odraženém, světelné, rozdělení, svazků, energie, harmonickou

Text:

...na kterém je vytvořena soustava clon a to první kalibrační clona já, druhá kalibrační clona gg, první měřicí clona Al, druhá měřicí clona Ag a třetí měřicí clona Až. Všechny tyto clony jsou na válci 1 vytvořeny tak,že jejich osy AQ jsou rovnoběžné s osou ggg válce A a jsou vzhledem ke své ose AQ ve směru 3 rotace válce 5 symetrické. Obvodová délka ggg uvedených clon je větší, než obvodobá délka průsečíků krajnícn aperturnich paprsk⳧ł...

Zařízení pro analýzu složení surovin metodou radiačního záchytu neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256318

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G01N 23/22

Značky: radiačního, zařízení, neutronů, analýzu, záchytu, složení, surovin, metodou

Text:

...ve spektra fotonů a, má za. následok jednak zlepšení poměru plochy píků k pozadí, jednak snižuje zatížení spektrometrické trasy a tím vede ke zlepšení rozlišení energií fotonů. Navíc je vložením stínícího bloku zabezpečene. nezbytná. ochrana detektoru fotonů přőd rychlými neutrony v době, kdy měřicí zásobník není zaplněn surovínou.Na. přiloženém výkresu je zobrazen řez zařízením podle vynálezu rovinou procházející osou zdroj - detektor....

Zariadenie pre analýzu obsahu arzénu v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254182

Dátum: 15.01.1988

Autori: Repčák Vladimír, Bobok Ľudovít, Szarvasy Peter, Špeťuch Vojtech

MPK: G01N 31/00

Značky: analýzu, zariadenie, plynoch, obsahu, arzenu

Text:

...plynu v potrubí do reaktora 5,do ktoreho sa kontinuálne privádza vodný roztok hydroxidu -sodného o koncentrácii 10 až 20 hmot. Tento roztok sa privádza zo zásobnej nádrže 7 čerpadlem B, ktoré zabezpečuje konštantný prietok roztoku cez potrubie 6 do reaktora 5.z plynu v roztoku, ktorý sa potom zhromaždí v absorpčnej nádrži 9. Prietok plynu sa kontroluje rotametrom 10 a reguluje sa regulačným ventilom 11 tak, aby pomer objemovej...

Zapojenie pre analýzu neperiodických dejov v číslicovýcb zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 246409

Dátum: 15.12.1987

Autori: Špilár Jozef, Bilohradský Miloslav, Rýznar Ladislav

MPK: H03K 19/00

Značky: číslicovýcb, zapojenie, zariadeniach, neperiodických, analýzu, dejov

Text:

...1 sa vstupný signál porovná s nastaviteľnou reierenčnou úrovňou pre úroveň logickej nuly a logickej jednotky a vyhodnotí sa ako logická nula, logická jednotka, pripadne ako zakázaný stav. Tieto stavy sa zobrazia ako U, 1, X. Výsledok komparácie sa pre každý kanál zapíše do dvojice pamätí 2 RAM. zapisovanie do pamätí 2 RAM sa vzorlk-uje buď nastavitelnou frekvenciou v generátore 3 adresy, alebo zo vstupu 30 externého vzorkovania hodinami...

Způsob zhotovování boritanových perel pro rentgenospektrální analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246699

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trkal Jioí

MPK: G01N 23/00

Značky: rentgenospektrální, analýzu, zhotovování, boritanových, perel, způsob

Text:

...kelímku vylije na odlěvací platínovau misku, která je mezitím předehřívána v druhé pícce.stávající způsob značné zkvalitñuje postup při zhotovování boritanových perel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do roztavené skloviny se přidá k celkové hmotnosti navážky nejméně 0,18 8 hmot. oxidu jodičného, poté se platinová nádobka vyjme z tavné pícky. uzavte se a tavenina se v ní nechá pozvolna zchladnout.výhody vynâlezu spočívají...