Patenty so značkou «analogů»

Kryštalický polymorf analógu epotilónu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prípravok s aktívnou zložkou tohto polymorfu a použitie tohto polymorfu na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287876

Dátum: 16.01.2012

Autori: Davidovich Martha, Malloy Timothy, Vitez Imre, Favreau Denis, Gougoutas Jack, Guo Zhenrong, Galella Michael, Dimarco John

MPK: A61P 35/00, A61K 31/395, A61K 31/425...

Značky: farmaceutický, zložkou, výroby, krystalický, výrobu, použitie, liečivá, prípravok, aktívnou, polymorf, spôsob, epotilónu, tohto, polymorfu, analogů

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kryštalické polymorfné formy analógu epotilónu všeobecného vzorca (I), označené ako forma A a forma B a ich zmesi, spôsoby ich výroby, použitie uvedených kryštalických polymorfov na výrobu liečiva a farmaceutické dávkovacie formy, ktoré ich obsahujú.

Použitie FSH a/alebo jeho biologicky aktívneho analógu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287717

Dátum: 17.06.2011

Autori: Loumaye Ernest, Duerr-myers Louise

MPK: A61K 38/24, A61P 5/06

Značky: aktívneho, analogů, použitie, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie FSH a/alebo jeho biologicky aktívneho analógu na výrobu lieku na liečenie infertility u žien. Liečivo sa podáva v dávke medzi 400 až 600 IU, každý tretí deň počas prvých 6 dní stimulačnej fázy. Podľa jedného uskutočnenia sa liečivo podáva v počiatočnej dávke medzi 100 až 350 IU a druhá dávka sa podáva o tri až šesť dní po počiatočnej dávke v stimulačnej fáze, kde druhá dávka je medzi 50 až 300 IU. Výhodne sa druhá dávka podáva štyri...

Použitie analógu autológneho Aß alebo APP polypeptidu živočícha, analóg, fragment nukleovej kyseliny, vektor, transformovaná bunka, bunková línia a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 287468

Dátum: 24.09.2010

Autori: Birk Peter, Nielsen Klaus Gregorius, Jensen Martin Roland

MPK: A61K 39/395

Značky: nukleovej, transformovaná, autológneho, použitie, živočicha, vektor, analog, kyseliny, analogů, buňka, polypeptidů, fragment, bunková, kompozície, línia

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie činidla zvoleného z a) analógu autológneho beta amyloidného, Abeta, alebo amyloidného prekurzorového proteínového, APP, polypeptidu živočícha, do ktorého je zavedený aspoň jeden izolovaný cudzí epitop pomocných T buniek (TH epitop) prostredníctvom inzercie, adície, delécie alebo substitúcie aminokyseliny, pričom cudzí TH epitop neobsahuje D-aminokyseliny a zavádza sa do autológneho Abeta alebo APP polypeptidu tak, ako je to schematicky...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca zle rozpustnú soľ LHRH analógu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284980

Dátum: 01.03.2006

Autori: Engel Jürgen, Hilgard Peter, Reissman Thomas, Klokkersbethke Karin

MPK: A61K 38/10, A61K 38/08, A61K 38/02...

Značky: analogů, kompozícia, obsahujúca, rozpustnú, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca zle rozpustnú soľ LHRH analógu, pričom soľ má veľkosť častíc prevažne v rozmedzí od 20 do 125 µm, pričom táto kompozícia neobsahuje biodegradovateľné polyméry alebo tuky. LHRH analógom je cetrorelix, antarelix, ganirelix, antide alebo A-75998. Soľou je prednostne soľ s embónovou kyselinou. Farmaceutická kompozícia môže ďalej obsahovať izotonizačné činidlá a je výhodne vo forme dlhodobo pôsobiacej injekčnej...

Kryštalická forma analógu kyseliny gama-aminomaslovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10163

Dátum: 14.10.2004

Autori: Estrada Tono, Raillard Stephen, Frauenfelder Christine, Zacher Uwe

MPK: A61K 31/27, A61P 25/08, A61P 25/22...

Značky: krystalická, analogů, kyseliny, gama-aminomaslovej, forma

Text:

...skeletálnej bolesti), depresie, úzkosti, psychózy, záchvatov slabosti, hypokinézie, 3 kraniálnych porúch, neurodegeneratívnych porúch, paniky, zápalových chorôb (tj. artritidy). nespavosti, gastrointestinálnych porúch, návalov tepla, syndrómu nepokojných nôh, urinámej lnkontinencie alebo etanolového abstinenčného syndrómu u pacientov, ktori potrebujú takéto liečenie alebo prevenciu. Tieto spôsoby všeobecne zahrnujú podávanie pacientovi, ktorý...

Fúzne proteíny GLP-1 analógu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10531

Dátum: 10.06.2004

Autori: Glaesner Wolfgang, Millican Rohn, Vick Andrew Mark

MPK: C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 3/10...

Značky: fúzne, glp-1, proteiny, analogů

Text:

...WO 02/46227 fúzie zlúčeniny GLP-1 a imunoglobulinu, ako je IgG 1 alebo IgG 4.0006 WO 96/04388 opisuje fúziu mutantu alebo variantu IL-4 a aspoň jednej ľudskej imunoglobulínovej konštantnej domény alebo jej fragmentu.0007 Napriek tomu, že je tento postup prijateľný pre GLP-1 liečivá (pozri W 0 02/46227), panuje všeobecná obava kvôli antigenicite rôznych fúznych proteínov, pokiaľ sú aplikované opakovane po dlhú dobu. Ide o obavu najmä pri...

Heptapeptidový analóg, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento analóg, spôsob prípravy heptapeptidového analógu a jeho použitie pri príprave liečiva na redukciu alebo blokovanie kontrakcie maternicového svalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283800

Dátum: 12.01.2004

Autori: Nilsson Anders, Aurell Carl-johan, Riviere Pierre, Trojnar Jerzy, Melin Per, Haigh Robert

MPK: A61K 38/11, C07K 7/16

Značky: spôsob, liečivá, přípravě, redukciu, přípravy, obsahujúca, heptapeptidový, kompozícia, svalu, analog, maternicového, analogů, heptapeptidového, kontrakcie, použitie, blokovanie, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heptapeptidové analógy alebo ich farmaceuticky prijateľné soli majúce antagonizujúcu účinnosť proti oxytocínu, sú zložené z hexapeptidovej časti S a C-koncovej beta-aminoalkoholovej časti Z naviazanej na časť S cez amidovú väzbu, v ktorých beta-aminoalkohol Z znamená -NR-CH(Q)-CH2OH, kde Q znamená (CH2)n-NH-A, n znamená 1 až 6 a A znamená atóm vodíka alebo -C(=NH)NH2 a R znamená metylovú alebo etylovú skupinu a X v časti S znamená...

Použitie interleukínu-10 alebo jeho analógu, agonistu alebo antagonistu na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282947

Dátum: 05.12.2002

Autori: O'garra Anne, Zlotnik Albert, Ishida Hiroshi, Spits Hergen, Howard Maureen, De Waal Malefyt Rene, Hsu Di-hwei

MPK: A61K 38/20, A61K 39/395

Značky: antagonistu, použitie, interleukínu-10, prostriedku, výrobu, analogů, agonistu, farmaceutického

Zhrnutie / Anotácia:

Interleukín-10 alebo jeho analóg, agonista alebo antagonista sa používa na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie zápalu alebo imunitnej funkcie sprostredkovávanej T-bunkami, ktoré sú sprevádzané abnormálnou hladinou nekrózového tumorového faktora alfa. Podávaný interleukín-10 alebo jeho analóg podľa vynálezu moduluje hladiny interleukínu-1 a interleukínu-6, kde abnormálna hladina je zvýšená a je sprevádzaná mikrobiálnou infekciou,...

Způsob výroby analogů rebeccamycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265248

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kaneko Takushi, Utzig Jacob, Wong Henry

MPK: C07H 17/00

Značky: analogů, rebeccamycinu, způsob, výroby

Text:

...1 a 11 nesou na cyklickém systému rebeccamycinujiné substituenty ve významu symbolu X. Deriváty rebeccamycinu nesoucí na cyklickém systému rebeccamycinu různé substituenty lze například vyrobit za použití metod, které popsaliV následujícím reakčním schématu je konkrétněji popsána syntéza analogů nebo chromoforů rebeccamycinu nesoucích na cyklickém systému namísto atomů chloru různé substituenty ve významu symbolu X. Ve vzorcích...

Způsob výroby solí analogů 7-oxo-prostacyklinu s efedrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261894

Dátum: 10.02.1989

Autori: Galambos Géza, Körmöczy Péter, Papp Gyula, Marton Jenö, Szekeres László, Tömösközi István, Kovács Gábor, Hadházy Pál, Udvary Éva, Györy Peter, Stadler István, Dormán Gyorgy, Kánai Károly

MPK: A61K 31/34, C07D 307/935

Značky: výroby, solí, efedrinem, analogů, 7-oxo-prostacyklinu, způsob

Text:

...báze, s výhodou uhličitanu .alkalického kovu, zejména uhličitanu draselného, za bezvodých podmínek nebo v přítomností vody v rozpouštědle, výhodně v alkoholu, zejména v bezvodém methanoiu a pak se v případě potřeby, tzn. pokud R 5 má jiný význam než vodík, hydrolýzou odštěpí zbytek R 5 za použití o sobě známých met-od například působením báze, s výhodou hydroxidu alkalíckého kovu,zejména hydroxídu sodného v rozpouštědle mísitelném s...

Peptidy typu analogů sérového thymického faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256897

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rovenský Josef, Křepelka Jiří, Kasafírek Evžen, Kočiš Petr, Černý Martin

MPK: C07K 7/06

Značky: thymického, sérového, analogů, faktoru, peptidy

Text:

...II Photovolta. T a b u 1 k a 1Thymjcké hormony Rozdíl počtu znovuvzniklýchx metodou víz. Clin. exp. Immunol. 47, 183 (1982) pGlu kyselina pyroglutámová alanin bys lysin ser serín Gln glutamin Gly qlycin Asn asparagin Phe fenylalamin -NH-EtPh 2-feny 1 ethylamidová skupina -NH 2 amidová skupina.Chromatografia byla provedena na tenké vrstvě silikaqelu íkiu 5 eĺ~gel G, Merck) V náslev dujicích systémechDetekce volných aminokyselín a...

Způsob přípravy 3′-deaminovaných analogů glykosidových anthracyklinových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 236682

Dátum: 15.02.1987

Autori: Cassinelli Giuseppe, Casazza Anna Maria, Arcamone Federico

MPK: C07D 309/30, C07D 309/06

Značky: analogů, anthracyklinových, 3'-deaminovaných, způsob, glykosidových, přípravy, antibiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Anthracyklinové glykosidy obecného vzorce I, ve kterém znamená R1 vodík nebo hydroxyskupinu a R2 je ?-L-pyranoxylový zbytek obecného vzorce II nebo III se připraví deaminací anthracyklinových glykosidů obecného vzorce IV.

Způsob dělení D a L isomerů analogů oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235151

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krojidlo Milan, Flegel Martin, Lebl Michal

MPK: C07C 103/52, C07G 15/00

Značky: isomerů, dělení, způsob, oxytocinu, analogů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení D a L isomerů analogů oxytocinu obecného vzorce I, kde R1 a R2 je H nebo CH3, R3 je H nebo NH2, R4 je H, OH, alkyl o 1 až 3 uhlících nebo alkoxyl s jedním až dvěma uhlíky, R5 je S-S, S-CH2 nebo CH2-S a konfigurace aminoskupiny v poloze 2 je označené + je D nebo L, vyznačený tím, že směs analogů obecného vzorce I majících v poloze 2 racemickou aminokyselinu, se dělí pomocí vysokotlaké chromatografie na koloně silikagelu se...

Způsob výroby nových protinádorových analogů daunorubicinu a doxorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235979

Dátum: 15.12.1986

Autori: Franchi Giuliano, Penco Sergio, Arcamone Federico, Casazza Anna Maria

Značky: výroby, analogů, nových, protinádorových, daunorubicinu, způsob, doxorubicinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových protinádorových analogů daunorubicinu a doxorubicinu, obecného vzorce I ve kterém X znamená vodík nebo hydroxyl, R1 znamená vodík nebo methyl, ze symbolů R2 a R3 jeden znamená methoxyskupinu a druhý znamená vodík, vyznačující se tím, že 4-demethoxy-daunomycinon nebo 2,3-dimethyl-4-demethoxy-daunomycinon rozpuštěný v bezvodém methylendichloridu, se uvádí do reakce při teplotě místnosti se...

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229698

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gales Ferry, Cue Berkeley Wendell, Massett Stephen Sargent

MPK: C07D 213/16, C07D 213/127

Značky: výroby, analogů, způsob, pirbuterolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů, obecného vzorce I ve kterém R atom vodíku, methylovou skupinu nebo hydroxymethylovou skupinu, vyznačující se tím, že se N-terc.butylbenzylamin nechá při teplotě 50 až 100°C reagovat s epoxidem obecného vzorce VII, ve kterém R1 znamená benzylovou skupinu a R2 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně tvoří seskupení vzorce za vzniku aminu obecného vzorce VIII ve kterém R1 a...

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229678

Dátum: 15.11.1986

Autori: Massett Stephen Sargent, Gales Ferry, Cue Berkeley Wendell

MPK: C07D 213/16, C07D 213/127

Značky: způsob, pirbuterolu, analogů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pirbuterolu a jeho analogů, obecného vzorce I ve kterém R znamená atom vodíku, methylovou skupinu nebo hydroxymethylovou skupinu, vyznačující se tím, že se N-oxid epoxysloučeniny obecného vzorce IV ve kterém R1 znamená benzylovou skupinu a R2 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu, nebo R1 a R2 společně tvoří seskupení vzorce nechá reagovat s terc.butylaminem při teplotě 20 až 70 °C, za vzniku aminoderivátu obecného...

Způsob výroby 4-oxo-PGI2 a jeho analogů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228923

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovács Gábor, Stadler István, Ivanics József, Galambos Géza, Horváth Károly, Kékesi Krisztina, Simonidesz Vilmos, Körmöczy Péter, Székely István

MPK: C07D 307/93, C07D 307/935

Značky: výroby, způsob, 4-oxo-pgi2, analogů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby opticky aktivního nebo racemického 4-oxo-PGI2 obecného vzorce I a analogů těchto sloučenin, v nichž Q znamená skupiny -COOR1, -CH2-OH, -COL1, kde R1 znamená atom vodíku, kation, přijatelný z farmaceutického hlediska, alkylový zbytek o 1 až 4 atomech uhlíku, cykloalkylový zbytek o 3 až 10 atomech uhlíku, benzyl nebo fenyl, L1 znamená aminoskupinu, alkylaminoskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku nebo dialkylaminoskupinu s alkylovou částí...

Způsob výroby analogů prostaglandinu F2a

Načítavanie...

Číslo patentu: 218287

Dátum: 15.02.1985

Autori: Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Čapek Karel, Ledvinová Marie, Veselý Ivan, Jarý Jiří, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Staněk Jan, Mostecký Jiří

Značky: prostaglandinů, způsob, analogů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby analogů prostaglandinu F2( obecného vzorce I kde X je hydroxylová skupina nebo OR1, kde R1 značí alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, n je 0 až 6, Y je vodík nebo alkylová skupina s 1 až 6 atomy uhlíku nebo OR2 skupina, kde R2 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo arylová skupina s 6 až 10 atomy uhlíku, která je případně substituovaná 1 až 3 atomy halogenů, A je hydroxylová skupina nebo vodík, B je vodík nebo hydroxylová skupina, přičemž...