Patenty so značkou «analogového»

Spôsob a zariadenie pre vysoko presné digitálne meranie analógového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7263

Dátum: 12.07.2005

Autor: Bothe Christoph

MPK: G04F 10/00, H03M 1/50

Značky: digitálne, meranie, zariadenie, přesné, vysoko, spôsob, signálu, analogového

Text:

...sa vpriebehu nasledujúcej aproximácie medzi jednotlivými periódami času merania. Na meranie času sa0006 Z dokumentu US 5 101 306 je známy integrovaný analógovodigitálny prevodník, s ktorého pomocou možno menit analógové napätie na digitálnu hodnotu.0007 Predkladaný vynález si kladie za ciel poskytnúť spôsob pre vysoko presné digitálne meranie času priechodu ultrazvukového signálu kvapalinou,ktorý s minimálnymi nákladmi a čo...

Zapojení číslicově analogového převodníku s rozšířeným převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269265

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sůva Jaromír, Trhlin Alois, Lang Pravdomil

MPK: H03M 1/06

Značky: převodníku, číslicové, zapojení, převodem, analogového, rozšířeným

Text:

...až §lLk každého výstupniho paměčověho bloku êàł až § 45 Výstup§gl až 53.k každého výstupního paměčového bloku § 41 až§Lk je spojen s odpovídajicím analogovým výstupem łQłł až łgłàä zapojení. Pžeplsovací vstup § 24 až §gkkaždého výstupního pamětového bloku áàł až äàä je spojen s odpovídajlcim přepisovacím výstupem 13.1 až łgL§ řidlcího bloku 5. Každý záplsový výstup łgàł až lg 4 nŕidic 1 ho bloku lje spojen se zápísovým vstupem gggł až 335...

Zapojení analogového členu se sdruženou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265135

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kugler Vlastimil, Vaváček Ivan, Brož Pavel, Novák Jiří

MPK: H02J 7/10

Značky: funkcí, analogového, členu, zapojení, sdruženou

Text:

...elektromechanických prvků jsou nahraženy analogovým členem, který je bezkontaktní a je tvořený jediným polovodičovým prvkem - tranzistorem. Tento analogový člen umožňuje připojení akumulátorové baterie při výpadku sítě, cdpojení akumulátorové baterie při obnovení síčového napájení a při vyčerpání kapacity baterie. Dále zajišťuje vysokou lineární stabilizace napětí na napájeném zařízení a výrazně zlepšuje dynamické parametry zdroje při...

Zapojení pro napájení diferenčního analogového převodníku délky na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262351

Dátum: 14.03.1989

Autori: Keller Libor, Košvica František

MPK: H03M 1/38

Značky: napětí, diferenčního, délky, napájení, zapojení, převodníku, analogového

Text:

...tohoto zapojení a obr. 2 a 3 představují jeho další možná varianty.lapojeni znazorněnő na obr. 1 sestava z osci 1 átoruQ, na jehož výstup gl je nepojen zesilovač 51, provedený v-tomto případě jako invertující. výstup 512 zesilovače ga je vyvedsn na první vstupní svorku gl převodníku g, spojenou dále s invsrtujícím vstupem 323 diferenčního zesilovače ga, jeho neinvertujíoí vstup ga je spojen prostřednictvím kondenzatoru g s výstupom Q 1...

Způsob pro rozšíření číslicově analogového převodníku o znaménkový bit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261626

Dátum: 10.02.1989

Autori: Michálek Václav, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicové, rozšíření, způsob, převodníku, znaménkový, analogového

Text:

...vstup »druhého operačního zesilovače je spojen se společným vodičom a jeho výstup s výstupní svorkou.Výhody zapojení pro rozšíření číslicově analogového .převodníku o znaménkový bit podle vynálezu -spočivají zejména v tom, že elektronický přepínač přepíná přímo proudový výstup čísli-cově analogového převodníku a proto se neuplatňují nežádoucí reálné vlastnosti elektronického jpřepínače, jako je zbytkový odporpřepínvače v sepnutém stavu...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: analogového, zapojenie, otáčania, závěsu, rychlostí, vyhodnocovanie, pomocou, fázového, uhlovej

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Způsob korekce chyby číslicově analogového převodníku pro generaci einusového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246390

Dátum: 01.08.1988

Autori: Oihánek Stanislav, Kadlas Pravdomil, Vrbecký Jan, Ma?átko Jan, Hájaeek Odon, Marek Oldoich

MPK: H03M 1/06

Značky: einusového, způsob, korekce, generaci, analogového, převodníku, chyby, číslicové, průběhu

Text:

...(obr. 1) výstupního napětí z číslicově analogového převodníku, který má tvar ideální sinusovky, by se objevil na výstupu číslicově analogového převodníku V případě, že by rychlost spínání odporové sítě byla nekonečná. V praxi však spínače na vstupu odporové- 4 246 390 sítě apínejí ryohleji při apínání do log. O než do log. l,takže se výsledný průběh deformuje (obr. 4). V místech,kde dochází k čaatějšímu přepínání údajů na vstupu převod~ níku,...

Elektrické zapojení pro úpravu analogového signálu na diskretní binární kombinaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 257853

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kravciv Miloš, Novák Jiří

MPK: G01D 9/12

Značky: binární, diskrétní, zapojení, úpravu, elektrické, kombinací, analogového, signálu

Text:

...ovládací vstup ll přepínnče É rychlosti posuvu je připojen výstup lgł ovládání rychlosti posuvu ovládacího obvodu lg, výstup 133 ovládání směru pcsuvu ovládaoího obvodu lg je připojen na ovládací vstup lgpřepinače Q směru posuvu, výstup přepinače Q rychlosti posuvu je připojen na pulsni vstup gg rychlosti posuvu logického převodníku ll, na jehož pulsnĺ vstup gg směru posuvu je připojen výstup přepínače směru posuvu 5, výstup logického...

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243740

Dátum: 11.04.1988

Autori: Eervinka Václav, Kichler Jioí

MPK: H03M 1/66

Značky: zapojení, analogového, číslicové, převodníku

Text:

...Jsou to budící stupně s otevřeným kolektorem, ktere tvarují amplitudu vstupních signálú. Vstupní signály ve tvaru impulsů v proměnně šířce obsahují informace o žádaně poloze1 a 8 jsou stejně odporové dělíče, které umožňují nastavit na vstupu operačního zesilovače 1 potřebný poměr signálu obahujícího. informaci o žádanó poloze a rychlosti řízeného servomechanismu. Vstupní odpory i, lg. JA, výstupní odpor u, integrační kondenzátor 1 a s...

Zapojení řídicího logického obvodu analogového vstupního bloku mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242072

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beneš Teodor

MPK: G06F 3/05

Značky: řídicího, vstupního, bloků, mikropočítače, zapojení, analogového, obvodů, logického

Text:

...registru. skupinový výstup registru je spojen se skupinovým adreeovaoím vstupommultiplexeru. Skupinový tříbitový datový výstup obousměrného budiče je spojen se skupinovým vstupom výběrového obvodu, jehož výstup je spojen s uvolňovacím vstupom tvarovacího obvodu a s řídicím vstupom inicializačního obvodu. Výstup inicielizačního obvodu je spojen s blokovacím vstupem blokovacího obvodu a s blokovacím vstupem přepínaoího generátoru, jehož...

Zapojení digitálně analogového převodníku pro číslicové řízení zdrojů proudu a napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254517

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podbrdský Josef, Lukášek Radek

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicové, proudu, napětí, digitálne, zdrojů, analogového, převodníku, řízení, zapojení

Text:

...jeho výstup 01 je spojen s řídicím vstupem Q řízeného spínače 5. Mezi vstupy 5 a Ě řízeného spínače § je zapojen zdroj lg refereněního napětí a výstup spínače § je přes odpor Q připojen na výstupní svorku Q, která je přes kondenzátor 1 spojena s jedním z pölů zdroje lg referenčního napětí.Zpoždovací člen § logického signálu může být zapojen bud mezi vstupní svorku 3 a hodinový vstup pp rychlého čítače 1, nebo mezi výstup 02 časovače g a uzel...

Zapojení nelineárního digitálně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246759

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jiráková Dagmar

MPK: H03M 1/70

Značky: zapojení, digitálne, nelineárního, analogového, převodníku

Text:

...ainalogovérnu vstupu X 0,X 1 multiplexoru AMK. Druhý, třetí, čtvrtý,pátý a šestý uzel 2, 3, 4, 5, B je spojen vždy s dalším, tj. osmým, devátým, desátým, jedenáctým a dvanáctým odporem 110,119, R 10,R 11, R 12. jejichž druhé konce jsou uzemněny, a s třetím, čtvrtým, pätým, šestým a sedmým alnalogovým vstupem X 2, X 3, X 4, X 5, X 6 multiplexoru AMX. Sedmý uzel 7 na vstupu sedmého odporu R 7 je spojen s osmým.analogovým vstupem X 7...

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Iurinda Ján, Hudák Pavol, Oravec Eduard, Molda Emil, Hradilík Alojz, Ember Karol, Žaba Václav

MPK: H03M 1/80

Značky: analogového, převodníku, zapojení, číslicové

Text:

...větve. Každý výstup 1.1 až 1.n logíckého bloku 1 je spojen s prvním vývodem přiřazeného vstupního rezistoru 4.1 až 4.n a s anodou přiřazené záchytné diody 2.1 až 2.n. Všechny Záchytné diody 2.1 až .2.n jsou stejné diody libovolného typu s malým diterenciálním odporem v propustném směru. Druhý vývod každého vstupního rezistoru 4.1 až 4.11 je spojen do uzlu 6.1 až 6.n s prvním vývodem přiřazeného příčkového rezistoru 3.1 až 3.n s prvním...

Diagnostické zařízení pro zjišťování správné funkce frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243081

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bulla Ján, Vyskoeil Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: zařízení, převodníku, analogového, zjišťování, diagnostické, funkce, správné, frekvenčne

Text:

...2 je připojen na báze tranzistorů 23, jejichž kolektory jsou připojeny na vstupy převodníku 24 úrovně. Výstupy převodníků 24 úrovně jsou pot-om výstupem 22 směrového impedančniho obvodu 2, který je propojen jedním nebo více kanály se vstupem 31 frekvenčně anal-ogového převodníku 3, který má výstup 32. Vstup 41. vstupy liąladinovýcłrklopných obvodů 43 je jichž výstupy jsou připojeny na vstupy součinovéhD- obvodu 44., jehož výstup je...

Zapojení frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239114

Dátum: 01.11.1987

Autori: Prossr Otto, Dostál Luděk, Poláček Antonín

MPK: G01R 23/06, H03M 1/00

Značky: zapojení, analogového, frekvenčne, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení frekvenčně analogového převodníku pro zpracování signálů z fotoelektrických impulsních čidel. Vstupní signál se vede přes dvě negující součinová hradla na jeden pól kondenzátoru jehož druhý pól je spojen s bázi tranzistoru. Po ukončení impulsu se tranzistor rozepne a doba rozepnutí je určena časovou konstantou kondenzátoru a budicího odporu. V době kdy je tranzistor rozepnut vyšle stabilizátor napětí pulsy definované délky a amplitudy....

Zařízení pro souběh digitálního a analogového televizního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252563

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jäger Jaroslav, Knězek Martin, Mojžíš Josef

MPK: H04N 5/14

Značky: analogového, souběh, zařízení, signálu, televizního, digitálního

Text:

...impulsů. Výstupní řídící signál tohoto bloku řídí základní oscilátor logické jednotky generující digitální televizní signál.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je možné synchronizovat digitální a analogové televizní signály, které nemusejí být přesně dány televizní normou a zobrazit oba tyto signály na jedné obrazovce, případně použít pro další zpracování v televizních režijních zaříze ních. Blokové schéma zařízení je na...

Zapojení vstupního analogového systému pro mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251350

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: vstupního, mikropočítače, zapojení, systému, analogového

Text:

...HEAD u mikropočítače do aktivního stavu a provede se čtení výstupu analogově číslicovépo převodníku a počítač pokračuje dále v programu. Čekací doba počítače než proběhne převod je kratší než je programová obsluha u známého řešení. Čekání je omezeno pouze na nezbytně nutnou dobu a funkci převodníku řídí přidané obvody. Uvedené zkrácení je důě ležité např. u ryohlých převodníků, kde zpracování vstupního údaje trvá např. 5 s, zatímoo u...

Zapojení výstupního analogového systému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251147

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koliáš Jan, Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: systému, zapojení, mikropočítače, analogového, výstupního

Text:

...připojena přes měrný odpor Bg výstupní proudová svorka 22, která je přes druhý zpětnovazební odpor 51 a druhý spínač 33 připojena na neinvertující vstup operačního zesilovače 5, přičemž tento neinvertující vstup je přes první pomocný odpor El spojen se zemnící proudovou svorkou gł, na nížje zároveň připojena propojená třetí a čtvrtá svorka Q, Q prvního přepínače gł.V případě napětového výstupu je neinvertující vstup operačního zesilovače Q...

Zapojení analogového izolačního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248665

Dátum: 12.02.1987

Autori: Špidlen Vítězslav, Černý Karel

MPK: H04B 1/10

Značky: převodníku, izolačního, analogového, zapojení

Text:

...trenzistord nebo jejich teplotními ěnemi,jsou potom jen řádu desatín promile. Úbytek napětí ne spínečíoh v tomto zapojení je závislý ne. velikosti vstupního o. výstupního napětí linoárně od nuly. Dále je240005 zapojení plně symetrické pro obě polaríty vstupního napětí. Obojí se velmi příznivě projevuje na velmi malé nelinearitě přenosą.v běžných zapojeních nedosažitelné. Velmi malá nelinearita je zachována i při vstupních napětích řádově...

Zapojení rozdílového analogového multiplexeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233353

Dátum: 01.01.1987

Autor: Vrba Kamil

MPK: H03K 19/08

Značky: multiplexeru, analogového, zapojení, rozdílového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení rozdílového analogového multiplexu. Podstatou vynálezu je, že k neinvertujícímu vstupu operačního zesilovače jsou přes řídícím obvodem řízené spínače připojeny odporové děliče, k jejichž vstupům se přikládá vstupní napětí, od kterého se odečítá vstupní napětí, přiváděné obdobným způsobem k invertujícímu vstupu operačního zesilovače. Vynález je s výhodou možno využít v měřicích přístrojích či měřicích ústřednách, a to...

Zapojení číslicově analogového převodníku a číslicově analogové násobičky s analogovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235653

Dátum: 01.06.1986

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H03K 13/02

Značky: zapojení, převodníku, analogovým, výstupem, analogově, analogového, násobičky, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicově - analogového převodníku ze sériového nebo paralelního číslicového kódu na analogové napětí. Současně může tento převodník pracovat jako násobička vstupního analogového napětí s číslicovým napětím a to jako jedno, dvou nebo čtyř kvadrantová. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spínání váhových odporů od invertujícího vstupu operačního zesilovače přes spínací prvky k zemi a přivedení referenčního nebo násobeného napětí...

Zapojenie pamäti vzoriek analógového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224038

Dátum: 15.04.1986

Autor: Lányi Štefan

Značky: analogového, signálu, pamäti, zapojenie, vzoriek

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pamäti vzoriek analógového signálu pozostávajúce zo spínača pripojeného k pamäťovému kondenzátoru a k oddelovaciemu bloku, vyznačujúce sa tým, že ovládacia svorka (a) spínača (4) je spojená s výstupnou svorkou (b) oddeľovacieho bloku (6) cez zdroj (7) zatváracieho napätia ku ktorému je cez väzbový člen (8) pripojená svorka (3) vstupu ovládacích signálov.

Zapojení pro řízení diferenciálního číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220098

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bartoň Vladimír, Chadima Ladislav

Značky: číslicové, analogového, převodníku, řízení, diferenciálního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zapojení pro řízení diferenciálního číslicově analogového převodníku se zpětnou vazbou a s řízením strmosti náběhu a doběhu výstupní veličiny v závislosti na čase a vstupních impulsech. Uvedeného účelu se dosáhne využitím obvodu generátoru referenčních impulsů s proměnnou frekvencí (2), generátoru vzorkovacích impulsů (3), výběrového obvodu prvního počítacího impulsu (4), prvého hradlovacího obvodu (5),...

Zapojení pro omezení velikosti analogového signálu v počítací síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219770

Dátum: 15.09.1985

Autor: Zubkovský Jiří

Značky: analogového, omezení, velikostí, počítací, zapojení, sítí, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení pro omezení velikosti analogového signálu v počítací síti je přesným a spolehlivým způsobem dosáhnout omezení výstupního napětí proporcionálního členu. Toho se dosahuje tím, že do zpětné vazby proporcionálního členu se zapojuje v sérii dioda a komparátor, který komparuje výstupní napětí proporcionálního členu s napětím zadané meze. Překročí-li výstupní napětí proporcionálního členu za danou mez, komparátor změní své...

Zapojení k ovládání analogového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215644

Dátum: 15.10.1984

Autori: Synek Pavel, Fárka Josef

Značky: ovládání, členu, zapojení, akčního, analogového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ovládání analogového akčního členu pro použití v regulačních obvodech ve spojitosti s číslicovým řídícím počítačem. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti regulace a zlepšení dynamických vlastností zapojení, zejména odstranění nežádoucího kmitání výstupní analogové hodnoty kolem její rovnovážné polohy. Tohoto účinku se dosáhne takto /viz např. obr. l/: Na výstup číslicově-analogového převodníku je připojen jeden vstup analogových...

Zapojení číslicově analogového převodníku s přepínáním počtu převáděných dekád, který je zapojen s paměťovým registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216957

Dátum: 01.09.1984

Autori: Macharáček Jan, Slavík Vladimír

Značky: který, číslicové, analogového, registrem, dekád, paměťovým, převodníku, zapojení, počtu, zapojen, převáděných, přepínáním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicově analogového převodníku s přepínáním počtu převáděných dekád, který je zapojen s paměťovým registrem, jehož výstupy například v BCD kodu jsou zapojeny na poslední čtyři číslicově analogové převodníky dekád, vyznačené tím, že výstup každého ze čtyř číslicově analogových převodníků (l, 2, 3, 4) dekád je spojen s běžcem jednoho ze čtyř segmentů (5, 6, 7, 8) čtyřsegmentového třípolohového přepínače (9), jehož první dotek prvního...

Zapojení číslicově analogového převodníku s přepínáním počtu převáděných dekád

Načítavanie...

Číslo patentu: 216956

Dátum: 01.09.1984

Autori: Slavík Vladimír, Macharáček Jan

Značky: převáděných, dekád, číslicové, počtu, převodníku, přepínáním, analogového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicově analogového převodníku s přepínáním počtu převáděných dekád, který je zapojen na kodové výstupy paměťového registru, vyznačené tím, že každá čtveřice kodových výstupů (1, 2, 3, 4 a 5, 6, 7, 8 a 9, 10, 11, 12 a 13, 14, 15, 16) každé ze čtyř posledních dekád paměťového registru (17) je připojena na příslušnou čtveřici běžců šestnácti segmentového (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) přepínače, jehož...

Zapojenie pamäti vzoriek analógového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223792

Dátum: 01.07.1984

Autor: Lányi Štefan

Značky: signálu, zapojenie, analogového, pamäti, vzoriek

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pamäti vzoriek analógového signálu pozostávajúce z oddeľovacieho bloku, k výstupu ktorého je pripojený spínač, spojený s pamäťovým kondenzátorom a s výstupným blokom vyznačujúci sa tým, že ovládacia svorka /c/ spínača /3/ je spojená s výstupnou svorkou /a/ oddeľovacieho bloku /2/ cez zdroj /7/ zatváracieho napätia, ku ktorému je cez väzbový člen /9/ pripojená svorka /8/ vstupu ovládacích signálov, pričom výstupná svorka /b/ spínača...

Zapojení analogového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214600

Dátum: 30.03.1984

Autor: Varcop Ludvík

Značky: regulátoru, analogového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí a regulační techniky a řeší zapojení analogového regulátoru. V přenosovém kanálu s derivačním přenosem je nesouměrný přenosový člen. Tento nesouměrný přenosový člen zpracovává vstupní signál s různým dynamickým zpožděním, které závisí na polaritě tohoto vstupního signálu. Signály té polarity, při které má regulátor zasahovat mtenzívně jsou zpožďovány minimálně. Signály opačné polarity jsou zpožďovány podstatně. Vynález se...

Zapojení analogového funkčního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 213731

Dátum: 01.03.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: převodníku, zapojení, analogového, funkčního

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení analogového funkčního převodníku s převodem výstupního napětí, které řeší problém vzájemné závislosti podle vztahu Uvýst2 = Uvst. Převodník podle vynálezu je připojen jednak na obvod pro teplotní kompenzaci, a jednak přes diferenční operační zesilovač, odečítací výstupní odpor a dělič výstupního napětí na řetězec ovládacích odporů řídícího děliče spínacího napětí. Zapojení podle vynálezu lze realizovat jako...