Patenty so značkou «analog»

Analóg epotilónu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie, farmaceutický prostriedok obsahujúci takýto epotilón a spôsob prípravy takéhoto prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288098

Dátum: 28.06.2013

Autori: Malloy Timothy, Panaggio Andrea, Raghavan Krishnaswamy Srinivas, Varia Sailesh Amilal, Bandyopadhyay Rebanta

MPK: A61K 47/10, A61K 31/427, A61K 31/00...

Značky: prostriedok, obsahujúci, prostriedku, takéhoto, takýto, epotilónu, použitie, farmaceutický, spôsob, epotilón, analog, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný analóg epotilónu vzorca (II) (ixabepilón) na parenterálne podávanie. Spôsob jeho prípravy zahŕňa nasledujúce kroky uskutočňované pod podmienkou, že sú chránené pred svetlom: (a) rozpúšťanie tohto analógu epotilónu v zmesi aspoň 50 % objemových terc-butanolu vo vode za vzniku roztoku (b) uskutočnenie primárneho sušenia tohto roztoku pri teplote od -10 °C do -40 °C v prostredí vysokého vákua počas 24 až 96 hodín za vzniku...

Farmaceutická sprejová kompozícia obsahujúca analóg vitamínu D a kortikosteroid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18008

Dátum: 10.06.2011

Autori: Rasmussen Gritt, Petersson Karsten, Hansen Jens, Lind Marianne, Sonne Mette Rydahl

MPK: A61K 9/00, A61K 47/10, A61K 47/06...

Značky: vitamínu, kortikosteroid, obsahujúca, sprejová, farmaceutická, analog, kompozícia

Text:

...polotuhú a okluzívnu pomocnú látku. Neuvádza sa, či kompozícia vykazuje zlepšenévlastnosti prenikanie do kože.US 2005/0281754 publikuje sprejovú kompozíciu obsahujúcu kortikosteroid a derivát vitamínu D formulovaný vo vehikule obsahujúcom alkoholovú fázu a olejovú fázu. Alkoholová fáza pozostáva napríklad z etanolu, izopropanolu alebo butanolu. Olejová fáza môže pozostávaľ z minerálneho, rastlinného alebo syntetického oleja....

Peptidový analóg oxyntomodulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16990

Dátum: 15.12.2010

Autori: Alsina-fernandez Jorge, Kohn Wayne David

MPK: A61K 38/17, A61K 38/26, A61P 3/04...

Značky: oxyntomodulínu, peptidový, analog

Text:

...alebo Iipidácie, sú opísané v dokumentoch W 0 2008101017, W 0 2006134340, W 0 2007100535 a v článku Pocai a kol., Diabetes 58, 2258-2266, 2009. Zatiaľ čo tieto peptidy odvodené zOXM môžu predstavovať potenciálne zlepšenie oproti peptidu štandardného typu, dávky požadované na dosiahnutie dostatočne velkého zníženia telesnej hmotnosti v myšom modeli obezity vyvolanej potravou (Diet-induced Obesity DIO) sú obvykle vyššie, ako môže byť...

Použitie analógu autológneho Aß alebo APP polypeptidu živočícha, analóg, fragment nukleovej kyseliny, vektor, transformovaná bunka, bunková línia a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 287468

Dátum: 24.09.2010

Autori: Birk Peter, Jensen Martin Roland, Nielsen Klaus Gregorius

MPK: A61K 39/395

Značky: polypeptidů, autológneho, bunková, analog, analogů, kyseliny, kompozície, živočicha, transformovaná, použitie, fragment, buňka, vektor, nukleovej, línia

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie činidla zvoleného z a) analógu autológneho beta amyloidného, Abeta, alebo amyloidného prekurzorového proteínového, APP, polypeptidu živočícha, do ktorého je zavedený aspoň jeden izolovaný cudzí epitop pomocných T buniek (TH epitop) prostredníctvom inzercie, adície, delécie alebo substitúcie aminokyseliny, pričom cudzí TH epitop neobsahuje D-aminokyseliny a zavádza sa do autológneho Abeta alebo APP polypeptidu tak, ako je to schematicky...

Substituovaný homopiperidylový analóg benzimidazolu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prípravok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287113

Dátum: 20.11.2009

Autori: Sommen François Maria, Guillemont Jérome Emile Georges, Janssens Frans Eduard

MPK: A61P 1/00, C07D 221/00, A61K 31/55...

Značky: farmaceutický, přípravy, homopiperidylový, prípravok, použitie, spôsob, analog, substituovaný, obsahom, benzimidazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný homopiperidylový analóg benzimidazolu vzorca (I), jeho N-oxid, adičná soľ, kvartérny amín a stereochemicky izomérna forma, kde -A- je nasýtená alebo nenasýtená homopiperidinylová skupina s jednou dvojitou väzbou, ktorá je substituovaná R2, ktorým je H, OH, alkyl s 1 až 4 atómami C alebo alkyloxy s 1 až 4 atómami C, -a1=a2-a3=a4- je dvojmocná skupina, R1 je H, alkyl s 1 až 6 atómami C, aryl1, aryl1alkyl s 1 až 6 atómami C v alkyle,...

Kvapalná farmaceutická kompozícia obsahujúca analóg GABA a spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286227

Dátum: 07.05.2008

Autori: Silbering Steven Bernard, Meyer-wonnay Hans Richard, Sanii-yahyai Nahid, Schneider Michael, Kulkarni Neema Mahesh

MPK: A61K 31/4015, A61K 47/10, A61K 31/185...

Značky: kvapalná, přípravy, použitie, analog, farmaceutická, kompozícia, spôsob, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalná farmaceutická kompozícia obsahujúca analóg GABA, vodu a jeden alebo viac viacsýtnych alkoholov obsahujúcich 2 až 6 uhlíkových atómov, pričom jeden alebo viac viacsýtnych alkoholov tvorí asi 25 až asi 75 % hmotnosť/objem kompozície a hodnota pH kompozície je asi 5,5 až asi 7,0. Spôsob prípravy kompozície zahrnuje (a) pridanie jedného alebo viac viacsýtnych alkoholov obsahujúcich 2 až 6 uhlíkových atómov do vody za vzniku prvého roztoku...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca nukleotidový analóg a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285766

Dátum: 04.07.2007

Autor: Broadhead Joanne

MPK: C07H 19/00

Značky: farmaceutická, přípravy, kompozícia, obsahujúca, analog, spôsob, nukleotidový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je farmaceutická kompozícia vysušená vymrazením, rozprašovaním alebo vákuom, ktorá obsahuje nukleotidový analóg vzorca (I, Ia) a jednu alebo viac sklotvorných prísad, a spôsob jej prípravy.

5,6,7-Trihydroxyheptánová kyselina a jej analóg na liečenie očných ochorení a ochorení súvisiacich s hyperproliferatívnou a angiogénnou odozvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7349

Dátum: 08.11.2005

Autori: Gamache Daniel, Hellberg Mark, Klimko Peter, Bingaman David

MPK: A61K 31/045, A61P 27/00

Značky: analog, súvisiacich, angiogénnou, ochorení, hyperproliferatívnou, 5,6,7-trihydroxyheptánová, očných, odozvou, liečenie, kyselina

Text:

...kapilár, a tieto porušía Bruchovu membránu. To vedie k makulárnemu hromadeníu tekutín a krviz presakujúcich nových ciev (VEGF je silným faktorom zvyšujúcim priestupnost ciev) a tvorbeväzivových ložísk a zjazveného tkaniva na sietníci, ktoré rýchlo spôsobujú odlúčenie sietnice, a teda stratu zrakovej funkcie. Preto by liečenie suchej formy VPMD záchranou RPE buniek pred odumretím vyvolaným metabolickou tiesňou malo zabraňovať aj...

Polypeptidový analóg natívneho keratinocytového rastového faktora, spôsob jeho výroby a použitie, farmaceutický prostriedok a kit, nukleová kyselina, vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284534

Dátum: 13.05.2005

Autori: Kenney William, Hsu Eric, Morris Charles, Chen Bao-lu

MPK: C07K 14/50, A61K 38/18, C12N 15/12...

Značky: spôsob, polypeptidový, hostiteľská, kyselina, výroby, použitie, analog, keratinocytového, faktora, nukleová, buňka, natívneho, vektor, rastového, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptidový analóg natívneho keratinocytového rastového faktora, KGF, so signálnou sekvenciou alebo bez nej, pričom tento analóg zahrnuje aminokyselinovú sekvenciu KGF, v ktorej je aspoň jedna z aminokyselín 1 až 24 vypustená, nahradená a/alebo vložená, pričom cysteínový zvyšok v aminokyselinovej polohe 1 a cysteínový zvyšok v aminokyselinovej polohe 15 je vždy buď vypustený, alebo nahradený inou aminokyselinou, pričom analóg...

Analóg antracyklínu, jeho použitie a farmaceutická kompozícia na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284392

Dátum: 09.02.2005

Autori: Schally Andrew, Cai Ren Zhi, Nagy Attila

MPK: A61K 47/48, C07K 7/23

Značky: kompozícia, antracyklinů, analog, použitie, farmaceutická, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Analóg antracyklínu všeobecného vzorca Q14-O-R-P, kde Q má podrobnú chemickú štruktúru znázornenú vzorcom (II), kde -R- je jednoduchá väzba alebo -C(O)-(CH2)n-C(O)-, kde n je 0-7, R' je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z NH2, aromatického alebo hydrogenovaného čisto dusíkatého päť- alebo šesťčlenného heterocyklu majúceho aspoň jeden kruhový dusík, ku ktorému je prostredníctvom dvoch susedných kruhových atómov prikondenzovaný ďalší šesťčlenný...

Heptapeptidový analóg, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento analóg, spôsob prípravy heptapeptidového analógu a jeho použitie pri príprave liečiva na redukciu alebo blokovanie kontrakcie maternicového svalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283800

Dátum: 12.01.2004

Autori: Trojnar Jerzy, Aurell Carl-johan, Nilsson Anders, Haigh Robert, Riviere Pierre, Melin Per

MPK: C07K 7/16, A61K 38/11

Značky: přípravě, farmaceutická, analogů, heptapeptidového, redukciu, přípravy, obsahujúca, použitie, liečivá, heptapeptidový, svalu, blokovanie, spôsob, kontrakcie, maternicového, analog, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heptapeptidové analógy alebo ich farmaceuticky prijateľné soli majúce antagonizujúcu účinnosť proti oxytocínu, sú zložené z hexapeptidovej časti S a C-koncovej beta-aminoalkoholovej časti Z naviazanej na časť S cez amidovú väzbu, v ktorých beta-aminoalkohol Z znamená -NR-CH(Q)-CH2OH, kde Q znamená (CH2)n-NH-A, n znamená 1 až 6 a A znamená atóm vodíka alebo -C(=NH)NH2 a R znamená metylovú alebo etylovú skupinu a X v časti S znamená...

Dávková jednotka obsahujúca analóg prostaglandínu na liečbu konstipácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17611

Dátum: 14.11.2002

Autori: Patchen Myra, Ueno Ryuji

MPK: A61P 1/10, A61K 31/557, C07C 53/23...

Značky: dávková, konstipácie, jednotka, obsahujúca, liečbu, prostaglandinů, analog

Text:

...prostaglandínov produkovaných v humánnom gastrointestinálnom (GI) systéme sú skupiny E, I a F (Sellin, Gastrointestinal and Liver Disease Pathophysiology, Diagnosis, and Management. (WB Saunders Company, 1998) Robert, Physiology of the Gastrointestinal Tract 1407-1434 (Raven, 1981) Rampton, Prostaglandins Biology and Chemistry of Prostaglandins and Related Eicosanoids 323-3440007 Pri normálnych fyziologických podmienkach hrajú...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca gabapentin alebo jeho analóg a alfa-aminoamid a jej analgetické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 579

Dátum: 09.08.2002

Autori: Fariello Ruggero, Benatti Luca, Veneroni Orietta, Maj Roberto, Salvati Patricia

MPK: A61K 31/185, A61K 31/165, A61K 31/445...

Značky: obsahujúca, analgetické, použitie, alfa-aminoamid, kompozícia, gabapentin, analog, farmaceutická

Text:

...je komplementárny s niektorým GBP alebo jeho analógom, keď bude možné použiť nižšie dávky GBP alebo jehoanalógov, pri súčasnont obmedzení známych vedľajších účinkov, ale pri zachovaní jeho analgetických vlastností, alebo dokonca lepších účinkov.0009 Hoci GBP bol vyvinutý ako štrukturálny analóq GABA, nemá priame GABA-ergické účinky a ani neovplyvňuje vychytávanie alebo metabolizmus GABA. Doterajšie dôkazy vysvetľujú antihyperanalqetický...

Analóg humánneho erytropoietínu, sekvencia DNA, eukaryotická hostiteľská bunka a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282003

Dátum: 03.08.2001

Autori: Byrne Thomas, Elliot Steven

MPK: C07K 14/505, C12N 15/12, A61K 38/18...

Značky: farmaceutický, hostiteľská, analog, buňka, erytropoietinu, sekvencia, humánneho, prostriedok, eukaryotická

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný analóg humánneho erytropoetínu obsahujúci aspoň jedno prídavné miesto pre N-glykozyláciu na asparagínovom zvyšku, v ktorejkoľvek z aminokyselinových polôh 30, 51, 57, 88, 89, 136 a 138. Sekvencia DNA kódujúca tento analóg a eukaryotická hostiteľská bunka transfekovaná touto sekvenciou DNA. Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje terapeuticky účinné množstvo analógu erytropoetínu, uvedeného spolu s farmaceuticky vhodným riedidlom,...

Analóg substancie P

Načítavanie...

Číslo patentu: 280796

Dátum: 11.07.2000

Autori: Moreau Jacques-pierre, Coy David

MPK: C07K 7/02, A61K 38/08, C07K 7/22...

Značky: substancie, analog

Zhrnutie / Anotácia:

Lineárny peptid, ktorý je analógom prírodne sa vyskytujúcej biologicky účinnej substancie P, má aktívnu polohu väzbovú polohu, ktorá zabezpečuje viazanie tohto peptidu na receptor príslušnej bunky. Analóg má nepeptidovú väzbu namiesto peptidovej väzby medzi aminokyselinovým zvyškom aktívnej polohy a priľahlým aminokyselinovým zvyškom alebo syntetický beta- alebo gama-aminokyselinový zvyšok nahradzujúci dva aminokyselinové zvyšky aktívnej polohy.

Analóg vitamínu D, spôsob a medziprodukt jeho výroby, jeho použitie a farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281443

Dátum: 12.04.1995

Autor: Bretting Claus Aage Svensgaard

MPK: C07C 401/00, A61K 31/59

Značky: analog, prípravok, medziprodukt, vitamínu, ktorý, obsahuje, použitie, farmaceutický, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X je H alebo OH symboly R1 a R2 sú rovnaké alebo rôzne a predstavujú H alebo hydrokarbyl C1-C6 alebo R1 a R2 s atómom C predstavujú karbocyklický kruh s C3-C8 Q je jednoduchá väzba alebo hydrokarbylén s C1-C8 m je 0, 1 alebo 2 pričom zvyšky R1, R2 a/alebo Q sú prípadne substituované jedným alebo viacerými atómami deutéria alebo fluóru. Medziproduktom spôsobu výroby uvedených zlúčenín je...

Rebeccamycínový analóg, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278338

Dátum: 15.10.1991

Autori: Mattei Jacqueline, Matson James, Schroeder Daniel, Lam King Sing, Forenza Salvatore

MPK: C07H 19/04, C07D 487/12, A61K 31/71...

Značky: prostriedok, farmaceutický, ktorý, analog, přípravy, obsahuje, rebeccamycínový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pridanie určitých tryptofánových analógov do kultivačného prostredia v priebehu fermentácie vedie k produkcii nových analógov rebeccamycínu s výhodnými vlastnosťami na ošetrovanie nádorových ochorení cicavcov.

Nový analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268463

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krojidlo Milan, Barth Tomislav, Škopková Jana, Hrbas Pavel, Kluh Ivan

MPK: C07K 7/16

Značky: vasopresinu, výroby, způsob, nový, analog

Text:

...kapalinovou ohromatoàafií za tajných podmínek jako je popsáno v příkiadu 1. Zlyofílizovaný vzor-ek byl rozpuštěn ve 2 m 1 R 20 a na kolonu nanášeny 50/41 vzorky. Frakce odpovídající produktu a nezreagovanému IB-D-argíninjdeaminovasopresínu byly pogpojovúny a odpařeny vevakuu při. laboraťorní teplotě a usohovány přiPřfklad 3 stanovení aminokyselinověho složení,- N-teminálních aminokyselín a určení primární struktury produktu chymotryptickěho...

Analog oxytocinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230327

Dátum: 15.10.1986

Autori: Slaninová Jiřina, Jošt Karel, Servítová Linda, Barth Tomislav, Lebl Michal, Machová Alena

MPK: C07C 103/52, C07G 15/00

Značky: způsob, oxytocinu, analog, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Analog oxytocinu vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady a pouze zbytek p-methylfenylalaninu má konfiguraci D, kde všechny chirální aminokyseliny jsou L-řady a pouze zbytek p-methylfenylalaninu.

Analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231749

Dátum: 15.07.1986

Autori: Machová Alena, Servítová Linda, Brtník František, Škopková Jana, Barth Tomislav, Hrbas Pavel, Jošt Karel, Kupková Běla, Krejčí Ivan

Značky: vasopresinu, analog, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vasopresinu chemického vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady s výjimkou argininu, který má konfiguraci D. Tento analog vasopresinu, který má basickou aminokyselinu v poloze 8 v konfiguraci D, odstraněný glycinamidový zbytek v poloze 9 a disulfidovou vazbu nahrazenou thioéterovou skupinou, má blokována všechna nejdůležitější místa potenciálního enzymového štěpení má zachován účinek na centrální nervový systém a...

Analog oxytocinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229895

Dátum: 15.04.1986

Autori: Servítová Linda, Machová Alena, Lebl Michal, Slaninová Jiřina, Jošt Karel, Barth Tomislav

MPK: C07C 103/52, C07G 15/00

Značky: oxytocinu, výroby, analog, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového analogu oxytocinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny jsou konfigurace L s výjimkou p-etylfenylalaninu /Phe(Et)/, který má konfiguraci D. Tento analog oxytocinu vykazuje prodloužený inhibiční účinek vůči uterotonické aktivitě oxytocinu při testu ne děloze in vivo. Podstata způsobu výroby analogu oxytocinu vzorce I spočívá v tom, že se 2-D-p-etylfenylalaninloxytocin (jehož způsob výroby je popsán v PV...

Analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229894

Dátum: 15.04.1986

Autori: Machová Alena, Barth Tomislav, Servítová Linda, Slaninová Jiřina, Lebl Michal, Jošt Karel

MPK: C07C 103/52, C07G 15/00

Značky: analog, způsob, výroby, vasopresinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogu vasopresinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny mají konfiguraci 1. s výjimkou p-etylfenylaleaninu /Phe(Et)/, který má konfiguraci D. Tento analog se vyznačuje tím, že má inhibiční účinek vůči presorické aktivitě vasopresinu. Podstata způsobu výroby nového analogu vasopresinu spočívá v tom, že se z lineárního peptidu vzorce II odstraní chránicí skupiny a vzniklá disulfhydrylová látka se oxiduje ze...

Způsob výroby prostaglandinu F2a a jeho analog

Načítavanie...

Číslo patentu: 229064

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mostecký Jiří, Eichler Pavel, Stibor Ivan, Dolanský Vladimír, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Veselý Ivan, Ježek Karel, Votava Vladimír, Staněk Jan

Značky: analog, výroby, prostaglandinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby prostaglandinu F2? a jeho analog a řeší otázku pracnosti a čistoty výsledného produktu. Jeho podstata spočívá v tom, že se na laktol nebo jeho C-15 epimer působí ylidem v roztoku polárních aprotických rozpouštědel a získá se bisacetol prostaglandinu nebo jeho C-15 epimer, z kterého se žádaný produkt uvolní bez izolace 0,4 až 2 N roztokem kyseliny šťavelové nebo po izolaci katexem v prostředí vody s 10 až 80 %...

Prostaglandin F2 alfa nebo jeho analog jako látky indukující říji prasniček a prasnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218337

Dátum: 15.02.1985

Autori: Podaný Jan, Stejskal Jaroslav, Jelének Ladislav

Značky: analog, prasniček, prostaglandin, říji, látky, indukující, prasnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití prostaglandinu 9(,11(,15(-trihydroxy-5-cis-13-trans-prostadienové kyseliny nebo jeho analogu 16-(3-chlorfenoxy)-9(,11(,15(-trihydroxy-17,18,19,20-tetranor-5-cis- 13-trans-prostadienové kyseliny pro indukci říje prasniček a prasnic.

Analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217633

Dátum: 15.09.1984

Autori: Škopková Jana A Jošt Karel, Brtník František, Burešová Olga, Hrbas Pavel, Krejčí Ivan, Barth Tomislav, Kupková Běla

Značky: analog, vasopresinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Analog vasopresinu vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady, pouze arginin je D-řady.