Patenty so značkou «amorfnej»

Spôsob prípravy amorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu a jej stabilizácia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287831

Dátum: 31.10.2011

Autori: Veverka Miroslav, Šimon Peter, Jorík Vladimír

MPK: C07D 207/325, C07D 207/00

Značky: přípravy, stabilizácia, hemivápenatej, amorfnej, atorvastatínu, spôsob, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu (I) z polymorfnej modifikácie hemivápenatej soli atorvastatínu roztavením pri teplote 438 K až 483 K, pod atmosférou inertného plynu s následným ochladením taveniny rýchlosťou 10 až 100 K/min. a jej stabilizácia oxidom horečnatým.

Spôsob dehydratácie a izomerizácie alkoholov s C4 s pomocou amorfnej tuhej látky s upravenou poréznosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17587

Dátum: 27.05.2011

Autori: Maury Sylvie, Coupard Vincent, Surla Karine

MPK: C07C 1/24, C07C 11/08, C07C 11/09...

Značky: tuhej, spôsob, poréznosťou, amorfnej, izomerizácie, alkoholov, látky, pomocou, dehydratácie, upravenou

Text:

...zodpovedajúcich olefínov a strátprodukty C 5. Tak sa preukazuje, že hliník s funkciou vďaka kyseline sírovej je aktívnejší a selektívnejší ako hliník komerčného pôvodu na uvedené kombinované použitie, a síce konjugovanú dehydratáciu a izomerizáciou kostry a polohy dvojitej väzby výsledných olefínov. Podľa tohto dokumentu sa zdá, že na vykonanie dehydratácie a izomerizácie monoalkoholov s C 4 je potrebný čo najviac kyslý hliník.0010 Tento...

Biologicky dostupné prostriedky amorfnej alfa-(N-sulfónamido)acetamidovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14860

Dátum: 12.04.2010

Autori: Hartley Ruiling, Qian Feng, Haddadin Raja

MPK: A61K 9/14

Značky: amorfnej, zlúčeniny, prostriedky, alfa-(n-sulfónamido)acetamidovej, biologicky, dostupné

Text:

...a spol. Science, 284(5415) 770-776 (1999) Kadesch, T., Exp. Cell Res., 260(1) 1-8 (2000).). U hlodavcov,ktorým boli dávkované inhibítory V-sekretázy, bolaidentifikovaná toxicita súvisiaca s liečivomv gastrointestinálnom (GI) trakte, brzlíku a slezine (Searfoss,G. H. a spol. J. Biol. Chem., 278 46107-46116 (2003) Wong, G. T. a spol. J. Biol. Chem., 279 12876-12882 (2004) Milano, J. a spol. Toxicol. Sci., 82 341-358 (2004).). Tieto toxicity...

Spôsob prípravy atorvastatínu v amorfnej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287032

Dátum: 16.09.2009

Autor: Pflaum Zlatko

MPK: A61K 31/40, C07D 207/00

Značky: amorfnej, formě, přípravy, atorvastatínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy atorvastatínu v amorfnej forme, ktorý zahrnuje a) prípravu roztoku atorvastatínu v jednom rozpúšťadle alebo vo viacerých rozpúšťadlách prvého typu takého, že atorvastatín je dobre rozpustný b) prípravu zmesi uvedeného roztoku atorvastatínu s jedným rozpúšťadlom alebo viacerými rozpúšťadlami druhého typu, v ktorých je atorvastatín nerozpustný alebo veľmi slabo rozpustný tak, že sa atorvastatín zráža c) separáciu...

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Szent Királlyi Zsuzsa, Bartha Ferenc, Seres Péter, Domán Imre, Balázs László, Rátkai Zoltán, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Greff Zoltán

MPK: C07D 207/00

Značky: vápenatej, amorfnej, spôsob, přípravy, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy čistej amorfnej vápenatej soli rosuvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20581

Dátum: 22.06.2006

Autori: Casar Zdenko, Zlicar Marko

MPK: A61K 31/505, C07D 239/42

Značky: rosuvastatínu, přípravy, vápenatej, spôsob, amorfnej, čistej

Text:

...vápenatej solirosuvastatínu neobsahujúcej žiadne významné množstvo vedľajších produktov.0010 Predložený vynález poskytuje spôsob výroby amorfnej vápenatej soli rosuvastatínupodľa nároku 1, altematívne podľa nároku 8.0011 Výhodne uskutočnenia sú uvedené V nárokoch závislých od nároku 1 a nároku 8, V0012 Predložený vynález ďalej poskytuje spôsob podľa nároku 16 alebo nároku 17 afarmaceutickú kompozíciu podľa nároku 18.0013 Predložený vynález...

Spôsob výroby vápenatej soli atorvastatínu v amorfnej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11634

Dátum: 19.11.2004

Autori: Kumar, Sathyanarayana Swargam, Kumar Yatendra

MPK: C07D 207/34

Značky: amorfnej, spôsob, výroby, atorvastatínu, formě, vápenatej

Text:

...soľou alebo s hydroxídom vápenatým na získanie vápenatej soli atorvastatínue) izoláciu surovej vápenatej soli atorvastatínuf) prečistenie surovej vápenatej soli atorvastatínu jej rozpustením v zmesi tetrahydroñiránu a metanolu a vyzrážaním vodou za získania čistej vápenatej solí atorvastatínu v kryštalickej fonne ag) konverziu takto získanej čistej, kryštalickej, vápenatej soli atorvastatínu do amorfnej0006 Modiñkácia spôsobu podľa...

Spôsob výroby amorfnej formy hemivápenatej soli (3R,5R) 7-[3-fenyl-4-fenylkarbamoyl-2-(4-fluórfenyl)-5-izopropylpyrol-1-yl]- 3,5-dihydroxyheptánovej kyseliny (atorvastatínu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8146

Dátum: 30.01.2003

Autori: Stach Jan, Rádl Stanislav

MPK: C07D 207/32, C07D 207/337, C07D 207/34...

Značky: atorvastatínu, 7-[3-fenyl-4-fenylkarbamoyl-2-(4-fluórfenyl)-5-izopropylpyrol-1-yl, hemivápenatej, spôsob, formy, 3,5-dihydroxyheptánovej, 3r,5r, kyseliny, amorfnej, výroby

Text:

...Tieto rozpúšťadlá sú opäť široko definované a okrem nepolárnychuhľovodíkových rozpúšťadiel zahrnujú tiež alífatické étery.0006 Úlohou tohto vynálezu je opísať nový, zlepšený spôsob výroby amorfnej formy hemivápenatej soli (3 R,5 R) 7-3-fenyl-4-fenylkarbamoyl-2-(4-fluórfenyl)-5-izopropylpyrol-l-yl-3,5-dihydroxyheptánovej kyseliny, ktorá by nemala nevýhody vyššie spomenutých postupov.0007 Výhodnosť amorfného atorvastatínu pre niektoré...

Trojfázová farmaceutická forma s konštantným a riadeným uvoľňovaním amorfnej účinnej zložky a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282000

Dátum: 27.07.2001

Autori: Rebič Ljubomira Barbara, Kofler Bojan, Kerc Janez

MPK: A61K 9/28, A61K 9/20

Značky: amorfnej, přípravy, trojfázová, zložky, forma, spôsob, farmaceutická, uvoľňovaním, účinnej, konštantným, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázová farmaceutická forma s konštantným a riadeným uvoľňovaním amorfnej účinnej zložky na jednorázové denné podávanie obsahuje jadro tvorené prvou a druhou fázou a poťah tvorený v tretej fáze. Prvá fáza obsahuje účinnú zložku, vo vode rozpustný polymérny polyvinylpyrolidón a celulózový éter pôsobiaci ako nosič amorfnej účinnej zložky a súčasne ako inhibítor jej kryštalizácie a povrchovo aktívnu látku zvyšujúcu rozpustnosť účinnej zložky a...

Spôsob prípravy kyseliny 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(Z)-2-metoxyiminooctovej amorfnej až mikrokryštalickej formy do velkosti 50 mikrometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257145

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pek Rudolf, Veverka Miroslav, Stuchlík Jozef, Motáček Tomáš

MPK: C07D 277/46

Značky: mikrokryštalickej, kyseliny, formy, 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(z)-2-metoxyiminooctovej, amorfnej, veľkosti, přípravy, mikrometrov, spôsob

Text:

...teploty na teplotu okolia.Množstvo vody použitej na reakciu sa volí tak, aby došlo k vytvoreniu 5 až 60 °/o-ného roztoku sodnej alebo draselnej soli kyseliny 2- 2-chlóracetamido-4-tiazolyl - Z -Z-metoxyiminooctovej. V ktorejkoľvek fáze reakcle, s výhodou po uplynutí času pre doreagovanie, sa k reakčnej zmesi pridá vodorozpustná sol silnej alebo stredne silnej kyseliny a alkalického kovu, kovu alkalických zemin alebo amónia, ako napr....