Patenty so značkou «amonného»

Spôsob prípravy granulovaného amónneho dusičnano-síranového hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286016

Dátum: 27.12.2007

Autori: Polák Anton, Papp Jozef, Bugárová Zuzana, Batyka Dezider

MPK: C05C 1/00, C05C 3/00

Značky: dusičnano-síranového, amonného, spôsob, granulovaného, hnojiva, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované amónne dusičnano-síranové hnojivo sa pripravuje tak, že sa v reaktore pripraví roztoková brečka dusičnano-síranu amónneho rozdeleným dávkovaním síranu amónneho pre brečku s molovým pomerom dusičnanu amónneho : síranu amónneho 1,8 až 2,2 : 1, k tejto brečke sa do granulátora pri teplote 65 až 110 °C pridáva zostatok síranu amónneho v takom množstve, aby molový pomer dusičnan amónny : síran amónny bol menší ako 2, čo zaručuje úplné...

Spôsob stabilizácie dusičnanu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 285297

Dátum: 18.09.2006

Autori: Poukari Juhani, Hero Heikki

MPK: C05C 1/00, C01C 1/00

Značky: spôsob, dusičnanu, amonného, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený kremičitan kovu v množstve 1 až 3 % hmotn. z produkovaného dusičnanu amónneho sa rozpustí v tekutine pozostávajúcej hlavne z kyseliny dusičnej, vzniknutý roztok sa nechá reagovať s čpavkom, čím sa vytvorí suspenzia dusičnanu amónneho a roztok sa neutralizuje. Vzniknutá suspenzia dusičnanu amónneho sa vysuší a granuluje.

Nové použitie chloridu amónneho na liečbu čiastočného alebo celkového zlyhania pečene a nekrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15789

Dátum: 03.07.2006

Autor: Kiassos Diamantis

MPK: A61K 9/28, A61K 33/02, A61P 1/16...

Značky: liečbu, celkového, pečené, zlyhania, amonného, chloridů, použitie, nekrózy, nové, čiastočného

Text:

...soľ, ktorá sa používa na liečbu hypochloremickej metabolickej alkalózy. Používa sa tiež na diagnostické účely. Podáva sa do koncentračného bodu 15 N a cez izotopickú analýzu amoniaku a urei v moči pacienta smeschopni vyhodnotiť činnosť pečene.0007 V Gréckom patente č. 1003980 výskumník opisuje spôsob, ktorým Nl-l 4 Cl znižuje hladiny bilirubínu u pacientov svážnym poruchami pečene s hepatickou encefalopatiou,ktorá je zapríčinené...

Spôsob výroby chemicky čistého kryštálu síranu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 278677

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C01C 1/242

Značky: krystalů, spôsob, výroby, amonného, čistého, síranu, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby z medziproduktu syntézy kaprolaktámu - kyseliny laktámsírovej a čpavku. Kyselina laktámsírová sa privádza do miešanej suspenzie tvorenej kryštálom síranu amónneho, jeho vodného roztoku a vodného roztoku kaprolaktámu. Chladením sa suspenzia udržiava na teplote + 25 až + 60 °C a prívodom čpavku na pH v rozmedzí hodnôt 4,0 až 6,5, pričom vzniká vodný roztok kaprolaktámu a kryštalický síran amónny, ktorý je vedený k usadzovaniu v...

Spôsob premeny síranu amónneho na síran draselný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279011

Dátum: 06.11.1996

Autori: Valluš Eduard, Kulla Štefan, Ďuranová Katarína

MPK: C01D 5/08

Značky: spôsob, přeměny, amonného, síran, draselný, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny sa uskutočňuje zmiešavaním vodných roztokov síranu amónneho a chloridu draselného v mólovom pomere čistých solí 1 až 1,25 : 2, pokračuje úpravou pomeru mólov vody k súčtu mólov vstupujúcich solí na 7,5 až 5,0 : 1 dosahovanou odparovaním časti prítomnej vody, nasleduje ochladenie horúcej suspenzie na teplotu + 45 °C až + 20 °C, úprava pH suspenzie prídavkom čpavku na hodnotu 7 až 12, výhodne na hodnotu pH 10, a separácia kryštálu...

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Németh Imrich, Orság Ivan, Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol

MPK: C01C 1/18

Značky: amonného, spôsob, krystalického, zariadenie, přípravy, vykonávaniu, dusičnanu

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Způsob peletizace a granulace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268502

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bechtlwald Horst, Mohn Ulrich

MPK: C01C 1/24

Značky: granulace, amonného, způsob, peletizace, síranu

Text:

...peletizovat popřípadč granulovat.Na vzdory znáeoati shora uvedených obtlží bylo doaaženo převedeni rozpraäovanin usuäenćho aíranu amonněho na peletizačnln talíři na pelety popřipadč granulát. Za tínto účeleo bylo nanesono aai 6 až 8 X jemně rozprúšené vody, vztaženo na aušinu aíranu anonného, na peletizačni tailř provozovuný normální způsobem. S překvapenin bylo zjištčno,že sc při touto procesu vytvořily velmi rovnoměrnć, ténčř kužalovitć...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265291

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lederer Erich, Letko Pavel, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: přepracování, síranu, amonného, způsob, krystalického

Text:

...zkoušeny.V poslední době bylo zjištěno, že kvalitu síranu adonněho lze zlepšit tlakovou granulací směsi obsahující 75 až 98 hmot. krystaliokého siranu amonného a 2 až 25 hmot. dusičě nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého. Zpevnění granulí se zde patrně dosahuje konverzi siranu amonného na siran vápenatý.Ještě výhodnějšim z hlediska zachování čistoty původního síranu amonného se jeví způsob přepraoování krystalického síranu aąonného...

Způsob výroby fumaranu železnatého, fumaranu amonného a síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265259

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta, Pecha Jaroslav

MPK: C07C 69/60

Značky: fumaranu, amonného, železnatého, způsob, výroby, síranu

Text:

...produkty současně na jednom zařízení. současně je kompletně vyřešena problematike odpadů, nebot ve srovnání s dosud používanými postupy-vzniká podstatné menší množství oópadních vod s nižším obsahom anorganických solí. V první řadě reoyklace matečného louhu ze druhého výrobního stupně umožňuje získat nasycený roztok síranu amonného při 50 OC a minimalizuje tak množství odpadních vod z celé výroby. Další výhodou této výroby je izolace...

Způsob výroby bezvodého síranu sodného a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264874

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hložný Ladislav, Broul Miroslav, Markalous František, Söhnel Otakar

MPK: C01D 5/08

Značky: výroby, amonného, bezvodého, síranu, způsob, chloridů, sodného

Text:

...způsobu podle vynálezu je nutné vyrobit potřebnou kapalnou fázi ze směsi surovín a vody v poměru daném fázovými rovnováhami a následnou separací vzniklých fází za príslušné teploty. Čistotu produktu je možné zvýšit promýváním krystalů čistou vodou. spojením promývacího filtrátu s předem oddělenou kapalnou fází je možno realizovat přídavek nezbytného množství vody do systému.Volba pracovní teploty v prvním kroku, který produkuje bezvodý...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263307

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: parawolframanu, způsob, amonného, výroby

Text:

...podle vynálezu má podobné prednosti jako známý postup podle DE 3 601 304, navíc je jednodušší. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamin snadno oddělí od vodného roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Protože v roztoku po extrakci zůstává jen velmi málo melaminu, lze jej odpařit hlouběji než při provádění uvedeného známého postupu,a dosáhnout tak podstatne vyšší výtěžek parawolframanu amonného. Při postupu podle vynálezu...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263306

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, amonného, parawolframanu, výroby

Text:

...se oddělí od zbylé pevné fáze a z tohoto roztoku se krystalizuje parawolframan amonný. Postup podle vynálezu má všechny přednosti známého postupu podle DE 3 601 304 a postrádá jeho nedostatky. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamín snadno oddělí od vodněho roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Při zhruba stejné ceně melamínu a urotropinu se tím řádově snižují náklady na srážecí činidlo. Protože v roztoku po extrakci zůstává...

Způsob zpracování síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262572

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: C01C 1/24

Značky: zpracování, síranu, amonného, způsob

Text:

...v podstatě směsi čistého oxidu siřiöitého a dusiku, eventuálně s přiměsi nezreaqovaného přebytku vzdušného kyslíku, lze po dodatočné úpravě složení vysušeným vzduohem použit k výrobě oxidu sirového na kontaktním katalyzátoru.Postup podle vynálezu náleži mezi ekologicky nezávadné procesy.Způsob podle vynálezu je dále bliže popsán na dvou přikladech provedení, uskutečněných v laboratorním měřitku vsádkovým způsobem.132 g stranu...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261751

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kalčos Vasil, Štěrba Martin

MPK: C01G 41/00

Značky: parawolframanu, amonného, způsob, výroby

Text:

...se zvyší celková výtěžnost parawolframanu amonného, nebot vlívem tepla dojde ke strukturálním změnám v molekulách heterosloučenin za uvolnění oxidu wolframového nerozpustneho v kyselém prostředí, ve kterém ovšem dojde k odloužení vzniklých oxidu železa, manqanu, kobaltu, arsenu.Další výhodou je, že se niob a tantal obsažené v metečném roztoku po jeho zpracování podle uvedeného způsobu kumulují pouze v alkalickem louženci, což je výhodné...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261390

Dátum: 10.02.1989

Autori: Letko Pavel, Lederer Erich, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: krystalického, síranu, způsob, přepracování, amonného

Text:

...rozmetae telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krýstalického síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusiönanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo-na čisté bezvodé látky a potom se tato aměs tlakově granuluje.Tabletovacími zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkoušu kou bylo prokázáno, že chování krýetaliokého síranu amonného při tlakové...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261389

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pekárek Petr, Lederer Erich, Letko Pavel

MPK: C01C 1/248

Značky: síranu, přepracování, amonného, krystalického, způsob

Text:

...síranu amonného se jeví způsob přeprącování krystalického síranu amonného na rozmetap telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že se granuluje směs 75 až 98 hmot. krystalického síranu amonněho a 2 až 25 hmot. dusičnanu váu penatého nebo chloridu vápenatého, vše-vztaženo na čisté bezvodé látky. Jako granulační kapąlinu lze použít roztok dusič-,nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého.Bylo...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanů nebo/a hydrogenfosforečnanu amonného se sníženým

Načítavanie...

Číslo patentu: 260921

Dátum: 12.01.1989

Autori: Benda Ivo, Vídenský Jan, Lakota Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Novák Jaroslav, Sýkora Stanislav, Bastl Vladimír

MPK: C01B 25/28

Značky: dihydrogénfosforečnanu, výroby, hydrogenfosforečnanu, amonného, způsob, sníženým

Text:

...roztoku krystalizací,se výhodně vraci zpět do procesu.základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva V tom, že snížení obsahu fluoru na hodnotu požadovanou pro krmivářské účely se dosahuje velice jednoduchou technologií. Kromě toho se veškerý fosfor, kromě technoíogických ztrát, ze vstupní suroviny zužitkuje na výrobu žádaného produktu. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobnim postupům výrazně...

Způsob přípravy velmi čistého parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258950

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: amonného, přípravy, čistého, způsob, velmi, parawolframanu

Text:

...amonný. Tento vynález je založen na zjištění, že přidáním vodného roztoku amoniaku k tomuto peroxidíckému roztoku vznikne čirý roztok wolframanu amonnćho a dále ra poznatku, že při odpařování tohoto roztoku se vylučuje krystalický parawolframan amonný. obsahující pouze stopy močoviny.Postup podle vynálezu lze použit nejen k přípravě velmi čistého parawolframanu amonnüho, ale též k zjednodušení známých postupů výroby parawolframanu amonného....

Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257693

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hollein Arnold

MPK: C01C 1/242

Značky: sytiče, zapojení, náhradní, amonného, síranu, čerpadla, cirkulačního, výrobu

Text:

...chodu sytiče v havarijních případech porušení přítoku čerstvé yseliny sírové do sytíče. Náhradní potrubní okruhy podle vynálezu je možno instalovat stabilné, nebo je v mísiních podmínkách někdy výhodnější- mít příprevenu sadu flexibilního potrubíí - pro okam~žitou montáž V případě poruchy. Včeané uvedení náhredního.zapojení oirkulačního čerpadla v případě poruchy přítoku kyseliny sírová e náhradní provoz až do doby přepojení plynu na rezervní...

Způsob výroby vodného roztoku hydroxilamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257571

Dátum: 16.05.1988

Autori: Severa Miroslav, Čermák Jan Ing, Pekárek Oldřich, Fuchs Jiří, Špírek Jan, Havlíček Antonín, Němeček Milan

MPK: C01B 21/14

Značky: roztoku, výroby, amonného, vodného, hydroxilamindisulfonanu, způsob

Text:

...měření je zajištěno pH metrem. Dlouhodobé provozcvání ukázalo, že řízení vzájemného poměru vstupních komponent, tj. DA, BI a S 02 příznivě ovlivñuje výtěžek procesu. Klasická analogová regulace nezaručuje dostatečnou přenost a citlivost regulačních zásahú při jakýchkoliv výchylkách ve výrobě, což se projevuje V tom, že trvá poměrně dlouhou dobu, než dojde k odstranění regulační odchýlky.Navrhovaný postup vychází ze zjištění, že naaazenim...

Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kožmín Bohumír, Exnerová Karla, Letko Pavel, Huml Vladimír

MPK: C01C 1/16, C01C 1/248

Značky: způsob, povrchové, amonného, síranu, úpravy, chloridů

Text:

...či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné...

Způsob zpracování louhů s převažujícím obsahem síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255661

Dátum: 15.03.1988

Autori: -, Míček František, Markalous František

MPK: C01C 1/24

Značky: obsahem, zpracování, síranu, louhů, amonného, převažujícím, způsob

Text:

...bentonitového lyoqelu potlačuje nukleaci a zpüsobuje, že krystaly síranu amonného a močoviny vyloučené při odpařování a chlazení jsou malé a tím přispívají ke stahilizaci suspenze a zachovávají vyhovující tokové a skladovací vlastnosti kapalného dusikatého hnojiva. Další výhodou je, že do hnojiva lze zapravit podstatné vyšší podíl louhü síranu amonného než bylo dříve obvyklé.Typ kapalných dusíkatých hnojiv 5 30 až 50 síranu amonného a 20 až...

Způsob výroby zapouzdřeného práškovitého polyfosforečnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 253712

Dátum: 17.12.1987

Autori: Elsner Georg, Staendeke Horst, Heymer Gero

MPK: C01B 25/28

Značky: způsob, polyfosforečnanu, práškovitého, zapouzdřeného, amonného, výroby

Text:

...jednak melaminoformaldehydová pryskyřice, která je v nevytvrzeném stavu práškovitá, přičemž 50 vodný roztok tohoto prášku má dynamickouV Viskositu 20 mPa . 5, hodnotu pH při 20 OC 8,8 až 9,8 a specifickcu hmotnost při teplotěS výhodou se směs zahřívá na teplotu 110 až 130 °C po dobu 30 až 60 minut.Způsob podle vynálezu se projevuje positivně na kvalitě vyráběného produktu v různých směrech. Tak nedochází při zapouzdření k významější...

Způsob výroby roztoku bydroxylamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 245052

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skoupil Vladimír, Svoboda Vít

MPK: C07C 143/64

Značky: roztoku, amonného, výroby, způsob, bydroxylamindisulfonanu

Text:

...je kyselina sínová wvonlměná při -hvdnoulyze Zvyšováním teploty a snižováním pH, resplektive zvyšováním koncentrace H 2 SO 4 dochází ke ZŽVYŠÚVÍĚJHÍ rychlosti -reekcena výstupu z labsorplční kolotny výsledný ĺH 0-NHg 2.H 2 S 04 leona. v g/l roztok vytěžek vPodstatou způsobu výroby roztoku HAD podle vynálezu je, že v absorpční předloze kolony HAD .se .pnacuje prňl teplote -vyšší než 238 °K.Výhoda zpüsobw podle vynálezu spočívá...

Pomocná konštrukcia znižujúca korózne praskanie sušiaceho bubna liadku amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 252857

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podhradský Milan

MPK: C01C 1/18

Značky: korozně, praskanie, pomocná, znižujúca, liadku, amonného, bubna, konštrukcia, sušiaceho

Text:

...nemenné a n.eordsiranibelné. Druhá možnost je v znižovaní napätia. Znižolvanie nopätia zväčšovualnim hoúbky stien je neekonom~ické a Tllváĺü účinne. Väčšia ihluúhkra znamená väčšiu váhu a teda spätné stopu-une ~hmottnosti.Nnviec používanie reušiecicih bluonov v priemysle je bežné a dosahuje pvrnkťciueíky životnosti do mIPACÍLHiIÍlClKÉłI-Ol opotrebovarriiua. Pri výskyte dutsičuiłonov je podmienená ich životnosť. iUvedené nedouiiaüaky sa...

Způsob přípravy pevného ethylendiaminotetraoctanu železito amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 235285

Dátum: 01.10.1987

Autori: Nechybová Věra, Salamon Miloslav, Drábek Josef, Kmoníčková Světla, Čermák Jiří

MPK: C01G 49/00

Značky: ethylendiaminotetraoctanu, amonného, pevného, přípravy, železito, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy pevného ethylendiaminotetraoctanu železito amonného reakcí železitých solí organických kyselin, hydroxidu železitého, popřípadě práškového železa s ethylendiaminotetraoctovou kyselinou nebo její amonnou solí ve vodném prostředí, vyznačený tím, že se u výsledné reakční směsi upraví hodnota pH na 1 až 6, s výhodou 2,5 až 4,5, potom se roztok po zfiltrování ochladí ke krystalisaci a po filtraci se koláč na filtru...

Způsob přípravy technického 4-sulfoftalimidu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 244748

Dátum: 14.08.1987

Autori: Oehooek Miloš, Kuneický Jioí, Schier Miroslav

MPK: C07D 209/48

Značky: amonného, 4-sulfoftalimidu, technického, způsob, přípravy

Text:

...horkých plynů anebo pevné homogenizáty amonných solí uvádět do rotačních reaktorů s pohyblivou drticí náplní.Novým způsobem výroby se dosahuje téměř kvantitativních výtěžků, vztaženo na nasazené trojamonné soli sulfoftalových kyselín a ve vymezeném teplotním rozmezí 200 až 370 OC je cyklizace neporovnatelně rychlejší než u dosud popsaných postupů. Produkt se získává ve formě slabě hnědavých nebo našedlých prášku nebo kousků a je směsí...

Způsob přípravy roztoku dusitanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243601

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šašek Oldoich, Michaleík Rudolf

MPK: C01C 1/28, C01B 21/50

Značky: amonného, roztoku, způsob, dusitanů, přípravy

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že při přípravě roztoku dusitanu amonného 0 koncentraci 150 až 300 g/l z nitrozních plynů o koncentraci 9 až 13 S objemových kysličníku dusíku za tlaku 0,05 až 0,3 MPa absorpcí v absorpčním roztoku obsahujícím dusitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amónný a uhličitan amonný, se absorpce v místě prvotního styku nitrozních plynů s absorpčním roztokem provádí při teplotě 0 až 20 °C a složení...

Způsob zpracování odpadního roztoku síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250380

Dátum: 15.04.1987

Autori: Závodník Jiří, Horák Stanislav, Steček Leopold, Dadák Vojtěch, Schoedelbauer Vladimír, Pálffy Alexander

MPK: C05D 5/00, C01C 1/28

Značky: síranu, způsob, amonného, odpadního, zpracování, roztoku

Text:

...hsmojivla. oddelený, podvojný siraun hořečnato-amoniný je DOUŽÍÍ jako nový druh hořečnato-dusíkľatéhro hricijiva. Podle předběžného průzlłumu u zemědělských podníků je o toto hnojivło zájem, čímž je zajištěn jeho odbyt.P-odvojrný síraln hořečnato-amołnný je vhodným dusíkatým hnojivem na neutrálních a oalkalických půdách chudých horčíkem, dále pro Chmel, cibuli, česnek, křen, vřepku, hořčici apod.Pro dosažení mraximálního vyloučení...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250187

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, hydrogenfosforečnanu, chloridů, amonného, způsob, dihydrátu, vápenatého, výroby, směsi

Text:

...sažízení je pro výrobu všech produktů epolečnä. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud snád výrobní postupdl výrsanl ekonomicky výhodnljlín.Výroba může byt kontinuální, diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tok, že roztok .hodiny triłvdrogontostoročnć o koncernu-oci I až 90 5 hmotnosti a odpadní roztok, vznikojíci při regeneraci sodárenských louhů vépenným mldksm, obsahkJící převňžnü...

Sposob kontinuálného vedenia reakcie amoniakátov dusičnanu amónneho a/alebo močoviny s kyselinou sírovou a/alebo fosforečnou a zariadenie na prevádzanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248480

Dátum: 12.02.1987

Autori: Teren Ján, Drozdík Ernest, Dobiáš Štefan, Hutár Eduard, Strapek Milan, Bocko Jozef, Nelišer Ladislav, Chromický Karol, Nosko Vladimír

MPK: C05C 1/00, C05C 9/00

Značky: močoviny, prevádzanie, dusičnanu, fosforečnou, spôsobu, vedenia, spôsob, reakcie, amonného, zariadenie, tohoto, amoniakátov, kyselinou, kontinuálneho, sírovou

Text:

...mieste uviesť aspoň stručne dva, ktoré boli skúšané už i v podmienkach prevádzkovej praxe výroby GVH.Základom funkcie prvého z nich bola ho 7348480mogenizácia reagujücich zložiek amoniakátu dusinčanu amônneho a kyseliny sírovej po ich nastrekovani na stabilný teflónový kužel.Druhý typ skúšaného predneutralizätora využíval na miešanie amoniakátu s kyselinou voľný gravitačný tok reagujúcich zložiek po striedavo uložených prepážkach zabudovaných...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanu amonného krmivářské kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 231123

Dátum: 01.06.1986

Autori: Scholle Stanislav, Doležalová Ludmila, Pokorná Zdenka

MPK: A23K 1/175, C01B 25/28

Značky: výroby, dihydrogénfosforečnanu, krmivářské, způsob, kvality, amonného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje technologii výroby krmivářského dihydrogenfosforečnanu amonného NH4H2PO4 s nízkým obsahem fluoru a arsenu rafinací hnojivářského amofosu, t.e. nečisté směsi solí s převažujícím podílem NH4H2PO4. Amofos se rozvaří ve vodě a zpětném roztoku, prooxiduje a vzniklý arseničnan se přídavkem železité soli koprecipuje s basickým fosforečnanem železitým. Fluor ve výluhu se přídavkem hlinité soli převede na hexafluorohlinitan, který se...