Patenty so značkou «amino»

Rozdelenie zmesi enantiomérov (R) – a (S)- 3- amino -1- butanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16858

Dátum: 15.01.2010

Autori: Ditrich Klaus, Bartsch Michael, Winsel Harald

MPK: C07C 215/08, C07C 217/10, C07C 213/10...

Značky: butanolu, zmesí, rozdelenie, amino, enantiomérov

Text:

...(obohateného) (S)-3-amino-1 butanolu, pričom uvoľnenie zlúčeniny vzorca l-R zjej soli kyseliny (S)- alebo (R)-mandľovej v kroku (iv) sa uskutoční reakciou soli kyseliny (S)- alebo (R)-mandlovej odvodenej od zlúčeniny vzorca l-R ziskanej v kroku (ii) alebo (iii) prostredníctvom bázy, ktorá je zvolená spomedzi C 1-C 4-alkoxidov alkalických kovov, v rozpúšťadle, ktoré vykazuje teplotu varu vyššiu prinajmenšom o 10 °C v relácii k teplote varu...

Amino pyrazolová zlúčenina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13303

Dátum: 08.12.2009

Autori: Ma Liandong, Clayton Joshua Ryan, Burkholder Timothy Paul

MPK: C07D 487/04, A61P 25/00, A61K 31/5025...

Značky: amino, pyrazolová, zlúčenina

Text:

...alebo excipientu.0008 Predložená prihláška vynálezu tiež prináša 3-(4-chlór-2-fluórbenzýI)-2 metýl-N-(5-metýl-1 H-pyrazol-3-ýl)-8-(morfolinometyI)imidazo 1 ,Z-bjpýridazin-Bamín alebo jeho farmaceutický prijateľnú sol a farmaceutický prijateľný nosič,riediace činidlo alebo excipient v kombinácii s ďalším terapeutickým ingrediens.0009 Predložená prihláška vynálezu tiež prináša 3-(4 ~chlór-2-tluórbenzýl)-2 metýl-N-(5-metýl-1...

Fenyl amino pyridínové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20334

Dátum: 12.03.2008

Autori: Donohue Andrew Craig, Wilks Andrew Frederick, Nguyen Thao Lien Thi, Burns Christopher John, Zeng Jun, Feutrill John Thomas

MPK: A61K 31/444, A61K 31/506, A61K 31/505...

Značky: pyridínové, použitie, zlúčeniny, fenyl, amino

Text:

...zlúčeniny vzorca (I) a vo vysokých0007 Ďalej je predmetom tohto objavu výroba zlúčeniny (I) zlacnejších počiatočných materiálov a činidiel.0008 Ďalej je ešte predmetom tohto objavu poskytnutie spôsobuna výrobu zlúčeniny vzorca (I) použitím bezpečnejších činidiel.0009 Ďalej je cieľom použitie rýchlejšieho ohrievacieho a ochladzovacieho cyklu alebo kratších časových úsekov pre reakciu, napr. použitím mikrovlného žiarenia alebo pomocou...

Akcelerátory modifikácie v prírode sa nevyskytujúcich amino kyselín a amino kyselinových peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9767

Dátum: 08.11.2006

Autori: Miao Zhenwei, Tian Feng

MPK: C07C 249/08, A61K 47/48, C07C 249/14...

Značky: prírode, nevyskytujúcich, kyselin, kyselinových, akcelerátory, modifikácie, peptidov, amino

Text:

...kyseline, peptidu alebo jej modifikovaneho peptidu a karbonyl obsahujúce zlúčeniny obsahujúce požadovanú skupinu (tzn. funkčná skupina) pri vzniku oxim obsahujúce v prirode sa nevyskytujúcej amino kyseliny, jej peptidu alebo modifikovaného peptidu obsahujúceho požadovanú skupinu. V dälšom aspekte sú to reakcie obsahujúce akcelerant,hydroxylamin obsahujúci v prirode sa nevyskytujúcej amino kyseliny, peptidy a modifikované peptidy týchto, a...

Čistenie imino a amino cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18637

Dátum: 08.06.2006

Autori: Kosinski Szymon, Major Michael, Peterson Robert

MPK: C07H 5/04, C07D 211/40, C07D 211/46...

Značky: cukrov, čistenie, imino, amino

Text:

...čistenia cukrov obsahujúcich dusík, výhodne hexózových amino- alebo imino-cukrov, ktorý je jednoduchý a cenovo výhodný pre syntézy vo veľkommeradle. PODSTATA TOHTO VYNÁLEZU Predkladaný vynález je definovaný patentovými nárokmi pripojenými k tomuto dokumentu.Teraz sa zistilo, že cukry obsahujúce dusík, t.j. amino- alebo ímino-cukry, sa môžu účinne po skytovať spôsobom vo veľkom meradle, a to spracovaním surového amino- alebo...

Spôsob výroby amino- alebo hydroxybenzonitrilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5356

Dátum: 29.11.2005

Autori: Krimmer Hans-peter, Einmayr Klaus, Hildebrand Jens, Erben Hans-georg, Gomez Mario, Möller Roland

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00

Značky: amino, výroby, hydroxybenzonitrilov, spôsob

Text:

...tu vspösobe podľa vynálezu o typickú amonolýzu. Táto ako krok výroby 1), ale ani krok čistenia 2) nie sú fixne viazané na určité teplotné rozsahy, ale ukázalo sa byť výhodné uskutočňovať krok výroby 1) pri teplotách v rozmedzí od 340 do 450 C a zvlášť výhodné pri teplotách v rozmedzí od 380 do 420 °C.Podstatným faktorom úspechu nárokovaného kombinovaného spôsobu je použitie vhodných katalyzátorov. Ohľadom tohto sa odkazuje najmä na nemecký...

Kryštalická soľ hydrochloridu S-[2-[ (1-iminoetyl) amino] etyl]-2-metyl-L-cysteínmaleátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9980

Dátum: 04.03.2004

Autori: Sheikh Ahmad, Zia Vahid, Czyzewski Ann, Brostrom Lyle

MPK: A61K 31/198, C07C 319/28, A61P 29/00...

Značky: 1-iminoetyl, krystalická, amino, hydrochloridu, etyl]-2-metyl-l-cysteínmaleátu, s-[2

Text:

...vývoji takej liekovej substancie. Taká stabilita zahrňuje stabilitu za podmienok okolia, najmä voči vlhkosti a za podmienok skladovania. Zvýšená stabilita za rôznych podmienok skladovania je potrebná pre predpoveď rôznych možných skladovacích podmienok behom životnosti komerčného produktu. Stabilný liek nevyžaduje použitie špeciálnych skladovacích podmienok, rovnako ako častú výmenu inventára. Lieková zlúčenina musi byt tiež stabilná...

Trojsodná soľ 0 {4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl) amino] -1,3,5-triazín-2-yl} galaktomananu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278476

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mislovičová Danica, Biely Peter

MPK: C07D 251/52

Značky: 1,3,5-triazín-2-yl, 3,6-bissulfonaft-1-yl, amino, 4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy, přípravy, spôsob, galaktomananů, trojsodná

Zhrnutie / Anotácia:

Farebný substrát - trojsodná soľ galaktomananu, použiteľný na stanovenie aktivity endo-beta-D-mananáz, sa pripraví rozpustením galaktomananu vo vode (20 až 50°C) s obsahom 2 až 3 % hmotn. alkalického hydroxidu, k vzniknutému roztoku sa pridá 0,4 až 1 hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino]-1,3,5-triazínu a 1 až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny...

Způsob blokování amino-nebo iminoskupiny kyseliny amino- nebo iminokarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 249538

Dátum: 12.03.1987

Autori: Senet Jean-pierre, Sennyey Gerard, Barcelo Gerard

MPK: C07C 69/96

Značky: amino-nebo, blokování, kyseliny, iminokarboxylové, způsob, iminoskupiny, amino

Text:

...inertní vůči reakčním složkám. S výhodou se používá chlorovaných alifatických rozpouštědel, jako například dichlormethanu nebo dichlorethanu, cyklických nebo necyklických etherů, ketonů, jako například acetonu nebo Z-butanonu, nitrilů nebo aliiaticlçých nebo aromatických uhlovodíků.ako uvedeného akceptoru kyseliny se obecně používá organické nebo minerální báze. S výhodou se používa pyridinu nebo triethylaminu.Tato báze se přidává až po...

Způsob výroby polymerních gelů akrylátového nebo methakrylátového typu obsahujících volné amino- a merkaptoskupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219833

Dátum: 15.10.1985

Autor: Maroušek Vladimír

Značky: volně, gelů, akrylátového, merkaptoskupiny, polymerních, obsahujících, methakrylátového, amino, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polymerních gelů (meth) akrylátového nebo vinylového typu obsahujících volné merkapto- a aminoskupiny, která spočívá v tom, že se na zesíťovaný polymerní gel obsahující thiiranové skupiny, tvořený kopolymerem zahrnujícím jednotky epithiopropyl(meth)akrylátu a síťovadla, který je popřípadě modifikován styrenem působí plynným nebo kapalným amoniakem nebo jeho roztokem v rozpouštědle.