Patenty so značkou «amidů»

Pevné formy pyrazolového amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13761

Dátum: 19.04.2010

Autori: Shapiro Rafael, Hanagan Mary, Oberholzer Matthew, Pasteris Robert

MPK: A01N 43/80, C07D 417/14

Značky: pevně, formy, amidů, pyrazolového

Text:

...kaši a ponechanie kaša, dokiaľ polymorfná forma A neprejde na polymorfnú formu B.0007 Tento opis sa tiež týka fungicídneho prostriedku obsahujúcehoa) aspoň jednu pevnú formu zlúčeniny 1 ab) aspoň jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo surfaktantov, pevných riediacich zložiek a kvapalných nosičov.0008 Tento opis sa tiež týka fungicídneho prostriedku obsahujúcehoa) aspoň jednu pevnú formu zlúčeniny 1 ab) aspoň jeden ďalší...

Amid deriváty kyseliny piperidín- a piperazín-1-karboxylovej a príbuzné zlúčeniny ako modulátory hydrolázy amidu mastných kyselín (FAAH) na liečbu úzkosti, bolesti a iných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19182

Dátum: 29.12.2005

Autori: Pattabiraman Kanaka, Xiao Wei, Seierstad Mark, Breitenbucher Guy, Apodaca Richard

MPK: A61P 25/28, A61P 25/04, A61P 25/22...

Značky: liečbu, piperidín, zlúčeniny, modulátory, faah, amidů, bolesti, stavov, úzkosti, kyselin, deriváty, príbuzné, piperazín-1-karboxylovej, hydrolázy, mastných, kyseliny, iných

Text:

...že má analgetický účinok aj v teste horúcej dosky, aj testoch vynorenia chvosta0008 Výsledky výskumu o účinkoch niektorých exogénnych kanabinoidov odhalili, že FAAH inhibítor môže byť užitočný na liečbu rôznych stavov, ochorení, porúch alebo symptómov. Tieto zahŕňajú bolesť, nevoľnosť/vracanie, anorexiu, spasticitu,poruchy pohybu, epilepsiua a glaukóm. K dnešnému dňu, schválené terapeutické použitia pre kanabinoidy zahŕňajú reliéf...

Fungicídne kompozície obsahujúce derivát amidu kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11878

Dátum: 10.08.2005

Autori: Mitani Shigeru, Nakamura Yuji, Yoneda Tetsuo

MPK: A01N 43/08, A01N 37/20, A01N 43/10...

Značky: amidů, fungicidně, kompozície, derivát, obsahujúce, kyseliny

Text:

...ktorý môže byť substituovaný X, nañyl, ktorý môže byť substituovaný X,heterocyklícký kruh, ktorý môže byť substituovaný X, alebo kondenzovaný heterocyklícký kruh, ktorý môže byť substituovaný X B je S-členný heterocyklícký kruh, ktorý je substituovaný Y X je halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, dialkylaminoalkyl, alkinyl,trialkylsilylalkinyl, hydroxy, alkoxy, halogénalkoxy, alkoxyalkoxy, cykloalkyl, nítro, fenyl,fenylalkinyl, pyridyloxy,...

Derivát amidu aminotiofénkarboxylovej kyseliny, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283807

Dátum: 12.01.2004

Autori: Christadler Maria, Kluxen Franz-werner, Jonas Rochus, Schelling Pierre

MPK: C07D 333/38, C07D 333/68, A61K 31/38...

Značky: ktorý, použitie, prostriedok, derivát, farmaceutický, amidů, kyseliny, obsahuje, spôsob, aminotiofénkarboxylovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát amidu aminotiofénkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú na sebe nezávisle H, A, OA, alkenyl, alkinyl, CF3 alebo Hal, pričom jeden zo substituentov znamená vždy inú skupinu ako H, alebo spolu tvoria C3-5alkylén, R3 a R4 znamenajú na sebe nezávisle H, A, OA, NO2 , NH2 alebo Hal, alebo spolu tvoria skupinu -O-CH2-CH2-, -O-CH2-O- alebo -O-CH2-CH2-O-, A a A' znamenajú na sebe nezávisle H alebo C1-6alkyl, R5 -X-Y,...

Spôsob výroby amidu kyseliny nikotínovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283653

Dátum: 23.10.2003

Autori: Heveling Jozef, Chuck Roderick John, Rohner Markus, Armbruster Erich, Dettwiler Hans-rudolf, Utiger Lukas

MPK: C12P 17/12

Značky: nikotínovej, spôsob, výroby, amidů, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby amidu kyseliny nikotínovej, pri ktorom sa v prvom stupni katalyticky premení 2-metyl-1,5-diaminopentán na 3-pikolín, 3-pikolín sa pomocou amoxidácie premení na 3-kyanpyridín a 3-kyanpyridín sa mikrobiologicky premení na konečný produkt.

Derivát amidu kyseliny karbamoylkarboxylovej, spôsob jeho výroby, prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281776

Dátum: 28.05.2001

Autori: Wagner Oliver, Wetterich Frank, Lorenz Gisela, Eicken Karl, Ammermann Eberhard

MPK: C07C 271/22, A01N 47/10

Značky: karbamoylkarboxylovej, amidů, derivát, prostriedok, použitie, obsahom, výroby, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty amidu kyseliny karbamoylkarboxylovej všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opisnej časti, ich soli, ich fungicídny účinok a využitie pri ochrane rastlín.

Enoletér amidu kyseliny 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-N-(2-pyridyl)-2H-tieno(2,3-e)-1,2- tiazín-3-karboxylovej, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278141

Dátum: 07.02.1996

Autori: Rovenszky Franz, Binder Dieter, Ferber Hubert Peter

MPK: A61K 31/54, C07D 513/04

Značky: amidů, tiazín-3-karboxylovej, farmaceutický, 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-n-(2-pyridyl)-2h-tieno(2,3-e)-1,2, výroby, spôsob, enoletér, kyseliny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca I sa pripravuje zo zodpovedajúceho 4-hydroxyderivátu-chlórtenoxicamu pridaním aspoň jedného ekvivalentu bázy s obsahom alkalického kovu, výhodne 3- až 4-násobného prebytku tejto bázy v polárnom aprotickom rozpúšťadle, inertnom za reakčných podmienok, pri teplote miestnosti až teplote varu reakčného rozpúšťadla pod spätným chladičom, pričom vzniknutá soľ sa súčasne uvádza do reakcie so zlúčeninou vzorca IIIa, na...

Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280528

Dátum: 11.10.1995

Autori: Doležel Pavel, Kaszonyi Alexander, Uhlár Ján, Hronec Milan, Lehocký Peter, Štolcová Magdaléna

MPK: C07C 313/22, C07D 277/80, C07C 313/20...

Značky: amidů, výroby, bis(2-benzotiazolylsulfén, vysokočistého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až...

Způsob přípravy (2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-ylthio)alkanových kyselin a jejich amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268629

Dátum: 14.03.1990

Autori: Grimová Jaroslava, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 337/14

Značky: způsob, kyselin, jejich, přípravy, amidů

Text:

...se odpařł ve vokuu. zbytek kryatalisuja ze směsi ethanolu a acetonu a vyčistí se krystalisací z Z-propanolu. Ve výtěžku 5,0 g I 94 1/ se złská forma A S-/2 ~chLor-10,11-dihydrodłbznzolb,flthiep 1 n-10-yl/isothiuroníunchloridu tajłct př 1 137 až 140 °c. Kryatalisací za směsi zthanolua ztheru se ziskt for e tajscs pri 133,5 až 134 °c.Sněs 4,L g předošLé làtky lforny A nebo B/ a 6 L SH-Naon se nłchb o vari pod zpětnýn chtndłčen 2 h v...

Způsob přípravy amidů kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268205

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zatloukal Lubomír

MPK: C07F 5/06, C07C 102/06

Značky: způsob, přípravy, amidů, kyselin

Text:

...zjištění, že 2-propanolét hlinitý v žádné ze svých forem, tj. tetramer neho trimer, není katslyzétorem aminolýzy esterů kyselin.Tstrsmer 2-propanolétu hlinitého nemá účinky ne smšs saterů kyseliny s primérního nebo aekundérniho emin. Trimer 2-propanolétu hlinitého v prostředí primérního nebo sekundár CS 268205 B 1 3ního eminu neexistuje sanotný, nýbrž jen jako komplexní sloučenins vzniklé vezbou ekvivalentnich množství těchto látek, tj. 1 mol...

Způsob výroby nových substituovaných amidů, odvozených od aminonaftytyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262446

Dátum: 14.03.1989

Autori: Guyon Claude, Cotrel Claude, Taurand Gérard, Roussel Gérard

MPK: C07D 471/04

Značky: aminonaftytyridinu, nových, odvozených, výroby, amidů, substituovaných, způsob

Text:

...je možno použít jakoukoliv vhodnou ochrannou skupinu, při jejímž zavádění a uvuolňování nedochází k ovlivnění zbytku molekuly a která je inertní z hlediska oxidační reakce. K ochraně aminoskupiny je možno užit například chloracetamidoskupinu nebo ftalimidoskupinu.N-ové amidy, získané způsobem podle vynálezií je možno v případě potřeby převést na adiční soli s kyselinami.Ze soli, přijatelných z farmaceutického hlediska je možno uvést adiční...

Způsob přípravy nových amidů a hydrazidů methoxyfenoxyoctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260090

Dátum: 15.11.1988

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07C 109/087, C07C 103/178

Značky: nových, amidů, způsob, hydrazidů, methoxyfenoxyoctových, přípravy, kyselin

Text:

...soli, v prvé řadě hydrochloridy. Všechny látky ve vynálezu popsané jsou nové. Jejich identitabyla zajištěna jednak analýzami, jednak obvyklými apektrélními metodami.Další podrobností provedení prípravy látek podle vynélezu jsou uvedeny v příkladech,jejichž účelom je iluetrovat možnosti vynálezu, avšak v žádném případě není jejich účelemviechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popiaovat.K miohanému roztoku 4,84 g 2-fenylethylaminu...

Způsob výroby amidu 5-methylisoxazol-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244255

Dátum: 11.05.1988

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováeek Jindoich

MPK: A61K 31/42, C07D 261/16, C07D 261/12...

Značky: výroby, amidů, kyseliny, způsob, 5-methylisoxazol-3-karboxylové

Text:

...rozklad sodné poli anolformy a současnánćutralizsce s konečnou úpnawsu- 2 zuu 5 reakčního prostředí na mírnou kyseloet (pH 2 až 5) kyselinou sí rovou zředěnou methanolem. Příprava methanolického roztoku kyseliny sírové se provádí za chlazení do teploty 15 °C. Rozklod a neutrelizace probíhá rovněž za chlazení v uvedeném rozmezi 7 až15 °C, s výhodou 8 až 10 °C. Za těchto podmínek nedochází k vedlejěím destrukčním reakcím. Po míchání se...

Způsob stanovení amidu kyseliny citrazinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255075

Dátum: 15.02.1988

Autori: Cee Aleš, Horáková Bohumila

MPK: G01N 30/90

Značky: citrazinové, kyseliny, stanovení, amidů, způsob

Text:

...0,217Rf citrazinamidu 0,46 s detekcí p-dimetylaminobenzaldehydem)(Cee A., Horáková B., J. Chromatog. ggł. (1985), str. 201 až 203) je použitelná i v kvantítavním uspořádání pro stanovení obsahu citrazinamídu. Je založena na vyhodnoceni velikosti a intenzity skvrny kyseliny citrazinově, která vznikla ze skvrny citrazinamidu přímo na chromatogramu hydrolytickým působenim detekčniho činidla. Průběh barevné reakce lze vyznačit schematicky...

Způsob výroby nových substituovaných amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253730

Dátum: 17.12.1987

Autori: Cotrel Claude, Guyon Claude, Taurand Gérard, Roussel Gérard

MPK: C07D 215/38, A61K 31/47, C07D 401/12...

Značky: amidů, substituovaných, výroby, způsob, nových

Text:

...metod, které budou dále uvedeny nebo analoqickými metodami. X- H. D. Hartough the Chemistry of heterocyklic compounds, thiphen and its derivatives,Interscience Publishers Inc., New York, str. 363 (1952)- J. W. MASON, The Chemistry of heterocyklic compounds, Pyridazine carboxylic acids,John Wiley and sons Inc., New York, str. 407 (1973- E. P. OLIVETO, The Chemistry of heterocyklic compounds Pyridinecarboxylic acids. Interscience...

Způsob výroby amidu beta-hydroxypropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250244

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dahmen Kurt, Brehm Helmut, Reinelt Peter

MPK: C07C 103/167

Značky: kyseliny, amidů, beta-hydroxypropionové, způsob, výroby

Text:

...míchadlem se vneslo 500 g demíneralizované vody, 2 g hydroxidu sodného NaOH, 75 Ing dusičnanu hlinitého nonahydratu AlNO-j,j.9 l-i« 0,miligramů hydrochinonu, jakož i 70 g akrylonitrilu a pomoci plynného dusíku se zbaví rozpuštěného kyslíku. 25 g Raneovy mědi se promylo vodou zbavenou kyslíku a spolu se 6 g prášku oxidu měďnatêho se přidalo do reaktoru. Hodnota pH směsi činila 12,9. Směs byla zahřáta na 150 °C, přičemž se nastavil tlak asi 0.6...

Způsob přípravy amidu kyseliny citrazinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 234591

Dátum: 01.01.1987

Autori: Chmátal Vladimír, Cee Aleš, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 213/81

Značky: kyseliny, přípravy, amidů, citrazinové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy amidu kyseliny citrazinové reakcí kyseliny citronové s močovinou tak, že jeden hmotnostní díl kyseliny citronové se taví při teplotě 128 až 145 °C s jedním až dvěma hmotnostními díly močoviny, které mohou být do směsi přidány najednou nebo i po částech, a za přítomnosti 0,05 až 1,5 hmotnostních dílů glykolu a po skončení reakce je vzniklý amid kyseliny citrazinové izolován filtrací po jeho vysrážení z reakční směsi přídavkem 2...

Způsob přípravy směsi amidu kyseliny citrazinové a kyseliny citrazinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 235443

Dátum: 15.11.1986

Autori: Chmátal Vladimír, Cee Aleš, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 213/79

Značky: amidů, způsob, kyseliny, citrazinové, směsi, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy směsi amidu kyseliny citrazinové a kyseliny citrazinové reakcí kyseliny citrónové a močoviny tak, že se jeden hmotnostní díl kyseliny citrónové zahřívá v jednom až čtyřech dílech hmotnostních o-dichlorbenzenu nebo trichlorbenzenu s jedním až dvěma díly hmotnostními močoviny za přídavku 0,01 až 0,3 hmotnostních dílů neionogenního tenzidu nebo glykolu při teplotě 130 až 140 °C po dobu přítomnosti volné kyseliny citrónové a vzniklý...

Způsob výroby amidů kyseliny 2-chloracetoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 228541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Miller Raimund, Tenud Leander, Jackson Barry

MPK: C07C 102/02, C07C 103/34

Značky: 2-chloracetoctové, výroby, způsob, amidů, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby amidů kyseliny 2-chloracetoctové obecného vzorce I kde R a R` má stejný nebo různý význam a znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinou, dále znamená arylovou skupinu s 6 až 10 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo atomem halogenu, vyznačený...

Způsob výroby amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227036

Dátum: 15.06.1986

Autor: Gless Richard Douglas

Značky: výroby, amidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby amidů obecného vzorce I RCONR2R3 (I) kde R představuje alfa-chloralkylskupinu obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a každý ze symbolů R2 a R3, které jsou stejné, představuje alkylskupinu obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se nechá ester obecného vzorce II RCOOR1 (II), kde R má shora uvedený význam a R1 představuje alkylskupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, reagovat s aminem obecného vzorce III R2R3NH (III), kde R2...

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů N-substituovaných amidů a,ß-nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223886

Dátum: 15.04.1986

Autori: Goossens Bernhard, Dahmen Kurt, Barthell Eduard, Küster Erich

Značky: výroby, způsob, amidů, n-substituovaných, kyselin, karboxylových, homopolymerů, a,ß-nenasycených, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby homopolymerů a kopolymerů N-substituovaných amidů alfa,beta nenasycených karboxylových kyselin obsahujících opakující se jednotky obecného vzorce kde R1 a R2 představuje vodík nebo methyl skupinu, R6 a R7 představují alkylskupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, zejména methylskupiny, nebo arylskupiny, nebo R6 a R7 dohromady tvoří cyklohexylový nebo cyklopentylový zbytek, n představuje číslo 0 až 10 a X představuje zbytek aminu vzorce...

Způsob výroby N-substituovaných amidů a,ß-nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223883

Dátum: 15.04.1986

Autori: Goossens Bernhard, Barthell Eduard, Dahmen Kurt, Küster Erich

Značky: způsob, kyselin, výroby, karboxylových, n-substituovaných, amidů, a,ß-nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Je popsán způsob výroby N-substituovaných amidů ?,ß-nenasycených karboxylových kyselin obecného vzorce I, kde význam jednotlivých substituentů je uveden v opise, přičemž se jako výchozích látek použije ß-substituovaných amidů karboxylových kyselin obecného vzorce III, kde symboly jsou vysvětleny v opise, přičemž vzniklé N-substituované amidy ß-hydroxy- či ß-alkoxykarboxylových kyselin na N-substituované amidy ?,ß-nenasycených karboxylových...

Způsob přípravy N-substituovaných amidů aromatických karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229090

Dátum: 15.04.1986

Autori: Neuman Ota, Zatloukal Lubomír, Doležal Jaromír

Značky: způsob, karboxylových, přípravy, kyselin, n-substituovaných, aromatických, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-substituovaných amidů aromatických karboxylových kyselin obecného vzorce I ve kterém R značí atom vodíku, atom chloru, hydroxy- nebo aminoskupinu, A skupinu -CON(R1)-(R2), ve které R1 značí atom vodíku nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo dietylaminoalkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, fenyl nebo benzyl, aminolýzou esterů aromatických karboxylových kyselin obecného vzorce II ve kterém R značí totéž co...

Způsob přípravy substituovaných amidů kyseliny lysergové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246643

Dátum: 13.03.1986

Autori: Šafareík Jioí, Hutera František, Myška Josef, Neužil Lumír, Dušek Karel, Ptáeník Poemysl

MPK: C07D 457/06

Značky: přípravy, způsob, derivátů, lysergové, amidů, kyseliny, jejich, substituovaných

Text:

...nutnost použít rozpoultědlo, ktoré ae n reakčaí nvm.Nyní bylo nalezeno, že k přípravě zubstituovaných mou chora uvedených kyselín lze výhodně pouäít ginko kondenzsční činidlo fcnyl-łł-fenylfoeforylmdochloríd vzorce IIIToto čínidlo je látka snadno dostupná z levnýoh s blžnýoh aurovín (víz syntnuís 1976, 185) s bylo použito k přípravě enhydrídd karbozylovýcb kyselín (Syatheeie | 981,2 ĺ 8) a peptidů (Syntheaíe 1982, 288).Výhodou použití...

Způsob výroby N-alkylsubstituovaných amidů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245758

Dátum: 16.12.1985

Autor: Kúnovský Jozef

MPK: C07C 103/58

Značky: výroby, kyseliny, skořicové, způsob, n-alkylsubstituovaných, amidů

Text:

...parenterálním podávání intramuskulárními nebo íntraperitoneálnímí injekcemi se mohou sloučeniny používat V množství pro jedínłou dávku, nebo mohou být v zásobnících pro větší počet dávek ve vodných nebo neuoudných injekčních roztiocích, které mohou obsahovat antiioxirlační činidla, pufry, bakteriostatika a iozpuštěné látky, které upravují tlak rozpuštěné složky na isotonický s krví. Může také jít o vodné či nevodné suspenze,...

Způsob výroby N-alkylsubstituovaných amidů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245756

Dátum: 17.09.1985

Autor: Glevitzký Edmund

MPK: C07C 103/58

Značky: skořicové, způsob, výroby, amidů, kyseliny, n-alkylsubstituovaných

Text:

...dávkování při o-rálním, rektálním nebo parenterálním podávání viz dale obsahují obvykle sloučeninu obecného vzorce I V množství v rozmezí 100 až 500 miligramů.Při orálním podávání mohou sloučeniny ve- ñonrmě jemného prášku nebo granulek obsahovat ředidla a disperzní či povrchové aktivní látky a mohou být i obsaženy v nálevu ve vodě nebo v sirupu. Sloučeniny mohou být také ve formě kapslí nebo sáčků v suchém stavu, nebo ve vodné či nevodné...

Způsob výroby nových amidů substituované piperazin-1-yloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244849

Dátum: 17.09.1985

Autori: Režný Vladimír, Jirmus Jerry, Jeoábek Miroslav, Varvaoovská Jarmila, Hloušek Vladimír

MPK: C07D 295/18

Značky: substituované, výroby, kyseliny, piperazin-1-yloctové, amidů, nových, způsob

Text:

...Nnuethylpyrrolidon. Lexamethyltriamid fosforečné kyseliny sultoxidy, jako například dimethylsultoxid voda. Používat se nohou také směsi různých rozpouštědel.Beekce se při všech reekćních stupních. provádí pravidla při teplote místnosti. Podle ýeaktivity reakčních složek však může být taká vhodná provádět reekci zs chlazení popčípadě sa nižších teplot nebo při zvýšené teplotě, napríklad až při teplot varu použitého rozpouitědla nebo...

Způsob výroby nových amidů substituované piperazin-1-yloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244811

Dátum: 17.09.1985

Autori: Guroák Jioa, Kokavec Ján, Košeák Jakub, Ševca Peter, Bueko Michal

MPK: C07D 295/18

Značky: nových, kyseliny, výroby, způsob, piperazin-1-yloctové, substituované, amidů

Text:

...dimethylformamid, N-methylpyrrolidon hexamethyltriamid fosforečné kyseliny sulfoxidy, jako například dimethylsulfoxid voda.Používat se mohou rovněž směsi různých rozpouštědel.Reakce se provádí zpravidla při teplotě místnosti. Vždy podle reaktivity reakčních slo žek může však být příznivé provádět reakci za chlazení popřípadě za nižších teplot nebopři zvýšené teplote, například až při teplotč varu použitého rozpouštědla pod zpětným...

Způsob výroby nových amidů akrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244440

Dátum: 17.09.1985

Autori: Reiter Juraj Košice, Štepita Rastislav, Božik Milan, Linhardt Peter, Rudenko Ivan

MPK: C07C 103/133

Značky: kyselin, způsob, nových, výroby, amidů, akrylových

Text:

...lqooliąy, JeJí sníäonć anhydridy salifaticlďni či arolatickýai karborylovýni, sulfanovýni, sulfinovými či sulfonovýni kysalinami nebo s ostal-y huliąy uhličitó, například s kyselinou octovou, woelinou propiohovou. kyselinou p-toluansulfonovou nebo O-omylułnliěiten. nebo JeJí N-nydroxyinidsstor. Jako popřipadě - v raakćní směsi připravaný raaktivní darivät aminu obecného vzorce I sa hodí například pŕíaluěąý fostorasodorivát.charakter...

Způsob výroby amidů S-[dialkoxythiofosforyl]thioglykolové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244135

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kopáeek Ferdinand, Wiesner Ivo

MPK: C07F 9/17

Značky: výroby, amidů, kyseliny, způsob, s-[dialkoxythiofosforyl]thioglykolové

Text:

...nebo kryateuzací.vyzera euídd pripravených npdeobeu podle vynález ee pohybují v romezí 95 .al 98 5 vstołeno na tioxofoeíatoeultemlałąronld, ze ktoreho ee síekd výohozí látka obecného vzorce II.čletote produktu, stanovenú ne zdkladl enelýw ale po ukončení reakce technikou resonence 3 (vnitřní standard 85 i B 3904) a elennentdrní analýzy lzolovaných eloučenima Je 98 ei 99 S, and získaná způsobem podle vynálesu do možno použít Jako peeticidy...

Způsob výroby substituovaných thiazolidinylesterů amidů minerálních kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241548

Dátum: 16.07.1985

Autor: Maciejewski Jeremi

MPK: C07F 9/24, A61K 31/66

Značky: minerálních, výroby, amidů, thiazolidinylesterů, substituovaných, způsob, kyselin

Text:

...morno- neba. di-subeth tuovaunou .ailkylconxnou skupinu -s 1 až 4 atomy uhlíku, X znamená skupinu OR 7 nebo NRgRg, přičemžR 7 znamená album vvnodíaku neho .alkyliomou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a.R 3 a R 9 zname-mají nelzávisle na sobě atom vodíku nebo alkyllorvou skupinu s 1 a-ž 4 iatomy u-hlílku,R 5 společně s R 7 nebo s R 8 znamenají alkylenovou slçwpilnlu se 2 .až 4 vaJ-tiomy uhlíku,jakož i solí »tvakoyých slnoučeniln obec-něho...

Způsob výroby amidů 18-methylenaspidospermidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216574

Dátum: 01.10.1984

Autori: Trojánek Jan, Hájíček Josef

Značky: způsob, 18-methylenaspidospermidinu, výroby, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Amidy 18-methylenaspidospermidinu obecného vzorce I, ve kterém R značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, nebo skupinu cyklopropylovou, cyklobutylovou, cyklopentylovou nebo fenylovou, jsou mezi produkty výroby léčiv. Vyrábějí se ecylací 18-methylenaspidospermidinu vzoce II chloridy kyselin obecného vzorce III, ve kterém R má shora uvedený význam, ve dvoufázovém systému chlorovaného nebo aromatického uhlovodíku a vodného roztoku uhličitanu nebo...

Způsob výroby pyrrolidinových amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214766

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pinza Mario, Pifferi Giorgio

Značky: způsob, pyrrolidinových, výroby, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pyrrolidinových amidů, které ovlivňují centrální nervovou soustavu, obecného vzorce v němž R představuje atom vodíku, acylový zbytek obsahující 2 až 7 atomů uhlíku, alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R1, a R2 jsou shodné nebo rozdílné a představují atom vodíku, alkylový zbytek obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n představuje celé číslo 0 až 2, včetně opticky aktivních enantiomerů.

Způsob výroby amidů 18-methylenaspidospermidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214361

Dátum: 01.06.1984

Autori: Trojánek Jan, Hájíček Josef

Značky: 18-methylenaspidospermidinu, způsob, výroby, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby amidů 18-methylenaspidospermidinu obecného vzorce I kde R značí alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, nebo skupinu cyklopropylovou, cyklobutylovou, cyklopentylovou nebo fenylovou, vyznačující se tím, že se 18-methylen-l,2-dehydroaspidospermidin vzorce II redukuje kovovým komplexním hydridem, zejména hydridem lithnohlinitým, v diethyletheru nebo tetrahydrofuranu, nebo dihydro-bis/2-methoxyethoxy/hlinitanem sodním v benzenu nebo...