Patenty so značkou «amidov»

Rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov dikyándiamidu, amidov tiofosforečnej a fosforečnej kyseliny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6509

Dátum: 03.09.2013

Autori: Rokos Michal, Teren Ján

MPK: C05C 7/00, C05C 11/00, C05B 15/00...

Značky: rozpúšťadlové, amidov, dikyándiamidu, použitie, tiofosforečnej, přípravu, kyseliny, fosforečnej, sústavy, kvapalných, koncentrátov

Text:

...od kvapalného DMSO je už bielou kryštalickou látkou (bod topenia 109 °C), rozpustnou len v horúcej vode a v širokej škále organických rozpúšťadiel.Pre rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov amidov fosforečnej a/alebo amidov tio 10fosforečnej kyseliny, a/alebo dikyándiamidu podľa tohto riešenia je zvlášť výhodné, ak ako alkylsírnu zlúčeninu obsahujú dimetylsulfoxid, CH 3 S 0 CH 3 (DMSO).Dimetylsulfoxid (DMSO) je polárnym...

Mikroorganizmy a spôsob výroby amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288061

Dátum: 13.03.2013

Autori: Nagasawa Toru, Robins Karen Tracey

MPK: C12N 1/20, C12P 13/02, C12N 9/78...

Značky: mikroorganizmy, amidov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa mikroorganizmy rodu Rhodococus, ktoré sú schopné tolerovať aspoň 3M koncentráciu acetonitrilu. Ďalej sa opisuje nový spôsob výroby amidov vzorca (III) zo zodpovedajúcich nitrilov použitím týchto mikroorganizmov. Ďalej sa opisuje použitie týchto mikroorganizmov na odstránenie odpadov acetonitrilu.

Spôsob prípravy [(3-hydroxypyridín-2-karbonyl)amino]alkánových kyselín, esterov a amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20251

Dátum: 05.06.2012

Autori: Dixon Craig Edward, Lanthier Christopher, Gorin Boris, Lu Alan Quigbo, Oudenes Jan, Copp James Densmore, Janusz John Michael

MPK: C07D 213/81, C07D 213/79, C07D 213/803...

Značky: esterov, přípravy, spôsob, 3-hydroxypyridín-2-karbonyl)amino]alkánových, amidov, kyselin

Text:

...a tiež majú antipyretickú a analgetickú aktivitu.0008 Demetriades a kol. (Dynamic Combinatorial Chemistry Employing Borónic Acids/Borónate Esters Leads to Potent Oxygenase lnhibitors, Angewandte Chemie, International Edition, zv. 51, č. 27, 25. mája 2012, strany 66726675) opisujú, že dynamické systémy borónová kyselina/borónátový ester spojené s proteínovou hmotnostnou spektrometrickou analýzou sú použiteľné na identifikáciu proteínových...

Modulátory hydrolázy amidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16749

Dátum: 02.05.2011

Autori: Keith John, Liu Jing

MPK: A61P 15/00, A61K 31/496, A61P 19/10...

Značky: hydrolázy, amidov, mastných, modulátory, kyselin

Text:

...znížil spasticitu u myší schronickou recidivujúcou experimentálnou autoimunitnou encefalomyelitídou (CREAE), čo je zvierací model roztrúsenej sklerózy (Baker et al., FASEB J., 2001, 15 (2),300).0007 Okrem toho bolo publikované, že oxazolopyridín ketón OL-135 je silným inhibítorom FAAH s analgetickou aktivitou vtestoch tepelnej nocicepcie s horúcou doskou a s ponorením chvosta u potkanov (W 0 04/033652).0008 Výsledky výskumu účinkov...

N-Hydroxylované deriváty amidov a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 287609

Dátum: 16.03.2011

Autori: Versace Richard William, Green Michael, Sharma Sushil Kumar, Bair Kenneth Walter, Sambucetti Lidia, Remiszewski Stacy, Perez Lawrence

MPK: A61K 31/16, A61P 35/00, A61K 31/4045...

Značky: amidov, farmaceutické, n-hydroxylované, deriváty, prostriedky, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxamátové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi deacetyláz
farmaceutické kompozície vykazujúce antiproliferatívne vlastnosti, ktoré ako účinnú látku obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu.

Deriváty amidov N-arylantranilovej kyseliny, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov VEGF receptora tyrozínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287259

Dátum: 24.03.2010

Autori: Menrad Andreas, Wood Jeanette Marjorie, Manley Paul William, Krüger Martin, Furet Pascal, Haberey Martin, Bold Guido, Hofmann Francesco, Altmann Karl-heinz, Mestan Jürgen, Thierauch Karl-heinz, Seidelmann Dieter, Ferrari Stefano, Huth Andreas

MPK: A61K 31/415, A61K 31/47, A61K 31/44...

Značky: deriváty, použitie, obsahuje, n-arylantranilovej, tyrozínkinázy, receptora, prostriedok, přípravy, ktorý, inhibítorov, spôsob, kyseliny, amidov, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde W je O
X je NH
Y je CH2 alebo jej N-oxid, alebo jej farmaceuticky prijateľné soli na prípravu farmaceutického produktu na liečbu neoplastického ochorenia, ktoré reaguje na inhibíciu aktivity VEGF receptora tyrozínkinázy. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa môžu použiť na liečbu napríklad neoplastického ochorenia, ako je rakovina, retinopatia alebo od veku závislá makulárna degradácia.

Použitie (R)-enantiomérov amidov 2-arylpropiónových kyselín, farmaceutický prostriedok, (R)-enantioméry amidov 2-arylpropiónových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287224

Dátum: 08.03.2010

Autori: Allegretti Marcello, Cinzia Bizzarri, Gandolfi Carmelo, Cesta Maria Candida, Caselli Gianfranco, Colotta Francesco, Bertini Riccardo, Sabbatini Vilma

MPK: A61K 31/165, C07C 233/00, A61K 31/395...

Značky: přípravy, použitie, kyselin, r)-enantiomérov, prostriedok, 2-arylpropionových, farmaceutický, r)-enantioméry, amidov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa N-(2-aryl-propionyl)amidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na prevenciu a liečbu poškodených tkanív v dôsledku dráždivého účinku polymorfonukleových neutrofilov (leukocytov PMN) v miestach zápalov. Ďalej sa opisujú R-enantiomérov N-(2-aryl-propionyl)amidov všeobecného vzorca (I), ich použitie na inhibíciu chemotaxie neutrofilov vyvolanej IL-18....

Spôsob prípravy amidov karboxylových kyselín uplatniteľných v liečbe svalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14907

Dátum: 03.03.2010

Autor: Selwood David

MPK: C07C 233/68, C07C 231/12, C07C 231/02...

Značky: ochorení, uplatniteľných, kyselin, amidov, liečbe, karboxylových, přípravy, svalových, spôsob

Text:

...of Pharmacology, 2007, 1-14). Flexibilita tejto metódy dovoľuje syntézu velkého počtu rôznych zlúčenin použitím radu alkinov pre Sonogashirovu reakciu alebo počiatočným použitím rôznych amlnov pre vznik amidov v prvom kroku. Avšak hlavnou nevýhodou tejto syntézy je, že Lindlar katalytická redukcia medziproduktu (S 4) vedie k tvorbe zmesi E- a Z-izomérov výsledných alkenylových zlúčenín, separáciou reverznej fázy HPLC. Táto technika je jednak...

Deriváty amidov kyseliny 6,7-dihydro-5H-imidazo[1,2-a]imidazol-3-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17623

Dátum: 20.11.2008

Autori: Chen Zhidong, Lemieux Rene, Kowalski Jennifer, Horan Joshua Courtney, Gao Donghong, Heim-riether Alexander, Brunette Steven Richard, Mckibben Bryan, Liu Weimin, Miller Craig Andrew, Cogan Derek, Yu Hui, Xiong Zhaoming, Moss Neil, Bentzien Joerg Martin, Tschantz Matt Aaron, Lawlor Michael David, Barbosa Antonio Jose Del Moral, Yu Yang

MPK: A61K 31/519, C07D 471/04, A61P 29/00...

Značky: amidov, 6,7-dihydro-5h-imidazo[1,2-a]imidazol-3-karboxylovej, kyseliny, deriváty

Text:

...(Giblin, P. A. et al., Curr. Phann. Design, 2006, 12 2771-2795).Demonštrovalo sa, že antagonizmus interakcií medzi ICAM a leukointegrínmi sa môže realizovať činidlami zameranými proti jednej z oboch týchto zložiek. Konkrétne blokovanie CAM, ako je napríklad ICAM-l, alebo leukointegrinov, ako je napríklad LFA-l, protilátkami zameranými proti jednej alebo proti obom z týchto molekúl, účinne inhibuje zápalové reakcie. In vitro modely...

Nemrznúce koncentráty na báze amidov a chladiace kompozície ich obsahujúce a určené na ochranu horčíka a horčíkových zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 286435

Dátum: 18.09.2008

Autori: Wenderoth Bernd, Schäker Karlheinz

MPK: C09K 5/00, C23F 11/10

Značky: zliatin, amidov, určené, obsahujúce, hořčíkových, chladiace, ochranu, kompozície, nemrznúce, horčíka, koncentráty, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Nemrznúce koncentráty na báze alkylénglykolov alebo ich derivátov alebo na báze glycerolu obsahujúce od 0,05 do 10 % hmotn. jeden alebo viacerých karboxamidov a/alebo sulfónamidov vzhľadom na celkovú hmotnosť koncentrátu.

Spôsob prípravy pyridylkarboxylových amidov a esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7037

Dátum: 26.10.2006

Autori: Knell Marcus, Brink Monika, Wevers Jan Hendrik

MPK: C07D 213/00

Značky: přípravy, amidov, spôsob, pyridylkarboxylových, esterov

Text:

...reakčný čas potrebný pri použití vody a 1,2-dichIóretánu je veľmi dlhý (24 h).Európska patentová prihláška EP O 899 262 uvádza spôsob prípravy amidov a esterov kyseliny pyridínkarboxylovej, v ktorom sa kyselina sírová pridáva doTento spôsob však spôsobuje problémy, pretože vznikajúci medziprodukt pri teplote pod 100 °C tuhne a tavenie tohto produktu je problematické vzhľadom narozklad sprevádzaný vývojom chlorovodíka a oxidu...

Deriváty heterocyklických amidov vhodné ako mikrobiocidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8523

Dátum: 23.10.2006

Autori: Walter Harald, Corsi Camilla, Ehrenfreund Josef, Tobler Hans

MPK: A01N 43/36, A01N 43/40, A01N 43/56...

Značky: mikrobiocidy, deriváty, heterocyklických, vhodné, amidov

Text:

...etyltio, propyltio, izo-propyltio, n-butyltío, ízo-butyltio, sekbutyltio alebo terc-butyltio, a obvykle metyltio alebo etyltio.Alkoxyalkyl je napríklad metoxymetyl, metoxyetyl, etoxymetyl, etoxyetyl, n-propoxymetyl, n-propoxyetyl, izopropoxymetyl alebo izopropoxyetyl. Aryl zahŕňa fenyl, naftyl, antracyl, fluórenyl a indanyl, ale obvykle je fenyl, Zlúčeníny vzorca (I) môžu existovať v rôznych geometrických alebo optických izomérochalebo v...

Spôsob prípravy amidov a esterov heteroarylkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284614

Dátum: 27.06.2005

Autori: Wevers Jan Hendrik, Knell Marcus, Heinz Willi, Brink Monika

MPK: C07D 213/04, C07D 213/803, C07D 213/79...

Značky: spôsob, amidov, přípravy, kyselin, heteroarylkarboxylových, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy amidov a esterov heteroarylkarboxylových kyselín vzorca (I), v ktorom všeobecné zvyšky A1 až A5, R1, Hal a X majú nasledujúci význam: jedna zo skupín A1, A2, A3, A4 a A5 znamená atóm dusíka a zostávajúce skupiny znamenajú nezávisle CH, Hal znamená atóm halogénu, X znamená O alebo NR2, R1 znamená C1-6-alkylovú skupinu, fenylovú skupinu, pyridimidínovú skupinu alebo C3-8-cykloalkylovú skupinu, ktoré môžu byť...

Cyklické deriváty amidov acylaminokyselín substituované tioskupinou a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284127

Dátum: 19.08.2004

Autor: Fink Cynthia Anne

MPK: C07C 323/53, C07C 327/32, A61K 31/16...

Značky: spôsob, cyklické, přípravy, substituované, tioskupinou, acylaminokyselín, amidov, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R, R1, R2, R3, R4, A a n sa definujú v opise jej farmaceuticky prijateľné soli, disulfidy zodpovedajúce uvedeným zlúčeninám všeobecného vzorca (I), kde R4 je atóm vodíka spôsob ich prípravy farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsob inhibície aktivity TNF-a a metaloproteázy degradujúcej matricu a liečenie ochorení alebo stavov, ktoré závisia od TNF-a a matricovej metaloproteázy, napríklad...

Hydroxylované deriváty amidov (hydroxamáty) ako terapeutické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6337

Dátum: 06.04.2004

Autori: Robinson James, Baskaran Chitra, Sendzik Martin, Buggy Joseph, Verner Eric

MPK: C07C 259/00

Značky: hydroxylované, amidov, činidla, deriváty, terapeutické, hydroxamáty

Text:

...kyselinou retinovou, forma PLZF-RARG. je rezistentná na takúto liečbu. Pridanie butyrátu sodněho, inhibítora HDAC, k dávkovému režimu vedie k úplnému klinickému a cytogénnemu zmierneniu v prípade pacientov s ochorením rezistentným na retinovú kyselinu(Warrell et al. , 1998, J. Natl. Cancer. Inst. 90 1621-1625). HDAC je tiež spojený s Huntingtonovou chorobou (Steffan, et al., Nature 413 739-744, Histone deacetylaseV stručnosti, molekuly...

Koncentráty mrazuvzdorných prostriedkov na báze polyglykolov a amidov na ochranu horčíka a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4000

Dátum: 24.03.2004

Autori: Weiss Gerhard, Wenderoth Bernd, Dambach Stefan

MPK: C23F 11/08, C23F 11/10, C09K 5/00...

Značky: báze, horčíka, koncentráty, amidov, mrazuvzdorných, prostriedkov, ochranu, zliatin, polyglykolov

Text:

...aj u horčíka. Konkrétne výsledkytestovania odolnosti proti korózii pre horčík tu neboli uvedené.Ako Zdokonalenie v porovnaní s (5) opisuje W 0 00122189 (6) chladiace kvapaliny,ktoré obsahujú kombináciu solí karboxylových kyselín s fluoridmi a/alebo solami fluórkarboxylových kyselín. Nevýhodou je tu ale najmä použitie toxikologickyWO 99/19418 (7) opisuje chladiacu kvapalinu na báze viacsýtnych alkoholov prealifatických karboxylových kyselín a...

Mikroorganizmy rodu Amycolatopsis alebo Actinomadura, enzýmy z nich získané a spôsob výroby amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283395

Dátum: 02.06.2003

Autori: Nagasawa Toru, Robins Karen Tracey

MPK: C12P 13/02, C12N 9/88, C12N 1/20...

Značky: výroby, spôsob, amycolatopsis, amidov, actinomadura, enzymy, získané, mikroorganizmy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový biotechnologický spôsob výroby amidov z nitrilov. Na tento spôsob sa používajú mikroorganizmy rodu Amycolatopsis, Actinomadura alebo Rhodococcus.

Deriváty heterocyklických amidov s inhibičným účinkom na glykogénfosforylázu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1423

Dátum: 04.03.2003

Autori: Bennett Stuart Norman Lile, Simpson Iain, Whittamore Paul Robert Owen

MPK: A61P 3/00, A61K 31/407, A61K 31/4162...

Značky: deriváty, amidov, inhibíčnym, glykogénfosforylázu, heterocyklických, účinkom

Text:

...(CP 91149 a CP 320626) redukuje aj glukagónom stimulovanú glykogenolýzu, aj produkciu glukózy v hepatocytoch (Hoover et al (1998) J Med Chem 41, 2934-8 Martin. et al (1998) PNAS 95, 1776-81). Navyše, koncentrácia glukózy v plazme sa zní i dávkou závislou od spôsobu u db/db a ob/ob myší, ktoré sa liečili týmito zlúčeninami.0007 Štúdie stimulácie glukagónu, na psoch, ktorí boli pri vedomí, v neprítomnosti a prítomnosti iného inhibítora...

Spôsob prípravy amidov alfa-hydroxykarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 261

Dátum: 15.11.2002

Autori: Faber, Vettiger, Zeller, Lamberth

MPK: C07C 231/02

Značky: amidov, alfa-hydroxykarboxylových, přípravy, kyselin, spôsob

Text:

...skupinu alebo prípadne substituovanú alkinylsulfonylovú skupinu.vrátane ich optických izomérov a zmesí takých izomérov.V dokumente W 0 O 1/87822 je opísané Široké spektrum spôsobov prípravy zlúćenín skôr uvedeného vzorca Ia s odkazom na reakčnéschémy 1 až 4, ktoré sú stručné diskutované ďalej.Schéma 1 HIV z Rv Rvu Ho NHz HO Fłx R R R VI vm(2) D (1) O-Hw RV Hv O HO N FIX R R H v vm IX( 4 ) Rm ORIV Rn RV nvm O FłIĺ-l-ĺ O ü FIX Run RV Rvm...

Spôsob prípravy amidov alfa-hydroxykarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1733

Dátum: 15.11.2002

Autori: Vettiger Thomas, Zeller Martin, Faber Dominik, Lamberth Clemens

MPK: C07C 231/00

Značky: amidov, alfa-hydroxykarboxylových, spôsob, kyselin, přípravy

Text:

...prípravy propargyléterových derivátov.V Chem. Berichte, zv. 104, č. 7 1971, strany 2266 - 2272 sa uvádza, že je možné čiastočne hydrogenovať aromaticke kyanohydríny na aldehydy kyseliny mandľovej pri silne kyslých podmienkach a s použitím Raneyovho niklu.V dokumente W 0 01/87822 boli opisané niektoré spôsoby prípravy zlúčenín vyššie uvedeného vzorca Ia s odkazmi na reakčné schémy l až 4, ktore budú ďalej stručne rozdískutovaně.O-Rh, z v...

Spôsob prípravy amidov 2-halogénpyridín-karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 430

Dátum: 31.10.2002

Autori: Golsch Dieter, Mayer Horst, Schröder Jochen, Isak Heinz

MPK: C07D 213/00

Značky: amidov, 2-halogénpyridín-karboxylových, kyselin, spôsob, přípravy

Text:

...hmotnostných dielov až 100 hmotnostných dielov, vztiahnuté na 100 hmotnostnýchPod organickými rozpúšťadlami nemiešateľnými svodou sa tu rozumie organické rozpúšťadlo azmes organických rozpúšťadiel, ktoré pri reakčných podmienkach kyseliny solnej pri zmiešani svodou tvoria viacfázový systém obsahujúci najmenej jednu organickú a najmenej jednu vodnú fázu. Zvyčajne ide pritom otaké rozpúšťadlo, vktorom sa rczpúšťa menej ako 10 objemových vody,...

Deriváty amidov substituovaných aminokyselín, spôsob ich výroby, prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279217

Dátum: 05.08.1998

Autori: Wollweber Detlef, Seitz Thomas, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 47/22, C07C 271/22, C07C 271/54...

Značky: prostriedok, obsahom, spôsob, substituovaných, amidov, výroby, deriváty, použitie, aminokyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), v ktorom Ar a Ar* sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vždy prípadne substituovaný aryl, aralkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl, R1 až R6 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodík alebo alkyl, alebo R3 a R4 spolu s uhlíkom, na ktorý sú viazané, tvoria cykloalkylový kruh. Zlúčeniny vzorca (I) sa pripravujú reakciou substituovanej aminokyseliny vzorca (II), prípadne jej derivátu a aktivovanou karboxyskupinou, s amínom vzorca...

Spôsob výroby amidov 3,3-diarylakrylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279604

Dátum: 11.07.1995

Autori: Haertel Bodo, Curtze Jürgen

MPK: C07D 231/12, C07D 295/18

Značky: amidov, výroby, spôsob, 3,3-diarylakrylovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby amidov 3,3-diarylakrylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nároku 1, kondenzáciou zlúčeniny všeobecného vzorca A-CO-B, so zlúčeninou všeobecného vzorca CH3-CO-Q, kde A, B a Q majú význam uvedený v nároku 1, v rozpúšťadle za prítomnosti hydroxidu alkalického kovu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa ako rozpúšťadlo použije látka zvolená zo súboru zahŕňajúceho alkány s 5 až...

Spôsob úpravy amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278256

Dátum: 19.02.1992

Autori: Van Geem Paul Christiaan, Thomissen Petrus Jozef Hubertus, Bosman Hubertus Johannes Mechtilda

MPK: C07D 201/16, C07C 231/24, C07D 223/10...

Značky: úpravy, spôsob, amidov

Zhrnutie / Anotácia:

Amidová zmes s obsahom ketoxímu alebo aldoxímu, získaná Beckmannovým prešmykom, sa upravuje tak, že sa podrobí hydrolýze, produkty hydrolýzy sa oddelia od príslušného amidu a vrátia do oximačnej reakcie.

Použitie izoxazol-4-karboxamidov a amidov hydroxyalkylidénkyánoctovej kyseliny na výrobu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281317

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kämmerer Friedrich-johannes, Bartlett Robert

MPK: A61K 31/275, C07C 255/21, A61K 31/42...

Značky: hydroxyalkylidénkyánoctovej, amidov, výrobu, izoxazol-4-karboxamidov, použitie, kyseliny, liekov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie izoxazol-4-karboxamidov všeobecného vzorca (I) a ich hydrolytických produktov, amidov hydroxyalkylidénkyánoctovej kyseliny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých substituenti R1, R2, R3, R7 a R8 majú významy uvedené v opise, ich stereoizomérnych foriem a/alebo ich fyziologicky znášanlivých solí, na výrobu liekov na liečenie rakovinových ochorení.

Fragment DNA(H) kódujúci polypeptid s nitril hydratázovou aktivitou, transformant obsahujúci tento gén a spôsob prípravy amidov použitím tohto transformantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280199

Dátum: 15.10.1991

Autori: Sueharu Horinouchi, Nakoto Nishiyama, Hideaki Yamada, Toru Nagasawa, Teruhiko Beppu

MPK: C12P 13/02, C12N 15/53, C07H 21/04...

Značky: amidov, obsahujúci, nitril, tohto, přípravy, transformant, polypeptid, aktivitou, dna(h, fragment, hydratázovou, kódujúci, transformantu, použitím, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná sekvencia aminokyselín a sekvencia nukleotidov alfa- a beta- podjednotiek dvoch typov nitril-hydratázy odvodenej od Rhodococcus rhodochrous J-1. Fragment DNA kódujúci nitril-hydratázu je vložený do expresného vektora a tento rekombinantný vektor sa použije na transformáciu. Transformant obsahuje mnoho kópií génu a preto môže produkovať omnoho vyššiu hladinu nitril-hydratázy pri porovnaní s konvenčne používanými mikroorganizmami.

Spôsob izolácie amidov kyseliny antranilovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256091

Dátum: 15.04.1988

Autori: Uhlár Ladislav, Sojka Jozef, Polievka Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 103/76

Značky: kyseliny, spôsob, amidov, izolácie, antranilovej

Text:

...40 dielmi 3 O/o-nej kyseliny chlorovodikovej na pH z 0,9. Reakčná zmes sa nechá doreagovať 4 sekun~ dy pri 30 °C a potom sa dávkuje do extraktora 311 dielov), do ktorého sa privádza 311 dielov toluénu pri teplote v extraktore 80 (7. Extraktoi je konštruovaný tak, aby sa zdržuá doba pohybovala od 15 až 20 min.Z cxtraktora odchádza zmes pri teplote 80 C do temperovanej (leličlçy, kde sa za tepla reekčná zmes rozdelí, pričom orgetnická vrstva sa...

Spôsob výroby zmesi amidov polyaminopolykarbónových kyselín a ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214910

Dátum: 30.10.1984

Autori: Novák Jan, Procházka Karel, Peterka Vlastimil, Majer Jaroslav, Hedrlín Ivo, Šimůnek Jaroslav, Krapf Miroslav, Krob Václav

Značky: spôsob, výroby, zmesí, kyselin, solí, amidov, polyaminopolykarbónových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmesi amidov polyaminopolykarbónových kyselín a ich solí v y z n a č u j ú c i sa tým, že sa kyselina charakterizovaná vzorcom kde n je 0 až 2, amiduje alkylamínom s 8 až 22 atómami uhlíka, výhodne s 8 až 18 atómami uhlíka, pri teplote 140 až 220°C, výhodne 180°C, v prostredí glykolov alebo glykoléterov s teplotou varu nad 170°C výhodne v propylénglykole alebo etylénglykolmonoptylétere a získaný produkt sa hydrolizuje 5 až 40%...