Patenty so značkou «alkylesterov»

Spôsob alkoxylácie alkylesterov mastnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16908

Dátum: 11.08.2011

Autori: Richner Rudolf, Möhle Horst Lothar, Kolano Christoph

MPK: C07C 67/29, C07C 67/26, C07B 41/04...

Značky: mastnej, alkylesterov, kyseliny, alkoxylácie, spôsob

Text:

...byt použité jednotlivo alebo ako zmesi dvoch alebo viacerých z nich.0026 Vtypickom spôsobe podľa vynálezu alkylester mastnej kyseliny vzorca Rj-COO-Rz reaguje s jedným alebo viacerými alkylénoxidmi v prítomnosti katalyzatora, ktorým je kombinácia kov alkalickej zeminy/minerálne kyselina alebo Lewisova kyselina, čím sa poskytne alkoxylovaný alkylester mastnej kyseliny.0027 Ako sa tu používa, výraz alkylénoxid sa týka etylénoxidu,...

Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287690

Dátum: 23.05.2011

Autori: Hammer Wilhelm, Mittelbach Martin, Gössler Helmut, Koncar Michael

MPK: C07C 63/24, C07C 67/03, C07C 69/52...

Značky: přípravy, kyselin, mastných, alkylesterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyselín transesterifikáciou, predovšetkým katalytickou transesterifikáciou, zmesi triglyceridov a mastných kyselín, pričom z reakčnej zmesi, v ktorej sa transesterifikácia uskutočňuje, sa tvorí esterová fáza obsahujúca alkylestery mastných kyselín a glycerínová fáza obsahujúca mastné kyseliny, ktoré sú od seba navzájom oddelené, a mastné kyseliny sú oddelené z glycerínovej fázy, čím sa tvorí fáza mastných...

Príprava N-6-demetylovaných alkylesterov kyseliny 9,10-dehydrolyzergovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18635

Dátum: 28.04.2009

Autori: Casar Zdenko, Mesar Tomaz

MPK: A61P 25/00, C07D 457/02, A61K 31/48...

Značky: kyseliny, n-6-demetylovaných, 9,10-dehydrolyzergovej, príprava, alkylesterov

Text:

...liečiv na báze námeľových alkaloidov.0008 Skôr uvedené zlúčeniny a liečiva sa získajú tak, že sa poskytnú zodpovedajúce reakčné médiá, obsahujúce zmienené zlúčeniny a liečivá, napríklad reakčné médium z N 6-demetylácie alkylesteru kyseliny 9,l 0-dihydrolyzergovej podľa vynálezu, ktoré sú však bez, výhodne celkom bez, skôr definovaných nečistôt. Požadované zlúčeniny a liečivá je potom možne0009 V konkrétnom uskutočnení predložený...

Spôsob prípravy alkylesterov karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11431

Dátum: 24.07.2006

Autori: Hammer Wilhelm, Mittelbach Martin, Koncar Michael, Glasl Wolfgang, Jeitler Erich, Siebenhofer Matthaeus, Gössler Helmut

MPK: C07C 69/52, C07C 67/03, B01J 23/02...

Značky: přípravy, alkylesterov, spôsob, karboxylových, kyselin

Text:

...destilačnéhozvyšku do prvého kroku. Ako katalyzátor sa používa hlinitanzinačonatý, katalyzátor nevstupuje do destilácie a nevracia sa späť s destilačným zvyškom.0011 US-A 6,187,939 zas opisuje postup bez katalyzátora v nadkritickom rozsahu.0012 DE-A 19942541 opisuje esterifikáciu a transesterifikáciu karboxylových kyselín a esterov karboxylových kyselín V prítomnosti zlúčenín ťažkých kovov ako katalyzátorov.0013 V RO 95945 a Database Chemical...

Spôsob výroby alkylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5657

Dátum: 29.12.2004

Autor: Chou Chih-chung

MPK: C12P 7/62, C07C 69/00

Značky: výroby, alkylesterov, spôsob

Text:

...Príklady prvého organického rozpúšťadla zahŕňajú pyridin alebo C 4-C 8terciárny alkohol (napr. t-butanol, 2-metyI-2-butanol, 2,3-dimetyl-2-butanol, 2-metyI-2 pentanol, 3-metyI-3-pentanol, S-etyI-B-pentanol, 2,3-dimetyl-2-pentanol, 2,3-dimetyl 3-pentanol, 2,2,3-trimetyl-3-pentanol, 2-metyl-2-hexanol alebo 3-metyl-3-hexanol). Prvé organické rozpúšťadlo môže byť tiež zmiešané sdalšími vhodnými rozpúšťadlami. Výhodne môžu byť prvé...

Spôsob výroby čistých alkylesterov kyseliny alkylacetoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282381

Dátum: 10.12.2001

Autor: Jackson Barry

MPK: C07C 67/48, C07C 69/716

Značky: alkylacetoctovej, alkylesterov, kyseliny, čistých, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob čistenia alkylesterov kyseliny alkylacetoctovej všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená C1-C10-alkylskupinu a R2 znamená C1-C4-alkylskupinu. Pri postupe sa alkylester kyseliny alkylacetoctovej, ktorý ako nečistoty obsahuje alkylester kyseliny alkenylacetoctovej všeobecného vzorca (II), kde R1 a R2 majú menovaný význam, a/alebo ďalšie vedľajšie produkty, premení esterom všeobecného vzorca (III), kde R2 má menovaný význam, v...

Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu a jeho nižších alkylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280586

Dátum: 10.04.2000

Autori: Caldero Ges José María, Rovira Ana Bosch, Olondriz Francisco Marquillas, Barjoan Pere Dalmases

MPK: C07D 209/42

Značky: spôsob, nižších, alkylesterov, výroby, 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-n-metyl-1h-indol-5-metánsulfónamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-metyl-1-indol-5-metánsulfónamidu a jeho nižších alkylesterov všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje atóm vodíka alebo C1-6-alkylskupinu, ktorý sa vykonáva tak, že sa zlúčenina všeobecného vzorca (III), kde Alk predstavuje C1-6-alkylskupinu a X predstavuje odstupujúcu skupinu, nechá reagovať s dimetylamínom v organickom rozpúšťadle. Vzniknutý dimetylaminoester všeobecného vzorca (I), kde R...

Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280936

Dátum: 09.07.1997

Autori: Koncar Michael, Mittelbach Martin

MPK: C07C 69/52, C07C 67/03, C07C 69/24...

Značky: kyselin, přípravy, mastných, alkylesterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyselín transesterifikáciou, najmä katalytickou transesterifikáciou, triglyceridov, pri ktorom z reakčnej zmesi, v ktorej transesterifikácia prebieha, vzniká esterová fáza a glycerínová fáza, obsahujúca mastné kyseliny, soli mastných kyslín a/alebo ďalšie zlúčeniny mastných kyslín, ktoré sa od seba oddelia, pričom sa mastné kyseliny, soli mastných kyselín a/alebo ďalšie zlúčeniny mastných kyselín z...

Spôsob výroby nižších alkylesterov kyseliny 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropán- karboxylovej a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281160

Dátum: 03.04.1996

Autori: Turnbull Michael Drysdale, Bowden Martin Charles

MPK: C07C 67/30, C07C 67/27, C07C 43/32...

Značky: tohto, spôsobu, 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropán, medziprodukty, spôsob, karboxylovej, nižších, kyseliny, alkylesterov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby nižšieho alkylesteru kyseliny 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetyl-cyklopropán- karboxylovej, kde nižší alkyl znamená alkyl obsahujúci až 4 atómy uhlíka, reakciou zlúčeniny CF3-CHXCl, kde X predstavuje chlór alebo bróm s 3-metylbut-1-én-1-alom v prítomnosti silnej zásady a inertného rozpúšťadla, za vzniku zlúčeniny CF3-CXCl-CH(OH)-CH=C(CH3)2, kde X predstavuje chlór alebo bróm, a takto získaná zlúčenina...

Spôsob výroby alkylesterov kyseliny tetronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280170

Dátum: 02.02.1994

Autor: Lenzner Joachim

MPK: C07D 307/60

Značky: výroby, kyseliny, alkylesterov, tetronovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby alkylesterov tetronovej kyseliny všeobecného vzorca (I) z alkylesterov 4-halogénacetoctovej kyseliny všeobecného vzorca (II). Pritom sa na alkylestery 4-halogénacetoctovej kyseliny vzorec (II) pôsobí v prvom stupni dialkylsulfitom všeobecného vzorca (III) v prítomnosti silnej kyseliny za vzniku alkylesteru 4-halogén-3-alkoxy-but-2E-enovej kyseliny všeobecného vzorca (IV). Ten sa v druhom stupni cyklizuje mravčanom a...

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226303

Dátum: 15.10.1985

Autori: Romanov Andrej, Chmela Štefan, Zvara Ivan, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol, Sláma Peter, Maňásek Zdeněk

Značky: spôsob, kyseliny, metakrylovej, kopolymery, akrylovej, přípravy, alkylesterov

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej, obsahujúce 12 až 18 atómov uhlíka v alkylovej skupine, obsahujúce opakujúce sa jednotky obecného vzorca I: kde R1 a R2 je protón alebo metyl skupina X je kyslík alebo imino skupina.