Patenty so značkou «alkyl»

1-(N-substituovaný aryl)-1-N-(2-substituovaný pyrimidín-4-yl)-3-N-(alkyl alebo substituovaný alkyl) močovina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4240

Dátum: 20.04.2005

Autori: Bosch Gregory Kent, Berberich Stephen Matthew, Sabat Mark, De Biswanath, Townes Jennifer Anne, Clark Michael Philip, Golebiowski Adam, Brugel Todd Andrew

MPK: A61K 31/506, A61P 29/00, C07D 239/00...

Značky: močovina, 1-(n-substituovaný, alkyl, substituovaný, pyrimidín-4-yl)-3-n-(alkyl, aryl)-1-n-(2-substituovaný

Text:

...formy a ich farmaceutický prijateľné soli, s tým, že tieto zlúčeniny majúkde R je substituovaný alebo nesubstituovaný lineárnyalebo rozvetvený alkyl C 1-Cm R 1 má vzorec .ł 3(L)x R R 3 je jednotka vybraná zo skupiny obsahujúceji) substituovaný alebo nesubstituovaný uhlíkový cyklusii) substituovaný alebo nesubstituovaný aryl C 5-CMiii) substituovaný alebo nesubstituovaný heterocyklus C 1 C 1 o aiv) substituovaný alebo nesubstituovaný...

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl) alkyl] pyran-2-ónov a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281109

Dátum: 06.12.1995

Autori: Butler Donald Eugene, Nanninga Thomas Norman, Le Tung Van

MPK: A61K 31/40, C07C 255/13, C07C 255/20...

Značky: trans-6-[2-(substituovaný, výrobu, pyran-2-ónov, pyrol-1-yl, spôsob, alkyl, medziprodukty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónov všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, pri ktorom sa alfa-metalovaný N,N-disubstituovaný acetamid premieňa v siedmich operáciách na požadované produkty, ktoré sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá. Ďalej sú opísané medziprodukty všeobecného vzorca (V), (VI), (VIII) a (IX), kde všeobecné symboly majú...

Hydrogensulfáty alkyl 3-aminobenzoátů alkalických kovů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243441

Dátum: 14.08.1987

Autori: Simmons Walter John, Lyerly William Marcelle, Stockburger Hermann

MPK: A61K 31/245, C07C 101/62

Značky: výroby, kovů, způsob, alkalických, jejich, hydrogensulfáty, alkyl, 3-aminobenzoátů

Text:

...2 od 6 hodiniek íohdní oo vylouěonł produkt obocndho vzorco I odrutrujo, proąyao In mluví dřívo uínlndho orpniokdho rozpoultldh o vyzuli.14 th obocndho vzor-co I out z okologlckdho hlodizko colou odo výhod, noboř. obzohudi Joko kyzolou oouddn bydrogonoultdt Ilkonckdho kovu, ktorý Jo z lvgdonickdno hloddzkz nprooto bozpodlv.K roztoku ouvl J-ounobonzodtu 1310 5/ vo 120 1 othonolu bylo přtddno při. teplot íztnooti zo lntonzdvntho temu 24 g...

Alkyl 5-substituované-3-merkapto-1,2,4-4H-triazol-4-yl acetáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234892

Dátum: 15.01.1987

Autori: Veverka Miroslav, Marchalín Miroslav

MPK: C07D 249/12

Značky: alkyl, acetáty, 5-substituované-3-merkapto-1,2,4-4h-triazol-4-yl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka alkyl 5-substituovaných 3-merkapto-1,2,4-4H-triazol-4-yl acetátov všeobecného vzorca I, kde R, R1 a Alk majú ďalej uvedený význam a spôsobov ich prípravy. Zlúčeniny I sa používajú ako medziprodukty pre polosyntetické antibiotiká. Zlúčeniny vzorca I sa podľa vynálezu pripravujú cyklizáciou thiosemikarbazidov v bázickom prostredí a S-alkyláciou.

Způsob výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231862

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čapek Antonín, Ledvinová Marie, Černý Miloslav, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Prošek Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Ježek Karel, Staněk Jan, Kubelka Vladimír

Značky: alkyl, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkyl 2-/substituovaných fenoxy/alkanoátu obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo chlor, brom, fluor nebo trifluormethyl-, alkoxyl obsahující 1 až 2 atomy uhlíku, R1 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R2 značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, n je 1 až 3, reakcí substituovaného fenolu obecného vzorce II, kde R a n mají shora uvedený význam, s alkyl 2-halogenalkanoátem obecného vzorce...

Alkyl tiazolo(2,3-c)-s-triazol-5-yl acetáty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233450

Dátum: 15.08.1986

Autor: Veverka Miroslav

MPK: C07D 513/04

Značky: acetáty, tiazolo(2,3-c)-s-triazol-5-yl, alkyl, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka alkyl tiazolo(2,3-c)-s-triazol-5-yl acetátov všeobecného vzorca I. Uvedené látky sa používajú ako medziprodukt pre prípravu polosyntetických antibiotík
pripravujú sa cyklizáciou 1-heteroaroyl-2-(2-tiazolyl)hydrazínov.

Způsob přípravy derivátů alkyl-, aralkyl- nebo cykloalkylkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221281

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pigerol Charles, Bouisset Michel, Grain Claude, Chignac Michel

Značky: způsob, kyselin, cykloalkylkarboxylových, přípravy, derivátů, alkyl, aralkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob přípravy derivátů alkyl-, aralkyl- nebo cykloalkylkarboxylových kyselin obecného vzorce I, kde význam substituentů je uvedený v opise, při kterém se v prvním stupni nechá reagovat sloučenina s uhlíkatým řetězcem obecného vzorce II R1-CH2-Z v němž R1 a Z mají význam uvedený v opise s komplexní zásadou, tvořenou směsí amidu alkalického kovu a alkoholátu alkalického kovu v molárním poměru 2 až 5:1, za dočasného vzniku karbaniontu a...