Patenty so značkou «alkalických»

Linka na výrobu ľahkého kameniva z alkalických kremičitanov termickou expanziou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6661

Dátum: 08.01.2014

Autori: Kováčik Štefan, Dobrocký Juraj

MPK: C04B 16/00, C04B 20/06

Značky: ľahkého, kameniva, alkalických, linka, kremičitanov, expanziou, výrobu, termickou

Text:

...reguláciou. Odchádzajúci vzduch preteká cez nirkový rekuperátor 3 umiestnený nad sušiarňou 2. Do rekuperátora 3 je nasávaný čistý vzduch z priestoru, ktorý sa ďalej využíva v technologickom procese. Hrubšie prachové častice sa zachytávajú v cyklónoch 5 a jemné prachové častice sa zachytávajú v špeciálnom tiltri. Materiál, ktorý sa takto zachytí,sa mieša do hotového produktu.Na výrobu l m 3 hotového produktu sa spotrebuje cca 6 Nma...

Spôsob a zariadenie na elektrolýzu vodného roztoku chlorovodíka alebo chloridov alkalických kovov v elektrolytickej vani

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18113

Dátum: 28.05.2010

Autori: Bulan Andreas, Erdmann Christoph, Bachleitner Walter, Weis Mathias, Rohovec Joachim

MPK: C25B 15/08, C25B 1/46, C25B 1/26...

Značky: zariadenie, spôsob, elektrolýzu, chloridov, alkalických, kovov, chlorovodíka, elektrolytickej, vodného, roztoku

Text:

...na vstupe privádza ku katóde spotrebovávajúcej kyslík. sa výhodne rozumie plyn s podielom kyslíka aspoň 90 obj. . Ako plyn obsahujúci nadbytočný kyslík, sa tu všeobecne rozumie plyn, ktorý obsahuje väčší podiel kyslíka než vzduch, Vďaka elektrolytickému procesu na katóde spotrebovávajúcej kyslík je síce podiel kyslíka v plyne nachádzajúcom sa V katódovom priestore znížený, ale podiel kyslíka na výstupe, napríklad 70 až 85 obj. , je ešte stále...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Sötemann Jörg, Rentsch Samuel, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: B03D 1/01, B03D 1/12, B03D 1/08...

Značky: silikátov, separáciu, uhličitanov, použitím, alkalických, spôsob, polyalkylénimín, zemin, obsahujúceho, penovej, kovov, modifikovaný, hydrofóbne, flotácie, zberača, najmenej

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

Spôsob výroby zliatin alkalických kovov a zliatin kovov alkalických zemín a použitie alkalických kovov a kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15256

Dátum: 09.02.2010

Autori: Hüfner Stefan, Frenzer Gerald, Sepeur Stefan, Müller Frank

MPK: B01J 21/06, B01J 23/02, B01J 23/04...

Značky: použitie, spôsob, alkalických, kovov, zemin, zliatin, výroby

Text:

...metal on acidbase characteristics of V 505/MO-TiO 2 (M Ca, Sr and Ba) Catalysts- Vplyv kovov alkalických zemín na kyslé-zásadité vlastnosti katalyzátorov V 205/MO-TiO 2 (M Ca, Sr and Ba), Journal of Molecular Catalysis - Magazín nwlekulárnej katalýzy, ChemicalCieľom súčasného vynálezu je poskytnúť nový spôsob preparáciezliatin alkalických kovov a zliatin kovov alkalických zemín.Tohto cieľa je v rámci súčasného vynálezu dosiahnuté takým0...

Spôsob výroby fosfátov a zlúčenín obsahujúcich fosfáty, najmä fosfátov kovov alkalických zemín, silikofosfátov alkalických zemín, prípadne oxidov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16699

Dátum: 09.12.2009

Autor: Klose Siegfried

MPK: C01B 25/222, C01B 25/26, C01B 25/32...

Značky: fosfátov, zemin, alkalických, silikofosfátov, obsahujúcich, oxidov, fosfáty, zlúčenín, najmä, případně, výroby, kovov, spôsob

Text:

...pričom okrem iného vznikajú energeticky bohaté plyny, pary a uhlík(b) Dodatočné spaľovanie uhlíka vzniknutého v kroku (a) za oxidačných podmienok V oxidačnom stupni, pričom Vzniká anorganický zvyšok uhličitanov, oxidov a tiež0013 Veľmi čisté fosfáty získané z alkalických zemín sú Vhodné ako hnojivo alebo na ďalšie spracovanie na kyselinu fosforečnú.0014 V prvom kroku (a) sa kosti a/alebo rybie kosti za redukčných podmienok pri teplotách v...

Spôsob a technologický postup spracovania odpadu z neutralizácie alkalických oplachových vôd a koncentrátov z povrchovej úpravy hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5293

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: C01F 7/00, C02F 11/00

Značky: úpravy, oplachových, technologický, alkalických, koncentrátov, spracovania, odpadů, povrchovej, postup, hliníka, spôsob, neutralizácie

Text:

...činidlom alebo bez činidla premiestňuje do filtra alebo dekantačnej odstredivky, kde sa oddeľuje pevná zložka od kvapalnej. Ak je potrebné použit aj iný druh činidla, použitie ktorého je závislé od analýzy opakuje sa táto operácia v homogenizátore ale s iným činidlom, čiže pevná zložka sa vráti do základného zásobníka a pridáva sa iný typ činidla, zase pri teplote okolia. Pevná zložka sa potom premiestňuje do baliaceho zariadenia a/alebo do...

Minerálny uhličitan kovov alkalických zemín na čistenie povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16352

Dátum: 30.04.2009

Autori: Gane Patrick, Skovby Michael, Buri Matthias

MPK: B24C 11/00

Značky: kovov, alkalických, minerálny, povrchov, zemin, uhličitan, čistenie

Text:

...a/alebo síranu horečnatého.Výhodne je obrokovací prostriedok zrážaný uhličitan vápenatý alebo aglomeráty s veľkosťou častíc 10 až 200 m, výhodne 40 až 80 m. Podľa tohto dokumentu sú zrazeniny a aglomeráty nevyhnutné na zamedzenie poškodenia ošetrených plôch, pretože bolo zistené, že prírodné uhličitanové častice nerozpustné vo vode, ako je dolomit, majú štruktúru, ktorá je prevažnekryštalícká a zanechávajúce rezy alebo ryhy na povrchu.0014 V...

Kompozity anorganických mikročastíc, ktoré majú fosfátovaný povrch a nanočastice uhličitanu alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12694

Dátum: 11.12.2008

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Blum René Vinzenz, Ridgway Catherine Jean

MPK: C09C 3/00, C08K 9/08, C09C 1/02...

Značky: zemin, kompozity, mikročástic, povrch, uhličitanu, anorganických, fosfátovaný, nanočastice, alkalických

Text:

...aplikáciách, je jedným spôsobom, ako tieto nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonať, je použitie zmesípigmentov a/alebo plnív na riadenie týchto vlastností.0009 Napríklad zmesi nanočastíc a mikročastíc identického alebo odlišného chemického zloženia sa využívajú v papierenstve a pri výrobe plastov, pretože majú určité odlišné vlastnosti, ktorých kombinácia je výhodná pre udieľanie požadovaných vlastností finálnemu produktu, napr.0010...

Plavidlo na zavádzanie alkalických materiálov do povrchových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10822

Dátum: 12.09.2008

Autori: Rabe Wolfgang, Scholz Günter, Saure Heiko, Pust Christopher

MPK: B63B 35/00, A62C 29/00

Značky: alkalických, zavádzanie, materiálov, plavidlo, povrchových

Text:

...plavby lodi umožňuje, že je možné využiť hydrodynamický tlak, vytváraný rýchlosťou pohybu lodi, energeticky na dopravovanie vody na vytváranie suspenzie.0015 Najmä na začiatku neutralizácie povrchovej vody, napríklad jazera zatopeného dolu,vykazuje táto ešte veľmi nízku hodnotu pH a je teda silne korozívna. Ztoho dôvodu jeminimálne vonkajší povrch plavidla podľa vynálezu vyrobený z nerezavejúceho materiálu,výhodne z nerezavejúceho kovového...

Nezrážajúce sa kompozície alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín a hliníka pripravené s organickými hydroxykyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15327

Dátum: 13.07.2007

Autor: White Alan Wayne

MPK: B01J 31/14, B01J 31/04

Značky: hydroxykyselinami, kovov, zemin, organickými, pripravené, kompozície, nezrážajúce, hliníka, alkalických

Text:

...zvyšujú náklady na roztok. Je žiaduce zachovať tlexibilitu pri pridávaní stechíometrického množstva M k hydroxykyseline a dokonca aj molámeho prebytku M k hydroxykyseline pri zachovaní roztoku, v ktorom je malé množstvo hydroxykyselínových zlúčenín. Je žiaduce, aby katalyzátorová kompozícia v porovnani s roztokom v etylénglykole ako jediným rozpúšťadlom vykazovala zvýšenú rozpustnosť v etylénglykole, výhodne s menšími množstvami...

Rozkladač amalgámu pre články s ortuťovými katódami na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6196

Dátum: 12.04.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 1/00

Značky: ortuťovými, amalgamů, katodami, elektrolýzu, články, rozkladač, alkalických, chloridov

Text:

...účinok, pretože chýbajúca zmáčatelnosť spôsobuje vysoký elektrický kontaktný odpor medzi grafitovou časticou a kvapôčkou amalgámu, čo zase výrazne bráni toku elektrónov generovaných ionizáciou sodíka na amalgámovej kvapôčke a ten musí dosahovať grañtovú časticu, aby sa adekvátne udržiaval vývoj vodíka. Ukazuje sa teda, že grafit nemôže byť optimálnym katalyzátorom, a toto platí aj pre iné prípravky homogénneho typu, napríklad ten,ktorý...

Koncový box pre článok s ortuťovou katódou na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 1/00, C25B 9/12

Značky: chloridov, ortuťovou, elektrolýzu, koncový, katodou, článok, alkalických

Text:

...v US 6,200,437 prihlasovateľa Bayer AG, Nemecko, v ktorom sa uvádza použitie fluórovaných polymérov, ako je polyvinylidénfluorid (PVDF),polychlórtrifluóretylén (CTF E) a tetrafluóretylén-hexafluórpropylénový kopolymérAplíkačné postupy US 6,200,437 možno napriklad praktizovať pri výstelkách bočných stien telesa článku, zatiaľ čo toto je prakticky nemožné pri koncovýchboxoch v dôsledku ich veľmi zložitej štruktúry s prítomnosťou niekoľkých...

Spôsob čistenia alkalických vôd a ich odsoľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284700

Dátum: 22.08.2005

Autori: Fröhlich Ladislav, Buchovecká Danka, Mikloš Vojtech

MPK: C02F 1/66, C02F 1/52, C02F 1/70...

Značky: čistenia, spôsob, odsoľovanie, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia a odsolenia alkalických vôd, ktoré sú znečistené najmä sodíkom, draslíkom, hliníkom a prípadne chrómom tak, že vyčistená voda spĺňa legislatívne požiadavky na čistotu povrchových vôd. Vyčistenie vody sa dosiahne prídavkami fluoridových a hliníkových zlúčenín do vody v takom slede, že vznikne zrazenina kryolitu (Na3AlF6), ktorá sa po odfiltrovaní a vysušení stáva kvalitnou komerčnou surovinou. Do procesu odsoľovania...

Použitie peroxidov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284452

Dátum: 16.03.2005

Autori: Ulrich Kai-uwe, Jakobson Gerald, Willuweit Thomas, Nowicki Stefan

MPK: C02F 1/72

Značky: alkalických, peroxidov, kovov, zemin, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie peroxidov kovov alkalických zemín na imobilizáciu fosforečnanov a ťažkých kovov s výnimkou mangánu a železa vo vodách, ako sú stojaté, tečúce vody a odpadové vody, ďalej v pôdach, sedimentoch a/alebo kaloch.

Spôsob výroby čistých roztokov alkalických hlinitanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283913

Dátum: 27.04.2004

Autori: Dörrer Hubert, Roggenkamp Detlev, Potencsik Istvan, Breker Johannes, Sedelies Reinhold

MPK: C01F 7/47

Značky: alkalických, čistých, spôsob, výroby, roztokov, hlinitanov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob niekoľkostupňového čistenia a koncentrácie roztokov alkalických hlinitanov, ktoré sú odpadom v priemysle spracovania hliníka, kalov, filtračných koláčov a pevných zvyškových látok obsahujúcich hliník, za získania roztokov alkalických hlinitanov alebo pevných alkalických hlinitanov. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa nastavuje mólový pomer alkalického oxidu k oxidu hlinitému prísadou alkalického lúhu a/alebo oxidu hlinitého na 1 až 5, s...

Spôsob izolácie organických kyselín a uhličitanov alkalických kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283709

Dátum: 18.11.2003

Autori: Goš Andrzej, Balcerzak Kazimierz, Tecza Witold, Kwiatkowski Jacek, Jarosz Malgorzata, Ciborowski Stanislaw, Janitz Alina

MPK: C07C 51/48

Značky: kyselin, spôsob, organických, alkalických, roztokov, vodných, uhličitanov, solí, kovov, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izolácie organických kyselín a uhličitanov alkalických kovov z vodných roztokov ich solí, pri ktorom sa vodný roztok sodných alebo draselných solí organických kyselín privádza do styku s oxidom uhličitým v 1,2- až 6-násobne väčšom hmotnostnom množstve, ako je množstvo teoreticky potrebné na uvoľnenie kyselín z ich solí, ako aj s extrakčným rozpúšťadlom vo forme aromatických alebo alifatických uhľovodíkov s teplotou varu nižšou...

Výroba striebra zo sulfidu strieborného reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282349

Dátum: 27.11.2001

Autor: Komoráš Robert

MPK: G03C 5/395

Značky: kovov, dusičnanmi, alkalických, sulfidů, reakciami, výroba, dusitanmi, striebra, strieborného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elementárneho striebra (Ag) zo sulfidu strieborného (Ag2S) oxidačno-redukčnými reakciami s dusičnanmi alebo dusitanmi alkalických kovov je založený na nasledovných reakciách: Ag2S + 2MeNO3 --> 2Ag + Me2SO4 + 2NO
Ag2S + 2MeNO2 --> 2Ag + Me2SO4 + N2, kde Me je alkalický kov (Li, Na, K, Rb, Cs) v rozsahu reakčných teplôt od 300 °C do 1000 °C.

Způsob regenerace mechanicky nepoškozených akumulátorových článků olověných i alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 260591

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pychynski Karel, Mrázek Jan

MPK: H01M 10/42

Značky: olověných, akumulátorových, alkalických, regenerace, článků, nepoškozených, způsob, mechanicky

Text:

...podle vynálezu tak, že do každého z článků baterie bylo postupně přidáno 2 x 15 ml 35 vodného roztoku peroxidu vodíku s odstupom 15 minut. Po dobu regenerace byla baterie nabíjena proudem 4 A. Po ukončení regenerace byl nabíjecí proud zvýšen na 12 A a baterie dobita do všech znaků plného nabití. Po třech týdnech běžného provozu, kdy byla baterie používána jako zálcžní zdroj enerqocentra, byla provedena zkouška kapacity, přičemž na baterii...

Spôsob prípravy hydrotalcitu podobných zlúčenín s nízkym obsahom alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278484

Dátum: 07.12.1994

Autori: Waradzin Walter, Krajčovič Peter, Sláviková Zuzana, Nagy Dionýz, Lindovský Ivan, Kiss Gabriel

MPK: C01F 7/44, C01F 7/54, C01F 5/24...

Značky: spôsob, nízkým, alkalických, zlúčenín, obsahom, hydrotalcitu, přípravy, kovov, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrotalcitu podobné zlúčeniny sa pripravujú reakciou hydroxidu horečnatého a hlinitého v alkalickom prostredí s látkou, poskytujúcou pri reakčných podmienkach uhličitanové ióny, ako napr. oxid uhličitý alebo uhličitan amónny. Na dosiahnutie vhodnej alkality prostredia je vhodný najmä amoniak. Získaný produkt má nízky obsah alkalických kovov a je po separácii, prípadnej povrchovej úprave, dehydratácii a prípadnej dezintegrácii vhodný najmä na...

Granuláty kyanidov alkalických kovov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279894

Dátum: 08.06.1994

Autori: Claus Martin, Lorösch Jürgen, Leutner Josef, Mönch Heinz, Riemenschneider Herbert, Alt Christian

MPK: C01C 3/10

Značky: spôsob, alkalických, kovov, výroby, granuláty, kyanidov

Zhrnutie / Anotácia:

Granuláty kyanidov alkalických kovov na báze kyanidu sodného alebo kyanidu draselného podľa uvedeného riešenia sú prakticky odolné proti oteru a majú menší sklon k tvorbe hrudiek. Granuláty sú charakteristické v podstate guľovitým tvarom častíc, priemerom častíc v rozmedzí 0,1 až 20 mm, sypnou hmotnosťou vyššou ako 600 g/dm3, oterom menším ako 1 % a indexom spekavosti maximálne 4. Granuláty sa dajú vyrobiť rozprašovacou granuláciou vo fluidnej...

Způsob výroby octanu benzylnatého benzylací octanů alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 270369

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matouš Vladimír, Havlíčková Libuše

MPK: C07C 69/157

Značky: benzylnatého, octanu, alkalických, benzylací, výroby, způsob

Text:

...varu reakění aoěai klaeá dooažitalnd hodnota teploty v roaköní ooőai podle atupnů zroagování ootanu alkaliokáho do uatalanó hodnoty ktoré Ja o 8 až lo °c nižäi naž taplota vrouoí raokční aoäai na počátku raakoa a banzylohlorideo. Raaküní doba činí 4 až 8 hodin.Izolaoi produktu lzo a výhodou uakutečnít vakuovýo oddaetilovdnío rozpouitldla. ktorým Ja kyaelina ootovdí která přejda do přodlohy i a prípadný nazraagovanýa banzylchloridao a muža...

Způsob výroby alkalických solí alkylamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267530

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krob Václav, Procházka Karel, Klecan Václav, Novák Jan, Šmidrkal Jan

MPK: C07C 103/147

Značky: výroby, způsob, alkalických, alkylamidů, solí

Text:

...najvhodnejší jako rozpouštědlo použít nethanol, ethanol,1-propanol nebo 2-propanol. Pří použítí vody jako rozpouštědla je reakční sněs obtížnějí níchatelná, neboř je gelovítà. Použítí vyšších alkoholů vyžaduje zase vyšší teplotu pří oddestílovaní. Pro výrobu solí alkylamídů výše uvedených kyselín je nejvhodnější tlakový reaktor opatře ný míchadlen.Příklady způsobu výroby jsou blíže objasněny v následujících příkladech provedení.1. Jo...

Způsob neutralizace alkalických odmašťovacích lázní a oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266819

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanák Petr

MPK: C02F 1/66

Značky: alkalických, způsob, neutralizace, odmašťovacích, oplachových, lázni

Text:

...hodnota pH na 84-9. vzniklé kaly se oddělí např. metry požadovaným hodnotám zbytkového znečištění, vypouští např. do kanalizace.Výhodou řešení podle vynálezu je jeho snadná proveditelnost, jednoduchost průběhu a nenátočnost na potřebné pracovní zařízení. Jinou výhodou je, že zneškodnění a neutralizace probíhají spontánně za normálních podmínek (teploty místnosti a atmosférického tlaku), kontinuálně a rychle. Další výhodou je, že se likvidují...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 21/75

Značky: obsahu, alkalických, akumulátorů, stanovení, elektrolytu, způsob, uhličitanu

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...

Způsob zneškodnění odpadních popouštěcích solí s obsahem alkalických dusitanů a dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264051

Dátum: 12.05.1989

Autori: Váňa Jaroslav, Moravcová Anna, Hronešová Helena

MPK: C02F 3/34, C05F 9/04

Značky: alkalických, obsahem, zneškodnění, solí, odpadních, popouštěcích, dusičnanu, dusitanů, způsob

Text:

...nitrifikaćních bakterií po dobu minimálně 3 týdnů při zabezpečení intenzívni aerace kompostované směsi.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že k detoxikaci není třeba budovat zvláštní zarízení a používat chemikálie jako v předchozíoh případech. Snižují se nároky na pracovní sílu. Současně se vyrobený produkt obohacuje o prvky z odpadu, zejména dusík.Surovinami pro prípravu kompostové hmoty se rozumí odpady komunalní,...

Kopolymery kyseliny akrylové nebo methakrylové respektive jejich solí alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263644

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čefelín Pavel, Hudečková Iva, Hudeček Slavko, Doležal Vladimír

MPK: C08F 220/06, C08F 283/00

Značky: alkalických, respektíve, kovů, methakrylové, kyseliny, kopolymery, akrylové, jejich, solí

Text:

...a dietylenglykol(3-oxa-1,5-pentandiol).oligouretan s jednou nebo dvěma koncovými vinylovými skupinami se připraví buč postupně,tj. nejprve se nechá reagovat diisokyanát s hydroxyakrylátem, resp. metakrylátem a po skončení reakce se provede adice s příslušným diolem. Reakci lze provést rovněž jednostupňově, kdy reagují obě hydroxysloučeniny, monohydroxy- a dihydroxy- současně s diisokyanátem. Jak v prvním, tak i v druhém případě funguje...

Leskutvorná přísada, zajišťující lesk zinkových povlaků vylučovaných z alkalických bezkyanidových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263111

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záruba Jiří, Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Kořínek Josef

MPK: C25D 3/22

Značky: bezkyanidových, prísada, zajišťující, vylučovaných, zinkových, povlaků, lázni, alkalických, leskutvorná

Text:

...přidány alifatické alkinsulfonany. Leskutvorná přísada je tvořena aromatickými aldehydy a jejich deriváty - benzaldehydem, 2, 3 nebo ü-hydroxybenzaldehydem, 2 nebo 4-methoxybenzaldehydem, 2 nebo 4 ethoxybenzaldehydem,3,Ä-dimethoxybenzaldehydem, 3- ethoxy-Ä-hydroxybenzaldehydem,kyselým siřičitanem nebo pyrosiřičitanem sodným nebo draselným a alifatickými alkinsulfonany obecného vzorceJe V ni obsažena vždy nejméně jedna látka z...

Způsob reformování směsí těžkých alkalických a cyklanických benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261748

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janáček Leoš, Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub

MPK: C10G 35/09

Značky: alkalických, cyklanických, benzinu, způsob, těžkých, reformování, směsi

Text:

...štepení výševroucích ropných frakcí a obsahují 40 až 80 obj. cyklohexanů z obsahu všech cyklanů a benzíny maji bod varu mezi nejméně 70 nejvýše 205 °C.Proti dosavadním způsobům reřormování benzinů rozšiřuje způsob podle vynálezu reformování s těmito katalyzátory na~ reformování na kombinaci dvou typů katalyzátorů a pro výšenaftenické suroviny zvláště při vyšších tlacích. vynález se hodí pro zdokonalané využití starších jednotek pro...

Způsob výroby ftalimidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260013

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dudin Vladimir, Zajceva Svetlana, Makarova Jevgenija, Rapoport Jurij, Kopov Vjačeslav, Chlybov Vjačeslav, Gorbunov Boris, Davituliani Valentin, Ovčinnikov Alexandr

MPK: C07D 209/48

Značky: kovů, alkalických, výroby, způsob, ftalimidu

Text:

...orronxmr oc 2 TBTKH cnupra no conepmanua newyunx aemecrn no 0,52 H oxnaxnamr nonyqeuuuňuecwna menoqn na oocwan npoyxwa npnneeuo n waönuue 1.3 uenenoñ nponyxr nonyqamr n nune cyxoro rouxonucnepcuoro nopomka, conepxanero 957992 ocnonnoro nemecraa. Buxon nponyxra Konnuecrneuuuñą Bnnnane xonn T a 6 n n u a 41 Hsueneuue xaqecrna nponyxra npu xpaneunup§à- .ą-nbxądag -pĺ -.o.ą-..n-b.J~I Monbuoe. Conepaaane neryuux Conepxaaue Qwannuuna xanun u mra...