Patenty so značkou «alkalický»

Kompozície spojív pre alkalický rezol na báze fenol-aldehydovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11439

Dátum: 25.11.2008

Autori: Lenzen Frank, Ladegourdie Gerard

MPK: B22C 1/22, C08L 61/06, C08L 61/14...

Značky: alkalický, kompozície, báze, živice, spojív, fenol-aldehydovej, rezol

Text:

...sa pojednáva v texte nižšie. Polyalkylénglykol V kompozícii spojivapodľa tohto vynálezu má 3 alebo viac alkylénglykolových jednotiek a predstavuje ho polyetylénglykol alebo zmes polyetylénglykolu s iným polyalkylénglykolom.0013 Mechanizmus tvorby komplexu, zvlášť tvorba stabilných komplexov medzi živicou a oxyaniónom je diskutovaný v EP O 323 096 B 2, str. 2, odsek 00100014 Vhodné rezolové fenol-aldehydové živice na použitie...

Tuhý alebo vodný alkalický prípravok obsahujúci kreatínovú zložku, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7614

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gastner Thomas

MPK: A61K 31/00, A23L 1/00

Značky: spôsob, alkalický, výroby, kreatínovú, zložku, tuhý, použitie, prípravok, obsahujúci, vodný

Text:

...so samostatným príjmom kreatínu môže viest k zvýšeniu obsahu kreatínu v svaloch o 60 (Green AL, Hultman E, Macdonald IA, Sewell DA, Greenhaff PL. Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. Am J Physiol. 1996 Nov 271 (5 Pt 1)E 821-6). Bolo možne preukázať, že uvoľnenie inzulínu pri prijatí kreatínu do svalových buniek-3 má dôležitú úlohu. Medzi zvýšením koncentrácie...

Alkalický zinkovo-niklový kúpeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 285453

Dátum: 03.01.2007

Autor: Hillebrand Ernst-walter

MPK: C25D 21/12

Značky: kúpeľ, alkalický, zinkovo-niklový

Zhrnutie / Anotácia:

Na zamedzenie vzniku nežiaducich vedľajších reakcií v alkalickom zinkovo-niklovom galvanickom kúpeli je navrhnuté oddelenie anódy od alkalického elektrolytu.

Alkalicky aktivované supersulfátové spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284237

Dátum: 28.10.2004

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/32

Značky: supersulfátové, aktivované, spojivo, alkalický

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované supersulfátované hlinitokremičité spojivo obsahuje hlinitokremičitany, síran vápenatý a aktivátor s obsahom solí alkalického kovu, pričom hlinitokremičitany sa vyberajú zo skupiny pozostávajúcej z vysokopecnej trosky, ílu, slieňa a sekundárnych priemyselných materiálov, ako sú popolčeky s výhradou, že obsah Al2O3 je väčší ako 5 hmotn. %, zatiaľ čo vysokopecná troska je prítomná v množstve väčšom ako 35 hmotn. % a íl, slieň a/alebo...

Spôsob prípravy alkalicky a tepelne stabilných polyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1026

Dátum: 31.12.2002

Autor: Van Lancker Frank

MPK: C07C 29/00, C07C 31/00, C13D 3/00...

Značky: tepelně, stabilných, alkalický, polyolov, spôsob, přípravy

Text:

...teploty silno kyslej katiónovej živice medzi 25 °C a 30 °C.Použitie silných kyslých katiónových živíc počas rafináciestabilizovaných. sirupov cukrových alkoholov má však nevýhodu, pokiaľ je potreba produktov s nízkym obsahom redukujúcich cukrov, je nutné pracovat pri teplote 20 °C až 30 °C. Na chladenie sirupov na túto relatívne nízku teplotu je vyžadované ďalšie chladiace zariadenie a energia. V dôsledku týchto nízkych teplôt sa zvyšuje...

Alkalický čisticí a desinfekční prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260924

Dátum: 12.01.1989

Autori: Voldánová Marta, Mostecký Jiří Akademik, Srb Karel, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Stibor Ivan, Čapek Karel

MPK: C11D 7/60

Značky: desinfekční, alkalický, čisticí, prostředek

Text:

...se dosáhne periodickým střídáním po jednotlivých pracovních cyklech s kyselým čisticím a desinfekčním připrsvkem.Zmíněný alkalický čistící à desinfekční prostředek se před použitím zředí zdravotné nezávadnou vodou, nejlépe demlneralizovnnou v poměru 0,5 l prostředku na 50 až 150 1 vody s výhodou 0,5 1 přípravku na 100 1 vody a čištění se provádí při teplotě 40 až 60 °C po qobu 10 až 20 minut. Po vypuštění roztoku se čištěná součást promyje...

Vlákno z alkalicky polymerovaného polyamidu 6 a způsob výroby tohoto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252062

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krejčí Miloš, Burian Zdeněk, Makovský Jiří, Mařík Jiří

MPK: D01F 6/60

Značky: vlákna, způsob, tohoto, polymerovaného, polyamidů, vlákno, výroby, alkalický

Text:

...vzniku polymerní taveniny až po úsek kontinuálně vyrobeného vlákenného útvaru.Důsledky tohoto vynálezu se promítají jak do jakosti textilní suroviny, tak do ekonomiky textilní výroby. Protože při převodu polyamidové suroviny s vyšší molekulární hmotností do formy vlákna dochází v důsledku užitého techno 1 o~ gického postupu výroby k minimálnímu snížení polymeračního stupně do procesu vstupujícího polyamidu.6, projevuje se tato skutečnost u...

Alkalický článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216811

Dátum: 15.01.1985

Autori: Przybyla Franciszek, Rossler Eleanor

Značky: článek, alkalický

Zhrnutie / Anotácia:

Vývoj vodíku v článcích opatřených zinkovými anodami se sníží nebo vyloučí, jestli že se do článků vpraví povrchově aktivní látka tvořená komplexním adukčním esterem kyseliny fosforečné ethylenoxidového typu. Tato povrchově aktivní látka se přidává takovým způsobem, že přímo nebo po smočení anody elektrolytem se povrchově aktivní látka adsorbuje na povrchu materiálu zinkové anody, čímž se zabrání vývoji vodíku. Povrchově aktivní látka je účelně...