Patenty so značkou «alkalického»

Spôsob prevádzky alkalického zinkoniklového kúpeľa, s nízkym obsahom odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9343

Dátum: 23.11.2004

Autori: Klos Klaus-peter, Hillebrand Ernst-walter, Morgenstern Karl

MPK: C25D 3/56, C02F 1/04, C25D 21/18...

Značky: nízkým, obsahom, zinkoniklového, alkalického, spôsob, prevádzky, kúpela, odpadovej

Text:

...a tým zloženie kúpeľa a kvalitu vrstiev negatívne ovplyvňujú. Ďalej sa znižuje rozpustnost komplexotvornej látky a podporuje sa tým jej nevýhodné vylučovanie v katódovom filme. Na tieto látky je tak potrebnépozerat ako na odpadové produkty ktoré rušia prevádzku kúpeľa a vedúk tomu, že sa elektrolyt musí trvalo obnovovať, čo je nevýhodné s ohľadom na cenu. Pre odstraňovanie odpadových produktov neexistuje žiadne uspokojivé riešenie.0007...

Použitie fosforečnanu alkalického kovu v mazacom prostriedku odolnom voči vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2594

Dátum: 04.10.2002

Autori: Götzmann Karl, Aurin Norbert

MPK: C10M 173/02, C10M 125/00, C10M 103/00...

Značky: alkalického, vysokej, prostriedku, fosforečnanu, mazacom, použitie, voči, odolnom, teplotě

Text:

...teplotách zaručené dobré mazaciespis JP-A-10168469 tiež opisuje zmesi solí,ktoré pri pracovných teplotách, pri ktorých sú používané, existujú v roztavenom stave. Tu opísanémazacie prostriedky obsahujú 75-95 hmotn.hydrogénfosforečnanu dvojsodného a/alebo fosforečnanu draselného, ako aj 5-25 hmotn. chloridu sodného. Chlorid sodný sa pritom pridáva na zníženie bodu tavenia. V tomto spise opísané mazacie prostriedky ďalej obsahujú voliteľne...

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278642

Dátum: 10.12.1997

Autor: Nidola Antonio

MPK: C25B 11/06

Značky: vodíka, katoda, alkalického, hydroxidů, vyvíjanie, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu, pozostávajúca zo substrátu tvoreného elektrovodivým kovom a z vonkajšieho povlaku obsahujúceho 1 až 50 % dispergovaných pevných častíc elektrokatalytických materiálov zo súboru zahrnujúceho titán, zirkón, niób, hafnium, tantal, kovy skupiny platiny, nikel, kobalt, cín a mangán vo forme kovov, zliatin, oxidov, zmiešaných oxidov, boridov, nitridov, karbidov alebo sulfidov, alebo...

Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Peřina Petr, Váňa Petr, Staněk Milan

MPK: C23G 3/00

Značky: roztaveného, uspořádaně, zásobník, jedné, alkalického, lázně, nejméně, hydroxidů, ocelový, sekce, vertikálně, sestavený

Text:

...otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny...

Způsob čistění zaolejovaných odpadních vod z alkalického odmašťování kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268704

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šedivý Josef, Dvořák Josef

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: čištění, odmašťování, způsob, zaolejovaných, odpadních, alkalického, výrobků, kovových

Text:

...ponybovat v rozmezí 0,15 až 1.5 kg, nejčastčji v rozmezí 0,25 až 1,5 kg. Přebytek přidávaného síranu vápenatěho nezhorěuje jakost chemicky upravené vody po odsazení vyloučeného kalu. Z bezpečnostních důvodů zejména při kolísajícím obsahu odmaäřovaoíhc přípravkn v jednotlivých ěaržích čištěnýoh odmašřovacíoh vod nebo při proměnlivám složení cdmačtcvaoíoh přípravků se proto volí přídavlq v množství l až 1,5 kg síranu vápenatého. Při čištění...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: G01N 7/00

Značky: elektrolytu, uhličitanu, obsahu, draselného, alkalického, akumulátorů, způsob, stanovení

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Elektroda z alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258862

Dátum: 16.09.1988

Autor: Dousek František

MPK: C25B 11/04

Značky: elektroda, alkalického

Text:

...nebot V době,kdy je proud přerušen, nabývá pasíveční vrstva svého původního klidového s tavu. iTyto nevýhody lze odñtranít při použití takové pasívační vrstvy, která by při dokonalé ochraně alkalického kovu před korozí elektrolytem v klidovém stavu umožňovala odběr proudu při malé polarizaci a s malým přechodným poklesom potenciálu elektrody při zapnutí prouďu. Toho je dosaženo při použití A elektrody podle vynálezu.Podstatou vynálezu je e 1...

Způsob řízení průběhu neutralizace alkalického roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244391

Dátum: 01.06.1988

Autori: Novák Štipán, Kosla Adolf

MPK: B01J 19/00

Značky: průběhu, alkalického, řízení, způsob, neutralizace, roztoku

Text:

...produkce. Nákladný pH-metr je možno nahradit podstatné jednodušším zařízením a místo citlivých skloněných elektrod použít eloktrody kovové, ktoré nejsou tak citlivé na znečištění. Občasné vyčištění těchto kovových elektrod je pak jednoduché a rychlé, aniž by hrozilo jejich poškození. V provozních podmínkách je pak možnocelý proces neutralizace zautomatizovat.Způsob provádění neutralizace na základě měření elektnbké vodivosti roztoku...

Zařízení na odstraňování zbytků alkalického kovu z výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241887

Dátum: 01.12.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F28G 13/00, F16L 53/00, F17D 5/00...

Značky: tepla, zbytků, zařízení, alkalického, odstraňování, výměníku

Text:

...energetického bloku jsou uzavřeny první a druhá hlavní armatura a otevřena drenážní armatura a alkalický kov je z příelušné části hlavního potrubí kovu a zejména z výměníku tepla vypuštěn do záaobních nádrží. Ďále se uzavře drenážní armatura, zapne ohřevvýměníku, vnější ohřev propojovacího potrubí a ohřev přípojky.Po dosažení určité teploty je při zapojeném vnějším chlazení kondenzační nádoby nastartována,vakuová čerpací jednotka e postupně...

Způsob chemického opracování povrchu ocelových součástí svodného systému alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245602

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dimun Milan, Olejník Vincent

MPK: H01M 4/64

Značky: opracování, chemického, svodného, akumulátorů, součástí, alkalického, oceľových, systému, povrchu, způsob

Text:

...provedení.ocelové distanční kroužky používané v konstrukcí svodného systému alkslickěho Nicd akumulítoru typu NKS 150 byly chemicky opracovány působením 12 roztoku kyseliny chlorovodíkově Hcl po dobu 3 minut při teplotě 298 R a pasivovány 1,5 roztokom uhličitanu sodného Nazcoa po dobu 1,5 minuty při teplotě 313 K.Takto chemicky opracované distanční kroužky byly použity ve svodném systému článku NKS 150. Pro účely porovnání byly sestaveny...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241199

Dátum: 15.08.1987

Autori: Koneený Luboš, Malý Petr, Praženka Vlastimil, Parma Ludvík

MPK: G01N 27/04

Značky: čidlo, hydroxidů, množství, alkalického, sledování, volného, kontinuální

Text:

...v nosné trubce by nepříznivě ovlivníla funkci snímače. Dolní konec nosné trubky je uzavřen dnem se třemí hlavicemi. Dvé hlavice slouží k upevnění a utěsnění měřicích elektro-d,ve třetí hlavici je umístěna a utěsněna jimka pro teplotni čidlo. Definovatelným rozměrem neizolovaných částí měřicích elektrod V hlavicích a vzájemnou vzdálenosti dvou elektrod je dana odporová konstanta snímače. .Na výkresech je znäzorněno provedení čidla podle...

Sposob inhibície reakcie hliníka s vodným roztokom alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251979

Dátum: 13.08.1987

Autori: Miadoková Milica, Halaša Ivan

MPK: C23F 11/06

Značky: roztokom, reakcie, vodným, inhibície, hliníka, hydroxidů, alkalického, spôsob

Text:

...koncentrácia 5.104 mo 1.l 1 - 5.. 10 mol.11. Účinok sa zvyšuje pridaním rozpustnej vápenatej alebo bárnatej soli o koncentrácii 1 .105 - 5 . 104 mol.11 napríklad v chloridovej forme.Hlavnou výhodou postupu podľa vynálezu je účinná inhibícia reakcie hliníka s alkalickými hydroxidmi pridaním dostupného jedno, pripadne dvojzložkového inhibítora priamo do roztoku alkalického. hydroxidu. Koncentrácie inhibitora je nízka v porovnaní so známymi...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251272

Dátum: 11.06.1987

Autori: Černý Vratislav, Chmátal Vladimír, Zemanová Jana, Vencl Josef

MPK: G01N 27/30

Značky: alkalického, sledování, čidlo, kontinuální, hydroxidů, volného, množství

Text:

...obsahem hydroxidu při teplotách až § 50 OC při současném dosažení vysoké stability odporové konstanty a snadné demontáže a montáže nových měřicích elektrod při případném mechanickém poškození.Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu při přípravě aromatických hydroxylátek tavením arensulfokyselin, tvořené dvěma elektrodami a čidlem pro teplotní korekci vodivosti, spočívá podle vynálezu v tom, že těsnicí...

Způsob stabilizace vodného roztoku kyanatanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243339

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimitrov Borislav Alexaddov, Filip Radoslav

MPK: C01C 3/14

Značky: kyanatanu, roztoku, způsob, alkalického, stabilizace, vodného

Text:

...alkalického kovu přidá hydrazin nebo hydroxylamin v množství 0,05 až 0,5 hmot., vztaženo na hmotnost výchozího roztoku.K rozkladu roztoků kyanatanu alkalického kovu dochází, jak bylo nyní zjištěno, jen v přítomnosti kyslíku /kyslík rozpuštěný ve vodě a vzduchový polštář nad roztokem/ v kyse~ lém až velmi slabé alkaliokém prostředí dle rovniceZ tohoto schematu vyplývá skutečnost, že v alkalickém prostředí k rozkladu vodného roztoku...

Zařízení pro dopolymeraci alkalického polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250726

Dátum: 14.05.1987

Autori: Karásek Ivo, Bartoš Tomáš, Jiroudek Rudolf, Mařík Jiří, Behner František, Mikoda Jiří, Votrubec Jaroslav, Juda Jiří, Černý Miloslav, Štolba Václav

MPK: C08G 69/14

Značky: zařízení, polyamidů, alkalického, dopolymeraci

Text:

...s maximální vzájemnou vzdáleností ohřevných ploch 80 mm, a druhý pak otápěný míchaný reaktor. V prvním stupni dojde k intenzivnímu ohřevu pevných polymerních granulí na teplotu dopolymerace a k zahájení dopolymerace, popř. při teplotě blízké ve statickém uspořádání a v dalším stupni je proces dokončen za intenzivního promíchávání a teplotního působení.V prvním stupni je k předehřevu zařízení s teplosměnnou vestavbou, jejíž plochy jsou od...

Způsob výroby koncentrovaného roztoku hydroxidu alkalického kovu a chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240435

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mikulcová Dagmar, Procházka Karel, Pátková Marta, Marek Miroslav, Tolman Jioí, Nádvorník Róbert

MPK: C25B 1/46

Značky: hydroxidů, výroby, alkalického, způsob, roztoku, chlóru, koncentrovaného

Text:

...B aHoJmTe 4,3-5,3 Mom/JI n BHaTíGIíIdH pH anomra 1,5-2,5.Baxexrpoms BBJUT npn Temneparypě 90 °C. B uponecce anemrpoamaa anomzrr rmpicyampyer qepes emcocn, uze- OH noHacumaerca XIIODEJLOM menormoro nemame. n nomuacmemca.Im neumemm BHCOROKOHIIGHTDIDOBGHHOPO pacmBopa mnpooxn cm menotmoro meraJrJra HGIIOGDBJIOTBGHHO B anexrpomaêpe Ka 240435Tomu uoxmmunam a npouecce suewrpomsa paGTBODOM menoqn c KOHHGHTDQIUAGÍ 700-750 r/JI. HDOTOK aHoJmTa zapas 1...

Způsob přípravy alkalického varného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237221

Dátum: 15.06.1986

Autori: Perminov Jevgenij Dmitrijev, Smetanin Vjačeslav Vladimirovič, Ličutin Arkadij Fedorovič, Ivanov Michail Alexejevič, Lomova Marina Alexandrovna, Buchtějev Boris Markovič, Děrgynova Taťána Vladimirovna, Išchanov Vladimir Aramovič, Grudinin Vladimir Pavlovič

MPK: D21C 11/04

Značky: alkalického, přípravy, způsob, varného, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby alkalického varného roztoku, spočívající v rozpouštění taveniny, kaustifikaci zeleného louhu, vyčeření bílého louhu a promytí bílého kalu. Promytí bílého kalu se provádí biologicky vyčištěnou odpadní vodou, která má koncentraci zbývajícího aktivovaného kalu 3 až 12 g/l, a slabý bílý louh se přivádí na rozpouštění taveniny.

Pojivo na bázi vodného roztoku alkalického křemičitanu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218401

Dátum: 15.03.1985

Autori: Burian Alois, Křístek Jiří, Honzová Stanislava

Značky: křemičitanu, pojivo, bázi, způsob, výroby, roztoku, alkalického, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi vodného roztoku alkalického křemičitanu, např. sodného nebo draselného se zlepšenými vlastnostmi, obsahujícího 2.10-3 až 20.10-3 % hmot. koloidního roztoku hydroxidu železitého a/nebo 15 až 40 % hmot. hydroxidu sodného. Dalšího zvýšení pojivých vlastností pojiva se dosahuje jeho zpracováním v magnetickém nebo ultrazvukovém poli.

Pojivo na bázi vodného roztoku alkalického křemičitanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218018

Dátum: 15.02.1985

Autori: Křístek Jiří, Burian Alois, Čmolík Jiří

Značky: alkalického, křemičitanu, pojivo, bázi, roztoku, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojiva na bázi vodného roztoku alkalického křemičitanu s upravenou hodnotou koagulačního prahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obsahuje na 100 hmotnostních dílů vodného roztoku alkalického křemičitanu s molárním poměrem SiO2 : Na2O = 3,2 až 3,5, 0,5 až 10 hmotnostních dílů silanolátu sodného a nejvýše 10 hmotnostních dílů hydroxidu sodného. Výsledný koagulační práh pojiva je v rozmezí 1,1 až 1,8 mmol HCl na gram.

Způsob stabilizace farmaceutického přípravku s obsahem soli alkalického kovu s dehydroepiandrosteronsulfátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216160

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nara A Sawase Yoko, Sugimoto Isao

Značky: farmaceutického, obsahem, způsob, stabilizace, alkalického, dehydroepiandrosteronsulfátem, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Ve vodě rozpustná sůl alkalického kovu s dehydroepiandrosteron-sulfátem se rozpustí ve vodném roztoku sloučeniny zvolené ze skupiny zahrnující dextran, makrogol, neutrální a bazické aminokyseliny, soli alkalických kovů se slabými kyselinami, pevné aminy a směsi těchto sloučenin, načež se výsledná směs lyofilizuje. Výsledný produkt je stabilní při dlouhodobém skladování a snadno rozpustný ve vodě pro použití k paranterálnímu podání.

Způsob přípravy uhličitanu alkalického kovu v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214871

Dátum: 15.10.1984

Autori: O´leary Kevin Joseph, Hora Charles, Joseph, De Respiris Donald Louis

Značky: elektrolyzéru, způsob, uhličitanu, alkalického, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby uhličitanu alkalického kovu prostého chloridu alkalického kovu při vysoké účinnosti proudu elektrolýzou chloridu alkalického kovu v elektrolyzéru, mezi jehož anodou a katodou je umístěna hydraulicky nepropustná membrána, sestávající v podstatě z filmu kopolymeru perfluorsulfonové kyseliny. Při této elektrolýze se zavádí kysličník uhličitý do prostoru mezi uvedenou membránou a katodou v množství do statečném k převedení v podstatě...

Omítková směs na bázi alkalického kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 224071

Dátum: 01.10.1984

Autor: Pleva Milan

Značky: bázi, alkalického, omítková, kameniva, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Omítková směs ta bázi alkalického kameniva, cementu jako pojiva a dalších přísad, vyznačující se tím, že obsahuje 0,5 až 10 % kyselé přísady na bázi SiO2 schopné reakce s hydroxidem vápenatým, jako je koloidní SiO2, křemelina, Si úlety z výroby ferroslitin nebo mletý křemičitý písek a pod., přičemž procento kyselé přísady se vztahuje na obsah cementu ve směsi.

Spôsob odstraňovania chlórkrezolov a čistenie taveniny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217659

Dátum: 16.07.1984

Autori: Husár Štefan, Hauskrecht Peter

Značky: odstraňovania, chlórkrezolov, chlorácii, alkalického, spôsob, 2-metylfenoxyoctanu, čistenie, taveniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania chlórkrezolov a čistenie taveniny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu. Vynález rieši odstraňovanie chlórkrezolov a čistenie taveniny 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny po chlorácii 2-metylfenoxyoctanu alkalického kovu. Tavenina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny sa destiluje s vodnou parou, pričom sa oddestilujú chlórkrezoly. Zo zmesi vody a taveniny sa oddelí sedimentáciou voda...

Způsob výroby polyesterového vlákna chemicky modifikovaného deriváty 3,5 dikarboxybenzensulfonanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216085

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kvízová Milena, Hemer František

Značky: způsob, chemicky, alkalického, dikarboxybenzensulfonanu, vlákna, výroby, polyesterového, deriváty, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby polyesterových vláken modifikovaných deriváty monoalkalických solí kyseliny 5-sulfoisoftalové kontinuálním i diskontinuálním postupem. Řeší zlepšení kvality kopolymeru, kterou značně ovlivňuje obsah diethylenglykolu vznikajícího během přípravy a umožňuje zvýšení termické stability připraveného vlákna a dalších vlastností důležitých pro další zpracování polymeru i vlákna. Snížení obsahu diethylenglykolu na požadovanou...