Patenty so značkou «akustického»

Doska na maximalizáciu akustického útlmu, najmä na obklady stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7290

Dátum: 03.11.2015

Autori: Krejčiříková Hana, Šafner Karel, Hartmann Miroslav, Suchánek Aleš

MPK: B09B 3/00, E04F 13/075, E01F 8/00...

Značky: maximalizáciu, doska, akustického, najmä, obklady, útlmu, stavebných, konštrukcií

Text:

...je doska umiestená vnútri gabiónu, a tak je značne znížené riziko jej poškodenia.V ďalšom uskutočnení môže byt doska vybavená prvkami na pripevnenie na pohľadovú stranu nosnej protihlukovej konštrukcie.Rozmery protihlukových dosiek sa odvodzujú od požadovaných rozmerov celej protihlukovej konštrukcie, výrobne sú variabilné. Z dôvodu manipulácie sa najčastejšie používajú dosky so základnými rozmermi 1000 X 500 mm. Hrúbka dosky je...

Zariadenie na kombinované aplikovanie transkutánneho elektrického stimulačného podnetu a odovzdávanie akustického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19113

Dátum: 25.04.2012

Autori: Frenkel Wolf Gerhard, Beck Christoph, Hartlep Andreas, Ellrich Jens

MPK: A61N 1/36

Značky: signálu, odovzdávanie, zariadenie, elektrického, kombinované, podnětů, aplikovanie, transkutánneho, akustického, stimulačného

Text:

...zdokonalenia pozostáva najmenej čiastočne z plastového materiálu, ktorý je vybavený prostriedkami na zhotovenie elektrickej vodivosti. Týmito prostriedkami na zhotovenie elektrickej vodivosti sú elektricky vodivé častice, ktoré sú inkorporované v plastovom materiáli prostriedkami môžu byť aj najmenej jedna elektrickyvodivá kovová vrstva galvanicky nanesená na základovom telese elektródy.Ďalej sú použité najmenej dve elektródy, síce...

Spôsob optimalizovania akustického a vibračného komfortu v kabíne vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17060

Dátum: 20.09.2006

Autori: Charlier Julien, Rehfeld Marc

MPK: B60R 13/08

Značky: akustického, kabině, optimalizovania, komfortu, vozidla, spôsob, vibračného

Text:

...ochranu kabiny pred aerodynamickými hlukmi a/alebo hlukmi prenášanými vzduchom a/alebo hlukmi prenášanými karosériou. Z týchto vložených vrstiev možno spomenúť tie, ktoré majú vlastnosti opisané v patente EP 387 148 B 1 a v patentovej prihláške EP 844 075.- používajú sa tesnenia umiestnené medzi karosériou vozidla a zasklenim a vytvorené z jedného alebo niekoľkých materiálov, ktorých vlastnosti umožňujú tlmiť vibrácie. Vlastnosti týchto...

Zapojenie pasívneho akustického zameriavača

Načítavanie...

Číslo patentu: 280296

Dátum: 07.10.1998

Autori: Boka Ladislav, Kurty Ján

MPK: G01S 15/88, G01S 15/87, G01S 3/80...

Značky: pasívneho, zapojenie, akustického, zameriavača

Zhrnutie / Anotácia:

Na prvý, druhý a tretí aktívny filter (1), (2), (3) sú pripojené prvé vstupné svorky (11), (21), (31) prvého, druhého a tretieho aktívneho filtra (1), (2), (3). Výstupné svorky (12), (22), (32) aktívnych filtrov (1), (2), (3) sú pripojené na vstupné svorky (41), (42), (43) výpočtovej jednotky (4). Vstupná svorka (51) pamäte (5) je pripojená na výstupnú svorku (46) výpočtovej jednotky (4). Vstupná svorka (47) výpočtovej jednotky (4) je pripojená...

Tlumič akustického rázu s protiproudým systémem brzdění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266194

Dátum: 13.12.1989

Autori: Grenar Rudolf, Holzer Jan, Stasek Ferdinand

MPK: F41F 17/12, F41C 21/18

Značky: akustického, tlumič, brzdění, plynů, systémem, rázů, protiproudým

Text:

...Průchodu plynu mezi částmi l a 3 brání těsnící kroužek lg .zas 1 epení čtyřchodé levotočivé šroubovice lg je provedeno těsnicím kroužkem 2 , který rovněž tvoří plochu pro osazení vnitřní části 3 . V rozšírených částech axiá 1 ní~ ho prüohozího otvoru vnitřní části g jsou vloženy škrticí přepážky Q , které jsou zajištěny pomocí pojistných kroužků ll . Škrticí přepážky Q s horními pryžovými přepážkaml4 a dolními pryžovými přepážkami 5, spolu s...

Reproduktorová soustava pro vyzařování velkého akustického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254481

Dátum: 15.01.1988

Autori: Biegel Ferdinand, Šnejdárek Ivan

MPK: H04R 1/28

Značky: vyzařování, velkého, akustického, soustava, reproduktorová, výkonu

Text:

...jednotkami Q, z nichž každá je akusticky připojena k samostatněmu,dvakrát lomenému zvukovodu 5, 2, přičemž ústí těchto zvukovodu jsou umístěna v rovině vstupu společného zvukovodu i.Podstata vynálezu spočíva V tom, že pro dosažení kompaktního uspořádání reproduktorové soustavy při malých vnějších rozměrech, je společný zvukovod l pevně spojen s nosnou částí 3, na jejíž protilehlé straně je připevněno víko 1 reproduktorové soustavy...

Zapojenie akustického indikátora úniku tekutín z uzatvorených priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242511

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kruliš Jan, Kroupa Jan

MPK: G08B 3/10

Značky: priestorov, zapojenie, akustického, tekutin, uzatvorených, indikátora, úniku

Text:

...z uzatvorených priestorov pozostáva zo širokopásmového zosilňovače 5, ktorý je striedavo spojený prostredníctvom prepojky 15 so sondou 16 pre plyn a so sondou17 pre kvapalinu. Sonda 16 pre plyn pozostáva z nízkošumového vysokofrekvenčného zosilňovača 2 s pripojeným ultrazvukovým mikrofónom 1. Sonda 17 pre kvapalinu pozostáva z nízkošumivého nízkofrekvenčného zosilňovače 3 s pripojeným geofónom 4. Výstup širokopásmového zosilňovače 5 je...

Prípravok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvapalnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240476

Dátum: 15.08.1987

Autor: Lattrell Rudolf

MPK: G01H 3/10

Značky: vyhodnocovanie, poľa, kvapalnom, akustického, prostředí, prípravok

Text:

...pripojených výkresoch je znázornená príkladné riešenie prípravku na vyhodnoco vanie akustického poľa v kv-apalnom pro stredí a tri rôzne -tvary vyhodnocovacej fólie, lkde na obr. 1 je tnakreslený prípravok v axonometrickom pohľade, na obr. 2 je nakreslený prípravok v reze, na obr. 3 je nakreslený celkový pohľad na prípravok v ultrazvukovej vani, na obr. 4 je schematic ky nakreslená dosková vyhodnocovacia fó-schématicky vyhodnocovaci-a fólia v...

Zařízení pro uchycení akustického rezonátoru v místě jeho uzlu axiálních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247465

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gabriel Karel, Šteif Eduard, Šmolík František, Šabek Václav

MPK: B06B 1/00, B06B 1/06

Značky: rezonátorů, kmitů, akustického, uchycení, zařízení, axiálních, místě

Text:

...traneformétor rychlosti upevněný k mechanické konetrukci a na obr. 3 je uchycení akustického rezonátoru, kterým je půlvlnuý nástavec upevněný k mechanická konstrukci.Na obr. 1 je akustický rezonátor | opatřený přírubou g. V její blízkosti je vytvořena obvodové drážka j, která snižuje radiální kmity příruby 3. Mezi sedlom Q mechanické konstrukce 1, kterou válcový kryt uzavřený zaliaovaným izplačním víkem 1 Q e elhktriclwm přívodem LL, a...

Zariadenie pre automatickú analýzu a vyhodnocovanie akustického signálu reči

Načítavanie...

Číslo patentu: 220856

Dátum: 15.02.1986

Autor: Horváth Pavol

Značky: vyhodnocovanie, automatickú, analýzu, zariadenie, signálu, akustického, reči

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a akustiky a rieši zariadenie pre automatickú analýzu a vyhodnocovanie akustického signálu reči. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z bloku predspracovania, výstupných obvodov, riadiaceho bloku, bloku analýzy skladajúce sa z piatich vetiev, bloku vyhodnocovania analýzy zloženého z piatich paralelných vyhodnocovacich komparátorov, ku ktorým sú do série zapojené príslušné pamäťové obvody, ktoré sú pripojené...

Zařízení pro analýzu specifického akustického sognálu nebo vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 217324

Dátum: 15.02.1985

Autori: Tesař Vladimír, Strakoš Vladimír, Tomis Longin

Značky: vibrací, zařízení, akustického, sognálu, specifického, analýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro analýzu specifického akustického signálu nebo vibrací a slouží k získání informace o stavu zdroje signálu. Podstata způsobu vynálezu spočívá v tom, že se nelineárním obvodem s časovým zpožděním signál stabilizuje a identifikuje se amplituda i četnost špičkových hodnot. Zařízení k realizaci způsobu (viz obr. 1) se skládá z impedančního transformátoru 1, na jehož výstup je napojen operační zesilovač 2, v...

Spôsob zviditeľnenia akustického poľa v polovodičoch pomocou luminiscencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214911

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kolník Stanislav, Turek Ivan

Značky: poľa, polovodičoch, pomocou, zviditeľnenia, luminiscencie, spôsob, akustického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá novým spôsobom zviditeľnenia akustického poľa, pri ktorom sa využíva priestorová modulácia koncentrácie elektrónov spôsobená interakciou elektrónov s akustickou vlnou šíriacou sa v polovodivom materiáli. Vtedy, keď je elektrická vodivosť materiálu nerovnovážna, napríklad keď je spôsobená jeho osvetlením, bude pri vhodných parametroch materiálu dochádzať i k luminiscencii, t. j. k rekombinácii nosičov elektrického náboja....

Spôsob vytvorenia opticky čitateľného záznamu akustického poľa v elektroopticky aktívnych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 217664

Dátum: 16.07.1984

Autori: Tyrek Ivan, Kolník Stanislav

Značky: aktívnych, materiáloch, záznamu, poľa, vytvorenia, akustického, čitateľného, spôsob, elektroopticky, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Ak sa elektrická vodivosť akustoelektricky aktívneho materiálu, napríklad osvetlením, moduluje koherentne s akustickou vlnou, ktorá sa týmto prostredím šíri, vytvorí sa priestorové rozloženie nosičov náboja, ktoré má mimo periodickej zložky i stacionárnu zložku, svojím tvarom zodpovedajúcu akustickej vlne. Vďaka tejto stacionárnej zložke rozloženia voľných nosičov náboja sa v materiáli vytvorí i značná modulácia koncentrácie nosičov zachytených...

Zapojení na měření akustického výkonu v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 213962

Dátum: 01.06.1984

Autori: Borszéky Aladár, Škvor Zdeněk

Značky: měření, výkonu, akustického, kapalinách, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na měření akustického výkonu v kapalinách v y z n a č u j í c í s e t í m, že obsahuje nejméně jeden hydrofon (1) který je napojen na vstup bloku zesilovačů (2), jehož výstupy jsou přes blok kvadrátorů (3) spojeny se vstupy bloku usměrňovačů (4) a výstupy bloku usměrňovačů (4) jsou napojeny na vstupy součtového členu (5), jehož výstup je přes stejnosměrný zesilovač (6) spojen s vyhodnocovací jednotkou (7), například číslicovým...