Patenty so značkou «akustické»

Profil pre akustické tlmenie pripojený medzi okennou tabuľou a karosériou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8711

Dátum: 29.08.2005

Autor: Charlier Julien

MPK: B32B 17/10

Značky: karosériou, vozidla, tabuľou, medzi, profil, tlmenie, pripojený, akustické, okennou

Text:

...je rovnako splnená a napríklad pri tyči voľnej na svojich koncoch stači pre vyvolanie všetkých režimov ohýbania klepnúť na0009 Budenie spôsobené pevnými predmetmi je periférne a boloregistrované iba pri určitých vibračných frekvenciách motora, tj. pri určitýchrýchlostiach otáčania motora, aspoň jedna z okenných tabúl má vibračný režim a kabína vozidla má akustický režim, pričom väzba medzi týmito dvoma režimami zosilňuje hučanie...

Akustické prvky a ich výroba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13298

Dátum: 01.04.2005

Autori: Bollund Lars, Birch Jorgen, Jensen Gorm Rosenberg

MPK: E04B 1/86, E04B 9/00, D04H 1/74...

Značky: akustické, výroba, prvky

Text:

...opisaný v dokumente EP-A-539 290.0009 Vdaka vytváraniu plsti z mykaných vlákien a odstráneniu nečistôt môže mať plsť uspokojivo plochú prednú stranu, obvykle s hodnotením 1 alebo2. Aj tak mykanie vedie kslabšej štruktúre a pokial teda má mať produkt dostatočnú konštrukčnú integritu, musí byť jeho hustota vysoká. Zvýšená hustota a dodatočné kroky procesu zvyšujú ceny prvkov a môžu znížiť vlastnosti pohlcovania zvuku.0010 Akustické prvky môžu...

Obkladové kompozície na protihlukové akustické absorpčné obklady zbavujúce znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8761

Dátum: 29.09.2004

Autori: Maze Michel, Raffegeau Hervé, Toulan Emmanuel

MPK: C04B 14/10, B01J 35/00, C04B 14/14...

Značky: protihlukové, absorpčne, akustické, kompozície, zbavujúce, znečistenia, obklady, obkladové

Text:

...látok typu oxidov dusíka v týchto oblastiach je0010 Existuje preto veľký záujem na vývoji obkladov schopných minimalizovať nadmerný hluk, ktoré súčasne bránia hromadeniuznečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka.0011 Žiadateľka prekvapivým spôsobom odhalila, že tento cieľ možno dosiahnuť s použitím určitých materiálov absorbujúcich hluk v obkladoch, ktoré obsahujú fotokatalyzátory schopné oxidovať znečisťujúce látky, pričom...

Zapojení automaticky řízeného bloku pro zpracování signálů akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 269084

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mirtes Bohumil, Čermák František

MPK: G06G 7/195

Značky: zapojení, zpracování, řízeného, akustické, automatický, signálu, bloků, emise

Text:

...Z je připojan ke třetinu vstupu głš bloku g edresových obvodu, jehož čtvrtý vstup głá ja připojen k výstupu ggł čtvrtáho kompsrátoru g, přičemž výstup ggł bloku g edresovýoh obvodu je připojsn k druhému vstupu gglg bloku gg styčných obvodu, jehož druhý výstup gggg je připojen k neznázornbnánu procesoru.Prvni výstup Qggł zdroje Qä kontrolnich signálu je připojen k prvniou kontrolninu vstupu ggłg eutonetioky řizsnáho přepinsče gg...

Uzávěr dveří, zejména pro protipožární a akustické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 267748

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondra Jan, Dostál Jaromír

MPK: E05C 9/00

Značky: uzáver, protipožární, zejména, dveří, akustické, účely

Text:

...kotouče 5, se kterými spolupracuje odpružená aretační kulička gg. Aretační mechanisnue gg vymezuje krsjní polohy uzavěru.zakřivené drbžky łł vačkového kotouče 5 jsou vytvořeny tak, že jejích dráha ve směru příslušného otáčení vačkového kotouče 1 umožňuje přestavování střelky łg nebo závorových tyčí łł. To znanená,že při přestavování vačkovćho kotouče 1 mají zakřivené drážky łł od místa základních poloh ve směru funkčním vzestupný charakter,...

Zařízení k akustické registraci zásahů v terčích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267467

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kozák Tomáš

MPK: F41J 5/06

Značky: registraci, terčích, zařízení, zásahu, akustické

Text:

...registrace zásahů podle tohoto vynálczu může být terč zhotoven z různých odpadových materiálů, nnpř. PVC používané na podlahové krytiny. Podmínkou jo zajištění mechanické covnosti a v případě, že je terč zhotovcn z několika dílů z důvodu velkých rozněrú při přepravě, je nutno zajistit, aby se tyto díly po sostavcní terče překrývaly a byly navzájem mechanicky spojený pro zabezpečení přenosu akustickć vlny. Další výhodou je skutečnost,...

Zařízení k diagnostikování hlavní palných zbraní metodou akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 263231

Dátum: 11.04.1989

Autori: Manďák Jozef, Juríček Emanuel

MPK: F41C 21/20

Značky: emise, akustické, diagnostikování, zbraní, palných, metodou, hlavní, zařízení

Text:

...spojených především s dalším opracováváñxn253 231 již nevyhovujících výkovků hlavní, případně poškozováním bojové techniky v důsledku roztržení hlavně.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu jeho provedení pomocí výkreeu, znázorněném na obr. l, který představuje schémetícké uspořádání tlakovacího stendu spolu s tlakovaným výkovkem hlavně, uvnitř kterého se nalézá vložny válec, vyhotovený z téhož materiálu jako tlakovaný výkovek...

Zapojení optické a akustické signalizace sepnutí spínačů s kontrolou neporušenosti signálek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258928

Dátum: 16.09.1988

Autor: Miarko Roman

MPK: H01H 9/16

Značky: optické, neporušenosti, signálek, akustické, kontrolou, sepnutí, spínačů, zapojení, signalizace

Text:

...a D 11, 23 a D 12, Dn-1 a Dln-l, QB a Dln.Diody Qł až 23 mají spojeny katody a jsou připojeny k tlačítko g§, které je druhým pólem připojeno k napájecímu zdroji El napětí. Diody D 11 až Dln mají spojeny katody a jsou připojen k tlačítko odbavení houkačky Qg a na přepínací kontakt g relé Äg.Rozpojená část přepinacího kontaktu 3 relé 55 je připojena na druhý pól tlačítka 93 a na cívku l relé kg. Druhý pól cívky Ä relé 55 je spojens nulovacím...

Akustické pero pro izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257970

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: E04B 1/74

Značky: izolace, akustické

Text:

...pružným materiálem, který zabezpečí přerušení akustického mústku (spojení pouze přes pružný materiál) a tím se podstatné zvýši neprůzvučnost isolace ve srovnání se stavem, kdy je vzpěra pevně spojena s vnějším povrchem isolace (např. oproti řešení NSR Dos 3 313 844, kdy je vzpěra pevně spojena s opěrou nýty nebo šrouby, čímž je přenášsn hluk).Takto navržené pero je výhodné zejména pro akustické isolace s několika vrstvami,které jsou...

Zařízení pro odstranění rušivého vlivu akustické zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257726

Dátum: 15.06.1988

Autor: Šmíd Radislav

MPK: H04R 5/04

Značky: rušivého, väzby, odstranění, zpětné, akustické, vlivů, zařízení

Text:

...zesilovače je připojen na pásmovou propust,která je připojena nareproduktor.Výhodou zařízení podle vynâlezu je to, že se jim zamezí vlivu akustickě zpětně vazby,která způsobuje oscilace celého ozvučovacího systému.Zařízení podle příkladného provedení je znázorněno jako blokové schema na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení sestava 2 kmitcčtového korektoru 3 na jehož výstup je připojena zpoždovací linka 3 a na výstup zpožäovací linky...

Zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236267

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: kontrole, materiálů, signalizaci, automatické, zapojení, ultrazvukem, väzby, akustické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem. Zapojení je utvořeno tak, že se kontrolní činnost uvede v činnost teprve po získání odraženého ultrazvukového echaimpulsu, který charakterizuje dobrý stav akustické vazby (například koncové echo), a po následném stavitelném časovém intervalu v němž se dosáhne jejího ustálení. Každá pracovní perioda ve které dojde k meznímu snížení nebo výpadku...

Způsob potlačení akustické emise tkalcovského stavu, zejména aerodynamického hluku prohozní trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240110

Dátum: 15.06.1987

Autor: Král Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozní, aerodynamického, provádění, hluku, potlačení, akustické, emise, zařízení, způsob, tohoto, tkalcovského, zejména, stavu, trysky, způsobu

Text:

...z magnetofonove nahrávky opakující se v rytmu tkacích cyklů. Nahrávka- je předtim pořízena v místech, kde je zapotřebí hluk. utlumit a vyzařujese v takové fázi, aby se vyzařovaný zvuk reproduktoru rušil. s hlukem generovaným v daném místě prohozní tryskou. Nepočítá se s tím, že by se dosáhlo dokonaleho potlačení hluku, ostatné hluk je u tkalcovského stavu generován i jinde než jen aerodýnamickými efekty při prohozu, nicméně .takto lze...

Tahové spínací zařízení elektrické akustické houkačky pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237542

Dátum: 15.12.1986

Autori: Koutný Karel, Boháč Jaroslav, Maiwald Jaroslav, Sprušil Jiří

MPK: H01H 3/36

Značky: houkačky, tahové, elektrické, prostředí, spínací, akustické, výbuchu, zařízení, nebezpečím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění možnosti dát návěstí akustickým signálem obsluze elektrickými houkačkami z kteréhokoliv místa podél tratě důlního dopravníku nebo u automatizovaných dopravníků z kteréhokoliv místa dopravníkové linky, a to zatažením za ocelové lanko, které je navázáno na zařízení podle vynálezu, instalovaná ve skříních elektrické části houkaček, přičemž zařízení svou konstrukcí a způsobem instalace ve skříních elektrických houkaček...

Soustava pro odvod výfukových plynů spalovacího motoru v akustické kapotáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 231944

Dátum: 15.06.1986

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01N 7/02, B60K 13/00

Značky: plynů, akustické, spalovacího, soustava, kapotáží, motorů, odvod, výfukových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká automobilového oboru a řeší problém snížení hluku, způsobeného odváděnými výfukovými plyny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v kanálu pro výstup vzduchu z kapotáže je uložen předtlumič, na který je připojeno sběrné potrubí výfukových plynů od válcových jednotek motoru a výstupní potrubí ke tlumiči hluku.

Analyzátor akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 231326

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dušek František, Buchar Jaroslav, Seidl Ctibor

MPK: G10L 1/00

Značky: emise, analyzátor, akustické

Zhrnutie / Anotácia:

Analyzátor akustické emise slouží k detekci, zpracování a registraci signálů akustické emise, vyvolaných stimulací /mechanickou, tepelnou aj./ zkušebních vzorků či celých objektů v průběhu jejich exploatace. Analyzátor je vybaven nezávislými výstupy, které dovolují současný, průběžný zápis signálů akustické emise pomocí zapisovače, číslicový výstup dat a panoramatické zobrazování spektra akustické emise na obrazovce. Tím je umožněn operativní...

Zařízení k akustické izolaci vany motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229185

Dátum: 01.01.1986

Autor: Boček Jiří

MPK: F16J 15/10, F02F 11/00

Značky: motorů, zařízení, izolaci, akustické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů a řeší problém zamezování nežádoucího chvění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružný tlumicí a těsnicí profil mezi blokem a vanou motoru je připojen k bloku motoru podélnými příchytkami, posuvnými ve směru přítlaku a uloženými na excentrech uspořádaných na bočních stranách bloku motoru. Vynálezu může být využito ve všech strojírenských oborech při zamezování přenosu nežádoucího chvění.

Způsob měření akustické impedance a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219472

Dátum: 15.08.1985

Autor: Merhaut Josef

Značky: provádění, impedance, zařízení, tohoto, způsobu, akustické, způsob, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření akustické impedance, jež je definována jako poměr akustického tlaku k akustické rychlosti v určitém místě, a zařízení k měření akustické impedance podle tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se dvěma stejnými měřicími mikrofony měří akustické tlaky, elektronickým obvodem se vytvoří součtové a rozdílové napětí úměrné akustickým tlakům vyskytujícím se na akustických vstupech měřicích mikrofonů....

Zařízení pro akustické dopravní značky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219000

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kavalír Jaroslav, Studnička Miroslav

Značky: značky, dopravní, zařízení, akustické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro akustické dopravní značky vysílané ve formě signálů jednoduchým dopravním vozidlům, vyznačené tím, že je tvořeno elektronickou soustavou (ES) umístěnou na sloupu dopravní značky, obsahující dva anténní systémy (A1, A2), které jsou připojeny ke koncovým zesilovačům (KZ1, KZ2), jejichž vstupy jsou připojeny na výstupy modulačních směšovačů (MS1, MS2) mezi nimiž je zapojen oscilátor (O), přičemž na vstup prvního modulačního směšovače...

Způsob kalibrace měřicího systému akustické emise pro hodnocení vzniku a rozvoje trhlin v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221638

Dátum: 15.02.1985

Autori: Svoboda Václav, Čermák František, Hron Jaroslav

Značky: hodnocení, rozvoje, kovových, materiálech, akustické, kalibrace, měřicího, způsob, systému, vzniku, emise, trhlin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkoušení kovových materiálů, zejména hodnocení vzniku a rozvoje trhlin v těchto materiálech. Řeší způsob kalibrace měřicího systému akustické emise, ve kterém je jako zdroje akustické emise využito iniciace trhliny v návaru vytvořeném na základním materiálu, na jehož povrchu je umístěn snímač akustické emise, a naměřené charakteristické hodnoty spektra akustické emise jsou přiřazeny odpovídajícím charakteristickým parametrům...