Patenty so značkou «akumulátorů»

Aktivní hmota záporné elektrody olověného akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270608

Dátum: 12.07.1990

Autori: Batin Alexander, Jegorov Vladimir, Černý Jiří, Miškovský Josef, Rusin Alexej, Demin Gennadij, Zima František, Kaláb František

MPK: H01M 4/57

Značky: aktivní, elektrody, záporné, akumulátorů, olověného, hmota

Text:

...beta-naftolu s fenolem a formaldshydem, a 0,09 až 0,30 0 hmotnosti směsi, obsahující 45 až 50 0 hmotnosti práškového síranu barnatého, 20 až 25 0 hmotnosti práškových sazí a 30 až 35 t hmotnosti směsi, obsahující 5 až 95 8 hmotnosti barnaté soli kyseliny naftalensulfonové a 5 až 95 hmotnosti kondenzátü jedno, případně vícemocných fenolů s formaldehydem. S výhodou může aktivní hmota záporné elektrody olověnáho akumulátoru obsahovat...

Zapojení pro napájení subsystémů z akumulátoru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268059

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlk Jiří, Hainz Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: subsystému, napájení, zapojení, energie, akumulátorů

Text:

...dvčma- vatupníni kontakty, s nich jeden je atejnč jako druhý pi-ípojný kontakt akumulétoru energe apojen ae epolečným vodičom.zapojení pro napďjení eubayetćmů z akuuulátoru energie umožnuje provedení podutat nč jednoduičílzo napájeoíbo zapojení, čímž uanądšujo. zjednodušuje o zlevňuje celá proVedení.Příklad zapojení podle vynälezu je znázornčn na. připojenću achěmatu.První votupní svorka. . je připojeno. nn první vstupní kontakt g napijenćho...

Zalévací hmota olověných akumulátorů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267717

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horák Miroslav, Kaláb František, Fára Petr, Fiedler Vlastimil, Bým Pavel

MPK: H01M 2/08

Značky: zalévací, hmota, olověných, způsob, výroby, akumulátorů, její

Text:

...polypropylmu. Podstata způsobu výroby zalěvaoí hmoty olověnýoh akumulátorů ze směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejom tvorené 30 Í 2 95 hmotnosti oleje a 70 o t 2 56 hmotnosti pryže nebo Šřyžového regenerátu spočíva podle vynálezu v tom, že do směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejem se za teploty 150 až 220 °G vmíchá přísada 0,1 až 10 hmotnosti polymeru o teplotě tavení 95 až 175 °C tvořícího homogenní směs se stejným...

Zapojení obvodu pro impulsní bezkontaktní vybíjení akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267647

Dátum: 12.02.1990

Autori: Machalík Ludvík, Punčochář Josef

MPK: H03L 5/00

Značky: vybíjení, akumulátorů, bezkontaktní, obvodů, impulsní, zapojení

Text:

...§ 1 připojen na druhou svorku 33 vybíjccíhorezistoru ł a druhou napájecí svorkou 13 je připojen no druhou svorku 120 zdroje stř-í davého napě tí oPo připojení zdroje střídavého napětí na. svorky 10 a B 2 so uvedou elektronické obvody do činnosti, procesu střídavého nabíjení a vybíjení, který je podnxíněn okamžitou. polaritou střídnvého napětí na. svorce 112. Při kladných půlvlnách sinusovćho napětí nebo impulanílto napětí. na. svorce 11 Q,...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: G01N 7/00

Značky: akumulátorů, alkalického, uhličitanu, způsob, draselného, stanovení, obsahu, elektrolytu

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Zařízení k hermetizaci válcového akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266228

Dátum: 13.12.1989

Autori: Stěpanov Alexandr, Žuravlev Vitalij, Volchin Nikolaj, Ardabackij Vladimir, Dulja Boris

MPK: H01M 2/00

Značky: hermetizaci, válcového, akumulátorů, zařízení

Text:

...~ponHKH 5 nemopuupymr Kopnyc akxyuynnropa no pasuepa, onpeennenoro paccToH~Huenínemny npnuqnnneñnum ýqacrxann 12. Hànbneñmee nsnxenne epmarenn 4 núIsunaer nepenemenne Kp 0 MKH Kopnyca aKKYMyHHTOpa no TODOHĽHHBHOMY yuacwky 11 3 aKaToqHux p 0 nHKOB 5 K ocu.aKKyMynnTopa, oôecnequnaz ocenoé cmaTne ynnownu i 1Tenaaoň npoxnanxn no pasMepaonpenenaeMoro Bsaunnuu pacnonomenneu onopnóñ~raňKu 6 H cronopaoü maňöu 7. Ho qxpuuanmn mopumponaukn ysna...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 21/75

Značky: alkalických, stanovení, elektrolytu, akumulátorů, uhličitanu, obsahu, způsob

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...

Zapojení pro vyhodnocení a signalizaci odpojení čí ztráty kapacity akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265939

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: G01R 17/00, H01M 10/48, H01M 10/46...

Značky: odpojení, ztráty, kapacity, signalizaci, vyhodnocení, zapojení, akumulátorů

Text:

...§ a vyhodnocovací obvod A.Napájecí zdroj l slouží k napájení k němu připojenému zařízení a k dobíjení a udržování akumulátoru g. Akumulátor g je zdrojem energie pro napájené zařízení při výpadku napájecíJe spojen s napájecím zdrojem l přes primární vinutí gl, které může být zapojeno l napájí též generátor 3 střídavého napětí, 3. Primární vinutí âł představujeho zdroje l. v kladné nebo záporné větvi. Napájecí zdroj jehož výstup je spojen s...

Zařízení k plnění akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264028

Dátum: 12.05.1989

Autori: Luzin Valerij, Jefremov Jevgenij, Dobrov Vladimir, Volchin Nikolaj, Ardabackij Vladimir

MPK: H01M 2/36

Značky: akumulátorů, plnění, zařízení

Text:

...0,HOĽaBàH SHEKTDOHHT no Tpyöonpoeony 7 B pacnpeneHHTEHBHME Kamepm 5. C nomombm noBopoTHoro vsna 17 nnaTy 1 c axxyuynnmopauu,nonopauuaamr na 180. Kouaunzů ysen 14 noaewcHrnanm Ha KnanaHú.12 H 13,5 xoTopme paöoTamT nooqepeno. Hon neňcmauem cMeHm armocmepnoro nasneunn u ĺBaKyyMa snekrponur sànonnner nonocru 3 anxymynxwopon. Hpn sanonnennn axxy~ §MYHHTOpoB 3 ueKTponnToM nxnmqaewcn aBToMaTuqecKaü sapaHo~paapnnHuň ysen 16,icooöman akkymynaropam...

Prostředek pro regeneraci olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263221

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eckert Egon, Roušar Ivo, Sauer Pavel, Liška František, Cenek Miroslav, Pychynski Karel, Mrázek Jan

MPK: H01M 10/42

Značky: regeneraci, olověných, akumulátorů, prostředek

Text:

...až 96 hmot. kyseliny sírové, výhodné 29 až 49 hmot., vztaženo na hmotnost prostředku.Základní výhoda prostředku podle vynálezu spočívá V tom,že se vyznačuje podstatné delší životností,než známé prostředky.Další výhodou kromě prodloužené životnosti regeneračního roztoku je použití takového složení, že elektrolyt V článku po regeneraci má složení s koncentrací kyseliny sírová, které odpovídé běžné funkci akumulátoru. Regeneraci lze...

Zařízení k regeneraci akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262887

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sauer Pavel, Liška Fantišek, Pychynski Karel, Mrázek Jan, Roušar Ivo, Eckert Egon

MPK: H01M 10/42

Značky: regeneraci, zařízení, akumulátorů

Text:

...zásobníku § média jsou vedeny přes odlučovač łä kapok a filtr łi na kyselé plyny do okolí. Postup re generace spočfvá v pomalom dávkovéní odměřeného množství regeneračního roztoku do akumulátoru l v průběhu 20 ti minut a v jeho následovném působení po dobu 30 až 40 tí minut, dokud neproběhne regeneraoe. Akumulátor 1 se pak odpojí a je použitelný po nabitíV jiném případě se na každý článek alkalického akumulátoru l našroubuje uzávěrg, opatřený...

Slitina kolektoru, zvláště pro elektrody bezúdržbových olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262883

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vurm Karel, Kaláb František, Miškovský Josef, Pucherna Jiří, Matějka Miloslav, Černý Jiří

MPK: H01M 4/73

Značky: bezúdržbových, kolektoru, akumulátorů, elektrody, zvláště, slitina, olověných

Text:

...až 0,1 , síra 0,0005 až 0,01 ,a to jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci. Dalším legujicin prvkem může být stříbro 0,01 až 0,1 .Složenim kolektoru podle vynálezu je zajištěno dobré vyléváni kontur formy a omezena tendence k tvorbě trhlin v kohektoru vlivem vnitřniho pnutí odlitků, což je dánozměnou povrchového napětí slitinyoKonkrétní známá álitinaąkolektorů tlouštky 1,6 mm obsahuje intermatalickou sloučeninu olova a antimonu o hmotnostní...

Zařízení pro ohřev akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259813

Dátum: 15.11.1988

Autori: Calábek Milan, Veselý Jaroslav, Koudelka Vojtěch

MPK: H01M 10/50

Značky: ohrev, zařízení, akumulátorů

Text:

...větví, je připojen zdroj střídavého proudu, například sekundárni cívka transformátoru, spojený s přívodem spotřebičů, přičemž druhé souhlasné póly akumulátorů jsou vzájemně propojený a spojený s kostrou vozidla nebo stroje. Soustavu paralelních větví akumulátorů lze pro potřebu ohřevu vytvořit též spojením kladné i záporné strany akumulátorových soustav dvou i vice vozidel nebo autonomních strojů například pomocí konektorů, 4přičemž...

Bezpečnostní svorka k akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258386

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kadeřábek Karel

MPK: H01H 71/08

Značky: svorka, bezpečnostní, akumulátorů

Text:

...se využije setrvačnosti hmoty elementu bezpečnostní svorky a tím se rozpojí celý obvod autobaterie. Vůz je rázem zabezpečen před elektrickým zkratemNa připojeném výkrese je zobrazeno jedno konkrétní provedení bezpečnostní svorky podle vynálezu, kde na obrázku č. 1 je bezpečnostní svorka V nárysu V částečném řezu a na obrázku č. 2 je zobrazena v půaorysu.Bezpečnostní svorka podle vynálezu sestává ze svorky l pölu akumulátoru, svorníku 3...

Zapojení nabíječe akumulátorů s konstantní dobou nabíjení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247236

Dátum: 01.08.1988

Autor: Rybnikáo Alois

MPK: H02J 7/06

Značky: akumulátorů, zapojení, nabíjení, konstantní, nabíječe, dobou

Text:

...1 je spojen s klad- 2 , 247 235 ným výstupním polem § a výstupem Ag usměrnovače 5.Pokud není mezi kladný výstupní pól Q a záporný výstupní pól Q připojen akumulátor, je na druhém vstupu Žg logíckého členu 5 nulová napětí, nebot přes kombinaci druhého odporu gg a třetího odporu 33 neprotéká proud. Na výstupu 2 logického členu Ž je signál, který trvale nuluje čítač 1.Po připojení akumulátoru se vytvoří procházejícím nabíjecím proudem úbytek...

Zařízení k energeticky optimalizovanému plnění nebo vypouštění tepelných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244914

Dátum: 15.07.1988

Autor: Rebeka Zdenik

MPK: F24H 7/00

Značky: optimalizovanému, akumulátorů, vypouštění, plnění, tepelných, zařízení, energeticky

Text:

...průtoku kapaliny zařízením dosáhne prvni měch E 0 teploty protékající vody. Určité teplotě odpovídá určitý tlak V prvním měchu 00. Při vyšším tlaku se první měch 60 prodlouží a stlačí první tlačnou pružinu B 5 až do rovnováž ného stavu. Přítom dojde k určitému posunutí první ozubené tyče 65, které způsobí otočení vnitřní trubky 5 o určitý úhel, v případě provedení znázorněného na výkresu ve směru hodinových ručiček. Protože druhý podélný...

Činidlo pro určení stupně alkality elektrolytů provozovaných alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243966

Dátum: 01.07.1988

Autori: Polášek Pavel, Mitrych Jioí, Pichoueek Miroslav, Š?astný Vladimír, Oihák Josef

MPK: G01N 31/22

Značky: akumulátorů, elektrolytu, stupně, alkality, alkalických, určení, provozovaných, činidlo

Text:

...po smíchání předepsaných objemů vzorku elektrolytua činidla podle vynálezu alkalický, což se projeví jeho červenofialovým zbarvením, odpovídajícím zbarvení použitého indikátoru Á 4 nhydroxyfuchson-2-sulfonové kyseliny, známé pod názvem fenolová červen - V tomto prostředí.Běžně používané acidobazické indikátory nejsou k danému účelu vhodné především pro svou malou rozpustnost nebi i z jiných důvodů zcela nepoužitelný je například...

Elektronická pojistka pro nabíječe akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256040

Dátum: 15.04.1988

Autor: Petráček Jiří

MPK: H02H 7/18

Značky: elektronická, nabíječe, akumulátorů, pojistka

Text:

...L spojen s emitorem tranzistoru Ž pnp a přes druhý rezístor g s bází tranzistoru Ž pnp. Nabíjený akumulátor g je zapojen mezi k 1 adnoua zápornou svorku lg, ll nabíječe. Tyristor §je zapojen tak, že kladný pőlj usměrňovače je pfipojen na jeho anodu, katoda je spojene s klade nou svorkou lg nabüače. Přes svorku g řídicích obvodůĺtyristoŕu § jsou tyto řídící obvody zepojeny mezi zápornou svorku286 DM Obvod elektronické pojistka pracuje tak,...

Zařízení na automatickou regulaci teploty páry vystupující z akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255466

Dátum: 15.03.1988

Autor: Fiala Miloš

MPK: G05D 23/12

Značky: zařízení, páry, teploty, vystupující, akumulátorů, regulaci, automatickou

Text:

...potrubí a armatur.Na výkrese je znázorněn akumulátor l páry včetně potrubí 3 přiváděné páry a uzavírací armatury 1 přívodní páry. Na doplňování vody V akumulátoru l páry při uvádění do provozu,případně v průběhu provozu slouží potrubí 5 doplnkové vody a k vypouštění vody z akumulátoru l páry slouží vypouštěcí potrubí §. Potrubím g přiváděné páry a uzavírací armaturou 3 přívodní páry se akumulátor l páry plní parou (nabíjí). Pro odvod páry z...

Způsob chemického opracování povrchu ocelových součástí svodného systému alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245602

Dátum: 15.10.1987

Autori: Olejník Vincent, Dimun Milan

MPK: H01M 4/64

Značky: systému, akumulátorů, svodného, způsob, součástí, alkalického, opracování, chemického, povrchu, oceľových

Text:

...provedení.ocelové distanční kroužky používané v konstrukcí svodného systému alkslickěho Nicd akumulítoru typu NKS 150 byly chemicky opracovány působením 12 roztoku kyseliny chlorovodíkově Hcl po dobu 3 minut při teplotě 298 R a pasivovány 1,5 roztokom uhličitanu sodného Nazcoa po dobu 1,5 minuty při teplotě 313 K.Takto chemicky opracované distanční kroužky byly použity ve svodném systému článku NKS 150. Pro účely porovnání byly sestaveny...

Způsob experimentálního stanovení kapacity nikl-kadmiových akumulátorů s kapsovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zahradníeek Jioí, Drozd Štefan

MPK: G01R 29/00

Značky: experimentálního, elektródami, způsob, akumulátorů, kapacity, stanovení, nikl-kadmiových, kapsovými

Text:

...přislušné hodnoty nabíjeoíhvo napětí pro stanovení kapacity daného typu nikl-kadmiového akumulátoru byla hodnota nabíjecího napětí zjišťována v širokém rozsahu stavu životnosti těchto akumulátorů cyklovaných jak podle příslušných ČSN, tak i V provozních podmínkách jejich funkce.(dříve NKS 80 po průběhu různých počtů cyklů podle ČSN byly podrobeny vyrovnávacim cyklům při nabíjení proudem 0,25 C 4 A a vybijení proudem 0,2 C 5 A do konečného...

Zařízení k likvidaci nepotřebných automobilových a jiných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244498

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klejch Jioí, Makovieka Jan

MPK: H01M 10/54

Značky: automobilových, likvidaci, zařízení, nepotřebných, akumulátorů, jiných

Text:

...s-konzolou u, pevne spojeuými e jedním se avislých sloupku 3, na -vsturvnínľkoncív prostorového rámu.Na druhém konci. horní sákladny,.to as ns Její první části L,- tvoříoí výstupní konec prostorového rámu, je mezi dvěma páry svislých slouku 1 uložená záchgtná nádobs 32 l dě~ rovarsým dnem, do ktoré padsjí jednotlivé části skumulátorů n.Záchytná nádoba 32 je opetŕens šoupátkovým vynáäečem ,Lg částí skumulátord u a pod n(je uložená sběr-ná...

Způsob výroby olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243875

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kopecký Pavel, Kanický Viktor, Bueko Peter, Oddášek František

MPK: H01M 4/16

Značky: způsob, výroby, olověných, akumulátorů

Text:

...kyselinou rozrušovaných látek.Během výroby o 1 ověnýchakumu 1 átorů se provádí formace samostatných elektrod nebo již sestavených elektrod včetně separátorů (elektrodových sad) mimo akumulátorovou nádobu nebo formace sestavenýoh sad až v akumulátorové nádobě. Důležitou částí způsobu výroby je vypírání formační kyseliny použité během procesu formace. Během vypírání se jednotlivé formované článkyvybíjejí a tím se spotřebuje část formační...

Zapojení statického zdroje pro nabíjení a vybíjení akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250340

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Raba Pavel

MPK: H02J 7/04, H02J 7/10, H02J 7/02...

Značky: statického, zdroje, zapojení, akumulátorů, vybíjení, nabíjení

Text:

...a sledu fází a prvním výstupem 222 obvodu 22 kontroly polarity »akumulátoruDruhý výstup 183 obvodu 18 logiky vyhodnoecení stavu zátěže, druhý výstup 163 obvodu 16 komparátoru napětíově úrovně,druhý výstup 213 obvodu 21 výpadku a sledu fávzí a »druhý výstup 223 obv-odu 22 kontroly polarity akumulätoru jsou spojený s druhým vstupom 243 obvodu 24 signalizace. Druhý vstup 202 obvodu 20 měření derivace výstupního proudu je spojen .s »druhým...

Zapojení automatického nabíječe akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234728

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pachner Milan

MPK: H02M 7/06

Značky: automatického, akumulátorů, nabíječe, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení automatického nabíječe akumulátorů s dvojitým operačním zesilovačem. Zapojení je tvořeno tak, že jeden operační zesilovač je použit jako integrátor a do jeho invertujícího vstupu jsou přivedeny proudy řídicí, zpětnovazební a dvoucestně usměrněný sinusový. Druhý operační zesilovač je zapojen jako invertující, který budí řídicí elektrody tyristorů.

Ochranný plášť elektrody olověného akumulátoru, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236476

Dátum: 16.02.1987

Autori: Pintér József, Csorba Lörinc, Grolmusz József, Sényei Kálmán, Sárosi Ferenc

MPK: H01M 4/14

Značky: akumulátorů, tohoto, plášť, způsobu, výroby, olověného, provádění, zařízení, elektrody, způsob, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata ochranného pláště podle vynálezu spočívá v tom, že jeho vnitřní prostor, obsahující všechna poje pláště, je ze dvou protilehlých stran ohraničen vždy jednou rovinnou stěnou a obě rovinné stěny jsou na okrajích vzájemně spojeny bočními stěnami, přičemž vnitřní prostor je rozdělen na jednotlivá, vzájemně rovnoběžná pole, která jsou také rovnoběžná a bočními stěnami, pomocí příčných přepážek, vytvořených z pásků nebo nití. Podstata...

Separační tkanina niklo-kadmiových akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247505

Dátum: 15.01.1987

Autori: Černý Jaroslav, Pelinka Emil

MPK: H01M 2/14

Značky: akumulátorů, tkanina, separační, niklo-kadmiových

Text:

...stálá a nebotná.Podstatou vynálezu je tkanina plošné hmotnosti 34 až 42 g/m 2, s dostavou osnovy 38 až 42 nití na centimetr a dostavou útku 23 až 30 nití na centimetr. Osnova i útek jsou z hladkého multifilního polypropylenového hedvábí celkové jemnosti 40 až 60 dtex, o 10 až 24 elementár~ ních vláknech bez ohledu na tvar průřezu elementárních vláken.Polypropylenové hedvábí může obsahovat ve své hmotě běžná aditiva,jimiž se...

Elektroda olověného akumulátoru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230925

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanák Jan, Miškovský Josef, Syslová Květa, Fiedler Vlastimil, Koudelka Vojtěch, Kaláb František

MPK: H01M 4/14

Značky: elektroda, její, způsob, akumulátorů, výroby, olověného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem přihlášky vynálezu je olověný akumulátor s kombinovanou mřížkou a způsob jeho výroby. Kombinovaná mřížka se skládá z elektrovodné, kovové části a nosné části vyrobené z plastu, které jsou spolu spojeny v jeden celek. Konstrukce kombinované mřížky umožňuje kontinuální nanášení aktivní hmoty například pastováním. Kovová elektrovodná část je vyrobena z olověné slitiny vyhovujících korozních vlastností bez ohledu na její vlastnosti...

Plastem pojená záporná elektroda zapouzdřeného nikl-kadmiového akumulátoru knoflíkového tvaru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229790

Dátum: 01.05.1986

Autori: Stoppe Milan, Mrha Jiří, Musilová Miroslava, Jindra Jiří, Měsíček Jaroslav, Marek Jiří, Mazourek Josef

MPK: H01M 4/24

Značky: záporná, nikl-kadmiového, knoflíkového, výroby, akumulátorů, pojená, elektroda, zapouzdřeného, pláštěm, tvaru, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Plastem pojená záporná elektroda zapouzdřeného nikl-kadmiového akumulátoru knoflíkového tvaru tvořená elektrodovou vrstvou, obsahující směs elektrochemicky aktivní hmoty a plastického pojidla, vyplňující proudový sběrač tvaru misky, vyznačená tím, že dno (2) proudového sběrače (2) je opatřeno otvory (3) s převýšenými okraji, vystupujícími do elektrodové vrstvy (4) a vytvořenými z materiálu dna (2), přičemž poměr plochy otvorů (3) k ploše dna...

Kladná elektroda olověného akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229729

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pucherna Jiří, Vurm Karel, Malík Jiří, Kaláb František, Fiedler Vlastimil, Matějka Miloslav

MPK: H01M 4/14

Značky: elektroda, kladná, akumulátorů, olověného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení korozní odolnosti kladné elektrody olověného akumulátoru, její mechanickou odolnost, včetně zlepšení odlévatelnosti jejího kolektoru. Kolektor kladné elektrody je vyroben z antimonofosforového olova, s hmotnostním obsahem antimonu 0,5 až 9,0 %, fosforu 0,0001 až 0,05 %, arzenu 0,01 až 0,5 %, mědi 0,01 až 0,1 % a s maximálním obsahem nečistot 0,5 %. Dalšími legujícími prvky mohou být jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci...

Zapojení pro ochranu akumulátorů proti úplnému vybití

Načítavanie...

Číslo patentu: 227827

Dátum: 15.04.1986

Autori: Spáčil Karel, Motl Ctirad

Značky: akumulátorů, ochranu, zapojení, proti, vybití, úplnému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ochranu akumulátorů proti úplnému vybití vyznačené tím, že kladná svorka síťového zdroje (1) je spojena přes odpor (6) s řídicí elektrodou tyristoru (5) a současně je spojena s anodou diody (4), jejíž katoda je spojena jednak s anodou tyristoru (5) a jednak s kladnou svorkou akumulátoru (2), přičemž katoda tyristoru (5) je spojena přímo s jednou svorkou napájeného obvodu (3) a přes proměnný odpor (7), ochranný odpor (8) a světelnou...

Způsob zrání elektrod olověného akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223634

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petránek Jiří, Bým Pavel, Kalina Vladimír, Kaláb František, Malík Jiří, Miškovský Josef, Fiedler Vlastimil, Zvěřina Josef, Zima František

Značky: zrání, akumulátorů, způsob, elektrod, olověného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrochemických zdrojů proudu a řeší problém zrání elektrod olověných akumulátorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na elektrody během zrání působí kysličníkem uhličitým v koncentraci vyšší, než je jeho běžný obsah ve vzduchu, a tím dochází k výraznému zvýšení mechanické pevnosti aktivní hmoty.

Vláknité separátorové desky elektrických akumulátorů a způsob výroby těchto desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228848

Dátum: 01.01.1986

Autori: Pfefferle Jan, Kovářová Anna, Červinka Tomáš, Hanuš Leopold, Kacafírek Stanislav

MPK: C25B 13/08, C08L 27/06

Značky: desek, těchto, elektrických, výroby, akumulátorů, způsob, desky, vláknité, separátorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vláknitých separátorových desek pro elektrické akumulátory a způsobu výroby těchto desek. K fixování separátorových desek v požadované vzdálenosti od elektrod se vlastní desky opatřují žebry z lehčených plastů, zejména z polyvinylchloridu nebo polyolefinů. Při výrobě se postupuje tak, že se na podklad separátorové desky vytlačuje pasta polymeru, která se na podkladu zpevní a nadouvá. Výroba lehčených žeber z past je náročná jak...

Zapojení nabíječky pro trvalé nabíjení akumulátorů, zejména niklokadmiových

Načítavanie...

Číslo patentu: 226575

Dátum: 15.11.1985

Autor: Bukolský Aleš

Značky: zapojení, nabíječky, akumulátorů, zejména, niklokadmiových, trvale, nabíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení nabíječky pro trvalé nabíjení akumulátorů, zejména niklokadmiových, vyznačující se tím, že výkonový člen (1) je zapojen v sérii s proudovým snímačem (2), k jehož výstupu (7), který je zároveň výstupem zapojení, je připojen teplotně závislý člen (4) spojený se zesilovačem (3) chybového signálu, jenž má výstup spojený s výkonovým členem (1), přičemž proudový snímač (2) je dále spojen se zesilovačem (3) chybového signálu, ke kterému je...

Zapojení pro ochranu akumulátorů před zničením nadměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219224

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bukolský Aleš, Hán Pavel

Značky: nadměrným, ochranu, zničením, před, akumulátorů, zapojení, proudem

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ochranu akumulátorů před zničením nadměrným proudem je tvořené jištěným zdrojem napětí spojeným s nabíječem akumulátoru připojeným ke snímači poruchy v sérii oddělovacím obvodem, přičemž ke snímači poruchy je připojen chybový zesilovač s výkonovým členem připojeným k jištěnému zdroji napětí.

Způsob přípravy aktivní hmoty pro kladné elektrody alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225668

Dátum: 01.07.1985

Autori: Micka Karel, Zábranský Zdeněk, Wilczek Bronislav

Značky: akumulátorů, způsob, aktivní, alkalických, kladné, elektrody, přípravy, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aktivní hmoty pro kladné elektrody alkalických akumulátorů sražením roztoku nikelnaté soli, vyznačený tím, že se k 12 až 35% roztoku nikelnaté soli, například 15% roztoku krystalického síranu nikelnatého, postupně přidává 10 až 30% roztok alkalického hydroxidu, například 25% roztok hydroxidu draselného, až do alkalické reakce suspenze, výhodně do hodnoty pH v rozmezí 10 až 13, vysrážený hydroxid nikelnatý se oddělí, zbaví...