Patenty so značkou «akumulátorové»

Kontajner na rýchlo nabíjané akumulátorové batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280344

Dátum: 06.12.1995

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/40, H01M 2/04

Značky: kontajner, nabíjané, rýchlo, baterie, akumulátorové

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajner obsahuje skriňu (3) s najmenej jedným článkom, z ktorých každý je upravený na uloženie kovových dosiek (10) ponorených do elektrolytu a vzájomne prepojených na vytvorenie kladného pólu a záporného pólu. Vrchnák (2) je upevnený na skrini (3) pozdĺž jej okrajových hrán, pričom každý z článkov (3) kontajnera je vybavený najmenej jednou prívodnou rúrkou (7) na prívod elektrolytu, ktorej jeden koniec je pripojený s otvorom vytvoreným vo...

Spojka pro články olověné akumulátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254056

Dátum: 15.01.1988

Autor: Václavík Jaromír

MPK: H01M 2/28

Značky: baterie, články, spojka, olověné, akumulátorové

Text:

...ta» kové spojky pocínovat i poolovit. Lisované spojky mohou být z dostupných, dobře elektricky vodivých materiálů, jako například ze železa, hliníku nebo mědi. Průřez spojky při zachování téhož elektrického odporu jako měla původní olověná spojka může být úměrně menší. Spojky se mohou pocínovat nebo pocínovat a poolovit elektrolyticky, žárově nebo s pomo cí ultrazvuku.Pőäĺtí spojky článků podle vynálezuusnadní aplikaci technologie...

Signalizační obvod nabíjení akumulátorově baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244616

Dátum: 14.10.1987

Autor: Heymes Alain

MPK: H01M 10/48

Značky: signalizační, nabíjení, akumulátorové, baterie, obvod

Text:

...slolené se dvou Nicd článků.Zepojení ssstdvd z nebíjecího zdroje á o vnitřním odporu 1, k jeho výstupu je současně pŕipojen sigoelisećní prvek 2 s kladný p 61 nebíjene akumulátor-dvě baterie Q. Do serie se signeiisečníu prvku 2 je zepojene alespoň jedne diode 3V sérii s diodou 3 je npojen kolektor spínecího trsnzistoru 1. Blue spíneoího trensistoru j, je pripojene přes ochranný odpor 1 ns výstup snímscího odporu 5 e zároveň k zdpornćmu pőlu...

Dvojité teleskopické zdvihací zařízení pro akumulátorové vysokozdvižné vozíky se zvýšenou dohledností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246555

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kaplan Murray Arthur, Košík Eduard, Loja Ladislav, Granatek Alphonse Peter

MPK: B66F 9/06

Značky: zvýšenou, vysokozdvižné, teleskopické, zdvihací, dvojité, akumulátorové, zařízení, vozíky, dohledností

Text:

...Maqwm, ee BGPXHHMH nonepequumu 6 anKaMM H sepxneň uacrbw noabemnoro runpannnuecxoro uunnnpa,H Bnemuee npocwpancrao cöoxy nonbeuaoň ycwauonxu, nem ocTnrHyT noauoxno Haunyumnň oösop aux aourenz Mamunm, npnqem B T 0 me apbma yMeHLmaeTcx nuna Hanpasnammx npoąnneň, a orwyna H Bec Henonsnmnoň qacrn Maqru, KOTO pan, önaroapa nosony saxpennennm uanm nna Hanpannxmmmx ponnxon nne nee öonee mexnonornqna, Tax Kax ycTpaHHeTcH pan Texnonornqecxnx...

Způsob přípravy akumulátorové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248287

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kritschill Ullrich, Baltrusch Margit, Günzel Karl-peter, Uhlig Gerhard, Grossgebauer Erich, Link Eberhard

MPK: B01F 3/08

Značky: přípravy, způsob, kyseliny, akumulátorové

Text:

...HaxouTcn npnôop Ann Henpepmnnoro usnepeann HHOTHOCTH KHCHOTH. . Cnecb, nocrynammaa na Tennooőnennoä öarapeu MQmeT.nbnHocTLm Hnn uacTnqno 0 CTaBaTbCH 5 Konwype uupxynnuuonuoro Hacoca unn nanpasnnràcx B pacxonnocMecuTenLHuň cocy, qwo onpenenxeTcacooTBeTcTBymmHM nonomenneu BEHTHHH. Ľannenne B 0 Bceä CHCTeMe orperynupoaauo THKHM oöpa 3 oM, qro oxnamnammaa nona He n 0 naaeT B KOHTYP ąnpxynnunu cnecn. Hpoussonrenbnocrb ycwanosxn HsMEHHBTCH, nyweu...

Zapojení obvodu pro kontrolu správného připojení akumulátorové baterie k nabíječi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229317

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šorna Jaroslav, Raba Pavel, Heinrich Petr, Kmínek Zdeněk

MPK: H02J 7/06

Značky: baterie, nabíječi, připojení, obvodů, kontrolu, zapojení, akumulátorové, správného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro kontrolu správného připojení akumulátorové baterie prostřednictvím dvou dvouvodičových vedení k silovým s měřícím svorkám nabíječe, vždy v jediné možné polaritě a dále pak indikujícího poruchový stav nabíječe při přerušení kteréhokoliv vedení. Obvod je tvořen zapojením třech optoelektrických vazebních členů a blokem kombinační logiky.

Zapojení pro buzení alternátoru pro dobíjení akumulátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221727

Dátum: 15.05.1985

Autor: Novotný Oldřich

Značky: akumulátorové, zapojení, buzení, baterie, dobíjení, alternátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacích motorů s alternátorem pro dobíjení akumulátorové baterie a řeší zapojení budicího obvodu alternátoru pro dobíjení. Při spuštění startéru a po sepnutí činného kontaktu stykače startéru přichází napětí z kladné svorky akumulátorové baterie jednak na startér a jednak přes diodu a regulátor na budicí vinutí alternátoru pro dobíjení. Po ukončení startu, tj. při rozběhnutí motoru, se činný kontakt stykače startéru rozepne...

Zapojení symetrizačního obvodu pro nabíjení všech článků nerovnoměrně vybíjené akumulátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214193

Dátum: 15.02.1985

Autor: Uliarczyk Augustin

Značky: vybíjené, nabíjení, zapojení, nerovnoměrně, symetrizačního, obvodů, baterie, všech, akumulátorové, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rovnoměrné nabíjení akumulátorové baterie, u které je jeden nebo více článků opatřeno odbočkou pro napálení určitých spotřebičů napětím nižším, než je celkové napětí akumulátorové baterie. Zapojení sametrizačního obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že paralelně k oběma pólovým svorkám akumulátorové baterie je připojen odporový dělič napětí, který je svojí odbočkou připojen k prvnímu vstupu regulátoru napětí. Druhý vstup regulátoru...