Patenty so značkou «akumulátorov»

Nabíjačka dobíjateľných batérií alebo akumulátorov pomocou chôdze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6013

Dátum: 04.01.2012

Autor: Horváth Dušan

MPK: A43B 7/04, H02J 7/00

Značky: pomocou, batérií, nabíjačka, chôdze, dobíjateľných, akumulátorov

Text:

...podstata využitia technického riešenia spočíva V tom, že tlak pôsobiaci pri chôdzi na elektromechanický alebo elektroakustický prvok generuje elektrické impulzy, ktoré sú následne usmernené v usmerňovacom bloku. Elektromechanických alebo elektroakustických prvkov je treba zapojiť niekoľko (sérioparalelne), aby generovaná energia bola postačujúca na nabitie akumulátora.Výstup z usmerňovacieho bloku je pripojený na kondenzátor, schopný...

Spôsob pre identifikáciu a dokumentáciu kvality akumulátorov, ako i akumulátor pre priemyslové nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14127

Dátum: 09.12.2008

Autor: Zielke Guido

MPK: G01R 31/36, H01M 10/48

Značky: kvality, priemyslové, spôsob, identifikáciu, dokumentáciu, akumulátor, akumulátorov, nástroje

Text:

...elektrické vedenia, takže je nutné, vynakladať ďalšie zvýšené náklady.V DE 299 18 369 Ul je popísaný prístroj na nabíjanie akumulátorov, s aspoň jednou nabíjacou priehradkou pre akumulátor, akoi čítacími a písacími prostriedkami, ktoré sú spojené s riadiacouz nosiča informácií, ktoré sú uložené v dátovej pamäti, adresovateľné elektronickým zapojením. Nosič informácií je tu vytvorený ako transpondér. Transpondéry majú tu nevýhodu, že majú...

Spôsob a zariadenie na spracovanie olovených akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17040

Dátum: 20.12.2007

Autor: Huchard Jean-françois

MPK: B03B 9/06, B02C 23/10, H01M 10/54...

Značky: spôsob, zariadenie, akumulátorov, olověných, spracovanie

Text:

...na drvinu úlomkov, ich rozmery sú menšie alebo sa rovnajú 50 milimetrom- okrem toho má zariadenie druhý triedič na prevzatie jemných- nádrž druhého triediča má otvory s rozmermi medzi 0,2 a 1 milimetrom, prednostné rádovo 0,5 milimetra, aby sa oddelili kovové fragmenty od iných jemných látok- okrem toho má zariadenie ramenový podávač umiestnený pred drvičom- okrem toho má zariadenie pásový dopravník umiestnený medzi ramenovým podávačom a...

Spôsob výroby telies akumulátorov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2607

Dátum: 21.01.2004

Autori: Kaiser Sybille, Rauche Ekkehard

MPK: F23G 7/06, F28D 17/00

Značky: tepla, výroby, telies, akumulátorov, spôsob

Text:

...dištančných vložiek značne zredukujú tepelné napätia. Tiež je pri telesách akumulátorov tepla ako vyrovnávajúce prúdenie zaručené priečne prúdenie vo všet kých smeroch.0011 Hranolovité teleso akumulátora tepla má pravouhlý, najmä štvorcový prierez. Priemer frézovacieho kotúča sa potom zvolí tak, že je menší než diagonála medzi dvoma rohmi koncovej plochy hranola,ale väčší než vzdialenosť dvoch bočných protíľahlých plôch hranola,resp....

Indikátor stavu akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1458

Dátum: 07.05.1997

Autor: Huťka Ondrej

MPK: G01N 9/10, G01N 9/18

Značky: indikátor, stavu, akumulátorov

Text:

...ukazovateľa s naznačenim základných stavov je na priložených výkresoch. pričom obr. č. 1 znázorňuje základné usporiadanie indikátora pri vložení do článku akumulátora, Obr. 2 znázorňuje v náryse polohu guličiek V nabitom stave akumulátora a v pôdoryse sfarbenie hornej plochy telesa indikátora, obr. 3 znázorňuje polohu guličiek vo vybitom stave akmulátora a odpovedajúce sfarbenie hornej plochy telesa a na obr. 4 je znázornenýstav pri...

Spôsob regenerácie surovín z predtriedených zobraných použitých výrobkov, predovšetkým použitých elektrochemických batérií a akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280608

Dátum: 11.07.1995

Autor: Lindermann Walter

MPK: H01M 10/54, B09B 5/00

Značky: výrobkov, použitých, regenerácie, surovin, akumulátorov, predovšetkým, predtriedených, batérií, elektrochemických, spôsob, zobraných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie surovín z predtriedených zobraných, upotrebených výrobkov, predovšetkým použitých elektrochemických batérií a akumulátorov, pri ktorom sa výrobok (10) najskôr mechanicky spracuje a rozdelí aspoň na hrubú a jemnú frakciu (15, 16), ktoré sa spracovávajú oddelene jedna od druhej. Regenerované látky sa v mokrom chemickom spracovaní z jemnej frakcie (16) postupne vylúhujú prvým a druhým rozpúšťadlom, a potom sa postupne jednotlivo...

Prísada do olovených akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277838

Dátum: 12.04.1995

Autori: Mrázek Jan, Balžanková Ľubica, Balžanka Pavel-ferdinand

MPK: H01M 10/08

Značky: prísada, olověných, akumulátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada obsahuje 50 až 70 % hmotn. peroxoboritanu sodného a 15 až 48 % hmotn. pyrofosforečnanu sodného, 1 až 15 % hmotn. dvojsodnej soli dinaftylmetándisulfokyseliny, 1 až 20 % hmotn. glycidov resp. ich epimerov. Uvedený prípravok v olovených akumulátoroch podstatne znižuje obsah nevratného síranu olovnatého a znižuje možnosť jeho budúcej tvorby.

Zapojenie pre dobíjanie akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263152

Dátum: 11.04.1989

Autor: Balogh Emil

MPK: H02J 7/10

Značky: zapojenie, akumulátorov, dobíjanie

Text:

...vybijacieho režimu akumulátora.Akumulátor 1 ako zdroj energie je pripojený na zaćažovaci spotrebič lg cez referenčnýodpor 2, Zároveň je na zatažovací spotrebič lg pripojený aj napájací zdroj É cez fázovo riadený usmerňavač 3, takže v nabijacej polperiöde tečie do zaťažovacieho spotrebiča lg prúd cez fázovo riadený usmerñovač Q ale súčasne cez referenčný odpor g aj do akumulátora l. Napájací zdroj 3 je svojim prvým výstupom E spojený jednak s...

Zapojenie pre automatické testovanie akumulátorov v záložných zdrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258237

Dátum: 15.07.1988

Autori: Páleník Lubomír, Lulek Milan, Potoček Ivan, Gastner Eduard

MPK: H01M 10/48

Značky: akumulátorov, záložných, zapojenie, zdrojoch, testovanie, automatické

Text:

...častí a na obr. 2 podrobné zapojenie prvkov riadiacovýkonovej časti s komparátorom s ich pripojením na zadávacovyhodnocovacíu časť a napájanú časť.Na výstup zadávacovyhodnocovacej časti 1 je pripojená riadiacovýkonová časť i a napájená čase 3. na ktorú sú tiež pripojené akumulátory Q, a cez komparátor 3 je riadiacovýkonová časť zpätne pripojená na zadavacovyhodnovaciu čast 1. Výstup ii zadávacovyhodnocovacej časti 1 je pripojený cez...

Zapojenie pre nabíjanie akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230881

Dátum: 15.11.1986

Autor: Brezáni Vladimír

MPK: H02J 7/06

Značky: nabíjanie, zapojenie, akumulátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je určené pre automatické nabíjanie akumulátorov určených pre zálohovanie napájania systémov pri výpadu sieťového napätia. Zapojenie sleduje veľkosť odoberaného náboja z akumulátora a zabezpečuje dodanie potrebného náboja do akumulátorov pri nabíjaní tak, aby nedochádzalo k prebíjaniu akumulátorov. Zapojenie je doplnené obvodom pre odpojenie akumulátorov pri vybití.