Patenty so značkou «akumulátor»

Akumulátor hydraulického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7516

Dátum: 01.08.2016

Autori: Malý Vlastimil, Tóth František, Kučera Marián

MPK: F16F 9/096, B60G 17/04

Značky: hydraulického, tlaku, akumulátor

Text:

...nasledujúcich nárokoch na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takejto konštrukcie a vhodná voľba jeho materiálov a detailných konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne nesene.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná prvá konštrukcia akumulátora hydraulického tlaku podľa technického riešenia, ktorá je bližšie objasnená na obrázku l....

Zemný akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7401

Dátum: 01.04.2016

Autori: Gottwald Michal, Lukáč Vladimír

MPK: F24H 7/02, F24D 11/00, F24J 3/08...

Značky: zemný, akumulátor, tepla

Text:

...sa do akumulátora takto odvádza prebytkové teplo.V poslednom rade výmenníkov l V tomto zemnom akumulátore tepla sú výmenníky l zapojené V rade za sebou na obvode tohto akumulátora. Ohríate teplonosné médium zo solárnej aplikácie V tomto príklade prichádza, cez rozvádzač Ä Vedeniami Ä do výmenníkov l tepla na obvode akumulátora, pokračuje radom výmenníkov l po obvode akumulátora a do rozvádzača Ä. Teplonosné médium odovzdá teplo cez tieto...

Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6399

Dátum: 01.03.2013

Autor: Tribula Rastislav

MPK: F16D 61/00

Značky: kinetickej, rotačný, akumulátor, energie, pružinový

Text:

...brzdou pružinového koša.Pružiny sú stlačené a je v nich uschovaná deformačná energia. Vstupno/výstupný hriadeľ sa voľne otáča.V režime odovzdanie energie - rekuperácií je akumulačná brzda neaktívna a rekuperačná brzda je aktívna. Guľôčková skrutkaje zabrzdená brzdou skrutky, ktorá je aktívna. Pružinový kôš je odbrzdený brzdou pružinového koša, ktorá je neaktivna. Pružiny tlačia na guľôčkovú maticu a keďže pružinový kôš je odbrzdený a...

Lítiový akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19854

Dátum: 20.09.2011

Autori: Procházka Jan, Postler Jiří, Polívka Jaroslav

MPK: H01M 10/04, H01M 10/052, H01M 10/02...

Značky: akumulátor, lítiový

Text:

...akumulátorové moduly.(0011) Ďalej sú uvedené ďalšie výhodne uskutočnenia vynálezu, ktoré jeho podstatné znakyďalej rozširujú alebo konkretizujú, ale v žiadnom pripade rozsah vynálezu neobmedzujú.(0012) Veká majú na vnútomej strane rámu sústavu vzájomne prepojených drážok, pričom najmenej jedno veko je pripojené na vstup elektrolytu.(0013) Medzi vekom a prvým priľahlým rámom je umiestnená rozvodná doska s dlerami spájajúcimi drážky s...

Spôsob pre identifikáciu a dokumentáciu kvality akumulátorov, ako i akumulátor pre priemyslové nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14127

Dátum: 09.12.2008

Autor: Zielke Guido

MPK: H01M 10/48, G01R 31/36

Značky: akumulátorov, kvality, nástroje, spôsob, akumulátor, dokumentáciu, priemyslové, identifikáciu

Text:

...elektrické vedenia, takže je nutné, vynakladať ďalšie zvýšené náklady.V DE 299 18 369 Ul je popísaný prístroj na nabíjanie akumulátorov, s aspoň jednou nabíjacou priehradkou pre akumulátor, akoi čítacími a písacími prostriedkami, ktoré sú spojené s riadiacouz nosiča informácií, ktoré sú uložené v dátovej pamäti, adresovateľné elektronickým zapojením. Nosič informácií je tu vytvorený ako transpondér. Transpondéry majú tu nevýhodu, že majú...

Tepelný akumulátor s vysokou hustotou akumulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11201

Dátum: 13.06.2006

Autori: Fuesting Bernd, Stach Helmut, Muenn Peter

MPK: F25B 25/02, F28D 20/00

Značky: vysokou, hustotou, tepelný, akumulátor, akumulácie

Text:

...médium vo vybratom valcovitom alebo štvoroovom usporiadaní rozstupov rúrkovnic a prietokových dosiek,a to aj pre odparovania a kondenzáciu, aby v prednostnom smere pozdĺžne osi tepelného výmennlka spôsobili vedenie s priaznivým prúdenim pri o niečomenej výhodnom rozdelení pracovného prostriedky aj v pozdĺžnom smere. To je zmysluplné najmä vtedy, ak je potrebné prispôsobiť veľký pomer pozdĺžnej a priečnej plochy tepelného výmennika a...

Spôsob a zariadenie na výrobu svorky pre akumulátor oloveného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9208

Dátum: 14.11.2005

Autor: Gibellini Folco

MPK: B21K 21/10, H01M 2/30, B21K 21/08...

Značky: svorky, spôsob, zariadenie, akumulátor, výrobu, olověného

Text:

...zariadenie na tvárnenie olovených pólových vývodov za studena, a jed nak viacstupňový spôsob tvámenia v jedinej lisovacej forme v spolupráci s množinou tvarova cích tŕňov.0011 Zámerom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktoré sú prispôsobené výrobe plastickým tvárnením vysoko kvalitných pólových vývodov pre akumulátory, a to ako čo sa týka zhutnenia koncového produktu, tak čo sa týka0012 V...

Akumulátor, najmä olovený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1598

Dátum: 17.10.2003

Autori: Schellenberg Peter, Mühe Hans

MPK: H01M 10/06, H01M 2/04, H01M 2/12...

Značky: najmä, akumulátor, olověný

Text:

...vozidlá, so skrinkou vpodstate vtvare hranolu, ktorá sa skladá z krabice akumulátora vytvárajúcej nádoby článkov a krytu akumulátoraprikrývajúcieho nádoby článkov, ktorá svojou dolnou stranou je na krabicuakumulátora upevnená takým spôsobom , že nádoby článkov sú medzi sebou utesnené a skrinka je utesnená smerom von.0008 Úlohou vynálezu je vytvorit zlepšený akumulátor, ktorý má nákladovo výhodnejšie vyhotovenie krytu batérie aje vylepšený čo...

Akumulátor s dvojdielnym krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 497

Dátum: 13.12.2002

Autori: Schumann Peter, Maleschitz Norbert, Gelbke Manfred, Holzleitner Peter, Bawart Thomas, Kermas Richard

MPK: H01M 2/04

Značky: dvojdielnym, akumulátor, krytom

Text:

...oblastí, ktoré sú spojené príslušným plniacim otvorom.Výhodný variant sa vyznačuje tým, že jeden plniaci otvor je vybavenýdiagnostickou sondou (Magic eye), najmä diagnostickou sondou podľa DE 298 21994 U, ktorá vykazuje teleso sondy, na ktorom sú vytvorené šošovka s najmenej jednou plavákovou guľkou, závit a skrutkovacia hlava. Diagnostická sonda slúži na kontrolu stavu kyseliny v batérii. Môže byt naskrutkovaná alebo zasunutá do spodného...

Akumulátor chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3166

Dátum: 05.03.2002

Autori: Jirec Zdeněk, Haleš Josef

MPK: F28F 21/00, F28D 1/04

Značky: chladu, akumulátor

Text:

...uložených v dvojplášťovej sklolarninátovej nádobe g s kruhovým prierezom, naplnenej vodou. Každá z rúrkových slučiek l je prepojená jedným koncom so zvislou rúrkovou zbemicou z na prívod chladiaceho média a druhým koncom so zvislou rúrkovou zbemicou L 2 na odvod chladiaceho média. Tieto zbemice prechádmjú odnímateľným vodorovným dvojplášťovým vekom A nádoby g a ústia do chladiacej kompresorovej jednotky g, umiestnenej nad ním. Veko 1 je na...

Akumulátor latentného tepla alebo chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282165

Dátum: 01.10.2001

Autori: Fieback Klaus, Krämer Thomas, Laudi Rolf, Hildebrand Günter, Matzat Norbert, Ahrens Wolfgang, Matthäi Michael

MPK: B01J 19/30, C09K 5/06

Značky: tepla, latentného, chladu, akumulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulátor (1) latentného tepla alebo chladu s tepelnoakumulačným médiom (2) tuhnúcim za vzniku kryštalických štruktúr, ako je parafín, pričom kryštalické štruktúry sú modifikované štruktúrnymi prísadami s modifikačnými účinkami na tieto kryštalické štruktúry, výhodne na vytváranie dutých štruktúr, ako sú napríklad duté kužele.

Doplňovací akumulátor hydraulickej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264984

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jelínek Vladimír, Martinkovič Alojz

MPK: F15B 1/053

Značky: kvapaliny, doplňovací, akumulátor, hydraulickej

Text:

...plôch pracovného piesta hydraulického priamočiareho motora v režime programovania robota.Uvedené požiadavky zabezpečuje doplñovací akumulátor podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že-V dutom valci je rovnobežne s osou valca suvne uložený piest s tesnením a piestnicou, ktorá je vo svojej dolnej časti opatrená tesnenim a vybranim vo tvare priečnej drážky, ktorá piestnica zapadá do kruhového otvoru spodnej príruby priruby...

Akumulátor tepla s pevnou výplňou pre disharmonicky súčinné tepelné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263353

Dátum: 11.04.1989

Autor: Flimmel Jozef

MPK: F27D 17/00

Značky: výplňou, zariadenia, akumulátor, pevnou, tepla, súčinné, tepelně, disharmonicky

Text:

...je prúd studeného vzduchu čiastočne alebo úplne usmerniteľný jednak do zmiešavaoej komory l a jednak cez odbočku ll do protiiahlej spodnej časti akumulačnej komory Q. Akumulačnú komoru g tvoria nepriedušné tepelne izolované steny lg a prieduäná akumulačná výplň ll z pevného materiálu o vysokej tepelnej kapacita, ktoré vytvára pri podlaha pozdĺžne,vzájomne prepojené kanale. V strops akumulačnej komory 5 sú pravidelne osadené výstupné...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262889

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sauer Pavel, Eckert Egon, Mrázek Jan, Liška František, Pychynski Karel, Roušar Ivo

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...akumulátors deskovými elektrodami a případně separátory upravenými ve skří ni, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva V tom, že nejméněv jedné deskové elektrodě a/nebo separátoru je vytvořen svislý průchozí, V podstatě kruhový otvor pro prívod regeneračního prostředku, v němž je vložena trubička z umělé hmoty nebo kovová trubička s povrchovou úpravou.Základní výhoda akumulátoru podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje podstatné usnadnění...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262888

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eckert Egon, Liška František, Sauer Pavel, Pychynski Karel, Mrázek Jan, Roušar Ivo

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...práce konstrukce akumulátorových bate rií.Uvedený proh 1 émřeší akumulátor, opatřený deskovými e 1 ektrodami a případně eeparátory, upravenými ve skříni, podle vynálezu. Jeho podstata soořivá v tom, že V a/nebo na stěně akumulátoru je vytvořen průchozí kanál pro přłvod regeneračního proetředku, vyústěný spodním koncom do prostoru mezi spodním okrajom deekovýcbelektrod a dnem akumnlátoru a horním koncem do horní desky akumulátoru. Podle dalšího...

Horizontálny akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257489

Dátum: 16.05.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24H 7/04

Značky: horizontálný, akumulátor, tepla

Text:

...spotrebičom.Horizontálny akumulátor tepla je vytvorený potrubím l, uloženým v horizontálnej polohe. Prvý voľný koniec 3 potrubia l je pripojený k prvému spojovaciemu potrubiu 5 a jeho druhý voľný koniec A je pripojený k druhému spojovaciemu potrublu É. Prvé spojovacie potrubie Q a druhé spojovacie potrubie § sú vzájomne spojené sprostredníctvom vstupného regulačného dvojcestného ventilu Q a výstupného regulačného dvojcestného ventilu 1, ktoré...

Akumulátor elektrického napájecího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256784

Dátum: 15.04.1988

Autor: David Jan

MPK: H02G 11/04

Značky: kabelů, elektrického, napájecího, akumulátor

Text:

...kladek je umístěns alespoň jedna vodioí kladka Í 7 .Tímto uspořádáním podle vynálezu je dosaženo toho, že odpadáopodélné vedení, čímž jsou vyloučeny pasivní třeoí odpory, piičemžskupiny pohyblivých kladek jsou samočinně středěny uvnitř základ t 2567 s 4ního rámu účinkom pružin. Obvedením kabelu kolem vodioích kladekpak dochází k tomu, že akumulátor je schopen vstřebet mnohem větší délku kabelu. Kromě toho je hmotnost takto...

Akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256176

Dátum: 15.04.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24H 7/04

Značky: akumulátor, tepla

Text:

...čidiel zjednoduší sa systém »automatického ovládania regulačných ventilov.Na .pripojenom obrázku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulátora tepla so spotrebičom.Atkumulátor tepla je vytvorený ako valcová, vertikálne orientovaná nádoba 1, opa 4trená na pravej strane najmenej jedným pravým hrdlom 2 s pravým regulačným ventilom 3. Na ľavej strane je nádoba 1 opatrená rovnakým počtom ľavých hrdiel 4 s ľavými regulačnými...

Zmiešavací kvapalinový tepelný akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243901

Dátum: 15.11.1987

Autor: Bechný Jan

MPK: F24H 1/18

Značky: kvapalinový, zmiešavací, tepelný, akumulátor

Text:

...dnom. V dolnom zrniešavacom priestore je umiestnený rozdelľovač vratnej ochladeąnej kvapaliny napojený na prívodné birdlo a ríurková vostavba prechá-dzajúca oddeľovacírn vnútorným dnom do horného ohrievacieho priestoru až po jeho vrchné dno a je v hornej časti opatrenia rozdelovacími elementami pre ohlrievanú kvapalinu. Ohrie 243901vecí priestor má prívod vykurovacej pary a odvod ohriatej kvapaliy. Zmiešavaxcí priestor je opatrený...

Tepelný akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247146

Dátum: 28.09.1987

Autori: Matijíeek Petr, Koneený Luboš, Svoboda Karel, Neeesaný František

MPK: F28F 23/00

Značky: akumulátor, tepelný

Text:

...aKKYMYnHTOp cxpuroro Tçnna cornacno DD~WP 147.405, nyTeM KOHCTDYKTHBHHX Mep Taxnm o 6 pasoM, uroöu Hapnny c onoapenenuoü sapaxaeuocrbm H paspnxaeuocrhm, a raxxe HGBOSMOXHOCTBD őeckonrponbnoň paspsnku öuna öu nocwnrnywa óonee nucoxax cweneub 3 ®eKTHmHocTH, 5 ocoőeuuocwu HYTEM 60 nee ÓNCTDOŘ TGHHOHBPGĽEQH B 8 KKYMYH 8 TOP.Cornacuo Hsoöpeweunm ara sanaqa pemaewca TaKHM oöpasou, qwo GMKOCTB axxy-. MynnTopa 1 Tepmnqecxóro aKKyMynnTopa...

Hydropneumatický akumulátor s plávajúcim hradiacim piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242217

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kytýo Zdenik, Lukeš Eduard, Kueera František

MPK: F15B 1/053

Značky: akumulátor, piestom, plávajúcim, hydropneumatický, hradiacim

Text:

...plávajúcim hradiacim piestom.Hydropneumatický akumulátor pozostáva z valcového telesa 1, ktoré je uzatvorené horným vekom 9 a spodným vekom 10 a V ktorom je posuvne uložený hradiaci piest 2. Hradiaci piest 2 oddeľuje plynový priestor 13napojený naprvý otvor 11 vytvorený v hor nom veku 9, od kvapalinového priestoru 14 napojeného na druhý otvor 12 vytvorený Vąąspodnomveku lll. ,V hornom veku 9 je zo strany plynového priestoru 13 umiestnenéprve...

Akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249858

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24D 11/00

Značky: tepla, akumulátor

Text:

...potrubiu,pritom teplotové čidlá, vstupné teplotové čidlo a vstupné regulačné ventily sú pripojené k teplotovému regulátoru a výstupné regulačná ventily sú .pripojené k ČHSOVÉIIIII regulátoru.Na rpripojenom obrázvku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulatora tepla so spotrebičom.Vertikálnym rozmiestením vstupných hrdiel so vstupnými regulačnými ventilmi, riadenými teplotovým regulátorom na základeidentifikácie teploty...

Rotorový horkovodní akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249199

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ostrolucký Ján, Kadrnožka Jaroslav, Libich Vladimír

MPK: F22D 3/00

Značky: horkovodní, rotorový, akumulátor

Text:

...a napojený na odvzdušňovací potrubí, které je vedeno vnitřkem kolem stěny akumulační,nádrže a vyvedeno v její dolní části.U rovnotlakého horkovodního akumulátoru podle vynálezu se vytvorí optimální tlouštka přechodové vrstvy í v akumulačních nádržích velkého průměru a při různé rychlostí nabíjení a vybí~ jení akumulatoru. To umožňuje optimální využití akumulačního prostoru a snížení hmotnosti akumulačních nádrží, neboř přídavná napětí ve...

Akumulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248019

Dátum: 15.01.1987

Autor: Marcier Jacques

MPK: F15B 1/04

Značky: tlaku, akumulátor

Text:

...tohoto pracovního potrubí 58 je opatřena pracovním čerpadlem tvořicím zdroj tlaku P tlakové kapaliny a otevíratelným uzáverem V. Druhá strana B je spojene s obslužným potrubím 50 přes uzavírací ventil 59. Zařízení pracuje následovněKomora 17 je naplněna plynem pod tlakem a odbočné potrubí 44 je -spojeno se zdrojem tlaku P tlakové kapaliny přes otevřený uzávěr V. Dokud pře-sahuje tlak plynu tlak V oudbočném potrubí 44, měchýř 18plynové...

Dvojplášťový plynohydraulický piestový akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226064

Dátum: 01.06.1986

Autor: Červinka Peter

Značky: akumulátor, plynohydraulický, dvojplášťový, piestový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojplášťový plynohydraulický piestový akumulátor, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z tenkostenného válca (5) s otvormi (9) na hornom konci, v ktorom je pohyblivý piest (16) a na ktorom sú naskrutkované čelá (1, 2) so vstupnými otvormi (3, 4) a valcovitými, alebo kužeľovitými výbežkami (10), pričom na výbežkoch (10) je prilepený vonkajší plášť (14) z orientovaného kompozitného materiálu.

Paroplynový havarijní akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221558

Dátum: 15.02.1986

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: havarijní, akumulátor, paroplynový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavního zařízení důležitého bezpečnostního podsystému, kterým jsou (dnes už bezpodmínečně) vybavovány dvouokruhové jaderné elektrárny s tlakovodními, respektive vodovodními reaktory. Vynález intenzifikuje funkci daného zařízení i příslušného podsystému, umožňuje podstatně snížit spotřebu konstrukčního materiálu, dovoluje upravit teplotu bórované vody před jejím zavedením do havarovaného primárního okruhu na hodnotu optimální z...

Hydropneumatický akumulátor pro impulsní postřik

Načítavanie...

Číslo patentu: 230962

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mednikarov Vladimir Stefanov, Veselin Jordanov Georgiev

MPK: A01G 25/00

Značky: postřik, hydropneumatický, impulsní, akumulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydropneumatického akumulátoru pro impulsní postřik, užívaného v zemědělství pro zavlažování zemědělských kultur. Úkolem vynálezu je sestrojení hydropneumatického alumulátoru pro impulsní postřik, u něhož by byla odstraněna možnost vytékání vody z vodovzduchové nádrže zpět do zavlažovacího potrubí při hlášení sníženého tlaku a zabezpečena maximální spolehlivost zpracování ovládacích impulsů zvýšení a snížení tlaku napájecí vody...

Ochranné zapojení pro akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217873

Dátum: 15.11.1984

Autor: Černín Václav

Značky: zapojení, akumulátor, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zapojení pro akumulátory zejména nikl-kadmiový akumulátor. Účelem zapojení podle vynálezu je zamezit nadměrnému vybití akumulátoru a prodloužit jeho provozní dobu. Podstatou vynálezu je, že mezi akumulátor 1 napájené zařízení 13 je v sérii zapojen první tranzistor 2, případně i druhý tranzistor 7. Báze prvního tranzistoru 2 je k akumulátoru 1 zapojena paralelně přes první ochranný odpor 3, první diodu 4, druhou diodu 5 a kontakt 6....

Tlakový akumulátor oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227439

Dátum: 01.06.1984

Autori: Chlopčík Pavel, Brda Rudolf, Štefek Rudolf

Značky: akumulátor, oleje, tlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakový akumulátor oleje, vyznačený tím, že sestává z tíhového tělesa (1), které je opatřeno válcovou dírou (2) v níž je suvně uložen válcový dřík (6) opatřený vývrtem (7), který je kanálkem (8) připojen k vývodní tlakové olejové trubce (10), přičemž tíhové těleso (1) je ve své horní části opatřeno plnícím otvorem (3) uzavřeným šroubovou zátkou (4) a v jeho spodní části je uložen těsnící kroužek (5) válcového dříku (6).