Patenty so značkou «akumulaci»

Zařízení pro akumulaci expandovaného stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267261

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bystrianský Marián

MPK: F17D 1/00

Značky: zařízení, vzduchu, stlačeného, expandovaného, akumulaci

Text:

...vzduchu dle ąvynálezu zajistí podstatné snížení hlučností o znečiščovbní pracovního proetředí a dále zajlstí využití energie, uložené v expondovaném stlačenén vzduchu jbhoexploatací ve výrobě, např. jakoapulovacího vzduchu v plynových ohřívacích pecích. , Príklad provedení zařízení pro akunulaci expandovaného stlačeného vzduchu podle vynúlezu je achenatícky zobrazen na přilo ženém výkrese.soustava pracovních tlakových vâlců l tlakovzdušného...

Zařízení pro akumulaci útku k zanášení útku u tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264125

Dátum: 13.06.1989

Autor: Aarts Hubertus

MPK: D03D 47/34

Značky: strojů, tkalcovských, akumulaci, zařízení, útku, zanášení

Text:

...kterých je uloženo po jedné svěrce äl, 23, Zł, opatrené tlačnými pružinami gg. Každá pružina 22 se snaží stlačovat príslušnou svěru gl až 2 na obr. 2 směrem dolů. 5 rameny gl až 5 zabírají vně jejich kyvných ložisek gg tři tažné pružiny 12 až 11. Tyto pružiny se snaží vykývnout ramena g až 52 na obr. 2 směrem vzhůru a tím udržovat svěry łl až 21 v nečinněm postavení, znázorněném v obr. 2 vlavo a zakresleném u svěru łl.Svěry łl až 2 otáčejí se...

Zařízení pro akumulaci pracovní energie spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261025

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stiegler Václav, Stiegler Jindřich

MPK: F01B 13/04

Značky: pracovní, energie, motorů, zařízení, spalovacího, akumulaci

Text:

...ústrojí,spojené s kuželkou ovládacího ventilu k řízení přívodu hnací směsi do spalovacího motoru.Příklad konkrétního provedení vynalezeného zařízení je znázorněn na připojeném výkresu V řezu, přičemž rovina řezu je vedena osou rotoru a osou válců spalovacího motoru.Vynalezené zařízení pro akumulací pracovní energie spalovacího motoru obsahuje klikový hřídel Q, který je otočně uložen v klikové skříni vytvářející rotor §, přičemž kliková...

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu, například útku u tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261237

Dátum: 12.01.1989

Autor: Van Mullekon Hubert

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, tkalcovských, strojů, materiálů, akumulaci, zařízení, vlákenného, například

Text:

...je vždy několik návinů 25 útku pohybováno mezi dvěma kolíky ll,llg pohybovanými doprava podle druhé šípky ll ve směru os l, l, tedy v obr. 1 doprava,a po vnoření předníno kolíku lgg se náviny uvolni pro zanesení útku podle třetí šipky ll a odtáhnou s navíjecího tělesa §.Když například po přetrhu útku musí být přívodní trubka 5 útku podle obr. 2 otočena nazpět podle čtvrté šípky ll, dostane se přívodní trubka 5 útku nejdříve do první...

Zapojení pro akumulaci odpadního tepla, zejména z pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257585

Dátum: 16.05.1988

Autor: Špunda Petr

MPK: F24B 9/04

Značky: zejména, zapojení, pecních, tepla, odpadního, akumulaci, agregátu

Text:

...ventil a druhý uzavírací orgán pŕipojen druhý trojcestný ventil a druhý uzavírací orgán pžipojen druhý trojcestný ventil, který je dále pžipojen mezi akumulační nádrž a výměník nádrže. Z hlediska funkce je také výhodné, je-li za první trojcestný ventil připojeno čerpadlo.Výhodou zapojení podle vynálezu jsou, při možnosti akumulace tepla pro dobu mimo cyklus topení při využití odpadního tepla u cyklicky pracujících agregátů, poměrně...

Způsob kondenzačního sušení plynu s akumulací chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255956

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F26B 5/04

Značky: akumulaci, kondenzačního, plynů, chladu, sušení, způsob

Text:

...výparníku. Naopak, je-li zvýšený průtok sušeného plynu, potom požadovaný chladicí výkon úměrný průtoku sušeného plynu, kryje chladící soustrojí a současně odtávající naakumulovaná námraza na výměnné ploše výparníku akumulačního chladiče.Chladicí soustrojí proto nemusi být nadimensováno pro krátkodobý špičkový průtok sušeného plynu, ale pouze na průměrné zatížení, což se příznivé projeví jak na ceně zařízení pro kondenzační sušení, tak ve...

Chladicí zařízení s akumulací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238303

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polák Vilém

MPK: F25B 29/00

Značky: tepla, chladicí, akumulaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Chladící zařízení s akumulací tepla odčerpávaného při ochlazování sestává z kompresoru, výparníku, sběrače kapalného chladiva, expanzního ventilu, vodního a s ním v sérii zapojeného vzdušního kondenzátoru. Mezi vodním kondenzátorem a sběračem kapalného chladiva je uspořádána průtoková cesta v niž je zařazen ventil. Vzdušní kondenzátor a sběrač kapalného chladiva je spojen stoupajícím potrubím, nebo ventilem zatíženým pružinou.

Zařízení k akumulaci tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251756

Dátum: 13.08.1987

Autor: Platell Ove Bertil

MPK: F24J 3/02, F24D 11/00

Značky: zařízení, energie, akumulaci, tepelně

Text:

...soustředující kolektory, které pracují s teplotami tekutín až do 100 OC. Dosahuje se vysoké celkové účinnosti, zejména V kombinací s nízkou teplotou vyzařovačů tepla.zařízení podle vynálezu má tyto výhody výkon zařízení lez podle potřeby zvětšitbez neúmerného zvýšení nákladů, ztráty unikáním tepla jsou tak malé, že je lze hospodárně kompenzovat například zvětšením pohlcovací plochy pohlcovače sluneční energie, a lze použít...

Zařízení k akumulaci nízkopotenciálního tepla v chladicím okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238152

Dátum: 01.05.1987

Autori: Petrák Jiří, Dvořák Zdeněk, Klazar Luděk

MPK: F25B 29/00

Značky: tepla, chladicím, akumulaci, okruhu, zařízení, nízkopotenciálního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává v podstatě z uzavřeného okruhu převáděcí teplonosné kapaliny, rozděleného do dvou sekcí, ve kterých je zajištěna nezávislá cirkulace převáděcí teplonosné kapaliny dvěma samostatnými oběhovými čerpadly a které jsou vzájemně propojeny akumulační nárdží. V jedné sekci okruhu převáděcí teplonosné kapaliny je zařazen výměník tepla vřazený do chladicího okruhu, do druhé sekce okruhu převáděcí teplonosné kapaliny je zařazen výměník...

Zařízení pro registraci skokových změn vodivosti v polarografickém obvodu a při adsorptivní akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250125

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ladislav, Herout Martin

MPK: G01N 27/48

Značky: skokových, akumulaci, zařízení, vodivosti, změn, obvodů, adsorptivní, registraci, polarografickém

Text:

...potenciálu vůči referentní elektrodě. K detekci náhlých změn vodivosti v polarografickém obvodu slouží větev elektrického obvodu obsahující kapacitu. Dojde-li např. ke skokově změně povrchu pracovní elektrody, která je polarizována programovatelně měnitelným stejnosměrným polarizačním napätím, změní se skokově elektrický odpor, resp. vodivost měřeného roztoku mezi pracovní a pomocnou elektrodou. Na tuto změnu reaguje monostabllní klopný...

Motorkompresor s pneumatickou akumulací energie pro pohon vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228380

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vacovský Lubomír

Značky: vozidla, pohon, akumulaci, pneumatickou, energie, motorkompresor

Zhrnutie / Anotácia:

V sacím potrubí motorkompresoru je přes nízkotlaký ventil napojen nízkotlaký zásobník a na výfukovém potrubí je přes vysokotlaký ventil, přes regenerační výměník a přes ovládací ventil, napojen vysokotlaký zásobník. Na nízkotlaký zásobník je přes doplňovací ventil napojen pomocný zásobník. Sací a výfukový ventil motorkompresoru, jakož i nízkotlaký, vysokotlaký a ovládací ventil, jsou napojeny na elektrohydraulický převodník napojený na...

Nádrž pro akumulaci slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228757

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škaloud Jan, Doležílek Bohumil

MPK: F24J 3/02

Značky: slunečního, tepla, akumulaci, nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž pro akumulaci slunečního tepla je určena k dlouhodobé akumulaci tepla získaného ze slunečních kolektorů a umožňuje využití tohoto tepla v topném období. Nádrž tvoří plastový vak, spočívající na vrstvě izolačních tvárnic. Vak je obklopen válcovou vrstvou obvodových tepelně izolačních tvárníc a shora je krytý lehkými izolačními rohožemi. Nádrž je uzavřena plovoucím uzávěrem, který je v límci vaku. Plastový vak získá definitivní tvar až po...

Kombinovaný samospádový filtr s akumulací odtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227771

Dátum: 01.11.1985

Autor: Křížek Karel

Značky: odtoku, akumulaci, samospádový, kombinovaný, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného samospádového filtru s akumulací odtoku určeného k dočišťvání přebytku odpadních vod před jejich vypouštěním do recipientů. Zařízení dle vynálezu sestává z nádrže, která je přepážkou rozdělena na nádrž přečištěné vody a na akumulační odtokovou nádrž. V nádrži přečištěné vody ja upevněn rám, v němž jsou uloženy vyjímatelné koše s filtrační náplni. Rám je dále opatřen přelivnou stěnou. V přepážce jsou zasazeny...

Zařízení na separaci ropných látek z odpadních vod a jejich akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 224120

Dátum: 01.11.1984

Autor: Němec Bohumil

Značky: zařízení, ropných, separaci, odpadních, látek, akumulaci, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na separaci ropných látek z odpadních vod a jejich akumulaci, vyznačené tím, že sestává z vnějšího pláště (7) v němž se nachází akumulační prostor odseparovaných ropných látek (5) a separátor (4), před kterým jsou zařazeny uklidňovací a odplyňovací prostor (1) a regulační ventil (3), přičemž separátor (4) a akumulační prostor odseparovaných ropných látek (5) je spojen pomocí kohoutu (13) s čerpadlem (12), kteréžto je rovněž spojeno s...

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215009

Dátum: 15.10.1984

Autor: Hintsch Otto

Značky: materiálů, akumulaci, zařízení, vlákenného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu, například příze, drátu, pásku, atd. s tělesem pro navíjení materiálu a s přívodním očkem pro materiál, přičemž obě tyto části, totiž navíjecí těleso a přívodní očko, se při provozu vůči sobě otáčejí, a dále s válcovou skříní, která obklopuje navíjecí těleso a přívodní očko, vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jednu štěrbinu (10), probíhající téměř rovnoběžně s obvodem válcové skříně (23), pro...