Patenty so značkou «aktivního»

Způsob zužitkování vod odpadajících při čistění aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269201

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janů Zdeněk, Hálek Radim

MPK: C01B 31/08

Značky: způsob, čištění, aktivního, uhlí, zužitkování, odpadajících

Text:

...získat z nich jod. Pro jeho získání 2 těchto vod je známa řada způsobů,majících četné nevýhody. Napríklad použití srážecích postupů, založených na nerozpustnostíjodldů některých kovů,je spojeno se znečištěním odpadní vody soleml těžkých kovů, nejćastěji mědl nebo olova. využití extrakčních metoo, při kterých se jodld nejprve v kyselém prostředí převede na volný jod a ten potom z vody extrahuje do vhodného extrakčního činldla, má za následek...

Jehla pro přesné zavádění vstřebatelného vlákna do aktivního bodu kůže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267206

Dátum: 12.02.1990

Autori: Olšák Drahomír, Krajčíř Miroslav

MPK: A61H 39/00

Značky: aktivního, zavádění, přesné, jehla, kůže, vlákna, vstřebatelného

Text:

...vstřebatelné vlákno pomocí běžné chirurgické jehly, používané při šítíUvedené nevýhody odstraňuje e kvalitní dlouhodobější, zdravotně nezávadné e účinné dráždění aktivních bodů zaručuje jehla pro přesné zavádění vstřebatelného vlákna podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že sestává za zebroušené injekční jehly,zalisované v pouzdru, v jehož horní části je ve vybrání uložen držák drátkového pístu a tento držák má na své vnější straně...

Způsob výroby apticky aktivního karnitinnitrilchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266600

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tenud Leander, Gosteli Jacques

MPK: C07C 121/453, A61K 31/275

Značky: způsob, aktivního, výroby, karnitinnitrilchloridu, apticky

Text:

...převést působenim acetonkyanhydrinu nebo kyseliny kyanovodikové na L~karnitinnitrilchlorid.Tento postup se výhodně provádí v alkoholu jako rozpouštědle při teplotě mistnosti.čištění produktů se účinně provádí jednoduchou krystalizací z rozpouštědel, jako nižších alkoholu.Získávaji se tak produkty s optickou čistotou vyšší než 98 S.Tímto postupem je ale také možno di-()-3-chlor-2-oxypropyltrimethylamoniumĺ-D-(-)-vinan převést na odpovídající...

Způsob výroby apticky aktivního karnitinnitrilchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266568

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tenud Leander, Gosteli Jacques

MPK: A61K 31/275, C07C 121/453

Značky: způsob, výroby, karnitinnitrilchloridu, aktivního, apticky

Text:

...v jednom stupni. Pak se výhodně používá kyanid kovu alkalické zeminy,výhodně kyanid vápenatý. Přitom se vylučuje kyselina vinná ve formě vápenaté soli a (-1-karnitinnitrilchlorid může být izolován z reakčniho roztoku.Výhodně se uvolñováni nebo reakce provádí ve vodě, jako v rozpouštědle.čištění produktů ee~účinně provádí jednoduchou kryetalizací z rozpouätědel, jako nižších alkoholů.získávejí se tak produkty 5 optickou čietotou vyšší než...

Způsob přípravy aktivního uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265828

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beruto Dario, Lippert Erich, Mocek Karel, Erdös Emerich

MPK: C01D 7/35

Značky: uhličitanu, aktivního, přípravy, sodného, způsob

Text:

...přeměnit na vysoce aktivní odsiřovací prostředek.Nedostatky dřívějšího způsobu připravy aktivního uhličitanu aodného vzniklého termàlním rozkladem NaHCO 3 odstreňuje způsob přípravy aktivniho uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného (přirodně těženého nebo průmyslové vyráběného). Způsob přípravy spočívá v odvodnění dekahydrátu uhličitanu podného alespoň na monohydrát při teplotě pod 32 ° C. Odvodnění lze výhodné provést za...

Způsob výroby opticky aktivního 2-chlor-12-(3-dimethylamino-2-methyl-propyl)-12H-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262681

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szirt Enikö, Rózsa László, Petöcz Lujza, Gigler Gábor, Tömpe Péter

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: výroby, 1,3,6, 2-chlor-12-(3-dimethylamino-2-methyl-propyl)-12h-dibenzo, d,g, dioxazocinu, opticky, způsob, aktivního

Text:

...1,3,6 dioxazocin v op-ticky aktivní formě nebo jeho farmaceutický přijatelnou adiční sůl s kyselinou a farmaceutický přijatellný nosič nebo několik farmaceutický přijatelnych nosičů.Farmaceutický prostředek se připravvuje smíchánim opticky aktivního 2-ch 1 or-12-3-dímethylamino-Z-methyllpropyl -12 H-dibenzod,g 1,3,6-dioXazoc 1 nu nebo jeho farmaceutický přija-telné adičuní soli s kyselinou s farmaceutický přijatelným nosičem nebo...

Způsob výroby aktivního uhlí se sníženým obsahem olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 261347

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kohut Radislav

MPK: C01B 31/08

Značky: olova, sníženým, obsahem, aktivního, uhlí, způsob, výroby

Text:

...Cu, Pb), které přes další zásahy v technologickém procesu jako např. extrakce, mleti, praní atd. nejsou 2 výrobků odstraněny. Vzhledem k tomu,že aktivní uhlí se používá i v potravinářském průmyslu je přítomnost těchto kovů, hlavně olova, zvlášť nežádouci.Uvedený kvalitativni nedostatok, omezujici 1 rozšíření použití aktivních uhlí je odstraněn vynálezem který spočíva v předchozim vysráženi olova cementaci zinkovým prachem z roztoku chloridu...

Zapojení aktivního reaktančního dvojpólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255671

Dátum: 15.03.1988

Autori: Podbrdský Josef, Lukášek Radek

MPK: H03K 19/08

Značky: aktivního, dvojpólu, zapojení, reaktančního

Text:

...vazebním odporem § a druhá kapacitní větev je tvořena dvěma vazebními kondenzátory Ag, gp, zapojenýmí v sérii, jejichž spoločný uzel tvoří první svorku l reaktančního dvojpôlu. Druhá svorka g reaktančního dvojpólu je spojene s neinvertujícím vstupem gp operačního zesilovače 3 bud přímo, nebo přes třetí odpor §. Na obr. 2 je naznsčena alternativa, kdy druhá svorka g reaktančního dvojpôlu je spojene přes třetí kondenzátor 5 se společným uzlem 1...

Ústrojí pro tepelnou ochranu letmo uloženého elektricky aktivního konstrukčního dílce elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255477

Dátum: 15.03.1988

Autor: Ručný Jiří

MPK: H02K 17/30

Značky: aktivního, dílce, uloženého, elektricky, zařízení, konstrukčního, ochranu, elektrického, tepelnou, ústrojí, letmo

Text:

...je uložen v uvedeném směru lg tepelné dilatace a svým druhým koncem dosedá na vybavovací Čidlo 3 ochranného vypínače É. Ochranný vypínač Š je pomocí šroubového spojení É uchycen na elektricky neaktivní konstrukční části lg zařízení s tepelnou dilatací rovnoběžnouse směrem lg tepelné dilatace chraněného konstrukčního dílce 3, avšak vůči ní časově zpožděnou. Elektricky neaktivní konstrukční část lg je zde tvořena štítem g spolu s pláštěm 2 elek...

Způsob přípravy tablet z aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255458

Dátum: 15.03.1988

Autori: Waldman Michael Ing, Vaněček Miloslav

MPK: B01D 53/04

Značky: aktivního, tablet, přípravy, uhlí, způsob

Text:

...obsahují značná množství těkavých organických látek, což znemožňuje analýzu škodlivin zachycených z ovzduší sorbentem metodami kapalinově a plynové chromatografie. Kromě toho vysoké tlaky nutné k tomu, aby dehtovité látky plníly funkci pojiva, působící částečnou destrukci jemné pórovité struktury aktivního uhlí a připravené tablety mají výrazně sníženou sorpční kapacitu.Přípravu úřinných, dostatečně mechanicky odolných a přitom z chemického...

Způsob čištění aktivního uhlí zachycujícím exhaláty s obsahem sirouhlíku a sirovodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253870

Dátum: 17.12.1987

Autori: Flekal Jan, Hálek Radim, Janů Zdeněk, Hudec Petr, Juda Jiří

MPK: B01D 53/02

Značky: exhaláty, zachycujícím, způsob, uhlí, sirovodíku, čištění, sirouhlíku, aktivního, obsahem

Text:

...K další extrakci se pak použije čistý destilovaný sirouhlík. Z adsorbéru odchází nejprve roztok s obsahem 250 až 350 g síry na litr, který se odvádí do čištění (např. destilaoí).Když koncentrace síry pokleene na 30 q síry na litr, začne se odcházející roztok jímat do zásobníku a použije se opět na příští čištění. Přibližně polovina extrakce se tedy provádí sirouhlíkem obsahujícím 10 až 30 g síry na litr.způsob čištění aktivního uhlí...

Systém plynového chlazení aktivního železa statoru turboalternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241910

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: H02K 1/20

Značky: železa, chlazení, aktivního, statoru, systém, turboalternátoru, plynového

Text:

...je poměrně obtížný způsob přívodu chladicího plynu ke krajům železa. Známé řešení bud užívá jako napájecí komory celý čelní prostor statoru, přičemž je nutné vyřešit montážně komplikované utěsnění prostoru plynové mezery, nebo se studený plyn přivádí mezi stahovací deskou a krajem železa, což opět přináší nevýhodu, že je nutné omezit odstupňování konců stato~ rových zubů, které je žádoucí z hlediska snížení přídavných ztrát od čelního...

Způsob vytváření chemicky aktivního prostředí pro plazmochemické reakce, zejména pro depozici tenkých vrstev a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koliáš Jan, Losenický Miroslav, Koemenák Lubomír, Legeza Vasil

MPK: H05H 1/00

Značky: způsob, tenkých, depozicí, zařízení, prostředí, způsobu, vrstev, plazmochemické, vytváření, provádění, chemicky, zejména, aktivního, reakce

Text:

...s první elektrodou Q.Aktivovatelný plyn l se zavádí do vakuové komory 1 tryakou g v první elektrodä á,pracovní plyn j se zavadí vlastním natrubkem do vakuově komory 1. Obě elektrody 1, g jsou umístěny v oblasti A generovaní plazmetus mezi elektrodami á, § je umístěn pevný eubatrdt 2 v dosahu zóny 2 aktivovaného plynu a na jeho povrchu se vytváří tenké vrstva m. Pevný substrát 2 je upevněn v upínací části pohybového ústrojí | 1.Na obr. 3 je...

Způsob výroby aktivního směsného kysličníku železitého s obsahem vzácných zemin pro katalytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 236121

Dátum: 01.08.1987

Autori: Spěváček Jiří, Horyna Ladislav, Kryška Jindrřich

MPK: C07B 3/00, B01J 23/76

Značky: kysličníku, výroby, vzácných, železitého, katalytické, směsného, zemin, způsob, obsahem, účely, aktivního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se roztok uhličitanu amonného sráží roztokem síranu železnatého, do vzniklé sraženiny se přidají sloučeniny ze skupiny lanthanidů nebo jejich směs a vzniklá směs se pak dekanduje vodou, filtruje a žíhá.

Způsob analýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240787

Dátum: 01.08.1987

Autori: Lešník František, Knežak Jozef, Bobák Ladislav, Jambrich Pavol, Chorvát Ivan, Straka Ján, Klug 1udovít, Samuhel Jozef

MPK: G01N 31/22

Značky: aktivního, chlóru, analýzy, způsob

Text:

...Podstata způsobu analýzy aktivního chloru záleží na tom, že se vzorek obsahující aktivní ehlor nechá reagovat s dimethyleminorenatthíoniumchloridem v roztoku nebo na nosiči, například papíru a podle změny lbarvení i doby, která je k tomu potrebná se určí přítomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku.Hlavní výhody způsobu detekee a stanovení aktivníhochloru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že lze zabezpečit kontrolu ohlornanových...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240786

Dátum: 01.08.1987

Autori: Macho Vendelín, Maeurák Milan, Marcinein Anton, Žatkovie Juraj, Szentiványi Norbert, Oddejmiška Koloman, Jambrich Martin, Zemanová Elena

MPK: G01N 31/22

Značky: chlóru, stanovení, způsob, aktivního, detekce

Text:

...se určí přitomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku, Hlavní výhody způsobu detekce a stanovení aktivního chloru podle vynálezu spočivají v tom, že lze jednoduše zabezpečit kontrolu zejména chlornanových rozünků do 3 obsahu aktivního chloru. Ve srovnání s jodometrickou titrací, kterou se dosud kontrola obsahu aktivního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožňuje provedení i nezaškolenou V osobou....

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239862

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bastl Vladimír, Lebeda Jioí, Ružieka Karel, Maxa Milan, Stýskal Bedoich, Macháe Ladlslav, Šimko Timotěj, Valenta Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: detekce, chlóru, aktivního, způsob, stanovení

Text:

...roztokü o koncentracíoh 1.102 do l.104 mo 1.11 po jedné desetině molu. Změna zbarvení v závislosti ná použité koncentraci byla graficky vyhodnocena podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Byl připraven vodný roztok aminotetramethyldiaminodifenylmethanu o konoentraci 6 mg.m 11, zásobní vodný roztok chlornanu vápenatého o koncentraci 1.102 mo 1.11 a acetátové tlumivé roztoky o pH 3 až 5 (Sýkora, V. Chemickoanalytické tabulky,SNTL...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloramínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239536

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hick Zdenik, Kotora Jaroslav, Kavka Jan, Mejkal Eestmír, Hercik Petr

MPK: G01N 27/44

Značky: obsahu, aktivního, roztocích, způsob, stanovení, chlóru, chlornanů, chloraminů

Text:

...roztoku bromidu draselného v prostředí kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomoci měrné platinové elektrody.Za těchto podmínek se kvantitativně projeví oxidační účinky aktivního ch 1 oru, z ohlornanů i chloraminů stejnou měrou.Stanovení podle vynálezu je rychlé, jednoduché, přesné a je vhodné zvlâště pro sériové analýzy.kyselině sírová bylo odměřeno 15 ml roztoku do 50 m 1 kádinky. Do roztoku byla ponořena dvojice elektrod, lesklá...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloraminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239535

Dátum: 01.06.1987

Autori: Janoš Jioí, Husa Václav, Matijka František, Kosek František, Dias Rostislav

MPK: G01N 27/44

Značky: aktivního, způsob, chlóru, roztocích, chlornanů, stanovení, chloraminů, obsahu

Text:

...potencio.metrií, kdy roztok chlornanu nebo ohloraminu s volnýmvchlôremse vnese do roztoku síranu ohromitého a bromidu draselnéhov prostředí kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomocí měrné platinové elektrody. Za těchto podmínek se kvantitativně projevi oxidační účinky aktivniho chloru z chlornanů i chlor aminů stejnou měrou.- 2 239 535 Stanqvení podle vynálezu je rydhlé, jednoduché, přesné je vhodné zvláště pro seriové analýzy.Ze...

Způsob analýzy aktivního chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beránek Antonín, Vítek Josef, Polák Václav, Kavan Vít, Dolanský Jioí, Srovnal Jioí, Farkaeová Marta, Plzák Zbynik

MPK: G01N 31/22

Značky: analýzy, chlóru, způsob, aktivního

Text:

...1,0 3,0 a 5,0, 0,2 roztoku barvive s 2 m 1 roztoku chlornanu váPšnatého, připravenáho zředěním zásobního roztoku tak, aby byla vytvořena sada dvaceti roztoku o koncentrscích 1.10 do 1.10 som po jedné dasetině molu. Změna barvení v závislosti na použitá koncentraci byla graficky vyhodnocene podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Bylo pripravena 20 roztoku chlornsnu vápenatého o koncentraci od AO-I do 1.104 molJ po jedná...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Shiokawa Kozo, Reichel František, Yasui Kazuomi, Willis Robert John, Kamochi Atsumi, Kaštyl František, Tuma Otakar, Giles David Peter

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, aktivního, způsob, detekce, chlóru

Text:

...sktívního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožnuje provedení i nezaškolenou osobou.Byl připraven vodněacetonový roztok J-amíno-ó-dimethylamino-Q-metłwlfenazinu o koncentraci 5 mganl, zisobní vodný roztok chlornsnu vapenatáho o koncentraci I.l 02 moLl-i a tlumivé roztoky podle Brittona a Robinsona o koncentraci LIO-ĺ Inol.|ł o pH 1 až 5.Do temperovanć kyvety o délce hrany 10 mm bylo dávkováno při teplotě...

Způsob anslýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lundgren Bo Torsten, Hedberg Sven Anders, Gustafsson Bill Benjamin Rudolf, Saito Junichi, Kobinger Walter, Lillie Christian, Hauel Norbert, Austel Volkhard

MPK: G01N 31/22

Značky: anslýzy, způsob, aktivního, chlóru

Text:

...byla 5,2,ug.ml aktivního chloru ve vzorku.Bylo pripravena 20 roztoku chlornanu vapenatáho o koncentraci od 1.10 do 1.103 1101.1 po jedná desetinä. Do zkumavek bylo pipetovano po 2 ml hydrogenrtalanoveho tlumivého roztoku o koncentrci 1.10 mo 1.11 a pH I 3 a 5. Bylo doplněno 0,2 m 1 roztoku 1-(2-łwdroxynaftylazoFhenzent-sulfonanu sodného.Po přídavku 2 m 1 chlornanového roztoku byl na stopkách odečítán čas, a který nastala vizuálne...

Způsob výroby granulovaného aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250203

Dátum: 15.04.1987

Autor: Murty Hari

MPK: C01B 31/08

Značky: aktivního, granulovaného, uhlí, způsob, výroby

Text:

...zbarvexná,ví-skózvní, látka, která se získa jako zbytek po clestilaci organických materiálů, a zvláště dehtü.Prášek znamená p-ráškové aktivní uhlí s velikosti čáistilc udannou v mesh menší než asi 40 tzn. 10,42 mm) a výhodné menší než asi 6 U (tzn. 0,25 mm). Větší číslo mesh znamená menší rozměr částečelk.Položivičné uhlí je uhlí středního stupně, které se řadí .nad lignit a hněldá uhlí,ale pod. živičné u.hlí. V těžeaném stavu má toto...

Způsob zpracování přebytečného aktivního kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245006

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sachse Joachim, Strümke Manfred, Künne Hans-joachim

MPK: C02F 11/12

Značky: aktivního, přebytečného, způsob, zpracování

Text:

...me~noqn mnm óenuñ cynswamnnñ megon. Bepxnmm uacrs noxmmua401301118111. BOJIHHM pâOTBOQOM IIIBJIOÉH C IIOMOĽĽBIO GHpHCKOB.Hocnonsky xsöumouuuñ anmnmnuñ zn nonamw B BaHHy Banyym-Qnnsrpa des K 0 aľyĽHHTOB, TO Ha ®HXBTpOBaKLHOÉ rxann Qopmnpyewca oqeab TOHKE cxoü, ornenenne xowoporo Mexannqecnmm nywem cueunansnsm Hoxom nowonom cmamoro-4 Bosnyxa c onnonpemeunum Boccranomeauemxbmhrpymeü onocoónoccrz cenu HBBOSMOJKHO. Ynaneune B cerrrm ono...

Způsob stanovení obsahu aktivního chloru v roztocích chlornanů a chloramínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239632

Dátum: 16.03.1987

Autori: Husák Pavel, Doboš Jaroslav, Hradský Josef, Oravec Ivan, Michalovský Vladimír

MPK: G01N 27/44

Značky: způsob, chloraminů, aktivního, roztocích, stanovení, obsahu, chlóru, chlornanů

Text:

...jehož podstatou je způsob stanovení obsahu aktivního chlöru v roztocích chlornanů a chloraminů přímou potenciometrií, kdy roztok chlornanu nebo chloraminu s volným chlórem se vnese do roztoku tvořeného 102 až 104 mol.11 síranu manganatého se 2 až 0,1 mo 1.11 bromidu draselného V prostředí 5 až 0,1 mol,ll anorganické kyseliny sírové a změna potenciálu se změří pomocí měrné platinové elektrody. za těchto podmínek se kvantitativně projeví...

Zapojení aktivního převodníku střídavého proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239602

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kvietok Anton

MPK: H02M 7/12

Značky: střídavého, zapojení, stejnosměrné, aktivního, napětí, převodníku, proudu

Text:

...pólu zenerovy diody, zatímoo druhý pól Zenerovy diody je spojen se stŕedním vývodem vinutí přímo.Hlavní předností zapojení je, že přenos výkonu přes proudový transformátor je velmi nízký, neboč potřebný přenášený výkon je dán pouze ztrátami na usměrňovacíoh diodách. Proto je v tomto případě výhodnější použít například spínací germaniové diody jak v müstkovém zapojení, tak i v dvoucestném usmrňovači. zapojení umožňuje, aby proudový...

Způsob výroby opticky aktivního 4-hydroxy-methyl-5-[ (1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249098

Dátum: 12.03.1987

Autori: Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Ledvinová Marie, Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil

MPK: C07D 307/935

Značky: výroby, opticky, způsob, 1,1-bifenyl-4-karbonyl)oxy]-hexa-hydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, aktivního, 4-hydroxy-methyl-5

Text:

...a olejovítý destilační zbytek se extrahuje organickým rozpouštdlem,s výhodou chlorovaným uhlovodíkem obsahujícím l až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy chloru jako je chloroform 1,2-dichlorethan, popřípadějejich směsí. Spojené organické extrakty se vysuší, rozpouštědla odpaří a z destilačního zbytku se krystalizací nebo preparativní sloupcovou chromatografií získá produkt obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadné a jednoduché...

Způsob výroby syntetického alumosilikátového aktivního pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229557

Dátum: 15.09.1986

Autori: Boček Bohumil, Hančil Jan, Klimeš Stanislav, Neuvirt Jiří, Morávek Jaroslav

MPK: C09C 1/40, B01J 13/02

Značky: syntetického, aktivního, výroby, alumosilikátového, pigmentů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Připravuje se suspenze aktivního pigmentu, která nemá gelovitý charakter, lze ji po přidání pojidla použít k nánosu příjmové vrstvy obvyklým natíracím zařízením a při vhodné volbě reakčních složek neobsahuje rozpustné soli. Srážení se provádí směšováním solu SiO2 (5 až 30%) a vodného roztoku hlinité soli (10 až 57 g Al3+/dm3) ve směšovací nádobě za kontrolovaného pH (3,5 až 8), pomocí alkalicky reagující látky a za intenzivního míchaní určeného...

Způsob výroby opticky aktivního fenylacetylkarbinolu biochemickou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231401

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tůma Jan, Kakáč Bohumil, Hanč Oldřich, Žváček Jaroslav

MPK: C12P 7/24

Značky: aktivního, opticky, výroby, biochemickou, fenylacetylkarbinolu, syntézou, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivního fenylacetylkarbinolu biochemickou syntézou z benzaldehydu a ethanolu, vznikajícího činností kvasinek v živném prostředí obsahujícím cukry. Biochemická syntéza se provádí v přítomnosti látky sloužící jako akceptor vodíku, s výhodou acetaldehydu. Acetaldehyd se přidává v množství, které činí 50 až 100 % hmotnostního množství použitého benzaldehydu a je ho možno přidávat současně s benzaldehydem.

Zapojení aktivního korekčního článku v opakovačích digitálních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230128

Dátum: 01.05.1986

Autor: Zigmund Josef

MPK: H03K 5/01

Značky: systému, článků, digitálních, zapojení, opakovačích, korekčního, aktivního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení aktivního korekčního článku v opakovačích digitálních systémů vyznačené tím, že ke vstupní svorce (1) je přes první oddělovací kondenzátor (C1) připojena báze prvního tranzistoru (T1), k níž je připojen přes první a druhý předpěťovvý odpor (R4, R5) emitor druhého tranzistoru (T2), jehož kolektor je připojen ke kladné svorce (3) zdroje, k níž je přes kolektorový odpor (R1) připojen kolektor prvního tranzistoru (T1), jehož emitor je...

Způsob získávání racemického nebo opticky aktivního threo-1-p-nitrofenyl-2-amino-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219412

Dátum: 15.08.1985

Autori: Heřt Miroslav, Hach Vladimír

Značky: racemického, získavání, threo-1-p-nitrofenyl-2-amino-1,3-propandiolu, aktivního, způsob, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání racemického nebo opticky aktivního threo-1-p-nitrofenyl-2-amino-1,3-propandiolu z alkalických odpadních louhů po jeho výrobě, ve kterých je obsažen v množství 0,2 až 2 %, vyznačující se tím, že se v odpadních louzích obsažený racemický nebo opticky aktivní threo-1-p-nitrofenyl-2-amino-1,3-propandiol převádí působením aromatického aldehydu, s výhodou benzaldehydu, při teplotě 10-25 °C, za přítomnosti redukčních a...

Způsob přípravy sorbentu na bázi aktivního uhlíku na nosném skeletu práškovité dřevní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218020

Dátum: 15.02.1985

Autori: Nečesaný František, Janeček Pavel, Kudláček Vladimír, Sýkora Milan, Literová Alena

Značky: sorbentu, bázi, práškovité, nosném, přípravy, skeletu, uhlíku, aktivního, dřevní, způsob, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy sorbentu na bázi aktivního uhlí o velikosti částic 1 až 1000 mm na nosném skeletu práškovité dřevní hmoty o velikosti částic 3 až 360 µm. Vzniklý sorbent vytváří velký stykový povrch a je vhodný zejména při použití při náplavové filtraci. Způsob přípravy sorbentu na bázi aktivního uhlíku na nosném skeletu práškovité dřevní hmoty spočívá v tom, že vodná suspenze obou složek s obsahem pevných částic 0,5 až 10 %...