Patenty so značkou «aktívne»

Stacionárne aktívne hasiace zariadenie, najmä podzemného dopravného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7120

Dátum: 05.05.2015

Autor: Lukáčik Miloš

MPK: A62C 3/02, A62C 37/08, A62C 35/58...

Značky: hasiace, podzemného, zariadenie, systému, aktívne, najmä, stacionárne, dopravného

Text:

...objekte.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny pñklad stacionárneho hasiaceho zariadenia, najmä podzemného dopravného systému podľa technického riešenia, je znázornený na pripojených výkresoch, kde je zobrazená na obrázku 1 funkčná sché 10ma zapojenia rozvodov Vody zariadenia pre dvojicu hlavných podzemných dopravných objektov s hmlovými rozprašovacími hlavicami, medzi ktorými je priečne orientovaný únikový podzemný objekt s rozprašovacími...

Zariadenie na automatické aktívne dohodovanie schôdzok cez telefón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6853

Dátum: 05.08.2014

Autori: Matoušek Jindřich, Zahradil Jiří, Šmídl Luboš, Švec Ján, Müller Luděk, Valenta Tomáš, Tihelka Daniel

MPK: G06Q 10/10, H04M 1/00

Značky: dohodovanie, zariadenie, schôdzok, automatické, aktívne, telefon

Text:

...sieťovým rozhraním na komunikáciu s pobočkovou telefónnou ústredňou alebo iným fyzickým prepojením na telefónnu sieť.Funkciou zariadenia je aktívne zvolávanie schôdzok osôb. To zariadenie vykonáva aktívne uskutočnením telefónnych hovorov so zvolávanými osobami Zariadenie začne vykonávať svoju úlohu zadaním požiadavky na zvolanie schôdzky. To môže prebiehať viacerými spôsobmi, ale predovšetkým je možné systému zatelefonovat a...

Biologicky aktívne zlúčeniny s pyráno[3,2-c]chromén-2(5H)-ónovým skeletom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287542

Dátum: 29.12.2010

Autori: Boháč Andrej, Lácová Margita

MPK: C07D 493/00, A61K 31/00

Značky: skeletom, zlúčeniny, biologicky, pyráno[3,2-c]chromén-2(5h)-ónovým, přípravy, aktívne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny s pyráno[3,2-c]chromén-2(5H)-ónovým skeletom všeobecného vzorca (I) boli pripravené kondenzáciou substituovaných 4-oxo-4H-chromén-3-karbaldehydov so zlúčeninami s aktívnou metylénovou skupinou v prostredí organického anhydridu a bázy ako katalyzátora. Ďalšie deriváty týchto zlúčenín boli pripravené substitúciou acyloxy skupiny na skelete produktov predošlej reakcie s alkoholmi, tiolmi, selanolmi, aminozlúčeninami, vodou, hydridmi...

Stabilizované emulzie oleja vo vode obsahujúce poľnohospodárske aktívne zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20155

Dátum: 09.03.2009

Autori: Xu Wen, Cobb Joey, Tank Holger

MPK: A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 25/10...

Značky: aktívne, emulzie, obsahujúce, zložky, oleja, stabilizované, poľnohospodárske

Text:

...aktívne činidlo, aspoň jedno neiónové hydrofilné povrchovo aktívne činidlo, aspoň jedno iónové povrchovo aktívne činidlo a vodu.0009 Olejová fáza emulzie oleja vo vode podľa predloženého vynálezu využíva buď poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, ktorá je vo forme oleja alebo alternatívne poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, rozpustenú alebo vmiešanú do oleja počas vzniku olejovitých globulárnych čiastočiek. Olej je podľa definície...

Opticky aktívne inhibítory biosyntézy cholesterolu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286483

Dátum: 29.10.2008

Autor: Kakalík Ivan

MPK: A61P 3/00, A61K 31/40, C07D 207/00...

Značky: spôsob, použitie, opticky, přípravy, cholesterolu, inhibitory, biosyntézy, aktívne

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy opticky aktívnych N-substituovaných 2-[4-(4-brómbenzoyl)-fenoxymetyl]-pyrolidínových derivátov a ich farmaceuticky akceptovaných adičných solí všeobecného vzorca (I) a (II), kde R1 je vodík, alkyl, allyl, Boc a Z skupina. Tieto látky sú potencionálnymi inhibítormi biosyntézy cholesterolu.

Biologicky aktívne peptidy obsahujúce C-koncový arginín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15234

Dátum: 05.09.2008

Autori: Breece Tim, Wilkins James, Shiratori Masaru Ken

MPK: C07K 5/06, C07K 1/16, C07K 1/20...

Značky: aktívne, peptidy, arginín, biologicky, obsahujúce, c-koncový

Text:

...a/alebo kvartérnej štruktúry. Protein tu bude mat molekulovú hmotnosť typicky aspoň okolo 15-20 kD, výhodne aspoň okolo 20 kD. Príklady proteínov zahrnuté do definície v tomto dokumente zahŕňajú všetky cicavčie proteíny, najmä terapeutické a diagnostické protelny, ako sú terapeutické a diagnostické protilátky a proteíny všeobecne, ktoré obsahujú jednu alebo viac disultidových väzieb vrátane viacreťazcových polypeptidov obsahujúcich...

8-Beta substituované 16-alfa-fluór-estratriény ako selektívne aktívne estrogény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13126

Dátum: 11.07.2008

Autori: Peters Olaf, Prelle Katja, Thieme Ina, Braeuer Nico, Fritzemeier Karl-heinrich, Muhn Hans-peter

MPK: A61P 5/30, C07J 1/00, A61K 31/565...

Značky: selektivně, 8-beta, aktívne, substituované, estrogény, 16-alfa-fluór-estratriény

Text:

...iným spôsobom, znižuje riziko kardiovaskulámychochorení v porovnaní so ženami, ktoré nie sú líečcne estrogénom (Grady et al., loc. cit.).V obvyklej estrogćnovej alebo hormonálnej substitučnej terapíí ( HRT), prírodné estrogény,ako estradiol, a konjugované estrogény, ktoré pozostávajú z konského moču sa používajú bud samostatne alebo v kombinácii s gestagénonr. Namiesto prírodných estrogénov sa tiež môžupoužiť deriváty, ktoré sa získajú...

Biologicky aktívne proteíny majúce zvýšenú in vivo a/alebo in vitro stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9438

Dátum: 20.06.2008

Autori: Theobald Ina, Schlapschy Martin, Skerra Arne

MPK: C07K 19/00, C07K 14/435, A61K 38/17...

Značky: zvýšenú, proteiny, stabilitu, vitro, biologicky, majúce, aktívne

Text:

...farmakologickou aktivitou, napríklad Pegasys®, chemicky PEG-ovaný rekombinantný IFNd-2 a (Harris (2003) Nat Rev Drug Discov 22 l 4-221 Walsh (2003) Nat Biotechnol 2 l 865-870).0005 Avšak chemická väzba biologicky aktívneho proteínu sosyntetickými polymérmi moze mať nevýhody v zmyslebiofarmaceutického vývoja a výroby. Vhodné PEG deriváty sú drahé,zvlášť keď je potrebná vysoká čistota, a väzba s rekombinantným proteínom si vyžaduje...

Dávková forma obsahujúca dve aktívne farmaceutické zložky v rozdielnych fyzických formách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17579

Dátum: 11.02.2008

Autori: Keramidas Panagiotis, Rutherford Todd James, Mooney Brett Antony, Blundell Sandra

MPK: A61K 31/551, A61K 9/14, A61K 31/135...

Značky: formách, fyzických, rozdielnych, forma, aktívne, zložky, obsahujúca, farmaceutické, dávková

Text:

...zariadenie. Rovnako oddelené vrstvy nemusia eliminovať interakcie medzi API alebo medzi API a excipientom. Je možné použiť ďalšie vrstvy inertného oddeľujúceho materiálu. avšak tento postup predlžuje dobu a zvyšuje cenu a zložitosť formulovania Iisovanej tablety. W 0 2004/060355 opisuje príklad viacvrstvovej tablety obsahujúcej v jednej vrstve triptán a v druhej vrstve naproxén. Medzi uvedenými dvoma vrstvami obsahujúcimi API je prípadne...

Azabicyklické alkánové deriváty substituované kondenzovaným bicykloheterocyklom, ktoré sú aktívne v CNS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10990

Dátum: 15.05.2007

Autori: Li Tao, Gopalakrishnan Murali, Ji Jianguo, Lynch Christopher

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4375, C07D 451/08...

Značky: alkanové, kondenzovaným, deriváty, substituované, aktívne, bicykloheterocyklom, azabicyklické

Text:

...ligandov selektívnych pre daný podtyp nAChR. Ligandy môžu vykazovať vlastnosti antagonistu, agonistu alebo čiastočného agonistu. Zlúčeniny, ktoré pôsobia ako pozitívne alosterickémodulátory sú tiež známe.0008 Hoci sú známe zlúčeniny, ktoré majú neselektívnu aktivitu na podtypy nikotínových receptorov zahrnujúcich (1432 a (17 nAChRs, bolo by veľmi výhodne poskytnúť zlúčeniny,ktoré interagujú selektívne s (17-obsahujúcimi neurónovými nAChR,...

Biologicky aktívne zlúčeniny, ktoré sa dajú získať zo Sorangium cellulosum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15017

Dátum: 10.07.2006

Autori: Jansen Rolf, Irschik Herbert, Sasse Florenz

MPK: A61K 31/424, C07D 498/22, C07D 498/18...

Značky: biologicky, dajú, zlúčeniny, sorangium, získať, cellulosum, aktívne

Text:

...ako syntetizované produkujúcim kmeňom rodu Sorangium. Avšak odborník v danom odbore je schopný určit konfiguráciu, ktorá je prítomná v biosyntetickom produkte Sorangium a dalej stanoviť biologickú aktivitu každého stereoizoméru.0013 Na výrobu novej zlúčeniny sa môžu použiť chemické syntézy podľa štandardných postupov známych odbornlkovi vdanej oblasti techniky a výhodne sa uskutoční fermentácia myxobakteriálneho kmeňa, výhodne rodu...

Getrové zariadenie pre aktívne systémy pre transdermálnu aplikáciu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6094

Dátum: 30.06.2006

Autori: Landoni Cristian, Toia Luca

MPK: A61N 1/30

Značky: systémy, getrové, transdermálnu, zariadenie, aplikáciu, aktívne, liečiv

Text:

...ako napríklad polyesterov alebo nylonu, azahŕňajúc náboje kovových solí bolo pozorované, že pri podmienkach užívaniatransdermálnych systémov materiál Surlyn uvolňuje malé množstvá kyselinyoctovej, ktorá vždy prispieva k problému korózie elektrických častí.0006 Všeobecné aspekty problému s organickými zložkami zvyčajne uvoIňovanými batériami (nie však zvyčajne práve v oblasti tejto patentovej prihlášky), sú známe napríklad z európskeho patentu...

Suspenzná formulácia obsahujúca účinnú látku, poloxamérové alebo meroxapolové povrchovo aktívne činidlo a glykol a ich použitie na výrobu liečiva na liečbu oftalmických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6237

Dátum: 08.05.2006

Autori: Brooks Amy, Owen Geoffrey Robert, Graff Gustav

MPK: A61K 31/542, A61K 31/57, A61K 31/165...

Značky: látku, formulácia, aktívne, ochorení, suspenzná, liečivá, použitie, poloxamérové, činidlo, meroxapolové, glykol, účinnú, obsahujúca, liečbu, oftalmických, výrobu, povrchovo

Text:

...môže byt nepafenac použitý pri liečbe oftalmických ochorení nielen na povrchu oka, ale tiež na zadnej strane oka. Topícky podávané kompozície nepafenacu podľa vynálezu môžu byť použité pri liečbe bolesti na povrchu oka, uveitídy, skleritídy, episkleritídy, keratitídy, zápalu vyvolanému chirurgickým zákrokom, endoftalmitídy, iritídy, atroñckej makulámej degenerácie, retinitis pigmentóza, 3iatrogennej retínopatie, retinálnych sĺz a dier,...

Vodorozpustné aktívne polyetylénglykolové sulfóny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284527

Dátum: 28.04.2005

Autor: Harris Milton

MPK: A61K 47/48, C08G 65/32

Značky: vodorozpustné, polyetylénglykolové, sulfony, spôsob, aktívne, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustný aktivovaný polymér, ktorý je stabilný proti hydrolýze, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z poly(alkylenoxidov), poly(oxyetylénových polyolov) a poly(olefinických alkoholov) s aspoň jednou aktívnou sulfónovou časťou. Aktivovaný polyetylénglykolový derivát všeobecného vzorca R-(OCH2CH2)n-Y, v ktorom n je číslo 5 až 3 000, Y je skupina vybratá zo skupiny pozostávajúcej z -SO2-CH=CH2 a -SO2-CH2-CH2-X, kde X je atóm halogénu, a ich...

Farmaceutická zmes obsahujúca spojenie aktívnych látok, v ktorom aktívne látky sú clopidogrel a aspirín, a použitie tejto zmesi na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284285

Dátum: 29.11.2004

Autori: Bernat André, Savi Pierre, Herbert Jean-marc

MPK: A61P 7/02, A61K 31/60

Značky: tejto, aktívne, látky, aktívnych, spojenie, clopidogrel, látok, farmaceutická, použitie, přípravu, obsahujúca, aspirín, zmesí, liečivá, ktorom

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická zmes obsahujúca spojenie aktívnych látok, v ktorom aktívne látky sú clopidogrel a aspirín prítomné vo voľnom stave alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli v molárnom pomere aspirín/clopidegrel rovnajúcom sa 2,5 až 11,5 a aspoň jeden farmaceuticky prijateľný excipient, vo forme spôsobilej na podávanie parenterálnou cestou alebo orálnou cestou. Použitie zmesi na prípravu liečiva určeného na liečenie choroby indukovanej...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci klodronát ako aktívne činidlo, spôsob výroby prostriedku a použitie mikrokryštalickej celulózy na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284088

Dátum: 11.08.2004

Autori: Rantala Pertti Tapani, Rantala Eeva-maria Susanne, Lehtola Veli-matti

MPK: A61K 31/66, A61K 9/20, A61K 47/38...

Značky: celulózy, prostriedok, výrobu, obsahujúci, klodronát, použitie, prostriedku, výroby, mikrokryštalickej, farmaceutický, činidlo, aktívne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na orálne použitie, najmä tabletka, ktorej zložka obsahuje farmakologicky vhodnú soľ kyseliny dichlórmetyléndifosfónovej, t. j. klodronát, a ako nosič mikrokryštalickú celulózu obsahujúcu oxid kremičitý. Je opísaný aj spôsob výroby farmaceutického prostriedku a použitie mikrokryštalickej celulózy obsahujúcej oxid kremičitý na výrobu prostriedku.

Aktívne varianty proteínu viažuceho IL-18 a ich medicínske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11502

Dátum: 11.05.2004

Autori: Altarocca Valter, Pezzotti Anna

MPK: C07K 14/47, A61K 38/20, C07K 14/54...

Značky: medicínske, aktívne, proteínu, viažuceho, varianty, použitie, il-18

Text:

...zápalová choroba hrubého čreva a poranenie pečene(W 0 01/62285), srdcová choroba (W 0 02/060479), traumatické poranenie mozgu (WO 02/096456), sepsaV literatúre bola oplsaná doména viažuca IL-18 vírusového homológu s ľudským IL-18 BP (Xiang a Moss, 2003), čo ukazuje. že furlnom rozštiepená forma proteínu viažuceho lL-1 B vlrusu Molluscum contagiosum má vlastnosti viažuce IL-18. Navyše, do virusového homológu IL-18 bolo introdukovaných...

Opticky aktívne deriváty 2-imidazolín-5-ónu, spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283708

Dátum: 18.11.2003

Autori: Gadras Alain, Bascou Jean-philippe, Lacroix Guy, Perez Joseph

MPK: A01N 43/50, C07D 233/80

Značky: opticky, fungicidně, medziprodukty, zlúčeniny, výroby, deriváty, obsahujúce, aktívne, tieto, spôsob, použitie, 2-imidazolín-5-ónu, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktívne deriváty 2-imidazolín-5-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom M znamená atóm kyslíka, síry alebo prípadne halogénovanú metylénovú skupinu, p je 0 alebo 1, R1, R2 a R4 znamenajú uhľovodíkovú, predovšetkým arylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná, predovšetkým atómami halogénov, R3 predstavuje atóm vodíka alebo prípadne halogénovanú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 2 atómy uhlíka a R5 znamená uhľovodíkovú skupinu spôsob ich...

Synergeticky aktívne herbicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2515

Dátum: 22.07.2003

Autori: Kibler Elmar, Westberg Dan, Witschel Matthias, Vantieghem Herve, O'neal William

MPK: A01N 43/72

Značky: herbicídne, zmesí, synergeticky, aktívne

Text:

...nepublikuje ternárne zmesi obsahujúce zlúčeninu vzorca II.Pri výrobkoch na ochranu plodín je vždy žiaduce zvýšiť špecifickú aktivitu účinnej látky aspoíahlivosť pôsobenia. Cieľom predloženého vynálezu je zvýšiť aktivitu a/alebo selektivitu herbicídne aktívnych 3-heterocyklyl-substituovanýchbenzoylderivátov vzorca I proti nežiaducim škodlivým rastlinám.Zistili sme, že tento cieľ sa dosahuje zmesami deñnovanýmí na začiatku. Okrem toho sme našli...

Farmaceuticky aktívne tricyklické amíny, medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283378

Dátum: 23.05.2003

Autor: Bundy Gordon

MPK: C07D 487/00

Značky: aktívne, aminy, přípravu, medziprodukty, farmaceutický, tricyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Tricyklické amíny všeobecného vzorca (IV) a ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú použiteľné na liečenie astmy
medziprodukty na ich prípravu.

Aktívne anatomické bicyklové sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3451

Dátum: 04.03.2003

Autor: Jakubčáková Lucia

MPK: B62J 1/00

Značky: sedadlo, anatomické, bicyklové, aktívne

Text:

...sedadlo l je podľa obr. l tvorené pravou pohyblivou sedadlovou časťou 11. Aktivne anatomické bicyklové sedadlo l je tvorené ľavou pohyblivou sedadlovou časťou 12. Pravá pohyblivá sedadlová časť 11 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktoráje prepojená s bicyklovým kolesom 3. Ľavá pohyblivá sedadlová časť 12 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktorá je prepojená s bicyklovým kolesom 3.Synchronizačná...

Prípravky obsahujúce pulmonárne povrchovo aktívne látky a polymyxín, ktoré majú zlepšené povrchové vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1535

Dátum: 26.02.2003

Autori: Johansson Jan, Curstedt Tore, Robertson Bengt

MPK: A61K 38/02, A61K 35/42, A61P 11/00...

Značky: přípravky, povrchové, aktívne, vlastností, pulmonárne, zlepšené, látky, polymyxín, obsahujúce, povrchovo

Text:

...k inhibícii plazmovými proteínmi, sú tie, ktore nemajú povrchovo aktívne proteíny.Hall a spol. (Am Rev Respir Dis 1992, 145, 24 - 30) zistili, že pridanie SP-B a SP-C do umelej povrchovo aktívnej látky bez proteínov Exosurf, zvyšuje do istého stupňa odolnost proti inaktivácii albumínom in vitro a in vivo.-3 Seegçer a spol. (Eur Respir J 1993, 6, 971 - 977) uviedli, že rôzne prírodné extrakty povrchovo aktívnych látok a...

Nové heterocyklické zlúčeniny, ktoré sú aktívne ako inhibítory beta-laktamáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8720

Dátum: 27.01.2003

Autori: Rowlands David Alun, Lampilas Maxime, Aszódi József, Fromentin Claude

MPK: A61K 31/55, A61K 31/4995, A61K 31/439...

Značky: aktívne, nové, beta-laktamáz, heterocyklické, zlúčeniny, inhibitory

Text:

...dvojväzbovú skupinu -C(O)-B- pripojenú k atómu dusíka atómomuhlíka, B predstavuje dvojväzbovú skupinu -O-(CH 2)~ pripojenú ku karbonylu atómom kyslíka, skupinu -NRg-(CH 2)« alebo -NRg-O- pripojenú ku karbonylu atómom dusíka, n je rovné 0 alebo 1 a R 3, v prípade -NRg-(CH 2) je vybrané zo skupiny tvorenej vodíkom OH, R, OR, Y, OY, Y 1, OY 1, Yz, OY 2, Ya,OCHZCHZSOmR, OSlRaRbRC a SiRaRbRc zvyškom, a v pripade -NRa-O- je vybrané zo...

Heterocyklické zlúčeniny, ktoré sú aktívne ako inhibítory beta-laktamázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14973

Dátum: 27.01.2003

Autori: Fromentin Claude, Lampilas Maxime, Aszódi József, Rowlands David Alun

MPK: A61K 31/55, A61K 31/4995, A61K 31/439...

Značky: beta-laktamázy, aktívne, inhibitory, zlúčeniny, heterocyklické

Text:

...alebo -NRa-O- pripojenú ku karbonylu atómom dusíka, n je rovné 0 alebo 1 a R 3, v prípade -NR 5-(CHg)- je vybranézo skupiny tvorenej vodíkom OH, R, OR, Y, OY, Y 1, OY 1, Yz, 0 Y 2, Ya,OCHgCH 2 SOmR, OSiRaRbRc a siRaRbRc zvyškom, a v prípade -NRa-Ó- je vybrané zo skupiny tvorenej vodíkom, R, Y, Y 1, Yz, Y 3 a SiRaRbRc zvyškom, Re,R 1, a Rc predstavujú jednotlivo lineárny alebo rozvetvený alkylový zvyšok obsahujúci 1 až 6 atómov uhlíka alebo...

Racemické alebo opticky aktívne bis-aza-bicyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279339

Dátum: 07.10.1998

Autori: Desai Kishor Amratlal, Bright Gene Michael

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: obsahom, aktívne, racemické, zlúčeniny, opticky, prostriedok, spôsob, farmaceutický, bis-aza-bicyklické, přípravy, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Racemické alebo opticky aktívne bis-aza-bicyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X je dusík alebo CH a Y znamená rôzne heterocyklické zvyšky, predstavujú farmaceutické látky proti depresiám a ďalej je ich možné použiť ako anxiolytické činidlá. Do rozsahu vynálezu rovnako patria medziprodukty na prípravu uvedených zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde A, B a X1 majú význam uvedený v opise, a vzorca (III), kde X je dusík alebo CH, Y3...

cDNA kódujúce biologicky aktívne bielkoviny a peptidy z hlavičky včely dojičky Apis mellifera L

Načítavanie...

Číslo patentu: 280181

Dátum: 08.02.1995

Autori: Šimúth Jozef, Klaudiny Jaroslav, Kulifajová Jana, Albert Štefan, Grones Jozef, Hanes Jozef

MPK: C07H 21/04, C12N 15/12

Značky: hlavičky, biologicky, aktívne, včely, mellifera, bielkoviny, dojičky, peptidy, kódujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené cDNA kódujúce biologicky aktívne bielkoviny a peptidy hlavičky včely dojičky Apis mellifera L., a to cDNA kódujúce bielkoviny s mol. hmot. nad 50 kDa, od 10 do 50 kDa a cDNA kódujúcu peptid s mol. hmot. pod 10 kDa.

Biologicky vysoko aktívne peptidy, terapeutický prípravok s ich obsahom a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 278507

Dátum: 10.08.1994

Autori: Mildner Boris, Petek Marijan, Seiwerth Sven, Mise Stjepan, Rotkvić Ivo, Turković Branko, Sikiric Predrag, Duvnjak Marko, Suchanek Ernest, Udovičić Ivan, Grabarević Zeljko

MPK: C07K 7/06, C07K 7/08, A61K 37/02...

Značky: obsahom, použitie, aktívne, terapeuticky, peptidy, terapii, vysoko, prípravok, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Boli nájdené nové peptidy, ktoré vykazujú ochrannú aktivitu v organizme a sú rovnakého typu ako známa zlúčenina BPC (Body Protecting compound), a ktoré majú kratší aminokyselinový reťazec ako prírodná látka BPC.

Aktívne uhlie v tvare pevných teliesok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278706

Dátum: 11.05.1994

Autori: Heller Gerhardt, Nečesaný František, Lamač Miroslav, Křemenák Lubomír, Kubíček Karel

MPK: C01B 31/08, C01B 31/10, C01B 31/12...

Značky: tvare, spôsob, aktívne, pevných, teliesok, přípravy, uhlie

Zhrnutie / Anotácia:

Aktívne uhlie v tvare pevných teliesok, najmä extrudátov je vytvorené z uhlíkovej substancie pochádzajúcej zo sadzí, výhodne sadzí vznikajúcich ako vedľajší produkt parciálnej oxidácie uhlíkatých surovín, ktorá má najviac 2,5 % nečistôt, merný povrch 180 až 950 m2/g, celkový objem pórov 0,2 až 3,5 cm3/g, stredný polomer makropórov 10 až 15 nm a pevnosť ostria 1 až 30 N. Aktívne uhlie sa pripraví zo sadzí, ktoré sa zmiesia s vodným roztokom...

Aktívne bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 329

Dátum: 12.01.1994

Autori: Stejskal Ladislav, Mlejnecký Milan

MPK: G08B 15/02

Značky: aktívne, zariadenie, bezpečnostné

Text:

...aktívneho bezpečnostného zariadenia budu ĺahšie pochopitelné z príkladu prevedenia a z pripojeného výkresu, kde je zobrazené zariadenie vo svojom výhodnom prevedeníPríklad prevedenia technického riešeniaNa obrázku je automatické bezpečnostné zariadenie podĺa technického riešenia umiesteno v puzdre ł, s výhodou vyrobenéhoz huževnatého plastu, hliníkového odliatku alebo iného vhodnéhomateriálu. Vlastné automatické bezpečnostné zariadenie...

Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263361

Dátum: 11.04.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: A01F 25/22

Značky: zásobník, materiálov, zrnitých, aktívne, vetranie, sypkých

Text:

...V druhom prípade je prievzdušná stena g vytvorená z prestavitelných klapiek gá okolo čapov gg.V prevzdušňovacom potrubí 3 sa nachádza tesniaci piest lg, alebo tesniaci piest lg a tesniaci valec lg, alebo najmenej jedna tesniaca roleta li spojená lanom s navíjacím zariadením ll. V prevzdušňovaccm potrubí g alebo na jeho obvode sa môže nachádzať najmenej jedno nahrievacie alebo chladiace potrubie lg, opatrené teplovýmennými rebrami lg.Vo...

Zariadenie na aktívne vetranie zrnín v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 261511

Dátum: 10.02.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: F26B 17/12

Značky: zásobníkoch, zariadenie, aktívne, zrnin, vetranie

Text:

...ventilátormi 6. Na protilahlej stene zásobníka 1 je umiestnené najmenej jedno výstupné potrubie 4 vzduchu. Výstupné potrubie 1 vzduchu je vybavené sacími ventilátormi 8. Pri ventilátore 6 na vstupno-rn potrubí 2 vzduchu sa nachádza odbočka 10 pre pripojenie chladiaceho agregátu a puzdro 11 pre umiestnenie zaplyňovacích prostriedkov. V zásobníku 1 sa nachádza násyp 7 zrnín.V každom potrubí je umiestnený piest 5 s príslušným navíjacim zariadením...

Aktívne ohybné spojenie tlačného súlodia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261401

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šesták Pavel, Vaníček Matej, Pavelek Juraj

MPK: B63B 21/56

Značky: aktívne, spojenie, ohybné, tlačného, súlodia

Text:

...spojenie v súčasnosti využivaných typov tlačných člnov a zachováva všetky vžité technologické postupy a plavebné požiadavky. Pri použití iného spôsobu sprlahnutia ako ohybného je zariadenie v zatiahnutej polohe a.umožňuje používat obidva člny zostavy, akoPríklad vyhotovenia chybného tlwačného súlodia je zobrazený na výkrese, kde na obr. l je nakreslený princíp spojenia člnov a na obr. 2 je zobrazené súlodie V zalomenej pol-ohe.Hlavným...

Aktívne plnidlo do lepidiel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252546

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hespodárik Alexander, Džadoň Alojz, Krišková Olga, Kubín Juraj, Dvořák Anton

MPK: C08L 97/02

Značky: lepidiel, plnidlo, spôsob, výroby, aktívne

Text:

...na hmotnosť lepiacej zmesi dokonale nahrádza fenolformaldehydovú živicu pri zachovaní alebo zlepšení kvality lepeného spoja pri súčasnom skrátení lisovacíeho procesu. sposob výroby podla vynálezu je technologicky nenáročný a umožňuje druhotne zhodnotiť priemyslový odpad drevárskeho priemyslu. Prídavok plnidla do lepíacich zmesí zároveň znižuje únik hygienicky sledovaných škodlivín, ako sú form 4aldehyd a fenol z lepených materiálov a...

Zariadenie na aktívne ochranné upnutie horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226066

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bukový Ivan, Brezovský Anton

Značky: upnutie, zariadenie, horáka, ochranné, aktívne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na aktívne ochranné upnutie horáka napríklad na zváracom robote určené na ochranu horáka a jeho okolia pred mechanickou kolíziou nárazom na prekážky, alebo pri zlyhaní kinematickej funkcie mechanizmov, ktoré má upínač horáka vytvorený ako najmenej dvojdielnu sústavu vzájomne pružne s predpätím spojených mechanických členov, vyznačujúce sa tým, že odklopná príruba (1) a upínací diel (4) majú svoje vzájomne dosadajúce príruby so...

Biologicky aktívne látky s výrazným inhibíčnym účinkom na Trichomonas vaginalis

Načítavanie...

Číslo patentu: 222646

Dátum: 15.03.1986

Autori: Demeš Pavol, Nemogová Eva, Linek Kazimír, Valent Michal

Značky: biologicky, látky, výrazným, účinkom, vaginalis, trichomonas, aktívne, inhibíčnym

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka biologicky aktívnych látok s inhibíčnym účinkom na Trichomonas vaginalis. Podstata vynálezu spočíva v použití fenylhvdrazónov sacharidov ako biologicky aktívnych látok s inhibíčnym účinkom na Trichomonas vaginalis. Fenylhydrazóny sacharidov sa pripravujú reakciou sacharidov s fenylhydrazínom. Vynález má použitie ako potenciálne nové účinné liečivá proti trichomoniáze.

Biologicky aktívne látky s antibakteriálnymi účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219197

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zemek Juraj, Linek Kazimír

Značky: látky, aktívne, antibakteriálnymi, biologicky, účinkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka fenylosazónov ako biologicky aktívnych látok s antibakteriálnymi účinkami. Podstata vynálezu spočíva v použití fenylosazónov sacharidov ako biologicky aktívnych látok s antibakteriálnymi účinkami. Fenylosazóny sacharidov sú nové potenciálne účinné liečivá proti bakteriálnym onemocneniam a to najmä u tých druhov baktérií, ktoré sú už rezistentné na doteraz používané antibiotiká.