Patenty so značkou «agregátu»

Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6670

Dátum: 04.02.2014

Autori: Gavlas Stanislav, Malcho Milan, Bakala Ľudovít, Jandačka Jozef

MPK: F28D 7/10, F27B 3/26, F27D 17/00...

Značky: agregátu, rekuperačné, taviaceho, zariadenie

Text:

...teplo najprv vzduchu pre vlastný rekuperačný horák, následne vode do kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody, a potom odchádzajú do komína.Celé rekuperačné zariadenie je rozdelené do dvoch hlavných funkčných celkov, a to výmenníka l tepla spaliny - vzduch a výmenníka tepla i spaliny - voda s ďalšími doplňujúcimi a upevňovacími prvkami. Výmenník tepla i spaliny - vzduch pozostáva zo systému modulov zrnontovaných do funkčného...

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do vnútorného priestoru agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17412

Dátum: 21.07.2011

Autori: Maier Beat René, Voramwald Werner

MPK: F23K 3/16, C04B 7/44, F23G 5/44...

Značky: alternatívnych, látok, privádzanie, zariadenie, agregátu, palív, odpadových, priestoru, vnútorného

Text:

...- prítomné v čerpateľnej forme, sa údernýmúčinkom líšt na rotore priamo dostávajú do vnútorného priestoru zariadenia na výrobuslinkov. Agregátmi, ktoré môžu byť vybavené stenovým dielom podľa vynálezu, sú napríklad kalcinátor alebo iné reaktory, vktorých sa používajú prípadne konvertujú altematívne palivá.0008 Rotor zariadenia podľa vynálezu je skonštruovaný obdobne ako rotor podľa praxe rakúskeho patentu AT 504 452 B uvedeného v úvode, takže...

Rúrka najmä do výmenníka tepla, kotla a teplovzdušného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3055

Dátum: 03.12.2001

Autori: Greif Viliam, Kentoš Pavol

MPK: B21C 37/15, B21D 53/02

Značky: tepla, výmenníka, teplovzdušného, najmä, agregátu, kotla, rúrka

Text:

...Nastáva taktiež lepšie usmernenie prúdenia tepla medzi rúrkami, napríklad spalín. Napokon výhodou je aj ten fakt, že sa využívajú až 3/4 plochy plášťa rurky na účinnú teplovýmennú činnosť pri použití na výrobu niembránových stien kotla, oproti 112 u růrok kruhového tvaruPrehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je mázomený predmet úžitkového vzoru, kdeobr. 1 predstavuje rúrku do obecného výmenníka tepla, kde jej steny sú v...

Zariadenie na prívod paliva splynovaciemu horáku nezávislého vyhrievacieho agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2147

Dátum: 07.05.1999

Autori: Linka Petr, Linka Viktor

MPK: F23D 3/40

Značky: vyhrievacieho, zariadenie, hořáku, paliva, agregátu, splynovaciemu, nezávislého, přívod

Text:

...a zdola čelom trubkovitého porézneho telieska.Toto zariadenie umožní vytvorenie prstencovitého kanálika nad horným čelom trubkovitého porézneho telieska len osadením konca pätky žeraviacej sviečky, ktorá je zaskrutkovaná do nákrutku v dutine, súosej s dutinou nátrubku, čo je technologicky nenáročné a súčasne zaisťuje maximálne možné rovnomerné rozdelenie paliva do pórov vo všetkých priečnych prierezoch pocelej dĺžke...

Zapojení k automatické regulaci napětí transformátorů pro napájení tavicích agregátů, zejména sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269493

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ládr Ivan

MPK: C03B 5/24

Značky: tavicích, regulaci, napětí, zejména, automatické, transformátoru, pecí, zapojení, agregátu, sklářských, napájení

Text:

...není tedy vystaven nepříznivým vlivům taveniny. Rovněž přesnost a spolehlívost regulace se zvýši.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na výkresech, kde je na obr. 1 blokové schéma zapojení k automatické requlaci napětí transformátoru pro napájení sklářské tavicí pece, na obr. 2 průběh časové závislosti velikostielektrického proudu na zátěži.Topné elektrody 3 sklářské tavicí pece łjsou připojeny přes...

Zapojení statoru jednofázového elektromotoru zejména čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269257

Dátum: 11.04.1990

Autor: Reiner Jan

MPK: F04D 15/00

Značky: elektromotorů, zejména, agregátu, statoru, jednofázového, zapojení, čerpacího

Text:

...55 ve vnitřní řadě spodní sekce. První vodič § elektrické sítě jo spojon so äestým konoktorovým kontaktom já uspořádaným ve vnitřní řadě horní sekce, přičemž druhý vodič 1 elektrické sítě je apojen s prvním konektorovým kontaktom 31. Třetí konektorový kontakt 33 je spojen se sedmým konektorovým kontaktom 47 uopořádanym ve vnější ŕadě pravé sekce nahořo.U propojovací koetky Ž jsou uopořádány 1 horní sekci vo vnější řadě první propojovací...

Způsob stanovení úletu popílku kotlových agregátů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268774

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ščerban Alexandr, Apuchovskij Anatolij, Zvirgze Igor, Jevsejev Michail, Prez Alexej, Trubicyn Konstantin, Fil Sergej, Platonov Vitalij

MPK: G01N 27/22

Značky: zařízení, kotlových, stanovení, způsob, způsobu, popílku, úletů, agregátu, provádění

Text:

...ccmepuanme yrnepona u anna.nm paaoTe ycTpoňcTBa nan onpeneneuma yrnepona n one ynoca cncnyer yumruaaTb. HTO oTKnaHeHMe MHTeHcnnHncTM KaAa 5 aHmü Tena Tpyaxm 1 aa rpanmueñ wnrepaana OT 1 m na 16 M/c npmsmnmr K Henonycfmnony ynenmuemn un 3 KocTn aonu. cnmxannueny K 0 pDCTb nnmmmnua mmnu wepcammMTcHmmnMucrm Kunedanmň Tena cTúnMKa 3 sa rpaHmuu mHTepoana UT 20 no 30 M/C HapymaeT BO 0 üKTmmnnnpnumm wacrmu mamu M yřaepona. Hru cHmxaeT...

Zařízení pro nepřetržitou kontrolu obsahu uhlíku v úletu kotelních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267675

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zvirgzde Igor, Fil Sergej, Ščerban Alexandr, Platonov Vitalij, Levčenko Georgij, Komov Pavel, Jureskul Alexandr, Prez Alexej, Trifanov Vladimir

MPK: G01N 27/22

Značky: zařízení, kontrolu, uhlíku, kotelních, obsahu, nepřetržitou, agregátu, úletů

Text:

...nan Hopuamnuoä paauru ycrpoñcraa. yurauaanunaerca nepenemeunen conen uwnocnwemnuo uuwoyaopmu amexropaa 4 H 10 npn HBBECTHOM nanmauuu n Kapoae 12. nan nonnepmanun nacTonHHuñ panuocru uanneuuň Memny annooraopuuu auxanou uHKnoua 3 H npuenuoñ Kanepoü amexropa UHCIIUJLIAVDT TUHKVIO PEFYJIHPÚBKY ÄPDCCEJIIIHHM KJIHIIBHOM 11.Becnepeaoñnan paaora ycTpoňcTBa sosuomua mnm» npu ycnosnu coxpaneuun Tenneparypm 30 mm nn BCEMY nyTH ee nsumeunz sume TUHKH...

Zapojení pro snížení energtických ztrát svařovacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266681

Dátum: 12.01.1990

Autori: Drastich Horymír, Struška Josef

MPK: B23K 9/32

Značky: agregátu, svařovacích, energtických, snížení, zapojení, ztrát

Text:

...vedení napájení łQ,například 380/220 V, 50 Hz je zapojen hlavní vypínač §,za kterým jsou v přívoduke svářecímu agregátu 1 zapojeny spínací kontakty akčního členu §.Za hlavní vypínač § je rovněž připojen zdroj bezpečného napětí g a přívod k cívoe akčního členu Q přes spínscí kontakt relé koncového stupně §.Výstup 2 svářecího agregátu 1 je připojen jednak na svařovací kleště a jednak na vstup řídícího obvodu ł.Výstup řídícího obvodu l je...

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tošev Christo, Kajdalov Anatolij, Mladenov Georgij, Gančev Simenon, Bojadžiev Rumen, Bondarev Anatolij, Nazarenko Olek, Georgijev Čavdar, Šeljagin Vladimir, Pastušenko Jurij, Dimov Stanislav, Paton Boris

MPK: B23K 15/00

Značky: navařování, elektrónovým, agregátu, paprskem, řízení, zařízení, svařování

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...

Převodovka pro pohon lodního šroubu a pomocných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266441

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stránský Oldřich, Mareš Václav, Horn Leoš, Forejt Jaroslav

MPK: F16H 1/22

Značky: agregátu, pomocných, pohon, šroubu, lodního, převodovka

Text:

...uloženo vstupní ozubené kolo. 5 hnacího stroje ll, které je v trvelám záběru s předlohovýlkolem §, se kterým tvoří první čelní ozubený převod Q. Předlohové kolo § je pak pevně nasazeno na jednom konci předlohového hřídele lg. uloženého radiálně v horní dělící rovině g převodové skříně Q, na jehož druhém konci je upevněna vnitřní část vypínatelné spojky lg vnější část vypínatelné spojky lg je pevně spojene s koncem ozubiného dutého...

Způsob tokretování hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266389

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ajzatulov Rafik, Cibin Igor, Basalajev Igor, Šeršněv Alexandr, Čemeris Oleg, Učitel Lev, Juzefovskij Izrail, Malachov Michail, Bugrin Tamara, Marakulin Jurij

MPK: F27D 1/16

Značky: hutnických, tokretování, agregátu, způsob

Text:

...yuoc Tuxpar-Macau - oaxea B npmnnmmamvcw K npnnarawuony. a npM GJMWKOM dOAbWOMyrau aoAuwo 90 °) anaacvanv ucaaue cxmpocrw a ouxana B manMaM ovapoaKM~ 10 M Ta×ma.~nnnuuuaTca yunc nnpnmna. npM unMHnKoanM xmumuewrum Tm×uT~nnccu. aaonnnom n awparav sa onny onopauun Topxp-TMpan|HMw PM noaumemnnn ywana uynmv nanucumn Manuwu naxpuvnn 11. M CDDTBIPTOTIIMHG cyan Menhma sro croñxocrb.nan Mcnuvanmü cnacoua uno MGFOTDBABHD wecvbrroaoaow Top×paT-oypM- anna...

Dmyšna pro torkrétování metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266250

Dátum: 13.12.1989

Autori: Cibin Igor, Krjukov Jurij, Kločněv Michail, Ajzatulov Rafik, Učitel Lev, Malachov Michail, Bugrim Tamara, Šeršněv Alexandr, Čemeris Oleg, Juzefovič Izrail, Ňuňajev Alexej

MPK: C21C 5/44

Značky: agregátu, torkretování, metalurgických, dmyšna

Text:

...a qaćwnquó cMu 3 aeTcxcwpynwu,yxyuman KąqecTBo HOKDBWHH B nenon H cnuman eŕovcroňxocwb B psa paaa.Hpuvowuqmçnnu nnnu con K wupnne 6 oneé.29 cpnna saônBamTcáwópKper-Mach coñ H nauecenhe noxpurna npexpamaercn. B nuana 3 oHeoTHoméHuň 12-29 so ncex cnyuanx croňxocwb Topxper-noxpmmna, Haaeceunoro c nouombm conn, Bmnonneunum no naoöperennm, Bume cToňKocTHnpKpmrns,Vnanapenuoro myňmoň no nporownny.Kàx sunno na waôqnu, CTOäKOCTb noxpmwnx, Hàgeceunoró...

Kryt sání agregátu cizí ventilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266078

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laštovica Milan, Rambousek Vladimír, Němčík Stanislav

MPK: H02K 9/04

Značky: agregátu, sání, cizí, ventilace

Text:

...sánĺ agregâtu cizí ventilace podle vynálezu je snížit vyzařováni hluku sánĺ při vstupu do okolního prostoru.Podstata vynálezu spočívá v tom, že rovina, V níž leží vstupní otvor V krytu sání je šikmá a směrem od epirální skříně k čelní stěně krytu sání klesá, přičemž spodní hrana čelni stěny leží pod dosedací plochou spirální skříně.Tímto jednoduchým technickým opatřením se odstíní vyzařování hluku sání do okolí a jeho zbytek se usměrní k...

Chladící a stabilizační okruh plazmového agregátu s vodní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265933

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kasal Josef, Macku Aleš, Kůs Petr

MPK: H05H 1/28

Značky: agregátu, stabilizaci, okruh, plazmového, chladicí, vodní, stabilizační

Text:

...hořákem a nádrží je zařazen ejektor,opatřený tryskou tlakové vody, dvěma bočnímí vstupy pro odsávanou chladící vodu a výstupem umístěným do nádrže. Tryska tlakové vody a boční vstupy jsou spojeny se stabilizačnímVýhodou výše uvedeného řešení je vypuštění sacího čerpadla z chladicího okruhu a jeho nahrazení ejektroem. Tímto řešením je odstraněn nejslabší článek chladicího okruhu tj. sacíčerpadlo, které je nahraženo ejektorem.Příklad...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265723

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chládek Lubomír, Smrkovský Evžen, Jasinský Zdeněk, Vacek Jan, Tesař Josef

MPK: B32B 1/08

Značky: způsob, agregátu, trysek, hutnických, hořáku, výroby

Text:

...vnitřním povrchu trysky a v důsledku toho i s mnohonásobně prodlouženouZpůsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů podle vynálezu je blíže osvětlenv následujících příkladech, které jsou pro názornost doprovázeny Vyobrazeními na obr. 1 až 1 z měkké uhlíkové oceli, na níž nanesená ochranná otěruvzdor 3. Na obr. 1 je znázorněna tyč g navařené nědi. Na obr. 2 je tyč 1 z měkké uhlíkovéjsou ve dvou operacich naneseny 3ná vrstva Ä, na které je...

Zapojení k automatické regulaci tlaku v pracovním prostoru tepelných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265666

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: G01F 1/34

Značky: regulaci, prostoru, zapojení, tlaku, pracovním, automatické, agregátu, tepelných

Text:

...předmětného zapojení ,je především skutečnost nahražení nepřeaného s poruchového měření malých statických tlaku za vysokých teplot a silně turbalenoe v pracovním prostoru presným měřením díterančního tlaku na měřicí cloně celkového množství plynu pro agregát. zapojení podle vynálezu umožňuje rsalizovat presnou automatickou regulací tlaku v pracovním prostoru, zejména u moderních sgregátů s vysokorycłjlostními hořáky, což dosud možné...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265643

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jasinský Zdeněk, Neufus Karel, Kolomazník Miroslav, Suchánek Jan, Bajda Miloslav, Smrkovský Evžen

MPK: B32B 1/08

Značky: hořáku, výroby, trysek, způsob, agregátu, hutnických

Text:

...opatří nejprve ochrannou vrstvou vhodného kovu, např. niklu.Výhoda způsobu výroby trysek hořáků podle vynálezu spočíva zejména v podstatném zvýšení jejich odolnosti vůči abrazi pevnými částicemi. životnost trysek zhotovených popsaným způsobem je oproti tryskám dosud používaným několikanásobná. způsob podle vynálezu umožňuje i několikanásobnou kombinaci tenkých metalických a keramických vrstev aplikovaných k dosažení požadované tlouštky...

Zapojení pro vodní chlazení hutních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263912

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pech Josef, Kasal Josef, Čejka Miloslav

MPK: F27D 9/00

Značky: chlazení, zapojení, vodní, hutních, agregátu

Text:

...teplotoního spádu mezi vsázkou a vyzdívkou. Vzhledem k tomu, že se zde pracuje s teplotou, při které se začínají z vody uvolňovat minerální látky, je nutno počítat s její přípradnou úpravou.Příklad kaonkrétního provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkrese.Chladicí obvod sestává ze zásobníku 4 chladící vo-dy, čerpadla 2, chlazeného zaří, zení 1 a dalších chladicích větví 5 chladícívěže 3. Spojovací potrubí je na výstupu z...

Zařízení k podpírání jednostranně zatížených strojů nebo agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260957

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrubý František, Beil Werner

MPK: E02F 9/00

Značky: zařízení, podpírání, zatížených, agregátu, jednostranně, strojů

Text:

...cmpenm H onopoüQnrypa 2 Bnn cöoxy Kaqawmeücx ocnya ®HPype 1 nsoöpamen xonecumñ Tpaxrop c cmonruponanàoů Memny ocaMM Tpaxwo-,ba crpenoü 2 H xoonum Mexaunsmon 4, KOT 0 pHŘ senercx sme KOHEH ŕpaxropa naě pannenbno c Konecamm 7 Tpaxropa uepe 3.qemupexmapnnpHym Hanpannammym 6. Memy Bepxueü Toqxoü-mapuupuoro npnxpennenua qermpexmapunpnoänanpaBnxmmeñ 6 K pane 1 u cánanm c xononum MeXaHH 3 MOM 4 pacnonoxen ruponnunp 3.Ha murype 2 nsoöpaxen xoosoň...

Zapojení pro postupné zapínání a vypínání zejména čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259798

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mach Jiří, Malý Vladimír, Sedláček Miloš

MPK: G05B 19/02

Značky: zapínání, čerpacích, agregátu, vypínání, zapojení, postupné, zejména

Text:

...gg, přímý výstup Q druhého zepínacího JK klopnéhoř obvodu gg je zapojen na první řídící vstup J třetího zapínaoíhoJK klopného obvodu Qá, první přímý výstup Q třetího zapínacího, 2597983 JK klopného obvodu gg je zapojen na první řídící vstup J čtvrtého zapínacího JK klopného obvodu g 1 a přímý výstup Q čtvrtého zapínacího JK klopného obvodu vg 1 je zapojen naprvní řídící vstup J prvního zapínacího JK klopného obvoduQA. Podobně je negovaný...

Způsob výroby oceli kyslíkovým pochodem v nístějovém zkujňujícím agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259758

Dátum: 15.11.1988

Autori: Trávníček Rudolf, Slíva Jan, Jeník Vladimír, Michalík Stanislav, Michalík Zdislav, Mikolajek Jan

MPK: C21C 5/04

Značky: agregátu, nístějovém, zkujňujícím, způsob, výroby, oceli, pochodem, kyslíkovým

Text:

...elipey činila 3 metry, délka vedlejší oey 1,5 metru. Počátek dmýchání počínal ze vzdálenosti 60 až 70 cm od hladinychloet pohybu ohnieka po tàvenině byla nastavena ne 0,1 m Je°.Po nedmýchéní 2 mą. t 1 oceli se vzdálenost úetí trysky od hlaä diny lázně enížila na 30 om a intenzita dmýohání kyelíku ae 7013 zvýšila na 60 má. h 1. t 1 oceli. Rychlost pohybu trysky po hladinové elipse činila 0.2 m . s 1. stažení první strusky proběhlo po...

Zapojení pro separaci řídicích signálů, k řízení čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259189

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malý Vladimír, Sedláček Miloš, Mach Jiří

MPK: F04B 49/02, F04B 49/00, F04D 15/00...

Značky: separaci, zapojení, čerpacích, agregátu, signálu, řízení, řídících

Text:

...druhým, třetím a čtvrtým čerpadlem gg,«g, gg, 35. Výběrovýobvod 11 je dáb propojen nulovacím vstupom druhého monostabilního klopného obvodu lg.Při vlastní činnosti zapojení vycházíme ze stavu, kdy neběží žádné z čerpądel gg, ga. gg, gz. První řídící obvod 1 dá signál zapni první čerpadlo gg. Tento signál prejde přes první hradelo 5, které je odblokovánq a dostane se tak na vstupy prvního mo-~nostabilního klopného obvodu 11 a prvního klopného...

Způsob výroby přepážek trubkových svazků teplovýměnných agregátů ze syntetické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258810

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jeřábek Jaromír

MPK: B29C 39/02

Značky: svazků, způsob, pryskyřice, teplovýmenných, syntetické, trubkových, výroby, přepážek, agregátu

Text:

...tyče 1 se nasune rám formy g s lištou g. která Vymezuje polohu a plochu požadované přepázky vzhledem k podélné ose trubkového svazku 3. Dále se na opačný konec tyčí 1 upevní pomocí matic lg pomocný prstenec 5, vystředěný na pomocnou trubkovnici §. Takto upnutý trubkový svazek A se umístí do nádoby ll, která svou světlostí odpovídá rozměrům rámu formy 5 a výškou délce trubkového svazku 5, přičemž je výška nádoby ll zvětšena o výšku topné vložky...

Elektrické zapojení nezávislého topného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258531

Dátum: 16.08.1988

Autori: Leimer Jaroslav, Kučera Stanislav

MPK: F23N 5/02, H01H 81/00

Značky: topného, zapojení, elektrické, agregátu, nezávislého

Text:

...vinutím elektromagnetického jističeje po dobu časového intervalu při sepnutí pojistky přehřátí, což umožňuje jednodušší uspořádání elektromagnetického obvodu jističe s menším počtem závitů civky s krátkodobým proudovým zatížením. Zvláště pak je výhodné, že mžikové rozpojení elektromagnetického obvodu jističe zabraňuje poškození výměníku tepla nebo jeho propálení případně i způsobení požáru motorového vozidla.Uspořádání podle vynálezu...

Zařízení pro spouštění ponorného čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245435

Dátum: 01.07.1988

Autor: Rosal Eduard Jefimovie

MPK: F04D 13/06

Značky: agregátu, čerpacího, ponorného, spouštění, zařízení

Text:

...Spodní nápravy gg podvozku Q,bráno ve smeru sklonu šikmé plochy Ž kanálu. Na šikmé ploše Ž a na horní rovné manipulační ploše äl kanálu nebo břehu řeky,který je obvykle betonový, je ulozena vodící dráha Q tvořená vodící tyčí êl, která je v určitých vzdálenosteoh upevněna do ikmé plochy 2 kanálu. da vodící tyčí Ql ve Spodní částí šikmélochy Ž kanálu je vytvořena dojezdová cast 1 tvořena narážkoupodvozku g, která je připevněna k rámu Zł...

Zapojení pro akumulaci odpadního tepla, zejména z pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257585

Dátum: 16.05.1988

Autor: Špunda Petr

MPK: F24B 9/04

Značky: akumulaci, zapojení, odpadního, pecních, agregátu, tepla, zejména

Text:

...ventil a druhý uzavírací orgán pŕipojen druhý trojcestný ventil a druhý uzavírací orgán pžipojen druhý trojcestný ventil, který je dále pžipojen mezi akumulační nádrž a výměník nádrže. Z hlediska funkce je také výhodné, je-li za první trojcestný ventil připojeno čerpadlo.Výhodou zapojení podle vynálezu jsou, při možnosti akumulace tepla pro dobu mimo cyklus topení při využití odpadního tepla u cyklicky pracujících agregátů, poměrně...

Spojovací kloub hnacího agregátu a řadicího ústrojí motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257541

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zeithaml Emil, Novotný Bohumil

MPK: B60K 20/12

Značky: kloub, vozidel, ústrojí, motorových, agregátu, spojovací, hnacího, řadicího

Text:

...změnou polohy aqregátu vůči karosérii, zatímco natočení agregátu okolo ostatních os je podstatné menší. Otáčivý pohyb táhla okolo osy otáčení válcových úsečí je sice omezen konstrukčními rozměry táhla a kloubu, ale přesto s dostatečnou rezervou překračuje hodnoty reálných požadavků.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení spojovacího kloubu podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn řez spojovacím kloubem vedený rovinou, v...

Uložení agregátu, zejména motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256617

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeithmal Emil, Neubauer Milan, Antoš Lubomír

MPK: B60K 5/12

Značky: uložení, vozidel, zejména, motorových, agregátu

Text:

...pod mínkv).Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení uložení agregátu podle vynálezu, kde na obr. 1 jesnhematický znázorněno uložení agregátu v pohledu, na obr. 2 je půdorysný-2 256 317 pohled. Obr. 3 je pohled z boku na poddajné upevnění přídavného příčného nosníku (nárazníku) a obr. 4 je řez tímto upevněním.Motor 1 hnecího egregátu je uložen pomocí dvou dvojíc pružných lůžek głâ na příčném nosníku 3, který je pevně spojen...

Zapojení pro vyhodnocení dosažení nastavené úrovně elektrického příkonu u čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256019

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Miloš, Malý Vladimír

MPK: F04B 49/00, F04B 51/00, F04D 13/00...

Značky: agregátu, elektrického, úrovně, čerpacích, nastavené, zapojení, příkonu, vyhodnocení, dosažení

Text:

...§ operačního usměrnovače 1. Výstup komparátoru lg je vyveden na svoroegg.V alternativním provedení podle obr. 2 je proudový obvod jedné fáze motoru čerpacího agregátu 2 zapojen stejně jako na obr. 1. K napájeoímu napětí motoru čerpacího agregátu 2 je připojen vstup 2 děliče lg. Na Výstup děliče lg je připojen dvoucestný usměršovač ll jehož výstup lg je připojen na první vstup součtového zesilovače gł. Na druhý vstup součtového zesilovače...

Panel, zejména pro stěny pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243078

Dátum: 15.11.1987

Autori: Michal, Cích Vojtech

MPK: F27D 1/04

Značky: pecních, zejména, stěny, agregátu, panel

Text:

...krotevního trnu.Vnější nosná konstrukce uvedeného panelu vytváří současně i vnější plášť pece a kotevni systém kotví jak vláknité izolační materiály, tak i vrstvu žárobetonu.kolmo na převážný směr dodatočných a dilatačních změn rozměru bloku, pružností umožní průběh všech těchto změn bez poškození bloku žárobetonu, ale systém může zabezpečit tuto funkci jen v případě, že pod vrstvou vnitřniho žánobetonu je vrstva o nízké pevnosti, umožňující...

Ložiskový štít sacího agregátu vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253234

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žák Pavel, Matějíček Jiří, Matějíček Zdeněk, Vaska Bohumil, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00, A47L 9/22

Značky: sacího, prachu, ložiskový, agregátu, štít, vysavače

Text:

...obvodových lopatek a nosná ramena ložiskového náboje jsou ve směru k obvodu ukončena prodlouženými lopatkami, přičemž jejich délka je větší oproti obvodovým lopatkám o šíři nosných ramen a jejich spodní část je ve stejnérovíně se Spodní stěnou lopatkového kanálu.Hlavní výhody ložiskového štítu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odstraňuje narážení proudícího vzduchu na nosná ramena ložiskového náboje, zvyšuje vzduchotechnické parametry...

Ložiskový štít sacího agregátu vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252914

Dátum: 15.10.1987

Autori: Beran Jaromír, Kalous Zdeněk, Matějíček Zdeněk

MPK: A47L 9/00

Značky: ložiskový, prachu, vysavače, sacího, štít, agregátu

Text:

...vytvořené na obvedovén kole.Uvedené řešení umožňuje vyrobit ložískový štít eacího agregátu ze samostatných dvou dí 1 ů,a to lopatkového kola a třmenu,přičemž lopatkové kolo vzhledem ke svýn funkčnín vlaetnoeten 2 méně kvalitního plastu a třnen, na který jsou kledeny vysoká nároky zejména z hlediska pevnosti se vyrobí bud tlakovým litín 2 hliníkových slitin, nebo vystříkne z technických plastů plněných skelnýn vláknem.Na Výkresu je na obr. 1...